Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/379001–380000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379001 2008 UE335 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379002 2008 UO336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379003 2008 UN340 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379004 2008 UP344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379005 2008 UQ344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379006 2008 UY346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379007 2008 UZ347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379008 2008 UH349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379009 2008 UN350 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379010 2008 UY352 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379011 2008 UA354 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379012 2008 UJ354 24/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379013 2008 UJ359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379014 2008 UD369 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379015 2008 UG369 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379016 2008 VZ4 04/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
379017 2008 VJ7 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379018 2008 VE19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379019 2008 VH21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379020 2008 VM23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379021 2008 VY34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
379022 2008 VP35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379023 2008 VW35 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379024 2008 VR38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379025 2008 VE39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379026 2008 VJ39 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
379027 2008 VP44 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379028 2008 VN46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379029 2008 VP51 05/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379030 2008 VA59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379031 2008 VW60 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379032 2008 VS70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379033 2008 VV70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379034 2008 VJ73 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379035 2008 VL76 07/11/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
379036 2008 VG77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379037 2008 WV9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379038 2008 WC13 19/11/2008 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
379039 2008 WA15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379040 2008 WO18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379041 2008 WW19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379042 2008 WV23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379043 2008 WM25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379044 2008 WR25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379045 2008 WF29 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379046 2008 WU29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379047 2008 WV31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379048 2008 WL33 21/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
379049 2008 WB37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379050 2008 WE42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379051 2008 WD43 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379052 2008 WT45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
379053 2008 WC47 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379054 2008 WO48 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379055 2008 WA49 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379056 2008 WK53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379057 2008 WJ58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379058 2008 WG64 18/11/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379059 2008 WN65 17/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379060 2008 WV66 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379061 2008 WY73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379062 2008 WU76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379063 2008 WY79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379064 2008 WN83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379065 2008 WN86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379066 2008 WN88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379067 2008 WY91 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
379068 2008 WD92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
379069 2008 WW99 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379070 2008 WS103 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379071 2008 WK107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379072 2008 WZ113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
379073 2008 WD115 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379074 2008 WS119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379075 2008 WR125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379076 2008 WT125 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379077 2008 WV125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379078 2008 WE128 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379079 2008 WW131 19/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379080 2008 WG133 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379081 2008 WJ135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379082 2008 WF137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379083 2008 WX138 24/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
379084 2008 WS139 21/11/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
379085 2008 XZ1 04/12/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
379086 2008 XG11 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379087 2008 XR15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379088 2008 XL17 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379089 2008 XY20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379090 2008 XY27 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379091 2008 XE29 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379092 2008 XM31 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379093 2008 XK45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379094 2008 XL53 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
379095 2008 XQ55 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379096 2008 YD 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379097 2008 YO5 22/12/2008 Marly P. Kocher 3,1 km MPC · JPL
379098 2008 YV5 21/12/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
379099 2008 YE6 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
379100 2008 YQ7 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379101 2008 YE12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379102 2008 YF13 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
379103 2008 YS13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
379104 2008 YL14 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379105 2008 YU22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379106 2008 YW23 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
379107 2008 YL25 22/12/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379108 2008 YY40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379109 2008 YE41 30/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
379110 2008 YW55 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379111 2008 YU60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379112 2008 YD64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
379113 2008 YN108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379114 2008 YG125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379115 2008 YZ127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379116 2008 YX135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379117 2008 YT136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379118 2008 YA138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379119 2008 YL171 30/12/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
379120 2009 AD15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379121 2009 AO21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379122 2009 AD35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379123 2009 AD48 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379124 2009 BE10 20/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
379125 2009 BT14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379126 2009 BN31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379127 2009 BY74 20/01/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
379128 2009 BW135 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379129 2009 BV183 20/01/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
379130 Lopresti 2009 CA20 15/02/2009 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,0 km MPC · JPL
379131 2009 CL40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379132 2009 CX42 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379133 2009 CL45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379134 2009 CJ53 13/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
379135 2009 CR55 14/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
379136 2009 DL22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
379137 2009 DA24 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379138 2009 DE51 20/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
379139 2009 DS124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379140 2009 EK16 19/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
379141 2009 EF26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
