Danh sách tiểu hành tinh/485001–486000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485001 2009 VG37 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
485002 2009 VE40 11/11/2009 Hibiscus N. Teamo 900 m MPC · JPL
485003 2009 VM68 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
485004 2009 VN71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
485005 2009 VG74 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
485006 2009 VE83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
485007 2009 VG90 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485008 2009 VR92 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
485009 2009 VQ114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
485010 2009 VS116 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
485011 2009 WD9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
485012 2009 WO15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
485013 2009 WN19 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
485014 2009 WA32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
485015 2009 WO32 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
485016 2009 WN36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
485017 2009 WN53 20/10/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
485018 2009 WZ58 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485019 2009 WC65 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485020 2009 WV73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
485021 2009 WX77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485022 2009 WL84 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485023 2009 WO86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485024 2009 WP86 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
485025 2009 WN88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485026 2009 WK89 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
485027 2009 WA92 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485028 2009 WG98 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485029 2009 WH98 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
485030 2009 WJ99 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
485031 2009 WC142 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
485032 2009 WD142 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
485033 2009 WU218 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485034 2009 WU232 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485035 2009 WJ234 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485036 2009 YT 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
485037 2009 YG10 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485038 2009 YJ12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485039 2010 AE27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
485040 2010 AH27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
485041 2010 AH28 14/02/2007 Lulin Lulin Obs. 1,1 km MPC · JPL
485042 2010 AN29 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
485043 2010 AO53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485044 2010 AA78 15/01/2010 Faulkes Telescope M. Micheli 650 m MPC · JPL
485045 2010 AO81 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
485046 2010 AZ83 07/01/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
485047 2010 BD4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
485048 2010 BQ5 12/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
485049 2010 CP31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
485050 2010 CA43 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
485051 2010 CM44 13/02/2010 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
485052 2010 CE80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
485053 2010 CB103 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485054 2010 CQ106 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
485055 2010 CE150 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485056 2010 CB173 19/07/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
485057 2010 CK183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
485058 2010 CW247 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485059 2010 DP6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485060 2010 DR6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485061 2010 DX36 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485062 2010 DQ44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
485063 2010 DB52 21/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
485064 2010 DV78 16/01/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
485065 2010 EH21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 790 m MPC · JPL
485066 2010 EX21 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 930 m MPC · JPL
485067 2010 EL30 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
485068 2010 EY35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
485069 2010 EV39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
485070 2010 EM40 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
485071 2010 EU69 13/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
485072 2010 EN80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485073 2010 EN84 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
485074 2010 EB88 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
485075 2010 EO91 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485076 2010 EE99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
485077 2010 ER109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
485078 2010 EF111 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
485079 2010 ET120 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
485080 2010 ES121 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
485081 2010 ES127 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485082 2010 EG129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
485083 2010 EK130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
485084 2010 EH131 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485085 2010 EC132 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
485086 2010 EM139 13/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
485087 2010 EZ140 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485088 2010 FZ5 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485089 2010 FH15 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485090 2010 FZ22 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
485091 2010 FZ53 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
485092 2010 FK88 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
485093 2010 FJ90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
485094 2010 FJ94 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485095 2010 FV94 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
485096 2010 GP30 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
485097 2010 GJ32 07/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
485098 2010 GF42 07/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
485099 2010 GE66 06/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
485100 2010 GG97 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485101 2010 GE100 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
485102 2010 GT110 19/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
485103 2010 GX114 21/01/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
485104 2010 GN119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485105 2010 GY124 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
485106 2010 GL161 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485107 2010 GK172 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485108 2010 HL17 18/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
485109 2010 HY107 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485110 2010 HZ108 25/04/2010 WISE WISE 360 m MPC · JPL
485111 2010 HY111 19/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
485112 2010 JE34 16/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
485113 2010 JY45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485114 2010 JJ82 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485115 2010 JS119 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
485116 2010 JE124 20/04/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
485117 2010 JN154 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
485118 2010 KY7 18/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
485119 2010 KO57 20/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
485120 2010 KY116 30/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
485121 2010 KJ123 31/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
485122 2010 LB13 02/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
485123 2010 LT102 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
485124 2010 LE105 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
