Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/488001–489000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488001 2015 TD346 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
488002 2015 TK346 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
488003 2015 TM346 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488004 2015 TO346 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488005 2015 TZ347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488006 2015 TT348 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
488007 2015 TA349 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
488008 2015 TH349 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488009 2015 TO349 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488010 2015 TT349 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488011 2015 UF1 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488012 2015 UQ1 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488013 2015 UU2 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
488014 2015 UD6 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
488015 2015 US6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488016 2015 UL9 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488017 2015 UF13 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488018 2015 UL14 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488019 2015 UL15 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488020 2015 UJ17 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488021 2015 UK19 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
488022 2015 UT21 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488023 2015 UL24 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488024 2015 UH26 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488025 2015 UU26 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
488026 2015 UM28 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488027 2015 UP28 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
488028 2015 UY28 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
488029 2015 UD30 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488030 2015 UT31 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488031 2015 UQ34 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
488032 2015 UV35 07/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
488033 2015 UL36 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488034 2015 UZ36 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
488035 2015 UC38 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
488036 2015 UR39 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488037 2015 UD43 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
488038 2015 UK43 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488039 2015 UN43 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488040 2015 UB44 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488041 2015 UL45 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488042 2015 UN45 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
488043 2015 UR46 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488044 2015 UT46 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
488045 2015 UA47 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488046 2015 UU48 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488047 2015 UA49 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
488048 2015 US49 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488049 2015 UF50 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
488050 2015 UA51 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
488051 2015 UE53 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488052 2015 UF53 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488053 2015 UN53 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488054 2015 UW53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488055 2015 UZ54 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488056 2015 UH55 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
488057 2015 UL55 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488058 2015 UQ55 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488059 2015 UR56 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488060 2015 UF58 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488061 2015 UR59 16/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
488062 2015 UP60 24/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488063 2015 UX60 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488064 2015 UV65 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488065 2015 UH71 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488066 2015 UD74 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
488067 2015 US75 02/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
488068 2015 UJ78 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
488069 2015 UN78 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488070 2015 UQ79 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
488071 2015 UO82 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488072 2015 UF84 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
488073 2015 UH84 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488074 2015 VC3 31/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
488075 2015 VQ5 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
488076 2015 VL6 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488077 2015 VZ24 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
488078 2015 VJ25 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488079 2015 VK25 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488080 2015 VT25 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488081 2015 VN29 10/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
488082 2015 VE30 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
488083 2015 VL30 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488084 2015 VS30 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
488085 2015 VV30 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488086 2015 VX33 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488087 2015 VE36 16/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
488088 2015 VT36 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488089 2015 VU36 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488090 2015 VV40 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488091 2015 VG41 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
488092 2015 VC42 30/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
488093 2015 VC52 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488094 2015 VE62 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488095 2015 VS62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488096 2015 VU62 15/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488097 2015 VW62 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
488098 2015 VY62 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
488099 2015 VQ63 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488100 2015 VR63 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488101 2015 VU63 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
488102 2015 VQ66 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488103 2015 VR66 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
488104 2015 VP67 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
488105 2015 VW71 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488106 2015 VU76 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
488107 2015 VZ77 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
488108 2015 VH78 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488109 2015 VQ78 17/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
488110 2015 VC79 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488111 2015 VY81 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
488112 2015 VU82 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
488113 2015 VZ83 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
488114 2015 VD84 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
488115 2015 VW89 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
488116 2015 VL100 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488117 2015 VP101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488118 2015 VE102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
488119 2015 VG102 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
488120 2015 VR102 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488121 2015 VX103 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
488122 2015 VZ106 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488123 2015 VU107 01/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
488124 2015 VF111 27/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
