Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/554001–555000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554001 2012 FF89 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
554002 2012 FX90 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
554003 2012 FM92 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554004 2012 FQ99 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554005 2012 FM100 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
554006 2012 FN102 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554007 2012 FE105 21/03/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
554008 2012 FF105 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
554009 2012 GJ5 05/10/2005 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
554010 2012 GN8 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
554011 2012 GR17 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
554012 2012 GN21 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554013 2012 GL30 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554014 2012 GV33 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
554015 2012 GN34 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554016 2012 GF43 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
554017 2012 GB45 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
554018 2012 GF49 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554019 2012 GY49 13/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
554020 2012 GF50 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
554021 2012 HL4 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
554022 2012 HY5 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
554023 2012 HG6 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554024 2012 HU7 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
554025 2012 HY10 12/04/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
554026 2012 HS22 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554027 2012 HV25 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554028 2012 HW25 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
554029 2012 HV27 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
554030 2012 HY32 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
554031 2012 HE33 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554032 2012 HK34 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
554033 2012 HJ45 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
554034 2012 HA46 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554035 2012 HU48 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554036 2012 HO49 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554037 2012 HT58 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
554038 2012 HH59 22/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
554039 2012 HM61 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554040 2012 HA66 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554041 2012 HC75 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
554042 2012 HA87 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
554043 2012 HD98 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554044 2012 HR98 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554045 2012 HD100 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
554046 2012 HQ100 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554047 2012 HR104 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554048 2012 JZ7 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
554049 2012 JO16 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554050 2012 JK21 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,4 km MPC · JPL
554051 2012 JM22 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
554052 2012 JG23 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
554053 2012 JZ23 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
554054 2012 JO30 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554055 2012 JP30 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554056 2012 JC32 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554057 2012 JB36 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
554058 2012 JJ45 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554059 2012 JN47 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554060 2012 JZ49 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
554061 2012 JK52 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554062 2012 JJ53 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
554063 2012 JX53 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554064 2012 JL55 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
554065 2012 JP56 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554066 2012 JU57 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554067 2012 JX58 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554068 2012 JG60 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
554069 2012 JC62 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
554070 2012 JZ62 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554071 2012 JG64 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554072 2012 JL64 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
554073 2012 JQ66 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554074 2012 JO68 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
554075 2012 JD70 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554076 2012 KE3 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
554077 2012 KM5 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554078 2012 KB9 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554079 2012 KH13 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554080 2012 KU13 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554081 2012 KG14 06/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
554082 2012 KD17 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
554083 2012 KD19 20/05/2012 Charleston R. Holmes 1,8 km MPC · JPL
554084 2012 KW19 31/03/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,2 km MPC · JPL
554085 2012 KS20 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554086 2012 KT23 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554087 2012 KD26 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554088 2012 KH28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554089 2012 KJ29 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
554090 2012 KY29 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554091 2012 KM33 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
554092 2012 KY33 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554093 2012 KQ34 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
554094 2012 KV36 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
554095 2012 KH38 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
554096 2012 KQ40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
554097 2012 KU45 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
554098 2012 KP49 22/05/2012 ESA OGS ESA OGS 2,2 km MPC · JPL
554099 2012 KU50 18/05/2012 La Silla La Silla Obs. 238 km MPC · JPL
554100 2012 KF51 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554101 2012 KR51 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554102 2012 KW51 11/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
554103 2012 KE54 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554104 2012 KC57 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554105 2012 KE57 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554106 2012 KP57 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554107 2012 KG59 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554108 2012 KN61 22/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
554109 2012 KS61 18/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
554110 2012 LY4 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
554111 2012 LZ4 12/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554112 2012 LA6 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,2 km MPC · JPL
554113 2012 LJ6 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554114 2012 LY7 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554115 2012 LQ10 15/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554116 2012 LZ11 14/06/2012 Oukaimeden C. Rinner 2,6 km MPC · JPL
554117 2012 LN20 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554118 2012 LH22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554119 2012 LQ25 24/11/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
554120 2012 LZ25 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
554121 2012 LG29 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554122 2012 MB2 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
554123 2012 MN6 21/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
554124 2012 MB12 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554125 2012 MV18 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
554126 2012 NP 13/07/2012 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
