Danh sách tiểu hành tinh/613001–614000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613001 2005 NT46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613002 2005 NA56 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613003 2005 NN59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613004 2005 NZ59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613005 2005 NS74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613006 2005 NJ76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613007 2005 NU89 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
613008 2005 NA95 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
613009 2005 NS122 03/07/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
613010 2005 OU1 27/07/2005 Palomar NEAT 320 m MPC · JPL
613011 2005 OO16 29/07/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
613012 2005 ON23 30/07/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
613013 2005 PF5 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 3.1 km MPC · JPL
613014 2005 QS10 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
613015 2005 QH16 25/08/2005 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
613016 2005 QP30 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2.2 km MPC · JPL
613017 2005 QJ57 29/08/2005 Vicques Jura Obs. 680 m MPC · JPL
613018 2005 QG83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1.8 km MPC · JPL
613019 2005 QD105 27/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
613020 2005 QG118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613021 2005 QX119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613022 2005 QB121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
613023 2005 QY123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613024 2005 QD125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613025 2005 QE130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613026 2005 QA134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613027 2005 QT136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613028 2005 QC172 29/08/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
613029 2005 QX181 31/08/2005 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
613030 2005 QZ186 27/08/2005 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
613031 2005 RD4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.0 km MPC · JPL
613032 2005 RU14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613033 2005 RL19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613034 2005 RX19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
613035 2005 RK21 03/09/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
613036 2005 RQ33 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 1.5 km MPC · JPL
613037 2005 RP43 03/09/2005 Apache Point Apache Point Obs. 274 km MPC · JPL
613038 2005 RL51 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 350 m MPC · JPL
613039 2005 SH 21/09/2005 Marly Naef Obs. 680 m MPC · JPL
613040 2005 SW1 24/09/2005 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 650 m MPC · JPL
613041 2005 SD2 22/09/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
613042 2005 SV6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613043 2005 SC7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613044 2005 SL7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613045 2005 SV16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613046 2005 SS17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613047 2005 SZ27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613048 2005 SO30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613049 2005 SL45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613050 2005 SX47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613051 2005 SC58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613052 2005 SL67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613053 2005 SC81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613054 2005 SM83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613055 2005 SC90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613056 2005 SF91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613057 2005 SU95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613058 2005 SS96 25/09/2005 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
613059 2005 SO100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
613060 2005 SR100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613061 2005 SU103 25/09/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
613062 2005 SX110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613063 2005 SG115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613064 2005 SE119 28/09/2005 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
613065 2005 ST120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613066 2005 ST128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
613067 2005 SN134 30/09/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
613068 2005 SK136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613069 2005 SV136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
613070 2005 SH149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
613071 2005 SR150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613072 2005 SB156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
613073 2005 SS157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613074 2005 SE158 26/09/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
613075 2005 SE172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613076 2005 SV183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613077 2005 SE186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613078 2005 SY189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
613079 2005 SS192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
613080 2005 SA230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613081 2005 SF230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
613082 2005 SQ242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613083 2005 SJ244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
613084 2005 SJ263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613085 2005 SO264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613086 2005 SC273 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613087 2005 SE278 26/09/2005 Apache Point Apache Point Obs. 160 km MPC · JPL
613088 2005 SU279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613089 2005 SS283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2.0 km MPC · JPL
613090 2005 SY283 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 790 m MPC · JPL
613091 2005 SB288 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1.6 km MPC · JPL
613092 2005 SZ289 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613093 2005 TL32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613094 2005 TC34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613095 2005 TL43 05/10/2005 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
613096 2005 TR45 07/10/2005 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
613097 2005 TZ47 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613098 2005 TW60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613099 2005 TH70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613100 2005 TN74 08/10/2005 Las Campanas C. Trujillo, S. S. Sheppard 138 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613101 2005 TN86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613102 2005 TF89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613103 2005 TB103 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613104 2005 TN110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613105 2005 TO112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613106 2005 TR113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613107 2005 TB118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613108 2005 TE120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613109 2005 TX124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613110 2005 TL125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613111 2005 TY128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613112 2005 TM138 07/10/2005 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
613113 2005 TZ150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
613114 2005 TK157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613115 2005 TB173 13/10/2005 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
613116 2005 TC193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1.0 km MPC · JPL
613117 2005 TA197 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613118 2005 UV1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 1.5 km MPC · JPL
613119 2005 UA7 22/10/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1.8 km MPC · JPL
613120 2005 UX37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613121 2005 UL39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613122 2005 UJ43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613123 2005 UR44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613124 2005 UO45 22/10/2005 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
