Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/61001–62000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61001 2000 KJ31 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61002 2000 KS32 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61003 2000 KU32 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61004 2000 KH33 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61005 2000 KA35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61006 2000 KR35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61007 2000 KV35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61008 2000 KE36 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61009 2000 KH36 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61010 2000 KR36 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61011 2000 KJ40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
61012 2000 KP41 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61013 2000 KR41 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61014 2000 KV41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61015 2000 KJ42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61016 2000 KT42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
61017 2000 KX42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61018 2000 KA46 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61019 2000 KU46 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61020 2000 KC47 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
61021 2000 KS49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
61022 2000 KY49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
61023 2000 KV50 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61024 2000 KJ52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
61025 2000 KU52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
61026 2000 KG53 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61027 2000 KP53 29/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61028 2000 KR53 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61029 2000 KG55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61030 2000 KN55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61031 2000 KQ55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61032 2000 KC56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61033 2000 KG56 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61034 2000 KX56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61035 2000 KN57 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
61036 2000 KC59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
61037 2000 KG59 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
61038 2000 KU59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
61039 2000 KW59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
61040 2000 KQ60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
61041 2000 KR60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61042 Noviello 2000 KB61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
61043 2000 KJ61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
61044 2000 KT62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
61045 2000 KU62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61046 2000 KB63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
61047 2000 KJ63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
61048 2000 KV63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
61049 2000 KF65 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61050 2000 KM72 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61051 2000 KC73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
61052 2000 KF73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
61053 2000 KQ73 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
61054 2000 KR74 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61055 2000 KJ75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61056 2000 KN75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61057 2000 KD76 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
61058 2000 KT78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61059 2000 LX 02/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
61060 2000 LH1 02/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
61061 2000 LX1 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61062 2000 LF2 03/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
61063 2000 LN4 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61064 2000 LW4 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61065 2000 LE5 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61066 2000 LV5 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
61067 2000 LQ6 06/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
61068 2000 LR6 06/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
61069 2000 LS7 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61070 2000 LV7 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61071 2000 LS8 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61072 2000 LW8 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61073 2000 LB9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61074 2000 LR9 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61075 2000 LQ10 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61076 2000 LP14 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61077 2000 LU15 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
61078 2000 LZ15 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
61079 2000 LY17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61080 2000 LW19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61081 2000 LZ19 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61082 2000 LB20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61083 2000 LE20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61084 2000 LF20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61085 2000 LL21 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61086 2000 LU21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61087 2000 LY21 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61088 2000 LZ21 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61089 2000 LO22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
61090 2000 LN23 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61091 2000 LU27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61092 2000 LV27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
61093 2000 LW27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61094 2000 LH28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
61095 2000 LP28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61096 2000 LS28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
61097 2000 LT28 12/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61098 2000 LY28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
61099 2000 LG29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
61100 2000 LJ29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61101 2000 LD30 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61102 2000 LM30 07/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
61103 2000 LP30 09/06/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
61104 2000 LU30 10/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61105 2000 LN31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
61106 2000 LQ31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
61107 2000 LR31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61108 2000 LT31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
61109 2000 LU31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
61110 2000 LC32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61111 2000 LD33 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61112 2000 LO33 04/06/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
61113 2000 LP33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
61114 2000 LJ34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
61115 2000 LQ34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
61116 2000 LT34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
61117 2000 LX34 01/06/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
61118 2000 LV35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
61119 2000 LJ36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
61120 2000 LL36 01/06/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
61121 2000 MU 23/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
61122 2000 MM1 25/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61123 2000 MN1 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61124 2000 MX1 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
61125 2000 MK2 24/06/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
61126 2000 MN4 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
61127 2000 MH5 26/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61128 2000 MB6 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61129 2000 MD6 24/06/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61130 2000 NK 02/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
61131 2000 NN1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
61132 2000 NC2 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
61133 2000 NL2 05/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
61134 2000 NP2 03/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61135 2000 NT2 05/07/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
61136 2000 NC4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
61137 2000 NR4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
61138 2000 NX4 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61139 2000 NO5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61140 2000 NR5 08/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61141 2000 NZ5 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,6 km MPC · JPL
