Danh sách tiểu hành tinh/589001–590000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589001 2009 AB55 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589002 2009 AU57 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
589003 2009 AV59 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
589004 2009 AG63 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589005 2009 AZ63 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589006 2009 BD19 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589007 2009 BX19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
589008 2009 BQ21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
589009 2009 BX32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
589010 2009 BY34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589011 2009 BQ35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589012 2009 BH41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589013 2009 BY50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
589014 2009 BC53 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589015 2009 BJ70 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589016 2009 BR72 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589017 2009 BF75 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
589018 2009 BW79 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589019 2009 BH90 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589020 2009 BQ91 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589021 2009 BC102 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589022 2009 BJ104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
589023 2009 BX111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589024 2009 BU115 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589025 2009 BQ116 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589026 2009 BR135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
589027 2009 BG136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589028 2009 BE148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
589029 2009 BR151 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
589030 2009 BC158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589031 2009 BN160 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589032 2009 BE163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589033 2009 BW163 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589034 2009 BN164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589035 2009 BA165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
589036 2009 BT170 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589037 2009 BD174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
589038 2009 BG178 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589039 2009 BG193 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
589040 2009 BO193 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589041 2009 BA194 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589042 2009 BE194 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589043 2009 BA196 11/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.8 km MPC · JPL
589044 2009 BB199 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
589045 2009 BD201 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
589046 2009 BJ203 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
589047 2009 BO203 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
589048 2009 BA207 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589049 2009 BN207 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589050 2009 BU208 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
589051 2009 BB209 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589052 2009 BF209 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589053 2009 BW210 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
589054 2009 CA10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
589055 2009 CF10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
589056 2009 CV10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589057 2009 CA16 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589058 2009 CG21 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589059 2009 CM25 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589060 2009 CB33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
589061 2009 CW36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
589062 2009 CP37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
589063 2009 CV37 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
589064 2009 CH40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
589065 2009 CZ41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589066 2009 CE43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
589067 2009 CK58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589068 2009 CY64 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
589069 2009 CU67 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589070 2009 CB68 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589071 2009 CC72 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589072 2009 CQ74 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589073 2009 CL76 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
589074 2009 DH 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589075 2009 DS4 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589076 2009 DA10 20/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 830 m MPC · JPL
589077 2009 DH13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589078 2009 DU13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589079 2009 DE19 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
589080 2009 DT21 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589081 2009 DD25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
589082 2009 DE25 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589083 2009 DW48 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589084 2009 DQ51 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
589085 2009 DZ61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
589086 2009 DU66 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589087 2009 DF67 24/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 530 m MPC · JPL
589088 2009 DM67 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589089 2009 DE69 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
589090 2009 DM69 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589091 2009 DX89 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
589092 2009 DG91 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589093 2009 DX92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589094 2009 DM93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589095 2009 DQ99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589096 2009 DC103 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589097 2009 DX112 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
589098 2009 DH120 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
589099 2009 DB123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
589100 2009 DE138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589101 2009 DR142 21/02/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
589102 2009 DM147 27/02/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
589103 2009 DW148 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.3 km MPC · JPL
589104 2009 DB149 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589105 2009 DL149 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
589106 2009 DP149 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589107 2009 DT150 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
589108 2009 DR154 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
589109 2009 DK155 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589110 2009 DO155 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589111 2009 DW155 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589112 2009 DC156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589113 2009 ED5 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
589114 2009 EU8 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
589115 2009 ES12 01/02/2009 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
589116 2009 EE14 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589117 2009 ES25 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589118 2009 EW28 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589119 2009 EL30 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589120 2009 EP32 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
589121 2009 EB34 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589122 2009 EE38 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589123 2009 EU38 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589124 2009 EO39 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