554127 2012 NQ1 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554128 2012 OC 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554129 2012 OA7 21/07/2012 Charleston R. Holmes 2,2 km MPC · JPL
554130 2012 PF5 11/05/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
554131 2012 PD9 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554132 2012 PV10 13/02/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 730 m MPC · JPL
554133 2012 PK15 11/08/2012 Charleston R. Holmes 3,0 km MPC · JPL
554134 2012 PA17 12/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554135 2012 PH20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554136 2012 PR23 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
554137 2012 PR24 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
554138 2012 PZ32 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
554139 2012 PB33 26/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
554140 2012 PD35 11/08/2012 Siding Spring SSS 720 m MPC · JPL
554141 2012 PF35 26/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
554142 2012 PP38 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554143 2012 PS38 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554144 2012 PM39 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
554145 2012 PU42 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554146 2012 PC43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554147 2012 PP43 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
554148 2012 PH47 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554149 2012 PZ52 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
554150 2012 PW54 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554151 2012 PQ56 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554152 2012 QU1 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554153 2012 QX1 16/08/2012 ESA OGS ESA OGS 2,6 km MPC · JPL
554154 2012 QZ1 16/08/2012 ESA OGS ESA OGS 3,0 km MPC · JPL
554155 2012 QG6 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,7 km MPC · JPL
554156 2012 QK7 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554157 2012 QN13 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554158 2012 QR14 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
554159 2012 QZ14 03/09/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
554160 2012 QT15 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
554161 2012 QP16 06/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
554162 2012 QS16 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554163 2012 QH18 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554164 2012 QT19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554165 2012 QB20 22/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554166 2012 QD23 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
554167 2012 QS25 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
554168 2012 QV26 14/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
554169 2012 QG29 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554170 2012 QT30 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554171 2012 QD31 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554172 2012 QF32 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554173 2012 QG32 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554174 2012 QJ32 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554175 2012 QU32 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
554176 2012 QF40 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
554177 2012 QQ43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554178 2012 QQ46 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554179 2012 QD48 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554180 2012 QO49 15/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
554181 2012 QM51 01/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
554182 2012 QD52 27/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554183 2012 QG54 27/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
554184 2012 QK54 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554185 2012 QV54 17/08/2012 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
554186 2012 QO55 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554187 2012 QO59 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554188 2012 QU59 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554189 2012 QT61 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554190 2012 QT62 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554191 2012 QD64 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
554192 2012 QJ64 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
554193 2012 QP64 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554194 2012 QN65 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
554195 2012 QZ65 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554196 2012 RC1 04/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
554197 2012 RC2 07/09/2012 Crni Vrh H. Mikuž 4,6 km MPC · JPL
554198 2012 RP8 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554199 2012 RZ12 13/09/2012 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
554200 2012 RF14 25/11/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554201 2012 RR14 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554202 2012 RE17 11/09/2012 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 3,3 km MPC · JPL
554203 2012 RO17 13/09/2012 Charleston R. Holmes 2,0 km MPC · JPL
554204 2012 RR17 28/11/2002 Haleakala AMOS 990 m MPC · JPL
554205 2012 RU19 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554206 2012 RJ22 15/09/2012 Alder Springs K. Levin 2,2 km MPC · JPL
554207 2012 RB27 14/09/2012 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
554208 2012 RD27 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
554209 2012 RY29 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554210 2012 RE30 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554211 2012 RX30 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
554212 2012 RW31 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
554213 2012 RT32 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,1 km MPC · JPL
554214 2012 RT33 21/07/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
554215 2012 RE34 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554216 2012 RZ37 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
554217 2012 RE38 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554218 2012 RQ40 22/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
554219 2012 RO41 01/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
554220 2012 RT41 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
554221 2012 RM43 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554222 2012 RB44 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
554223 2012 RS44 12/09/2012 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
554224 2012 RC46 14/09/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
554225 2012 RP46 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554226 2012 SM1 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554227 2012 SV2 14/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
554228 2012 SN6 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 14 km MPC · JPL
554229 2012 SW6 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554230 2012 SA9 27/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,7 km MPC · JPL
554231 2012 SA11 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2,5 km MPC · JPL
554232 2012 SE15 28/08/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
554233 2012 SO16 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554234 2012 SK17 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
554235 2012 SL19 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554236 2012 SB20 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554237 2012 SH24 23/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,5 km MPC · JPL
554238 2012 SP25 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554239 2012 SV26 24/08/2006 La Canada J. Lacruz 2,4 km MPC · JPL
554240 2012 SB32 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554241 2012 SQ34 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554242 2012 SR35 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554243 2012 SK37 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
554244 2012 SW37 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554245 2012 SZ39 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554246 2012 SK42 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554247 2012 SV42 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
554248 2012 SW44 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554249 2012 SR47 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,1 km MPC · JPL
554250 2012 SX48 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
554251 2012 SZ50 23/09/2012 Charleston R. Holmes 2,8 km MPC · JPL