61142 2000 NW6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
61143 2000 ND7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
61144 2000 NW8 05/07/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
61145 2000 NX8 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61146 2000 NO10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
61147 2000 ND11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,8 km MPC · JPL
61148 2000 NL11 10/07/2000 Valinhos Valinhos Obs. 2,4 km MPC · JPL
61149 2000 NU11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
61150 2000 NV11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
61151 2000 NV12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61152 2000 NE13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61153 2000 NV13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
61154 2000 NW13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
61155 2000 NH14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
61156 2000 NJ14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
61157 2000 NE15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
61158 2000 NN15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
61159 2000 NZ16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
61160 2000 NH18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
61161 2000 NP18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61162 2000 NV18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
61163 2000 NY18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
61164 2000 NM19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61165 2000 NR19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
61166 2000 NU19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
61167 2000 NJ20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
61168 2000 NU20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
61169 2000 NY20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
61170 2000 NZ20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
61171 2000 NA21 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
61172 2000 NE21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
61173 2000 NB22 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61174 2000 NN22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61175 2000 NO22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
61176 2000 NZ22 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
61177 2000 NJ23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
61178 2000 NT23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
61179 2000 NL24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61180 2000 NQ24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
61181 2000 NT24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
61182 2000 NJ25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
61183 2000 NB26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
61184 2000 NO26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
61185 2000 NS26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
61186 2000 NA27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
61187 2000 NM27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
61188 2000 NT27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61189 Ohsadaharu 2000 NE29 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
61190 Johnschutt 2000 NF29 01/07/2000 Anza M. Collins, M. White 2,5 km MPC · JPL
61191 2000 OA 21/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
61192 2000 OU 23/07/2000 Farpoint G. Hug 3,7 km MPC · JPL
61193 2000 OQ1 26/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
61194 2000 OU1 24/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
61195 Martinoli 2000 OU2 28/07/2000 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
61196 2000 OD3 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61197 2000 OG3 23/07/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
61198 2000 ON3 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61199 2000 OA4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61200 2000 OC4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61201 2000 OK4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61202 2000 OM4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61203 2000 OY4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61204 2000 OP5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61205 2000 OL6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61206 2000 OS6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61207 2000 OZ7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61208 Stonařov 2000 OD8 30/07/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,8 km MPC · JPL
61209 2000 OM9 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
61210 2000 OU9 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61211 2000 OH10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61212 2000 OJ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61213 2000 OK10 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61214 2000 OQ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61215 2000 OX10 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61216 2000 OA11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61217 2000 OF11 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61218 2000 OH11 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61219 2000 ON12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
61220 2000 OO12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
61221 2000 OZ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61222 2000 OC13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61223 2000 OL13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61224 2000 OO13 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61225 2000 OP13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61226 2000 OR13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61227 2000 OS13 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61228 2000 OX13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61229 2000 OA14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61230 2000 OG14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61231 2000 OA15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61232 2000 OB15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61233 2000 ON15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61234 2000 OR15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61235 2000 OT15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61236 2000 ON16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61237 2000 OP16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61238 2000 OF17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61239 2000 OP17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61240 2000 OT17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61241 2000 OW17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61242 2000 OX17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61243 2000 OJ18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61244 2000 OM19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61245 2000 ON22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61246 2000 OX22 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61247 2000 OF23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61248 2000 OH23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61249 2000 OO23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61250 2000 OV23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61251 2000 OE24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61252 2000 OK24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61253 2000 OM24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61254 2000 OC25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61255 2000 OJ25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61256 2000 OT25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61257 2000 OY25 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61258 2000 OD26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61259 2000 OG26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61260 2000 OF27 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61261 2000 OO27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61262 2000 OJ28 29/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61263 2000 OR28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61264 2000 OH29 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61265 2000 ON29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61266 2000 OY29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61267 2000 OC30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61268 2000 OG30 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61269 2000 OK30 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61270 2000 OC31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61271 2000 OE31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61272 2000 OR31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61273 2000 OL32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61274 2000 OE33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61275 2000 OE34 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61276 2000 OH34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61277 2000 OS34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61278 2000 OU34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61279 2000 OF35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61280 2000 OH35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61281 2000 OK35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61282 2000 OE36 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61283 2000 OX37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