613125 2005 UB47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
613126 2005 UV49 23/10/2005 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
613127 2005 UN74 23/10/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
613128 2005 UD84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613129 2005 UW91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613130 2005 UK92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613131 2005 UO92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
613132 2005 UD104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
613133 2005 UE104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613134 2005 UO118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613135 2005 UD131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613136 2005 UW133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613137 2005 UF136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613138 2005 UV136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
613139 2005 UP139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
613140 2005 UD151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613141 2005 UH156 26/10/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
613142 2005 UR158 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613143 2005 UV164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613144 2005 UY169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613145 2005 UT170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613146 2005 UB171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613147 2005 UK178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
613148 2005 UX183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613149 2005 UG184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
613150 2005 UD186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
613151 2005 UW186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613152 2005 UF189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
613153 2005 UC190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613154 2005 UX193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613155 2005 UB195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613156 2005 UA201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613157 2005 UY202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613158 2005 UO204 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613159 2005 UT208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613160 2005 UG212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613161 2005 UK216 25/10/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
613162 2005 UP217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613163 2005 UN219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613164 2005 UC227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613165 2005 UV227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613166 2005 UU228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613167 2005 UD232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
613168 2005 UC235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613169 2005 UL238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613170 2005 UP245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613171 2005 UM255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
613172 2005 UD263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613173 2005 UG264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613174 2005 UO274 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
613175 2005 UU281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613176 2005 US282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613177 2005 UF284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
613178 2005 UB287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613179 2005 UV298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613180 2005 UZ298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
613181 2005 UM307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
613182 2005 UA323 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613183 2005 UD332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613184 2005 UV335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613185 2005 UW347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613186 2005 UM356 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613187 2005 UD358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613188 2005 UA359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
613189 2005 UC359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613190 2005 UP361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
613191 2005 UY362 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613192 2005 UE380 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613193 2005 UR399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613194 2005 UV399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613195 2005 UY404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
613196 2005 UG410 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613197 2005 UG411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
613198 2005 UN416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613199 2005 UE418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613200 2005 US418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613201 2005 UH420 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613202 2005 UJ420 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613203 2005 UG436 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
613204 2005 UT453 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613205 2005 UK463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613206 2005 UH475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613207 2005 UL484 22/10/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
613208 2005 UA488 23/10/2005 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
613209 2005 UO488 23/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
613210 2005 UV509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613211 2005 UT517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1.9 km MPC · JPL
613212 2005 UC519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1.8 km MPC · JPL
613213 2005 UB521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1.0 km MPC · JPL
613214 2005 UN524 25/10/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 80 km MPC · JPL
613215 2005 US526 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613216 2005 UL529 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613217 2005 VC2 06/11/2005 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
613218 2005 VX8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613219 2005 VW15 02/11/2005 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
613220 2005 VH29 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613221 2005 VQ33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
613222 2005 VT39 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613223 2005 VK44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613224 2005 VS46 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613225 2005 VO52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613226 2005 VM56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613227 2005 VR68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
613228 2005 VO71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
613229 2005 VM84 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613230 2005 VY100 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613231 2005 VH101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
613232 2005 VL102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613233 2005 VS108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
613234 2005 VP118 01/11/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 580 m MPC · JPL
613235 2005 VF126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1.5 km MPC · JPL
613236 2005 VO132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1.9 km MPC · JPL
613237 2005 VL135 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613238 2005 WM4 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
613239 2005 WD7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613240 2005 WD19 24/11/2005 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
613241 2005 WH24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613242 2005 WB44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613243 2005 WY45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613244 2005 WL47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613245 2005 WG67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613246 2005 WZ70 21/11/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
613247 2005 WV77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