589125 2009 EW41 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589126 2009 FS10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589127 2009 FX38 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589128 2009 FP48 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589129 2009 FU49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
589130 2009 FC51 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
589131 2009 FK52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589132 2009 FN68 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589133 2009 FU73 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589134 2009 FT81 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589135 2009 FC82 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
589136 2009 FW82 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589137 2009 FS83 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
589138 2009 FS84 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
589139 2009 FT86 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
589140 2009 FE88 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589141 2009 FH88 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
589142 2009 FC90 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
589143 2009 FL91 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
589144 2009 FU91 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589145 2009 FL94 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589146 2009 GR6 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589147 2009 GW7 01/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
589148 2009 HZ9 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
589149 2009 HB14 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589150 2009 HE16 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 600 m MPC · JPL
589151 2009 HB19 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
589152 2009 HR23 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
589153 2009 HW23 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589154 2009 HO29 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589155 2009 HE31 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
589156 2009 HL31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589157 2009 HA34 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
589158 2009 HG39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589159 2009 HL39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
589160 2009 HD40 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589161 2009 HE42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589162 2009 HY43 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589163 2009 HD54 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
589164 2009 HT66 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589165 2009 HF72 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
589166 2009 HF80 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
589167 2009 HH95 30/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.4 km MPC · JPL
589168 2009 HJ101 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
589169 2009 HB109 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589170 2009 HP111 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589171 2009 HJ112 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
589172 2009 HE113 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589173 2009 HJ115 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
589174 2009 HX115 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589175 2009 HN118 07/04/2013 Oukaimeden M. Ory 860 m MPC · JPL
589176 2009 HK119 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
589177 2009 HL120 08/01/2013 Oukaimeden M. Ory 2.0 km MPC · JPL
589178 2009 HQ121 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589179 2009 HX121 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589180 2009 HW122 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589181 2009 HR124 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589182 2009 HD126 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589183 2009 JJ18 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
589184 2009 JX21 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589185 2009 KN1 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589186 2009 KW5 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589187 2009 KV18 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589188 2009 KZ18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
589189 2009 KA19 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589190 2009 KX20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589191 2009 KS26 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589192 2009 KU38 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589193 2009 KX38 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589194 2009 KK39 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589195 2009 KU39 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
589196 2009 LD3 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589197 2009 LQ3 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589198 2009 LZ3 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589199 2009 LB8 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
589200 2009 ML 16/06/2009 XuYi PMO NEO 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589201 2009 MX1 14/04/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
589202 2009 MR5 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
589203 2009 MT5 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589204 2009 MK10 21/09/2009 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
589205 2009 MZ10 22/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589206 2009 MT11 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589207 2009 MW11 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589208 2009 MH12 18/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3.6 km MPC · JPL
589209 2009 NZ1 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589210 2009 OD8 27/07/2009 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
589211 2009 OU10 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
589212 2009 ON16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589213 2009 OW17 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589214 2009 OP26 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589215 2009 OF28 27/07/2009 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
589216 2009 OL28 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589217 2009 PH1 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
589218 2009 PN1 14/08/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2.5 km MPC · JPL
589219 2009 PW8 15/08/2009 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
589220 2009 PA22 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
589221 2009 PK22 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
589222 2009 QT1 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
589223 2009 QR2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589224 2009 QB3 16/08/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4.2 km MPC · JPL
589225 2009 QS3 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589226 2009 QB7 17/08/2009 Crni Vrh S. Matičič 2.6 km MPC · JPL
589227 2009 QY18 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
589228 2009 QU25 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589229 2009 QW26 22/08/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3.2 km MPC · JPL
589230 2009 QR60 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589231 2009 QA64 18/08/2009 La Sagra OAM Obs. 940 m MPC · JPL
589232 2009 QE65 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
589233 2009 QQ66 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
589234 2009 QS66 06/09/2013 La Sagra OAM Obs. 720 m MPC · JPL
589235 2009 QL68 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589236 2009 QY70 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589237 2009 QU71 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589238 2009 QR72 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
589239 2009 QO73 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589240 2009 QG78 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
589241 2009 RX18 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589242 2009 RN29 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589243 2009 RE55 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
589244 2009 RK63 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
589245 2009 RK67 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589246 2009 RJ68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.2 km MPC · JPL
589247 2009 RC77 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589248 2009 RG77 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589249 2009 RF79 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
589250 2009 RP79 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 6.8 km MPC · JPL
589251 2009 RG80 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