554252 2012 SQ51 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
554253 2012 SA52 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554254 2012 SZ52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554255 2012 SG54 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
554256 2012 SP54 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554257 2012 SJ56 21/06/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
554258 2012 SX56 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
554259 2012 SY67 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554260 2012 SK69 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554261 2012 SJ70 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
554262 2012 SN70 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554263 2012 SU71 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554264 2012 SF72 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554265 2012 SP72 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
554266 2012 SL73 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554267 2012 SR73 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554268 2012 SD77 26/09/2012 Mount Lemmon SkyCe T. Vorobjov 2,0 km MPC · JPL
554269 2012 SP79 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554270 2012 SQ79 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554271 2012 SG80 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554272 2012 SU80 23/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554273 2012 SV80 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554274 2012 SX81 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554275 2012 SU83 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554276 2012 SH84 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
554277 2012 SP86 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554278 2012 ST86 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554279 2012 SX91 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554280 2012 TA 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
554281 2012 TF 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
554282 2012 TK5 23/05/2004 Apache Point SDSS Collaboration 570 m MPC · JPL
554283 2012 TA6 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554284 2012 TB8 18/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
554285 2012 TC9 07/10/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
554286 2012 TY11 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554287 2012 TH12 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
554288 2012 TY13 12/08/2001 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
554289 2012 TR19 30/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
554290 2012 TT21 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554291 2012 TU21 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554292 2012 TC24 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
554293 2012 TC26 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554294 2012 TU26 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554295 2012 TK27 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554296 2012 TZ27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554297 2012 TQ28 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
554298 2012 TG32 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554299 2012 TU32 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
554300 2012 TE34 29/09/2002 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554301 2012 TS35 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
554302 2012 TT38 06/10/2012 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
554303 2012 TV38 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554304 2012 TJ41 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
554305 2012 TR41 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554306 2012 TU47 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554307 2012 TS50 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 1,9 km MPC · JPL
554308 2012 TM53 24/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
554309 2012 TM55 18/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
554310 2012 TK58 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554311 2012 TL59 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554312 2012 TT61 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554313 2012 TD63 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
554314 2012 TF63 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
554315 2012 TS64 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554316 2012 TK70 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554317 2012 TO71 09/10/2012 Mayhill N. Falla 2,5 km MPC · JPL
554318 2012 TC72 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554319 2012 TR73 29/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
554320 2012 TA76 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554321 2012 TQ76 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
554322 2012 TO77 24/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 4,0 km MPC · JPL
554323 2012 TR80 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
554324 2012 TY82 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554325 2012 TG86 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
554326 2012 TZ86 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554327 2012 TQ88 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554328 2012 TK89 26/08/2006 Lulin LUSS 2,7 km MPC · JPL
554329 2012 TK90 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,3 km MPC · JPL
554330 2012 TQ93 21/09/2012 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
554331 2012 TW95 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
554332 2012 TA97 29/04/2003 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
554333 2012 TW97 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554334 2012 TF98 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554335 2012 TH98 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554336 2012 TX98 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554337 2012 TO101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554338 2012 TX109 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554339 2012 TO114 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554340 2012 TG115 28/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
554341 2012 TF118 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554342 2012 TL121 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554343 2012 TC126 12/09/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
554344 2012 TC128 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554345 2012 TK128 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554346 2012 TR130 22/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
554347 2012 TX132 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,9 km MPC · JPL
554348 2012 TS133 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554349 2012 TY137 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554350 2012 TU138 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554351 2012 TG140 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
554352 2012 TF144 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554353 2012 TX144 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554354 2012 TD145 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554355 2012 TF145 04/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
554356 2012 TM147 16/09/2012 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
554357 2012 TF148 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554358 2012 TE149 30/07/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
554359 2012 TK150 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554360 2012 TS151 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554361 2012 TY153 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
554362 2012 TB156 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554363 2012 TE156 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554364 2012 TR157 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554365 2012 TZ157 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554366 2012 TE159 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
554367 2012 TL160 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554368 2012 TB165 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
554369 2012 TT167 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554370 2012 TB168 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554371 2012 TO169 04/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
554372 2012 TV170 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 350 m MPC · JPL
554373 2012 TK171 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
554374 2012 TA180 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
554375 2012 TJ182 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554376 2012 TO182 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554377 2012 TQ188 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554378 2012 TJ190 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554379 2012 TR192 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
