Danh sách tiểu hành tinh/114001–115000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114001 2002 UT33 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114002 2002 UP34 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
114003 2002 UZ34 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114004 2002 UF36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
114005 2002 UQ36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
114006 2002 UC38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114007 2002 UO38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
114008 2002 UG39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114009 2002 UH39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114010 2002 UD40 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114011 2002 UG40 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114012 2002 UH40 31/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114013 2002 UJ40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114014 2002 UL40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114015 2002 UW40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
114016 2002 UY40 31/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114017 2002 UG41 31/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114018 2002 UJ42 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
114019 2002 UC45 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114020 2002 US46 31/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114021 2002 US49 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
114022 Bizyaev 2002 UZ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
114023 Harvanek 2002 UL52 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
114024 Scotkleinman 2002 UB62 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
114025 Krzesinski 2002 UC63 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
114026 Emalanushenko 2002 UO64 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
114027 Malanushenko 2002 UL69 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
114028 2002 VK3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114029 2002 VM3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114030 2002 VD7 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 6,1 km MPC · JPL
114031 2002 VL7 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
114032 2002 VM7 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
114033 2002 VX7 01/11/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
114034 2002 VO8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114035 2002 VX8 01/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
114036 2002 VK9 01/11/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114037 2002 VH10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
114038 2002 VN10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114039 2002 VV10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114040 2002 VY10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114041 2002 VM11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114042 2002 VV11 01/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
114043 2002 VO12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
114044 2002 VY14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 5,5 km MPC · JPL
114045 2002 VC15 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114046 2002 VN16 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114047 2002 VT16 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114048 2002 VC17 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114049 2002 VD17 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114050 2002 VT18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
114051 2002 VY18 04/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114052 2002 VA19 04/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114053 2002 VD19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114054 2002 VV19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
114055 2002 VG20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
114056 2002 VG21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114057 2002 VR21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114058 2002 VX22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114059 2002 VW23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114060 2002 VP24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114061 2002 VQ24 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114062 2002 VF25 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114063 2002 VS25 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114064 2002 VD26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114065 2002 VO26 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114066 2002 VN28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
114067 2002 VA29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
114068 2002 VT29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114069 2002 VB30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114070 2002 VG30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114071 2002 VC32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114072 2002 VW32 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114073 2002 VC33 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114074 2002 VF33 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114075 2002 VG33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114076 2002 VJ33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114077 2002 VM33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114078 2002 VO33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114079 2002 VX33 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114080 2002 VK34 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114081 2002 VO34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114082 2002 VF35 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114083 2002 VS35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
114084 2002 VT35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114085 2002 VW35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114086 2002 VG36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114087 2002 VJ36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114088 2002 VQ36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
114089 2002 VJ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114090 2002 VM38 05/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
114091 2002 VQ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114092 2002 VM39 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114093 2002 VO39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114094 Irvpatterson 2002 VX39 06/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 5,8 km MPC · JPL
114095 2002 VY39 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114096 Haroldbier 2002 VA40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
114097 2002 VB40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
114098 2002 VJ40 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114099 2002 VN40 05/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114100 2002 VG41 04/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114101 2002 VU41 05/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114102 2002 VZ41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114103 2002 VA42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114104 2002 VH42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114105 2002 VQ42 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114106 2002 VW43 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
114107 2002 VK44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
114108 2002 VR44 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
114109 2002 VS45 05/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
114110 2002 VF47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
114111 2002 VL47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114112 2002 VR47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114113 2002 VS47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114114 2002 VD48 05/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
114115 2002 VK48 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114116 2002 VT48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114117 2002 VX48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114118 2002 VC49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
114119 2002 VH49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114120 2002 VJ49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
114121 2002 VU49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114122 2002 VW49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
114123 2002 VX49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
114124 2002 VB50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
114125 2002 VC50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114126 2002 VG50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114127 2002 VL50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114128 2002 VZ50 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
114129 2002 VC51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
114130 2002 VZ52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114131 2002 VE53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114132 2002 VH54 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114133 2002 VM55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114134 2002 VX55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114135 2002 VM56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
114136 2002 VU56 06/11/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
114137 2002 VM57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114138 2002 VS57 06/11/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
114139 2002 VZ58 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114140 2002 VF59 01/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114141 2002 VX60 04/11/2002 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
