Danh sách tiểu hành tinh/142001–143000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142001 2002 PW159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
142002 2002 PM160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
142003 2002 PP160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
142004 2002 PE161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
142005 2002 PS161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
142006 2002 PG162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
142007 2002 PJ162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
142008 2002 PT162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
142009 2002 PS163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
142010 2002 PX163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
142011 2002 PW164 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
142012 2002 PF165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
142013 2002 PC167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142014 Neirinck 2002 PA168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142015 2002 PW169 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142016 2002 PD172 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142017 2002 PB173 07/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
142018 2002 PK173 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142019 2002 PG174 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142020 Xinghaishiyan 2002 PH178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142021 2002 QB1 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142022 2002 QE1 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142023 2002 QY2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142024 2002 QO3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142025 2002 QR4 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142026 2002 QY4 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142027 2002 QM5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142028 2002 QU5 17/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142029 2002 QE6 17/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142030 2002 QG6 17/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142031 2002 QR6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
142032 2002 QN7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142033 2002 QY7 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142034 2002 QJ8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142035 2002 QT9 20/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142036 2002 QH11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142037 2002 QJ13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142038 2002 QS13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142039 2002 QX13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142040 2002 QE15 26/08/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
142041 2002 QR15 21/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
142042 2002 QS15 21/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142043 2002 QX15 27/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142044 2002 QZ15 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142045 2002 QD16 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142046 2002 QK16 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
142047 2002 QK18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142048 2002 QU18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142049 2002 QK20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142050 2002 QP20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142051 2002 QQ20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142052 2002 QS20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142053 2002 QL21 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142054 2002 QB22 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142055 2002 QP23 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142056 2002 QA24 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142057 2002 QZ25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
142058 2002 QM27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142059 2002 QH29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142060 2002 QH30 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142061 2002 QP31 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142062 2002 QR32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142063 2002 QS32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142064 2002 QY32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142065 2002 QL33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142066 2002 QC35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142067 2002 QV35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142068 2002 QA36 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142069 2002 QH36 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
142070 2002 QO36 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142071 2002 QX36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
142072 2002 QF39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
142073 2002 QQ41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142074 2002 QW41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142075 2002 QK42 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142076 2002 QQ42 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142077 2002 QB43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142078 2002 QZ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142079 2002 QB44 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142080 2002 QT44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
142081 2002 QD46 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142082 2002 QQ46 31/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142083 2002 QK47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142084 Jamesdaniel 2002 QU47 29/08/2002 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
142085 2002 QB48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
142086 2002 QK50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
142087 2002 QM50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
142088 2002 QN50 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
142089 2002 QE52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
142090 2002 QL52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
142091 Omerblaes 2002 QW52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
142092 2002 QT53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
142093 2002 QM54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
142094 2002 QR55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
142095 2002 QR58 18/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142096 2002 QR59 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142097 2002 QG62 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142098 2002 QU63 17/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142099 2002 QO64 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142100 2002 QE66 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142101 2002 QJ68 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142102 2002 QP69 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142103 2002 QV74 18/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
142104 2002 QM78 30/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
142105 2002 QX83 19/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142106 Nengshun 2002 QZ83 30/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
142107 2002 QG86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142108 2002 QJ86 17/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
142109 2002 QD92 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142110 2002 RO 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,6 km MPC · JPL
142111 2002 RU1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142112 2002 RS2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142113 2002 RS3 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
142114 2002 RA4 02/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142115 2002 RC5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142116 2002 RE5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
142117 2002 RY5 01/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142118 2002 RE6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142119 2002 RD7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
142120 2002 RM7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142121 2002 RD8 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142122 2002 RG8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142123 2002 RA9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142124 2002 RP9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142125 2002 RR9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142126 2002 RT9 04/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
142127 2002 RY9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142128 2002 RE10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142129 2002 RD11 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142130 2002 RU11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142131 2002 RV11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142132 2002 RW13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142133 2002 RY13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142134 2002 RH14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142135 2002 RY14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142136 2002 RZ14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142137 2002 RN15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142138 2002 RQ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142139 2002 RR16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142140 2002 RA17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