485125 2010 LM109 13/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
485126 2010 MA46 23/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
485127 2010 MA54 16/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
485128 2010 MM61 24/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
485129 2010 MS82 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485130 2010 MK92 28/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
485131 2010 MH97 29/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
485132 2010 NH3 12/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
485133 2010 NQ6 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485134 2010 NA12 02/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
485135 2010 NU69 14/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
485136 2010 NY74 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485137 2010 NY79 15/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
485138 2010 OD 16/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
485139 2010 OO3 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485140 2010 OC22 18/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
485141 2010 OL22 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485142 2010 OE27 19/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
485143 2010 OP63 24/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
485144 2010 OC99 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
485145 2010 OK101 20/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
485146 2010 OW118 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485147 2010 PV23 16/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
485148 2010 PF49 07/08/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
485149 2010 PK60 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485150 2010 PD62 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485151 2010 PR63 05/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
485152 2010 PQ65 12/08/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
485153 2010 PV80 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485154 2010 RC10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485155 2010 RL22 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
485156 2010 RM26 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485157 2010 RR32 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
485158 2010 RB37 03/09/2010 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
485159 2010 RW54 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
485160 2010 RW57 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485161 2010 RY69 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
485162 2010 RT77 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
485163 2010 RU96 09/10/1997 Xinglong SCAP 820 m MPC · JPL
485164 2010 RB99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485165 2010 RQ100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485166 2010 RA105 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485167 2010 RF112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485168 2010 RX127 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
485169 2010 RM128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485170 2010 RW144 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485171 2010 RX165 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
485172 2010 RK167 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
485173 2010 RS177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
485174 2010 RR180 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485175 2010 RM184 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485176 2010 SC9 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485177 2010 SK23 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
485178 2010 SJ29 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485179 2010 SS35 30/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
485180 2010 ST38 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
485181 2010 SR39 10/09/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
485182 2010 TB 10/09/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
485183 2010 TW9 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
485184 2010 TM19 08/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
485185 2010 TD28 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
485186 2010 TR29 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485187 2010 TH39 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
485188 2010 TX45 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485189 2010 TX60 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485190 2010 TE65 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485191 2010 TP79 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485192 2010 TX87 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485193 2010 TU89 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485194 2010 TD126 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485195 2010 TR153 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485196 2010 TF157 28/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485197 2010 TO165 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485198 2010 TS168 10/10/2010 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
485199 2010 TV184 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485200 2010 UN19 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485201 2010 US25 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485202 2010 UE35 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485203 2010 UC36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485204 2010 UD49 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485205 2010 UO55 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
485206 2010 UC59 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485207 2010 UL73 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485208 2010 UR76 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485209 2010 UR77 06/08/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
485210 2010 UT77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485211 2010 UK79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485212 2010 UB80 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485213 2010 UG83 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
485214 2010 UT85 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485215 2010 UH88 30/10/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
485216 2010 UA95 21/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
485217 2010 UT97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485218 2010 UZ97 17/10/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
485219 2010 UJ99 30/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
485220 2010 VS 12/05/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
485221 2010 VN11 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
485222 2010 VO15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485223 2010 VC16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485224 2010 VN18 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485225 2010 VQ19 08/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
485226 2010 VU23 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485227 2010 VZ24 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485228 2010 VJ27 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485229 2010 VL27 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485230 2010 VE34 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
485231 2010 VV44 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485232 2010 VA48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485233 2010 VV49 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485234 2010 VN55 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485235 2010 VL61 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
485236 2010 VR70 29/10/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
485237 2010 VU70 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485238 2010 VR71 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485239 2010 VK74 14/11/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
485240 2010 VO74 27/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
485241 2010 VD84 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485242 2010 VD89 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485243 2010 VO89 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485244 2010 VF91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
485245 2010 VZ106 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485246 2010 VP114 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485247 2010 VN116 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485248 2010 VG123 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485249 2010 VK123 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485250 2010 VX136 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