379142 2009 FR40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
379143 2009 HU11 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
379144 2009 HV11 17/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
379145 2009 HP55 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379146 2009 OM 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
379147 2009 OF4 24/07/2009 Sierra Stars R. Matson 560 m MPC · JPL
379148 2009 PR6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379149 2009 PH10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
379150 2009 PK12 15/08/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
379151 2009 PA17 14/08/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
379152 2009 PE21 15/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
379153 2009 QV1 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379154 2009 QU4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
379155 Volkerheinrich 2009 QR6 18/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 860 m MPC · JPL
379156 2009 QN8 17/08/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
379157 2009 QB11 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379158 2009 QO12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379159 2009 QW12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379160 2009 QA17 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
379161 2009 QL19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379162 2009 QY21 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379163 2009 QS22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
379164 2009 QG39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
379165 2009 QR40 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379166 2009 QV42 22/08/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
379167 2009 QK53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
379168 2009 QO53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379169 2009 QP53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379170 2009 QJ55 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379171 2009 QM57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379172 2009 QY57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379173 Gamaovalia 2009 RA2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 2,2 km MPC · JPL
379174 2009 RY2 28/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
379175 2009 RT3 13/09/2009 Kachina J. Hobart 900 m MPC · JPL
379176 2009 RD6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
379177 2009 RC8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
379178 2009 RF11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379179 2009 RK13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379180 2009 RV18 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379181 2009 RL19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
379182 2009 RQ19 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379183 2009 RB32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379184 2009 RR39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379185 2009 RP52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379186 2009 RH59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
379187 2009 RV63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379188 2009 RF69 17/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379189 2009 RO69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379190 2009 SE14 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379191 2009 SG15 26/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
379192 2009 SG16 20/09/2009 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
379193 2009 SH17 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379194 2009 SD26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379195 2009 SO29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379196 2009 SD38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
379197 2009 SR45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379198 2009 SD52 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
379199 2009 SF53 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379200 2009 SP58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379201 2009 SO59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379202 2009 SG63 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379203 2009 SF66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
379204 2009 SO70 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
379205 2009 ST87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379206 2009 SK96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379207 2009 ST101 24/09/2009 Jarnac Jarnac Obs. 830 m MPC · JPL
379208 2009 SL122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379209 2009 SD124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379210 2009 SO125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379211 2009 SR130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379212 2009 SZ130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379213 2009 SG134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379214 2009 SY134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
379215 2009 SC141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379216 2009 SW153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379217 2009 SY156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379218 2009 SB182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379219 2009 SG184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379220 2009 SP184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379221 2009 SY192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379222 2009 SJ193 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379223 2009 SM201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379224 2009 SQ213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379225 2009 SZ214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379226 2009 SV217 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379227 2009 SJ230 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379228 2009 SN233 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379229 2009 SV240 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379230 2009 SG253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379231 2009 SO264 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
379232 2009 SJ269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379233 2009 ST273 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379234 2009 SP274 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379235 2009 SU275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379236 2009 SN276 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379237 2009 SP278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
379238 2009 SC280 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
379239 2009 SE300 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379240 2009 SE320 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379241 2009 SA338 28/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379242 2009 SW341 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
379243 2009 SJ349 15/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379244 2009 SW349 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379245 2009 SZ354 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379246 2009 SJ355 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379247 2009 TY8 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379248 2009 TK15 15/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
379249 2009 TZ17 15/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
379250 2009 TR18 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379251 2009 TW19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379252 2009 TA38 14/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
379253 2009 TG38 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379254 2009 TT39 14/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
379255 2009 TH43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379256 2009 TZ47 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
379257 2009 UR2 16/10/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
379258 2009 UT16 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
379259 2009 UP19 23/10/2009 BlackBird K. Levin 2,0 km MPC · JPL
379260 2009 UJ23 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379261 2009 UU30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379262 2009 UJ44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379263 2009 UZ44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379264 2009 UW47 19/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379265 2009 UO48 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379266 2009 UF51 22/10/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
379267 2009 UF61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
379268 2009 UE81 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379269 2009 UA88 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379270 2009 UW88 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379271 2009 UG98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379272 2009 UJ98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379273 2009 UN98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
379274 2009 UN100 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379275 2009 UT111 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379276 2009 UL114 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379277 2009 UD127 22/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379278 2009 UP131 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379279 2009 UQ138 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379280 2009 UP146 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379281 2009 UU146 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379282 2009 UX146 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379283 2009 VF1 09/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,4 km MPC · JPL
