Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/473001–474000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473001 2015 HZ34 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473002 2015 HK35 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
473003 2015 HR36 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473004 2015 HH38 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473005 2015 HO38 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473006 2015 HQ38 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473007 2015 HC40 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473008 2015 HE40 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473009 2015 HV40 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473010 2015 HX40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473011 2015 HC42 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473012 2015 HJ42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473013 2015 HM42 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473014 2015 HQ42 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
473015 2015 HV44 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473016 2015 HD55 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
473017 2015 HX55 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473018 2015 HZ55 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473019 2015 HN56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473020 2015 HT56 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473021 2015 HC57 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473022 2015 HS59 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473023 2015 HJ60 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473024 2015 HL61 29/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473025 2015 HX61 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473026 2015 HF62 11/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473027 2015 HB64 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473028 2015 HE64 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473029 2015 HH68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473030 2015 HB69 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473031 2015 HR69 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473032 2015 HS71 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473033 2015 HG72 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473034 2015 HE73 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473035 2015 HW73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473036 2015 HS74 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473037 2015 HD75 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473038 2015 HG75 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473039 2015 HX76 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473040 2015 HK77 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
473041 2015 HA79 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473042 2015 HU79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
473043 2015 HM80 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473044 2015 HW80 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473045 2015 HM81 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473046 2015 HQ81 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473047 2015 HU81 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473048 2015 HH82 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473049 2015 HY83 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473050 2015 HB84 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
473051 2015 HL84 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473052 2015 HR85 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473053 2015 HG86 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473054 2015 HK86 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473055 2015 HM87 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473056 2015 HR88 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473057 2015 HU88 13/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473058 2015 HO90 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473059 2015 HZ90 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473060 2015 HB91 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473061 2015 HO91 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
473062 2015 HR91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473063 2015 HR92 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473064 2015 HG93 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473065 2015 HQ93 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473066 2015 HC94 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473067 2015 HD94 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
473068 2015 HF94 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473069 2015 HP94 14/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
473070 2015 HQ94 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473071 2015 HZ95 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473072 2015 HX96 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473073 2015 HV99 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473074 2015 HD102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473075 2015 HV104 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
473076 2015 HG105 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473077 2015 HE107 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473078 2015 HQ114 08/10/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
473079 2015 HC115 14/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473080 2015 HP120 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
473081 2015 HX123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473082 2015 HF138 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473083 2015 HG144 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473084 2015 HN145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473085 2015 HQ148 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473086 2015 HK149 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473087 2015 HL149 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473088 2015 HT149 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473089 2015 HN150 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473090 2015 HC151 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473091 2015 HU153 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473092 2015 HU154 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473093 2015 HZ154 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473094 2015 HA162 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473095 2015 HJ162 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473096 2015 HU162 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473097 2015 HV165 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473098 2015 HW165 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473099 2015 HG167 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473100 2015 HN167 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473101 2015 HT169 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473102 2015 HV170 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473103 2015 HW170 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473104 2015 HB172 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473105 2015 HO172 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473106 2015 HQ172 15/05/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
473107 2015 HT172 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473108 2015 HC173 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473109 2015 HM173 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473110 2015 HN173 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473111 2015 HS173 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473112 2015 HZ173 03/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473113 2015 HA174 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473114 2015 HL174 24/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473115 2015 HU175 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
473116 2015 HW175 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473117 2015 HZ175 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473118 2015 HS176 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
473119 2015 HF177 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473120 2015 HL179 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473121 2015 HJ180 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
473122 2015 JS 28/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473123 2015 JS2 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473124 2015 JV2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473125 2015 JH3 31/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473126 2015 JP3 18/09/2011 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473127 2015 JZ4 15/10/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473128 2015 JG5 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473129 2015 JM5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473130 2015 JQ6 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473131 2015 JV6 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473132 2015 JZ6 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473133 2015 JS7 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473134 2015 JJ10 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
473135 2015 KK2 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473136 2015 KD3 21/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473137 2015 KK3 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473138 2015 KR3 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473139 2015 KT3 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
473140 2015 KP4 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473141 2015 KN5 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473142 2015 KH6 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473143 2015 KL6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473144 2015 KP6 04/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473145 2015 KQ8 11/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
