Danh sách tiểu hành tinh/401001–402000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401001 2011 QO17 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401002 2011 QC31 19/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401003 2011 QG40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401004 2011 QX61 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
401005 2011 QG88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401006 2011 QG92 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401007 2011 QX92 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401008 2011 QN93 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401009 2011 RM3 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401010 2011 RX10 17/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
401011 2011 RP13 16/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
401012 2011 RY13 20/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
401013 2011 RV15 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401014 2011 SV4 16/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
401015 2011 SB9 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401016 2011 SV29 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401017 2011 SE32 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401018 2011 SQ34 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401019 2011 SC35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401020 2011 SZ36 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
401021 2011 SF40 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
401022 2011 SN46 25/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401023 2011 SC51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401024 2011 SC56 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
401025 2011 SN80 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
401026 2011 SU98 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401027 2011 SG102 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401028 2011 SK118 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401029 2011 SB126 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
401030 2011 SJ127 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
401031 2011 SL127 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401032 2011 SR135 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401033 2011 SX166 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401034 2011 SK182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401035 2011 SL185 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401036 2011 SO191 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401037 2011 ST198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401038 2011 SH208 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401039 2011 ST216 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401040 2011 SA240 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401041 2011 SW256 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
401042 2011 SJ260 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401043 2011 SZ260 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401044 2011 SH269 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401045 2011 SC273 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401046 2011 TM9 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
401047 2011 TH13 28/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401048 2011 UK 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401049 2011 UA2 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401050 2011 UG6 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401051 2011 US7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
401052 2011 UN16 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401053 2011 UE17 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401054 2011 UG17 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401055 2011 UU19 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401056 2011 UU24 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
401057 2011 UP35 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401058 2011 UE36 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401059 2011 UF39 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
401060 2011 UN39 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401061 2011 UT45 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401062 2011 UZ45 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401063 2011 UP46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401064 2011 UM53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401065 2011 US53 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401066 2011 UN54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401067 2011 UP54 21/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
401068 2011 UE59 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
401069 2011 UK59 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401070 2011 UO79 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401071 2011 UH80 14/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
401072 2011 UT80 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401073 2011 UC82 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401074 2011 UM84 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401075 2011 UV86 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401076 2011 UK94 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401077 2011 UM101 19/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
401078 2011 UD102 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401079 2011 UY102 27/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
401080 2011 US103 13/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
401081 2011 UD106 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401082 2011 UT116 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401083 2011 UV119 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401084 2011 UZ128 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401085 2011 UB129 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401086 2011 UE131 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401087 2011 UV132 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401088 2011 UD137 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401089 2011 UP139 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401090 2011 UM141 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401091 2011 UW152 08/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
401092 2011 UM156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401093 2011 US164 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401094 2011 UT170 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401095 2011 UA177 01/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401096 2011 UK182 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401097 2011 UG183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401098 2011 UO189 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401099 2011 UZ189 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
401100 2011 UQ190 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401101 2011 UD197 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401102 2011 UQ202 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401103 2011 UJ209 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401104 2011 UO218 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401105 2011 UQ218 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401106 2011 UQ242 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401107 2011 UY242 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401108 2011 UN243 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401109 2011 UE245 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401110 2011 UQ251 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
401111 2011 UP253 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401112 2011 UQ256 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401113 2011 UN260 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
401114 2011 UZ267 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401115 2011 UP268 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401116 2011 US268 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401117 2011 UF275 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401118 2011 UL275 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401119 2011 UB277 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401120 2011 US280 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401121 2011 UF281 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401122 2011 UE284 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
401123 2011 UW286 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401124 2011 UA293 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
401125 2011 UF293 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401126 2011 UZ294 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
401127 2011 US299 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401128 2011 US306 02/10/1997 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
401129 2011 UW307 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
401130 2011 UJ309 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401131 2011 UL314 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401132 2011 UF316 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401133 2011 UE317 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401134 2011 UX326 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401135 2011 UN336 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401136 2011 UN338 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401137 2011 UL361 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401138 2011 UC371 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
401139 2011 UB376 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401140 2011 UW379 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401141 2011 UP384 03/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401142 2011 UX386 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401143 2011 UL398 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401144 2011 UL399 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
