Danh sách tiểu hành tinh/326001–327000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326001 2010 WA17 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
326002 2010 WK19 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326003 2010 WU20 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326004 2010 WV22 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326005 2010 WQ23 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326006 2010 WB24 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326007 2010 WS25 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326008 2010 WR29 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326009 2010 WZ33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326010 2010 WL47 14/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
326011 2010 WM52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326012 2010 WE53 05/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
326013 2010 WR54 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
326014 2010 WJ55 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326015 2010 WW55 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326016 2010 WA62 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
326017 2010 WH62 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326018 2010 WS62 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326019 2010 WZ63 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
326020 2010 WJ67 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
326021 2010 WG69 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326022 2010 WK69 20/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
326023 2010 WB73 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326024 2010 WQ73 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
326025 2010 XO6 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
326026 2010 XV10 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
326027 2010 XV13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326028 2010 XM18 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
326029 2010 XM22 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326030 2010 XP25 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326031 2010 XR25 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
326032 2010 XX32 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326033 2010 XX34 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326034 2010 XG36 05/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
326035 2010 XJ37 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326036 2010 XW48 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
326037 2010 XJ50 21/02/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
326038 2010 XE53 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326039 2010 XM65 20/07/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
326040 2010 XG75 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326041 2010 XO78 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326042 2010 XU82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326043 2010 XA83 14/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
326044 2010 XH83 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
326045 2010 YN 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326046 2011 AY5 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
326047 2011 AG6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326048 2011 AY7 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326049 2011 AJ8 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326050 2011 AM8 20/10/2009 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
326051 2011 AV9 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
326052 2011 AZ9 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
326053 2011 AW10 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326054 2011 AG11 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326055 2011 AO11 17/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
326056 2011 AO16 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
326057 2011 AP20 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
326058 2011 AW31 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326059 2011 AE32 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
326060 2011 AH33 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326061 2011 AE34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
326062 2011 AG39 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
326063 2011 AN43 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326064 2011 AO47 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
326065 2011 AH48 11/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326066 2011 AM48 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326067 2011 AD55 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
326068 2011 AL58 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
326069 2011 AM59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
326070 2011 AY60 22/11/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
326071 2011 AS61 16/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
326072 2011 AS64 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326073 2011 AE67 23/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
326074 2011 AG67 21/07/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
326075 2011 AV72 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326076 2011 AC74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
326077 2011 AA75 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
326078 2011 AA77 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326079 2011 AQ77 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
326080 2011 BV2 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
326081 2011 BD4 15/11/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
326082 2011 BC5 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326083 2011 BV8 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
326084 2011 BJ28 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
326085 2011 BC34 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326086 2011 BR52 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326087 2011 BM60 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
326088 2011 BV70 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326089 2011 BO79 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326090 2011 BR83 22/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326091 2011 BA85 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
326092 2011 BA86 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326093 2011 BZ88 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
326094 2011 BO96 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326095 2011 BM98 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326096 2011 BC101 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326097 2011 BF101 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326098 2011 BJ101 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326099 2011 BR103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326100 2011 BQ115 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326101 2011 BN119 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
326102 2011 BG145 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
326103 2011 BF151 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326104 2011 CQ32 12/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
326105 2011 CY33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326106 2011 CG34 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
326107 2011 CU39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326108 2011 CK66 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326109 2011 EM18 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326110 2011 EH21 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326111 2011 GG61 09/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326112 2011 QB76 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
326113 2011 UG108 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326114 2011 UW131 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326115 2011 UF224 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326116 2011 UU308 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326117 2011 UW313 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
326118 2011 UR379 12/12/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
326119 2011 WH45 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
326120 2011 WP119 01/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326121 2011 WU126 28/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326122 2011 YA17 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326123 2011 YH32 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
326124 2011 YZ53 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
326125 2011 YY61 08/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
326126 2011 YW63 21/02/2007 Antares ARO 3,5 km MPC · JPL
326127 2011 YS74 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
326128 2011 YL75 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326129 2012 AM14 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
326130 2012 AU17 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
326131 2012 AM19 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
326132 2012 BR9 02/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
326133 2012 BF10 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326134 2012 BZ20 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
326135 2012 BV23 01/10/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
326136 2012 BG24 04/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
326137 2012 BN24 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326138 2012 BW24 13/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326139 2012 BE25 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