379284 2009 VZ1 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379285 2009 VB10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379286 2009 VD10 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379287 2009 VU16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379288 2009 VO27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379289 2009 VU30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379290 2009 VH37 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379291 2009 VM38 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379292 2009 VB43 22/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
379293 2009 VK44 12/11/2009 Hibiscus N. Teamo 900 m MPC · JPL
379294 2009 VO44 15/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 3,9 km MPC · JPL
379295 2009 VR61 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379296 2009 VJ64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379297 2009 VJ68 01/07/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379298 2009 VO70 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379299 2009 VF71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379300 2009 VL71 09/11/2009 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379301 2009 VH72 14/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
379302 2009 VB76 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
379303 2009 VQ78 09/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379304 2009 VN81 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379305 2009 VH83 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379306 2009 VR84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379307 2009 VB88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379308 2009 VQ90 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379309 2009 VA91 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379310 2009 VH91 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379311 2009 VN103 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379312 2009 WY4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379313 2009 WF10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
379314 2009 WN14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379315 2009 WA19 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379316 2009 WL19 28/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
379317 2009 WM25 22/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379318 2009 WZ27 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379319 2009 WA28 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379320 2009 WS32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379321 2009 WT34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379322 2009 WC36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379323 2009 WW39 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
379324 2009 WZ41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379325 2009 WM42 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379326 2009 WF52 17/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379327 2009 WJ67 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379328 2009 WA69 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379329 2009 WY70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379330 2009 WP71 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379331 2009 WG73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379332 2009 WG74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
379333 2009 WU75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379334 2009 WX75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379335 2009 WT77 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379336 2009 WY77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379337 2009 WK83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379338 2009 WZ83 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379339 2009 WS85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379340 2009 WY87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379341 2009 WT89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379342 2009 WN92 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379343 2009 WO92 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379344 2009 WA93 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379345 2009 WC101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379346 2009 WS101 22/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
379347 2009 WQ105 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
379348 2009 WF116 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379349 2009 WL125 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379350 2009 WG132 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
379351 2009 WN132 21/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379352 2009 WT136 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
379353 2009 WP150 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379354 2009 WB159 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379355 2009 WJ159 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
379356 2009 WO165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379357 2009 WY171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379358 2009 WG175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379359 2009 WX176 23/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379360 2009 WJ180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379361 2009 WV180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379362 2009 WE188 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379363 2009 WH192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379364 2009 WO209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379365 2009 WC211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379366 2009 WE212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379367 2009 WT212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379368 2009 WU214 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379369 2009 WN216 24/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379370 2009 WX242 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379371 2009 WA248 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379372 2009 WA250 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379373 2009 WS253 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379374 2009 WV255 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379375 2009 WW259 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379376 2009 WR261 16/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
379377 2009 WZ261 17/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
379378 2009 WT262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379379 2009 XT3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
379380 2009 XF4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379381 2009 XN10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379382 2009 XP12 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379383 2009 XX13 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379384 2009 XC15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379385 2009 XB17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379386 2009 XV19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379387 2009 YM5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379388 2009 YR5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379389 2009 YD6 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379390 2009 YE6 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379391 2009 YR9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379392 2009 YB10 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379393 2009 YR10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379394 2009 YV12 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
379395 2009 YZ13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379396 2009 YM20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379397 2009 YY20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379398 2010 AU2 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
379399 2010 AZ3 09/01/2010 Janesville Greiner Obs. 2,8 km MPC · JPL
379400 2010 AG8 06/01/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379401 2010 AH8 06/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379402 2010 AL8 06/01/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
379403 2010 AA10 06/01/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
379404 2010 AH23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379405 2010 AU32 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379406 2010 AY40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379407 2010 AX41 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
379408 2010 AA42 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379409 2010 AD43 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379410 2010 AP50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379411 2010 AW56 10/12/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
379412 2010 AO59 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
379413 2010 AA61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
379414 2010 AU67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379415 2010 AB71 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379416 2010 AV73 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379417 2010 AY73 15/01/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379418 2010 AE74 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379419 2010 AD75 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
379420 2010 AP75 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
379421 2010 AF77 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379422 2010 AW77 06/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379423 2010 AB122 14/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
379424 2010 BW 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
379425 2010 BK6 17/01/2010 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
379426 2010 BF10 16/01/2010 WISE WISE 6,5 km MPC · JPL
379427 2010 BV93 27/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