488125 2015 VC112 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488126 2015 VK113 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
488127 2015 VP116 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
488128 2015 VH117 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488129 2015 VH120 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
488130 2015 VS120 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
488131 2015 VJ121 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488132 2015 VK121 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488133 2015 VO121 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
488134 2015 VA124 09/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
488135 2015 VL124 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
488136 2015 VR124 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488137 2015 VB129 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488138 2015 VH129 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
488139 2015 VB130 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488140 2015 VK131 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
488141 2015 VD133 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488142 2015 VG134 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488143 2015 VQ135 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
488144 2015 VL138 18/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
488145 2015 VZ138 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488146 2015 VK139 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488147 2015 VK141 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 5,6 km MPC · JPL
488148 2015 VE143 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
488149 2015 VU145 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488150 2015 VB147 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488151 2015 VS148 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488152 2015 WT4 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
488153 2015 WP9 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488154 2015 WW9 16/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
488155 2015 WQ13 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488156 2015 WY13 12/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
488157 2015 WS14 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
488158 2015 WL15 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488159 2015 XM2 31/01/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
488160 2015 XX4 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
488161 2015 XK5 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488162 2015 XR5 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488163 2015 XA6 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488164 2015 XK6 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488165 2015 XW38 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488166 2015 XT44 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488167 2015 XV44 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488168 2015 XA54 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488169 2015 XU55 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
488170 2015 XC56 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
488171 2015 XO57 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
488172 2015 XY60 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488173 2015 XL61 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488174 2015 XV64 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
488175 2015 XL68 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488176 2015 XO69 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488177 2015 XZ71 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
488178 2015 XA77 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488179 2015 XN84 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
488180 2015 XL86 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
488181 2015 XO98 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
488182 2015 XD112 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488183 2015 XM114 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488184 2015 XK116 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
488185 2015 XS130 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488186 2015 XD138 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488187 2015 XM147 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
488188 2015 XG161 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
488189 2015 XN167 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
488190 2015 XX177 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488191 2015 XD184 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488192 2015 XT184 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488193 2015 XY187 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488194 2015 XT198 22/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
488195 2015 XQ199 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
488196 2015 XZ199 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
488197 2015 XT208 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488198 2015 XR210 19/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
488199 2015 XO224 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488200 2015 XY226 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488201 2015 XJ244 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
488202 2015 XB253 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
488203 2015 XG255 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
488204 2015 XE257 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
488205 2015 XU262 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488206 2015 XC264 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
488207 2015 XU278 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
488208 2015 XW278 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488209 2015 XA279 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488210 2015 XN292 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
488211 2015 XR295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488212 2015 XB309 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
488213 2015 XP311 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488214 2015 XC313 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
488215 2015 XA315 08/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
488216 2015 XK315 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
488217 2015 XS331 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
488218 2015 XU364 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
488219 2015 XN367 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488220 2015 XR368 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488221 2015 YW14 15/07/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
488222 2015 YS18 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488223 2016 AT5 27/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
488224 2016 AV6 06/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
488225 2016 AQ13 09/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
488226 2016 AK19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488227 2016 AH30 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488228 2016 AE44 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
488229 2016 AM44 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
488230 2016 AR44 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
488231 2016 AH50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488232 2016 AL57 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
488233 2016 AL75 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
488234 2016 AG76 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
488235 2016 AH77 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
488236 2016 AA95 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488237 2016 AX106 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488238 2016 AB107 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
488239 2016 AM180 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
488240 2016 AO184 23/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
488241 2016 AS186 26/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
488242 2016 AX186 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
488243 2016 BZ 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
488244 2016 BY15 05/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
488245 2016 BL26 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488246 2016 BN32 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
488247 2016 BT33 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488248 2016 BD38 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488249 2016 BG62 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488250 2016 BB81 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