142141 2002 RT17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142142 2002 RW17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142143 2002 RM18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142144 2002 RX18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142145 2002 RD19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142146 2002 RZ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
142147 2002 RR20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142148 2002 RD21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142149 2002 RR21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142150 2002 RT21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142151 2002 RN24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142152 2002 RO24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142153 2002 RS24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142154 2002 RM28 05/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
142155 2002 RT28 06/09/2002 Emerald Lane L. Ball 2,1 km MPC · JPL
142156 2002 RX29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142157 2002 RB30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142158 2002 RS30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142159 2002 RT30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142160 2002 RN31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142161 2002 RR31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142162 2002 RY31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142163 2002 RF32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142164 2002 RG32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142165 2002 RF33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142166 2002 RK34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142167 2002 RM34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142168 2002 RC35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142169 2002 RS35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
142170 2002 RP36 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142171 2002 RE38 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142172 2002 RK39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142173 2002 RN39 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142174 2002 RO39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142175 2002 RB40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142176 2002 RE40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142177 2002 RT40 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142178 2002 RW41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142179 2002 RL43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142180 2002 RN43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142181 2002 RP45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142182 2002 RW45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142183 2002 RP46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142184 2002 RC47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142185 2002 RV47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142186 2002 RW47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142187 2002 RZ47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142188 2002 RC49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142189 2002 RO49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142190 2002 RN50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142191 2002 RV50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142192 2002 RU51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142193 2002 RU52 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
142194 2002 RF53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142195 2002 RK54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142196 2002 RP54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142197 2002 RT55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142198 2002 RN56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142199 2002 RC57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142200 2002 RF57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142201 2002 RN57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142202 2002 RY57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142203 2002 RJ58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142204 2002 RH59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142205 2002 RP60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142206 2002 RD61 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142207 2002 RY61 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142208 2002 RT62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142209 2002 RX62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142210 2002 RG63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142211 2002 RH63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142212 2002 RG64 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142213 2002 RN65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
142214 2002 RW65 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142215 2002 RD68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142216 2002 RW69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142217 2002 RG70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142218 2002 RG72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142219 2002 RS72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142220 2002 RD73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142221 2002 RL73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142222 2002 RP74 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
142223 2002 RE75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142224 2002 RF75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142225 2002 RP76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142226 2002 RE77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142227 2002 RA81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142228 2002 RB81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142229 2002 RE81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
142230 2002 RR81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142231 2002 RZ82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142232 2002 RN83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142233 2002 RZ84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142234 2002 RH85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142235 2002 RA89 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
142236 2002 RE89 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142237 2002 RA90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142238 2002 RE90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
142239 2002 RJ93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142240 2002 RE96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142241 2002 RT96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142242 2002 RP97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142243 2002 RQ99 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
142244 2002 RD100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142245 2002 RL100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142246 2002 RR100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142247 2002 RS100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142248 2002 RX100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142249 2002 RE102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142250 2002 RO102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142251 2002 RX102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142252 2002 RA104 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142253 2002 RN104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142254 2002 RQ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142255 2002 RQ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142256 2002 RS106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142257 2002 RT106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142258 2002 RZ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142259 2002 RD107 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142260 2002 RL107 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142261 2002 RS107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142262 2002 RW107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142263 2002 RP108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142264 2002 RW108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142265 2002 RO111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142266 2002 RQ111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142267 2002 RN113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142268 2002 RW113 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142269 2002 RE114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142270 2002 RJ114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142271 2002 RY114 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142272 2002 RB115 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142273 2002 RD115 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142274 2002 RO115 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142275 Simonyi 2002 RQ117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
142276 2002 RX118 01/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142277 2002 RJ119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142278 2002 RY120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142279 2002 RH121 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
142280 2002 RR121 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142281 2002 RJ122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142282 2002 RT128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
142283 2002 RJ130 09/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142284 2002 RO132 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142285 2002 RR132 10/09/2002 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