326140 2012 BF28 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326141 2012 BG28 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326142 2012 BW47 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
326143 2012 BK53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326144 2012 BO53 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
326145 2012 BP53 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326146 2012 BS53 10/10/2002 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
326147 2012 BA54 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
326148 2012 BR54 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
326149 2012 BU55 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326150 2012 BX55 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
326151 2012 BY56 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
326152 2012 BM58 17/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326153 2012 BE67 29/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
326154 2012 BK69 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
326155 2012 BK72 28/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
326156 2012 BK75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326157 2012 BE76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326158 2012 BN78 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326159 2012 BK87 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
326160 2012 BB88 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326161 2012 BE88 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326162 2012 BJ91 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
326163 2012 BR91 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326164 Miketoomey 2012 BJ94 24/05/2001 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,8 km MPC · JPL
326165 2012 BH99 20/02/1998 Caussols ODAS 850 m MPC · JPL
326166 2012 BC101 19/11/2003 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
326167 2012 BD102 05/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
326168 2012 BK111 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
326169 2012 BT111 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326170 2012 BV111 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326171 2012 BS112 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326172 2012 BV112 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
326173 2012 BC115 14/02/2001 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
326174 2012 BL117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326175 2012 BL119 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326176 2012 BX121 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
326177 2012 BF125 19/11/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
326178 2012 BK126 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326179 2012 BR127 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326180 2012 BY131 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326181 2012 BE132 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326182 2012 BF132 18/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
326183 2012 BB134 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326184 2012 BU134 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326185 2012 BN139 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326186 2012 CO 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326187 2012 CO1 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326188 2012 CV1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
326189 2012 CB3 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
326190 2012 CE5 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326191 2012 CK7 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326192 2012 CH8 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326193 2012 CN8 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326194 2012 CB9 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
326195 2012 CA12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
326196 2012 CD13 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
326197 2012 CX13 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326198 2012 CN14 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
326199 2012 CH15 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
326200 2012 CR15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326201 2012 CS17 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326202 2012 CW18 07/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
326203 2012 CW20 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326204 2012 CG21 18/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
326205 2012 CK21 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326206 2012 CN21 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326207 2012 CH25 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326208 2012 CP28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326209 2012 CL35 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326210 2012 CG37 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326211 2012 CP38 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326212 2012 CC39 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
326213 2012 CJ39 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
326214 2012 CM39 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
326215 2012 CA41 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
326216 2012 CC42 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326217 2012 CK42 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326218 2012 CX43 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326219 2012 CM44 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
326220 2012 CM47 14/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
326221 2012 CD50 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326222 2012 CQ50 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326223 2012 DH1 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326224 2012 DL5 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326225 2012 DW5 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326226 2012 DR6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
326227 2012 DZ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
326228 2012 DQ7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326229 2012 DY7 24/08/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
326230 2012 DE8 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326231 2012 DS8 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326232 2012 DS9 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326233 2012 DD17 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326234 2012 DK17 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326235 2012 DO18 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
326236 2012 DC20 09/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
326237 2012 DG20 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
326238 2012 DN20 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326239 2012 DT20 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326240 2012 DB21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
326241 2012 DG21 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326242 2012 DS21 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326243 2012 DT21 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326244 2012 DN24 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326245 2012 DG25 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
326246 2012 DL25 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326247 2012 DS25 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326248 2012 DB26 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326249 2012 DM26 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
326250 2012 DC27 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326251 2012 DU36 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326252 2012 DC41 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326253 2012 DF42 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
326254 2012 DD43 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
326255 2012 DN48 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326256 2012 DK53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
326257 2012 DK56 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326258 2012 DV59 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326259 2012 DO66 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326260 2012 DE67 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326261 2012 DZ75 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
326262 2012 EP1 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326263 2741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
326264 3488 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
326265 3494 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
326266 5087 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
326267 1993 BG8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326268 1993 TT2 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326269 1994 LL4 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
326270 1994 SO7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
326271 1995 BK14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326272 1995 BG15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326273 1995 DP7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326274 1995 QM14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
326275 1995 SR34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326276 1995 SE43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326277 1995 WS28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326278 1996 GA16 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326279 1996 RE7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326280 1996 TU27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326281 1996 VT11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326282 1996 VN25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326283 1996 VZ25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