589252 2009 RJ81 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
589253 2009 SY1 17/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.5 km MPC · JPL
589254 2009 SV6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589255 2009 SA14 17/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.2 km MPC · JPL
589256 2009 SQ27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
589257 2009 ST27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
589258 2009 SD28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.0 km MPC · JPL
589259 2009 ST37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589260 2009 SR43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
589261 2009 SC57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
589262 2009 SX87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589263 2009 SZ105 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589264 2009 SO107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589265 2009 SD109 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
589266 2009 SK122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589267 2009 ST122 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589268 2009 ST126 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
589269 2009 SL140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
589270 2009 SG146 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
589271 2009 SB153 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589272 2009 SN153 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
589273 2009 SO157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589274 2009 SH160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
589275 2009 SY173 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589276 2009 SM188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
589277 2009 SB190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
589278 2009 SK193 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
589279 2009 SJ194 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
589280 2009 SA221 02/09/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
589281 2009 SP226 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589282 2009 SQ226 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589283 2009 SO233 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2.5 km MPC · JPL
589284 2009 SK246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
589285 2009 SC254 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
589286 2009 SD264 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
589287 2009 SA278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
589288 2009 SG286 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589289 2009 SB296 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.8 km MPC · JPL
589290 2009 SN297 28/09/2009 Sandlot G. Hug 560 m MPC · JPL
589291 2009 SV303 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
589292 2009 SU307 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
589293 2009 SO308 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589294 2009 SU308 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
589295 2009 SY319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
589296 2009 SV324 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589297 2009 SL337 12/02/2003 Haleakala AMOS 1.4 km MPC · JPL
589298 2009 SJ372 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
589299 2009 SK372 10/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 8.5 km MPC · JPL
589300 2009 SN372 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589301 2009 SL373 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589302 2009 SY373 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.9 km MPC · JPL
589303 2009 SD374 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
589304 2009 SB375 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
589305 2009 SM375 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
589306 2009 SP375 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
589307 2009 SR375 04/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 650 m MPC · JPL
589308 2009 SX375 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.2 km MPC · JPL
589309 2009 SU376 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
589310 2009 SY378 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
589311 2009 SM380 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
589312 2009 SL383 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8.3 km MPC · JPL
589313 2009 SL384 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589314 2009 SK387 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589315 2009 SJ389 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
589316 2009 SU389 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
589317 2009 SC391 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
589318 2009 SF391 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
589319 2009 SL391 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.6 km MPC · JPL
589320 2009 SX391 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
589321 2009 SJ392 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
589322 2009 SO392 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
589323 2009 SA394 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589324 2009 SV396 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
589325 2009 ST400 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589326 2009 SG401 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
589327 2009 SA402 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
589328 2009 SV404 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
589329 2009 SD405 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
589330 2009 SS405 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.9 km MPC · JPL
589331 2009 SY405 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
589332 2009 SP408 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
589333 2009 SC409 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.8 km MPC · JPL
589334 2009 SM412 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
589335 2009 SN412 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
589336 2009 SU412 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
589337 2009 TQ19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
589338 2009 TD50 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589339 2009 TJ52 21/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
589340 2009 TX52 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8.8 km MPC · JPL
589341 2009 TX53 15/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589342 2009 TC55 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
589343 2009 UR12 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589344 2009 UA40 25/10/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 960 m MPC · JPL
589345 2009 UP48 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
589346 2009 UY48 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
589347 2009 UE49 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589348 2009 UR53 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589349 2009 UN62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
589350 2009 UF64 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
589351 2009 UF65 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589352 2009 UO77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
589353 2009 UM79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
589354 2009 US79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
589355 2009 UA96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
589356 2009 UF97 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
589357 2009 UN107 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
589358 2009 UZ116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
589359 2009 UG117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
589360 2009 UT126 20/10/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2.7 km MPC · JPL
589361 2009 UB143 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589362 2009 UM143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
589363 2009 UG161 22/10/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
589364 2009 UM161 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
589365 2009 UP161 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
589366 2009 UD162 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
589367 2009 UF162 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
589368 2009 UL170 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589369 2009 UX171 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
589370 2009 UB174 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
589371 2009 UE174 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.7 km MPC · JPL
589372 2009 UE175 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
589373 2009 UK176 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
