Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/308001–309000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308001 2004 RS102 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
308002 2004 RY104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
308003 2004 RM108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
308004 2004 RT110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
308005 2004 RV117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308006 2004 RL137 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
308007 2004 RS138 08/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
308008 2004 RN150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
308009 2004 RX153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308010 2004 RE185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
308011 2004 RQ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
308012 2004 RD195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
308013 2004 RG197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
308014 2004 RH197 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
308015 2004 RY210 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
308016 2004 RW213 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
308017 2004 RJ218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
308018 2004 RA219 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308019 2004 RA221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
308020 2004 RM222 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
308021 2004 RU226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
308022 2004 RU232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308023 2004 RK254 06/09/2004 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
308024 2004 RU255 06/09/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
308025 2004 RB271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308026 2004 RF279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308027 2004 RG322 13/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
308028 2004 RF328 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
308029 2004 RO346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
308030 2004 SD4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308031 2004 SH5 19/09/2004 CBA-NOVAC D. R. Skillman 780 m MPC · JPL
308032 2004 SN11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
308033 2004 SO29 17/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
308034 2004 SP30 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
308035 2004 SV31 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
308036 2004 SZ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
308037 2004 ST33 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308038 2004 SJ43 18/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
308039 2004 SA44 18/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
308040 2004 SA61 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
308041 2004 TN 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
308042 2004 TV8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
308043 2004 TH10 08/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
308044 2004 TZ15 10/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308045 2004 TN17 06/10/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308046 2004 TX17 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 740 m MPC · JPL
308047 2004 TA25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308048 2004 TV35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308049 2004 TO36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
308050 2004 TS37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308051 2004 TP39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308052 2004 TZ46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
308053 2004 TD51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308054 2004 TQ63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
308055 2004 TV68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
308056 2004 TX91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
308057 2004 TK102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308058 2004 TW116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
308059 2004 TZ119 06/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
308060 2004 TX134 15/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
308061 2004 TL147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
308062 2004 TS147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308063 2004 TV153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308064 2004 TJ155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308065 2004 TD158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
308066 2004 TZ159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
308067 2004 TW172 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
308068 2004 TB183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308069 2004 TH199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
308070 2004 TE207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308071 2004 TM208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308072 2004 TJ211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
308073 2004 TV228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
308074 2004 TL238 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
308075 2004 TF240 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308076 2004 TX240 10/10/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
308077 2004 TF273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
308078 2004 TX280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308079 2004 TW292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308080 2004 TK301 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308081 2004 TF302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
308082 2004 TG310 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
308083 2004 UN 17/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308084 2004 UF1 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
308085 2004 UP6 20/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308086 2004 UM8 21/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
308087 2004 VJ 02/11/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
308088 2004 VP4 03/11/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308089 2004 VT6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308090 2004 VH9 03/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308091 2004 VQ9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
308092 2004 VQ12 03/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308093 2004 VT13 03/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
308094 2004 VD14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
308095 2004 VD21 18/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
308096 2004 VY22 04/11/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
308097 2004 VL26 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308098 2004 VF28 06/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308099 2004 VC33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308100 2004 VU39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308101 2004 VE52 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
308102 2004 VG60 09/11/2004 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
308103 2004 VM60 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308104 2004 VS70 04/11/2004 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
308105 2004 VC104 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 750 m MPC · JPL
308106 2004 WG 17/11/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
308107 2004 WT9 30/11/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
308108 2004 XB 01/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308109 2004 XW2 02/12/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
308110 2004 XF4 01/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
308111 2004 XW5 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
308112 2004 XH15 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
308113 2004 XV23 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
308114 2004 XZ27 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308115 2004 XQ51 10/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
308116 2004 XG52 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
308117 2004 XD61 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
308118 2004 XM75 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308119 2004 XG80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308120 2004 XL85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308121 2004 XB88 09/12/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
308122 2004 XT88 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
308123 2004 XP101 14/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308124 2004 XN103 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308125 2004 XX109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
308126 2004 XV110 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308127 2004 XM130 14/12/2004 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
308128 2004 XK133 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308129 2004 XS139 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308130 2004 XY139 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308131 2004 XE147 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
308132 2004 XS173 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
308133 2004 XE184 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308134 2004 XN191 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308135 2004 YZ1 19/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
308136 2004 YY7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
308137 2004 YM8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
308138 2004 YM10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
308139 2004 YW23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308140 2004 YT29 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
