Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/249001–250000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249001 2007 JM45 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249002 2007 MZ19 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
249003 2007 NA 04/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
249004 2007 PM5 06/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249005 2007 PB9 09/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 16 km MPC · JPL
249006 2007 PR16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249007 2007 PY37 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249008 2007 QJ 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
249009 2007 QB2 21/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
249010 Abdel-Samad 249010|Abdel-Samad}} 26/08/2007 Wildberg R. Apitzsch 4,2 km MPC · JPL
249011 2007 RO6 03/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
249012 2007 RL31 05/09/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
249013 2007 RK42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249014 2007 RZ45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249015 2007 RN113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
249016 2007 RK116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
249017 2007 RE119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 6,4 km MPC · JPL
249018 2007 RF139 15/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,6 km MPC · JPL
249019 2007 RK149 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249020 2007 RC171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249021 2007 RC179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249022 2007 RZ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
249023 2007 RS207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249024 2007 RP216 13/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
249025 2007 RZ233 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249026 2007 RW262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249027 2007 RN280 13/09/2007 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
249028 2007 RS297 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
249029 2007 SZ6 18/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
249030 2007 SJ14 20/09/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
249031 2007 SK23 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
249032 2007 TA 01/10/2007 Eskridge G. Hug 11 km MPC · JPL
249033 2007 TM2 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249034 2007 TR16 04/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
249035 2007 TQ17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,3 km MPC · JPL
249036 2007 TV20 09/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
249037 2007 TL22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249038 2007 TL46 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
249039 2007 TW61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249040 2007 TM62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
249041 2007 TW70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
249042 2007 TO71 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
249043 2007 TA72 14/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
249044 Barrymarshall 2007 TO72 15/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
249045 2007 TR78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249046 2007 TV82 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
249047 2007 TC91 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
249048 2007 TF114 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
249049 2007 TN122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249050 2007 TS127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249051 2007 TM129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
249052 2007 TN129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
249053 2007 TC140 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
249054 2007 TB142 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
249055 2007 TW146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249056 2007 TK214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249057 2007 TP220 08/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
249058 2007 TX244 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
249059 2007 TP249 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249060 2007 TT289 12/10/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
249061 Antonyberger 2007 TG298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,3 km MPC · JPL
249062 2007 TR360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
249063 2007 TS364 15/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249064 2007 TP384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
249065 2007 TR393 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249066 2007 TF405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249067 2007 TW425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
249068 2007 TY452 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
249069 2007 UP7 16/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
249070 2007 UU34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249071 2007 UK61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
249072 2007 UE84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249073 2007 UV85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249074 2007 UE88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249075 2007 UE96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249076 2007 UE115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249077 2007 US125 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
249078 2007 UR128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
249079 2007 VU2 03/11/2007 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
249080 2007 VR5 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
249081 2007 VT19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249082 2007 VF20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249083 2007 VT20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
249084 2007 VB27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
249085 2007 VH32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249086 2007 VR38 02/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
249087 2007 VC52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249088 2007 VC55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
249089 2007 VL55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
249090 2007 VM62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249091 2007 VV93 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249092 2007 VJ119 04/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
249093 2007 VT158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249094 2007 VX161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249095 2007 VH166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249096 2007 VG176 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
249097 2007 VS176 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
249098 2007 VB181 07/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249099 2007 VU190 11/11/2007 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
249100 2007 VZ239 07/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249101 2007 VF241 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
249102 2007 VS241 12/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
249103 2007 VO244 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249104 2007 VO279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249105 2007 VV292 15/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249106 2007 VE293 15/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
249107 2007 VA296 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249108 2007 VQ300 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
249109 2007 VH306 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
249110 2007 VS310 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249111 2007 VE311 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
249112 2007 VH311 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249113 2007 VC327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249114 2007 VU327 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249115 2007 VD329 12/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249116 2007 WF3 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
249117 2007 WW8 18/11/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
249118 2007 WW9 17/11/2007 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
249119 2007 WV18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
249120 2007 WO31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249121 2007 XW19 12/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249122 2007 XU21 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249123 2007 XM30 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