61284 2000 OF39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61285 2000 OL39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61286 2000 OL41 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61287 2000 OR41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61288 2000 OE42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61289 2000 OU42 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61290 2000 OX42 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61291 2000 OA43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61292 2000 OL43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61293 2000 OZ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61294 2000 OK44 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61295 2000 OX44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61296 2000 ON45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61297 2000 OD46 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61298 2000 OG46 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61299 2000 OQ46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61300 2000 OJ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61301 2000 ON47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61302 2000 OS47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61303 2000 OY47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61304 2000 OJ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61305 2000 OV48 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61306 2000 OF49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61307 2000 OJ49 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61308 2000 ON49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61309 2000 OF50 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61310 2000 OQ50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61311 2000 OR50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61312 2000 OS50 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61313 2000 OF51 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61314 2000 OH51 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61315 2000 OM51 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61316 2000 ON51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61317 2000 OO51 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61318 2000 OV51 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61319 2000 OW51 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61320 2000 OZ51 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61321 2000 OO54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61322 2000 OT54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
61323 2000 OZ54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61324 2000 OO56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
61325 2000 OV56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
61326 2000 OP57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61327 2000 OR57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
61328 2000 OD58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
61329 2000 OG58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
61330 2000 OT58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61331 2000 OH59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61332 2000 OL59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61333 2000 OP59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
61334 2000 OS59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61335 2000 OT59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61336 2000 OT67 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61337 2000 OE68 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
61338 2000 PK 01/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
61339 2000 PA1 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61340 2000 PY2 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61341 2000 PC3 01/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
61342 Lovejoy 2000 PJ3 03/08/2000 Loomberah G. J. Garradd 1,7 km MPC · JPL
61343 2000 PC5 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61344 2000 PT5 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
61345 2000 PU5 03/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
61346 2000 PD8 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61347 2000 PE8 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61348 2000 PF8 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61349 2000 PD9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
61350 2000 PL9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
61351 2000 PS9 09/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,1 km MPC · JPL
61352 2000 PY9 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61353 2000 PE10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61354 2000 PY10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61355 2000 PD11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61356 2000 PG11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61357 2000 PZ11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61358 2000 PK12 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61359 2000 PW13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61360 2000 PB14 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61361 2000 PB18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61362 2000 PO19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61363 2000 PT19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61364 2000 PH20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61365 2000 PW20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61366 2000 PE21 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61367 2000 PG22 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61368 2000 PH22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61369 2000 PO22 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61370 2000 PU22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61371 2000 PO23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61372 2000 PQ23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61373 2000 PG24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61374 2000 PA25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61375 2000 PE25 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61376 2000 PC28 04/08/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
61377 2000 PO28 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61378 2000 PU28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61379 2000 PG29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61380 2000 PH29 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61381 2000 PL29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61382 2000 PR29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61383 2000 QB 20/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
61384 Arturoromer 2000 QW 22/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
61385 2000 QG1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
61386 Namikoshi 2000 QT1 24/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,9 km MPC · JPL
61387 2000 QR2 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61388 2000 QA3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61389 2000 QD3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61390 2000 QR3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61391 2000 QT3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61392 2000 QC4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61393 2000 QD4 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61394 2000 QY4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61395 2000 QZ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61396 2000 QD5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61397 2000 QF5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61398 2000 QJ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61399 2000 QZ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61400 Voxandreae 2000 QM6 25/08/2000 Emerald Lane L. Ball 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61401 Schiff 2000 QQ6 25/08/2000 Gnosca S. Sposetti 2,7 km MPC · JPL
61402 Franciseveritt 2000 QS6 25/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,6 km MPC · JPL
61403 2000 QG9 25/08/2000 Oakley C. Wolfe, E. Bettelheim 7,3 km MPC · JPL
61404 Očenášek 2000 QM9 26/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,5 km MPC · JPL
61405 2000 QT9 24/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
61406 2000 QZ9 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61407 2000 QK10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61408 2000 QR11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61409 2000 QW11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61410 2000 QX11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61411 2000 QC12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61412 2000 QF12 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61413 2000 QG12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61414 2000 QH12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61415 2000 QK12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61416 2000 QL12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61417 2000 QP13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61418 2000 QR13 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
61419 2000 QM14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61420 2000 QN14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61421 2000 QU14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61422 2000 QN15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61423 2000 QS15 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