613248 2005 WS96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613249 2005 WK108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
613250 2005 WJ110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613251 2005 WL125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613252 2005 WP126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
613253 2005 WT129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
613254 2005 WS138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
613255 2005 WH142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613256 2005 WS146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613257 2005 WO148 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
613258 2005 WP153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
613259 2005 WA156 29/11/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
613260 2005 WT183 28/11/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
613261 2005 WM187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
613262 2005 XU19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613263 2005 XH25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
613264 2005 XO48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
613265 2005 XT50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613266 2005 XQ51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613267 2005 XD66 08/12/2005 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
613268 2005 XV69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613269 2005 XZ97 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2.3 km MPC · JPL
613270 2005 XM108 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 350 m MPC · JPL
613271 2005 YF2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613272 2005 YP7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613273 2005 YO9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613274 2005 YL28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613275 2005 YD30 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613276 2005 YN42 24/12/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
613277 2005 YN43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613278 2005 YM53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613279 2005 YV53 24/12/2005 La Canada J. Lacruz 590 m MPC · JPL
613280 2005 YQ54 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
613281 2005 YD67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
613282 2005 YO67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613283 2005 YU71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613284 2005 YP88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
613285 2005 YL95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
613286 2005 YQ96 30/12/2005 Catalina CSS 270 m MPC · JPL
613287 2005 YJ107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
613288 2005 YL118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
613289 2005 YF119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
613290 2005 YO126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613291 2005 YX128 30/12/2005 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
613292 2005 YE131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613293 2005 YT139 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
613294 2005 YC149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613295 2005 YU149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613296 2005 YW155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613297 2005 YW157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613298 2005 YT161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613299 2005 YX166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613300 2005 YA181 22/12/2005 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613301 2005 YK200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
613302 2005 YC201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613303 2005 YM203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613304 2005 YT218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
613305 2005 YT229 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
613306 2005 YA232 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
613307 2005 YE248 31/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
613308 2005 YF256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613309 2005 YW258 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613310 2005 YT261 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613311 2005 YV263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613312 2005 YA274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
613313 2005 YY279 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613314 2005 YR289 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
613315 2006 AL3 05/01/2006 Catalina CSS 350 m MPC · JPL
613316 2006 AO13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
613317 2006 AJ15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
613318 2006 AN25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613319 2006 AL52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613320 2006 AA56 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
613321 2006 AR60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613322 2006 AE70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613323 2006 AT74 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.0 km MPC · JPL
613324 2006 AE92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613325 2006 AH105 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613326 2006 BT1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613327 2006 BM34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
613328 2006 BH55 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613329 2006 BB58 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
613330 2006 BF62 22/01/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
613331 2006 BA66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613332 2006 BR70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
613333 2006 BS74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
613334 2006 BA78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
613335 2006 BF103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613336 2006 BT103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
613337 2006 BY103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
613338 2006 BO109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613339 2006 BV126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613340 2006 BO127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613341 2006 BE129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613342 2006 BY134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613343 2006 BV152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613344 2006 BS171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613345 2006 BL178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613346 2006 BN195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
613347 2006 BT199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613348 2006 BS201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613349 2006 BF208 31/01/2006 Catalina CSS 5.5 km MPC · JPL
613350 2006 BK210 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613351 2006 BA227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613352 2006 BB229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613353 2006 BE229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613354 2006 BG229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613355 2006 BC231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613356 2006 BM231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
613357 2006 BG245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613358 2006 BD247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613359 2006 BY263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613360 2006 BK278 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
613361 2006 BM279 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
613362 2006 BE280 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613363 2006 BQ282 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613364 2006 BO284 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613365 2006 CR3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
613366 2006 CA27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
613367 2006 CR59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613368 2006 CT66 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
613369 2006 DU21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613370 2006 DY25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613371 2006 DJ30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613372 2006 DC31 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613373 2006 DG43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613374 2006 DE53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613375 2006 DU56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