249124 2007 XO32 15/12/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
249125 2007 XK53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
249126 2007 YD14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
249127 2007 YR19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
249128 2007 YS23 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
249129 2007 YR47 30/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
249130 2007 YV52 30/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
249131 2007 YG56 30/12/2007 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
249132 2007 YG60 30/12/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
249133 2007 YJ63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
249134 2007 YN64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
249135 2007 YR64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249136 2007 YR68 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
249137 2008 AC4 08/01/2008 Dauban F. Kugel 4,3 km MPC · JPL
249138 2008 AK4 09/01/2008 Lulin LUSS 4,5 km MPC · JPL
249139 2008 AV4 07/01/2008 Lulin LUSS 5,3 km MPC · JPL
249140 2008 AY15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
249141 2008 AE33 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
249142 2008 AH35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249143 2008 AY39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
249144 2008 AX43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
249145 2008 AV53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249146 2008 AT56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249147 2008 AW58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249148 2008 AY63 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249149 2008 AD69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249150 2008 AA72 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
249151 2008 AW77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249152 2008 AX80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249153 2008 AO95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
249154 2008 AD110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
249155 2008 AH115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249156 2008 AK136 12/01/2008 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
249157 2008 BU9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249158 2008 BK10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
249159 2008 BF13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
249160 Urriellu 2008 BO14 25/01/2008 La Cañada J. Lacruz 4,4 km MPC · JPL
249161 2008 BF21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
249162 2008 BA23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
249163 2008 BY26 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
249164 2008 BR29 30/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
249165 2008 BT32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249166 2008 BD33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249167 2008 BA35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
249168 2008 BJ36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249169 2008 CZ5 07/02/2008 Mayhill A. Lowe 5,0 km MPC · JPL
249170 2008 CC12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
249171 2008 CZ24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249172 2008 CE40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
249173 2008 CG42 02/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
249174 2008 CD45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249175 2008 CR50 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
249176 2008 CB53 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249177 2008 CT63 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
249178 2008 CK101 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
249179 2008 CL107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
249180 2008 CE117 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
249181 2008 CS117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
249182 2008 CW119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 7,2 km MPC · JPL
249183 2008 CX119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 6,0 km MPC · JPL
249184 2008 CH126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249185 2008 CG133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249186 2008 CW133 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
249187 2008 CB141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
249188 2008 CZ148 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
249189 2008 CC158 09/02/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
249190 2008 CZ165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
249191 2008 CW178 06/02/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
249192 2008 CL185 06/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
249193 2008 CK190 03/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
249194 2008 CP200 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249195 2008 CY203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249196 2008 CM206 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
249197 2008 CC209 01/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249198 2008 DB5 24/02/2008 Dauban F. Kugel 4,1 km MPC · JPL
249199 2008 DF9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249200 2008 DN9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249201 2008 DL13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
249202 2008 DO31 27/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
249203 2008 DV36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
249204 2008 DN39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249205 2008 DT39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
249206 2008 DX45 28/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
249207 2008 DW48 29/02/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249208 2008 DP59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
249209 2008 DY59 27/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
249210 2008 DN67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
249211 2008 DJ73 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249212 2008 DL84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
249213 2008 DS87 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249214 2008 EC 01/03/2008 Desert Moon B. L. Stevens 3,9 km MPC · JPL
249215 2008 EO19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249216 2008 EU73 07/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
249217 2008 EB80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249218 2008 EO86 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
249219 2008 EB91 01/03/2008 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
249220 2008 EV98 03/03/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
249221 2008 EZ99 06/03/2008 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
249222 2008 ES103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
249223 2008 EF105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
249224 2008 EB136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
249225 2008 FJ69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
249226 2008 FF100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249227 2008 FZ120 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
249228 2008 GH4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 5,0 km MPC · JPL
249229 2008 GC12 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
249230 2008 GZ21 06/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
249231 2008 GH77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249232 2008 GM93 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
249233 2008 GV95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249234 2008 GN100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
249235 2008 GT114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
249236 2008 GE122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
249237 2008 HJ10 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
249238 2008 HO22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
249239 2008 HS35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,5 km MPC · JPL
249240 2008 JK26 13/05/2008 Tiki N. Teamo 5,9 km MPC · JPL
249241 2008 OU22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
249242 2008 PX19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
249243 2008 QD5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249244 2008 QE13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
249245 2008 QO48 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249246 2008 RS4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
249247 2008 RV9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
249248 2008 RC77 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