379428 2010 CL5 09/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379429 2010 CK11 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379430 2010 CF18 12/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,3 km MPC · JPL
379431 2010 CU25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
379432 2010 CB26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379433 2010 CS34 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379434 2010 CH35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379435 2010 CX41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
379436 2010 CK43 16/01/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379437 2010 CD53 14/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
379438 2010 CE57 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379439 2010 CH61 09/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
379440 2010 CW67 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379441 2010 CV70 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379442 2010 CD80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379443 2010 CV80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
379444 2010 CE81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
379445 2010 CX81 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379446 2010 CK85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379447 2010 CZ92 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379448 2010 CM95 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379449 2010 CN98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379450 2010 CY98 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379451 2010 CV100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379452 2010 CD114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379453 2010 CH117 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379454 2010 CG118 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379455 2010 CP141 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379456 2010 CW144 13/02/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379457 2010 CD155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379458 2010 CG156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
379459 2010 CH157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379460 2010 CS159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379461 2010 CP161 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
379462 2010 CG165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379463 2010 CK172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379464 2010 CA177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379465 2010 CE177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
379466 2010 CJ183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
379467 2010 CV183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 4,7 km MPC · JPL
379468 2010 CC185 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379469 2010 CM185 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379470 2010 DQ4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379471 2010 DG34 20/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
379472 2010 DT40 16/02/2010 Haleakala M. Micheli 3,1 km MPC · JPL
379473 2010 DC42 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379474 2010 DA47 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379475 2010 DB47 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379476 2010 DU76 17/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379477 2010 DE79 18/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379478 2010 DE86 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
379479 2010 EH10 04/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
379480 2010 EQ35 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379481 2010 ET45 15/03/2010 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
379482 2010 EZ77 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379483 2010 EP91 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379484 2010 EB98 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379485 2010 EL98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379486 2010 EB106 13/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379487 2010 ED107 12/03/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379488 2010 EK107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379489 2010 EZ107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379490 2010 EB112 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379491 2010 EQ127 12/03/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379492 2010 EH139 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379493 2010 ER139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379494 2010 EK141 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379495 2010 EN143 09/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
379496 2010 ER143 15/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379497 2010 FN21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
379498 2010 FZ30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
379499 2010 FE53 20/12/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
379500 2010 FU56 20/03/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379501 2010 FR87 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379502 2010 FW91 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379503 2010 FM101 21/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379504 2010 GB74 14/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
379505 2010 GX99 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379506 2010 GN105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379507 2010 GL135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379508 2010 GU157 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379509 2010 GC159 05/04/2010 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
379510 2010 GC161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
379511 2010 HC1 18/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
379512 2010 HJ63 26/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
379513 2010 JG35 04/05/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379514 2010 JW78 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379515 2010 JD113 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
379516 2010 LM6 01/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
379517 2010 LH33 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379518 2010 LB49 08/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
379519 2010 LS68 09/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
379520 2010 OS23 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
379521 2010 OR86 27/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
379522 2010 UV4 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379523 2010 UY66 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379524 2010 UP76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379525 2010 UC93 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379526 2010 UH104 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379527 2010 US106 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379528 2010 VW23 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379529 2010 VM71 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379530 2010 VL112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379531 2010 WP10 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
379532 2010 WW45 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379533 2010 WV55 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379534 2010 WO58 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
379535 2010 WS60 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379536 2010 WP63 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
379537 2010 WT72 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379538 2010 XP15 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379539 2010 XA48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379540 2010 XW62 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379541 2011 AN 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
379542 2011 AQ3 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379543 2011 AZ7 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
379544 2011 AQ14 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
379545 2011 AC15 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379546 2011 AJ15 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379547 2011 AR19 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379548 2011 AN21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379549 2011 AT21 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379550 2011 AE24 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379551 2011 AN24 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379552 2011 AT32 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
379553 2011 AU34 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
379554 2011 AR41 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379555 2011 AU44 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379556 2011 AA47 21/01/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
379557 2011 AR53 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379558 2011 AL56 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379559 2011 AF57 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379560 2011 AL66 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379561 2011 AR66 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379562 2011 AK69 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379563 2011 AJ72 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379564 2011 AE78 19/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379565 2011 AS79 22/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
379566 2011 BA2 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379567 2011 BC3 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
379568 2011 BL4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379569 2011 BK8 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379570 2011 BY14 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