613376 2006 DB78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613377 2006 DY78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613378 2006 DZ85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613379 2006 DX86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613380 2006 DN102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613381 2006 DB123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613382 2006 DL136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613383 2006 DE160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
613384 2006 DH166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613385 2006 DC171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613386 2006 DH180 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
613387 2006 DY180 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613388 2006 DY194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613389 2006 DJ208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613390 2006 ED8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613391 2006 ED14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613392 2006 EW17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613393 2006 EX19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613394 2006 EZ21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613395 2006 EP22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613396 2006 EG26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613397 2006 FE 22/03/2006 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
613398 2006 FK 23/03/2006 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
613399 2006 FT12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613400 2006 FH36 31/03/2006 Siding Spring SSS 88 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613401 2006 FD51 25/03/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
613402 2006 FE55 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613403 2006 GB 02/04/2006 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
613404 2006 GT28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613405 2006 GQ30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613406 2006 HM27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
613407 2006 HX40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613408 2006 HA43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
613409 2006 HC73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613410 2006 HO80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
613411 2006 HQ122 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 217 km MPC · JPL
613412 2006 HV122 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 176 km MPC · JPL
613413 2006 HQ127 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2.1 km MPC · JPL
613414 2006 HW138 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1.1 km MPC · JPL
613415 2006 HC153 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613416 2006 JL9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613417 2006 JM44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613418 2006 JN65 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 510 m MPC · JPL
613419 2006 JQ75 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 540 m MPC · JPL
613420 2006 KR1 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
613421 2006 KX12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613422 2006 KQ21 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613423 2006 KK28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613424 2006 KR39 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
613425 2006 KP49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
613426 2006 KT51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613427 2006 KF61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
613428 2006 KA62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613429 2006 KJ63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613430 2006 KY71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613431 2006 KC82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
613432 2006 KZ83 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613433 2006 KZ86 27/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
613434 2006 KF89 28/05/2006 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
613435 2006 KN101 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
613436 2006 KA145 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
613437 2006 MR9 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613438 2006 OG 18/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1.2 km MPC · JPL
613439 2006 OZ 18/07/2006 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
613440 2006 OA5 21/07/2006 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
613441 2006 OT10 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613442 2006 OY14 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 750 m MPC · JPL
613443 2006 OX16 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613444 2006 PN1 11/08/2006 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
613445 2006 PO2 12/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
613446 2006 PB6 12/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
613447 2006 PN7 12/08/2006 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
613448 2006 PM12 13/08/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
613449 2006 PZ16 15/08/2006 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
613450 2006 PY17 15/08/2006 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
613451 2006 PN30 12/08/2006 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
613452 2006 PK31 13/08/2006 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
613453 2006 QD7 17/08/2006 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
613454 2006 QP23 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
613455 2006 QH32 19/08/2006 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
613456 2006 QE33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
613457 2006 QV35 17/08/2006 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
613458 2006 QP65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613459 2006 QN78 22/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
613460 2006 QR119 28/08/2006 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
613461 2006 QW122 29/08/2006 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
613462 2006 QJ135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
613463 2006 QH137 31/08/2006 Dax Dax Obs. 1.4 km MPC · JPL
613464 2006 QN155 18/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
613465 2006 QK158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613466 2006 QS163 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
613467 2006 QL164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.7 km MPC · JPL
613468 2006 QQ180 28/08/2006 Apache Point Apache Point Obs. 199 km MPC · JPL
613469 2006 QJ181 21/08/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 170 km MPC · JPL
613470 2006 QY182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613471 2006 RJ1 12/09/2006 Catalina CSS 120 m MPC · JPL
613472 2006 RF2 14/09/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
613473 2006 RO10 14/09/2006 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
613474 2006 RH32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613475 2006 RB37 12/09/2006 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
613476 2006 RY39 12/09/2006 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
613477 2006 RO41 14/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
613478 2006 RL42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613479 2006 RP45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613480 2006 RF69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
613481 2006 RZ70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613482 2006 RH73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613483 2006 RH74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613484 2006 RG75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613485 2006 RE79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
613486 2006 RD80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613487 2006 RN80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613488 2006 RY94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
613489 2006 RH96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
613490 2006 RJ103 12/09/2006 Apache Point Apache Point Obs. 136 km MPC · JPL
613491 2006 RZ109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 660 m MPC · JPL
613492 2006 RR114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2.1 km MPC · JPL
613493 2006 RQ116 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 690 m MPC · JPL
613494 2006 RX118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1.8 km MPC · JPL
613495 2006 RL119 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1.0 km MPC · JPL
613496 2006 SD6 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
613497 2006 SH22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
613498 2006 SG23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.4 km MPC · JPL