249249 2008 RA106 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249250 2008 RZ112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249251 2008 RO120 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
249252 2008 RD130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249253 2008 RC131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249254 2008 SK2 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
249255 2008 SC35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
249256 2008 SH38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
249257 2008 SF53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249258 2008 SP53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
249259 2008 SA65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
249260 2008 SQ68 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
249261 2008 SS72 22/09/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
249262 2008 SR76 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
249263 2008 SV81 25/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 4,9 km MPC · JPL
249264 2008 SB98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249265 2008 SN103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
249266 2008 SD127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
249267 2008 SC128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249268 2008 ST129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249269 2008 SH159 24/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249270 2008 SA167 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
249271 2008 SX184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249272 2008 SS187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249273 2008 SS197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249274 2008 SH198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249275 2008 SU203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
249276 2008 SY205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
249277 2008 SS224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249278 2008 SV254 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249279 2008 SO262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249280 2008 SK267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249281 2008 SV282 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249282 2008 SR283 23/09/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
249283 2008 SM299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249284 2008 SF300 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
249285 2008 SP304 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249286 2008 TB5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
249287 2008 TG27 08/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
249288 2008 TP31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249289 2008 TW53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249290 2008 TY64 02/10/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
249291 2008 TF73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249292 2008 TF103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249293 2008 TG111 06/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
249294 2008 TC118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
249295 2008 TS122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
249296 2008 TA132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
249297 2008 TL169 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249298 2008 TR170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
249299 2008 TB177 07/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
249300 Karenmortfield 2008 UY 18/10/2008 Auberry Sierra Remote Obs. 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249301 2008 UD5 24/10/2008 Needville J. Dellinger 4,2 km MPC · JPL
249302 Ajoie 2008 UM7 26/10/2008 Vicques M. Ory 7,0 km MPC · JPL
249303 2008 UG39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249304 2008 UD42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
249305 2008 UC62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249306 2008 UT74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249307 2008 UE77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
249308 2008 UQ77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249309 2008 UF83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249310 2008 UO125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
249311 2008 UM128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249312 2008 UX164 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249313 2008 UK168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249314 2008 UO169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249315 2008 UX174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
249316 2008 UF185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249317 2008 UE201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
249318 2008 UH201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249319 2008 UN201 28/10/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
249320 2008 UR202 27/10/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249321 2008 UO215 24/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
249322 2008 UZ217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
249323 2008 UJ225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249324 2008 UR259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249325 2008 UA273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249326 2008 UU316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249327 2008 UC317 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249328 2008 UK325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249329 2008 UU340 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249330 2008 UZ340 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
249331 2008 UB355 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249332 2008 UB359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249333 2008 UK359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
249334 2008 UM365 30/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
249335 2008 VL2 02/11/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
249336 2008 VQ2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249337 2008 VF3 03/11/2008 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
249338 2008 VT23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
249339 2008 VG64 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,9 km MPC · JPL
249340 2008 VH74 07/11/2008 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
249341 2008 WH4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249342 2008 WM23 18/11/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
249343 2008 WQ32 20/11/2008 Mayhill A. Lowe 5,8 km MPC · JPL
249344 2008 WC60 19/11/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
249345 2008 WU61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
249346 2008 WV61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
249347 2008 WE64 18/11/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
249348 2008 WR97 19/11/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
249349 2008 WX101 30/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249350 2008 WL113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
249351 2008 WC140 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
249352 2008 XS3 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
249353 2008 YM3 21/12/2008 Dauban F. Kugel 4,9 km MPC · JPL
249354 2008 YX7 22/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
249355 2008 YD30 30/12/2008 Mayhill A. Lowe 4,3 km MPC · JPL
249356 2008 YZ31 30/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
249357 2008 YW34 31/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
249358 2008 YQ36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249359 2008 YK38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
249360 2008 YW40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249361 2008 YM89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
249362 2008 YR137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
249363 2008 YG142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249364 2008 YN153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249365 2008 YP163 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
249366 2008 YY168 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
249367 2008 YD171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
249368 2009 AX1 04/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,3 km MPC · JPL
249369 2009 AC8 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
249370 2009 AV47 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
249371 2009 AR50 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249372 2009 BX1 18/01/2009 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