401145 2011 UU404 03/10/2011 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
401146 2011 VD9 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401147 2011 VY10 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401148 2011 VO11 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401149 2011 VK12 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
401150 2011 VH13 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401151 2011 VP13 21/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
401152 2011 VJ16 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401153 2011 WQ1 26/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
401154 2011 WD2 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
401155 2011 WB4 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401156 2011 WF15 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401157 2011 WQ16 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
401158 2011 WP27 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401159 2011 WR35 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401160 2011 WY43 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401161 2011 WK48 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401162 2011 WN53 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
401163 2011 WU53 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401164 2011 WV53 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401165 2011 WX54 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401166 2011 WY54 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401167 2011 WZ54 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401168 2011 WJ59 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401169 2011 WE60 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401170 2011 WQ63 01/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
401171 2011 WD65 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401172 2011 WS65 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401173 2011 WH70 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401174 2011 WM70 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
401175 2011 WV88 09/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401176 2011 WN94 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401177 2011 WT96 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401178 2011 WF97 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401179 2011 WA98 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401180 2011 WF99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
401181 2011 WL102 04/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
401182 2011 WD103 08/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
401183 2011 WE103 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401184 2011 WM104 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401185 2011 WE108 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401186 2011 WJ109 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401187 2011 WS113 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401188 2011 WV115 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401189 2011 WA120 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401190 2011 WP120 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401191 2011 WL125 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
401192 2011 WN127 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401193 2011 WD134 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401194 2011 WX137 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401195 2011 WJ139 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401196 2011 WO139 27/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
401197 2011 WQ142 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401198 2011 WS145 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401199 2011 WJ153 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401200 2011 YC1 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401201 2011 YR1 13/06/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401202 2011 YD7 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401203 2011 YF7 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401204 2011 YC8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401205 2011 YE13 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401206 2011 YU19 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401207 2011 YN20 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401208 2011 YA25 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401209 2011 YO26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
401210 2011 YD32 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401211 2011 YL37 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401212 2011 YZ37 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401213 2011 YY42 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401214 2011 YF44 02/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
401215 2011 YM44 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401216 2011 YF45 21/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
401217 2011 YD46 16/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
401218 2011 YW57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401219 2011 YF59 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401220 2011 YG64 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401221 2011 YD67 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401222 2011 YG69 13/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
401223 2011 YA71 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401224 2011 YK77 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401225 2012 AR4 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
401226 2012 AE6 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401227 2012 AN7 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401228 2012 AL8 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401229 2012 AS9 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401230 2012 AN13 11/10/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
401231 2012 AK14 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401232 2012 AC17 22/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
401233 2012 AW18 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401234 2012 AM23 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401235 2012 AH24 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401236 2012 BH5 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401237 2012 BM6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401238 2012 BW9 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401239 2012 BA18 16/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
401240 2012 BR20 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401241 2012 BQ22 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401242 2012 BD24 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401243 2012 BR24 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401244 2012 BR34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401245 2012 BC36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401246 2012 BA48 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
401247 2012 BM52 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401248 2012 BC56 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401249 2012 BV62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401250 2012 BE63 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401251 2012 BW73 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401252 2012 BB78 07/09/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
401253 2012 BY79 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401254 2012 BW84 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401255 2012 BD88 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401256 2012 BH88 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401257 2012 BW90 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401258 2012 BH92 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401259 2012 BG93 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401260 2012 BJ99 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401261 2012 BK105 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
401262 2012 BV110 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
401263 2012 BD112 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401264 2012 BA123 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401265 2012 BR130 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401266 2012 BZ131 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
401267 2012 BF133 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
401268 2012 BG143 26/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401269 2012 BE144 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401270 2012 CY9 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401271 2012 CX10 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401272 2012 CG11 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401273 2012 CY14 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401274 2012 CY24 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401275 2012 CO25 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401276 2012 CX38 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401277 2012 CG41 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
401278 2012 CL41 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401279 2012 CD45 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401280 2012 CX52 22/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
401281 2012 CU53 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401282 2012 DD5 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
401283 2012 DN11 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401284 2012 DC19 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401285 2012 DZ26 03/08/2008 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