114142 2002 VB62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114143 2002 VC62 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
114144 2002 VK62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114145 2002 VQ62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
114146 2002 VT62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114147 2002 VE63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
114148 2002 VZ63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114149 2002 VJ64 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114150 2002 VS64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
114151 2002 VD65 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114152 2002 VK65 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
114153 2002 VB66 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
114154 2002 VB67 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114155 2002 VH67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114156 Eamonlittle 2002 VH68 04/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons, I. P. Williams 3,9 km MPC · JPL
114157 2002 VO68 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114158 2002 VE70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114159 2002 VL70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114160 2002 VO70 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114161 2002 VC71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114162 2002 VJ71 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114163 2002 VR71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114164 2002 VW71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114165 2002 VB72 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114166 2002 VW72 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114167 2002 VX72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114168 2002 VK74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114169 2002 VT74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114170 2002 VW74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114171 2002 VX74 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114172 2002 VB75 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114173 2002 VH75 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114174 2002 VN75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114175 2002 VE77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114176 2002 VK77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114177 2002 VL77 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114178 2002 VE78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114179 2002 VC80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
114180 2002 VE80 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114181 2002 VK80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114182 2002 VP80 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114183 2002 VP81 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114184 2002 VW81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114185 2002 VA82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114186 2002 VC82 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114187 2002 VJ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
114188 2002 VG83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114189 2002 VX83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114190 2002 VP84 07/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
114191 2002 VQ88 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114192 2002 VH89 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114193 2002 VL89 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114194 2002 VW89 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114195 2002 VD94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114196 2002 VG96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
114197 2002 VM96 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114198 2002 VE97 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114199 2002 VN97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114200 2002 VH98 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114201 2002 VK99 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114202 2002 VD100 10/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114203 2002 VH101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114204 2002 VU103 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114205 2002 VF105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114206 2002 VB106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114207 2002 VD106 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114208 2002 VH107 12/11/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
114209 2002 VL107 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114210 2002 VX107 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114211 2002 VE108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114212 2002 VU109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114213 2002 VX109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114214 2002 VA110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114215 2002 VM110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114216 2002 VB111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114217 2002 VF111 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114218 2002 VN111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
114219 2002 VQ111 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
114220 2002 VJ112 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114221 2002 VM112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114222 2002 VZ112 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114223 2002 VJ113 13/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
114224 2002 VZ113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114225 2002 VE114 13/11/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
114226 2002 VQ115 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114227 2002 VK116 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114228 2002 VV116 13/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
114229 2002 VB118 13/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114230 2002 VW118 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114231 2002 VB122 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114232 2002 VV123 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114233 2002 VE124 14/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114234 2002 VO124 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114235 2002 VZ133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114236 2002 VJ134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
114237 2002 VE135 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
114238 2002 WC 16/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114239 Bermarmi 2002 WN 21/11/2002 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
114240 2002 WH3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114241 2002 WJ4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114242 2002 WU5 23/11/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
114243 2002 WZ5 24/11/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
114244 2002 WS8 24/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
114245 2002 WN9 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114246 2002 WS9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114247 2002 WY10 25/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114248 2002 WL11 26/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
114249 2002 WO11 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114250 2002 WJ14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114251 2002 WP14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
114252 2002 WD15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
114253 2002 WZ15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114254 2002 WD16 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114255 2002 WG16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
114256 2002 WO16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
114257 2002 WP16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
114258 2002 WQ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114259 2002 WR16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114260 2002 WB17 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
114261 2002 WC17 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114262 2002 XH 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114263 2002 XV1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114264 2002 XH2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114265 2002 XQ2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114266 2002 XK5 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114267 2002 XM5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114268 2002 XP5 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114269 2002 XG6 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114270 2002 XP6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114271 2002 XZ8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114272 2002 XR13 03/12/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114273 2002 XJ14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114274 2002 XL15 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114275 2002 XR16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
114276 2002 XP17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114277 2002 XS18 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114278 2002 XV18 05/12/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
114279 2002 XY19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114280 2002 XW21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114281 2002 XX21 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114282 2002 XR23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114283 2002 XD24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114284 2002 XE25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114285 2002 XG25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114286 2002 XM25 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