379571 2011 BH25 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379572 2011 BD32 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
379573 2011 BB33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379574 2011 BW37 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379575 2011 BD43 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379576 2011 BP45 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379577 2011 BV50 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379578 2011 BS52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379579 2011 BM54 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379580 2011 BD63 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379581 2011 BC67 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379582 2011 BM68 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379583 2011 BY71 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379584 2011 BO80 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
379585 2011 BF83 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
379586 2011 BG84 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379587 2011 BE100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379588 2011 BO114 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
379589 2011 BT115 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379590 2011 BE139 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379591 2011 CZ1 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
379592 2011 CZ2 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379593 2011 CX12 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379594 2011 CS15 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379595 2011 CY18 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379596 2011 CF19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379597 2011 CS33 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379598 2011 CW33 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379599 2011 CY37 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379600 2011 CB42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379601 2011 CZ45 15/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379602 2011 CZ46 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
379603 2011 CD49 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379604 2011 CY52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379605 2011 CJ54 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379606 2011 CO61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379607 2011 CY67 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379608 2011 CS68 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379609 2011 CS72 15/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
379610 2011 CY73 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
379611 2011 CZ74 20/11/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
379612 2011 CC75 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
379613 2011 CE83 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379614 2011 CS86 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379615 2011 CA88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379616 2011 CO88 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379617 2011 CK112 15/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
379618 2011 CY115 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379619 2011 DB3 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
379620 2011 DU3 23/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
379621 2011 DB6 26/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379622 2011 DF6 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
379623 2011 DY7 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379624 2011 DM8 14/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
379625 2011 DZ8 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
379626 2011 DN9 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379627 2011 DM10 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
379628 2011 DM13 25/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
379629 2011 DN13 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379630 2011 DM14 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379631 2011 DH18 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379632 2011 DH22 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379633 2011 DC23 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379634 2011 DH24 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379635 2011 DX24 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379636 2011 DO25 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379637 2011 DE27 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379638 2011 DG31 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379639 2011 DK37 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379640 2011 DP39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
379641 2011 DX39 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379642 2011 EB1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379643 2011 ET6 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
379644 2011 EY7 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379645 2011 EY17 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
379646 2011 EL18 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
379647 2011 EG19 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379648 2011 EA22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379649 2011 EF22 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379650 2011 EU23 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379651 2011 EZ24 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
379652 2011 EK25 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379653 2011 EF28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379654 2011 EF29 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379655 2011 EA38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379656 2011 EN39 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379657 2011 EN42 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379658 2011 EB43 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379659 2011 EB44 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379660 2011 EZ49 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379661 2011 EN53 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379662 2011 EW66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379663 2011 EF68 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379664 2011 EX68 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379665 2011 EG75 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379666 2011 EB77 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379667 2011 EN78 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379668 2011 EQ78 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379669 2011 EM81 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379670 2011 ER86 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379671 2011 FE7 16/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379672 2011 FT11 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379673 2011 FE16 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379674 2011 FO16 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379675 2011 FC17 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379676 2011 FC19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379677 2011 FD21 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379678 2011 FG24 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
379679 2011 FF26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379680 2011 FP27 03/11/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
379681 2011 FJ28 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379682 2011 FX29 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379683 2011 FZ30 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379684 2011 FB31 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379685 2011 FM37 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379686 2011 FR37 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379687 2011 FV38 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379688 2011 FW39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379689 2011 FY46 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379690 2011 FL47 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
379691 2011 FH57 01/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
379692 2011 FT58 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379693 2011 FY60 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379694 2011 FQ72 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379695 2011 FW74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379696 2011 FO79 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379697 2011 FB81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
379698 2011 FH84 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379699 2011 FF93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379700 2011 FT121 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379701 2011 FP126 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379702 2011 FT140 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379703 2011 FS141 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379704 2011 FK142 26/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
379705 2011 FC144 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379706 2011 FK150 04/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379707 2011 FR151 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
379708 2011 FK153 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379709 2011 GG2 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379710 2011 GV3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379711 2011 GE11 30/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