308141 2004 YK35 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
308142 2005 AR2 06/01/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
308143 2005 AY2 06/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308144 2005 AR11 06/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
308145 2005 AU12 06/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308146 2005 AA13 07/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
308147 2005 AU20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
308148 2005 AY29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
308149 2005 AK30 09/01/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
308150 2005 AA34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308151 2005 AX36 13/01/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
308152 2005 AS37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308153 2005 AD39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
308154 2005 AK39 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
308155 2005 AK44 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
308156 2005 AP51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308157 2005 AJ57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308158 2005 AY60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308159 2005 AS73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308160 2005 AK79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308161 2005 BZ4 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
308162 2005 BH8 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308163 2005 BA11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308164 2005 BM17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308165 2005 BB19 16/01/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
308166 2005 BX19 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
308167 2005 BW20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308168 2005 BU21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308169 2005 BF23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308170 2005 BC30 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 750 m MPC · JPL
308171 2005 BQ41 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
308172 2005 CH6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308173 2005 CN8 01/02/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
308174 2005 CX12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
308175 2005 CD19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308176 2005 CY20 02/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
308177 2005 CJ26 01/02/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
308178 2005 CK26 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
308179 2005 CS27 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308180 2005 CQ29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308181 2005 CA31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308182 2005 CN38 08/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
308183 2005 CQ39 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308184 2005 CP41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308185 2005 CU41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308186 2005 CW43 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308187 2005 CU48 02/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308188 2005 CY57 02/02/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
308189 2005 CB60 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
308190 2005 CN60 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
308191 2005 CF62 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
308192 2005 CZ66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
308193 2005 CB79 06/02/2005 Palomar Palomar Obs. 533 km MPC · JPL
308194 2005 ET12 02/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
308195 2005 EW12 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308196 2005 EZ15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
308197 Satrapi 2005 EV27 03/03/2005 Nogales J.-C. Merlin 720 m MPC · JPL
308198 2005 EK29 03/03/2005 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
308199 2005 EY32 04/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,8 km MPC · JPL
308200 2005 EE36 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308201 2005 EO38 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
308202 2005 EH45 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
308203 2005 EC46 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
308204 2005 EW60 04/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308205 2005 EO61 04/03/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
308206 2005 EY68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
308207 2005 EO77 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308208 2005 EP80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
308209 2005 EV88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308210 2005 EL92 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308211 2005 EG95 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
308212 2005 ED96 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308213 2005 EL96 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308214 2005 EU129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308215 2005 EZ136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
308216 2005 EV140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308217 2005 EB144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308218 2005 EQ149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308219 2005 EW158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308220 2005 EQ160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
308221 2005 EV162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
308222 2005 EM166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308223 2005 EA206 13/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
308224 2005 EL210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
308225 2005 EP232 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308226 2005 EU233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
308227 2005 EX239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308228 2005 EE250 14/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
308229 2005 ET252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
308230 2005 ES257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
308231 2005 EB258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
308232 2005 EH260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
308233 2005 EB261 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
308234 2005 EZ290 10/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
308235 2005 EA309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
308236 2005 EB311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308237 2005 EU317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
308238 2005 EC328 13/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308239 2005 FX12 16/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308240 2005 GG5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308241 2005 GR12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
308242 2005 GO21 01/04/2005 Siding Spring SSS ATE 1,8 km MPC · JPL
308243 2005 GC23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
308244 2005 GB28 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308245 2005 GM41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308246 2005 GQ48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
308247 2005 GC49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
308248 2005 GU49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
308249 2005 GR59 06/04/2005 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
308250 2005 GC60 09/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
308251 2005 GT68 02/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
308252 2005 GQ71 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308253 2005 GC74 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
308254 2005 GN74 05/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308255 2005 GT76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
308256 2005 GT77 06/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
308257 2005 GP80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308258 2005 GO86 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
308259 2005 GG90 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308260 2005 GQ90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308261 2005 GZ93 06/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
308262 2005 GE99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308263 2005 GB100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308264 2005 GW105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308265 2005 GX117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
308266 2005 GM119 09/04/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
308267 2005 GP122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
308268 2005 GF123 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
308269 2005 GL127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
308270 2005 GU150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308271 2005 GT151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308272 2005 GT152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
308273 2005 GL156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
308274 2005 GR159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308275 2005 GT165 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
308276 2005 GU169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308277 2005 GC179 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
308278 2005 GY200 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308279 2005 GL202 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308280 2005 GU208 01/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308281 2005 GK209 06/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308282 2005 GM209 06/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308283 2005 HG8 30/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308284 2005 JP2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308285 2005 JW13 01/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