326284 1996 XX3 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326285 1996 XZ7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
326286 1997 SO30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326287 1997 UB6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326288 1997 UQ9 30/10/1997 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
326289 1997 WY6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326290 Akhenaten 1998 HE3 21/04/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 160 m MPC · JPL
326291 1998 HM3 21/04/1998 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
326292 1998 HR3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326293 1998 MH6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326294 1998 RE31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326295 1998 RU31 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
326296 1998 SC44 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
326297 1998 SQ51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
326298 1998 SW56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
326299 1998 SN172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
326300 1998 TL14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326301 1998 TS26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326302 1998 VN 10/11/1998 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
326303 1998 VY31 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326304 1998 WO26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326305 1998 WK40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326306 1998 XY4 12/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326307 1998 XE10 08/12/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
326308 1999 FS73 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
326309 1999 RF2 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
326310 1999 RO153 09/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326311 1999 RL162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326312 1999 TG69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
326313 1999 TJ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326314 1999 TJ204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326315 1999 UE22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326316 1999 UH29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
326317 1999 VN23 13/11/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 3,4 km MPC · JPL
326318 1999 VK85 05/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
326319 1999 VV124 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
326320 1999 VK131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326321 1999 VT180 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326322 1999 VW205 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326323 1999 VY210 13/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
326324 1999 XP69 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326325 1999 XL217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326326 1999 XN223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326327 1999 YR8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326328 2000 BO9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326329 2000 EY15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326330 2000 ES72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326331 2000 EA99 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326332 2000 GS146 06/04/2000 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
326333 2000 KX4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326334 2000 QK7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326335 2000 QF63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326336 2000 QU93 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
326337 2000 QC145 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326338 2000 QM197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326339 2000 RZ56 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326340 2000 RC79 09/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
326341 2000 RD98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
326342 2000 RT106 03/09/2000 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
326343 2000 SF13 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
326344 2000 SR26 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326345 2000 SM34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326346 2000 SZ55 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326347 2000 SU81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
326348 2000 SB136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326349 2000 SP202 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326350 2000 SS217 26/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326351 2000 SX245 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
326352 2000 SD263 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326353 2000 SC268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326354 2000 SJ344 30/09/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 100 m MPC · JPL
326355 2000 SA347 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
326356 2000 SP361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
326357 2000 SH367 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326358 2000 TV35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
326359 2000 TD41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
326360 2000 TE51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326361 2000 UX5 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
326362 2000 UD19 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
326363 2000 UW81 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326364 2000 VC2 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326365 2000 VR19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326366 2000 WV21 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326367 2000 WU30 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
326368 2000 WE63 27/11/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
326369 2000 WO74 20/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326370 2000 WW74 20/11/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
326371 2000 WN120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
326372 2000 WF184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
326373 2000 XT14 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326374 2000 XO15 04/12/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
326375 2001 BP53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
326376 2001 CE7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326377 2001 DX22 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326378 2001 DK79 19/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
326379 2001 FM58 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
326380 2001 FG74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326381 2001 FS175 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326382 2001 HQ19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326383 2001 HG32 27/04/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
326384 2001 HQ67 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
326385 2001 KO51 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326386 2001 OA14 20/07/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
326387 2001 OL68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
326388 2001 QD96 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326389 2001 QC117 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326390 2001 QZ133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326391 2001 QE203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
326392 2001 QW204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
326393 2001 QX265 20/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
326394 2001 QS327 17/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326395 2001 RM24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326396 2001 RZ37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
326397 2001 RO91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
326398 2001 RH97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326399 2001 RJ115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326400 2001 SH67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326401 2001 SP100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326402 2001 SB119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
326403 2001 SQ128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326404 2001 SW136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326405 2001 SL137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326406 2001 SK146 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326407 2001 SO171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326408 2001 SQ177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326409 2001 SG205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
326410 2001 SM211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326411 2001 SV219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326412 2001 SW229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326413 2001 SU323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326414 2001 SB326 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326415 2001 SK326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
326416 2001 SV342 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326417 2001 TN12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326418 2001 TH27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