142286 2002 RB134 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142287 2002 RZ134 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142288 2002 RW135 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142289 2002 RJ137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
142290 2002 RB138 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
142291 Dompfaff 2002 RE138 12/09/2002 Hoher List E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
142292 2002 RF142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142293 2002 RH142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142294 2002 RY142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
142295 2002 RV143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142296 2002 RP144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142297 2002 RF145 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
142298 2002 RO145 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142299 2002 RO147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142300 2002 RY148 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142301 2002 RT149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142302 2002 RR150 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142303 2002 RW153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
142304 2002 RZ154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142305 2002 RN155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142306 2002 RL157 11/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142307 2002 RS158 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142308 2002 RJ162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142309 2002 RZ162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142310 2002 RE164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142311 2002 RR164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142312 2002 RU164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142313 2002 RD165 12/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
142314 2002 RH165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142315 2002 RU165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142316 2002 RB166 13/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
142317 2002 RE166 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142318 2002 RQ166 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142319 2002 RD168 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142320 2002 RH169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142321 2002 RO171 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142322 2002 RX171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
142323 2002 RW172 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142324 2002 RC173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142325 2002 RB175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142326 2002 RZ176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142327 2002 RH180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
142328 2002 RL180 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142329 2002 RW182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142330 2002 RE185 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142331 2002 RL186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142332 2002 RG187 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142333 2002 RX187 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142334 2002 RM189 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142335 2002 RU189 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142336 2002 RL190 14/09/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
142337 2002 RR195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142338 2002 RT199 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
142339 2002 RX201 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142340 2002 RP202 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142341 2002 RM203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142342 2002 RR203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142343 2002 RK204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142344 2002 RM205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142345 2002 RC207 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142346 2002 RN207 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142347 2002 RT208 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
142348 2002 RX211 09/09/2002 Haleakala NEAT AMO 850 m MPC · JPL
142349 2002 RR212 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
142350 2002 RA213 12/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142351 2002 RJ213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142352 2002 RW214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142353 2002 RC217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142354 2002 RL217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142355 2002 RT218 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
142356 2002 RX218 15/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142357 2002 RE219 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142358 2002 RW220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142359 2002 RP223 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142360 2002 RL224 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
142361 2002 RO225 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142362 2002 RD226 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142363 2002 RH227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142364 2002 RD228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142365 2002 RT228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142366 2002 RD230 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142367 2002 RC233 14/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
142368 Majden 2002 RH233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
142369 Johnhodges 2002 RE234 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
142370 2002 RZ239 15/09/2002 Palomar S. F. Hönig 990 m MPC · JPL
142371 2002 RB240 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
142372 2002 RN243 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142373 2002 RJ244 14/09/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
142374 2002 RX246 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142375 2002 RL247 09/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142376 2002 RM248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142377 2002 RW249 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142378 2002 SJ1 27/09/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,5 km MPC · JPL
142379 2002 SN3 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142380 2002 SB5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142381 2002 SE5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142382 2002 SS5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142383 2002 SX6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142384 2002 SX8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
142385 2002 SZ8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142386 2002 SU9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142387 2002 SV10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142388 2002 SL11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142389 2002 SQ11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142390 2002 SR12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142391 2002 SY13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142392 2002 SO17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142393 2002 SW17 26/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142394 2002 SK18 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142395 2002 ST18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
142396 2002 SW18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142397 2002 SM19 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142398 2002 SP19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
142399 2002 SQ19 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
142400 2002 SE20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142401 2002 SH23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142402 2002 SH24 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142403 2002 SQ24 28/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142404 2002 SX24 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142405 2002 SQ25 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
142406 2002 SH26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142407 2002 SA27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142408 Trebur 2002 SU27 30/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 1,7 km MPC · JPL
142409 2002 SJ29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142410 2002 SA30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142411 2002 SC30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142412 2002 SO30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
142413 2002 SR30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142414 2002 SS31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142415 2002 SD32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142416 2002 SF32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142417 2002 SX32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
142418 2002 SN33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142419 2002 SC34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142420 2002 SQ34 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142421 2002 SW35 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142422 2002 SY35 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142423 2002 SZ35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142424 2002 SC36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142425 2002 SQ37 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