308286 2005 JX15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308287 2005 JA34 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308288 2005 JB38 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308289 2005 JU48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308290 2005 JE51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308291 2005 JD56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308292 2005 JC82 09/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308293 2005 JE83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308294 2005 JB89 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
308295 2005 JN99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308296 2005 JA103 09/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
308297 2005 JG113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308298 2005 JH130 13/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
308299 2005 JM137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308300 2005 JH146 14/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308301 2005 JJ147 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308302 2005 JD148 14/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308303 2005 JG163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
308304 2005 JH165 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308305 2005 KA1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308306 Dainere 2005 KL8 19/05/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
308307 2005 KT9 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
308308 2005 KB14 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
308309 2005 LV8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308310 2005 LT9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308311 2005 LJ13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308312 2005 LU23 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
308313 2005 LV36 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308314 2005 LZ45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
308315 2005 LZ52 08/06/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
308316 2005 LD53 07/06/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
308317 2005 MS11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308318 2005 MC18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308319 2005 MN22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308320 2005 MK29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308321 2005 MG38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308322 2005 MU38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308323 2005 MW41 30/06/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
308324 2005 NG4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308325 2005 NS4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
308326 2005 NJ17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308327 2005 NV17 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308328 2005 NZ30 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308329 2005 ND35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308330 2005 NK52 10/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308331 2005 NZ61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308332 2005 NT68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308333 2005 NY75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308334 2005 NN99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308335 2005 OE18 30/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
308336 2005 OW31 29/07/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
308337 2005 OY31 30/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
308338 2005 PN16 05/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308339 2005 PP20 15/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
308340 2005 PB24 09/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
308341 2005 QM5 22/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
308342 2005 QK6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308343 2005 QE8 24/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
308344 2005 QP9 29/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
308345 2005 QO26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
308346 2005 QC36 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
308347 2005 QY47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308348 2005 QD58 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
308349 2005 QQ61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308350 2005 QE70 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308351 2005 QG75 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
308352 2005 QO75 28/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,4 km MPC · JPL
308353 2005 QX81 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
308354 2005 QW85 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
308355 2005 QK86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308356 2005 QZ88 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
308357 2005 QR115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308358 2005 QP120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308359 2005 QM138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308360 2005 QY148 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
308361 2005 QD149 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
308362 2005 QM151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308363 2005 QF164 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
308364 2005 QO164 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308365 2005 QS164 31/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308366 2005 QR167 27/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
308367 2005 QR176 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
308368 2005 QG177 27/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
308369 2005 QJ178 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
308370 2005 QQ179 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
308371 2005 QG189 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308372 2005 RW7 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
308373 2005 RO15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308374 2005 RQ19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308375 2005 RS23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
308376 2005 RA26 11/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
308377 2005 RM30 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
308378 2005 RR31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
308379 2005 RS43 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 443 km MPC · JPL
308380 2005 RY45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
308381 2005 SJ1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
308382 2005 SM2 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308383 2005 SF6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308384 2005 SV7 25/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
308385 2005 SU14 25/09/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
308386 2005 SH21 26/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
308387 2005 SW21 28/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,7 km MPC · JPL
308388 2005 SN22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
308389 2005 SY22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308390 2005 SO29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
308391 2005 SZ34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308392 2005 SB35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308393 2005 SP38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308394 2005 SD44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
308395 2005 SO46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308396 2005 SF48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308397 2005 SJ48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308398 2005 ST49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
308399 2005 SZ55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
308400 2005 SG60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308401 2005 SF62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308402 2005 SL76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308403 2005 SV78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308404 2005 SC83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308405 2005 SW83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308406 2005 SR84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308407 2005 SM85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308408 2005 SY92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
308409 2005 SY93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308410 2005 SP95 09/04/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
308411 2005 SM98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308412 2005 ST103 25/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
308413 2005 SL105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308414 2005 SY108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308415 2005 SC112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
308416 2005 SZ113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308417 2005 SH114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308418 2005 SP117 28/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308419 2005 SZ120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
308420 2005 SO125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
308421 2005 SZ126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
308422 2005 SU127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
308423 2005 SV127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