326419 2001 TO30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326420 2001 TS54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326421 2001 TU76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326422 2001 TN99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326423 2001 TT111 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
326424 2001 TA130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326425 2001 TJ155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326426 2001 TO156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326427 2001 TT158 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326428 2001 TW165 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326429 2001 TF207 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
326430 2001 TY240 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326431 2001 TM250 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
326432 2001 UG34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326433 2001 UF48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326434 2001 UQ66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326435 2001 UO99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326436 2001 UK122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
326437 2001 UB145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326438 2001 UT179 26/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
326439 2001 UO202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326440 2001 UZ206 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326441 2001 UV228 29/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
326442 2001 VF 06/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326443 2001 VT21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326444 2001 VJ25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326445 2001 VT50 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326446 2001 VK63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
326447 2001 VM64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
326448 2001 VA83 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326449 2001 VP89 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326450 2001 VZ92 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326451 2001 VE107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326452 2001 VV133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
326453 2001 WR24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326454 2001 WV27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326455 2001 WL53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326456 2001 WU97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
326457 2001 XZ23 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326458 2001 XN36 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326459 2001 XC92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326460 2001 XZ109 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
326461 2001 XT116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326462 2001 XG153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326463 2001 XA219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326464 2001 YL31 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326465 2001 YE61 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326466 2001 YG117 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326467 2001 YW124 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
326468 2002 AF33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326469 2002 AL54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326470 2002 AS81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326471 2002 AT126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326472 2002 AK138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326473 2002 AY157 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
326474 2002 AY168 15/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
326475 2002 AL173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326476 2002 AQ173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
326477 2002 AX209 09/01/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
326478 2002 BN2 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326479 2002 CP8 05/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
326480 2002 CN48 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
326481 2002 CH54 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326482 2002 CQ61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
326483 2002 CR173 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
326484 2002 CK189 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326485 2002 EQ6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 590 m MPC · JPL
326486 2002 EJ40 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
326487 2002 EC51 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
326488 2002 GU2 04/04/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
326489 2002 GJ29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
326490 2002 GB87 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
326491 2002 GE98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326492 2002 GR172 10/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
326493 2002 GG173 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326494 2002 GX184 12/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
326495 2002 HN7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326496 2002 HU8 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326497 2002 JG4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326498 2002 JE10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326499 2002 JJ65 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326500 2002 JJ85 11/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326501 2002 JD128 07/05/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
326502 2002 JF138 09/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
326503 2002 JE140 10/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
326504 2002 KK16 18/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326505 2002 LV5 05/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326506 2002 LB45 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
326507 2002 LB54 01/06/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
326508 2002 LR61 01/06/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
326509 2002 LQ62 01/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326510 2002 MH6 16/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
326511 2002 NQ6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
326512 2002 NS6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
326513 2002 NB30 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326514 2002 NT39 05/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326515 2002 NB48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326516 2002 NS48 04/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326517 2002 NW50 15/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
326518 2002 NW54 05/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
326519 2002 NR60 04/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
326520 2002 NP62 05/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
326521 2002 NZ63 18/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
326522 2002 NS64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326523 2002 NC70 03/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
326524 2002 NV70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
326525 2002 NF76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326526 2002 OF6 20/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
326527 2002 OM7 20/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
326528 2002 OP8 19/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326529 2002 OE9 21/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326530 2002 OA19 20/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
326531 2002 OO19 21/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326532 2002 OX19 22/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
326533 2002 OC26 23/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
326534 2002 OR29 29/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
326535 2002 OU33 21/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326536 2002 OU35 01/09/2008 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
326537 2002 OR36 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
326538 2002 PO1 04/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326539 2002 PF4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326540 2002 PV9 05/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
326541 2002 PX11 04/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
326542 2002 PC17 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
326543 2002 PQ18 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
326544 2002 PT22 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
326545 2002 PS32 06/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
326546 2002 PR36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
326547 2002 PV47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326548 2002 PM68 06/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
326549 2002 PZ70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
326550 2002 PC73 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326551 2002 PM76 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
326552 2002 PP77 11/08/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
326553 2002 PJ101 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
326554 2002 PZ118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
326555 2002 PE122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326556 2002 PR135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
326557 2002 PM156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
326558 2002 PP165 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
326559 2002 PG166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