589374 2009 UY176 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.4 km MPC · JPL
589375 2009 UP184 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
589376 2009 VB12 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
589377 2009 VV17 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
589378 2009 VO26 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589379 2009 VJ27 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
589380 2009 VT33 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589381 2009 VD49 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
589382 2009 VT62 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589383 2009 VD67 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
589384 2009 VD90 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
589385 2009 VF101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589386 2009 VN110 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
589387 2009 VR119 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
589388 2009 VS119 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
589389 2009 VS120 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
589390 2009 VS122 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
589391 2009 VD124 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
589392 2009 VL125 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
589393 2009 VO126 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589394 2009 VW126 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589395 2009 WJ4 12/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 830 m MPC · JPL
589396 2009 WK8 19/11/2009 Tzec Maun V. Nevski 1.4 km MPC · JPL
589397 2009 WR21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
589398 2009 WT24 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
589399 2009 WV24 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
589400 2009 WA38 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589401 2009 WB44 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589402 2009 WP47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.9 km MPC · JPL
589403 2009 WR48 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
589404 2009 WX48 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589405 2009 WL57 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
589406 2009 WO60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
589407 2009 WD67 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
589408 2009 WP77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589409 2009 WN80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
589410 2009 WQ95 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589411 2009 WJ100 21/11/2009 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
589412 2009 WX116 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
589413 2009 WW118 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589414 2009 WM125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589415 2009 WZ127 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
589416 2009 WQ139 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
589417 2009 WX139 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
589418 2009 WK140 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589419 2009 WA142 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
589420 2009 WQ149 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
589421 2009 WF150 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
589422 2009 WV153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589423 2009 WN156 23/03/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
589424 2009 WY179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
589425 2009 WC189 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589426 2009 WG189 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589427 2009 WM191 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
589428 2009 WB194 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
589429 2009 WB202 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589430 2009 WA208 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589431 2009 WV222 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589432 2009 WQ224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
589433 2009 WA230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589434 2009 WQ231 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.0 km MPC · JPL
589435 2009 WU231 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
589436 2009 WR232 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589437 2009 WS233 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
589438 2009 WV237 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
589439 2009 WW239 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589440 2009 WH243 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589441 2009 WS248 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589442 2009 WH253 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589443 2009 WQ253 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589444 2009 WD255 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589445 2009 WH271 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589446 2009 WX271 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
589447 2009 WB272 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
589448 2009 WL272 03/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
589449 2009 WU272 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589450 2009 WF273 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589451 2009 WX274 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
589452 2009 WG275 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589453 2009 WH275 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
589454 2009 WQ276 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
589455 2009 WT276 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
589456 2009 WX277 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589457 2009 WG279 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
589458 2009 WZ280 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
589459 2009 WL284 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
589460 2009 WY284 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589461 2009 WB291 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
589462 2009 XS4 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589463 2009 XD5 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589464 2009 XG13 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589465 2009 XN26 09/12/2013 XuYi PMO NEO 870 m MPC · JPL
589466 2009 XW29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
589467 2009 YG1 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
589468 2009 YA5 21/08/2004 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
589469 2009 YV5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589470 2009 YE13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589471 2009 YF27 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
589472 2009 YN27 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589473 2010 AP9 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589474 2010 AW9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589475 2010 AP13 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
589476 2010 AZ13 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589477 2010 AL14 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
589478 2010 AU16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589479 2010 AK22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589480 2010 AM22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
589481 2010 AR22 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589482 2010 AQ28 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589483 2010 AD36 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589484 2010 AV36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589485 2010 AU37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589486 2010 AX44 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
589487 2010 AW46 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589488 2010 AY49 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589489 2010 AS53 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589490 2010 AD61 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589491 2010 AK69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
589492 2010 AD70 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589493 2010 AG76 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
589494 2010 AE143 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589495 2010 AL143 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589496 2010 AM154 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
589497 2010 AY159 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
589498 2010 BE5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589499 2010 BZ133 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.3 km MPC · JPL