114287 2002 XP25 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114288 2002 XH27 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114289 2002 XG28 05/12/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,9 km MPC · JPL
114290 2002 XO28 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114291 2002 XG29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
114292 2002 XQ29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114293 2002 XW29 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114294 2002 XY29 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114295 2002 XP30 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114296 2002 XO31 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114297 2002 XC32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114298 2002 XH34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114299 2002 XL37 09/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
114300 2002 XE41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114301 2002 XX42 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114302 2002 XO46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114303 2002 XU46 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114304 2002 XA47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
114305 2002 XY47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114306 2002 XT48 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114307 2002 XV49 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114308 2002 XY50 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114309 2002 XN52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114310 2002 XQ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114311 2002 XY52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114312 2002 XB53 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114313 2002 XD53 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114314 2002 XX53 10/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114315 2002 XD56 08/12/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
114316 2002 XV56 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114317 2002 XE57 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
114318 2002 XO57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114319 2002 XD58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114320 2002 XJ58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114321 2002 XP58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114322 2002 XW58 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
114323 2002 XJ59 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114324 2002 XK59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114325 2002 XM59 12/12/2002 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,3 km MPC · JPL
114326 2002 XO59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114327 2002 XB63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114328 2002 XE63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114329 2002 XG63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114330 2002 XR63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114331 2002 XL64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114332 2002 XX64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114333 2002 XP65 12/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114334 2002 XW65 12/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
114335 2002 XX65 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114336 2002 XT66 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114337 2002 XY67 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114338 2002 XQ68 12/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114339 2002 XR68 12/12/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
114340 2002 XS69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114341 2002 XU69 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114342 2002 XX70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114343 2002 XY70 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114344 2002 XT71 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114345 2002 XN72 11/12/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
114346 2002 XU73 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
114347 2002 XP74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114348 2002 XY74 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114349 2002 XW75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114350 2002 XM77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
114351 2002 XR78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114352 2002 XS78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114353 2002 XJ79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114354 2002 XR79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114355 2002 XX80 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114356 2002 XZ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114357 2002 XC83 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114358 2002 XP83 13/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114359 2002 XD85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114360 2002 XS85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114361 2002 XJ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114362 2002 XK86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114363 2002 XR86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114364 2002 XU86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114365 2002 XM87 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114366 2002 XP88 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114367 2002 XA89 14/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114368 2002 XC89 14/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114369 2002 XA95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114370 2002 XR96 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114371 2002 XJ97 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114372 2002 XW97 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114373 2002 XT100 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114374 2002 XH103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114375 2002 XY104 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114376 2002 XB106 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114377 2002 XP106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114378 2002 XE108 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
114379 2002 XM108 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114380 2002 XE109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114381 2002 XL110 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114382 2002 XC112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114383 2002 XF112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114384 2002 YF 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
114385 2002 YX 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
114386 2002 YG1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114387 2002 YK1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
114388 2002 YL1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114389 2002 YN1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114390 2002 YR3 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114391 2002 YQ6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114392 2002 YK7 31/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
114393 2002 YH8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114394 2002 YN8 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
114395 2002 YQ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
114396 2002 YG9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114397 2002 YD10 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114398 2002 YT13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114399 2002 YZ13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114400 2002 YG15 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114401 2002 YC17 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114402 2002 YW17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114403 2002 YE18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114404 2002 YJ19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114405 2002 YB20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114406 2002 YG20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114407 2002 YH20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114408 2002 YS20 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
114409 2002 YY21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114410 2002 YO22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114411 2002 YQ24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114412 2002 YH25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114413 2002 YD26 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114414 2002 YN27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114415 2002 YY27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114416 2002 YY28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114417 2002 YX29 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114418 2002 YO31 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114419 2002 YQ31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114420 2002 YR31 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114421 2002 YJ32 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114422 2002 YL33 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114423 2002 YD36 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114424 2002 YE36 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114425 2003 AV 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
114426 2003 AB2 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114427 2003 AW2 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114428 2003 AB4 03/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114429 2003 AX4 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114430 2003 AT5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114431 2003 AE6 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114432 2003 AN6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114433 2003 AL7 02/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