613499 2006 SS29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
613500 2006 SF33 17/09/2006 Catalina CSS 510 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613501 2006 SJ39 18/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
613502 2006 SO49 19/09/2006 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
613503 2006 SS68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613504 2006 SK86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
613505 2006 SA91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
613506 2006 SU92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
613507 2006 SQ105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613508 2006 SY106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613509 2006 SC109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613510 2006 SR129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
613511 2006 SR132 16/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
613512 2006 SK134 27/09/2006 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
613513 2006 SV144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613514 2006 ST146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613515 2006 SF147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
613516 2006 SR150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613517 2006 SW150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613518 2006 SO154 21/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.2 km MPC · JPL
613519 2006 SW160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
613520 2006 SA162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613521 2006 SP162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
613522 2006 SA163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613523 2006 SE167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613524 2006 SO169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613525 2006 SA183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
613526 2006 ST189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613527 2006 SV189 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
613528 2006 SZ197 27/09/2006 Mayhill A. Lowe 760 m MPC · JPL
613529 2006 SH198 29/09/2006 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
613530 2006 SS198 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.3 km MPC · JPL
613531 2006 SP200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613532 2006 SL207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613533 2006 SH209 26/09/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
613534 2006 SR209 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
613535 2006 SH217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613536 2006 SZ225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613537 2006 SE232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613538 2006 ST234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613539 2006 SJ250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613540 2006 SV250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613541 2006 SP257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
613542 2006 SE259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613543 2006 SA260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613544 2006 SG273 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613545 2006 ST275 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613546 2006 SX287 25/09/2006 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
613547 2006 SE303 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
613548 2006 SV317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613549 2006 SC326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613550 2006 SH334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613551 2006 SX346 28/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
613552 2006 SV353 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
613553 2006 SJ361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
613554 2006 SF363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
613555 2006 SY374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 820 m MPC · JPL
613556 2006 SL376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 420 m MPC · JPL
613557 2006 SG380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1.0 km MPC · JPL
613558 2006 SL383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1.0 km MPC · JPL
613559 2006 SU391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613560 2006 SB395 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613561 2006 SM396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613562 2006 SQ398 17/09/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1.6 km MPC · JPL
613563 2006 SS398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613564 2006 ST403 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
613565 2006 SW403 28/09/2006 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
613566 2006 SN408 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
613567 2006 SX408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
613568 2006 TM1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613569 2006 TU7 12/10/2006 Siding Spring SSS 150 m MPC · JPL
613570 2006 TN8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
613571 2006 TL20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613572 2006 TS38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613573 2006 TQ39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613574 2006 TC54 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613575 2006 TK69 11/10/2006 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
613576 2006 TO77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613577 2006 TE78 12/10/2006 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
613578 2006 TZ79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613579 2006 TS80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
613580 2006 TY81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613581 2006 TV82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613582 2006 TW86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613583 2006 TE92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613584 2006 TM100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613585 2006 TP103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613586 2006 TQ111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1.9 km MPC · JPL
613587 2006 TF112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1.9 km MPC · JPL
613588 2006 TO114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1.2 km MPC · JPL
613589 2006 TK122 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
613590 2006 TL122 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613591 2006 TU122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613592 2006 UM1 17/10/2006 Piszkesteto K. Sárneczky, Z. Kuli 620 m MPC · JPL
613593 2006 UQ2 16/10/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
613594 2006 UP4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613595 2006 UV17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613596 2006 UD27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
613597 2006 UE31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613598 2006 UF31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613599 2006 UZ32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
613600 2006 UL41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613601 2006 UL43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613602 2006 UH59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613603 2006 UN77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
613604 2006 UG79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613605 2006 UV117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
613606 2006 UY119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613607 2006 UD122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613608 2006 UZ125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613609 2006 UG130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613610 2006 UV139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
613611 2006 UM143 19/10/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
613612 2006 UA144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613613 2006 UT151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613614 2006 UN159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
613615 2006 UO165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613616 2006 UW167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
613617 2006 UO172 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613618 2006 UH174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613619 2006 UX184 22/10/2006 La Palma La Palma Obs. 76 km MPC · JPL
613620 2006 UZ184 22/10/2006 La Palma La Palma Obs. 120 km MPC · JPL
613621 2006 UG189 19/10/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