485251 2010 VB157 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485252 2010 VC160 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485253 2010 VO160 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485254 2010 VV162 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
485255 2010 VX165 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485256 2010 VC177 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485257 2010 VY177 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485258 2010 VO179 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485259 2010 VK195 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
485260 2010 VR196 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485261 2010 VA197 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485262 2010 VK204 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485263 2010 VY214 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485264 2010 VJ216 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485265 2010 WO9 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485266 2010 WN12 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485267 2010 WK13 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485268 2010 WM34 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485269 2010 WC35 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485270 2010 WN52 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485271 2010 WH55 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485272 2010 WD57 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485273 2010 WA58 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
485274 2010 WN61 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
485275 2010 XD15 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485276 2010 XD19 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485277 2010 XR34 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485278 2010 XF45 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
485279 2010 XM50 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485280 2010 XW54 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485281 2010 XY71 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485282 2010 XO76 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485283 2010 XK85 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
485284 2010 YQ1 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
485285 2010 YS3 11/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
485286 2010 YB4 29/12/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
485287 2010 YD4 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
485288 2011 AK 02/01/2011 Mayhill-ISON ISON 3,5 km MPC · JPL
485289 2011 AE11 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485290 2011 AN11 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485291 2011 AT13 05/01/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
485292 2011 AN15 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
485293 2011 AE22 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485294 2011 AM29 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485295 2011 AZ31 04/12/2010 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,7 km MPC · JPL
485296 2011 AU42 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485297 2011 AB43 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485298 2011 AS43 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485299 2011 AM47 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485300 2011 AJ49 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485301 2011 AH50 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485302 2011 AN51 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
485303 2011 AG54 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485304 2011 AD57 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
485305 2011 AA60 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485306 2011 AF62 25/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
485307 2011 AB67 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485308 2011 AX67 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485309 2011 AZ69 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485310 2011 AP71 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485311 2011 AM77 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
485312 2011 BP2 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485313 2011 BZ3 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485314 2011 BY7 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485315 2011 BT17 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485316 2011 BC30 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485317 2011 BP31 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485318 2011 BZ32 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485319 2011 BL34 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485320 2011 BF44 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485321 2011 BN53 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
485322 2011 BA56 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485323 2011 BA59 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485324 2011 BD68 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485325 2011 BL68 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485326 2011 BT68 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485327 2011 BZ75 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485328 2011 BE83 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485329 2011 BJ83 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485330 2011 BQ93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485331 2011 BC95 29/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
485332 2011 BP102 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485333 2011 BC113 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485334 2011 BC116 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
485335 2011 BS118 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485336 2011 BG121 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485337 2011 BT125 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485338 2011 BS134 08/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
485339 2011 BO142 02/05/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
485340 2011 BV149 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485341 2011 CO4 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
485342 2011 CB6 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
485343 2011 CU10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485344 2011 CE27 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485345 2011 CY29 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
485346 2011 CH30 12/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485347 2011 CV34 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485348 2011 CU35 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485349 2011 CN39 06/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
485350 2011 CZ41 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485351 2011 CE43 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485352 2011 CA44 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485353 2011 CN45 05/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
485354 2011 CW48 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485355 2011 CC62 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485356 2011 CY70 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
485357 2011 CJ71 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485358 2011 CU77 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
485359 2011 CZ77 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485360 2011 CZ85 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485361 2011 CQ90 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485362 2011 CY102 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485363 2011 CV107 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485364 2011 CF113 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485365 2011 DF13 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485366 2011 DE18 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485367 2011 DW26 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485368 2011 ER2 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485369 2011 EX2 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
485370 2011 EK10 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485371 2011 EJ12 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485372 2011 ED14 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485373 2011 EG24 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485374 2011 EN30 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