554380 2012 TT195 15/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
554381 2012 TH204 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554382 2012 TD206 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554383 2012 TK206 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554384 2012 TQ207 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554385 2012 TP208 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554386 2012 TN209 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554387 2012 TP209 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554388 2012 TU209 27/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
554389 2012 TY210 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554390 2012 TJ211 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554391 2012 TU211 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
554392 2012 TX211 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
554393 2012 TE214 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,3 km MPC · JPL
554394 2012 TO215 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
554395 2012 TX215 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
554396 2012 TR216 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
554397 2012 TT216 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554398 2012 TM217 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
554399 2012 TT217 14/10/2012 ESA OGS ESA OGS 2,0 km MPC · JPL
554400 2012 TE218 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554401 2012 TH218 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554402 2012 TY220 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554403 2012 TL228 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554404 2012 TT229 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554405 2012 TV229 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554406 2012 TN232 15/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
554407 2012 TN233 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554408 2012 TO233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554409 2012 TT233 24/09/2012 Charleston R. Holmes 2,5 km MPC · JPL
554410 2012 TD234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554411 2012 TK234 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554412 2012 TA235 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554413 2012 TL237 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
554414 2012 TX237 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554415 2012 TO239 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554416 2012 TP239 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554417 2012 TS239 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554418 2012 TQ241 16/02/2005 La Silla A. Boattini 2,9 km MPC · JPL
554419 2012 TU243 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554420 2012 TR244 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
554421 2012 TA247 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554422 2012 TT248 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
554423 2012 TJ249 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554424 2012 TA253 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554425 2012 TA254 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
554426 2012 TW254 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
554427 2012 TZ254 30/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
554428 2012 TH259 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
554429 2012 TA264 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
554430 2012 TN264 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554431 2012 TD265 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554432 2012 TF265 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554433 2012 TU265 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
554434 2012 TP266 25/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,4 km MPC · JPL
554435 2012 TW267 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554436 2012 TY267 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554437 2012 TE268 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554438 2012 TK273 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554439 2012 TM273 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554440 2012 TV273 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554441 2012 TW281 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554442 2012 TZ285 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
554443 2012 TC290 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
554444 2012 TB291 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
554445 2012 TE291 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554446 2012 TY292 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554447 2012 TD293 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
554448 2012 TU293 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
554449 2012 TY300 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
554450 2012 TG301 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
554451 2012 TF302 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554452 2012 TH302 28/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
554453 2012 TN302 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
554454 2012 TU302 30/07/2005 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
554455 2012 TA303 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554456 2012 TG304 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
554457 2012 TD305 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554458 2012 TQ305 13/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
554459 2012 TE310 30/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
554460 2012 TG310 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 4,0 km MPC · JPL
554461 2012 TL315 31/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
554462 2012 TQ315 22/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
554463 2012 TF318 14/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
554464 2012 TH318 15/10/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
554465 2012 TE320 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554466 2012 TN321 18/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
554467 2012 TW321 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554468 2012 TE323 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554469 2012 TQ325 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
554470 2012 TU325 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
554471 2012 TD330 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554472 2012 TD332 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554473 2012 TO332 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
554474 2012 TT332 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554475 2012 TL333 04/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554476 2012 TF334 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554477 2012 TJ334 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554478 2012 TK334 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554479 2012 TZ334 06/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554480 2012 TT335 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554481 2012 TQ336 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
554482 2012 TX344 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554483 2012 TQ345 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554484 2012 TF350 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554485 2012 TG352 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554486 2012 TF353 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
554487 2012 TO355 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
554488 2012 TP355 12/10/2012 Oukaimeden C. Rinner 1,9 km MPC · JPL
554489 2012 TF357 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554490 2012 TF361 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554491 2012 TD363 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
554492 2012 TM365 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554493 2012 UY3 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554494 2012 UA5 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554495 2012 UC5 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554496 2012 UE5 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554497 2012 UP6 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554498 2012 UH7 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
554499 2012 UF8 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2,3 km MPC · JPL
554500 2012 UH8 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554501 2012 UO9 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554502 2012 UA14 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
