Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/437001–438000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437001 2012 TX225 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437002 2012 TT227 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437003 2012 TP232 31/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437004 2012 TG236 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 2,8 km MPC · JPL
437005 2012 TE244 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437006 2012 TF245 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437007 2012 TU247 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437008 2012 TX249 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437009 2012 TR258 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437010 2012 TL264 07/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
437011 2012 TN265 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437012 2012 TO265 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437013 2012 TV265 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437014 2012 TW265 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437015 2012 TE266 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437016 2012 TL268 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437017 2012 TA271 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437018 2012 TK271 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437019 2012 TJ273 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437020 2012 TW273 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437021 2012 TY284 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437022 2012 TY289 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
437023 2012 TN291 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437024 2012 TV293 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
437025 2012 TP294 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437026 2012 TV294 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437027 2012 TY294 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437028 2012 TV295 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437029 2012 TA297 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437030 2012 TB299 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437031 2012 TJ301 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437032 2012 TV302 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437033 2012 TH306 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437034 2012 TM307 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437035 2012 TN307 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437036 2012 TU309 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
437037 2012 TS310 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437038 2012 TV311 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437039 2012 TR312 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437040 2012 TN313 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437041 2012 TT316 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437042 2012 TD317 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437043 2012 TY317 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
437044 2012 TF320 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437045 2012 UV 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437046 2012 UV6 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437047 2012 UJ9 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437048 2012 UC27 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437049 2012 UK28 14/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437050 2012 UN32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437051 2012 UA35 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437052 2012 US35 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437053 2012 UT35 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437054 2012 UQ36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437055 2012 UA39 03/08/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
437056 2012 UY39 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437057 2012 UF40 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437058 2012 UH40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437059 2012 US40 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437060 2012 UV40 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437061 2012 UQ42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437062 2012 UZ45 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437063 2012 UP46 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
437064 2012 UC47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437065 2012 UB48 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437066 2012 UQ49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437067 2012 UJ50 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437068 2012 UE52 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437069 2012 UK54 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437070 2012 UT55 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437071 2012 UU55 06/07/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
437072 2012 UZ56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437073 2012 UK59 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437074 2012 UG60 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437075 2012 UM63 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437076 2012 US65 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437077 2012 UT66 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437078 2012 UL67 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437079 2012 UK69 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437080 2012 UO69 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437081 2012 UH71 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437082 2012 UU71 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437083 2012 UZ71 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437084 2012 UQ75 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
437085 2012 UY75 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437086 2012 US76 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437087 2012 UL77 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437088 2012 US77 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437089 2012 UA78 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437090 2012 UM78 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437091 2012 UK83 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437092 2012 UU83 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437093 2012 US84 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
437094 2012 UU86 02/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
437095 2012 UJ88 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437096 2012 UZ88 16/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
437097 2012 UR91 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437098 2012 UE97 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437099 2012 UB99 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437100 2012 US101 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437101 2012 UO103 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437102 2012 UK106 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437103 2012 UJ109 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437104 2012 UD110 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437105 2012 UE110 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437106 2012 UW110 27/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437107 2012 UD113 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437108 2012 UH113 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437109 2012 UB116 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437110 2012 UX117 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437111 2012 UK119 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437112 2012 UP125 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437113 2012 UN126 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437114 2012 UE127 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
437115 2012 UH131 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437116 2012 UP132 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437117 2012 UQ133 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
437118 2012 UD134 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
437119 2012 UT135 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437120 2012 UW135 15/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
437121 2012 UL137 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437122 2012 UN137 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437123 2012 US139 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437124 2012 UL142 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437125 2012 UV145 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437126 2012 UA148 09/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437127 2012 UL149 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437128 2012 UT149 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437129 2012 UF150 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437130 2012 UU153 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437131 2012 UR157 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
437132 2012 UL160 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437133 2012 UE165 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 940 m MPC · JPL
437134 2012 UX165 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437135 2012 UP166 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437136 2012 UJ168 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437137 2012 UG169 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