61424 2000 QX15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61425 2000 QA16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61426 2000 QP16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61427 2000 QR16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61428 2000 QA17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61429 2000 QF17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61430 2000 QJ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61431 2000 QY17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61432 2000 QS18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61433 2000 QY18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61434 2000 QB19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61435 2000 QC19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61436 2000 QD19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61437 2000 QQ19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61438 2000 QE20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61439 2000 QM22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61440 2000 QE23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61441 2000 QW23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61442 2000 QK24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61443 2000 QW24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61444 Katokimiko 2000 QB25 25/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
61445 2000 QF25 26/08/2000 Oakley Oakley Obs. 1,9 km MPC · JPL
61446 2000 QH27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61447 2000 QN27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61448 2000 QR27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61449 2000 QX27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61450 2000 QC28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61451 2000 QD29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61452 2000 QH29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61453 2000 QL29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61454 2000 QE30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61455 2000 QF30 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61456 2000 QH30 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61457 2000 QM30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61458 2000 QT30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61459 2000 QW30 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61460 2000 QX30 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61461 2000 QA31 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61462 2000 QH31 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61463 2000 QT31 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61464 2000 QC32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61465 2000 QY32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61466 2000 QZ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61467 2000 QD33 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61468 2000 QM33 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61469 2000 QJ35 23/08/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
61470 2000 QK35 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
61471 2000 QQ35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
61472 2000 QS35 28/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,1 km MPC · JPL
61473 2000 QT35 29/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
61474 2000 QA36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61475 2000 QH37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61476 2000 QJ37 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61477 2000 QS37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61478 2000 QC38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61479 2000 QH39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61480 2000 QY39 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61481 2000 QN40 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61482 2000 QU40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61483 2000 QP41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61484 2000 QY41 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61485 2000 QH42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61486 2000 QQ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61487 2000 QB43 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61488 2000 QB45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61489 2000 QN46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61490 2000 QH47 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61491 2000 QJ47 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61492 2000 QL48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61493 2000 QO48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61494 2000 QG49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61495 2000 QJ49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61496 2000 QO49 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61497 2000 QH50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61498 2000 QM50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61499 2000 QD51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61500 2000 QV51 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61501 2000 QB52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61502 2000 QM53 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61503 2000 QN53 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61504 2000 QS53 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61505 2000 QX53 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61506 2000 QQ54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61507 2000 QS54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61508 2000 QZ54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61509 2000 QC55 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61510 2000 QF55 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61511 2000 QG55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61512 2000 QD57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
61513 2000 QP57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61514 2000 QU57 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61515 2000 QY57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61516 2000 QA58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61517 2000 QC58 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61518 2000 QZ58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61519 2000 QE59 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61520 2000 QH59 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61521 2000 QJ59 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61522 2000 QL59 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61523 2000 QO60 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61524 2000 QR60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61525 2000 QA61 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61526 2000 QL61 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61527 2000 QP61 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61528 2000 QU61 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61529 2000 QY61 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61530 2000 QJ62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61531 2000 QR62 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61532 2000 QS62 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61533 2000 QC63 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
61534 2000 QJ63 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61535 2000 QN63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61536 2000 QR63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61537 2000 QZ63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61538 2000 QA64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61539 2000 QB64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61540 2000 QD64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61541 2000 QF64 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
61542 2000 QH64 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61543 2000 QM64 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61544 2000 QZ64 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61545 2000 QD65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61546 2000 QT65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61547 2000 QO66 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61548 2000 QW67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61549 2000 QJ68 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
61550 2000 QK70 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61551 2000 QJ71 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61552 2000 QT71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61553 2000 QE72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61554 2000 QH72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61555 2000 QC73 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61556 2000 QY73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61557 2000 QG74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61558 2000 QM74 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61559 2000 QQ74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
61560 2000 QT74 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61561 2000 QY74 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61562 2000 QR75 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61563 2000 QU75 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61564 2000 QA76 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61565 2000 QB76 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61566 2000 QR76 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61567 2000 QW76 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61568 2000 QB77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61569 2000 QL77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61570 2000 QQ77 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61571 2000 QD78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61572 2000 QA79 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61573 2000 QB79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61574 2000 QE79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61575 2000 QW79 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61576 2000 QG80 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61577 2000 QL81 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61578 2000 QU81 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61579 2000 QZ81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61580 2000 QP82 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61581 2000 QR82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61582 2000 QX82 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