554503 2012 UA16 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554504 2012 UB16 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554505 2012 UX20 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554506 2012 UA22 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554507 2012 UU22 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554508 2012 UD23 16/09/2012 Charleston R. Holmes 2,4 km MPC · JPL
554509 2012 UJ24 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
554510 2012 UD29 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
554511 2012 UG31 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554512 2012 US31 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
554513 2012 UW32 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554514 2012 UX34 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554515 2012 UF35 26/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
554516 2012 UA36 12/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
554517 2012 UT36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554518 2012 UT47 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554519 2012 UP48 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554520 2012 UX49 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
554521 2012 UF50 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
554522 2012 UR53 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
554523 2012 UC54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554524 2012 UQ58 21/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
554525 2012 UR67 30/10/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
554526 2012 UJ69 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
554527 2012 UL69 23/09/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 3,5 km MPC · JPL
554528 2012 UQ70 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554529 2012 UK71 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
554530 2012 UK73 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554531 2012 UU73 25/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 810 m MPC · JPL
554532 2012 UP74 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554533 2012 UG76 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554534 2012 UM76 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554535 2012 UC77 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554536 2012 US79 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554537 2012 UP83 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
554538 2012 UE84 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554539 2012 UU84 28/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
554540 2012 UE85 14/12/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
554541 2012 UY90 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
554542 2012 UK92 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
554543 2012 UB94 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
554544 2012 UH94 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554545 2012 UP100 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554546 2012 UL101 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
554547 2012 UL104 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
554548 2012 UN104 08/10/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 3,5 km MPC · JPL
554549 2012 UO113 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
554550 2012 UF115 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554551 2012 UH117 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554552 2012 UO125 20/09/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
554553 2012 UF126 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
554554 2012 UW130 15/09/2012 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 3,0 km MPC · JPL
554555 2012 UJ132 20/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
554556 2012 UQ135 27/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
554557 2012 UR141 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554558 2012 UT141 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
554559 2012 UV141 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
554560 2012 UY141 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
554561 2012 UK144 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
554562 2012 UR144 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554563 2012 UM145 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554564 2012 UE147 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554565 2012 US147 14/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
554566 2012 UY147 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
554567 2012 UB148 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554568 2012 UW149 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
554569 2012 UG154 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554570 2012 UW154 28/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
554571 2012 UU155 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554572 2012 UF156 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
554573 2012 UT157 11/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
554574 2012 UZ158 27/08/2005 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
554575 2012 US161 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554576 2012 UV165 22/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
554577 2012 UZ167 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
554578 2012 UF179 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554579 2012 UU183 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554580 2012 UC184 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
554581 2012 UW185 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
554582 2012 UE186 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
554583 2012 UK186 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
554584 2012 UQ186 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554585 2012 UT186 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
554586 2012 UC187 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
554587 2012 UU187 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554588 2012 UX189 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554589 2012 UQ190 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554590 2012 UL192 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554591 2012 UC195 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554592 2012 UH195 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
554593 2012 UZ199 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
554594 2012 UU202 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554595 2012 UD204 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554596 2012 UJ208 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
554597 2012 UP210 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554598 2012 US210 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554599 2012 UA211 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554600 2012 UG212 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554601 2012 UH212 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
554602 2012 UO212 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
554603 2012 UD214 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554604 2012 UU216 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554605 2012 US217 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554606 2012 UT217 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554607 2012 UX217 14/10/2012 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
554608 2012 UP222 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554609 2012 UN225 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554610 2012 VK2 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554611 2012 VW2 02/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554612 2012 VH3 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
554613 2012 VJ4 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
554614 2012 VD11 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
554615 2012 VY13 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554616 2012 VR15 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554617 2012 VV15 01/02/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
554618 2012 VC16 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
554619 2012 VN16 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
554620 2012 VH20 28/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
554621 2012 VC23 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554622 2012 VX23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
554623 2012 VH24 06/08/2005 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
554624 2012 VQ24 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
554625 2012 VX28 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554626 2012 VJ31 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
554627 2012 VZ31 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