437138 2012 VN3 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437139 2012 VV7 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437140 2012 VA8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437141 2012 VK10 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437142 2012 VM10 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437143 2012 VH12 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437144 2012 VG13 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437145 2012 VZ15 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437146 2012 VS17 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437147 2012 VC18 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437148 2012 VN21 23/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
437149 2012 VC24 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437150 2012 VE29 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437151 2012 VG30 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437152 2012 VG31 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437153 2012 VX34 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437154 2012 VN35 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437155 2012 VC36 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
437156 2012 VG36 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437157 2012 VN36 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437158 2012 VV37 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437159 2012 VO39 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437160 2012 VZ39 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437161 2012 VB40 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437162 2012 VJ41 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437163 2012 VC46 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
437164 2012 VX46 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437165 2012 VO47 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437166 2012 VA49 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437167 2012 VW49 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437168 2012 VX49 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437169 2012 VD53 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437170 2012 VT58 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437171 2012 VY60 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437172 2012 VA63 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
437173 2012 VL65 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437174 2012 VK66 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437175 2012 VE67 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437176 2012 VD71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437177 2012 VK71 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437178 2012 VR71 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437179 2012 VV71 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,6 km MPC · JPL
437180 2012 VN74 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437181 2012 VS79 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437182 2012 VO81 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437183 2012 VG83 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437184 2012 VE91 23/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
437185 2012 VU92 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437186 2012 VY94 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437187 2012 VX97 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
437188 2012 VJ99 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437189 2012 VB100 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437190 2012 VQ101 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437191 2012 VO102 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437192 Frederikolsen 2012 VN106 27/08/2011 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,4 km MPC · JPL
437193 2012 VX106 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437194 2012 VJ111 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437195 2012 WV 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437196 2012 WK1 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
437197 2012 WX1 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437198 2012 WB3 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437199 2012 WP4 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437200 2012 WY5 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437201 2012 WZ5 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437202 2012 WC8 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437203 2012 WT8 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437204 2012 WY9 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437205 2012 WB10 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437206 2012 WY10 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437207 2012 WA11 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437208 2012 WD11 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437209 2012 WH11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437210 2012 WB12 10/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
437211 2012 WF13 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437212 2012 WS13 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437213 2012 WB15 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
437214 2012 WE17 18/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437215 2012 WV17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437216 2012 WS19 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437217 2012 WZ22 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437218 2012 WJ23 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437219 2012 WP23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437220 2012 WX24 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
437221 2012 WF25 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437222 2012 WM30 16/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
437223 2012 WO35 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437224 2012 XW1 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
437225 2012 XT3 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437226 2012 XJ4 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437227 2012 XG5 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437228 2012 XM5 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437229 2012 XQ5 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437230 2012 XV5 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437231 2012 XX5 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437232 2012 XX7 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
437233 2012 XL12 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437234 2012 XM17 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437235 2012 XB20 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437236 2012 XO20 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437237 2012 XG21 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437238 2012 XV21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437239 2012 XB22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437240 2012 XM23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437241 2012 XH24 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
437242 2012 XZ25 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437243 2012 XG27 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437244 2012 XG28 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437245 2012 XC29 03/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437246 2012 XX38 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437247 2012 XN49 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437248 2012 XA50 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437249 2012 XV51 22/07/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
437250 2012 XW59 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437251 2012 XU65 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
437252 2012 XZ70 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437253 2012 XF80 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437254 2012 XS85 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437255 2012 XV93 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437256 2012 XZ93 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437257 2012 XA96 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437258 2012 XK96 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437259 2012 XC105 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437260 2012 XB108 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437261 2012 XE110 16/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437262 2012 XD115 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437263 2012 XC117 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437264 2012 XJ122 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437265 2012 XG123 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437266 2012 XG126 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
437267 2012 XK126 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437268 2012 XW128 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437269 2012 XC137 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437270 2012 XM139 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437271 2012 XV140 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437272 2012 XJ144 28/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
437273 2012 XP147 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437274 2012 XE148 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437275 2012 XL150 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
437276 2012 XZ154 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437277 2012 XS155 02/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437278 2013 AW1 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437279 2013 AB6 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437280 2013 AV14 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
437281 2013 AF25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437282 2013 AU94 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437283 2013 AT96 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437284 2013 AG103 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437285 2013 AU131 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