485375 2011 EU74 08/01/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
485376 2011 EJ80 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485377 2011 FS21 17/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
485378 2011 FO53 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485379 2011 FO56 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
485380 2011 FY71 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
485381 2011 GK24 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
485382 2011 GT66 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
485383 2011 GB85 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
485384 2011 HZ19 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
485385 2011 HM69 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
485386 2011 JA17 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
485387 2011 JS26 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485388 2011 KL2 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
485389 2011 KT6 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
485390 2011 KN27 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
485391 2011 KZ30 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
485392 2011 KM31 30/07/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
485393 2011 KC32 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
485394 2011 KN42 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
485395 2011 KA48 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
485396 2011 LV2 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
485397 2011 LS19 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485398 2011 LN20 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485399 2011 MU7 23/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
485400 2011 NR 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485401 2011 NL1 14/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485402 2011 NY1 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
485403 2011 NF2 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485404 2011 OO1 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
485405 2011 OB2 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485406 2011 OL3 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
485407 2011 OW6 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
485408 2011 OG8 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
485409 2011 OS23 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
485410 2011 OV27 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
485411 2011 OW34 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
485412 2011 OP56 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
485413 2011 OC60 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
485414 2011 OD60 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
485415 2011 OF60 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
485416 2011 OJ60 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
485417 2011 OK60 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
485418 2011 OL60 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
485419 2011 PM8 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
485420 2011 PO9 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
485421 2011 QG 18/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
485422 2011 QH3 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
485423 2011 QO5 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
485424 2011 QU14 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
485425 2011 QS16 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
485426 2011 QD22 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
485427 2011 QF22 23/08/2011 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
485428 2011 QY25 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485429 2011 QP31 30/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
485430 2011 QR41 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
485431 2011 QZ49 18/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 14 km MPC · JPL
485432 2011 QP51 14/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
485433 2011 QW54 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
485434 2011 QG55 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485435 2011 QG56 26/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
485436 2011 QO58 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485437 2011 QS60 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485438 2011 QC63 30/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
485439 2011 QQ64 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
485440 2011 QH65 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
485441 2011 QY66 27/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
485442 2011 QF69 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
485443 2011 QO71 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
485444 2011 QS71 29/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
485445 2011 QS80 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
485446 2011 QS85 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
485447 2011 QL88 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
485448 2011 QS88 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
485449 2011 QD90 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
485450 2011 QB95 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
485451 2011 QH99 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
485452 2011 QJ99 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
485453 2011 RK2 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
485454 2011 RQ2 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485455 2011 RJ3 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
485456 2011 RO3 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
485457 2011 RX3 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485458 2011 RV7 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
485459 2011 RF11 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485460 2011 RX13 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485461 2011 RH16 11/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485462 2011 RF18 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
485463 2011 RK18 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485464 2011 SD2 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
485465 2011 SZ2 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
485466 2011 SL11 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
485467 2011 SD22 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485468 2011 SY22 30/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
485469 2011 SO37 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485470 2011 SC39 05/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
485471 2011 SK48 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
485472 2011 SP57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
485473 2011 SD58 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
485474 2011 SL59 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485475 2011 SF61 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
485476 2011 SV62 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
485477 2011 SK65 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485478 2011 SY70 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
485479 2011 SQ71 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
485480 2011 SY86 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485481 2011 SL87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
485482 2011 SG89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485483 2011 SM92 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485484 2011 SB107 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485485 2011 SK107 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485486 2011 SB117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485487 2011 SA130 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
485488 2011 SX130 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485489 2011 SN138 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
485490 2011 SU169 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
485491 2011 SY173 21/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
485492 2011 SO174 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
485493 2011 SR181 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485494 2011 SK188 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485495 2011 SC192 24/09/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
485496 2011 SQ193 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
485497 2011 SH202 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485498 2011 SX210 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
485499 2011 SY213 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