401286 2012 DE32 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401287 2012 DA41 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401288 2012 DU44 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401289 2012 DB55 13/09/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401290 2012 DH57 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401291 2012 DU62 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
401292 2012 DA80 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401293 2012 DF80 07/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
401294 2012 DZ92 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401295 2012 FR 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
401296 2012 FW31 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401297 2012 FN42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
401298 2012 FW81 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
401299 2012 GF34 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401300 2012 HQ31 27/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401301 2012 TE20 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401302 2012 TR187 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
401303 2012 UR127 02/03/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
401304 2012 UU127 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401305 2012 WU4 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
401306 2012 WK24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401307 2012 XM34 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401308 2012 XP51 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401309 2012 XS55 11/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401310 2012 XT80 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401311 2012 XT142 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401312 2012 XQ151 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401313 2012 XK156 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401314 2012 YK1 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401315 2013 AB1 03/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
401316 2013 AU6 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401317 2013 AQ8 10/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401318 2013 AE11 01/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
401319 2013 AP15 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
401320 2013 AR18 26/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
401321 2013 AA22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401322 2013 AH22 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401323 2013 AY22 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401324 2013 AD33 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401325 2013 AK39 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401326 2013 AR40 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401327 2013 AG52 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
401328 2013 AT54 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401329 2013 AD55 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401330 2013 AU55 13/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
401331 2013 AD58 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401332 2013 AW58 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401333 2013 AL68 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
401334 2013 AA73 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401335 2013 AA75 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401336 2013 AU78 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401337 2013 AM83 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
401338 2013 AU83 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401339 2013 AE85 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401340 2013 AF89 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401341 2013 AH89 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401342 2013 AU93 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401343 2013 AK100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401344 2013 AY101 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401345 2013 AJ103 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401346 2013 AL104 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
401347 2013 AY118 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401348 2013 AN119 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401349 2013 AG120 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401350 2013 AZ123 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
401351 2013 AG147 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401352 2013 AY149 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401353 2013 AF166 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401354 2013 BR4 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401355 2013 BX9 04/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
401356 2013 BT21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401357 2013 BD23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
401358 2013 BM24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401359 2013 BK32 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401360 2013 BE37 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401361 2013 BD39 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401362 2013 BO39 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401363 2013 BZ39 05/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
401364 2013 BF43 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401365 2013 BM45 12/11/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
401366 2013 BF60 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401367 2013 BZ60 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401368 2013 BO63 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
401369 2013 BP63 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401370 2013 BM66 31/08/2011 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
401371 2013 BR66 08/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
401372 2013 BE70 01/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401373 2013 BC76 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401374 2013 BR77 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401375 2013 CC 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
401376 2013 CE 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401377 2013 CN5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401378 2013 CL8 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401379 2013 CY11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401380 2013 CH18 21/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401381 2013 CO18 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401382 2013 CV19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
401383 2013 CC24 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401384 2013 CV26 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
401385 2013 CO28 04/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
401386 2013 CM32 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401387 2013 CT32 16/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401388 2013 CH33 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401389 2013 CB34 25/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
401390 2013 CT37 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401391 2013 CD38 29/03/2009 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
401392 2013 CN38 11/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
401393 2013 CN43 03/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
401394 2013 CP43 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401395 2013 CN44 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401396 2013 CR45 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
401397 2013 CR49 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401398 2013 CU50 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401399 2013 CR51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401400 2013 CK54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401401 2013 CL57 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
401402 2013 CY57 12/04/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
401403 2013 CK61 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401404 2013 CX61 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
401405 2013 CA63 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401406 2013 CG63 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401407 2013 CL64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401408 2013 CP64 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401409 2013 CO65 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401410 2013 CT65 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401411 2013 CR66 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401412 2013 CF67 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
401413 2013 CB69 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401414 2013 CD70 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401415 2013 CP72 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401416 2013 CO73 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401417 2013 CP74 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401418 2013 CJ75 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
401419 2013 CP77 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401420 2013 CJ81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401421 2013 CM81 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401422 2013 CX81 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401423 2013 CX82 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401424 2013 CR85 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401425 2013 CB86 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401426 2013 CT95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401427 2013 CW98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401428 2013 CO101 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401429 2013 CE104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401430 2013 CE107 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401431 2013 CX107 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401432 2013 CS108 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401433 2013 CN110 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401434 2013 CX110 20/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