589500 2010 BA145 15/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 6.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589501 2010 CN3 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.2 km MPC · JPL
589502 2010 CX21 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
589503 2010 CQ22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589504 2010 CM25 11/10/2004 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
589505 2010 CJ26 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589506 2010 CL26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
589507 2010 CT26 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589508 2010 CU27 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589509 2010 CV31 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1.6 km MPC · JPL
589510 2010 CC64 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589511 2010 CJ66 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589512 2010 CV66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589513 2010 CK67 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589514 2010 CO69 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
589515 2010 CH74 29/10/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Wittman 1.6 km MPC · JPL
589516 2010 CF85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589517 2010 CL86 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589518 2010 CM86 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589519 2010 CD88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
589520 2010 CB92 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589521 2010 CZ93 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
589522 2010 CJ99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
589523 2010 CR102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589524 2010 CU102 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589525 2010 CM103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589526 2010 CF105 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 380 m MPC · JPL
589527 2010 CD106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589528 2010 CM113 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
589529 2010 CP120 06/09/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
589530 2010 CJ123 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589531 2010 CR129 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
589532 2010 CE158 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589533 2010 CJ160 09/02/2010 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
589534 2010 CW162 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
589535 2010 CZ164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589536 2010 CC175 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589537 2010 CT259 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
589538 2010 CD264 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
589539 2010 CH270 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589540 2010 CY270 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
589541 2010 CB271 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589542 2010 CG272 24/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
589543 2010 CO273 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
589544 2010 CS274 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
589545 2010 DG4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589546 2010 DN4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
589547 2010 DB5 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
589548 2010 DG10 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
589549 2010 DU10 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589550 2010 DM42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589551 2010 DU92 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589552 2010 DM107 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
589553 2010 DK109 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
589554 2010 DM111 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589555 2010 DA112 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589556 2010 DO112 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
589557 2010 ET2 05/03/2010 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
589558 2010 EN35 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 600 m MPC · JPL
589559 2010 EX35 28/07/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
589560 2010 EO43 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589561 2010 EA69 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589562 2010 EM70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
589563 2010 EB95 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589564 2010 EW96 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
589565 2010 ER97 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
589566 2010 EU100 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
589567 2010 EZ103 24/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 1.9 km MPC · JPL
589568 2010 EB105 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589569 2010 EE127 16/01/2003 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
589570 2010 EJ132 31/12/2000 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
589571 2010 EG141 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
589572 2010 EJ141 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589573 2010 EM171 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
589574 2010 EA180 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589575 2010 EZ185 28/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
589576 2010 ED188 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
589577 2010 EQ189 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589578 2010 FC3 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589579 2010 FT3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
589580 2010 FN4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589581 2010 FX12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589582 2010 FU14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
589583 2010 FK15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
589584 2010 FB18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589585 2010 FB19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
589586 2010 FF21 22/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.6 km MPC · JPL
589587 2010 FU24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
589588 2010 FZ88 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
589589 2010 FZ94 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
589590 2010 FL95 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
589591 2010 FB137 24/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589592 2010 FG138 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
589593 2010 FY142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
589594 2010 GT26 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
589595 2010 GL35 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589596 2010 GS99 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
589597 2010 GU109 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589598 2010 GZ109 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589599 2010 GB112 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589600 2010 GS115 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589601 2010 GS116 21/09/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
589602 2010 GL120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589603 2010 GV122 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
589604 2010 GR123 11/03/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
589605 2010 GK125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
589606 2010 GW129 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589607 2010 GH133 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589608 2010 GY137 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589609 2010 GS140 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
589610 2010 GG143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
589611 2010 GB173 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589612 2010 GE177 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589613 2010 GY178 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
589614 2010 GS198 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589615 2010 GY198 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589616 2010 GZ198 30/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589617 2010 GH201 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589618 2010 GZ202 15/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
589619 2010 GU207 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
589620 2010 HL132 10/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589621 2010 HY139 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
589622 2010 HA140 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589623 2010 JO30 11/08/2001 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