114434 2003 AM10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114435 2003 AX10 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114436 2003 AP12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114437 2003 AR12 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
114438 2003 AJ13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114439 2003 AL13 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114440 2003 AB14 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114441 2003 AK14 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
114442 2003 AZ14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114443 2003 AQ17 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114444 2003 AN18 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114445 2003 AQ18 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114446 2003 AS18 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
114447 2003 AM20 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114448 2003 AL21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114449 2003 AJ22 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114450 2003 AN22 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114451 2003 AV23 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114452 2003 AE25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114453 2003 AG25 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114454 2003 AR27 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114455 2003 AX27 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114456 2003 AC28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114457 2003 AD28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114458 2003 AZ29 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114459 2003 AN30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114460 2003 AM31 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114461 2003 AH35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114462 2003 AX35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114463 2003 AD36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114464 2003 AO36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114465 2003 AY36 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
114466 2003 AA37 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
114467 2003 AK37 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
114468 2003 AO38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114469 2003 AK39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114470 2003 AS39 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
114471 2003 AM40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114472 2003 AR40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114473 2003 AT40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114474 2003 AS41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114475 2003 AX41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114476 2003 AD42 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114477 2003 AQ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114478 2003 AC44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114479 2003 AR46 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114480 2003 AN49 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114481 2003 AV50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114482 2003 AJ51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114483 2003 AJ52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114484 2003 AN54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114485 2003 AJ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114486 2003 AJ57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114487 2003 AW57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114488 2003 AB58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114489 2003 AP58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114490 2003 AR58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114491 2003 AB60 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114492 2003 AC60 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114493 2003 AW60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114494 2003 AX60 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114495 2003 AB61 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114496 2003 AB62 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
114497 2003 AS63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
114498 2003 AW69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114499 2003 AN70 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114500 2003 AH71 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114501 2003 AP72 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114502 2003 AD76 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114503 2003 AG77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114504 2003 AR77 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114505 2003 AO78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
114506 2003 AU79 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114507 2003 AX80 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114508 2003 AS82 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
114509 2003 AZ85 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114510 2003 AW86 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114511 2003 AU88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114512 2003 AX89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114513 2003 BQ1 26/01/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
114514 2003 BX5 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114515 2003 BA7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
114516 2003 BZ7 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114517 2003 BF10 26/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
114518 2003 BQ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
114519 2003 BZ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114520 2003 BK11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
114521 2003 BP11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
114522 2003 BD12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
114523 2003 BJ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114524 2003 BT12 26/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114525 2003 BM13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114526 2003 BO15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114527 2003 BF16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114528 2003 BO16 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
114529 2003 BT16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
114530 2003 BV16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114531 2003 BU17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114532 2003 BY17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114533 2003 BY18 27/01/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
114534 2003 BT19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
114535 2003 BU19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
114536 2003 BM20 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114537 2003 BO20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
114538 2003 BA22 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114539 2003 BB22 24/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114540 2003 BF24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
114541 2003 BP25 26/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
114542 2003 BL26 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114543 2003 BZ26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
114544 2003 BN28 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
114545 2003 BS29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114546 2003 BY29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114547 2003 BE31 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114548 2003 BO31 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114549 2003 BU32 27/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114550 2003 BQ33 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
114551 2003 BO34 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114552 2003 BF38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
114553 2003 BH42 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
114554 2003 BK42 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114555 2003 BN44 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114556 2003 BR50 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114557 2003 BL51 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114558 2003 BX51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114559 2003 BD52 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114560 2003 BL52 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114561 2003 BP52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114562 2003 BR53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
114563 2003 BM55 27/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114564 2003 BR55 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114565 2003 BN60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114566 2003 BW62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114567 2003 BB63 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114568 2003 BC63 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114569 2003 BW63 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114570 2003 BB64 28/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
114571 2003 BN65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
114572 2003 BC68 27/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
114573 2003 BJ68 28/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
114574 2003 BL68 28/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114575 2003 BH71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114576 2003 BG73 28/01/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