401435 2013 CL111 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
401436 2013 CE116 09/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
401437 2013 CJ122 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401438 2013 CT123 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401439 2013 CP126 06/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
401440 2013 CJ130 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401441 2013 CE131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401442 2013 CM131 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401443 2013 CH132 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401444 2013 CT134 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401445 2013 CJ135 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401446 2013 CY135 27/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
401447 2013 CG137 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401448 2013 CH137 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401449 2013 CJ137 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401450 2013 CR138 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401451 2013 CE139 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
401452 2013 CL139 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401453 2013 CL147 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401454 2013 CE152 16/03/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
401455 2013 CL156 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401456 2013 CA160 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401457 2013 CW161 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
401458 2013 CM162 05/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
401459 2013 CG164 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401460 2013 CE165 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401461 2013 CJ166 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401462 2013 CJ169 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401463 2013 CN169 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401464 2013 CC170 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401465 2013 CP172 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401466 2013 CQ173 02/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401467 2013 CZ173 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401468 2013 CS174 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401469 2013 CJ175 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401470 2013 CE182 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401471 2013 CA183 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401472 2013 CQ183 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401473 2013 CY187 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
401474 2013 CG190 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
401475 2013 CE192 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401476 2013 CP194 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401477 2013 CU195 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401478 2013 CG196 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401479 2013 CJ198 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401480 2013 CM204 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
401481 2013 CT204 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401482 2013 CQ206 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401483 2013 CX209 24/09/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401484 2013 CW210 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401485 2013 DS1 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401486 2013 DB3 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
401487 2013 DX4 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401488 2013 DT5 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401489 2013 DY5 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401490 2013 DV8 19/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
401491 2013 DK15 23/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
401492 2013 DB16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401493 2013 DC16 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401494 2013 DG16 17/07/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
401495 2013 EG3 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401496 2013 ER10 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401497 2013 EB13 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401498 2013 EY15 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
401499 2013 EQ18 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401500 2013 EX18 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401501 2013 ER24 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401502 2013 ES28 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401503 2013 EY28 28/04/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401504 2013 ED29 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,7 km MPC · JPL
401505 2013 EW30 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401506 2013 ER31 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401507 2013 EE32 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401508 2013 EM33 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401509 2013 EP34 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401510 2013 EV34 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
401511 2013 EY41 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401512 2013 EO51 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401513 2013 EP51 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401514 2013 EC58 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401515 2013 ES58 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401516 2013 EC64 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401517 2013 EU67 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401518 2013 ES68 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401519 2013 EF71 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401520 2013 EF74 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401521 2013 EW74 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401522 2013 EX81 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401523 2013 EU86 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401524 2013 EJ88 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401525 2013 ED90 16/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401526 2013 EG90 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401527 2013 ET91 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401528 2013 EO92 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401529 2013 EO93 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401530 2013 ES93 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401531 2013 EQ94 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401532 2013 EP98 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401533 2013 EJ101 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
401534 2013 EK101 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401535 2013 EY102 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401536 2013 ED104 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401537 2013 EQ105 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401538 2013 EO108 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401539 2013 EF109 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401540 2013 EE110 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
401541 2013 EQ110 06/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401542 2013 ER110 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401543 2013 EU111 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401544 2013 ES112 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401545 2013 EG115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401546 2013 ES120 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401547 2013 EQ122 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401548 2013 EF123 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401549 2013 EV124 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401550 2013 EK125 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
401551 2013 ES125 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401552 2013 EK128 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401553 2013 EL128 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401554 2013 EO128 17/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401555 2013 EP139 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
401556 2013 FO2 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401557 2013 FS2 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401558 2013 FB3 13/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
401559 2013 FL3 16/02/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
401560 2013 FY3 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
401561 2013 FW4 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
401562 2013 FG5 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401563 2013 FH5 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401564 2013 FJ5 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401565 2013 FO5 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401566 2013 FX5 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401567 2013 FW7 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401568 2013 FM8 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401569 2013 FD13 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401570 2013 FB15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401571 2013 FY15 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401572 2013 FJ17 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401573 2013 FN17 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