308424 2005 SG129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308425 2005 SO135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308426 2005 SF139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308427 2005 SJ139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308428 2005 SP139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308429 2005 SP141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308430 2005 SH144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308431 2005 SK155 26/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
308432 2005 SS155 26/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
308433 2005 SJ157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
308434 2005 ST157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308435 2005 SL159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308436 2005 SC163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308437 2005 SH163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308438 2005 SG176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308439 2005 SW180 29/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308440 2005 SB183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308441 2005 SL183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308442 2005 SA190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
308443 2005 SD195 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
308444 2005 SF198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
308445 2005 SK208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308446 2005 SQ211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
308447 2005 SB214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
308448 2005 SG229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
308449 2005 SK229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308450 2005 SN242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308451 2005 SC243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308452 2005 SC247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308453 2005 SB253 24/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
308454 2005 SF256 22/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308455 2005 SO270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
308456 2005 SK271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
308457 2005 SB273 30/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
308458 2005 SJ273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308459 2005 SL277 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
308460 2005 SC278 22/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica res · 154 km MPC · JPL
308461 2005 SZ284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
308462 2005 SU286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
308463 2005 SD287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
308464 2005 SB289 30/09/2005 Apache Point A. C. Becker 7,0 km MPC · JPL
308465 2005 SF289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308466 2005 SN289 26/09/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
308467 2005 TN2 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308468 2005 TB4 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
308469 2005 TP7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308470 2005 TG10 02/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
308471 2005 TZ10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
308472 2005 TB16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308473 2005 TB28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308474 2005 TU29 03/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
308475 2005 TJ36 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
308476 2005 TA41 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
308477 2005 TE44 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
308478 2005 TJ61 03/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
308479 2005 TN61 03/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
308480 2005 TV61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
308481 2005 TG74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
308482 2005 TC75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
308483 2005 TR77 06/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308484 2005 TV78 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308485 2005 TR81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308486 2005 TE87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308487 2005 TV91 06/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308488 2005 TG95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
308489 2005 TY101 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308490 2005 TL102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
308491 2005 TR105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
308492 2005 TX106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308493 2005 TA110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308494 2005 TQ110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308495 2005 TP111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308496 2005 TB122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308497 2005 TG124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308498 2005 TY129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308499 2005 TQ132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308500 2005 TT143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308501 2005 TN158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
308502 2005 TW171 10/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
308503 2005 TN175 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308504 2005 TB181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308505 2005 TN185 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308506 2005 TL193 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
308507 2005 US7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,8 km MPC · JPL
308508 2005 UH14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308509 2005 UF19 22/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308510 2005 UH19 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
308511 2005 UL19 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
308512 2005 UO27 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
308513 2005 UB33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308514 2005 UM34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
308515 2005 UW35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308516 2005 UN39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308517 2005 UA43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
308518 2005 UC47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
308519 2005 UE50 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308520 2005 UW52 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308521 2005 UF53 23/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
308522 2005 UC65 21/10/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
308523 2005 UM75 24/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
308524 2005 UJ77 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
308525 2005 UM83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308526 2005 UN83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308527 2005 UK89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308528 2005 UC102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308529 2005 UO107 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
308530 2005 UP110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308531 2005 UZ121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
308532 2005 UO126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308533 2005 UU128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308534 2005 UO134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308535 2005 UG141 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308536 2005 UM150 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308537 2005 UD160 22/10/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
308538 2005 UV176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308539 2005 UM182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308540 2005 UR197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308541 2005 US204 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308542 2005 UT204 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
308543 2005 UO213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308544 2005 UU224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308545 2005 UE232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308546 2005 UP235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308547 2005 UY235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
308548 2005 UX251 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
308549 2005 UF256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308550 2005 UJ258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308551 2005 UE266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308552 2005 UH282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308553 2005 UR288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308554 2005 UZ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
308555 2005 UW308 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
308556 2005 UO314 28/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308557 2005 UT314 28/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308558 2005 UU314 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
308559 2005 UH322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308560 2005 UQ332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
308561 2005 UV342 29/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308562 2005 UX346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
308563 2005 UL348 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
308564 2005 UV350 23/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308565 2005 UP370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
308566 2005 UL371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308567 2005 UQ388 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
308568 2005 UU396 27/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
308569 2005 UM398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