249373 2009 BY1 18/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
249374 2009 BC3 18/01/2009 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
249375 2009 BK3 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249376 2009 BM6 18/01/2009 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
249377 2009 BV10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
249378 2009 BJ16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
249379 2009 BO32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249380 2009 BZ44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249381 2009 BJ46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249382 2009 BU49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
249383 2009 BF67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249384 2009 BH67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
249385 2009 BV68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249386 2009 BU75 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
249387 2009 BN76 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
249388 2009 BB85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
249389 2009 BO88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249390 2009 BJ96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
249391 2009 BU108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
249392 2009 BX112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
249393 2009 BR113 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249394 2009 BD115 27/01/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 4,4 km MPC · JPL
249395 2009 BG118 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249396 2009 BF122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249397 2009 BB125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
249398 2009 BP150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
249399 2009 BN187 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
249400 2009 BZ187 20/01/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249401 2009 BV189 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
249402 2009 CZ12 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
249403 2009 CM15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
249404 2009 CE20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249405 2009 CB42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249406 2009 CT53 02/02/2009 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
249407 2009 CY56 05/02/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
249408 2009 CP59 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
249409 2009 CG65 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249410 2009 DX5 16/02/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
249411 2009 DR6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
249412 2009 DH12 20/02/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
249413 2009 DA36 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249414 2009 DC47 28/02/2009 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
249415 2009 DL69 26/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249416 2009 DN69 26/02/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
249417 2009 DQ90 26/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
249418 2009 DU103 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249419 2009 DO104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249420 2009 DV109 19/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249421 2009 DA122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249422 2009 DY129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
249423 2009 DJ136 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
249424 2009 DT140 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
249425 2009 ER3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
249426 2009 EZ3 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
249427 2009 EH18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249428 2009 EP22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
249429 2009 EG23 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
249430 2009 EJ27 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249431 2009 EK28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249432 2009 FU5 18/03/2009 La Cañada J. Lacruz 1,1 km MPC · JPL
249433 2009 FA6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249434 2009 FN16 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
249435 2009 FG18 19/03/2009 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
249436 2009 FL31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,7 km MPC · JPL
249437 2009 FR43 29/03/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249438 2009 FT45 30/03/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 6,7 km MPC · JPL
249439 2009 FT52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249440 2009 FX52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249441 2009 FL57 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249442 2009 FO57 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
249443 2009 FZ61 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249444 2009 FS64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249445 2009 FE68 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249446 2009 FS68 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
249447 2009 FN69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249448 2009 FU69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249449 2009 GA4 13/04/2009 Kanab E. E. Sheridan 5,1 km MPC · JPL
249450 2009 HF5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249451 2009 HL5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249452 2009 HV20 20/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,9 km MPC · JPL
249453 2009 HD39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249454 2009 HH41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249455 2009 HQ41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249456 2009 HC52 17/04/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
249457 2009 HF59 20/04/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249458 2009 HC65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
249459 2009 HT81 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,0 km MPC · JPL
249460 2009 HZ84 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
249461 2009 HM91 27/04/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
249462 2009 HF93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
249463 2009 HV96 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
249464 2009 HH97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249465 2009 HV102 29/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 11 km MPC · JPL
249466 2009 HV103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249467 2009 HS105 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249468 2009 JG3 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
249469 2009 JL5 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
249470 2009 JA13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
249471 2009 KM5 24/05/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
249472 2009 KV5 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249473 2009 KS10 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249474 2009 KB21 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
249475 2009 KL23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249476 2009 LS6 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
249477 2009 OJ1 18/07/2009 Sandlot G. Hug 3,2 km MPC · JPL
249478 2009 ON3 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,5 km MPC · JPL
249479 2009 TN7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
249480 2009 TX17 15/10/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
249481 2009 TE23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
249482 2009 TZ27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
249483 2009 UU26 21/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
249484 2009 UL32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
249485 2009 UP37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249486 2009 UO69 21/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
249487 2009 UP87 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
249488 2009 UN129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
249489 2009 UN131 19/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
249490 2009 UV136 25/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
249491 2009 UH149 23/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
249492 2009 VW26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249493 2009 VF32 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249494 2009 VV44 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
249495 2009 VO116 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