613622 2006 UK195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613623 2006 UQ197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613624 2006 UK198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613625 2006 UW211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
613626 2006 UR216 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
613627 2006 UY224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613628 2006 UM226 20/10/2006 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
613629 2006 UQ228 20/10/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
613630 2006 UQ232 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
613631 2006 UY232 21/10/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
613632 2006 UZ233 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613633 2006 UG234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
613634 2006 UW249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
613635 2006 UH256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613636 2006 UW261 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613637 2006 UK278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613638 2006 UV284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
613639 2006 UG317 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1.8 km MPC · JPL
613640 2006 UF335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613641 2006 UV337 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
613642 2006 UW345 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
613643 2006 UU358 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613644 2006 UG359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613645 2006 VG 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
613646 2006 VP 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613647 2006 VH3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613648 2006 VC11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
613649 2006 VP19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613650 2006 VH29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
613651 2006 VJ39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
613652 2006 VC44 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
613653 2006 VE49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613654 2006 VJ55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
613655 2006 VF56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613656 2006 VM60 11/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
613657 2006 VK66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613658 2006 VK68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613659 2006 VJ72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
613660 2006 VE84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613661 2006 VP84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
613662 2006 VX85 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
613663 2006 VY90 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613664 2006 VC101 11/11/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
613665 2006 VP107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
613666 2006 VG110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613667 2006 VD116 14/11/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
613668 2006 VW117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
613669 2006 VL127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613670 2006 VA130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613671 2006 VC132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613672 2006 VA137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613673 2006 VA149 15/11/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
613674 2006 VV171 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613675 2006 WM1 19/11/2006 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
613676 2006 WE4 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613677 2006 WA15 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613678 2006 WB15 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613679 2006 WY29 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
613680 2006 WX35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613681 2006 WY59 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613682 2006 WD74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613683 2006 WO75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613684 2006 WV91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613685 2006 WY91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
613686 2006 WU95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613687 2006 WH103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
613688 2006 WM104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613689 2006 WW105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613690 2006 WO128 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2.3 km MPC · JPL
613691 2006 WY165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613692 2006 WA181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
613693 2006 WW190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613694 2006 XQ42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
613695 2006 XQ62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
613696 2006 XZ67 05/12/2006 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
613697 2006 XN68 13/12/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
613698 2006 YU11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1.5 km MPC · JPL
613699 2006 YS13 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613700 2006 YN53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613701 2007 AG15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
613702 2007 AX19 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613703 2007 BB3 16/01/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
613704 2007 BC35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
613705 2007 BO39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
613706 2007 BF54 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613707 2007 CS24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613708 2007 CT42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
613709 2007 CM57 09/02/2007 Catalina CSS 7.8 km MPC · JPL
613710 2007 DQ7 19/02/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
613711 2007 DX14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613712 2007 DD22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613713 2007 DC26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613714 2007 DL41 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 240 m MPC · JPL
613715 2007 DC45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613716 2007 DA46 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613717 2007 DP50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5.0 km MPC · JPL
613718 2007 DS61 20/02/2007 Lulin LUSS 640 m MPC · JPL
613719 2007 DW64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613720 2007 DP72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613721 2007 DP84 22/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1.7 km MPC · JPL
613722 2007 DB109 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613723 2007 DJ111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
613724 2007 DC114 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613725 2007 DG117 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
613726 2007 EF 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 260 m MPC · JPL
613727 2007 EX2 09/03/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
613728 2007 EP5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613729 2007 EZ26 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
613730 2007 EB30 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
613731 2007 EQ56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
613732 2007 EE139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613733 2007 EN147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613734 2007 EH148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
613735 2007 EA149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
613736 2007 EV172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613737 2007 EZ216 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
613738 2007 FM3 19/03/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
613739 2007 FX7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613740 2007 FZ19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
613741 2007 FO21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613742 2007 FR27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613743 2007 GZ17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613744 2007 GK47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613745 2007 GF61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613746 2007 GE62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613747 2007 GF75 13/04/2007 Mayhill A. Lowe 530 m MPC · JPL
613748 2007 GU76 11/04/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
613749 2007 HA4 17/04/2007 Pises Pises Obs. 620 m MPC · JPL
613750 2007 HD5 19/04/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1.3 km MPC · JPL