142426 2002 SH39 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142427 2002 SY39 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142428 2002 SH41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142429 2002 SH43 28/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
142430 2002 SA44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142431 2002 SO44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142432 2002 SD45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142433 2002 SY45 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
142434 2002 SE46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142435 2002 SC47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142436 2002 SK48 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142437 2002 SA49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142438 2002 ST50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142439 2002 SW53 21/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142440 2002 SM55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142441 2002 SQ55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142442 2002 SQ56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142443 2002 SW56 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142444 2002 SL57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142445 2002 SR58 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
142446 2002 SV58 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142447 2002 ST59 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142448 2002 SS60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142449 2002 TB 01/10/2002 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
142450 2002 TV 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142451 2002 TG1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142452 2002 TP1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
142453 2002 TS1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142454 2002 TW1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142455 2002 TT2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142456 2002 TQ3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142457 2002 TX4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142458 2002 TZ5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142459 2002 TD6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142460 2002 TJ6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
142461 2002 TD7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
142462 2002 TT7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142463 2002 TH8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142464 2002 TC9 02/10/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
142465 2002 TJ9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142466 2002 TO9 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142467 2002 TV9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142468 2002 TU11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142469 2002 TY11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142470 2002 TE13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
142471 2002 TN13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142472 2002 TH14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142473 2002 TF15 01/10/2002 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
142474 2002 TF17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142475 2002 TG17 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142476 2002 TW17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142477 2002 TT19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142478 2002 TB20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142479 2002 TB21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142480 2002 TP21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142481 2002 TU22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142482 2002 TX22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142483 2002 TQ24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142484 2002 TY24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142485 2002 TJ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142486 2002 TK25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142487 2002 TC27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142488 2002 TK27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142489 2002 TO28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142490 2002 TU28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142491 2002 TB29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142492 2002 TC29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142493 2002 TY29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142494 2002 TG30 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142495 2002 TP30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142496 2002 TK31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142497 2002 TL31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142498 2002 TY31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142499 2002 TE32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142500 2002 TM32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142501 2002 TX32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142502 2002 TA34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142503 2002 TT34 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142504 2002 TS35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142505 2002 TT35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142506 2002 TC36 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142507 2002 TN36 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142508 2002 TP36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142509 2002 TJ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142510 2002 TM37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142511 2002 TE38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142512 2002 TG39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142513 2002 TK39 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142514 2002 TU39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142515 2002 TZ39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
142516 2002 TD40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142517 2002 TJ40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142518 2002 TP40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142519 2002 TJ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142520 2002 TO41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142521 2002 TL42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142522 2002 TM43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142523 2002 TO43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142524 2002 TT44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142525 2002 TA45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142526 2002 TD45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142527 2002 TF45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142528 2002 TL45 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142529 2002 TG47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142530 2002 TL47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142531 2002 TN47 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142532 2002 TU47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142533 2002 TR48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142534 2002 TY48 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142535 2002 TD49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142536 2002 TE49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142537 2002 TV50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142538 2002 TX50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142539 2002 TD51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142540 2002 TN51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142541 2002 TR51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142542 2002 TS51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142543 2002 TT51 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142544 2002 TB52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142545 2002 TK52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142546 2002 TS52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142547 2002 TT52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142548 2002 TG53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142549 2002 TJ53 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142550 2002 TK53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142551 2002 TV53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142552 2002 TO54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142553 2002 TX54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142554 2002 TX56 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142555 2002 TB58 03/10/2002 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
142556 2002 TK58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142557 2002 TS60 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142558 2002 TP61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
142559 2002 TO64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,0 km MPC · JPL
142560 2002 TW67 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142561 2002 TX68 08/10/2002 Palomar NEAT AMO 850 m MPC · JPL
142562 Graetz 2002 TL69 10/10/2002 Michael Adrian M. Kretlow 1,6 km MPC · JPL
142563 2002 TR69 10/10/2002 Socorro LINEAR AMO 860 m MPC · JPL
142564 2002 TR70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142565 2002 TN75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
142566 2002 TH77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142567 2002 TQ78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142568 2002 TV78 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142569 2002 TA79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142570 2002 TG79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142571 2002 TA80 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142572 2002 TG81 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142573 2002 TC82 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142574 2002 TS82 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142575 2002 TP85 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142576 2002 TZ85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