488251 2016 CR 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
488252 2016 CK17 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
488253 2016 CF18 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488254 2016 CG24 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
488255 2016 CK33 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488256 2016 CR48 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488257 2016 CV208 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488258 2016 CA258 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488259 2016 EN119 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
488260 2016 HS23 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
488261 2016 NO54 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
488262 2016 QG1 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
488263 2016 QX26 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
488264 2016 RD 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
488265 2016 RO7 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488266 2016 SQ5 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488267 2016 SM6 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
488268 2016 SO6 12/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
488269 2016 TF3 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
488270 2016 TK8 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
488271 2016 TT9 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488272 2016 TC12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488273 2016 TW12 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488274 2016 TD13 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488275 2016 TH20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488276 2016 TB25 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488277 2016 TX46 22/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
488278 2016 TN55 15/10/2012 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
488279 2016 TB82 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
488280 2016 TD87 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
488281 2016 TU88 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488282 2016 TV89 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488283 2016 TY91 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488284 2016 UC1 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488285 2016 UH1 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
488286 2016 UN9 15/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
488287 2016 UJ14 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
488288 2016 UZ14 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488289 2016 UA15 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488290 2016 UG15 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488291 2016 UL24 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
488292 2016 UL27 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
488293 2016 UY27 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488294 2016 UB28 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488295 2016 UV33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488296 2016 UT35 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488297 2016 UM43 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
488298 2016 UX43 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
488299 2016 UK50 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 1,4 km MPC · JPL
488300 2016 UP52 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488301 2016 UB56 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488302 2016 UE56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
488303 2016 UN56 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488304 2016 UL67 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
488305 2016 UO68 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
488306 2016 UH69 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488307 2016 UM70 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488308 2016 UF71 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17392| 1,5 km MPC · JPL
488309 2016 UL71 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488310 2016 UY72 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
488311 2016 UH73 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
488312 2016 UP74 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488313 2016 UR76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488314 2016 UK77 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
488315 2016 UX79 25/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
488316 2016 UP82 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488317 2016 UN84 08/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
488318 2016 UA90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488319 2016 UP90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488320 2016 UY97 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
488321 2016 UP105 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
488322 2016 UZ106 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
488323 2016 UM130 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
488324 2016 UH135 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
488325 2016 UW138 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488326 2016 UC141 19/10/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
488327 2016 UK145 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
488328 2016 UO146 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
488329 2016 UX146 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
488330 2016 UJ147 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
488331 2016 UK147 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
488332 2016 VE 18/12/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
488333 2016 VO6 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
488334 2016 VQ6 08/09/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
488335 2016 VY6 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488336 2016 VW7 21/09/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
488337 2016 VZ8 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
488338 2016 VN15 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
488339 2016 VF16 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488340 2016 VH16 19/12/2011 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
488341 2016 VW16 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
488342 2016 VT17 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
488343 2016 VT18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488344 2016 WE2 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488345 2016 WH2 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
488346 2016 WX3 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
488347 2016 WY3 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
488348 2016 WM4 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
488349 2016 WT4 14/09/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
488350 2016 WK10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488351 2016 WL10 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488352 2016 WO11 22/09/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
488353 2016 WH12 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
488354 2016 WH17 07/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
488355 2016 WL23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488356 2016 WN23 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488357 2016 WK24 04/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
488358 2016 WT24 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
488359 2016 WE26 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
488360 2016 WG28 19/01/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
488361 2016 WK29 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
488362 2016 WM29 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
488363 2016 WV29 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488364 2016 WN30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488365 2016 WU30 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
488366 2016 WY30 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488367 2016 WA31 06/02/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
488368 2016 WL31 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
488369 2016 WY34 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488370 2016 WB35 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488371 2016 WJ35 11/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
488372 2016 WP35 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488373 2016 WK36 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
488374 2016 WQ36 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
488375 2016 WH37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