613751 2007 HS24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613752 2007 HF26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
613753 2007 HR32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613754 2007 HQ95 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
613755 2007 JE16 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613756 2007 JJ18 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613757 2007 JG28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
613758 2007 JT34 09/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
613759 2007 LJ3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613760 2007 LR6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
613761 2007 LN15 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613762 2007 MQ10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
613763 2007 ML13 22/06/2007 Catalina CSS 320 m MPC · JPL
613764 2007 MW17 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
613765 2007 NR2 14/07/2007 Marly P. Kocher 1.1 km MPC · JPL
613766 2007 NC7 11/07/2007 Palomar Mountain Palomar Obs. 92 km MPC · JPL
613767 2007 PQ27 14/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 990 m MPC · JPL
613768 2007 PU31 08/08/2007 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
613769 2007 QM4 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2.3 km MPC · JPL
613770 2007 QL13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613771 2007 QO14 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613772 2007 RM 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 850 m MPC · JPL
613773 2007 RE6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1.3 km MPC · JPL
613774 2007 RL12 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613775 2007 RU12 12/09/2007 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
613776 2007 RJ16 13/09/2007 Altschwendt W. Ries 2.2 km MPC · JPL
613777 2007 RP20 03/09/2007 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
613778 2007 RC21 03/09/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
613779 2007 RW30 05/09/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
613780 2007 RO37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
613781 2007 RR43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
613782 2007 RE58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2.4 km MPC · JPL
613783 2007 RB63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
613784 2007 RP63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
613785 2007 RR71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613786 2007 RP99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
613787 2007 RK114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613788 2007 RE118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
613789 2007 RT119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 540 m MPC · JPL
613790 2007 RE143 14/09/2007 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
613791 2007 RA151 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613792 2007 RF151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613793 2007 RX155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613794 2007 RT160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
613795 2007 RK166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613796 2007 RZ175 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
613797 2007 RT184 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613798 2007 RK185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
613799 2007 RS204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
613800 2007 RO207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613801 2007 RE210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613802 2007 RD219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613803 2007 RZ223 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
613804 2007 RA226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
613805 2007 RM237 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613806 2007 RE256 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613807 2007 RU258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
613808 2007 RD293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
613809 2007 RL298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
613810 2007 RQ298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613811 2007 RB301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
613812 2007 RS324 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
613813 2007 SB1 19/09/2007 Saint-Barthelemy A. Carbognani 1.6 km MPC · JPL
613814 2007 SR1 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
613815 2007 SS13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613816 2007 TR4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 830 m MPC · JPL
613817 2007 TA11 06/10/2007 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
613818 2007 TG28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613819 2007 TF33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613820 2007 TK37 04/10/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
613821 2007 TE40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
613822 2007 TD43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
613823 2007 TH48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
613824 2007 TF52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613825 2007 TQ57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613826 2007 TZ57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613827 2007 TY63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613828 2007 TG65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613829 2007 TE66 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 170 m MPC · JPL
613830 2007 TP76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613831 2007 TP102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
613832 2007 TZ115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613833 2007 TY123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613834 2007 TV126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613835 2007 TQ131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
613836 2007 TG134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
613837 2007 TD176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
613838 2007 TK185 13/10/2007 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
613839 2007 TA202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
613840 2007 TH219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
613841 2007 TQ226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613842 2007 TA261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613843 2007 TZ262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
613844 2007 TD267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613845 2007 TA277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613846 2007 TX282 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1.4 km MPC · JPL
613847 2007 TC294 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
613848 2007 TG313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
613849 2007 TJ333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613850 2007 TM334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
613851 2007 TS342 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
613852 2007 TO361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
613853 2007 TG362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
613854 2007 TU382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613855 2007 TS403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
613856 2007 TL412 14/10/2007 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
613857 2007 TZ417 04/10/2007 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 139 km MPC · JPL
613858 2007 TA418 04/10/2007 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 159 km MPC · JPL
613859 2007 TJ425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
613860 2007 TV425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
613861 2007 TC444 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613862 2007 UY1 18/10/2007 Catalina CSS 85 m MPC · JPL
613863 2007 UV6 22/10/2007 Gnosca S. Sposetti 860 m MPC · JPL
613864 2007 UZ18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613865 2007 UJ22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
613866 2007 UO38 20/10/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
613867 2007 UA43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613868 2007 UV53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613869 2007 UW63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613870 2007 US79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613871 2007 UW91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
613872 2007 UO103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
613873 2007 UR121 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
613874 2007 UQ140 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
613875 2007 VS16 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