485500 2011 SY215 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485501 2011 SQ230 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
485502 2011 SQ232 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485503 2011 ST233 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485504 2011 SX242 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485505 2011 SY254 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485506 2011 SV260 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
485507 2011 SY265 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
485508 2011 SA267 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
485509 2011 SA270 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
485510 2011 SJ275 26/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485511 2011 TM6 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485512 2011 TB10 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485513 2011 TE13 21/09/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
485514 2011 TY15 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485515 2011 UG7 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485516 2011 UG9 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485517 2011 UJ11 14/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
485518 2011 UZ12 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
485519 2011 UC17 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485520 2011 UF24 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485521 2011 UB30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485522 2011 UU30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485523 2011 UY30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485524 2011 UJ31 04/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
485525 2011 UU32 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485526 2011 UZ35 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
485527 2011 UV36 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
485528 2011 UU38 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485529 2011 UL45 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
485530 2011 UX45 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
485531 2011 UX50 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485532 2011 UW51 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485533 2011 UX53 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485534 2011 UH54 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485535 2011 UW61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485536 2011 UO62 21/10/2011 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
485537 2011 UW66 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
485538 2011 UK72 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485539 2011 UP84 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485540 2011 UM85 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485541 2011 UF89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
485542 2011 UL93 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485543 2011 UP104 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485544 2011 US109 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485545 2011 UG111 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
485546 2011 UM112 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485547 2011 UK113 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
485548 2011 UR114 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485549 2011 UY120 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485550 2011 UH123 06/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
485551 2011 UW125 26/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
485552 2011 UF128 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485553 2011 UW133 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485554 2011 UY140 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485555 2011 UJ143 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485556 2011 UT143 23/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
485557 2011 UW143 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485558 2011 UZ144 18/10/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
485559 2011 UD145 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485560 2011 UT159 13/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
485561 2011 UW162 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485562 2011 UA163 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
485563 2011 UQ164 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485564 2011 UN166 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485565 2011 UQ168 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
485566 2011 US172 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485567 2011 UZ172 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485568 2011 UR175 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485569 2011 UO176 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485570 2011 US177 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485571 2011 UX182 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
485572 2011 UH183 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
485573 2011 UK186 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
485574 2011 UW186 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
485575 2011 UB189 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485576 2011 UK193 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485577 2011 UV196 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485578 2011 UB199 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485579 2011 UF199 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
485580 2011 UD200 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
485581 2011 UO200 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
485582 2011 UT201 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485583 2011 UQ203 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485584 2011 UR203 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
485585 2011 UU203 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485586 2011 UC204 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485587 2011 UQ205 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485588 2011 UC206 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
485589 2011 UO237 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485590 2011 UK242 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
485591 2011 UM242 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485592 2011 UC243 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 17392| 1,3 km MPC · JPL
485593 2011 UX245 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485594 2011 UD247 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,6 km MPC · JPL
485595 2011 UJ252 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485596 2011 UL255 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
485597 2011 UZ258 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
485598 2011 UB260 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485599 2011 UC263 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485600 2011 UN266 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485601 2011 UH268 08/04/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
485602 2011 UQ271 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485603 2011 UC275 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485604 2011 UM276 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
485605 2011 UJ284 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485606 2011 UB291 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
485607 2011 UQ295 28/10/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
485608 2011 UK305 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485609 2011 UA307 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485610 2011 UV312 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
485611 2011 UX315 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
485612 2011 UH316 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
485613 2011 UU319 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
485614 2011 UZ321 31/10/2011 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
485615 2011 UR322 21/10/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
485616 2011 UW322 27/10/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
485617 2011 UN330 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485618 2011 UE335 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
485619 2011 UR336 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485620 2011 UE338 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
485621 2011 UW338 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
485622 2011 UQ360 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485623 2011 UF362 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485624 2011 UJ362 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