473146 2015 KW10 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473147 2015 KG11 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
473148 2015 KL11 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473149 2015 KU12 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473150 2015 KY12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473151 2015 KR14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473152 2015 KM16 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473153 2015 KW17 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
473154 2015 KR20 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
473155 2015 KZ21 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473156 2015 KS24 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473157 2015 KH26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473158 2015 KN26 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473159 2015 KW27 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473160 2015 KE28 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473161 2015 KE29 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 31811| 4,0 km MPC · JPL
473162 2015 KP30 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473163 2015 KA31 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473164 2015 KC31 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
473165 2015 KO31 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473166 2015 KS31 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473167 2015 KE32 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473168 2015 KR32 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473169 2015 KU32 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473170 2015 KJ38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473171 2015 KY38 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473172 2015 KY39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473173 2015 KT46 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473174 2015 KR49 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473175 2015 KU52 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473176 2015 KF57 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
473177 2015 KT59 17/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
473178 2015 KZ60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473179 2015 KP63 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473180 2015 KM64 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473181 2015 KL67 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473182 2015 KU67 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473183 2015 KX67 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473184 2015 KD69 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473185 2015 KN70 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473186 2015 KR70 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473187 2015 KD71 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473188 2015 KG71 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473189 2015 KO71 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473190 2015 KF72 15/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
473191 2015 KJ73 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473192 2015 KU73 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473193 2015 KZ75 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473194 2015 KH76 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473195 2015 KJ76 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473196 2015 KQ77 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473197 2015 KM82 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
473198 2015 KV83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473199 2015 KF90 27/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
473200 2015 KB91 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473201 2015 KT94 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473202 2015 KF98 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473203 2015 KW101 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473204 2015 KF103 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473205 2015 KX110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473206 2015 KG113 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473207 2015 KM113 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473208 2015 KE115 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
473209 2015 KJ116 03/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
473210 2015 KM116 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
473211 2015 KB120 20/01/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
473212 2015 KT125 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473213 2015 KF129 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473214 2015 KS129 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473215 2015 KX129 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473216 2015 KB131 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473217 2015 KP133 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473218 2015 KW133 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473219 2015 KY133 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473220 2015 KY135 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473221 2015 KF140 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473222 2015 KD141 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473223 2015 KY141 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473224 2015 KW142 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473225 2015 KX144 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473226 2015 KG145 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473227 2015 KO147 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473228 2015 KW147 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
473229 2015 KC150 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473230 2015 KP151 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
473231 2015 KH152 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473232 2015 KE156 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473233 2015 KG161 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473234 2015 LA 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473235 2015 LO 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473236 2015 LM3 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473237 2015 LM4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473238 2015 LZ4 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473239 2015 LL6 25/07/2008 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
473240 2015 LE13 29/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473241 2015 LL23 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473242 2015 LH32 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473243 2015 LV36 25/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473244 2015 LE37 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473245 2015 LG37 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473246 2015 LN37 23/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
473247 2015 MF1 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473248 2015 MT1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473249 2015 MW1 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473250 2015 MA2 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473251 2015 MD2 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473252 2015 ML6 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473253 2015 MF15 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473254 2015 MQ19 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473255 2015 MT21 29/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
473256 2015 MT23 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473257 2015 MF24 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473258 2015 MU24 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473259 2015 MD26 28/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
473260 2015 MX26 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473261 2015 MA28 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473262 2015 MN31 13/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473263 2015 ML35 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473264 2015 MT35 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473265 2015 MY35 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
473266 2015 MC36 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
473267 2015 MN37 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473268 2015 MF38 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473269 2015 MJ42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473270 2015 MM44 12/11/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
473271 2015 MH66 16/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
473272 2015 MR91 03/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
473273 2015 MJ92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473274 2015 MW92 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473275 2015 MW93 13/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473276 2015 MC94 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473277 2015 NT10 27/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
473278 2015 ND11 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473279 2015 NG12 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473280 2015 NR22 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473281 2015 NT25 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473282 2015 OC5 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
473283 2015 OO19 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473284 2015 OE42 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
473285 2015 PZ7 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473286 2015 PD30 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473287 2015 PZ46 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473288 2015 PT281 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