114577 2003 BR73 29/01/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114578 2003 BW73 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114579 2003 BX75 29/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114580 2003 BP77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
114581 2003 BX77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
114582 2003 BR78 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114583 2003 BD80 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114584 2003 BF80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
114585 2003 BL80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
114586 2003 BZ80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
114587 2003 BQ82 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114588 2003 BB84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114589 2003 BE84 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114590 2003 BB86 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
114591 2003 CS1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114592 2003 CU2 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114593 2003 CG3 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114594 2003 CF4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114595 2003 CO6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
114596 2003 CY6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114597 2003 CF7 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114598 2003 CN8 01/02/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114599 2003 CG9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
114600 2003 CG10 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114601 2003 CB12 02/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114602 2003 CD12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
114603 2003 CY12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
114604 2003 CC13 03/02/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114605 2003 CL15 04/02/2003 Haleaala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114606 2003 CV18 06/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114607 2003 DZ4 19/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114608 2003 DC7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
114609 2003 DT7 22/02/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114610 2003 DN8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114611 2003 DE9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
114612 Sandrasavaglio 2003 DV12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
114613 Antoninobrosio 2003 DS15 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,7 km MPC · JPL
114614 2003 DQ17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 8,0 km MPC · JPL
114615 2003 DA18 19/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114616 2003 DK19 21/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114617 2003 DU20 22/02/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
114618 2003 EO 03/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
114619 2003 EP 03/03/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
114620 2003 EL4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
114621 2003 ET5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114622 2003 EZ7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
114623 2003 EJ8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
114624 2003 EX9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
114625 2003 EQ10 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114626 2003 EP13 06/03/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
114627 2003 EZ15 07/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114628 2003 ET16 08/03/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,9 km MPC · JPL
114629 2003 EU16 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
114630 2003 EW17 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
114631 2003 ET19 06/03/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,5 km MPC · JPL
114632 2003 EB21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
114633 2003 EW21 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114634 2003 EN24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114635 2003 EW26 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114636 2003 EW28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114637 2003 EY28 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114638 2003 EP29 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114639 2003 EF32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
114640 2003 EK35 07/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
114641 2003 EX38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
114642 2003 EG39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114643 2003 EY39 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
114644 2003 EY40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
114645 2003 EZ40 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114646 2003 ER41 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114647 2003 ER44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
114648 203 EK45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114649 Jeanneacker 2003 EN52 06/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 6,5 km MPC · JPL
114650 2003 EW52 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
114651 2003 EZ52 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114652 2003 EU53 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114653 2003 EX55 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114654 2003 ER57 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
114655 2003 ES57 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114656 2003 FE3 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114657 2003 FG3 24/03/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
114658 2003 FP6 27/03/2003 Needville L. Casady, P. Garossino 5,2 km MPC · JPL
114659 Sajnovics 2003 FJ7 28/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
114660 2003 FS7 30/03/2003 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
114661 2003 FR11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
114662 2003 FA12 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
114663 2003 FZ14 23/03/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
114664 2003 FO15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
114665 2003 FS28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114666 2003 FW36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114667 2003 FQ37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
114668 2003 FN42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
114669 2003 FU43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
114670 2003 FT44 23/03/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
114671 2003 FW44 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114672 2003 FU45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
114673 2003 FY46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
114674 2003 FU49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114675 2003 FV49 24/03/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
114676 2003 FZ49 24/03/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
114677 2003 FD52 25/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114678 2003 FU53 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
114679 2003 FJ54 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
114680 2003 FE56 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
114681 2003 FK71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
114682 2003 FH72 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114683 2003 FC73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114684 2003 FV76 27/03/2003 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
114685 2003 FM79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
114686 2003 FN80 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114687 2003 FC81 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114688 2003 FK81 27/03/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
114689 Tomstevens 2003 FJ84 28/03/2003 Needville J. Dellinger 4,2 km MPC · JPL
114690 2003 FK87 28/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
114691 2003 FJ88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
114692 2003 FW89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114693 2003 FC93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
114694 2003 FC99 30/03/2003 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
114695 2003 FS102 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114696 2003 FY106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114697 2003 FS109 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114698 2003 FG114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
114699 2003 FO115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114700 2003 FV115 31/03/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114701 2003 FQ116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
114702 2003 FU119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
114703 North Dakota 114703|North Dakota}} 24/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,3 km MPC · JPL
114704 2003 FO121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
114705 Tamayo 2003 FP124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
114706 2003 GB1 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
114707 2003 GC1 01/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
114708 2003 GD4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
114709 2003 GU5 01/04/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
114710 2003 GX7 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
114711 2003 GC9 02/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114712 2003 GF9 02/04/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
114713 2003 GN14 02/04/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
114714 2003 GC15 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
114715 2003 GL15 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