485625 2011 UC366 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485626 2011 UY366 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485627 2011 UM374 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485628 2011 UQ375 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
485629 2011 UW380 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
485630 2011 UP383 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485631 2011 UR383 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
485632 2011 UY389 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485633 2011 UH391 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
485634 2011 UA398 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485635 2011 UP404 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485636 2011 UG405 16/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
485637 2011 VY2 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485638 2011 VW8 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
485639 2011 VN11 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485640 2011 VD23 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
485641 2011 WD5 21/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
485642 2011 WN14 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
485643 2011 WT14 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
485644 2011 WE27 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485645 2011 WA29 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485646 2011 WO29 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485647 2011 WD30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485648 2011 WF34 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485649 2011 WP38 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
485650 2011 WM39 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485651 2011 WC40 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
485652 2011 WO41 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch APO 1,8 km MPC · JPL
485653 2011 WU43 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
485654 2011 WG49 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
485655 2011 WV49 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485656 2011 WR53 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
485657 2011 WN58 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485658 2011 WQ62 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485659 2011 WC63 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
485660 2011 WC65 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
485661 2011 WW72 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485662 2011 WK85 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485663 2011 WF87 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
485664 2011 WH87 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485665 2011 WK88 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485666 2011 WN88 13/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
485667 2011 WR89 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
485668 2011 WU94 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
485669 2011 WZ96 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485670 2011 WL105 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485671 2011 WN105 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
485672 2011 WS105 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485673 2011 WG108 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485674 2011 WF115 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
485675 2011 WG115 05/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
485676 2011 WL115 14/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
485677 2011 WU115 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485678 2011 WK118 18/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
485679 2011 WV118 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485680 2011 WN121 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
485681 2011 WY122 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485682 2011 WR132 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485683 2011 WP133 17/11/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
485684 2011 WS139 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485685 2011 WD142 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485686 2011 WK145 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
485687 2011 WV149 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485688 2011 WH150 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485689 2011 WL154 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485690 2011 XS1 26/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
485691 2011 XE4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
485692 2011 YR 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485693 2011 YS 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
485694 2011 YS8 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
485695 2011 YL10 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
485696 2011 YR11 22/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
485697 2011 YH16 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485698 2011 YS18 17/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485699 2011 YL25 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
485700 2011 YD33 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485701 2011 YB37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485702 2011 YH39 16/05/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
485703 2011 YF46 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485704 2011 YR47 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
485705 2011 YY67 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
485706 2011 YZ71 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
485707 2012 AB 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485708 2012 AT1 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485709 2012 AH4 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485710 2012 AO4 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
485711 2012 AZ6 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
485712 2012 AO7 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
485713 2012 AE17 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485714 2012 AK17 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
485715 2012 AV17 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485716 2012 AC23 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
485717 2012 BH1 09/01/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
485718 2012 BV2 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485719 2012 BV4 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485720 2012 BY6 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485721 2012 BN9 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485722 2012 BS14 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
485723 2012 BD15 22/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
485724 2012 BA25 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485725 2012 BC28 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485726 2012 BC35 12/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485727 2012 BX52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485728 2012 BY55 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485729 2012 BP57 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
485730 2012 BV57 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
485731 2012 BC58 25/01/2012 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
485732 2012 BF59 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485733 2012 BH69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485734 2012 BG73 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485735 2012 BQ75 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
485736 2012 BY75 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
485737 2012 BL78 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485738 2012 BZ79 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485739 2012 BA86 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
485740 2012 BU86 19/01/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
485741 2012 BS88 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485742 2012 BV89 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485743 2012 BP93 29/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
485744 2012 BW95 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485745 2012 BM98 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
485746 2012 BV99 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485747 2012 BT103 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485748 2012 BO104 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