473289 2015 PL293 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
473290 2015 PF294 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
473291 2015 PY304 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473292 2015 PP305 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473293 2015 PW306 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473294 2015 PM310 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473295 2015 QO 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473296 2015 QR10 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473297 2015 RW10 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473298 2015 RV16 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473299 2015 RJ17 09/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473300 2015 RF25 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473301 2015 RA27 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
473302 2015 RX34 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473303 2015 RC56 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473304 2015 RV70 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473305 2015 RK84 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
473306 2015 RT87 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
473307 2015 RO88 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473308 2015 RM89 11/11/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473309 2015 RO92 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473310 2015 RR96 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
473311 2015 RE101 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
473312 2015 RH104 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473313 2015 RD105 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473314 2015 RW106 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473315 2015 RU108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
473316 2015 RG118 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473317 2015 RN122 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473318 2015 RP185 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473319 2015 RC222 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473320 2015 RB224 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473321 2015 RJ240 28/12/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
473322 2015 SW2 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
473323 2015 SO10 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473324 2015 SW17 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
473325 2015 SR19 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473326 2015 TY6 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473327 2015 TZ6 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
473328 2015 TV12 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473329 2015 TG69 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473330 2015 TE82 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473331 2015 TO85 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473332 2015 TD91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
473333 2015 TC104 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473334 2015 TF104 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473335 2015 TD107 31/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
473336 2015 TR109 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473337 2015 TS110 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473338 2015 TM122 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
473339 2015 TP147 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473340 2015 TO160 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473341 2015 TK171 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473342 2015 TZ171 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473343 2015 TD189 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
473344 2015 TG190 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473345 2015 TD193 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473346 2015 TL193 07/06/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
473347 2015 TU193 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473348 2015 TE197 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473349 2015 TT204 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473350 2015 TG205 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473351 2015 TL209 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473352 2015 TH216 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
473353 2015 TQ233 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473354 2015 TN242 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
473355 2015 TF244 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473356 2015 TU247 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473357 2015 TP249 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473358 2015 TS252 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473359 2015 TV256 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473360 2015 TK265 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473361 2015 TY266 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473362 2015 TE282 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473363 2015 TS292 29/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
473364 2015 TU296 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473365 2015 TG303 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
473366 2015 TE304 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473367 2015 TC312 22/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
473368 2015 TP331 29/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
473369 2015 UZ9 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473370 2015 UB12 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473371 2015 UM12 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473372 2015 UA17 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473373 2015 UW17 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473374 2015 UN38 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473375 2015 UY45 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473376 2015 UP49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473377 2015 UA54 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473378 2015 UZ65 27/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
473379 2015 US66 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473380 2015 UL72 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473381 2015 UQ72 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
473382 2015 UX72 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473383 2015 UQ73 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473384 2015 UZ77 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473385 2015 UL78 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
473386 2015 UL83 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473387 2015 UX83 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473388 2015 VW23 27/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
473389 2015 VC25 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473390 2015 VF25 02/01/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
473391 2015 VC26 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473392 2015 VH26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473393 2015 VG39 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473394 2015 VK40 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473395 2015 VX40 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473396 2015 VF41 17/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
473397 2015 VT41 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473398 2015 VX51 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473399 2015 VD63 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
473400 2015 VN71 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473401 2015 VP74 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473402 2015 VQ88 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473403 2015 VQ93 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
473404 2015 VM94 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473405 2015 VM96 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473406 2015 VY101 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473407 2015 VA103 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473408 2015 VG112 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473409 2015 VH113 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473410 2015 VY116 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473411 2015 VK117 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473412 2015 VR117 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473413 2015 VY117 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473414 2015 VE118 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473415 2015 VN118 03/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
473416 2015 VB120 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473417 2015 VS123 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473418 2015 VV124 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
473419 2015 VW128 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,8 km MPC · JPL
473420 2015 VQ129 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473421 2015 VE131 31/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
473422 2015 VJ135 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473423 2015 VU135 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473424 2015 VE137 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473425 2015 VE141 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473426 2015 VG141 15/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473427 2015 VM141 17/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473428 2015 VR141 21/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