326560 2002 PS166 11/08/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
326561 2002 PZ174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
326562 2002 PD175 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
326563 2002 PT176 28/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
326564 2002 PU176 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
326565 2002 PN180 08/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
326566 2002 PB186 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326567 2002 PJ195 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
326568 2002 PE196 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326569 2002 QN1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
326570 2002 QD11 24/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326571 2002 QT16 27/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326572 2002 QD22 27/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
326573 2002 QG30 29/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
326574 2002 QO33 29/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
326575 2002 QY35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326576 2002 QB45 30/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
326577 2002 QQ56 17/08/2002 Haleakala A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
326578 2002 QB62 17/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
326579 2002 QB70 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
326580 2002 QM71 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
326581 2002 QA88 27/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326582 2002 QO90 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326583 2002 QY94 18/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
326584 2002 QQ95 18/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
326585 2002 QO101 28/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
326586 2002 QA104 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
326587 2002 QD107 29/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
326588 2002 QL108 17/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
326589 2002 QR115 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
326590 2002 QQ122 27/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
326591 2002 QF125 19/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326592 2002 QN129 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
326593 2002 QJ133 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
326594 2002 QP142 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326595 2002 QK145 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
326596 2002 QB146 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326597 2002 RF 01/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326598 2002 RH4 03/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
326599 2002 RY4 03/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326600 2002 RO5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326601 2002 RL8 03/09/2002 Haleakala NEAT 660 m MPC · JPL
326602 2002 RU12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
326603 2002 RC26 03/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
326604 2002 RD30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
326605 2002 RW31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
326606 2002 RR37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
326607 2002 RH50 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326608 2002 RS52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326609 2002 RR53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326610 2002 RP70 04/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
326611 2002 RK72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326612 2002 RM73 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326613 2002 RL105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326614 2002 RD112 06/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
326615 2002 RS115 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
326616 2002 RW126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
326617 2002 RA127 10/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326618 2002 RG139 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
326619 2002 RT159 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
326620 2002 RH163 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
326621 2002 RZ172 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
326622 2002 RG191 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
326623 2002 RO196 12/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
326624 2002 RG204 14/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
326625 2002 RL210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326626 2002 RB223 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
326627 2002 RW242 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
326628 2002 RT248 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326629 2002 RF249 15/09/2002 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
326630 2002 RZ249 13/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
326631 2002 RU278 03/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326632 2002 RJ281 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
326633 2002 SU5 27/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
326634 2002 SB11 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326635 2002 ST20 26/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
326636 2002 SX23 27/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326637 2002 SB24 27/09/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
326638 2002 SS25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
326639 2002 SL26 29/09/2002 Haleakala NEAT 600 m MPC · JPL
326640 2002 SE29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326641 2002 SZ31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
326642 2002 SG46 29/09/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
326643 2002 ST47 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326644 2002 SX48 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326645 2002 SA56 30/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326646 2002 TE 01/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
326647 2002 TM20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326648 2002 TE39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326649 2002 TB55 02/10/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
326650 2002 TG60 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326651 2002 TM66 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326652 2002 TS99 04/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
326653 2002 TR103 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326654 2002 TE124 04/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
326655 2002 TM159 05/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
326656 2002 TM200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326657 2002 TK205 04/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
326658 2002 TL221 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
326659 2002 TO224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
326660 2002 TO234 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
326661 2002 TS267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
326662 2002 TT304 15/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
326663 2002 TW324 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
326664 2002 TK347 05/10/2002 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
326665 2002 TH366 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
326666 2002 UJ1 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326667 2002 UZ3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
326668 2002 UC5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
326669 2002 UX9 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
326670 2002 UU39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326671 2002 UF48 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
326672 2002 UA64 30/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
326673 2002 VB5 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326674 2002 VL12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
326675 2002 VC108 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326676 2002 VR115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
326677 2002 VX115 11/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
326678 2002 VM116 12/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326679 2002 VH127 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326680 2002 VM134 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
326681 2002 VK140 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326682 2002 VO147 14/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
326683 2002 WP 18/11/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
326684 2002 XJ9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326685 2002 XT35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
326686 2002 XM43 01/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326687 2002 XZ70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326688 2002 XG79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326689 2002 XO80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326690 2002 XY107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326691 2002 XK116 11/12/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
326692 2002 YP30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326693 2003 AR1 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326694 2003 AN20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326695 2003 AJ27 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326696 2003 AM46 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326697 2003 AY52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326698 2003 AD78 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326699 2003 BF2 25/01/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