589624 2010 JL32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589625 2010 JF40 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
589626 2010 JW45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
589627 2010 JT75 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589628 2010 JM76 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589629 2010 JT85 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589630 2010 JW111 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
589631 2010 JA123 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589632 2010 JM149 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589633 2010 JV156 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
589634 2010 JL159 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2.1 km MPC · JPL
589635 2010 JO164 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589636 2010 JC168 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
589637 2010 JV168 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589638 2010 JJ171 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589639 2010 JF174 10/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589640 2010 JK202 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589641 2010 JP210 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
589642 2010 JC211 09/05/2010 Siding Spring SSS 720 m MPC · JPL
589643 2010 KW138 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589644 2010 KB148 07/12/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.3 km MPC · JPL
589645 2010 KU150 25/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589646 2010 KS151 13/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
589647 2010 KB154 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
589648 2010 KW156 05/08/2013 ESA OGS ESA OGS 570 m MPC · JPL
589649 2010 LA 10/05/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
589650 2010 LE34 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589651 2010 LU65 11/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589652 2010 LF135 30/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
589653 2010 LH136 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589654 2010 LN155 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
589655 2010 MS4 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589656 2010 MM119 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589657 2010 MD141 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
589658 2010 MP148 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
589659 2010 MW149 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589660 2010 NZ45 09/07/2010 WISE WISE 1.8 km MPC · JPL
589661 2010 NG73 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.7 km MPC · JPL
589662 2010 NH123 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
589663 2010 NC133 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589664 2010 NU139 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
589665 2010 OU8 16/07/2010 WISE WISE 2.8 km MPC · JPL
589666 2010 OG128 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589667 2010 OC135 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
589668 2010 PQ 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
589669 2010 PC62 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
589670 2010 PB81 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
589671 2010 PC85 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
589672 2010 PH88 18/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
589673 2010 RU 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589674 2010 RF3 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.5 km MPC · JPL
589675 2010 RP4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589676 2010 RT6 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589677 2010 RJ11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589678 2010 RX24 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
589679 2010 RZ25 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
589680 2010 RO34 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
589681 2010 RY35 02/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589682 2010 RA38 20/03/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3.1 km MPC · JPL
589683 2010 RF43 06/09/2010 La Silla La Silla Obs. 732 km MPC · JPL
589684 2010 RL53 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589685 2010 RL54 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589686 2010 RA83 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
589687 2010 RG83 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589688 2010 RH83 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589689 2010 RG85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
589690 2010 RO87 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589691 2010 RO88 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589692 2010 RR88 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589693 2010 RG92 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
589694 2010 RT94 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589695 2010 RM96 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589696 2010 RT96 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
589697 2010 RW98 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589698 2010 RR103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589699 2010 RR107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
589700 2010 RB111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589701 2010 RE113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589702 2010 RD119 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589703 2010 RB121 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
589704 2010 RM123 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589705 2010 RD133 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
589706 2010 RF135 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
589707 2010 RN135 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589708 2010 RV137 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589709 2010 RM138 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
589710 2010 RW146 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
589711 2010 RD149 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589712 2010 RN163 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589713 2010 RT167 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589714 2010 RU168 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
589715 2010 RL172 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
589716 2010 RG173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589717 2010 RV173 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
589718 2010 RY173 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 2.1 km MPC · JPL
589719 2010 RL174 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589720 2010 RV176 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
589721 2010 RY179 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589722 2010 RW182 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
589723 2010 RH183 17/10/2010 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
589724 2010 RL184 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
589725 2010 RY188 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
589726 2010 RK191 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
589727 2010 RV191 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
589728 2010 RH193 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
589729 2010 RL194 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589730 2010 RU197 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589731 2010 RW197 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589732 2010 RB201 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
589733 2010 RV201 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589734 2010 RG202 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589735 2010 RO204 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.1 km MPC · JPL
589736 2010 RY206 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589737 2010 RY208 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589738 2010 RX209 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589739 2010 RJ213 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589740 2010 SX 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589741 2010 SB6 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
589742 2010 SZ10 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
589743 2010 SK14 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589744 2010 SL17 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
589745 2010 SJ18 27/09/2010 Charleston R. Holmes 2.5 km MPC · JPL
589746 2010 SE22 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589747 2010 SX22 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589748 2010 SD25 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589749 2010 SY27 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589750 2010 SD34 30/09/2010 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