473429 2015 VR143 02/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473430 2015 VG149 25/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473431 2015 WS3 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473432 2015 WC5 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473433 2015 WH7 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
473434 2015 WK7 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473435 2015 WE12 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473436 2015 WN14 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473437 2015 WV14 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473438 2015 WC15 07/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
473439 2015 WH15 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473440 2015 XK 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473441 2015 XD2 24/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473442 2015 XE2 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473443 2015 XR2 10/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
473444 2015 XT2 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473445 2015 XP3 11/03/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
473446 2015 XR3 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473447 2015 XK4 14/01/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
473448 2015 XT5 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473449 2015 XV9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473450 2015 XQ10 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
473451 2015 XU12 06/12/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
473452 2015 XG26 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473453 2015 XW30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473454 2015 XQ35 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473455 2015 XP45 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473456 2015 XE46 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473457 2015 XV51 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
473458 2015 XA55 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473459 2015 XF56 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473460 2015 XQ56 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473461 2015 XT56 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473462 2015 XA58 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473463 2015 XL59 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473464 2015 XM59 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473465 2015 XQ59 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473466 2015 XY59 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473467 2015 XU62 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473468 2015 XS64 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473469 2015 XC65 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
473470 2015 XE66 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473471 2015 XF66 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473472 2015 XH66 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
473473 2015 XR69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473474 2015 XC70 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
473475 2015 XG71 21/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
473476 2015 XS72 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473477 2015 XG75 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473478 2015 XG76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473479 2015 XE80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473480 2015 XJ81 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473481 2015 XF82 29/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
473482 2015 XN82 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
473483 2015 XA83 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473484 2015 XM84 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473485 2015 XN85 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473486 2015 XV86 10/04/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
473487 2015 XW86 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473488 2015 XQ87 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473489 2015 XA90 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473490 2015 XQ94 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473491 2015 XP97 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473492 2015 XF102 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473493 2015 XU103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473494 2015 XV104 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473495 2015 XX106 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473496 2015 XU113 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473497 2015 XJ116 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473498 2015 XP122 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473499 2015 XJ123 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473500 2015 XA129 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473501 2015 XL131 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473502 2015 XT131 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473503 Minoruozima 2015 XE132 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473504 2015 XL134 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473505 2015 XY134 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473506 2015 XC136 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
473507 2015 XP136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473508 2015 XR136 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473509 2015 XL137 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473510 2015 XL138 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473511 2015 XJ139 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
473512 2015 XZ139 29/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
473513 2015 XD140 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473514 2015 XW141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473515 2015 XE144 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473516 2015 XO144 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473517 2015 XY144 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473518 2015 XN146 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473519 2015 XU146 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473520 2015 XN147 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
473521 2015 XP147 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473522 2015 XW147 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473523 2015 XZ147 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473524 2015 XC148 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473525 2015 XO148 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473526 2015 XG152 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473527 2015 XA161 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
473528 2015 XW165 28/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
473529 2015 XO166 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473530 2015 XO167 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
473531 2015 XU167 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473532 2015 XC168 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473533 2015 XK170 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473534 2015 XP170 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473535 2015 XS170 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473536 2015 XZ170 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473537 2015 XP171 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473538 2015 XR171 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473539 2015 XC172 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
473540 2015 XN173 15/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
473541 2015 XJ185 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473542 2015 XV188 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473543 2015 XO191 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473544 2015 XB192 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473545 2015 XO193 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473546 2015 XG195 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473547 2015 XX195 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
473548 2015 XP196 09/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
473549 2015 XS196 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473550 2015 XB197 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473551 2015 XL197 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473552 2015 XL201 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473553 2015 XQ201 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473554 2015 XH202 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473555 2015 XP203 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473556 2015 XU203 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473557 2015 XF206 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473558 2015 XJ207 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
473559 2015 XC210 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473560 2015 XQ211 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473561 2015 XN212 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473562 2015 XL213 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,7 km MPC · JPL
473563 2015 XO214 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473564 2015 XE216 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
473565 2015 XP216 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473566 2015 XA217 27/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
473567 2015 XK217 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473568 2015 XD219 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473569 2015 XG220 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473570 2015 XG221 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473571 2015 XW222 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473572 2015 XC223 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473573 2015 XC224 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473574 2015 XP226 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473575 2015 XL228 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473576 2015 XS228 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473577 2015 XR229 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473578 2015 XD230 05/07/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