613876 2007 VG18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
613877 2007 VC20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613878 2007 VX26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613879 2007 VD67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613880 2007 VQ74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
613881 2007 VR75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
613882 2007 VP83 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613883 2007 VT84 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
613884 2007 VM96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613885 2007 VC104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
613886 2007 VN106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613887 2007 VC110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
613888 2007 VF110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
613889 2007 VX120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613890 2007 VY122 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
613891 2007 VD123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
613892 2007 VR129 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613893 2007 VV142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
613894 2007 VL148 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
613895 2007 VL149 07/11/2007 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
613896 2007 VV153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613897 2007 VQ155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
613898 2007 VJ159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
613899 2007 VD171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613900 2007 VU171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
613901 2007 VD198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
613902 2007 VO199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
613903 2007 VF209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613904 2007 VO247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
613905 2007 VJ272 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
613906 2007 VC281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613907 2007 VG283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
613908 2007 VK305 02/11/2007 Apache Point Apache Point Obs. 230 km MPC · JPL
613909 2007 VN329 15/11/2007 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
613910 2007 WB5 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
613911 2007 WM18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
613912 2007 WA46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
613913 2007 XB10 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
613914 2007 XK10 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 660 m MPC · JPL
613915 2007 XS16 10/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 810 m MPC · JPL
613916 2007 XM28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
613917 2007 XD52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613918 2007 YK1 17/12/2007 Catalina CSS 5.5 km MPC · JPL
613919 2007 YO1 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
613920 2007 YB33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
613921 2007 YR49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
613922 2007 YX54 31/12/2007 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
613923 2007 YA58 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
613924 2007 YT61 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
613925 2007 YX62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
613926 2007 YC66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
613927 2008 AS15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
613928 2008 AO35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
613929 2008 AS35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613930 2008 AU40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
613931 2008 AF44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
613932 2008 AW55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
613933 2008 AW104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
613934 2008 AU114 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
613935 2008 BT44 31/01/2008 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
613936 2008 BC46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
613937 2008 CU49 06/02/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
613938 2008 CG94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613939 2008 CH116 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
613940 2008 CZ118 12/02/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
613941 2008 CF131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
613942 2008 CF132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
613943 2008 CJ145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613944 2008 CY153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613945 2008 CN156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613946 2008 CW156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
613947 2008 CF161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613948 2008 CR164 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
613949 2008 CC175 14/02/2008 Catalina CSS 180 m MPC · JPL
613950 2008 CH207 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
613951 2008 CH208 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
613952 2008 CV215 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613953 2008 DC67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613954 2008 DN78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
613955 2008 EO7 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
613956 2008 EV12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
613957 2008 EF16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
613958 2008 EM37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613959 2008 EE68 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 270 m MPC · JPL
613960 2008 EV139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
613961 2008 ER156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
613962 2008 EY162 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613963 2008 ET164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
613964 2008 FN 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
613965 2008 FO4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613966 2008 FR10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
613967 2008 FB25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613968 2008 FJ33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
613969 2008 FA50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
613970 2008 FT61 30/03/2008 Mayhill W. G. Dillon 1.7 km MPC · JPL
613971 2008 FJ99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
613972 2008 FO110 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613973 2008 FY127 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
613974 2008 FO130 30/03/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
613975 2008 FE136 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
613976 2008 GQ13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
613977 2008 GP39 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613978 2008 GY61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
613979 2008 GQ65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
613980 2008 GC66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
613981 2008 GZ102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
613982 2008 GJ108 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
613983 2008 GM126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
613984 2008 HR11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
613985 2008 HA38 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
613986 2008 JG 01/05/2008 Catalina CSS 240 m MPC · JPL
613987 2008 JO20 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
613988 2008 KP23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
613989 2008 KO24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
613990 2008 KC29 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
613991 2008 KL35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
613992 2008 KR35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
613993 2008 KK41 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
613994 2008 KZ41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
613995 2008 NP3 14/07/2008 Siding Spring SSS 190 m MPC · JPL
613996 2008 OO22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
613997 2008 OC25 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
613998 2008 PS4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 930 m MPC · JPL
613999 2008 PX6 05/08/2008 Vicques M. Ory 560 m MPC · JPL
614000 2008 PB19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL

609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s  • 613.000s  • 614.000s  • 615.000s  • 616.000s  • 617.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001