142577 2002 TC86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
142578 2002 TB88 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142579 2002 TK88 03/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142580 2002 TM89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142581 2002 TH90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
142582 2002 TE95 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142583 2002 TE96 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142584 2002 TF96 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142585 2002 TH96 03/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
142586 2002 TL100 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142587 2002 TZ101 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142588 2002 TD102 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142589 2002 TY103 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142590 2002 TB105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142591 2002 TG108 01/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
142592 2002 TL108 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142593 2002 TK109 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142594 2002 TZ109 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142595 2002 TF111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
142596 2002 TG112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142597 2002 TQ112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142598 2002 TY112 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142599 2002 TY115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142600 2002 TG116 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142601 2002 TF117 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142602 2002 TB118 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142603 2002 TR124 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
142604 2002 TJ125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142605 2002 TQ125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142606 2002 TX125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142607 2002 TC126 04/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
142608 2002 TE126 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142609 2002 TJ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142610 2002 TU132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142611 2002 TT135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142612 2002 TQ136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142613 2002 TH137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
142614 2002 TV138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142615 2002 TW138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142616 2002 TX143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142617 2002 TE146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142618 2002 TF146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142619 2002 TR146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142620 2002 TL154 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142621 2002 TU157 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142622 2002 TK158 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142623 2002 TT160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142624 2002 TU160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142625 2002 TO165 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142626 2002 TQ168 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
142627 2002 TZ169 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142628 2002 TL171 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142629 2002 TU173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142630 2002 TV175 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142631 2002 TX175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
142632 2002 TU177 11/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142633 2002 TC178 11/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142634 2002 TL179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142635 2002 TY179 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142636 2002 TS181 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142637 2002 TL183 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142638 2002 TN184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142639 2002 TO186 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142640 2002 TK187 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142641 2002 TU187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142642 2002 TX187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142643 2002 TS188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142644 2002 TT188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142645 2002 TX188 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142646 2002 TG190 14/10/2002 Farpoint G. Hug 2,9 km MPC · JPL
142647 2002 TH190 14/10/2002 Farpoint G. Hug 3,6 km MPC · JPL
142648 2002 TC191 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142649 2002 TA192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
142650 2002 TH192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142651 2002 TR192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142652 2002 TY196 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142653 2002 TM197 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142654 2002 TP200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142655 2002 TB203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142656 2002 TF203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142657 2002 TJ203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142658 2002 TY203 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142659 2002 TH206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142660 2002 TC207 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
142661 2002 TU207 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142662 2002 TN208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142663 2002 TD209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142664 2002 TK210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142665 2002 TK212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142666 2002 TR213 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142667 2002 TB214 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142668 2002 TG214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142669 2002 TU218 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142670 2002 TN219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142671 2002 TV219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142672 2002 TW219 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142673 2002 TY219 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142674 2002 TB221 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142675 2002 TN222 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142676 2002 TU223 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142677 2002 TA224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142678 2002 TC224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142679 2002 TT225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142680 2002 TF227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142681 2002 TM228 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142682 2002 TR228 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142683 2002 TC232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142684 2002 TN232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142685 2002 TL233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142686 2002 TJ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142687 2002 TX235 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142688 2002 TU238 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142689 2002 TL240 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
142690 2002 TR241 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142691 2002 TT241 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
142692 2002 TY242 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142693 2002 TZ242 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142694 2002 TW243 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142695 2002 TU245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142696 2002 TM246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142697 2002 TT246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142698 2002 TO248 07/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142699 2002 TU251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142700 2002 TK254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142701 2002 TL254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142702 2002 TY254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142703 2002 TJ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142704 2002 TM256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142705 2002 TE257 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142706 2002 TB258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142707 2002 TV259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142708 2002 TH260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142709 2002 TS260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142710 2002 TO261 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