473579 2015 XD231 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473580 2015 XW233 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473581 2015 XS234 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473582 2015 XZ234 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473583 2015 XE235 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473584 2015 XQ236 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473585 2015 XT237 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
473586 2015 XU237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473587 2015 XK238 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473588 2015 XO238 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473589 2015 XV242 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473590 2015 XR243 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473591 2015 XB245 15/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
473592 2015 XO245 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473593 2015 XQ245 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473594 2015 XR245 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473595 2015 XU245 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473596 2015 XA246 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473597 2015 XH257 03/05/2013 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
473598 2015 XD258 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473599 2015 XK258 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
473600 2015 XU258 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473601 2015 XJ259 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473602 2015 XW260 05/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
473603 2015 XY262 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473604 2015 XX264 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
473605 2015 XZ264 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
473606 2015 XT265 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473607 2015 XB266 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473608 2015 XV268 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 1,9 km MPC · JPL
473609 2015 XB269 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473610 2015 XK273 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473611 2015 XX273 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473612 2015 XS274 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473613 2015 XT274 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473614 2015 XA276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473615 2015 XP276 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473616 2015 XT277 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473617 2015 XV278 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473618 2015 XD279 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473619 2015 XO279 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
473620 2015 XZ284 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473621 2015 XA287 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473622 2015 XJ289 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473623 2015 XA292 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473624 2015 XL293 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473625 2015 XO293 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473626 2015 XU297 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473627 2015 XT298 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473628 2015 XS306 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473629 2015 XC308 01/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
473630 2015 XX308 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473631 2015 XC309 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473632 2015 XN309 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473633 2015 XK310 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473634 2015 XL311 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473635 2015 XX312 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473636 2015 XP313 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473637 2015 XC314 21/09/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
473638 2015 XR314 05/08/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
473639 2015 XN315 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473640 2015 XC316 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
473641 2015 XO316 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473642 2015 XS318 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473643 2015 XD321 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
473644 2015 XA322 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473645 2015 XQ322 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473646 2015 XU325 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473647 2015 XL327 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473648 2015 XC330 26/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
473649 2015 XN332 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473650 2015 XS332 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473651 2015 XL334 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473652 2015 XV334 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473653 2015 XA335 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473654 2015 XD335 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473655 2015 XF337 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473656 2015 XW337 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473657 2015 XZ337 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473658 2015 XB342 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473659 2015 XM343 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
473660 2015 XP343 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473661 2015 XK344 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
473662 2015 XX344 30/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
473663 2015 XJ347 02/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473664 2015 XS347 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473665 2015 XT347 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473666 2015 XA348 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
473667 2015 XE348 26/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
473668 2015 XA350 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473669 2015 XD350 27/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473670 2015 XP350 15/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
473671 2015 XB351 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473672 2015 XH353 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473673 2015 XB355 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473674 2015 XE355 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473675 2015 XT355 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473676 2015 XT356 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473677 2015 XZ364 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473678 2015 XH368 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473679 2015 XY369 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473680 2015 XH370 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473681 2015 XM372 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473682 2015 XZ373 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473683 2015 XU374 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
473684 2015 XU379 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
473685 2015 XZ379 15/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
473686 2015 XG380 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473687 2015 XL380 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473688 2015 XM380 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
473689 2015 XP380 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
473690 2015 XG381 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473691 2015 XY382 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
473692 2015 XN384 15/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
473693 2015 YW 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473694 2015 YU3 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
473695 2015 YL4 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
473696 2015 YA5 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473697 2015 YM6 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473698 2015 YP6 02/12/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
473699 2015 YR6 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473700 2015 YS6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473701 2015 YT6 16/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
473702 2015 YL8 14/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
473703 2015 YP8 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473704 2015 YQ8 26/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473705 2015 YW8 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473706 2015 YX8 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473707 2015 YK9 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473708 2015 YA11 22/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473709 2015 YC11 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
473710 2015 YD16 10/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
473711 2015 YR16 09/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
473712 2015 YG17 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473713 2015 YF18 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
473714 2015 YH18 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473715 2015 YR18 25/10/2011 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