401574 2013 FN20 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
401575 2013 FQ24 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401576 2013 FC25 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401577 2013 FG25 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401578 2013 FY25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401579 2013 FE26 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
401580 2013 FM27 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
401581 2013 FP27 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401582 2013 FV27 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401583 2013 GO1 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401584 2013 GP1 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401585 2013 GS3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401586 2013 GM4 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401587 2013 GT6 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401588 2013 GL9 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401589 2013 GM9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401590 2013 GT9 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401591 2013 GD10 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401592 2013 GG10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401593 2013 GO14 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401594 2013 GH15 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401595 2013 GN20 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401596 2013 GY20 14/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
401597 2013 GY21 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401598 2013 GL22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401599 2013 GO24 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
401600 2013 GZ24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401601 2013 GP25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401602 2013 GT25 13/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
401603 2013 GX25 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401604 2013 GB26 13/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
401605 2013 GV26 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401606 2013 GW26 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
401607 2013 GV27 26/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401608 2013 GD30 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401609 2013 GH32 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401610 2013 GR32 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401611 2013 GO34 29/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
401612 2013 GV37 11/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
401613 2013 GJ38 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401614 2013 GP42 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401615 2013 GS43 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401616 2013 GK50 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401617 2013 GA52 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
401618 2013 GK53 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401619 2013 GK54 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401620 2013 GU54 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401621 2013 GQ56 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401622 2013 GC57 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401623 2013 GZ58 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401624 2013 GD61 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
401625 2013 GQ62 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401626 2013 GZ66 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401627 2013 GJ67 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401628 2013 GT70 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401629 2013 GU72 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401630 2013 GP73 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401631 2013 GF74 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401632 2013 GD75 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401633 2013 GR81 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401634 2013 GA82 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
401635 2013 GO82 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401636 2013 GW83 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401637 2013 GY83 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,7 km MPC · JPL
401638 2013 GQ85 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401639 2013 GL91 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401640 2013 GA92 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401641 2013 GB92 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401642 2013 GW92 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
401643 2013 GL93 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401644 2013 GF94 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401645 2013 GF96 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401646 2013 GV97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401647 2013 GA98 10/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
401648 2013 GO98 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401649 2013 GN100 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401650 2013 GN101 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
401651 2013 GY102 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401652 2013 GO104 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401653 2013 GA105 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401654 2013 GS105 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
401655 2013 GX107 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
401656 2013 GR109 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401657 2013 GX109 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401658 2013 GG111 09/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
401659 2013 GM111 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401660 2013 GK112 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
401661 2013 GN112 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401662 2013 GO112 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401663 2013 GC113 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401664 2013 GP113 10/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
401665 2013 GV115 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
401666 2013 GD117 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401667 2013 GX118 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401668 2013 GX119 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401669 2013 GO120 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401670 2013 GX121 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401671 2013 GB122 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401672 2013 GJ125 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401673 2013 GO130 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401674 2013 GZ130 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401675 2013 GF131 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401676 2013 GY131 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401677 2013 GU132 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401678 2013 GA133 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401679 2013 GF134 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401680 2013 GQ134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401681 2013 HF3 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401682 2013 HL5 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
401683 2013 HF8 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401684 2013 HF9 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
401685 2013 HL10 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401686 2013 HB12 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401687 2013 HJ13 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401688 2013 HW13 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401689 2013 HG15 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401690 2013 HP17 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401691 2013 HJ18 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401692 2013 HT20 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401693 2013 HF22 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
401694 2013 HG23 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401695 2013 HW23 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
401696 2013 HP26 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401697 2013 HN28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401698 2013 HO30 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401699 2013 HX30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401700 2013 HN33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401701 2013 HA36 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401702 2013 HL39 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401703 2013 HB40 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401704 2013 HW44 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401705 2013 HT48 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401706 2013 HH60 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401707 2013 HC68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401708 2013 HA69 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
401709 2013 HH69 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401710 2013 HM79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401711 2013 HD95 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401712 2013 HU106 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401713 2013 HP114 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401714 2013 HA116 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401715 2013 HS116 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401716 2013 HY117 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