142711 2002 TE263 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142712 2002 TQ264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142713 2002 TW264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142714 2002 TQ265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142715 2002 TJ266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142716 2002 TU266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142717 2002 TC270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142718 2002 TF275 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142719 2002 TZ276 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142720 2002 TJ277 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142721 2002 TJ279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142722 2002 TO279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142723 2002 TW279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142724 2002 TY279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142725 2002 TC281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142726 2002 TH281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142727 2002 TN283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142728 2002 TQ283 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142729 2002 TD284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142730 2002 TN284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142731 2002 TA285 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142732 2002 TZ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142733 2002 TO286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142734 2002 TS286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142735 2002 TV286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142736 2002 TJ289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142737 2002 TB290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142738 2002 TD290 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
142739 2002 TK290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142740 2002 TC291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142741 2002 TE291 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142742 2002 TZ291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142743 2002 TD292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142744 2002 TL293 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142745 2002 TQ293 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142746 2002 TS294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142747 2002 TJ295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142748 2002 TW295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142749 2002 TS296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142750 2002 TZ297 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142751 2002 TG300 15/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142752 Boroski 2002 TD312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
142753 Briegel 2002 TG316 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
142754 Brunner 2002 TR317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142755 Castander 2002 TA318 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
142756 Chiu 2002 TF319 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
142757 Collinge 2002 TS335 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142758 Connolly 2002 TH358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142759 Covey 2002 TQ358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142760 Csabai 2002 TN361 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142761 2002 UU2 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142762 2002 UF3 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142763 2002 UU3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142764 2002 UV4 29/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142765 2002 UX4 29/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142766 2002 UA5 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
142767 2002 UU5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142768 2002 UA6 28/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
142769 2002 UB6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142770 2002 UM6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142771 2002 UQ6 28/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
142772 2002 UU7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142773 2002 UZ7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142774 2002 UD8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142775 2002 UP8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142776 2002 UQ8 28/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142777 2002 UX8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142778 2002 UJ9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142779 2002 UQ9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
142780 2002 UN10 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142781 2002 UM11 30/10/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
142782 2002 UK12 29/10/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL
142783 2002 UQ13 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142784 2002 UZ13 29/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
142785 2002 UG14 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142786 2002 UB15 30/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142787 2002 UD15 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142788 2002 UD16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142789 2002 UM16 30/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142790 2002 UX16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142791 2002 UQ19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
142792 2002 UR19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
142793 2002 UW19 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
142794 2002 UZ19 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
142795 2002 UG20 28/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
142796 2002 UH20 28/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
142797 2002 UP20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
142798 2002 UT20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142799 2002 UA23 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142800 2002 UT23 28/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142801 2002 US26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142802 2002 UG27 31/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142803 2002 UM27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142804 2002 UT27 31/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142805 2002 UT28 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142806 2002 UJ29 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142807 2002 UN31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142808 2002 UQ33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142809 2002 US34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142810 2002 UB36 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142811 2002 UX36 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
142812 2002 UL37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142813 2002 UP38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142814 2002 UR38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142815 2002 US39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142816 2002 UQ40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142817 2002 UV45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142818 2002 UT46 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142819 2002 UX46 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142820 2002 UU49 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142821 2002 UB50 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142822 Czarapata 2002 US65 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142823 2002 VY3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
142824 2002 VE6 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142825 2002 VV6 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142826 2002 VF9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142827 2002 VK10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142828 2002 VW10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142829 2002 VZ10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142830 2002 VG11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
142831 2002 VT11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142832 2002 VZ11 01/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142833 2002 VC12 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
142834 2002 VD12 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
142835 2002 VK12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142836 2002 VN12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142837 2002 VH13 04/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
142838 2002 VZ15 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
142839 2002 VQ16 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142840 2002 VV16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142841 2002 VY17 02/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142842 2002 VG18 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