379712 2011 GS11 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379713 2011 GA12 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379714 2011 GL17 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379715 2011 GR25 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379716 2011 GY28 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379717 2011 GA29 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379718 2011 GB30 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379719 2011 GQ31 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379720 2011 GR31 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379721 2011 GM39 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379722 2011 GQ40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379723 2011 GM42 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379724 2011 GP42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
379725 2011 GQ44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379726 2011 GV45 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379727 2011 GB46 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379728 2011 GJ46 25/01/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
379729 2011 GM47 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379730 2011 GY47 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
379731 2011 GS48 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379732 2011 GY54 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
379733 2011 GQ55 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379734 2011 GR55 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379735 2011 GL57 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379736 2011 GN57 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379737 2011 GZ58 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379738 2011 GF63 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
379739 2011 GW63 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379740 2011 GY63 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379741 2011 GD65 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379742 2011 GH66 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379743 2011 GW66 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
379744 2011 GB70 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
379745 2011 GN72 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379746 2011 GP72 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379747 2011 GW74 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379748 2011 GE75 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379749 2011 GU75 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379750 2011 GK79 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379751 2011 GE81 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
379752 2011 GN82 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379753 2011 GJ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379754 2011 GP84 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379755 2011 GU84 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379756 2011 GC85 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379757 2011 GB88 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379758 2011 HU2 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
379759 2011 HU5 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379760 2011 HZ5 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
379761 2011 HL6 09/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
379762 2011 HP8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
379763 2011 HW9 08/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
379764 2011 HF10 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379765 2011 HO10 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379766 2011 HY16 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379767 2011 HH20 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
379768 2011 HL21 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379769 2011 HC25 06/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
379770 2011 HL26 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
379771 2011 HE28 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379772 2011 HK28 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
379773 2011 HB29 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379774 2011 HE31 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379775 2011 HZ37 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
379776 2011 HD45 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379777 2011 HU47 14/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
379778 2011 HX48 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379779 2011 HG51 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379780 2011 HR56 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379781 2011 HB57 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
379782 2011 HF58 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379783 2011 HV62 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379784 2011 HY65 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379785 2011 HG67 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379786 2011 HB68 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379787 2011 HO69 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379788 2011 HP69 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379789 2011 HQ69 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379790 2011 HT69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379791 2011 HH71 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379792 2011 HO82 14/04/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
379793 2011 HB84 09/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379794 2011 HC84 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379795 2011 HF84 25/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379796 2011 HL85 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379797 2011 HB86 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379798 2011 HL87 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379799 2011 HP93 14/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
379800 2011 JJ4 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379801 2011 JK6 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379802 2011 JP7 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379803 2011 JS7 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379804 2011 JF9 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379805 2011 JY16 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379806 2011 JK20 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379807 2011 JB25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379808 2011 JJ25 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379809 2011 JT26 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379810 2011 KO3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379811 2011 KV3 03/03/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379812 2011 KT4 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379813 2011 KE5 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379814 2011 KT11 05/05/2011 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
379815 2011 KG18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379816 2011 KT20 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379817 2011 KE28 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
379818 2011 KC29 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379819 2011 KK34 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
379820 2011 KU43 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379821 2011 KV43 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379822 2011 KV44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379823 2011 KD45 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379824 2011 KO45 12/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379825 2011 KE47 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379826 2011 LW6 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379827 2011 LN7 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
379828 2011 LA8 21/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379829 2011 LK9 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379830 2011 LU9 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379831 2011 LL10 04/06/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379832 2011 LA18 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379833 2011 LT22 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379834 2011 LZ22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379835 2011 PE3 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
379836 2011 QF 16/04/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
379837 2011 QP3 09/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
379838 2011 QD37 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379839 2011 QQ42 19/04/2010 WISE WISE 8,8 km MPC · JPL
379840 2011 SG69 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
379841 2011 UV173 22/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
379842 2011 UK178 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379843 2012 AM17 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379844 2012 BJ72 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379845 2012 BP84 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379846 2012 BB123 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379847 2012 CT25 29/08/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
379848 2012 DB31 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
379849 2012 DK38 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
379850 2012 DJ49 27/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
379851 2012 EB8 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379852 2012 EO9 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
379853 2012 FO32 29/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379854 2012 FK74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379855 2012 FN76 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379856 2012 GP6 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379857 2012 GP26 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379858 2012 GQ26 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