437286 2013 AP132 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437287 2013 AY132 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437288 2013 AN133 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437289 2013 AX140 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437290 2013 BH1 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437291 2013 BP2 29/07/2010 WISE WISE 8,8 km MPC · JPL
437292 2013 BG17 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437293 2013 BS21 23/09/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437294 2013 BK31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437295 2013 BJ37 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437296 2013 BK40 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
437297 2013 BS54 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437298 2013 BR64 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437299 2013 BY67 18/10/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437300 2013 BR71 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437301 2013 CW10 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
437302 2013 CK13 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
437303 2013 CJ15 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
437304 2013 CK34 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437305 2013 CX39 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437306 2013 CG85 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
437307 2013 CG104 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437308 2013 CF133 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
437309 2013 CY199 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437310 2013 CN206 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
437311 2013 CF217 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
437312 2013 DR14 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437313 2013 EK73 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437314 2013 JA15 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437315 2013 NQ22 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437316 2013 OS3 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
437317 2013 PW2 29/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437318 2013 PN6 21/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437319 2013 PO6 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437320 2013 PJ42 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437321 2013 PG44 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
437322 2013 PE69 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437323 2013 PF74 17/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437324 2013 QP10 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437325 2013 QV53 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
437326 2013 RD 13/02/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437327 2013 RK1 01/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
437328 2013 RM5 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
437329 2013 RV35 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
437330 2013 RG37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437331 2013 RZ47 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437332 2013 RH53 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
437333 2013 RC57 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437334 2013 RC94 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437335 2013 SH 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
437336 2013 SY29 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437337 2013 SR40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
437338 2013 SK66 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
437339 2013 ST76 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
437340 2013 SM78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437341 2013 TX12 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437342 2013 TU13 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437343 2013 TM16 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437344 2013 TR23 15/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
437345 2013 TO24 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437346 2013 TM39 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437347 2013 TK41 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437348 2013 TF51 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
437349 2013 TA53 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437350 2013 TC59 10/02/2011 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
437351 2013 TL65 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437352 2013 TQ91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
437353 2013 TN102 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437354 2013 TB116 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
437355 2013 TL119 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437356 2013 TS130 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437357 2013 TF138 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437358 2013 TT142 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437359 2013 TW144 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
437360 2013 TV158 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 195 km MPC · JPL
437361 2013 UO2 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
437362 2013 UG3 18/02/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
437363 2013 UA4 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437364 2013 UP4 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437365 2013 UQ11 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437366 2013 UK12 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437367 2013 VU2 22/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
437368 2013 VP3 20/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437369 2013 VZ6 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
437370 2013 VE7 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437371 2013 VO9 06/09/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
437372 2013 VM15 04/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
437373 2013 VY17 12/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437374 2013 VC20 15/04/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437375 2013 VF20 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437376 2013 WV1 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437377 2013 WF6 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437378 2013 WP11 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437379 2013 WR18 22/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437380 2013 WY21 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437381 2013 WH24 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437382 2013 WY29 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437383 2013 WS31 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437384 2013 WO37 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437385 2013 WH39 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437386 2013 WL40 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437387 2013 WM40 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437388 2013 WR41 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437389 2013 WK43 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437390 2013 WM47 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437391 2013 WG48 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437392 2013 WX54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437393 2013 WA57 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437394 2013 WE57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437395 2013 WN62 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437396 2013 WL63 12/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437397 2013 WW63 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437398 2013 WZ63 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437399 2013 WR64 24/10/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437400 2013 WN66 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437401 2013 WK67 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437402 2013 WK74 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437403 2013 WU74 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437404 2013 WQ77 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437405 2013 WN80 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437406 2013 WC83 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437407 2013 WM83 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437408 2013 WQ83 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437409 2013 WH86 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437410 2013 WE91 09/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437411 2013 WC94 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
437412 2013 WU96 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437413 2013 WX97 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437414 2013 WX99 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437415 2013 WD102 13/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437416 2013 WG103 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437417 2013 WH103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437418 2013 WV106 12/11/2013 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
437419 2013 XM2 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437420 2013 XS2 15/10/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437421 2013 XP3 13/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
437422 2013 XN11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437423 2013 XV17 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437424 2013 XY17 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437425 2013 XE20 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
437426 2013 XO20 13/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437427 2013 XO22 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437428 2013 XS22 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