488376 2016 WT39 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488377 2016 WT41 08/04/2010 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
488378 2016 WA42 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488379 2016 WD45 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
488380 2016 WJ45 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
488381 2016 WR46 05/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
488382 2016 WT46 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488383 2016 WX46 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
488384 2016 WA47 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
488385 2016 WE47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488386 2016 WF47 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
488387 2016 WM47 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
488388 2016 WN47 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488389 2016 WT47 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488390 2016 WH48 05/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
488391 2016 WN51 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
488392 2016 WQ51 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
488393 2016 WX51 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488394 2016 WE52 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
488395 2016 WQ52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
488396 2016 WU52 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
488397 2016 WV52 02/10/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
488398 2016 WY52 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
488399 2016 WE53 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488400 2016 WF53 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488401 2016 WN53 17/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
488402 2016 WB54 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488403 2016 WH54 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
488404 2016 WJ54 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
488405 2016 WL54 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488406 2016 WM54 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488407 2016 WR54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
488408 2016 WA55 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488409 2016 WB55 07/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
488410 2016 WD55 05/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
488411 2016 WS55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488412 2016 XL 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
488413 2016 XZ2 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
488414 2016 XA3 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488415 2016 XF3 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488416 2016 XR3 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488417 2016 XF4 11/10/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
488418 2016 XJ4 09/05/2010 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
488419 2016 XQ5 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
488420 2016 XP6 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
488421 2016 XT6 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
488422 2016 XL7 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488423 2016 XM8 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488424 2016 XY9 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
488425 2016 XG12 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
488426 2016 XL13 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
488427 2016 XW14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
488428 2016 XU19 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488429 2016 XJ21 10/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
488430 2016 XT21 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488431 2016 XW21 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
488432 2016 XB22 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
488433 2016 XD22 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
488434 2016 XE22 16/10/2010 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
488435 2016 XM22 04/12/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
488436 2016 XR22 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488437 2016 XZ22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488438 2016 XG23 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488439 2016 XF24 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488440 2016 XG24 24/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488441 2016 XH24 28/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
488442 2016 YH2 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
488443 2016 YT2 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488444 2016 YK5 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
488445 2016 YG7 04/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
488446 2016 YR9 20/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
488447 2016 YU9 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
488448 2016 YC10 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
488449 2016 YL10 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
488450 1994 JX 14/05/1994 Palomar C. S. Shoemaker AMO 1,3 km MPC · JPL
488451 1994 ST11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488452 1994 VH4 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
488453 1994 XD 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch APO · 540 m MPC · JPL
488454 1995 DC9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488455 1995 SA10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488456 1995 SM62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
488457 1995 TJ10 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488458 1995 UD53 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488459 1995 UN55 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488460 1996 BO11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488461 1996 FS1 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
488462 1996 TD1 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488463 1996 VE35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488464 1997 SD7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488465 1998 HK1 18/04/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
488466 1998 QO56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488467 1998 QE58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488468 1998 QG59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488469 1998 SQ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488470 1998 UV50 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488471 1998 WG35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488472 1998 YE15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488473 1999 FW80 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
488474 1999 HD1 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
488475 1999 RW199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488476 1999 RN239 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
488477 1999 TY20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
488478 1999 TP34 14/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
488479 1999 TB45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488480 1999 TC46 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488481 1999 TZ59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488482 1999 TZ188 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488483 1999 UY30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
488484 1999 UP31 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488485 1999 UU55 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488486 1999 VQ6 05/11/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
488487 1999 VA13 14/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
488488 1999 VA139 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488489 1999 WM5 15/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
488490 2000 AF205 08/01/2000 Socorro LINEAR 160 m MPC · JPL
488491 2000 CG130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488492 2000 EX202 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 2,5 km MPC · JPL
488493 2000 FN53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488494 2000 JA3 03/05/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
488495 2000 LO31 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
488496 2000 OM1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488497 2000 QM20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488498 2000 QJ117 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
488499 2000 QR216 31/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488500 2000 SE44 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488501 2000 SH84 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