326700 2003 BM2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326701 2003 BK7 25/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326702 2003 BD49 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
326703 2003 BX49 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326704 2003 BP55 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326705 2003 BQ66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
326706 2003 BY74 29/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
326707 2003 BM76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
326708 2003 BN77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
326709 2003 BQ83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326710 2003 BV92 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
326711 2003 CW10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
326712 2003 CC15 04/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326713 2003 CS16 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326714 2003 DL7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
326715 2003 EO14 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
326716 2003 ED16 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326717 2003 EA17 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326718 2003 EE31 06/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326719 2003 ED36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
326720 2003 EH47 14/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
326721 2003 EZ62 14/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
326722 2003 FZ28 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
326723 2003 FF67 26/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
326724 2003 FD77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
326725 2003 FJ94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
326726 2003 FD131 23/03/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
326727 2003 GT10 03/04/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
326728 2003 GQ42 07/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
326729 2003 GE43 09/04/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
326730 2003 GF49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326731 2003 GD55 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
326732 2003 HB6 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,1 km MPC · JPL
326733 2003 HN15 26/04/2003 Needville Needville Obs. 3,2 km MPC · JPL
326734 2003 JG1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326735 2003 JW16 08/05/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
326736 2003 KM1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
326737 2003 KC2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326738 2003 PA 01/08/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
326739 2003 QS15 20/08/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
326740 2003 QZ18 22/08/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
326741 2003 QW26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
326742 2003 QN47 26/08/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
326743 2003 QF69 23/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
326744 2003 QH75 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
326745 2003 QG85 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
326746 2003 RJ 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
326747 2003 RC13 14/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
326748 2003 RK16 14/09/2003 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
326749 2003 RL24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
326750 2003 RS24 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326751 2003 SK12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326752 2003 SD28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326753 2003 SZ31 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
326754 2003 SV62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
326755 2003 SO63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326756 2003 SW66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
326757 2003 SG68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
326758 2003 SU70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326759 2003 SQ85 16/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
326760 2003 SC87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
326761 2003 SF93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326762 2003 SN131 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
326763 2003 SA135 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
326764 2003 SQ141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
326765 2003 SJ164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
326766 2003 SN165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
326767 2003 SH177 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326768 2003 SX180 20/09/2003 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
326769 2003 SE192 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
326770 2003 SM193 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
326771 2003 SJ196 20/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
326772 2003 SQ196 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
326773 2003 SN199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
326774 2003 SU203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
326775 2003 SW215 25/09/2003 Ondřejov P. Kušnirák 860 m MPC · JPL
326776 2003 SL220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
326777 2003 SV222 30/09/2003 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
326778 2003 SF223 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
326779 2003 SM224 30/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
326780 2003 SJ225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
326781 2003 SF234 25/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
326782 2003 SK234 25/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
326783 2003 SA242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
326784 2003 SX244 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326785 2003 SH269 20/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
326786 2003 SM279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326787 2003 SM281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326788 2003 SC284 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
326789 2003 SA288 30/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
326790 2003 SQ288 28/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
326791 2003 SJ292 25/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
326792 2003 SR293 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
326793 2003 SY293 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
326794 2003 SV295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326795 2003 SZ295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
326796 2003 SP302 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
326797 2003 SW302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
326798 2003 SF313 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326799 2003 SR322 18/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
326800 2003 SK327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326801 2003 SW332 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
326802 2003 SZ336 27/09/2003 Apache Point SDSS 5,2 km MPC · JPL
326803 2003 SK337 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
326804 2003 SG339 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
326805 2003 SH339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
326806 2003 SP348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
326807 2003 SK393 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
326808 2003 SR397 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
326809 2003 SK418 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
326810 2003 ST429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326811 2003 SS431 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326812 2003 TG1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 6,7 km MPC · JPL
326813 2003 TJ4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
326814 2003 TN9 13/10/2003 Junk Bond D. Healy 3,9 km MPC · JPL
326815 2003 TQ19 15/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
326816 2003 TY22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326817 2003 TH27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
326818 2003 TG39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
326819 2003 TN44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326820 2003 TM45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326821 2003 TV50 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326822 2003 TQ54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326823 2003 TT55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326824 2003 TA56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326825 2003 TF59 15/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326826 2003 UT1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326827 2003 UL7 18/10/2003 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
326828 2003 UO24 23/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
326829 2003 UT26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
326830 2003 UQ27 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
326831 2003 UN29 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
326832 2003 UY46 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
326833 2003 UD48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
326834 2003 UZ51 18/10/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
326835 2003 UN64 16/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
326836 2003 UC70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