437429 2013 XY22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437430 2013 XP23 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437431 2013 XU24 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437432 2013 XV24 20/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
437433 2013 XF25 18/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
437434 2013 XM25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
437435 2013 YW1 28/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
437436 2013 YL5 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437437 2013 YR5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437438 2013 YV5 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437439 2013 YX5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437440 2013 YD6 14/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
437441 2013 YJ6 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437442 2013 YK6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437443 2013 YN8 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437444 2013 YG9 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437445 2013 YN9 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437446 2013 YX9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437447 2013 YA10 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437448 2013 YB10 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437449 2013 YE10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437450 2013 YL10 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437451 2013 YY11 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437452 2013 YZ12 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437453 2013 YT13 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437454 2013 YF14 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437455 2013 YT14 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437456 2013 YY15 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437457 2013 YQ16 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437458 2013 YJ17 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437459 2013 YK19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437460 2013 YR20 01/09/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
437461 2013 YN22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437462 2013 YV27 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437463 2013 YD28 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437464 2013 YU28 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437465 2013 YO31 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
437466 2013 YM32 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437467 2013 YA35 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437468 2013 YN35 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437469 2013 YJ40 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437470 2013 YF42 24/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437471 2013 YL42 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437472 2013 YJ43 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437473 2013 YA44 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437474 2013 YO46 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437475 2013 YV46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437476 2013 YA47 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437477 2013 YP47 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437478 2013 YN49 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437479 2013 YT49 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437480 2013 YZ50 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
437481 2013 YP51 01/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
437482 2013 YZ51 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
437483 2013 YP54 17/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437484 2013 YD55 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437485 2013 YP55 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437486 2013 YZ55 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437487 2013 YB57 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437488 2013 YF58 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437489 2013 YJ58 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437490 2013 YT58 10/01/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
437491 2013 YZ59 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437492 2013 YP60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437493 2013 YT61 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437494 2013 YA62 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437495 2013 YQ64 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
437496 2013 YQ68 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437497 2013 YN70 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437498 2013 YA72 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437499 2013 YE72 08/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
437500 2013 YQ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437501 2013 YM76 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437502 2013 YV76 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437503 2013 YF77 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437504 2013 YP77 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437505 2013 YJ78 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437506 2013 YH79 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437507 2013 YJ79 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437508 2013 YR79 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437509 2013 YQ80 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437510 2013 YB81 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437511 2013 YC83 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437512 2013 YV83 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437513 2013 YD88 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437514 2013 YZ90 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437515 2013 YF91 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437516 2013 YK91 20/07/2012 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
437517 2013 YY92 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437518 2013 YZ92 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437519 2013 YK94 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437520 2013 YQ96 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437521 2013 YE103 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437522 2013 YG104 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437523 2013 YB105 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437524 2013 YX105 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437525 2013 YD106 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437526 2013 YG106 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437527 2013 YR106 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437528 2013 YQ109 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437529 2013 YZ110 24/05/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437530 2013 YR111 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437531 2013 YX111 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437532 2013 YZ112 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437533 2013 YE115 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437534 2013 YM115 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437535 2013 YZ115 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437536 2013 YV116 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437537 2013 YE117 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437538 2013 YU117 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437539 2013 YF119 12/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
437540 2013 YG121 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437541 2013 YJ122 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437542 2013 YP123 16/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
437543 2013 YV124 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437544 2013 YK125 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437545 2013 YN125 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437546 2013 YT127 25/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437547 2013 YK128 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437548 2013 YL128 19/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437549 2013 YP128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437550 2013 YB129 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437551 2013 YJ138 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437552 2013 YE139 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
437553 2013 YC144 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437554 2013 YN147 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437555 2013 YY148 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437556 2013 YP149 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437557 2013 YN150 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437558 2013 YY150 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437559 2014 AL1 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437560 2014 AX3 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437561 2014 AH4 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437562 2014 AM4 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437563 2014 AT4 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437564 2014 AB7 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437565 2014 AH8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437566 2014 AU8 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437567 2014 AM14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437568 2014 AX14 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437569 2014 AZ14 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437570 2014 AA18 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437571 2014 AL18 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437572 2014 AC19 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437573 2014 AK20 09/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