61583 2000 QH83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61584 2000 QR83 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61585 2000 QB84 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61586 2000 QC84 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61587 2000 QJ84 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61588 2000 QD85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61589 2000 QL85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61590 2000 QR85 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
61591 2000 QS86 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61592 2000 QT86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61593 2000 QZ87 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61594 2000 QB88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61595 2000 QT89 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
61596 2000 QV89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61597 2000 QW90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61598 2000 QJ91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61599 2000 QR91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61600 2000 QS91 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61601 2000 QW91 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61602 2000 QB92 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
61603 2000 QL92 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61604 2000 QO92 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61605 2000 QQ92 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
61606 2000 QR92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61607 2000 QD93 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61608 2000 QQ93 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61609 2000 QQ94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61610 2000 QK95 26/08/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
61611 2000 QR96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61612 2000 QC97 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61613 2000 QY97 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61614 2000 QC98 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61615 2000 QE98 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61616 2000 QH98 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
61617 2000 QJ98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61618 2000 QT98 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61619 2000 QA99 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61620 2000 QW100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61621 2000 QY100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61622 2000 QD101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61623 2000 QP101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61624 2000 QQ101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61625 2000 QW101 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61626 2000 QA102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61627 2000 QD102 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61628 2000 QF102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61629 2000 QK102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61630 2000 QP102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61631 2000 QX102 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61632 2000 QZ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61633 2000 QG103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61634 2000 QY103 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
61635 2000 QA104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61636 2000 QD104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61637 2000 QJ104 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61638 2000 QO104 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61639 2000 QX104 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61640 2000 QT105 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
61641 2000 QS106 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61642 2000 QE107 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
61643 2000 QN108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61644 2000 QE109 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61645 2000 QT109 27/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
61646 2000 QC110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61647 2000 QJ110 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61648 2000 QK111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61649 2000 QO111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61650 2000 QQ111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61651 2000 QW111 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61652 2000 QO112 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61653 2000 QU112 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61654 2000 QB113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61655 2000 QF113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61656 2000 QR113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61657 2000 QZ113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61658 2000 QJ114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61659 2000 QK114 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61660 2000 QP114 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61661 2000 QC115 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61662 2000 QQ115 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61663 2000 QB116 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61664 2000 QE116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61665 2000 QZ116 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61666 2000 QS117 30/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,2 km MPC · JPL
61667 2000 QD118 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61668 2000 QF118 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
61669 2000 QR118 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61670 2000 QA119 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61671 2000 QH119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61672 2000 QQ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
61673 2000 QN121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61674 2000 QX121 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61675 2000 QQ122 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61676 2000 QM123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61677 2000 QC124 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61678 2000 QE124 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61679 2000 QH124 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61680 2000 QJ124 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61681 2000 QO124 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61682 2000 QV124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61683 2000 QX125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61684 2000 QB126 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61685 2000 QJ126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61686 2000 QV126 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61687 2000 QY126 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
61688 2000 QC127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61689 2000 QH127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61690 2000 QV127 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61691 2000 QV128 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
61692 2000 QE129 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61693 2000 QT130 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61694 2000 QB132 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61695 2000 QD132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61696 2000 QL132 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61697 2000 QR132 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61698 2000 QU132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61699 2000 QV132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61700 2000 QG133 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61701 2000 QH133 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61702 2000 QL133 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61703 2000 QW133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61704 2000 QN134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61705 2000 QZ134 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61706 2000 QD136 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61707 2000 QU137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61708 2000 QF138 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
61709 2000 QM138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61710 2000 QQ138 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61711 2000 QR139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61712 2000 QT139 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61713 2000 QJ141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61714 2000 QW141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61715 2000 QX141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61716 2000 QC142 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61717 2000 QU142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61718 2000 QY142 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