589751 2010 ST36 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
589752 2010 SE41 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
589753 2010 SH43 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589754 2010 ST45 20/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
589755 2010 SV45 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589756 2010 SC46 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
589757 2010 SN46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
589758 2010 SS47 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
589759 2010 SJ50 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
589760 2010 SH51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589761 2010 SN52 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
589762 2010 ST52 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
589763 2010 SD56 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589764 2010 TV 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589765 2010 TX2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589766 2010 TE9 13/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 2.1 km MPC · JPL
589767 2010 TH14 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589768 2010 TA16 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
589769 2010 TE16 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589770 2010 TE19 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
589771 2010 TY21 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589772 2010 TK26 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
589773 2010 TG27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589774 2010 TA30 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
589775 2010 TQ39 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589776 2010 TU47 11/07/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
589777 2010 TF48 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
589778 2010 TH48 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589779 2010 TP58 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
589780 2010 TT58 07/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 3.6 km MPC · JPL
589781 2010 TX64 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589782 2010 TS67 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
589783 2010 TY70 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
589784 2010 TY75 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
589785 2010 TA78 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
589786 2010 TY81 09/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
589787 2010 TG84 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
589788 2010 TL89 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
589789 2010 TV92 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589790 2010 TB97 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589791 2010 TW98 09/10/2010 Desert Moon B. L. Stevens 2.2 km MPC · JPL
589792 2010 TH105 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
589793 2010 TM108 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
589794 2010 TU113 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589795 2010 TK114 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589796 2010 TN117 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
589797 2010 TY119 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589798 2010 TW121 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
589799 2010 TH126 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589800 2010 TK130 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589801 2010 TW133 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
589802 2010 TV141 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589803 2010 TF143 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589804 2010 TO144 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589805 2010 TD153 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
589806 2010 TC155 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
589807 2010 TN163 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589808 2010 TH166 13/10/2010 Tzec Maun E. Schwab 770 m MPC · JPL
589809 2010 TS166 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589810 2010 TP169 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan 2.3 km MPC · JPL
589811 2010 TS172 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589812 2010 TM176 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
589813 2010 TV177 22/07/2010 Siding Spring SSS 880 m MPC · JPL
589814 2010 TL184 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
589815 2010 TG186 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589816 2010 TY195 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589817 2010 TL196 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
589818 2010 TO197 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
589819 2010 TP197 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
589820 2010 TF199 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589821 2010 TH203 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
589822 2010 TZ204 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
589823 2010 TB207 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
589824 2010 TU207 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
589825 2010 TX207 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
589826 2010 TT209 18/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589827 2010 TY209 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589828 2010 TP212 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589829 2010 TS212 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589830 2010 TU212 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
589831 2010 TY212 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589832 2010 TZ213 20/07/2004 Siding Spring SSS 2.5 km MPC · JPL
589833 2010 TG214 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
589834 2010 TY215 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
589835 2010 UP4 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589836 2010 UB11 16/08/2006 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
589837 2010 UE15 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
589838 2010 UL15 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
589839 2010 UH24 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589840 2010 UG26 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
589841 2010 UP29 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2.3 km MPC · JPL
589842 2010 UN37 29/10/2010 Catalina CSS 4.5 km MPC · JPL
589843 2010 UM40 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589844 2010 UU40 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
589845 2010 UD62 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
589846 2010 UL62 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589847 2010 UP64 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 4.2 km MPC · JPL
589848 2010 UV80 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
589849 2010 UF90 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
589850 2010 UD93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589851 2010 UK99 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
589852 2010 UC101 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589853 2010 UH110 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
589854 2010 UZ110 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
589855 2010 UE111 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
589856 2010 UQ111 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589857 2010 UT111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
589858 2010 UW111 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
589859 2010 UU113 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
589860 2010 UO117 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589861 2010 UF119 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589862 2010 UM122 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
589863 2010 UQ122 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
589864 2010 UE123 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
589865 2010 UV127 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
589866 2010 VO5 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
589867 2010 VX18 11/10/2010 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
589868 2010 VL19 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
589869 2010 VP23 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
589870 2010 VK24 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
589871 2010 VQ27 20/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
589872 2010 VZ36 12/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
589873 2010 VP41 14/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