437574 2014 AV20 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
437575 2014 AA28 23/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437576 2014 AO28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437577 2014 AX31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437578 2014 AR37 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437579 2014 AX39 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437580 2014 AQ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437581 2014 AQ41 25/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
437582 2014 AW41 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437583 2014 AS43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437584 2014 AZ43 08/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437585 2014 AK44 18/07/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
437586 2014 AZ46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437587 2014 AC47 18/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
437588 2014 AU47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437589 2014 AV47 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437590 2014 AZ49 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437591 2014 AK50 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437592 2014 AQ50 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437593 2014 AU53 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437594 2014 AX53 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437595 2014 AA54 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437596 2014 BZ1 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437597 2014 BE2 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437598 2014 BS2 18/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
437599 2014 BG4 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437600 2014 BJ5 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437601 2014 BU5 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437602 2014 BK6 30/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
437603 2014 BP6 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437604 2014 BO7 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437605 2014 BE8 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437606 2014 BF11 25/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437607 2014 BF12 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437608 2014 BL12 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437609 2014 BA13 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437610 2014 BL13 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437611 2014 BS13 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437612 2014 BY13 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437613 2014 BC14 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437614 2014 BX14 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437615 2014 BJ16 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437616 2014 BN18 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437617 2014 BX19 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
437618 2014 BG20 17/02/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
437619 2014 BU20 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437620 2014 BG21 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
437621 2014 BG24 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437622 2014 BN25 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437623 2014 BY25 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437624 2014 BJ26 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437625 2014 BL27 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437626 2014 BN27 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437627 2014 BX28 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437628 2014 BT30 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437629 2014 BS31 27/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437630 2014 BL33 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437631 2014 BO33 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437632 2014 BG34 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437633 2014 BV34 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437634 2014 BX34 21/02/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
437635 2014 BE35 24/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437636 2014 BF35 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
437637 2014 BD36 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437638 2014 BD37 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437639 2014 BD38 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437640 2014 BH38 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437641 2014 BE39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437642 2014 BW40 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437643 2014 BE44 10/09/2004 Needville W. G. Dillon, M. Eastman 1,4 km MPC · JPL
437644 2014 BU47 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437645 2014 BV47 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437646 2014 BW48 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437647 2014 BU49 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
437648 2014 BX51 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437649 2014 BZ52 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437650 2014 BB55 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437651 2014 BE59 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437652 2014 BD61 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437653 2014 BP63 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437654 2014 BS63 09/10/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
437655 2014 CH2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437656 2014 CL2 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437657 2014 CN3 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437658 2014 CZ3 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437659 2014 CX4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437660 2014 CT5 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437661 2014 CE6 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437662 2014 CS6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437663 2014 CE7 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437664 2014 CJ7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437665 2014 CL9 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437666 2014 CA10 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437667 2014 CS10 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437668 2014 CP11 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437669 2014 CS12 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437670 2014 CE15 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437671 2014 CS15 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
437672 2014 CC16 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
437673 2014 CE16 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437674 2014 CM16 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437675 2014 CX16 04/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
437676 2014 CY16 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437677 2014 CA21 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437678 2014 CC21 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437679 2014 CH21 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
437680 2014 DE1 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437681 2014 DX1 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437682 2014 DX3 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437683 2014 DZ4 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437684 2014 DT7 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437685 2014 DL8 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437686 2014 DW8 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437687 2014 DK9 21/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
437688 2014 DV18 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437689 2014 DM25 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437690 2014 DR26 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437691 2014 DF28 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437692 2014 DR28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437693 2014 DN29 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437694 2014 DQ29 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437695 2014 DU29 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437696 2014 DP31 21/05/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
437697 2014 DQ32 31/08/1995 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
437698 2014 DA36 09/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
437699 2014 DL36 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437700 2014 DG37 03/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437701 2014 DY37 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437702 2014 DX42 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437703 2014 DU53 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437704 2014 DD62 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437705 2014 DB76 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437706 2014 DS80 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437707 2014 DE81 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437708 2014 DV81 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437709 2014 DF85 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437710 2014 DC88 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437711 2014 DU88 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437712 2014 DW89 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437713 2014 DL94 25/08/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