249496 2009 WR249 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249497 2009 XN15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249498 2009 XU15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
249499 2009 XV18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
249500 2009 XL22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249501 2009 YY3 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
249502 2009 YL16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
249503 2009 YW20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
249504 2009 YB25 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249505 2010 AG6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249506 2010 AK34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249507 2010 AD54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249508 2010 AE55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249509 2010 AR61 12/01/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249510 2010 AT65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249511 2010 AA76 12/01/2010 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
249512 2010 AT76 06/01/2010 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
249513 2010 CD41 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
249514 Donaldroyer 2010 CZ44 11/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249515 Heinrichsen 2010 CF48 12/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249516 Aretha 2010 CV60 15/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
249517 2010 CM62 09/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
249518 2010 CO70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
249519 Whitneyclavin 2010 CA130 11/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
249520 Luppino 2010 CG181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
249521 Truth 2010 CU212 06/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
249522 Johndailey 2010 DP15 16/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
249523 Friedan 2010 DO53 22/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
249524 2010 ED34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249525 2010 FM55 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249526 2010 FY84 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
249527 2010 FQ91 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249528 2010 GS29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
249529 2010 GE31 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249530 Ericrice 2010 GJ92 14/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
249531 2010 GV117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
249532 2010 GN120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249533 2010 GX125 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249534 2010 GY132 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
249535 2010 GD135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249536 2010 GF156 09/04/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
249537 2010 GK157 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249538 2010 GT161 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
249539 Pedrosevilla 2010 HY7 16/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
249540 Eugeniescott 2010 HX14 18/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
249541 Steinem 2010 HR25 19/04/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
249542 2010 HS37 21/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
249543 2010 HA40 21/04/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
249544 Ianmclean 2010 HQ44 23/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
249545 2010 HB45 23/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
249546 2010 HE47 23/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
249547 2010 HZ83 28/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
249548 2010 HT107 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249549 2010 JU33 04/05/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
249550 2010 JY39 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
249551 2010 JM72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
249552 2010 JQ84 05/05/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
249553 2010 JV136 14/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
249554 2010 JL150 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
249555 2010 JN168 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249556 2010 KX29 18/05/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
249557 2010 KW37 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249558 2858 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
249559 3079 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
249560 4176 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
249561 4547 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
249562 5019 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
249563 2233 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
249564 2238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
249565 2298 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
249566 3386 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
249567 5102 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
249568 1985 RX 14/09/1985 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249569 1989 SL3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
249570 1992 SV2 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249571 1993 TM30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
249572 1994 RR18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
249573 1994 RA25 12/09/1994 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
249574 1994 UD10 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249575 1995 BM10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249576 1995 FH2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249577 1995 SH16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249578 1995 SS24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
249579 1995 SC27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249580 1995 SU34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249581 1995 SX87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
249582 1995 SD88 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249583 1995 TB12 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249584 1995 UP10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249585 1995 UF15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249586 1995 WJ10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
249587 1995 WA23 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249588 1996 RP15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249589 1996 TM19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249590 1996 UG2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
249591 1997 BO5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
249592 1997 CL 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249593 1997 CL9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249594 1997 CK23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249595 1997 GH28 13/04/1997 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
249596 1997 RG5 08/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
249597 1997 SW17 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249598 1997 WB7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249599 1997 YN3 21/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
249600 1998 AP3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249601 1998 RY69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249602 1998 SY44 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249603 1999 FO3 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
249604 1999 HM12 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249605 1999 RS76 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
249606 1999 RV93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249607 1999 RB144 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249608 1999 RZ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249609 1999 RL161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249610 1999 RJ176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249611 1999 RX185 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249612 1999 RD207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249613 1999 RH207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249614 1999 TT4 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
249615 1999 TB5 02/10/1999 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
249616 1999 TS13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
249617 1999 TP21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
249618 1999 TA30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249619 1999 TY34 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249620 1999 TU35 05/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