142843 2002 VW18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142844 2002 VQ21 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142845 2002 VZ21 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142846 2002 VD22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142847 2002 VB23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142848 2002 VD23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142849 2002 VF23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142850 2002 VX23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142851 2002 VE24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142852 2002 VM24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142853 2002 VS24 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142854 2002 VA25 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142855 2002 VC26 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142856 2002 VS26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142857 2002 VF27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142858 2002 VV27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142859 2002 VB28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142860 2002 VJ28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142861 2002 VU28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142862 2002 VW28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142863 2002 VC29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142864 2002 VR29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142865 2002 VY29 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142866 2002 VV30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142867 2002 VW31 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142868 2002 VB32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142869 2002 VG32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142870 2002 VQ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142871 2002 VL33 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142872 2002 VZ33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142873 2002 VJ34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142874 2002 VU34 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142875 2002 VW34 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142876 2002 VO35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142877 2002 VH36 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142878 2002 VQ37 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
142879 2002 VX38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142880 2002 VS39 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142881 2002 VH40 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142882 2002 VB41 02/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142883 2002 VQ41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142884 2002 VC42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142885 2002 VT42 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142886 2002 VG43 04/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
142887 2002 VH43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142888 2002 VO43 04/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
142889 2002 VC45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
142890 2002 VK45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142891 2002 VT45 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142892 2002 VZ45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
142893 2002 VA46 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142894 2002 VN46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142895 2002 VQ46 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142896 2002 VG47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142897 2002 VT47 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142898 2002 VV47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142899 2002 VA48 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142900 2002 VR48 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142901 2002 VG49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142902 2002 VK49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
142903 2002 VY49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142904 2002 VD50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142905 2002 VJ50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142906 2002 VE51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142907 2002 VA52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
142908 2002 VC52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
142909 2002 VL52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142910 2002 VC53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142911 2002 VJ53 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142912 2002 VL54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142913 2002 VN55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142914 2002 VW55 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
142915 2002 VD56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
142916 2002 VH56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142917 2002 VP56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
142918 2002 VT56 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142919 2002 VA57 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
142920 2002 VG57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142921 2002 VQ57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142922 2002 VC58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142923 2002 VF58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
142924 2002 VR58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
142925 2002 VU58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142926 2002 VD60 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142927 2002 VF60 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142928 2002 VK60 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142929 2002 VS61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142930 2002 VR63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
142931 2002 VT63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142932 2002 VH64 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142933 2002 VR65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142934 2002 VX65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142935 2002 VX66 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142936 2002 VZ66 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142937 2002 VC68 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
142938 2002 VN68 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142939 2002 VP68 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142940 2002 VX68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
142941 2002 VC69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142942 2002 VG69 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142943 2002 VK69 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142944 2002 VT69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142945 2002 VB70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142946 2002 VD70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142947 2002 VK72 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142948 2002 VQ72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142949 2002 VB73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142950 2002 VS73 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142951 2002 VU73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142952 2002 VF75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142953 2002 VQ75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142954 2002 VD77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142955 2002 VQ77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142956 2002 VT77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142957 2002 VX77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142958 2002 VA78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142959 2002 VP78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142960 2002 VJ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142961 2002 VQ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142962 2002 VY79 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142963 2002 VH80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142964 2002 VO80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142965 2002 VA81 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142966 2002 VE81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142967 2002 VT81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142968 2002 VX81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142969 2002 VF82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142970 2002 VG82 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142971 2002 VQ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142972 2002 VY82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142973 2002 VK83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142974 2002 VO83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142975 2002 VM84 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
142976 2002 VN84 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142977 2002 VT84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142978 2002 VU84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142979 2002 VX84 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
142980 2002 VZ84 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142981 2002 VK85 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142982 2002 VD87 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
142983 2002 VO87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142984 2002 VA88 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142985 2002 VF88 10/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142986 2002 VP89 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142987 2002 VZ89 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142988 2002 VD90 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142989 2002 VK90 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142990 2002 VZ92 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142991 2002 VG93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142992 2002 VZ93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142993 2002 VA94 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142994 2002 VB94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142995 2002 VL94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142996 2002 VZ95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142997 2002 VR96 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142998 2002 VP97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142999 2002 VZ98 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
143000 2002 VL101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001