61719 2000 QK143 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61720 2000 QM143 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61721 2000 QT144 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61722 2000 QY144 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
61723 2000 QJ145 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61724 2000 QL145 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61725 2000 QY145 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61726 2000 QK146 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
61727 2000 QU146 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61728 2000 QT147 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61729 2000 QX147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61730 2000 QJ148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
61731 2000 QV148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 6,9 km MPC · JPL
61732 2000 QB150 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61733 2000 QU150 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61734 2000 QA151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61735 2000 QQ151 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61736 2000 QL152 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61737 2000 QQ152 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61738 2000 QS152 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
61739 2000 QT152 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61740 2000 QD153 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61741 2000 QK153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61742 2000 QM153 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61743 2000 QV153 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61744 2000 QD154 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61745 2000 QF154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61746 2000 QB155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61747 2000 QJ155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61748 2000 QY155 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61749 2000 QU156 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61750 2000 QD157 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61751 2000 QN157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61752 2000 QT157 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61753 2000 QD159 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61754 2000 QP159 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61755 2000 QE160 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61756 2000 QJ160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61757 2000 QS160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61758 2000 QA164 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61759 2000 QB164 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61760 2000 QG165 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61761 2000 QS165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61762 2000 QT165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61763 2000 QF166 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61764 2000 QT166 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61765 2000 QA167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61766 2000 QX167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61767 2000 QB168 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61768 2000 QK168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61769 2000 QM168 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
61770 2000 QE170 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61771 2000 QJ170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61772 2000 QL170 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61773 2000 QJ171 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61774 2000 QV171 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
61775 2000 QK172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61776 2000 QP172 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61777 2000 QW172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61778 2000 QA174 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61779 2000 QV174 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61780 2000 QQ175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61781 2000 QH177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61782 2000 QN177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61783 2000 QU177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61784 2000 QL178 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61785 2000 QM178 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61786 2000 QZ178 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61787 2000 QK179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61788 2000 QP181 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61789 2000 QM182 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
61790 2000 QO182 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61791 2000 QV182 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61792 2000 QA183 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61793 2000 QB183 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61794 2000 QD183 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61795 2000 QF183 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61796 2000 QM183 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61797 2000 QO183 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61798 2000 QY183 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61799 2000 QC184 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61800 2000 QU184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61801 2000 QV184 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61802 2000 QA185 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61803 2000 QL185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61804 2000 QO185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61805 2000 QR185 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61806 2000 QZ185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61807 2000 QC186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61808 2000 QD187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61809 2000 QG187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61810 2000 QM187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61811 2000 QQ187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61812 2000 QP189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61813 2000 QQ189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61814 2000 QX189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61815 2000 QZ189 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61816 2000 QR190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61817 2000 QV190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61818 2000 QW190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61819 2000 QT191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61820 2000 QV191 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
61821 2000 QW191 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61822 2000 QF192 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61823 2000 QF193 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61824 2000 QU193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61825 2000 QV193 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61826 2000 QC194 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61827 2000 QZ194 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61828 2000 QC195 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61829 2000 QL195 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61830 2000 QA196 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61831 2000 QB196 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61832 2000 QL196 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61833 2000 QM196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61834 2000 QS196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61835 2000 QX196 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61836 2000 QA197 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61837 2000 QC197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61838 2000 QL197 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61839 2000 QA198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61840 2000 QL198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61841 2000 QW199 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61842 2000 QE200 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61843 2000 QT200 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61844 2000 QU200 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
61845 2000 QW200 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61846 2000 QH201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61847 2000 QW201 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61848 2000 QG202 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61849 2000 QP202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61850 2000 QZ202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61851 2000 QA204 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61852 2000 QB204 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61853 2000 QO204 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61854 2000 QQ204 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