437714 2014 DE99 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437715 2014 DT102 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437716 2014 DV102 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437717 2014 DL103 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437718 2014 DW103 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437719 2014 DH105 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437720 2014 DB110 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
437721 2014 DA111 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
437722 2014 DD111 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437723 2014 DU114 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437724 2014 DR116 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437725 2014 DH120 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437726 2014 DS120 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
437727 2014 DX121 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437728 2014 DQ124 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437729 2014 DH135 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437730 2014 DO137 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437731 2014 DP137 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437732 2014 DE138 19/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437733 2014 ET1 15/10/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
437734 2014 EE9 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
437735 2014 EF9 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437736 2014 EC10 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
437737 2014 EN15 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437738 2014 EV19 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437739 2014 EF28 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437740 2014 EQ29 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437741 2014 EE31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
437742 2014 EL34 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437743 2014 EM35 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437744 2014 EG40 19/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437745 2014 EY43 18/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437746 2014 FZ2 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437747 2014 FH11 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437748 2014 FS11 22/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
437749 2014 FL15 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437750 2014 FR30 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437751 2014 FK40 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437752 2014 FR42 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437753 2014 FW49 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437754 2014 FK51 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
437755 2014 FZ63 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437756 2014 FM68 15/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437757 2014 GM3 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
437758 2014 GK39 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437759 2014 GG47 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
437760 2014 HP149 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
437761 2014 HG170 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437762 2014 JD61 04/01/2001 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
437763 2014 JX78 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437764 2014 KJ4 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
437765 2014 WN493 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
437766 2015 AU2 07/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
437767 2015 AT109 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
437768 2015 AQ167 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437769 2015 AD178 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
437770 2015 AP191 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437771 2015 AC198 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437772 2015 BO36 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437773 2015 BR38 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437774 2015 BL63 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437775 2015 BS73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437776 2015 BB93 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437777 2015 BH133 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437778 2015 BN304 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437779 2015 BT464 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437780 2015 BR511 16/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437781 2015 CS2 25/05/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
437782 2015 CT5 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437783 2015 CV5 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437784 2015 CH11 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437785 2015 CA12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437786 2015 CB24 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
437787 2015 CC25 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437788 2015 CH32 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
437789 2015 CU39 26/02/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
437790 2015 CP40 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
437791 2015 CT40 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
437792 2015 CV40 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437793 2015 CC42 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437794 2015 CD42 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437795 2015 CE47 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
437796 2015 CS48 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437797 2015 CR53 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437798 2015 CL56 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437799 2015 CM56 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437800 2015 CP56 04/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437801 2015 CK59 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437802 2015 DH 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437803 2015 DU20 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437804 2015 DF23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437805 2015 DG24 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437806 2015 DK29 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437807 2015 DG34 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437808 2015 DQ34 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437809 2015 DM36 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437810 2015 DE41 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437811 2015 DB42 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437812 2015 DG45 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437813 2015 DR94 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437814 2015 DA99 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437815 2015 DB99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437816 2015 DA106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437817 2015 DQ114 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437818 2015 DB115 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437819 2015 DN117 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437820 2015 DM156 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437821 2015 DZ160 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437822 2015 DE165 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
437823 2015 DV166 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
437824 2015 DC168 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437825 2015 DD197 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437826 2015 DQ216 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437827 2015 DW216 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
437828 2015 EZ3 24/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437829 2015 FT284 11/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
437830 3383 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
437831 3716 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 780 m MPC · JPL
437832 3752 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
437833 1994 PP13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
437834 1995 SX31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437835 1995 UX80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
437836 1996 BL11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437837 1996 JM11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437838 1996 LH2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437839 1996 VD20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437840 1997 SN30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
437841 1998 HD14 25/04/1998 Haleakala NEAT 220 m MPC · JPL
437842 1998 RB56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437843 1998 SY19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437844 1999 MN 22/06/1999 Catalina CSS 190 m MPC · JPL
437845 1999 RA24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437846 1999 RJ27 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
437847 1999 RE114 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437848 1999 TQ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437849 1999 TE145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437850 1999 TF218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437851 1999 TT278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437852 1999 TC297 02/10/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
437853 1999 VR111 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437854 1999 XW16 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
437855 1999 YE16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437856 2000 AM213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437857 2000 EB98 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437858 2000 LA34 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437859 2000 QO147 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437860 2000 SK66 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437861 2000 SV89 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437862 2000 SR131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437863 2000 SN347 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