401717 2013 HM118 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401718 2013 HB119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401719 2013 HB122 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401720 2013 HK122 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401721 2013 HH133 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401722 2013 HH146 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401723 2013 JD3 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401724 2013 JR3 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401725 2013 JS3 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401726 2013 JG4 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
401727 2013 JR4 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401728 2013 JE9 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401729 2013 JZ14 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401730 2013 JF16 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401731 2013 JH20 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401732 2013 JD23 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401733 2013 JX23 20/03/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
401734 2013 JW24 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401735 2013 JE26 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
401736 2013 JK32 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
401737 2013 JB33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401738 2013 JB35 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401739 2013 JN35 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
401740 2013 JP37 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401741 2013 JZ42 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401742 2013 JE43 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401743 2013 JM50 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401744 2013 JN51 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401745 2013 JV51 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401746 2013 JL53 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401747 2013 JU54 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401748 2013 JT57 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401749 2013 JY58 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401750 2013 JE59 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
401751 2013 JM60 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401752 2013 JW60 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401753 2013 JO61 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401754 2013 JN62 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401755 2013 KL 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401756 2013 KW3 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401757 2013 KV4 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401758 2013 KY6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401759 2013 KQ9 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401760 2013 KY12 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401761 2013 KM16 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401762 2013 LJ 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401763 2013 LG4 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
401764 2013 LV11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401765 2013 LM18 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
401766 2013 LY18 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401767 2013 LN25 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
401768 2013 MK1 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401769 2013 MR7 16/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
401770 2013 UX11 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401771 2014 BN43 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
401772 2014 CU15 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
401773 2014 CG19 09/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
401774 2014 DS19 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401775 2014 DK31 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401776 2014 DU66 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
401777 2014 DH123 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401778 2014 DW140 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401779 2014 EJ12 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401780 2014 ET19 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401781 2014 EM23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
401782 2014 FZ1 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
401783 2014 FA13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401784 2014 FP23 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401785 2014 FW41 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401786 2014 FS46 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401787 2014 FY53 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401788 2014 FB54 21/07/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
401789 2014 FU57 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401790 2014 GF18 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401791 2014 GA28 21/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401792 2014 GM32 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401793 2014 HS1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401794 2014 HF10 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401795 2014 HK13 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401796 2014 HS22 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401797 2014 HP26 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401798 2014 HK32 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
401799 2014 HZ121 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
401800 2014 HS128 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401801 2014 HS129 28/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
401802 2014 HM130 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401803 2014 HB156 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401804 2014 HR162 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401805 2014 HK172 30/07/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
401806 2014 HN176 13/07/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
401807 2014 HP179 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401808 2014 JB24 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
401809 3195 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
401810 3165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
401811 1981 EM36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
401812 1994 AV8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401813 1994 RB5 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401814 1994 WQ8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401815 1995 ME8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401816 1995 SL76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
401817 1995 SX77 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
401818 1995 UR21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401819 1995 UD43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401820 1996 SP7 30/09/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
401821 1997 SM7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401822 1997 YC18 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
401823 1998 QC60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
401824 1998 QG71 17/08/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401825 1998 RH9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401826 1998 RR11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401827 1998 SH13 21/09/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
401828 1998 SC31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401829 1998 SX31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401830 1998 SZ126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401831 1998 TD9 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401832 1998 TO21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
401833 1998 WA36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401834 1999 TB167 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401835 1999 TC263 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401836 1999 TX295 01/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
401837 1999 UV21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
401838 1999 UO32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401839 1999 UE54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
401840 1999 UH56 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401841 1999 VZ75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401842 1999 VF84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401843 1999 VH88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401844 1999 VM105 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401845 1999 VW116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
401846 1999 WN5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401847 1999 WW19 16/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
401848 1999 WE21 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401849 1999 XY77 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
401850 2000 AC90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
401851 2000 AE207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401852 2000 AJ219 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401853 2000 DB58 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401854 2000 ER3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401855 2000 HW79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
401856 2000 KW43 29/05/2000 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
401857 2000 PG3 01/08/2000 Socorro LINEAR APO 4,2 km MPC · JPL