589874 2010 VK44 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589875 2010 VM44 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
589876 2010 VL51 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
589877 2010 VR52 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
589878 2010 VF59 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
589879 2010 VY69 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
589880 2010 VL82 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
589881 2010 VQ93 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.7 km MPC · JPL
589882 2010 VE107 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
589883 2010 VL107 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
589884 2010 VB111 06/11/2010 Socorro LINEAR 4.0 km MPC · JPL
589885 2010 VW114 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9.5 km MPC · JPL
589886 2010 VO115 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
589887 2010 VH117 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 4.0 km MPC · JPL
589888 2010 VF121 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
589889 2010 VD123 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
589890 2010 VN126 24/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 660 m MPC · JPL
589891 2010 VG128 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
589892 2010 VQ129 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
589893 2010 VG130 05/06/2005 Junk Bond D. Healy 690 m MPC · JPL
589894 2010 VO145 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
589895 2010 VX156 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
589896 2010 VM164 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.6 km MPC · JPL
589897 2010 VY164 14/09/2004 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
589898 2010 VN165 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
589899 2010 VE168 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
589900 2010 VT171 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
589901 2010 VU183 12/11/2010 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
589902 2010 VQ192 11/11/2010 Kitt Peak 6.6 km MPC · JPL
589903 2010 VE201 04/11/2010 Mayhill-ISON 880 m MPC · JPL
589904 2010 VF204 13/11/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
589905 2010 VW204 08/11/2010 Mount Lemmon 4.1 km MPC · JPL
589906 2010 VK205 18/09/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
589907 2010 VP212 30/10/2010 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
589908 2010 VO219 31/10/2010 Kitt Peak 3.3 km MPC · JPL
589909 2010 VB225 16/10/2009 Mount Lemmon 5.4 km MPC · JPL
589910 2010 VJ228 18/03/2009 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
589911 2010 VY229 26/11/2011 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
589912 2010 VA230 11/07/2009 Kitt Peak 3.7 km MPC · JPL
589913 2010 VQ230 02/11/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
589914 2010 VQ231 28/07/2014 Haleakala 3.1 km MPC · JPL
589915 2010 VU232 17/11/2014 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
589916 2010 VG235 21/08/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
589917 2010 VO235 01/11/2010 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
589918 2010 VN239 06/11/2010 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
589919 2010 VV240 23/12/2017 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
589920 2010 VL242 13/11/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
589921 2010 VN246 15/08/2013 Haleakala 510 m MPC · JPL
589922 2010 VP246 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
589923 2010 VG253 04/11/2010 Mount Lemmon 3.6 km MPC · JPL
589924 2010 VU253 22/10/2009 Mount Lemmon 7.2 km MPC · JPL
589925 2010 VA254 13/11/2010 Kitt Peak 3.2 km MPC · JPL
589926 2010 VE254 13/11/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
589927 2010 VM254 01/11/2010 Mount Lemmon 7.2 km MPC · JPL
589928 2010 VN254 10/11/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
589929 2010 VQ254 08/11/2010 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
589930 2010 VR254 05/11/2010 Mount Lemmon 6.2 km MPC · JPL
589931 2010 VB255 12/11/2010 Mount Lemmon 8.0 km MPC · JPL
589932 2010 VC255 03/11/2010 Mount Lemmon 6.8 km MPC · JPL
589933 2010 VO256 04/11/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
589934 2010 VY257 12/11/2010 Mount Lemmon 7.4 km MPC · JPL
589935 2010 VJ259 13/11/2010 Mount Lemmon 7.9 km MPC · JPL
589936 2010 VR259 14/11/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
589937 2010 VX261 14/11/2010 Mount Lemmon 5.8 km MPC · JPL
589938 2010 VV262 08/11/2010 Mount Lemmon 7.9 km MPC · JPL
589939 2010 VA263 13/11/2010 Mount Lemmon 6.0 km MPC · JPL
589940 2010 VJ263 01/11/2010 Mount Lemmon 7.1 km MPC · JPL
589941 2010 VA264 03/11/2010 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
589942 2010 VU266 14/11/2010 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
589943 2010 VH267 13/11/2010 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
589944 Suhua 2010 WW3 Bản mẫu:MoMP 26/11/2010 Xingming 3.5 km MPC · JPL
589945 2010 WU4 11/11/2010 Mount Lemmon 7.3 km MPC · JPL
589946 2010 WO5 29/10/2010 Kitt Peak 3.5 km MPC · JPL
589947 2010 WK7 11/11/2010 Kitt Peak 7.0 km MPC · JPL
589948 2010 WK10 01/04/2003 Apache Point 10 km MPC · JPL
589949 2010 WV12 26/11/2010 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
589950 2010 WU33 11/11/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
589951 2010 WM43 27/11/2010 Mount Lemmon 7.1 km MPC · JPL
589952 2010 WE61 27/11/2010 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
589953 2010 WJ64 14/11/2010 Sandlot 3.9 km MPC · JPL
589954 2010 WU74 27/11/2010 Palomar 2.8 km MPC · JPL
589955 2010 WQ75 03/02/2012 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
589956 2010 WR76 04/04/2013 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
589957 2010 WS77 28/05/2014 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
589958 2010 WP79 25/11/2010 Mount Lemmon 6.3 km MPC · JPL
589959 2010 XY1 31/10/2006 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
589960 2010 XJ9 04/11/2010 Mount Lemmon 7:4 3.2 km MPC · JPL
589961 2010 XE24 12/11/2010 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
589962 2010 XP34 02/12/2010 Mount Lemmon 6.8 km MPC · JPL
589963 2010 XH38 02/10/2005 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
589964 2010 XX40 04/12/2010 Piszkesteto 7.4 km MPC · JPL
589965 2010 XY43 06/12/2010 Zelenchukskaya Stn 2.7 km MPC · JPL
589966 2010 XZ47 18/03/2007 Nyukasa VER 2.9 km MPC · JPL
589967 2010 XW50 13/11/2010 Mount Lemmon 790 m MPC · JPL
589968 2010 XQ53 01/11/2010 Kitt Peak 8.8 km MPC · JPL
589969 2010 XZ69 20/08/2006 Palomar NYS 560 m MPC · JPL
589970 2010 XO77 03/12/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
589971 2010 XB91 02/11/2010 Mount Lemmon 6.7 km MPC · JPL
589972 2010 XK96 26/01/2012 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
589973 2010 XP104 25/07/2015 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
589974 2010 XO109 14/12/2010 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
589975 2010 XW110 09/12/2010 Kitt Peak 750 m MPC · JPL
589976 2010 XC111 02/12/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
589977 2010 XB113 05/12/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
589978 2010 YG6 25/12/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
589979 2010 YM6 15/08/2013 Haleakala 730 m MPC · JPL
589980 2011 AR11 24/11/2002 Palomar NYS 680 m MPC · JPL
589981 2011 AQ12 02/01/2011 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
589982 2011 AG15 28/07/2005 Palomar 1.4 km MPC · JPL
589983 2011 AS16 02/12/2010 Mayhill-ISON 2.8 km MPC · JPL
589984 2011 AU16 01/11/2010 Kitt Peak 4.3 km MPC · JPL
589985 2011 AM17 17/10/2010 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
589986 2011 AD18 13/10/2004 Kitt Peak 3.5 km MPC · JPL
589987 2011 AX28 07/11/2002 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
589988 2011 AJ58 12/01/2011 ESA OGS 920 m MPC · JPL
589989 2011 AY70 13/12/2006 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
589990 2011 AP81 13/01/2011 Kitt Peak 3.1 km MPC · JPL
589991 2011 AH89 10/01/2011 Kitt Peak 880 m MPC · JPL
589992 2011 AV91 12/08/2013 Haleakala 640 m MPC · JPL
589993 2011 AR92 12/10/2013 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
589994 2011 AU92 14/01/2011 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
589995 2011 AV98 12/01/2011 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
589996 2011 BA16 24/01/2011 Alder Springs 720 m MPC · JPL
589997 2011 BS16 24/01/2011 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
589998 2011 BU17 25/01/2011 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
589999 2011 BA29 23/08/2004 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
590000 2011 BU31 21/08/2004 Siding Spring 1.3 km MPC · JPL

585.000s  • 586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s  • 590.000s  • 591.000s  • 592.000s  • 593.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001