488502 2000 SD164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
488503 2000 SO173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
488504 2000 SF186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488505 2000 SA241 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488506 2000 SU250 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
488507 2000 TF50 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
488508 2000 UQ3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488509 2000 UW13 27/10/2000 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
488510 2000 UE16 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
488511 2000 UF76 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
488512 2000 US95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488513 2000 WL29 21/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
488514 2000 XY10 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
488515 2001 FE90 26/03/2001 Anderson Mesa LONEOS APO · PHA · 270 m MPC · JPL
488516 2001 FP108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
488517 2001 ML8 24/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
488518 2001 PL30 10/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
488519 2001 QX95 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488520 2001 QQ146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488521 2001 QY189 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
488522 2001 QV211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
488523 2001 QE217 16/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
488524 2001 QV327 18/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
488525 2001 RA2 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
488526 2001 RR8 08/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
488527 2001 RZ13 10/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
488528 2001 RJ16 10/09/2001 Eskridge Farpoint Obs. 4,4 km MPC · JPL
488529 2001 RV85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
488530 2001 RQ88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
488531 2001 RL98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488532 2001 RQ108 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
488533 2001 RF127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
488534 2001 SZ91 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488535 2001 SD145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
488536 2001 SY150 17/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
488537 2001 SC189 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
488538 2001 SV195 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
488539 2001 SJ198 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
488540 2001 ST219 19/09/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
488541 2001 SD242 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488542 2001 SZ293 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
488543 2001 SN349 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
488544 2001 SV355 27/09/2001 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
488545 2001 TM13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488546 2001 TW28 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
488547 2001 TW69 13/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
488548 2001 TR70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
488549 2001 TH91 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488550 2001 TR100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488551 2001 TB230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488552 2001 TW237 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
488553 2001 TC253 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
488554 2001 UF1 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488555 2001 UJ84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
488556 2001 UP127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
488557 2001 UB191 18/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
488558 2001 UK191 18/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
488559 2001 UO195 18/10/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
488560 2001 UC221 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
488561 2001 UR231 23/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
488562 2001 VX9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
488563 2001 VK13 15/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
488564 2001 VN111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
488565 2001 WU10 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488566 2001 WD20 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
488567 2001 WK63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
488568 2001 XJ13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488569 2001 XC37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488570 2001 XH138 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
488571 2001 XS219 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
488572 2001 XH260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488573 2002 AA96 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
488574 2002 AE181 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
488575 2002 CZ36 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488576 2002 CF214 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
488577 2002 CO282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488578 2002 EE76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488579 2002 FQ4 19/03/2002 Haleakala NEAT 310 m MPC · JPL
488580 2002 GK8 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
488581 2002 GX172 10/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
488582 2002 LD35 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
488583 2002 NM15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488584 2002 OX32 29/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
488585 2002 PM5 04/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
488586 2002 PH103 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
488587 2002 PH130 14/08/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
488588 2002 PM191 14/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
488589 2002 PK202 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488590 2002 QE 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488591 2002 QO38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488592 2002 QS38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488593 2002 QQ69 27/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
488594 2002 QY89 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
488595 2002 QT92 19/08/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
488596 2002 QB98 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
488597 2002 QQ111 16/08/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
488598 2002 QL124 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
488599 2002 QY156 30/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
488600 2002 RM44 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488601 2002 RA49 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
488602 2002 RV49 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
488603 2002 RH76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
488604 2002 RW112 03/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
488605 2002 RT115 06/09/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
488606 2002 RE121 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
488607 2002 RS189 14/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
488608 2002 RY208 14/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
488609 2002 RE209 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
488610 2002 RQ210 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488611 2002 RU254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
488612 2002 RG255 09/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
488613 2002 RC263 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
488614 2002 RT267 03/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
488615 2002 SR 21/09/2002 Palomar NEAT 160 m MPC · JPL
488616 2002 TZ26 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
488617 2002 TP93 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488618 2002 TK125 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
488619 2002 TW208 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
488620 2002 TM239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
488621 2002 TR259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488622 2002 TN292 10/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
488623 2002 TF298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488624 2002 TA306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
488625 2002 TJ306 04/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