473716 2015 YV18 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473717 2015 YW18 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473718 2015 YU20 26/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
473719 2016 AA 05/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
473720 2016 AP3 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
473721 2016 AY116 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
473722 2016 AF119 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473723 2016 AS121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
473724 2016 AV131 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473725 2016 BX6 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473726 2016 BU12 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473727 2016 BO81 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473728 2016 CR27 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473729 2016 CE58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473730 2016 CG123 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473731 2016 CQ189 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473732 2016 CY200 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473733 2016 CZ204 19/02/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
473734 2016 CL222 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473735 2016 CG256 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473736 2016 CB261 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473737 2016 DE22 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473738 2016 DV24 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473739 2016 DU25 23/03/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
473740 2016 DB28 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
473741 2016 ES4 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473742 2016 EV4 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
473743 2016 EW4 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473744 2016 EA5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
473745 2016 EA7 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473746 2016 EO9 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473747 2016 EZ10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473748 2016 EB11 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473749 2016 EW12 17/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473750 2016 EJ15 30/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
473751 2016 EK17 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473752 2016 EL17 08/01/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
473753 2016 EB18 12/07/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
473754 2016 EC30 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
473755 2016 EY32 07/11/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
473756 2016 EZ32 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473757 2016 EB37 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473758 2016 ES37 15/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473759 2016 EH45 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473760 2016 EC46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473761 2016 EG50 29/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
473762 2016 EX53 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473763 2016 EL54 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473764 2016 EP54 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473765 2016 EV57 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473766 2016 EE58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473767 2016 EN59 20/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
473768 2016 EQ60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473769 2016 EJ65 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473770 2016 ES65 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473771 2016 EU68 08/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
473772 2016 EP70 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473773 2016 EK73 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473774 2016 EG76 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473775 2016 EM77 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473776 2016 EQ78 02/04/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
473777 2016 EW78 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473778 2016 EO79 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
473779 2016 EX79 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473780 2016 EH80 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473781 2016 EA81 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473782 2016 EY81 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473783 2016 EF82 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473784 2016 EM82 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
473785 2016 EX85 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
473786 2016 EB87 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473787 2016 EE87 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473788 2016 EO87 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473789 2016 EV87 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473790 2016 EY87 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473791 2016 EZ87 22/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
473792 2016 EN88 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473793 2016 EH89 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473794 2016 EK89 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473795 2016 EG90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473796 2016 EY90 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473797 2016 EY91 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
473798 2016 EZ91 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473799 2016 EK92 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473800 2016 EM95 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473801 2016 EF97 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473802 2016 EH101 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473803 2016 EB106 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473804 2016 ED106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473805 2016 EG108 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473806 2016 EM108 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473807 2016 EU108 15/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473808 2016 EK109 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473809 2016 EV109 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
473810 2016 EF110 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473811 2016 EN110 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473812 2016 EQ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473813 2016 EB111 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473814 2016 EO111 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
473815 2016 EJ112 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473816 2016 EK112 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473817 2016 EX113 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473818 2016 EA114 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
473819 2016 EF114 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473820 2016 EH114 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473821 2016 EX114 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473822 2016 EJ115 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473823 2016 EM115 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473824 2016 EB116 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
473825 2016 EO116 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473826 2016 ER116 22/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
473827 2016 EX116 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
473828 2016 ES117 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473829 2016 ED120 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473830 2016 EO122 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473831 2016 EA124 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473832 2016 EB124 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473833 2016 EF124 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473834 2016 EK124 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473835 2016 ET124 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473836 2016 EU124 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473837 2016 EV124 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473838 2016 EM125 17/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
473839 2016 EB126 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473840 2016 EM126 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473841 2016 EO126 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473842 2016 EQ126 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473843 2016 ES126 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473844 2016 EW127 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473845 2016 EM128 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473846 2016 EW129 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473847 2016 EX129 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
473848 2016 EE130 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473849 2016 EH130 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473850 2016 EM130 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473851 2016 ER130 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473852 2016 ET130 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473853 2016 EV130 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473854 2016 EZ130 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473855 2016 EB131 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473856 2016 EM131 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473857 2016 EE132 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473858 2016 EL132 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473859 2016 EY132 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473860 2016 EL133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473861 2016 ES133 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473862 2016 EX133 18/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