114716 2003 GH17 06/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114717 2003 GD18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
114718 2003 GN23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
114719 2003 GW30 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
114720 2003 GZ30 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114721 2003 GG32 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114722 2003 GN33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 3,9 km MPC · JPL
114723 2003 GU34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
114724 2003 GK36 05/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114725 Gordonwalker 2003 GW36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
114726 2003 HE1 21/04/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
114727 2003 HG3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
114728 2003 HP3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
114729 2003 HA6 25/04/2003 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
114730 2003 HH6 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
114731 2003 HN7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114732 2003 HT8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
114733 2003 HX8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
114734 2003 HA9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
114735 2003 HP9 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,1 km MPC · JPL
114736 2003 HZ10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114737 2003 HX11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
114738 2003 HQ12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
114739 2003 HR12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
114740 2003 HB14 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
114741 2003 HH14 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114742 2003 HJ16 24/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
114743 2003 HL20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
114744 2003 HU20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
114745 2003 HD21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
114746 2003 HN21 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
114747 2003 HH27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114748 2003 HC28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
114749 2003 HR29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
114750 2003 HP40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114751 2003 HN41 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
114752 2003 HW41 29/04/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114753 2003 HP42 28/04/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 7,3 km MPC · JPL
114754 2003 HX42 29/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
114755 2003 HP44 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114756 2003 HC45 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114757 2003 HG45 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
114758 2003 HD46 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114759 2003 HS46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
114760 2003 HY46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
114761 2003 HN47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
114762 2003 HE54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
114763 2003 JF1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
114764 2003 JJ1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114765 2003 JO1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114766 2003 JW2 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114767 2003 JE11 02/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
114768 2003 JH12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
114769 2003 JM13 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
114770 2003 JR14 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
114771 2003 JB17 10/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
114772 2003 KD4 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
114773 2003 KE4 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
114774 2003 KZ13 27/05/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
114775 2003 KF14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
114776 2003 MJ 20/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
114777 2003 MG2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
114778 2003 ML2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
114779 2003 MQ2 25/06/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
114780 2003 MD3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114781 2003 ML4 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114782 2003 MB6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114783 2003 ME6 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114784 2003 MF6 26/06/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114785 2003 MH6 26/06/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
114786 2003 MR6 26/06/2003 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
114787 2003 MX9 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
114788 2003 MA10 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
114789 2003 MT10 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114790 2003 MS11 27/06/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
114791 2003 ML12 29/06/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
114792 2003 MT12 30/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114793 2003 NK1 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
114794 2003 NM1 01/07/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114795 2003 NP1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114796 2003 NO2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
114797 2003 NL3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
114798 2003 NW3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
114799 2003 NP6 08/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
114800 2003 NM7 08/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114801 2003 NG8 08/07/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
114802 2003 NN8 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
114803 2003 NP8 10/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
114804 2003 NS8 10/07/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
114805 2003 NR10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
114806 2003 OR 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
114807 2003 OK1 20/07/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
114808 2003 OP3 22/07/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
114809 2003 OA5 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
114810 2003 OQ5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
114811 2003 OR5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
114812 2003 OU5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
114813 2003 OB7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
114814 2003 OG9 23/07/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
114815 2003 OO9 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
114816 2003 OT9 25/07/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
114817 2003 OK10 26/07/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
114818 2003 OR10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
114819 2003 OU11 20/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
114820 2003 OS12 28/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114821 2003 OC14 28/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
114822 2003 ON15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114823 2003 OB16 23/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114824 2003 OB17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
114825 2003 OD17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
114826 2003 OX17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
114827 2003 OY18 30/07/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114828 Ricoromita 2003 OL20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114829 Chierchia 2003 OC21 23/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
114830 2003 OX21 29/07/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
114831 2003 OG22 29/07/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114832 2003 OT22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114833 2003 OZ22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114834 2003 OB23 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114835 2003 ON26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114836 2003 OZ26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114837 2003 OB28 24/07/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
114838 2003 OD29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
114839 2003 OL29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
114840 2003 OK31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114841 2003 PF 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
114842 2003 PF1 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
114843 2003 PW1 01/08/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
114844 2003 PZ1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
114845 2003 PN2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114846 2003 PP3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114847 2003 PS3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
114848 2003 PE4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
114849 2003 PY4 03/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114850 2003 PC5 04/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
114851 2003 PZ5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114852 2003 PL6 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114853 2003 PM6 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
114854 2003 PY7 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
114855 2003 PH8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
114856 2003 PP8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114857 2003 PE9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114858 2003 PO9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114859 2003 PK12 07/08/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