485749 2012 BH105 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485750 2012 BM105 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485751 2012 BM109 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485752 2012 BV121 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485753 2012 BF124 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
485754 2012 BD126 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485755 2012 BB130 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485756 2012 BS134 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
485757 2012 BN136 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485758 2012 BV138 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485759 2012 BM152 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
485760 2012 CO2 02/02/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
485761 2012 CY5 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485762 2012 CV13 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
485763 2012 CA14 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485764 2012 CM14 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485765 2012 CW14 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
485766 2012 CA16 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
485767 2012 CX18 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485768 2012 CP24 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485769 2012 CL27 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
485770 2012 CO29 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 16286| 2,2 km MPC · JPL
485771 2012 CA38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485772 2012 CJ38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485773 2012 CA40 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485774 2012 CF40 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485775 2012 CK40 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485776 2012 CR40 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
485777 2012 CV44 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
485778 2012 CJ45 25/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
485779 2012 CN45 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
485780 2012 CL52 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
485781 2012 DR4 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485782 2012 DS4 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
485783 2012 DE6 18/02/2012 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
485784 2012 DZ10 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485785 2012 DH11 15/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
485786 2012 DC12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485787 2012 DB14 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
485788 2012 DM16 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485789 2012 DR17 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485790 2012 DP19 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485791 2012 DF21 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
485792 2012 DK22 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,1 km MPC · JPL
485793 2012 DP23 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485794 2012 DL24 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485795 2012 DQ24 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
485796 2012 DO28 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485797 2012 DF29 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485798 2012 DN29 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
485799 2012 DE33 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485800 2012 DL33 14/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485801 2012 DJ34 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
485802 2012 DV34 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485803 2012 DE35 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485804 2012 DA37 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485805 2012 DD40 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
485806 2012 DN40 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485807 2012 DE41 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
485808 2012 DR42 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485809 2012 DE45 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485810 2012 DL45 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485811 2012 DQ46 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
485812 2012 DA48 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
485813 2012 DK48 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485814 2012 DV48 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485815 2012 DZ48 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485816 2012 DJ52 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485817 2012 DR52 21/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
485818 2012 DU52 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485819 2012 DY55 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485820 2012 DF56 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
485821 2012 DQ57 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485822 2012 DM60 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
485823 2012 DF61 28/02/2012 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
485824 2012 DE63 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
485825 2012 DB65 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
485826 2012 DH66 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485827 2012 DB67 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485828 2012 DM67 04/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
485829 2012 DQ68 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485830 2012 DJ71 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485831 2012 DW71 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485832 2012 DH72 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485833 2012 DY72 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
485834 2012 DM74 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
485835 2012 DS74 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485836 2012 DZ74 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485837 2012 DO75 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485838 2012 DY75 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485839 2012 DL76 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
485840 2012 DO76 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
485841 2012 DU79 25/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
485842 2012 DZ79 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
485843 2012 DF86 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
485844 2012 DL92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485845 2012 DM92 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
485846 2012 DO94 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485847 2012 EY 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485848 2012 EC2 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
485849 2012 EQ6 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
485850 2012 EB9 18/02/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
485851 2012 EN9 13/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
485852 2012 ED10 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
485853 2012 EG10 18/02/2012 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
485854 2012 EM11 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485855 2012 ER11 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
485856 2012 EO15 04/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
485857 2012 FB 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
485858 2012 FO 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485859 2012 FP 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
485860 2012 FE1 25/01/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
485861 2012 FP6 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485862 2012 FV6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485863 2012 FX6 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485864 2012 FU8 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485865 2012 FL10 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
485866 2012 FN14 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485867 2012 FK17 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485868 2012 FP17 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485869 2012 FS25 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485870 2012 FJ26 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485871 2012 FB27 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485872 2012 FF27 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485873 2012 FK28 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485874 2012 FN28 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