554628 2012 VV34 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
554629 2012 VF36 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
554630 2012 VR40 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
554631 2012 VS44 20/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
554632 2012 VO51 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
554633 2012 VP53 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554634 2012 VW56 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
554635 2012 VL59 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554636 2012 VQ61 21/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
554637 2012 VJ62 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
554638 2012 VW65 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
554639 2012 VG66 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
554640 2012 VK68 14/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 670 m MPC · JPL
554641 2012 VA70 23/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
554642 2012 VB72 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
554643 2012 VO73 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554644 2012 VA74 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554645 2012 VB74 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554646 2012 VJ76 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 4,0 km MPC · JPL
554647 2012 VZ77 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554648 2012 VB78 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
554649 2012 VA80 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554650 2012 VM96 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
554651 2012 VC100 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554652 2012 VL102 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
554653 2012 VH103 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
554654 2012 VP108 27/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
554655 2012 VV110 15/11/2012 Elena Remote A. Oreshko, T. V. Kryachko 2,7 km MPC · JPL
554656 2012 VP112 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
554657 2012 VG118 03/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
554658 2012 VO119 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554659 2012 VQ119 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554660 2012 VY121 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554661 2012 VH122 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554662 2012 VF126 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554663 2012 VZ129 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
554664 2012 VR130 04/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554665 2012 WA7 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 2,2 km MPC · JPL
554666 2012 WU8 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
554667 2012 WK10 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554668 2012 WD16 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 710 m MPC · JPL
554669 2012 WH22 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
554670 2012 WO26 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554671 2012 WZ33 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
554672 2012 WA35 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
554673 2012 WS37 21/11/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 820 m MPC · JPL
554674 2012 WZ37 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
554675 2012 XU1 13/11/2012 ESA OGS ESA OGS 3,0 km MPC · JPL
554676 2012 XY5 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554677 2012 XG9 16/10/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
554678 2012 XL9 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554679 2012 XL11 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
554680 2012 XZ11 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554681 2012 XB13 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554682 2012 XE13 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554683 2012 XM14 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554684 2012 XO17 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
554685 2012 XO18 28/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
554686 2012 XS19 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
554687 2012 XA20 17/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
554688 2012 XF22 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554689 2012 XJ24 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554690 2012 XQ26 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554691 2012 XP28 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
554692 2012 XD32 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554693 2012 XQ35 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
554694 2012 XA44 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
554695 2012 XL48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
554696 2012 XP48 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
554697 2012 XS50 08/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
554698 2012 XF57 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
554699 2012 XM61 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554700 2012 XX64 06/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 760 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554701 2012 XG66 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 690 m MPC · JPL
554702 2012 XM67 05/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
554703 2012 XN67 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554704 2012 XH69 23/10/2012 Piszkesteto A. Király 3,5 km MPC · JPL
554705 2012 XW70 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554706 2012 XV81 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
554707 2012 XG86 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
554708 2012 XU91 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554709 2012 XW92 17/09/2007 Andrushivka Y. Ivaščenko 2,0 km MPC · JPL
554710 2012 XP93 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554711 2012 XU98 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
554712 2012 XC101 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554713 2012 XS106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
554714 2012 XV113 06/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 660 m MPC · JPL
554715 2012 XN115 20/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 880 m MPC · JPL
554716 2012 XZ116 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
554717 2012 XJ120 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554718 2012 XE122 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554719 2012 XF122 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554720 2012 XV123 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
554721 2012 XH124 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554722 2012 XA125 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
554723 2012 XM125 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
554724 2012 XA126 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
554725 2012 XP128 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
554726 2012 XC131 11/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
554727 2012 XJ138 28/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
554728 2012 XD141 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
554729 2012 XG142 06/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 760 m MPC · JPL
554730 2012 XK142 16/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
554731 2012 XF143 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
554732 2012 XU147 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554733 2012 XO148 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
554734 2012 XP158 24/12/2006 Gnosca S. Sposetti 2,8 km MPC · JPL
554735 2012 XZ160 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
554736 2012 XM161 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554737 2012 XL162 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554738 2012 YB 16/09/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
554739 2012 YS7 16/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
554740 2012 YC8 24/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 700 m MPC · JPL
554741 2012 YE17 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
554742 2012 YZ17 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
554743 2013 AU4 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
554744 2013 AM5 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
554745 2013 AZ7 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
554746 2013 AD9 25/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
554747 2013 AG10 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
554748 2013 AZ14 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554749 2013 AM18 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
554750 2013 AW25 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