249621 1999 TO37 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
249622 1999 TL42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
249623 1999 TP46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249624 1999 TF47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249625 1999 TY47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
249626 1999 TZ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249627 1999 TC60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249628 1999 TQ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
249629 1999 TO69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249630 1999 TT71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249631 1999 TH107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249632 1999 TT109 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
249633 1999 TT115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249634 1999 TP116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249635 1999 TQ120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249636 1999 TT137 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
249637 1999 TY137 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
249638 1999 TP146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249639 1999 TU162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
249640 1999 TW168 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
249641 1999 TO182 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249642 1999 TU188 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249643 1999 TM190 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249644 1999 TB204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249645 1999 TV212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249646 1999 TN237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
249647 1999 TE238 04/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249648 1999 TU252 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249649 1999 TC256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249650 1999 TB259 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249651 1999 TH266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249652 1999 TY268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249653 1999 TV314 08/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
249654 1999 TR317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249655 1999 TW317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
249656 1999 UU11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
249657 1999 UF45 31/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
249658 1999 VL13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249659 1999 VD14 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249660 1999 VK16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249661 1999 VJ18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
249662 1999 VP27 03/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
249663 1999 VO41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
249664 1999 VG42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
249665 1999 VJ53 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249666 1999 VM75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
249667 1999 VL102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249668 1999 VX107 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249669 1999 VC110 09/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
249670 1999 VE129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249671 1999 VT132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249672 1999 VE155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249673 1999 VY157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249674 1999 VM163 14/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
249675 1999 VZ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249676 1999 VK185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249677 1999 VU186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249678 1999 VC211 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
249679 1999 VB219 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249680 1999 VH227 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
249681 1999 XH117 05/12/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
249682 1999 XW135 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249683 1999 XD155 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
249684 1999 XN256 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
249685 1999 YD4 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249686 2000 AV 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249687 2000 AY42 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249688 2000 CL 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
249689 2000 CE132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
249690 2000 DP13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
249691 2000 DY21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249692 2000 DE22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
249693 2000 DE30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
249694 2000 DW48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249695 2000 DR57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249696 2000 DO76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249697 2000 EF16 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249698 2000 ER84 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249699 2000 EM143 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249700 2000 FB28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249701 2000 GT8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249702 2000 GC129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249703 2000 GA166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249704 2000 HO1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249705 2000 HF72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
249706 2000 JJ8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
249707 2000 KA63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
249708 2000 OC47 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249709 2000 OL68 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
249710 2000 QO13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249711 2000 QM37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249712 2000 QU68 24/08/2000 Wise Wise Obs. 1,1 km MPC · JPL
249713 2000 QX74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249714 2000 QQ143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249715 2000 QE179 31/08/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
249716 2000 QF216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249717 2000 QV228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249718 2000 QS254 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249719 2000 RF25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249720 2000 RV83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249721 2000 RM86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249722 2000 RU93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
249723 2000 SK10 22/09/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
249724 2000 SR17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249725 2000 SY25 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249726 2000 SS26 23/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
249727 2000 SZ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249728 2000 SO35 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
249729 2000 SH40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249730 2000 SC45 28/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
249731 2000 SS54 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
249732 2000 SC82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249733 2000 SL82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249734 2000 SP88 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249735 2000 SA94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249736 2000 SD104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249737 2000 SE138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249738 2000 SB159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
249739 2000 SN180 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249740 2000 SF192 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
249741 2000 SE202 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
249742 2000 SM207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249743 2000 SR214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249744 2000 SR233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249745 2000 SU233 21/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
249746 2000 SN236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249747 2000 SE238 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249748 2000 SK239 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249749 2000 SV250 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