114860 2003 QB 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114861 2003 QD 17/08/2003 Needville Needville Obs. 2,9 km MPC · JPL
114862 2003 QF1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
114863 2003 QH1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
114864 2003 QM1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114865 2003 QP2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,7 km MPC · JPL
114866 2003 QU2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
114867 2003 QP3 17/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
114868 2003 QW5 21/08/2003 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 2,5 km MPC · JPL
114869 2003 QX5 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114870 2003 QF7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
114871 2003 QH7 21/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
114872 2003 QE8 20/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
114873 2003 QZ9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
114874 2003 QY10 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
114875 2003 QG11 21/08/2003 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
114876 2003 QP11 21/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
114877 2003 QN12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
114878 2003 QS12 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114879 2003 QW12 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
114880 2003 QE13 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
114881 2003 QJ14 20/08/2003 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
114882 2003 QU14 20/08/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
114883 2003 QV14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114884 2003 QD15 20/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
114885 2003 QG16 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
114886 2003 QN16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
114887 2003 QS16 21/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114888 2003 QT16 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
114889 2003 QJ18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
114890 2003 QP19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114891 2003 QD20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114892 2003 QN20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
114893 2003 QR20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
114894 2003 QS20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114895 2003 QG21 22/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114896 2003 QV21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
114897 2003 QX21 20/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114898 2003 QQ22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114899 2003 QT23 21/08/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
114900 2003 QU24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
114901 2003 QK25 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
114902 2003 QN25 22/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
114903 2003 QW25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114904 2003 QX25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
114905 2003 QX26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
114906 2003 QH27 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114907 2003 QK27 23/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
114908 2003 QO27 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
114909 2003 QD28 20/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
114910 2003 QA29 24/08/2003 Emerald Lane L. Ball 5,3 km MPC · JPL
114911 2003 QR30 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114912 2003 QS30 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114913 2003 QG33 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114914 2003 QO34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
114915 2003 QU34 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
114916 2003 QF36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114917 2003 QW36 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
114918 2003 QX36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114919 2003 QQ38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114920 2003 QX38 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
114921 2003 QA39 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114922 2003 QB40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114923 2003 QL40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
114924 2003 QL41 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114925 2003 QX41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
114926 2003 QW42 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
114927 2003 QZ42 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114928 2003 QB43 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
114929 2003 QU43 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
114930 2003 QH44 23/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
114931 2003 QG45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114932 2003 QM45 23/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
114933 2003 QZ45 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114934 2003 QX47 20/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114935 2003 QF50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114936 2003 QH51 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
114937 2003 QP51 23/08/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
114938 2003 QW51 23/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
114939 2003 QB52 23/08/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
114940 2003 QH52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114941 2003 QB53 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114942 2003 QJ53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114943 2003 QT53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114944 2003 QU53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
114945 2003 QO54 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
114946 2003 QQ54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114947 2003 QR54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114948 2003 QU54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114949 2003 QX54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114950 2003 QC55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
114951 2003 QL55 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
114952 2003 QA57 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
114953 2003 QD57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
114954 2003 QE57 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
114955 2003 QF57 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114956 2003 QG59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114957 2003 QB60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114958 2003 QO60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
114959 2003 QQ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114960 2003 QZ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
114961 2003 QD61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
114962 2003 QM61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114963 2003 QN61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
114964 2003 QQ61 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
114965 2003 QR61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114966 2003 QY61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
114967 2003 QM62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
114968 2003 QO62 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
114969 2003 QQ62 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
114970 2003 QS62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114971 2003 QX62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
114972 2003 QV63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114973 2003 QZ63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114974 2003 QA64 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114975 2003 QD64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
114976 2003 QL64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
114977 2003 QQ64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
114978 2003 QS64 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
114979 2003 QV64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
114980 2003 QY64 23/08/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
114981 2003 QZ64 23/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
114982 2003 QP65 25/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
114983 2003 QC66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
114984 2003 QL66 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
114985 2003 QH67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
114986 2003 QO67 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
114987 Tittel 2003 QW68 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,8 km MPC · JPL
114988 2003 QP69 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
114989 2003 QQ69 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
114990 Szeidl 2003 QV69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,3 km MPC · JPL
114991 Balázs 2003 QY69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,6 km MPC · JPL
114992 2003 QG70 20/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
114993 2003 QK70 24/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
114994 2003 QP70 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
114995 2003 QY71 25/08/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
114996 2003 QL72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
114997 2003 QA73 24/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
114998 2003 QD74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
114999 2003 QR74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
115000 2003 QD75 24/08/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001