554751 2013 AS26 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554752 2013 AM41 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554753 2013 AL43 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
554754 2013 AT47 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
554755 2013 AT50 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554756 2013 AD51 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
554757 2013 AK52 22/12/2012 Piszkesteto K. Sárneczky, G. Hodosán 820 m MPC · JPL
554758 2013 AJ54 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
554759 2013 AU54 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554760 2013 AV67 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554761 2013 AD68 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
554762 2013 AF84 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
554763 2013 AJ93 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
554764 2013 AS95 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
554765 2013 AH96 07/12/2012 ASC-Kislovodsk V. Nevski 3,5 km MPC · JPL
554766 2013 AC97 17/12/2012 ESA OGS ESA OGS 730 m MPC · JPL
554767 2013 AO99 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
554768 2013 AN106 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554769 2013 AR112 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 940 m MPC · JPL
554770 2013 AN114 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554771 2013 AR120 13/01/2013 ESA OGS ESA OGS 750 m MPC · JPL
554772 2013 AU121 13/01/2013 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
554773 2013 AZ127 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
554774 2013 AF131 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554775 2013 AS133 11/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554776 2013 AV136 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
554777 2013 AE141 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554778 2013 AD176 13/01/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 660 m MPC · JPL
554779 2013 AH178 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
554780 2013 AQ183 15/01/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 192 km MPC · JPL
554781 2013 AH184 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554782 2013 AB187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
554783 2013 AC189 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
554784 2013 AG189 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
554785 2013 AA190 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
554786 2013 AO191 13/01/2013 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
554787 2013 AD202 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
554788 2013 BC13 05/12/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 710 m MPC · JPL
554789 2013 BV14 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554790 2013 BR19 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
554791 2013 BZ24 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
554792 2013 BT29 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
554793 2013 BM30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554794 2013 BO34 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
554795 2013 BQ44 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
554796 2013 BR49 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
554797 2013 BA54 13/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
554798 2013 BW58 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554799 2013 BQ63 04/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
554800 2013 BK65 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554801 2013 BS67 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
554802 2013 BN70 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
554803 2013 BN78 31/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
554804 2013 BU84 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
554805 2013 BL95 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
554806 2013 BG97 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
554807 2013 BP98 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
554808 2013 CO3 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
554809 2013 CU6 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554810 2013 CF13 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
554811 2013 CG27 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554812 2013 CS27 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554813 2013 CS33 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 870 m MPC · JPL
554814 2013 CJ39 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
554815 2013 CU40 17/01/2013 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
554816 2013 CT49 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
554817 2013 CZ49 19/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
554818 2013 CM54 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
554819 2013 CN57 09/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 710 m MPC · JPL
554820 2013 CJ58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
554821 2013 CE62 02/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
554822 2013 CG62 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
554823 2013 CL63 03/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 810 m MPC · JPL
554824 2013 CO63 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
554825 2013 CG64 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 510 m MPC · JPL
554826 2013 CP67 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
554827 2013 CG69 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
554828 2013 CY73 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
554829 2013 CN93 27/08/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 860 m MPC · JPL
554830 2013 CE94 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
554831 2013 CP99 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
554832 2013 CX112 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 660 m MPC · JPL
554833 2013 CS113 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
554834 2013 CP121 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
554835 2013 CB123 10/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 880 m MPC · JPL
554836 2013 CD129 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554837 2013 CF136 07/02/2013 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
554838 2013 CQ139 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
554839 2013 CW139 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
554840 2013 CR143 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
554841 2013 CD145 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
554842 2013 CM146 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
554843 2013 CP148 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
554844 2013 CX153 24/05/2006 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
554845 2013 CU155 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
554846 2013 CT156 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
554847 2013 CJ160 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
554848 2013 CS180 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
554849 2013 CF182 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
554850 2013 CQ182 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
554851 2013 CG183 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
554852 2013 CB187 23/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
554853 2013 CJ206 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554854 2013 CW221 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
554855 2013 CH228 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
554856 2013 CF229 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 257 km MPC · JPL
554857 2013 CV229 30/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
554858 2013 CK230 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
554859 2013 CP230 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
554860 2013 CH232 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
554861 2013 CZ237 15/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
554862 2013 CK239 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
554863 2013 CL245 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554864 2013 CK247 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
554865 2013 CT247 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
554866 2013 CD249 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
554867 2013 DZ13 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
554868 2013 DV18 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
554869 2013 EJ 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554870 2013 EZ2 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
554871 2013 EJ10 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
554872 2013 EC16 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
554873 2013 EV18 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