488626 2002 TX306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
488627 2002 TX310 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
488628 2002 TG325 05/10/2002 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
488629 2002 TS327 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488630 2002 TJ356 10/10/2002 Apache Point SDSS 450 m MPC · JPL
488631 2002 UM70 25/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
488632 2002 UZ70 30/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
488633 2002 UO72 16/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
488634 2002 VY88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
488635 2002 VH90 11/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488636 2002 WY12 30/11/2002 Haleakala NEAT 470 m MPC · JPL
488637 2002 XD69 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
488638 2003 AJ79 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488639 2003 BJ90 08/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488640 2003 FR6 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
488641 2003 FD25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
488642 2003 FP132 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488643 2003 GR21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488644 2003 HY56 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 117 km MPC · JPL
488645 2003 OV 21/07/2003 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
488646 2003 QK47 26/08/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
488647 2003 QL81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 710 m MPC · JPL
488648 2003 SM78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488649 2003 SV92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488650 2003 SY131 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488651 2003 SV136 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488652 2003 SL138 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
488653 2003 SS182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
488654 2003 SF218 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488655 2003 SG238 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488656 2003 SW239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
488657 2003 SM240 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
488658 2003 SZ290 29/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
488659 2003 SO293 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488660 2003 SL309 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
488661 2003 SA328 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 540 m MPC · JPL
488662 2003 SM337 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
488663 2003 SZ337 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488664 2003 SZ351 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488665 2003 SR364 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
488666 2003 SL410 28/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
488667 2003 TZ26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488668 2003 TE40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488669 2003 UD97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
488670 2003 UP130 19/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
488671 2003 UK168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
488672 2003 UE171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488673 2003 UK175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
488674 2003 UJ196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488675 2003 UU198 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488676 2003 UT235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488677 2003 UM257 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488678 2003 US276 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
488679 2003 UR295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488680 2003 UO299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488681 2003 UM325 17/10/2003 Apache Point SDSS 880 m MPC · JPL
488682 2003 UG334 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
488683 2003 UX339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488684 2003 UC354 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
488685 2003 UK391 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
488686 2003 UD415 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
488687 2003 US416 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488688 2003 WB3 18/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
488689 2003 WY14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
488690 2003 WE22 03/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
488691 2003 WN24 20/11/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
488692 2003 WW56 23/11/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
488693 2003 WW87 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,4 km MPC · JPL
488694 2003 WK160 19/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
488695 2003 WL187 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
488696 2003 WZ192 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488697 2003 XE7 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488698 2003 XV10 11/12/2003 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
488699 2003 XG30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
488700 2003 YF22 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488701 2003 YE113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488702 2003 YU117 27/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
488703 2004 AC19 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
488704 2004 BY50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
488705 2004 BJ54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488706 2004 BE130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488707 2004 CM2 12/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
488708 2004 CQ4 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488709 2004 CJ67 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488710 2004 CS84 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488711 2004 CR110 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
488712 2004 EY27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488713 2004 FF23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488714 2004 FH56 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
488715 2004 FT86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488716 2004 FK102 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
488717 2004 FE119 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488718 2004 FZ147 16/03/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
488719 2004 GU13 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
488720 2004 GC49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488721 2004 GY76 12/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
488722 2004 HS24 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488723 2004 JD43 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
488724 2004 OR11 11/07/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
488725 2004 PP104 15/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
488726 2004 PZ104 12/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
488727 2004 PL107 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
488728 2004 QR27 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
488729 2004 RU16 21/08/2004 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
488730 2004 RR20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488731 2004 RL25 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
488732 2004 RO25 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
488733 2004 RX41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488734 2004 RR57 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488735 2004 RP108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
488736 2004 RG112 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
488737 2004 RE124 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
488738 2004 RM162 11/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
488739 2004 RQ183 13/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
488740 2004 RC186 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488741 2004 RP213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488742 2004 RF249 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
488743 2004 RO251 14/09/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
488744 2004 RT254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
488745 2004 RJ291 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
488746 2004 RX335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
488747 2004 RM346 10/09/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
488748 2004 SM1 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
488749 2004 SH9 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