437864 2000 TL44 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
437865 2000 UH97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437866 2000 WF138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
437867 2000 YR15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
437868 2000 YF24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437869 2000 YZ30 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437870 2001 DY25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437871 2001 FN185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 161 km MPC · JPL
437872 2001 OK48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
437873 2001 OO101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437874 2001 QV39 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
437875 2001 QR126 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437876 2001 QE129 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437877 2001 QE227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437878 2001 QX275 19/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
437879 2001 RX11 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,8 km MPC · JPL
437880 2001 RJ22 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437881 2001 RE53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437882 2001 RX53 12/09/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
437883 2001 RR82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
437884 2001 RA114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437885 2001 RS137 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
437886 2001 SS35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
437887 2001 SR96 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437888 2001 SO140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437889 2001 SS205 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437890 2001 SK210 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437891 2001 SG219 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437892 2001 SS231 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437893 2001 SR241 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437894 2001 SY304 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
437895 2001 TL4 07/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
437896 2001 TE185 14/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
437897 2001 UE31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437898 2001 UT39 17/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437899 2001 UN60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
437900 2001 UB79 20/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437901 2001 UE128 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
437902 2001 UD164 26/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
437903 2001 VT133 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
437904 2001 WS34 24/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
437905 2001 XU30 13/12/2001 Socorro LINEAR APO · 390 m MPC · JPL
437906 2001 XF220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
437907 2001 XC230 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
437908 2001 XW266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 450 m MPC · JPL
437909 2002 AM14 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437910 2002 AU31 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
437911 2002 AL43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437912 2002 CA61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
437913 2002 CT205 10/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
437914 2002 EO7 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437915 2002 GD32 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie res · 293 km MPC · JPL
437916 2002 GE60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437917 2002 GO156 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
437918 2002 JR2 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
437919 2002 JX14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437920 2002 LV13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437921 2002 LH47 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437922 2002 NJ44 12/07/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
437923 2002 NB70 10/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
437924 2002 OE16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
437925 2002 PJ104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
437926 2002 PH105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437927 2002 PC117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
437928 2002 PM123 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
437929 2002 PY136 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
437930 2002 PR137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437931 2002 PX155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
437932 2002 PG160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 650 m MPC · JPL
437933 2002 PX177 15/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
437934 2002 QU1 16/08/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
437935 2002 QH25 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437936 2002 QH40 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437937 2002 QX59 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
437938 2002 QQ81 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
437939 2002 QC112 26/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
437940 2002 QV129 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
437941 2002 QZ134 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
437942 2002 RW138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437943 2002 RW160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
437944 2002 RL176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
437945 2002 RS198 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437946 2002 RX226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
437947 2002 RT235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,3 km MPC · JPL
437948 2002 RJ256 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
437949 2002 RN263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437950 2002 RA266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437951 2002 SD15 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437952 2002 SA19 27/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437953 2002 SF64 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
437954 2002 TT57 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
437955 2002 TP60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437956 2002 TU67 05/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
437957 2002 TM305 04/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
437958 2002 TJ320 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
437959 2002 TK381 09/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
437960 2002 UQ59 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
437961 2002 VE14 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437962 2002 XE14 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437963 2002 XP41 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437964 2002 XD72 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437965 2003 AL73 12/01/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
437966 2003 EE33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
437967 2003 FP133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437968 2003 GJ41 09/04/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
437969 2003 HB58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437970 2003 ND12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437971 2003 OE4 03/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
437972 2003 QT10 22/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437973 2003 QN24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
437974 2003 QT55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437975 2003 RW7 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437976 2003 RN22 15/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
437977 2003 SE24 17/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
437978 2003 SS41 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
437979 2003 SG43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
437980 2003 ST56 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
437981 2003 SL117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
437982 2003 SK125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
437983 2003 SY145 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
437984 2003 SS153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
437985 2003 SF288 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437986 2003 SO296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
437987 2003 SU307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437988 2003 SB408 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
437989 2003 SF423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437990 2003 TT17 15/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
437991 2003 TZ47 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437992 2003 TC59 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437993 2003 UT5 18/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
437994 2003 UL12 19/10/2003 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
437995 2003 UR51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
437996 2003 UE102 20/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
437997 2003 UY118 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437998 2003 UA126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437999 2003 UH132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
438000 2003 UG176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001