554874 2013 EU26 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554875 2013 EA28 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554876 2013 EE33 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554877 2013 EX34 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
554878 2013 ES39 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
554879 2013 EA49 02/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky, T. Szalai 1,0 km MPC · JPL
554880 2013 EL49 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
554881 2013 EG54 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
554882 2013 EK60 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
554883 2013 EC72 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
554884 2013 ES80 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
554885 2013 EE89 07/02/2013 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
554886 2013 EB91 03/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
554887 2013 EN91 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
554888 2013 EO91 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
554889 2013 EP95 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
554890 2013 EB100 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
554891 2013 ES100 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
554892 2013 ER101 10/03/2013 La Silla La Silla Obs. 890 m MPC · JPL
554893 2013 EB102 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
554894 2013 EE104 15/03/2013 Palomar PTF 720 m MPC · JPL
554895 2013 EQ140 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
554896 2013 EE156 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
554897 2013 EF164 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
554898 2013 EF167 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
554899 2013 EQ167 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
554900 2013 EC170 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
554901 2013 EQ172 12/03/2013 Kitt Peak M. W. Buie 730 m MPC · JPL
554902 2013 EY172 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
554903 2013 EW174 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
554904 2013 EX174 14/03/2013 Palomar PTF 510 m MPC · JPL
554905 2013 FE4 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
554906 2013 FU9 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554907 2013 FW10 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
554908 2013 FJ15 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
554909 2013 FH18 10/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
554910 2013 FZ18 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
554911 2013 FS26 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
554912 2013 FV28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
554913 2013 FY34 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
554914 2013 GN1 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
554915 2013 GF5 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
554916 2013 GW5 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
554917 2013 GZ11 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
554918 2013 GL12 03/04/2013 Palomar PTF 2,2 km MPC · JPL
554919 2013 GM12 03/04/2013 Palomar PTF 750 m MPC · JPL
554920 2013 GF21 05/04/2013 Palomar PTF 620 m MPC · JPL
554921 2013 GJ23 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
554922 2013 GA32 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
554923 2013 GK41 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
554924 2013 GG42 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
554925 2013 GH50 08/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554926 2013 GL59 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
554927 2013 GQ67 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554928 2013 GJ73 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
554929 2013 GC80 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
554930 2013 GV83 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554931 2013 GK85 08/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
554932 2013 GD88 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
554933 2013 GP91 13/03/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
554934 2013 GO92 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
554935 2013 GF102 17/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
554936 2013 GA107 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
554937 2013 GE115 03/04/2013 Palomar PTF 600 m MPC · JPL
554938 2013 GM125 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
554939 2013 GT128 05/03/2002 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
554940 2013 GA129 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
554941 2013 GK135 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
554942 2013 GZ138 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
554943 2013 GQ141 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
554944 2013 GL143 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
554945 2013 GP144 11/04/2013 ESA OGS ESA OGS 630 m MPC · JPL
554946 2013 GD150 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
554947 2013 GT153 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554948 2013 GN155 03/04/2013 Palomar PTF 3,2 km MPC · JPL
554949 2013 GW155 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
554950 2013 GX155 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
554951 2013 HL25 11/04/2013 Palomar PTF 690 m MPC · JPL
554952 2013 HC46 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
554953 2013 HR46 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
554954 2013 HC50 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
554955 2013 HO59 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1,5 km MPC · JPL
554956 2013 HA64 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
554957 2013 HZ77 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
554958 2013 HY81 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
554959 2013 HW82 04/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
554960 2013 HX91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
554961 2013 HD107 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
554962 2013 HM108 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
554963 2013 HW111 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 600 m MPC · JPL
554964 2013 HH118 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
554965 2013 HE132 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
554966 2013 HR145 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
554967 2013 HH148 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
554968 2013 HR148 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
554969 2013 HT148 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
554970 2013 JL1 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
554971 2013 JR2 03/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
554972 2013 JW2 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
554973 2013 JN4 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
554974 2013 JR8 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
554975 2013 JK17 27/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
554976 2013 JA24 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
554977 2013 JX33 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
554978 2013 JE38 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
554979 2013 JN46 26/04/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,2 km MPC · JPL
554980 2013 JE51 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
554981 2013 JH56 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
554982 2013 JV65 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
554983 2013 JZ67 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
554984 2013 JE68 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
554985 2013 JR73 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
554986 2013 JQ76 03/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
554987 2013 JW77 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
554988 2013 KG2 16/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
554989 2013 KB3 20/05/2013 Palomar PTF 590 m MPC · JPL
554990 2013 KK9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,00 km MPC · JPL
554991 2013 KB10 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
554992 2013 KW14 02/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
554993 2013 KK16 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
554994 2013 KC19 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
554995 2013 KT19 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
554996 2013 LV2 18/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
554997 2013 LY7 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
554998 2013 LF10 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
554999 2013 LG12 05/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555000 2013 LJ15 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s  • 558.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001