308570 2005 UM402 28/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308571 2005 UP405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
308572 2005 UL415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308573 2005 UJ422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
308574 2005 UX423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308575 2005 UY434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
308576 2005 UB438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
308577 2005 US440 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
308578 2005 UK471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308579 2005 UW477 27/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
308580 2005 UL478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
308581 2005 UK482 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308582 2005 UL486 23/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308583 2005 UW486 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
308584 2005 UN490 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
308585 2005 UO514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
308586 2005 UA515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
308587 2005 UQ516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
308588 2005 UR521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
308589 2005 UC522 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
308590 2005 UN522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
308591 2005 US525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
308592 2005 VL2 06/11/2005 Silver Spring Silver Spring Obs. 5,2 km MPC · JPL
308593 2005 VZ31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308594 2005 VG37 03/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
308595 2005 VQ47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308596 2005 VY54 04/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
308597 2005 VS61 07/11/2005 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
308598 2005 VY62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
308599 2005 VD80 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
308600 2005 VB85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308601 2005 VW97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308602 2005 VO110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
308603 2005 VA111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
308604 2005 VX112 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 330 m MPC · JPL
308605 2005 VG119 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
308606 2005 VU130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
308607 2005 WY3 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
308608 2005 WD5 20/11/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
308609 2005 WP31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308610 2005 WK53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
308611 2005 WF60 26/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
308612 2005 WP90 28/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308613 2005 WE105 29/11/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
308614 2005 WO111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
308615 2005 WK121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
308616 2005 WW127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
308617 2005 WL144 22/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
308618 2005 WC163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308619 2005 WT171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308620 2005 WM191 22/11/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
308621 2005 WV193 28/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308622 2005 XR 02/12/2005 Mayhill A. Lowe 6,8 km MPC · JPL
308623 2005 XX2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
308624 2005 XN11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
308625 2005 XJ20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308626 2005 XV27 01/12/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
308627 2005 XG45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
308628 2005 XM49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
308629 2005 XD53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
308630 2005 XY67 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308631 2005 XX78 04/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308632 2005 XC80 02/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
308633 2005 XE82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308634 2005 XU100 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
308635 2005 YU55 28/12/2005 Steward Observatory Spacewatch 400 m MPC · JPL
308636 2005 YB56 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308637 2005 YA67 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308638 2005 YP67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308639 2005 YO86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
308640 2005 YN111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
308641 2005 YK176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308642 2006 AB34 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308643 2006 AD53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308644 2006 AH64 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
308645 2006 AR72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308646 2006 BD1 19/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
308647 2006 BH6 20/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
308648 2006 BE22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
308649 2006 BL25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308650 2006 BP32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308651 2006 BL45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
308652 2006 BH52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308653 2006 BY60 22/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308654 2006 BY68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308655 2006 BT91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308656 2006 BJ101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
308657 2006 BY119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308658 2006 BN121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
308659 2006 BL128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
308660 2006 BJ139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
308661 2006 BA153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
308662 2006 BQ164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
308663 2006 BZ180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
308664 2006 BH213 22/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308665 2006 BH241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308666 2006 BC263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308667 2006 BF269 27/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308668 2006 BF275 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
308669 2006 BP276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308670 2006 BV282 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308671 2006 CQ10 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
308672 2006 CK54 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
308673 2006 DL3 20/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
308674 2006 DS3 20/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308675 2006 DQ12 21/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308676 2006 DQ29 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
308677 2006 DD45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308678 2006 DO54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308679 2006 DM62 25/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
308680 McLennan 2006 DY62 25/02/2006 Mayhill A. Lowe 7,0 km MPC · JPL
308681 2006 DH63 27/02/2006 Mayhill A. Lowe 880 m MPC · JPL
308682 2006 DG86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308683 2006 DH88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308684 2006 DS96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308685 2006 DF102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
308686 2006 DS103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
308687 2006 DX109 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
308688 2006 DD113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308689 2006 DQ117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308690 2006 DN144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308691 2006 DS155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308692 2006 DX205 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308693 2006 EK1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
308694 2006 EX5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308695 2006 EN12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308696 2006 EV12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308697 2006 EU19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
308698 2006 FZ9 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
308699 2006 FH19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308700 2006 FE27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308701 2006 FR32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308702 2006 FU36 22/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
308703 2006 FT39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
308704 2006 FL40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
308705 2006 FW43 23/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
308706 2006 FP49 25/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
308707 2006 FC51 29/03/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
308708 2006 GD9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308709 2006 GZ11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308710 2006 GO16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
308711 2006 GO27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308712 2006 GR29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
308713 2006 GG34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308714 2006 GY35 07/04/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