488750 2004 SR25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
488751 2004 SX31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
488752 2004 SH36 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488753 2004 SU40 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
488754 2004 SS47 18/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
488755 2004 SU47 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
488756 2004 TM 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488757 2004 TY3 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
488758 2004 TA31 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
488759 2004 TO35 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488760 2004 TP38 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488761 2004 TD58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
488762 2004 TW62 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488763 2004 TM82 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
488764 2004 TJ83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 380 m MPC · JPL
488765 2004 TY87 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
488766 2004 TW135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
488767 2004 TM139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
488768 2004 TT145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488769 2004 TJ170 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
488770 2004 TC199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
488771 2004 TL212 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488772 2004 TJ214 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
488773 2004 TQ215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488774 2004 TU220 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488775 2004 TD246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488776 2004 TA277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
488777 2004 TX287 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
488778 2004 TD291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488779 2004 TX298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
488780 2004 TV334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
488781 2004 TW337 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
488782 2004 VM30 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488783 2004 VP55 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488784 2004 VB76 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
488785 2004 WR1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
488786 2004 XV3 04/12/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 1,3 km MPC · JPL
488787 2004 XZ24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488788 2004 XF42 24/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
488789 2004 XK50 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
488790 2004 XP75 09/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
488791 2004 XG130 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
488792 2004 XX159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488793 2005 AZ31 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
488794 2005 AQ34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
488795 2005 AR48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
488796 2005 AN55 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
488797 2005 CF20 02/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
488798 2005 EN18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488799 2005 EE38 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
488800 2005 EJ89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488801 2005 ES156 09/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
488802 2005 ED174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
488803 2005 GB120 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 210 m MPC · JPL
488804 2005 GK163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
488805 2005 GW177 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
488806 2005 GW201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
488807 2005 JN8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,7 km MPC · JPL
488808 2005 JZ8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,1 km MPC · JPL
488809 2005 JM69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488810 2005 JP83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488811 2005 JX97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488812 2005 JG106 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488813 2005 JJ162 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488814 2005 KX4 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488815 2005 LF47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
488816 2005 LD52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
488817 2005 MY17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488818 2005 MM27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488819 2005 MB50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488820 2005 NF6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488821 2005 NR14 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
488822 2005 NC16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488823 2005 NT16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
488824 2005 NF26 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488825 2005 NL30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
488826 2005 NM58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488827 2005 NY79 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
488828 2005 OU26 18/07/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
488829 2005 PN10 04/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
488830 2005 QJ11 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
488831 2005 QG34 25/08/2005 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
488832 2005 QX35 25/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
488833 2005 QT55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
488834 2005 QV60 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
488835 2005 QA71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
488836 2005 QW72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488837 2005 QD81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
488838 2005 QH87 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
488839 2005 QU102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
488840 2005 QW109 27/08/2005 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
488841 2005 QD121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488842 2005 QY175 31/08/2005 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
488843 2005 QM177 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488844 2005 QD188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488845 2005 QE188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488846 2005 RE25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
488847 2005 RD27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 18466| 3,2 km MPC · JPL
488848 2005 RR28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488849 2005 SL1 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
488850 2005 SC3 23/09/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
488851 2005 SL16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488852 2005 SX17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488853 2005 SH28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488854 2005 SJ44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488855 2005 SP46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
488856 2005 SM53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488857 2005 SW54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
488858 2005 SF60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488859 2005 SK61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488860 2005 ST67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
488861 2005 SB80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488862 2005 SK84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488863 2005 SP85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488864 2005 SB91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488865 2005 SM95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488866 2005 SV100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
488867 2005 SG110 26/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
488868 2005 ST111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488869 2005 SR121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
488870 2005 SH127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
488871 2005 SM127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
488872 2005 SH134 30/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
488873 2005 SR137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488874 2005 SG138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