379859 2012 GV31 10/05/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
379860 2012 GU32 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379861 2012 GA33 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379862 2012 HJ 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379863 2012 HP 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379864 2012 HK3 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379865 2012 HA5 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379866 2012 HP14 18/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379867 2012 HC17 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379868 2012 HV22 04/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379869 2012 HH23 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379870 2012 HA26 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
379871 2012 HW33 05/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
379872 2012 HU34 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
379873 2012 HS35 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379874 2012 HB39 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379875 2012 HP39 19/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
379876 2012 HX44 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
379877 2012 HB47 09/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
379878 2012 HN47 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379879 2012 HB49 02/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
379880 2012 HL51 26/08/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
379881 2012 HH55 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379882 2012 HX60 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379883 2012 HV61 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379884 2012 HJ62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379885 2012 HG63 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379886 2012 HL63 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
379887 2012 HC67 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379888 2012 HH67 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379889 2012 HV67 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379890 2012 HE68 10/10/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
379891 2012 HF71 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379892 2012 HO72 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
379893 2012 HB73 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379894 2012 HN80 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379895 2012 HZ81 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379896 2012 HN82 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379897 2012 JF2 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
379898 2012 JG4 02/09/2000 Prescott P. G. Comba 880 m MPC · JPL
379899 2012 JX7 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379900 2012 JQ13 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379901 2012 JA16 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379902 2012 JZ19 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
379903 2012 JF25 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379904 2012 JG26 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379905 2012 JH26 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379906 2012 JR27 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379907 2012 JJ34 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379908 2012 JW34 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379909 2012 JF37 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379910 2012 JN53 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379911 2012 JH58 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379912 2012 JZ58 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379913 2012 JX59 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
379914 2012 JK63 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379915 2012 JU64 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379916 2012 JL65 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
379917 2012 JT65 15/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
379918 2012 JE66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379919 2012 JG66 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379920 2012 KQ11 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
379921 2012 KL15 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379922 2012 KT18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379923 2012 KC27 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
379924 2012 KX27 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379925 2012 KO34 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
379926 2012 KZ42 16/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379927 2012 KJ44 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379928 2012 KW44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379929 2012 KK49 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
379930 2012 KX49 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379931 2012 LQ2 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379932 2012 LW2 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379933 2012 LM4 25/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
379934 2012 LN4 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379935 2012 LM7 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379936 2012 LX7 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379937 2012 LG8 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379938 2012 LW9 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379939 2012 LV11 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
379940 2012 LX14 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379941 2012 LE17 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379942 2012 LH19 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379943 2012 LK19 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379944 2012 LH23 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379945 2012 MG1 29/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379946 2012 MD9 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379947 2012 MP12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
379948 2012 MV12 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
379949 2012 OM1 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379950 2012 OC2 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
379951 2012 OY3 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379952 2012 PV14 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379953 2012 PC18 13/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379954 2012 PM20 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379955 2012 PC30 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
379956 2012 PJ33 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379957 2012 PX33 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379958 2012 PB39 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379959 2012 QD2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379960 2012 QC6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379961 2012 QA9 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
379962 2012 QZ21 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379963 2012 QR25 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379964 2012 QH30 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
379965 2012 QV34 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379966 2012 QT35 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
379967 2012 QP39 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379968 2012 QO40 08/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
379969 2012 QG44 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
379970 2012 RL26 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
379971 2012 RA30 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379972 2012 SA1 08/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
379973 2012 SQ21 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
379974 2012 SH28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
379975 2012 TJ7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
379976 2012 TP7 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379977 2012 TN15 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
379978 2012 TH52 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
379979 2012 TM52 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379980 2012 TF78 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379981 2012 TK108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
379982 2012 TY135 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
379983 2012 TJ144 22/04/2010 WISE WISE 8,4 km MPC · JPL
379984 2012 TQ145 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
379985 2012 TM191 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
379986 2012 TM241 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
379987 2012 TK294 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
379988 2012 TP308 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379989 2012 UH134 19/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379990 2012 UL161 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379991 2012 US166 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379992 2012 VZ111 21/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379993 2013 BU39 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379994 2013 CS1 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379995 2013 CC68 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379996 2013 CX126 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379997 2013 CM156 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
379998 2013 CG159 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
379999 2013 CY212 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
380000 2013 CB213 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001