473863 2016 EC134 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473864 2016 EG134 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473865 2016 EH134 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473866 2016 ET134 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473867 2016 EG135 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473868 2016 EK135 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473869 2016 EU135 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
473870 2016 EK136 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473871 2016 EP136 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473872 2016 EF137 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473873 2016 EA138 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473874 2016 EK138 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,9 km MPC · JPL
473875 2016 EP138 28/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
473876 2016 EC139 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
473877 2016 EM139 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473878 2016 EY139 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473879 2016 EH140 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473880 2016 EX140 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473881 2016 ED141 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473882 2016 EF141 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473883 2016 ER141 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473884 2016 ER142 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473885 2016 EX142 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473886 2016 EK143 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473887 2016 EG144 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473888 2016 EK144 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473889 2016 EQ144 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473890 2016 EK145 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473891 2016 EL145 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473892 2016 ES145 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473893 2016 ET145 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473894 2016 ET146 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473895 2016 EX146 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473896 2016 EY146 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473897 2016 EB147 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473898 2016 EK147 29/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473899 2016 EN147 18/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473900 2016 EP147 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473901 2016 ER147 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473902 2016 ED148 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473903 2016 EE148 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473904 2016 ET148 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
473905 2016 EB149 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473906 2016 ER149 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473907 2016 ES149 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473908 2016 EZ149 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473909 2016 EB150 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473910 2016 EN150 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473911 2016 EU150 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473912 2016 EX150 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
473913 2016 ED151 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473914 2016 EH151 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473915 2016 EJ151 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473916 2016 EU151 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473917 2016 ED152 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473918 2016 EN152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473919 2016 ES152 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473920 2016 EX152 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473921 2016 EU154 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473922 2016 EE155 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473923 2016 EH155 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473924 2016 EJ155 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473925 2016 EL155 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473926 2016 ES158 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473927 2016 EM159 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473928 2016 EK160 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473929 2016 EX160 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473930 2016 EK161 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473931 2016 EM161 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473932 2016 EF163 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473933 2016 EG163 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
473934 2016 EQ163 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473935 2016 ER163 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
473936 2016 EF166 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473937 2016 EV166 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473938 2016 EW167 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473939 2016 ED168 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473940 2016 EH169 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
473941 2016 EP169 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473942 2016 EY170 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473943 2016 EG171 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473944 2016 EL172 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473945 2016 EP172 13/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
473946 2016 EY175 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473947 2016 EU177 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473948 2016 EY178 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473949 2016 EF179 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473950 2016 EK179 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473951 2016 EQ179 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473952 2016 ES179 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473953 2016 EO180 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473954 2016 EE181 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473955 2016 EF181 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473956 2016 EN181 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473957 2016 EQ181 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473958 2016 EE182 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473959 2016 EX184 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473960 2016 EK186 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473961 2016 EL186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473962 2016 EE187 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473963 2016 EX187 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473964 2016 EA188 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
473965 2016 EE188 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473966 2016 EK188 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473967 2016 EA190 11/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
473968 2016 EK190 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473969 2016 EM191 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473970 2016 EN191 14/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473971 2016 EW191 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473972 2016 EP192 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473973 2016 EE193 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473974 2016 EM195 05/02/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
473975 2016 EX195 24/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
473976 2016 EB196 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473977 2016 EG196 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473978 2016 EK196 16/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
473979 2016 ER196 18/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
473980 2016 ES196 09/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473981 2016 ET196 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
473982 2016 EH197 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473983 2016 EA198 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473984 2016 ER198 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473985 2016 EE201 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
473986 2016 EM201 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473987 2016 EU201 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473988 2016 EY201 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473989 2016 EC202 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473990 2016 EM202 03/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
473991 2016 EU202 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473992 2016 FH17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473993 2016 FT17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473994 2016 FV19 08/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
473995 2016 FX19 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473996 2016 FY19 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473997 2016 FH21 09/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
473998 2016 FM23 21/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
473999 2016 FW23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
474000 2016 FW32 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001