308715 2006 GT36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
308716 2006 GJ41 07/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308717 2006 GQ42 07/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
308718 2006 GV47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
308719 2006 GO52 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308720 2006 GX53 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308721 2006 HG1 18/04/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
308722 2006 HT18 23/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 670 m MPC · JPL
308723 2006 HZ20 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
308724 2006 HE24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308725 2006 HK25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308726 2006 HB28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308727 2006 HF29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
308728 2006 HP36 20/04/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
308729 2006 HZ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308730 2006 HR44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308731 2006 HO48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308732 2006 HA49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
308733 2006 HC69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
308734 2006 HU73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
308735 2006 HO85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308736 2006 HP89 21/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308737 2006 HP97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
308738 2006 HG99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308739 2006 HZ110 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
308740 2006 JC2 01/05/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
308741 2006 JJ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
308742 2006 JL14 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
308743 2006 JY30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
308744 2006 JO37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308745 2006 JR37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308746 2006 JT37 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308747 2006 JA39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308748 2006 JR44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
308749 2006 JN45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
308750 2006 JE49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308751 2006 JA51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
308752 2006 JG53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
308753 2006 JD79 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
308754 2006 KX10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
308755 2006 KD29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
308756 2006 KY33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
308757 2006 KL40 18/05/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308758 2006 KW42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308759 2006 KV52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308760 2006 KE62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308761 2006 KD65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308762 2006 KY101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308763 2006 KU108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
308764 2006 LF4 09/06/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
308765 2006 OD1 19/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
308766 2006 OE4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308767 2006 OO8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
308768 2006 ON9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
308769 2006 OB10 20/07/2006 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
308770 2006 OS10 21/07/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
308771 2006 OK13 21/07/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
308772 2006 PU3 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
308773 2006 PU5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308774 2006 PU17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
308775 2006 PE20 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
308776 2006 PE22 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
308777 2006 PG24 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308778 2006 PT24 12/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
308779 2006 PD28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
308780 2006 PO31 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
308781 2006 PX32 15/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
308782 2006 PH37 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308783 2006 QP3 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308784 2006 QR3 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
308785 2006 QQ20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
308786 2006 QV22 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308787 2006 QE24 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
308788 2006 QW25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308789 2006 QR26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308790 2006 QV28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308791 2006 QO35 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308792 2006 QA40 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
308793 2006 QO47 20/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
308794 2006 QE49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308795 2006 QF50 22/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
308796 2006 QM52 23/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308797 2006 QT56 24/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
308798 Teo 2006 QL57 26/08/2006 La Cañada J. Lacruz 3,0 km MPC · JPL
308799 2006 QR59 19/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
308800 2006 QU59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308801 2006 QJ61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308802 2006 QR81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308803 2006 QS82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
308804 2006 QD83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308805 2006 QG87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308806 2006 QU98 22/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308807 2006 QK101 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308808 2006 QO103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308809 2006 QW112 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
308810 2006 QZ114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
308811 2006 QG118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
308812 2006 QZ118 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308813 2006 QD124 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
308814 2006 QJ126 16/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
308815 2006 QQ147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308816 2006 QR147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308817 2006 QQ161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308818 2006 QM163 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308819 2006 QC164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
308820 2006 QK164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
308821 2006 QM164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
308822 2006 QK170 26/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
308823 2006 QR170 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308824 2006 QF184 18/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
308825 Siksika 2006 RH3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,0 km MPC · JPL
308826 2006 RJ5 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
308827 2006 RV6 14/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
308828 2006 RJ11 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
308829 2006 RG16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308830 2006 RY19 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308831 2006 RK21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308832 2006 RY25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308833 2006 RC31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
308834 2006 RJ36 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308835 2006 RU38 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
308836 2006 RZ38 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308837 2006 RW48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308838 2006 RV52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308839 2006 RY55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308840 2006 RC56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
308841 2006 RV56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308842 2006 RW57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308843 2006 RA61 14/09/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
308844 2006 RP61 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
308845 2006 RF62 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
308846 2006 RL75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308847 2006 RU76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308848 2006 RP77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308849 2006 RF80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308850 2006 RS86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308851 2006 RZ86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308852 2006 RW88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308853 2006 RZ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308854 2006 RG102 01/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
308855 2006 RE104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
308856 Daniket 2006 RS109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,0 km MPC · JPL