249750 2000 SK282 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
249751 2000 SM306 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
249752 2000 SR306 30/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
249753 2000 SO307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249754 2000 SB326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
249755 2000 SJ350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
249756 2000 SD362 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
249757 2000 TG7 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249758 2000 TG13 01/10/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
249759 2000 TM27 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249760 2000 TD49 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249761 2000 UG35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249762 2000 UM37 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249763 2000 UW61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249764 2000 UN62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249765 2000 UU68 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
249766 2000 UF97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249767 2000 VK9 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249768 2000 VO29 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249769 2000 VT51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249770 2000 VL53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249771 2000 VS53 03/11/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
249772 2000 VF62 15/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249773 2000 WV8 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
249774 2000 WD18 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249775 2000 WO40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249776 2000 WD44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249777 2000 WE50 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249778 2000 WS64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
249779 2000 WG67 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
249780 2000 WD86 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249781 2000 WV121 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
249782 2000 WU126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
249783 2000 WH137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249784 2000 WD146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
249785 2000 WU150 19/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
249786 2000 WD169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
249787 2000 XE34 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249788 2000 XA53 06/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
249789 2000 XC53 06/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
249790 2000 YN1 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
249791 2000 YK2 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
249792 2000 YN10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249793 2000 YB14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
249794 2000 YO21 28/12/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
249795 2000 YS44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249796 2000 YE56 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
249797 2000 YX59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249798 2000 YZ63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249799 2000 YX81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249800 2000 YA91 30/12/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249801 2000 YS93 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249802 2000 YZ138 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
249803 2001 AV7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249804 2001 AG30 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
249805 2001 AW45 06/01/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
249806 2001 BB24 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249807 2001 BP58 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
249808 2001 BL79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249809 2001 CL31 12/02/2001 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
249810 2001 DR34 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
249811 2001 DX38 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
249812 2001 DW75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249813 2001 DB100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
249814 2001 DG103 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249815 2001 FW4 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249816 2001 FD90 26/03/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
249817 2001 FL105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249818 2001 FT114 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
249819 2001 FA117 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
249820 2001 FO148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
249821 2001 FS150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
249822 2001 FY177 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
249823 2001 FK219 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,3 km MPC · JPL
249824 2001 GU6 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249825 2001 HT43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
249826 2001 HB51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249827 2001 KR54 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
249828 2001 KX61 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249829 2001 LH18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
249830 2001 OD12 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
249831 2001 OW24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
249832 2001 OU37 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249833 2001 OP41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249834 2001 ON57 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
249835 2001 OD66 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249836 2001 OJ88 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
249837 2001 OE97 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
249838 2001 OR104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
249839 2001 PB10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
249840 2001 PT16 09/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
249841 2001 PA33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
249842 2001 PF33 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
249843 2001 PD34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
249844 2001 PA35 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
249845 2001 PT43 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
249846 2001 PU46 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
249847 2001 PE59 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
249848 2001 PJ67 01/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
249849 2001 QA11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249850 2001 QC17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
249851 2001 QY41 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249852 2001 QV46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249853 2001 QC49 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249854 2001 QG53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249855 2001 QV55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249856 2001 QV56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249857 2001 QL104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249858 2001 QZ118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
249859 2001 QK119 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249860 2001 QL124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249861 2001 QC131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249862 2001 QB133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249863 2001 QP133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249864 2001 QC160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249865 2001 QN162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
249866 2001 QM165 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
249867 2001 QP170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249868 2001 QO171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249869 2001 QF172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249870 2001 QV182 17/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
249871 2001 QZ190 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
249872 2001 QF201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
249873 2001 QJ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