485875 2012 FV28 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485876 2012 FC31 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
485877 2012 FJ31 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485878 2012 FK31 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485879 2012 FK33 21/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
485880 2012 FB34 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485881 2012 FU34 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485882 2012 FK35 22/03/2012 Catalina CSS APO 810 m MPC · JPL
485883 2012 FJ37 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485884 2012 FP40 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
485885 2012 FW40 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
485886 2012 FB41 04/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
485887 2012 FC42 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485888 2012 FJ42 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485889 2012 FR43 16/10/2010 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
485890 2012 FS47 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485891 2012 FA48 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
485892 2012 FH48 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485893 2012 FL49 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485894 2012 FE52 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
485895 2012 FL52 02/02/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
485896 2012 FS55 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485897 2012 FK59 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485898 2012 FR59 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485899 2012 FK67 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
485900 2012 FD71 29/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
485901 2012 FT71 01/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
485902 2012 FZ71 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485903 2012 FB79 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485904 2012 FH82 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
485905 2012 FS82 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485906 2012 FM83 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485907 2012 GM 19/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
485908 2012 GN 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
485909 2012 GE3 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485910 2012 GW5 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
485911 2012 GA6 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
485912 2012 GW9 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
485913 2012 GX12 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
485914 2012 GZ15 13/12/2010 Mauna Kea M. Micheli 2,4 km MPC · JPL
485915 2012 GG19 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
485916 2012 GN22 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485917 2012 GB23 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
485918 2012 GA27 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
485919 2012 GX31 27/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
485920 2012 GM32 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
485921 2012 GO32 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
485922 2012 GH33 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485923 2012 GM33 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
485924 2012 GM35 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485925 2012 GP35 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485926 2012 GV35 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
485927 2012 GO36 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485928 2012 GV36 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
485929 2012 HV 17/09/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
485930 2012 HG3 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
485931 2012 HG4 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
485932 2012 HE6 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
485933 2012 HK7 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
485934 2012 HG9 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485935 2012 HN9 10/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485936 2012 HR9 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
485937 2012 HX15 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
485938 2012 HR20 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
485939 2012 HV24 26/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485940 2012 HF25 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
485941 2012 HD33 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485942 2012 HH36 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
485943 2012 HK37 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
485944 2012 HR38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485945 2012 HL44 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485946 2012 HE45 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
485947 2012 HK45 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485948 2012 HK49 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
485949 2012 HR50 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485950 2012 HT50 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
485951 2012 HD51 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
485952 2012 HK51 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485953 2012 HU51 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485954 2012 HW51 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
485955 2012 HV54 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485956 2012 HY54 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
485957 2012 HL55 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485958 2012 HA56 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485959 2012 HR56 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485960 2012 HN61 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
485961 2012 HF62 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485962 2012 HX65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485963 2012 HB66 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
485964 2012 HO68 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485965 2012 HW68 19/04/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
485966 2012 HQ70 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485967 2012 HU73 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
485968 2012 HB75 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
485969 2012 HW75 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485970 2012 HJ79 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
485971 2012 HS81 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485972 2012 HX81 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485973 2012 JJ 09/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
485974 2012 JR 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
485975 2012 JZ 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
485976 2012 JY3 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485977 2012 JS18 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
485978 2012 JV23 25/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
485979 2012 JZ26 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
485980 2012 JV36 08/11/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
485981 2012 JT38 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485982 2012 JQ63 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
485983 2012 JM65 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485984 2012 JT66 08/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
485985 2012 JW66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
485986 2012 KF 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
485987 2012 KH2 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
485988 2012 KC4 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
485989 2012 KP5 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
485990 2012 KY10 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
485991 2012 KZ11 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
485992 2012 KA17 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
485993 2012 KC17 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485994 2012 KV34 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
485995 2012 KO38 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
485996 2012 KK47 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
485997 2012 LF 29/03/2009 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
485998 2012 LS 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
485999 2012 LE2 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
486000 2012 LP2 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001