308857 2006 RX114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,2 km MPC · JPL
308858 2006 RB121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308859 2006 SG1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308860 2006 SJ1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308861 2006 SV4 16/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
308862 2006 SP5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
308863 2006 SW6 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
308864 2006 SD13 17/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
308865 2006 SB15 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308866 2006 SU15 17/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
308867 2006 SD23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
308868 2006 SY25 16/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
308869 2006 SS31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308870 2006 SX35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
308871 2006 SW38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308872 2006 SB42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
308873 2006 SO60 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
308874 2006 SM61 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308875 2006 SA71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308876 2006 SU72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308877 2006 SF73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308878 2006 SC78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,4 km MPC · JPL
308879 2006 SU78 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
308880 2006 SJ90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308881 2006 SW92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308882 2006 SL96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308883 2006 SR103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308884 2006 ST109 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308885 2006 SS133 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
308886 2006 SE139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
308887 2006 SY140 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
308888 2006 SE144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308889 2006 SV150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308890 2006 SU151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
308891 2006 SY160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308892 2006 SC162 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308893 2006 SL164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308894 2006 SA168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308895 2006 ST176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308896 2006 SF181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
308897 2006 SL183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308898 2006 SU184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
308899 2006 SL198 29/09/2006 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
308900 2006 SB199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
308901 2006 SB203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
308902 2006 SM206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
308903 2006 SV231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308904 2006 SK232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308905 2006 SK234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308906 2006 SY234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308907 2006 SH236 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308908 2006 SW254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
308909 2006 SQ261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
308910 2006 SN264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
308911 2006 SW265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308912 2006 SZ268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308913 2006 SZ273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
308914 2006 SM286 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
308915 2006 SG291 16/09/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
308916 2006 SD292 27/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
308917 2006 SH296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308918 2006 SD305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308919 2006 SC316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308920 2006 SO318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
308921 2006 SK319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308922 2006 SA323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308923 2006 SS325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308924 2006 SR331 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308925 2006 SB333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308926 2006 SF334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
308927 2006 SG336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
308928 2006 SE349 29/09/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
308929 2006 SE352 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
308930 2006 SW352 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
308931 2006 SM365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
308932 2006 SO367 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
308933 2006 SQ372 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 1410 km MPC · JPL
308934 2006 SV372 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
308935 2006 SK383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
308936 2006 SL391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308937 2006 SN393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
308938 2006 SF395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,1 km MPC · JPL
308939 2006 SL397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
308940 2006 SS400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308941 2006 SE406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308942 2006 SV409 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
308943 2006 SL412 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
308944 2006 SO413 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
308945 2006 TY1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308946 2006 TZ11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,1 km MPC · JPL
308947 2006 TV13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
308948 2006 TC14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
308949 2006 TG15 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308950 2006 TJ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308951 2006 TX16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
308952 2006 TF24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308953 2006 TG32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
308954 2006 TU35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
308955 2006 TS36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308956 2006 TA38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
308957 2006 TA42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308958 2006 TK44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
308959 2006 TA46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
308960 2006 TL46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308961 2006 TJ47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308962 2006 TU50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
308963 2006 TE61 15/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
308964 2006 TH65 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
308965 2006 TG67 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
308966 2006 TD69 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
308967 2006 TH70 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
308968 2006 TL74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
308969 2006 TK77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
308970 2006 TP87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
308971 2006 TJ96 12/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
308972 2006 TA97 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
308973 2006 TH99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
308974 2006 TQ99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308975 2006 TY99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308976 2006 TH102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
308977 2006 TU103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
308978 2006 TJ114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
308979 2006 TZ116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
308980 2006 TB118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
308981 2006 TM123 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
308982 2006 TK124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308983 2006 TY128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
308984 2006 TB130 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308985 2006 UA1 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
308986 2006 UK10 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
308987 2006 UX10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
308988 2006 UE13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
308989 2006 UK16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
308990 2006 UG17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
308991 2006 UP20 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
308992 2006 UX24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
308993 2006 UD32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
308994 2006 UE35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
308995 2006 UY36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
308996 2006 UV37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
308997 2006 UD39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
308998 2006 UJ39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
308999 2006 UJ42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309000 2006 UH44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001