249874 2001 QH207 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249875 2001 QH210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
249876 2001 QS213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
249877 2001 QG227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
249878 2001 QY246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249879 2001 QK253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249880 2001 QT266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249881 2001 QF271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249882 2001 QP271 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
249883 2001 QB279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249884 2001 QV286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
249885 2001 RW9 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249886 2001 RY11 09/09/2001 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
249887 2001 RR29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249888 2001 RD34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249889 2001 RS43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
249890 2001 RN51 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249891 2001 RS61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249892 2001 RU66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249893 2001 RS72 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
249894 2001 RF95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
249895 2001 RU102 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
249896 2001 SK4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
249897 2001 SD11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
249898 2001 SG11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249899 2001 SL12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249900 2001 SZ60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
249901 2001 SZ82 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249902 2001 SX86 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249903 2001 SK89 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249904 2001 SG90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249905 2001 SK91 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249906 2001 SE94 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249907 2001 SQ104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249908 2001 SR143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249909 2001 SC152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249910 2001 SO162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249911 2001 SN166 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249912 2001 SW170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249913 2001 SS179 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249914 2001 SX181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249915 2001 SQ192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
249916 2001 SV204 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249917 2001 SN234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249918 2001 SS259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249919 2001 SL261 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249920 2001 SK288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
249921 2001 SV292 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
249922 2001 SG295 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249923 2001 SZ319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249924 2001 SR322 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249925 2001 SJ333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
249926 2001 SQ346 25/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
249927 2001 SS353 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
249928 2001 TV3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
249929 2001 TD14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
249930 2001 TO15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249931 2001 TH44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249932 2001 TJ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249933 2001 TB54 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249934 2001 TA93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249935 2001 TE115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
249936 2001 TR124 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
249937 2001 TP127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
249938 2001 TN128 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249939 2001 TX141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
249940 2001 TL166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249941 2001 TZ167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
249942 2001 TB168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
249943 2001 TD177 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249944 2001 TV178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
249945 2001 TS179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249946 2001 TP187 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
249947 2001 TU196 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
249948 2001 TT198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
249949 2001 TZ199 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249950 2001 TQ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
249951 2001 TT215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249952 2001 TD222 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249953 2001 TG228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
249954 2001 TQ234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
249955 2001 TJ238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
249956 2001 UM8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249957 2001 UG11 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
249958 2001 UE26 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
249959 2001 UA27 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
249960 2001 UQ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249961 2001 UV49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249962 2001 UM54 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249963 2001 UK71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
249964 2001 UN71 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
249965 2001 UD77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
249966 2001 UJ98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249967 2001 UO121 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
249968 2001 UV125 23/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
249969 2001 UC170 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
249970 2001 UP183 16/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
249971 2001 UM193 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249972 2001 UV197 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
249973 2001 UL218 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
249974 2001 UZ229 17/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
249975 2001 VU4 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
249976 2001 VK41 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249977 2001 VE48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
249978 2001 VB50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249979 2001 VM51 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
249980 2001 VE78 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
249981 2001 VR101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
249982 2001 VC102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
249983 2001 VF125 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249984 2001 WM18 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249985 2001 WR23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
249986 2001 WV28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
249987 2001 WK51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
249988 2001 WJ58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
249989 2001 XS8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
249990 2001 XV48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
249991 2001 XX65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
249992 2001 XM90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
249993 2001 XT92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
249994 2001 XB111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
249995 2001 XO128 14/12/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
249996 2001 XC191 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
249997 2001 XE202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
249998 2001 XO204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
249999 2001 XC218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
250000 2001 XB242 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001