401858 2000 QJ54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401859 2000 QZ69 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401860 2000 QP93 26/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401861 2000 RB36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401862 2000 SA41 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401863 2000 SM101 24/09/2000 Socorro LINEAR 32418| 2,1 km MPC · JPL
401864 2000 SP296 28/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401865 2000 TT1 01/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401866 2000 TF24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401867 2000 TM25 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401868 2000 VS41 01/11/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401869 2000 VZ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401870 2000 WZ10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401871 2000 WA44 21/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401872 2001 BR70 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
401873 2001 CF17 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
401874 2001 FN60 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
401875 2001 KW9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401876 2001 OH17 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
401877 2001 ON32 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
401878 2001 OS83 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
401879 2001 OP91 31/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
401880 2001 PY34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
401881 2001 QZ250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
401882 2001 QH283 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
401883 2001 QU329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
401884 2001 QG333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401885 2001 RV17 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
401886 2001 RH28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
401887 2001 RA41 11/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
401888 2001 RR56 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
401889 2001 RA83 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
401890 2001 RD85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401891 2001 RW121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401892 2001 SA5 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
401893 2001 SR27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401894 2001 SH85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401895 2001 SA154 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401896 2001 SO184 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401897 2001 SM224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401898 2001 SO269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401899 2001 SD298 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401900 2001 SZ301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401901 2001 SX307 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401902 2001 TF20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
401903 2001 TW22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401904 2001 TA84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401905 2001 TY101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
401906 2001 TE126 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401907 2001 TE136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
401908 2001 TO158 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
401909 2001 TR163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
401910 2001 UJ71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401911 2001 UF77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
401912 2001 UG108 20/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
401913 2001 UE120 22/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401914 2001 UZ128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401915 2001 UD187 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
401916 2001 VV38 09/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401917 2001 VG128 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
401918 2001 WF37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
401919 2001 WW53 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401920 2001 WD87 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401921 2001 XL6 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
401922 2001 XJ45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
401923 2001 XV166 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
401924 2001 YZ50 24/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
401925 2002 AT15 12/01/2002 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
401926 2002 AF167 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
401927 2002 AH178 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401928 2002 CF10 06/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401929 2002 CC88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
401930 2002 CK150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
401931 2002 CU156 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401932 2002 CD182 10/02/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401933 2002 CR201 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401934 2002 CA206 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401935 2002 CW208 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401936 2002 CN260 07/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
401937 2002 CF314 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
401938 2002 EY47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
401939 2002 EH51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401940 2002 EK76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401941 2002 EL95 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401942 2002 EP143 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
401943 2002 GE115 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401944 2002 GT187 12/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
401945 2002 JA118 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
401946 2002 JC150 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
401947 2002 PH2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
401948 2002 PS179 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
401949 2002 QT70 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
401950 2002 QW81 30/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
401951 2002 QT111 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
401952 2002 QN122 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401953 2002 RW5 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
401954 2002 RW25 05/09/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
401955 2002 RY28 02/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
401956 2002 RK29 03/09/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
401957 2002 RJ241 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
401958 2002 RY248 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
401959 2002 RJ250 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401960 2002 RL262 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
401961 2002 RO278 14/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
401962 2002 ST21 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
401963 2002 SW21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401964 2002 SA40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
401965 2002 TJ99 04/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
401966 2002 TP132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401967 2002 TK135 04/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
401968 2002 TE138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
401969 2002 TY144 02/10/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
401970 2002 TB185 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401971 2002 TE195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401972 2002 TN199 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
401973 2002 TC251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401974 2002 TG257 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
401975 2002 TJ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401976 2002 TO336 05/10/2002 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
401977 2002 TZ380 09/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
401978 2002 UL16 30/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
401979 2002 UC32 30/10/2002 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
401980 2002 VV42 04/11/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
401981 2002 VK43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
401982 2002 VO61 05/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401983 2002 VE73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
401984 2002 VU115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
401985 2002 VA120 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
401986 2002 VX142 05/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
401987 2002 WE1 12/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401988 2002 WD26 16/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
401989 2002 WN31 28/11/2002 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
401990 2002 XR51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401991 2002 YZ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
401992 2003 AC5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
401993 2003 AB94 10/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
401994 2003 BS27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
401995 2003 CR3 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
401996 2003 FJ95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
401997 2003 GH56 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
401998 2003 MO 22/06/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
401999 2003 NG 01/07/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
402000 2003 OK32 29/07/2003 Mauna Kea E.-M. David 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001