488875 2005 SR138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
488876 2005 SO153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488877 2005 SX161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
488878 2005 SM164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
488879 2005 SK171 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
488880 2005 SW175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488881 2005 SJ177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488882 2005 SD184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
488883 2005 SK222 29/08/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
488884 2005 SU231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
488885 2005 ST233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
488886 2005 SF240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488887 2005 SG243 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488888 2005 SP243 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488889 2005 SM247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
488890 2005 SZ252 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
488891 2005 SE254 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488892 2005 SC281 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488893 2005 TG40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488894 2005 TY41 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
488895 2005 TC50 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
488896 2005 TF60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488897 2005 TB61 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488898 2005 TS62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
488899 2005 TD63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
488900 2005 TD64 06/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
488901 2005 TQ78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
488902 2005 TS80 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488903 2005 TN81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488904 2005 TG82 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488905 2005 TC89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488906 2005 TP92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
488907 2005 TX100 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
488908 2005 TE102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
488909 2005 TV102 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488910 2005 TF111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488911 2005 TT119 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
488912 2005 TR136 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488913 2005 TK142 14/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
488914 2005 TE170 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
488915 2005 TW170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488916 2005 TT190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488917 2005 UM1 20/10/2005 Junk Bond D. Healy 710 m MPC · JPL
488918 2005 UG2 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
488919 2005 UB5 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488920 2005 UQ9 21/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
488921 2005 UN22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
488922 2005 UT22 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488923 2005 UE33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
488924 2005 UZ38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488925 2005 UA47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488926 2005 UL49 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
488927 2005 UP63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488928 2005 UR65 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488929 2005 UG74 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
488930 2005 UM76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
488931 2005 UG87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
488932 2005 UJ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
488933 2005 UH96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
488934 2005 UZ101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488935 2005 UC103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488936 2005 UV113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
488937 2005 UM120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488938 2005 UG137 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
488939 2005 UV138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
488940 2005 UL141 25/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
488941 2005 UT145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
488942 2005 UX146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488943 2005 UL147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
488944 2005 UO163 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488945 2005 UF164 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 380 m MPC · JPL
488946 2005 UB165 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
488947 2005 UN167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488948 2005 UF169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
488949 2005 UQ169 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
488950 2005 UQ170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
488951 2005 UK175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488952 2005 UR182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488953 2005 UK185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
488954 2005 UU192 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488955 2005 UZ193 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
488956 2005 UD198 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
488957 2005 UG211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
488958 2005 UK222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
488959 2005 UQ226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
488960 2005 UF229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488961 2005 UC248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
488962 2005 UP252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488963 2005 UM254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488964 2005 UP262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
488965 2005 UR269 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488966 2005 UF270 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
488967 2005 UO285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
488968 2005 UY286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
488969 2005 UC287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
488970 2005 UK291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488971 2005 UY296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
488972 2005 UD313 29/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
488973 2005 UC324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488974 2005 UQ324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488975 2005 UL333 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488976 2005 UZ334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
488977 2005 UO342 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
488978 2005 UA351 08/10/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
488979 2005 UB352 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
488980 2005 UG353 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
488981 2005 UQ358 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
488982 2005 US358 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488983 2005 UW358 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
488984 2005 UP359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
488985 2005 UW360 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
488986 2005 UG365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488987 2005 UA367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
488988 2005 UV373 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
488989 2005 UH382 26/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
488990 2005 UC384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
488991 2005 UE387 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
488992 2005 UC395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
488993 2005 UJ405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
488994 2005 UF434 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
488995 2005 UZ434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
488996 2005 UB450 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
488997 2005 UL460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
488998 2005 UR468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
488999 2005 UT524 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
489000 2005 UX526 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001