61855 2000 QE205 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61856 2000 QJ205 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61857 2000 QL205 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61858 2000 QM205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61859 2000 QS205 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61860 2000 QT205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61861 2000 QA207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61862 2000 QA208 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61863 2000 QJ208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61864 2000 QL208 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61865 2000 QO210 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61866 2000 QE211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61867 2000 QQ211 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61868 2000 QN212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61869 2000 QO212 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61870 2000 QV212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61871 2000 QE213 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61872 2000 QH213 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61873 2000 QN213 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61874 2000 QX213 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61875 2000 QS214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61876 2000 QN215 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61877 2000 QU215 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61878 2000 QD216 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61879 2000 QQ216 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61880 2000 QC217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61881 2000 QS217 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61882 2000 QA218 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
61883 2000 QU218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61884 2000 QJ219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
61885 2000 QN219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
61886 2000 QV219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
61887 2000 QF220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
61888 2000 QO220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
61889 2000 QL221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61890 2000 QZ221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
61891 2000 QO222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
61892 2000 QQ222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
61893 2000 QX222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
61894 2000 QT224 26/08/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
61895 2000 QV224 26/08/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
61896 2000 QG227 31/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
61897 2000 QY227 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61898 2000 QZ227 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61899 2000 QN228 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61900 2000 QQ228 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61901 2000 QX228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61902 2000 QH229 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61903 2000 QA230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61904 2000 QD230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61905 2000 QF230 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61906 2000 QJ230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61907 2000 QK230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61908 2000 QT230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61909 2000 QR231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61910 2000 QW243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
61911 2000 QP244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
61912 Storrs 2000 QC247 27/08/2000 Cerro Tololo S. D. Kern 5,3 km MPC · JPL
61913 Lanning 2000 QJ248 28/08/2000 Cerro Tololo S. D. Kern 3,0 km MPC · JPL
61914 2000 RK 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61915 2000 RO 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61916 2000 RB1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61917 2000 RH1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61918 2000 RR1 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61919 2000 RU1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61920 2000 RV1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61921 2000 RW1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61922 2000 RA2 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61923 2000 RF2 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61924 2000 RL2 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61925 2000 RA3 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61926 2000 RN3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61927 2000 RZ3 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61928 2000 RP4 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61929 2000 RB5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61930 2000 RP5 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61931 2000 RS5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61932 2000 RN6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61933 2000 RR6 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61934 2000 RA7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61935 2000 RT7 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61936 2000 RZ7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61937 2000 RK9 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61938 2000 RT9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61939 2000 RA11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61940 2000 RB11 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61941 2000 RE11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61942 2000 RP12 02/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
61943 2000 RT12 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61944 2000 RM13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61945 2000 RO13 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61946 2000 RQ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61947 2000 RG14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61948 2000 RA15 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
61949 2000 RL16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61950 2000 RQ16 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
61951 2000 RE17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61952 2000 RG17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61953 2000 RK17 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61954 2000 RB18 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61955 2000 RK18 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61956 2000 RS18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61957 2000 RE19 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
61958 2000 RR19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61959 2000 RS19 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
61960 2000 RV19 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
61961 2000 RC20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
61962 2000 RV20 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61963 2000 RY20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61964 2000 RQ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61965 2000 RS22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61966 2000 RU22 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61967 2000 RV23 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61968 2000 RW23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61969 2000 RG24 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61970 2000 RV24 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61971 2000 RW24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61972 2000 RB26 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61973 2000 RY26 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61974 2000 RC27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61975 2000 RJ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
61976 2000 RS27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61977 2000 RK28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61978 2000 RN28 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61979 2000 RO28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61980 2000 RZ29 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61981 2000 RB30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61982 2000 RL30 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61983 2000 RN30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61984 2000 RR30 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61985 2000 RW30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61986 2000 RY30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61987 2000 RD31 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61988 2000 RN32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61989 2000 RP32 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61990 2000 RG33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61991 2000 RL33 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61992 2000 RN33 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61993 2000 RR33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61994 2000 RT33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
61995 2000 RG34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61996 2000 RO34 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61997 2000 RR34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61998 2000 RT34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61999 2000 RT35 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62000 2000 RA36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL

57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001