326837 2003 UU75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
326838 2003 UY76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326839 2003 UB80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
326840 2003 UP90 20/10/2003 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
326841 2003 UO101 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
326842 2003 UV111 20/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
326843 2003 UM113 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
326844 2003 UJ116 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
326845 2003 UU118 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326846 2003 UD130 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326847 2003 UO136 21/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
326848 2003 UZ145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
326849 2003 UC156 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
326850 2003 UY156 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
326851 2003 UT168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326852 2003 UL175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
326853 2003 UQ184 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326854 2003 UY185 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
326855 2003 UL187 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
326856 2003 UQ187 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
326857 2003 UT192 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
326858 2003 UM201 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
326859 2003 UN202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326860 2003 UC206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326861 2003 UK207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326862 2003 UN212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
326863 2003 UT220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326864 2003 UR226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326865 2003 UC237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
326866 2003 UW240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326867 2003 UO243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326868 2003 UB248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
326869 2003 UF250 25/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326870 2003 UY270 17/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326871 2003 UA294 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326872 2003 UA295 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326873 2003 UN303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326874 2003 UP314 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
326875 2003 UB317 18/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
326876 2003 UE317 18/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
326877 2003 UG339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
326878 2003 UB350 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
326879 2003 UU355 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326880 2003 UM364 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326881 2003 UD372 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
326882 2003 UP374 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
326883 2003 UY399 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326884 2003 UA415 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
326885 2003 VB10 02/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326886 2003 WD 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326887 2003 WJ7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326888 2003 WX13 29/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326889 2003 WN14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
326890 2003 WS17 18/11/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
326891 2003 WS18 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326892 2003 WM23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
326893 2003 WN23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
326894 2003 WV25 20/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
326895 2003 WQ28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326896 2003 WN45 19/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326897 2003 WX48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326898 2003 WL56 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
326899 2003 WS73 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326900 2003 WL75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326901 2003 WF80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
326902 2003 WY88 16/11/2003 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
326903 2003 WD94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326904 2003 WS120 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
326905 2003 WT124 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326906 2003 WC143 23/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
326907 2003 WS150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
326908 2003 WH161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326909 2003 WU161 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326910 2003 WF171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326911 2003 WG172 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326912 2003 WM172 30/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326913 2003 XZ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326914 2003 XE18 14/12/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
326915 2003 XU39 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326916 2003 YM17 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326917 2003 YR29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
326918 2003 YC36 19/12/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
326919 2003 YX61 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326920 2003 YE71 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326921 2003 YW103 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
326922 2003 YK143 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326923 2003 YY145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326924 2003 YW161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326925 2004 BN18 17/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326926 2004 BM28 18/01/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
326927 2004 BP28 18/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
326928 2004 BE41 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326929 2004 BZ43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326930 2004 BU67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326931 2004 BG76 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326932 2004 BG80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326933 2004 BT136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326934 2004 CB7 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326935 2004 CH11 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326936 2004 CT11 11/02/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
326937 2004 CC45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326938 2004 CR56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326939 2004 CL57 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326940 2004 CN76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326941 2004 CS81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326942 2004 CR121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326943 2004 DY15 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
326944 2004 DP19 17/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
326945 2004 DF39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326946 2004 EN20 15/03/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
326947 2004 EO46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326948 2004 FT1 17/03/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
326949 2004 FR2 17/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
326950 2004 FZ7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
326951 2004 FV15 23/03/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
326952 2004 FC61 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
326953 2004 FN67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326954 2004 FG131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
326955 2004 GU11 12/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326956 2004 GY11 12/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
326957 2004 GF34 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
326958 2004 GH47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326959 2004 HP1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326960 2004 HL20 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
326961 2004 HJ71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326962 2004 JC2 11/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326963 2004 JC7 13/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326964 2004 JR14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326965 2004 JL18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326966 2004 JB20 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326967 2004 JE20 14/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
326968 2004 JX21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326969 2004 JG44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
326970 2004 JQ45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326971 2004 KB12 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326972 2004 LV4 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326973 2004 LR7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326974 2004 LO31 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326975 2004 MJ 17/06/2004 Wrightwood D. Mayes 3,4 km MPC · JPL
326976 2004 MY6 20/06/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
326977 2004 NU1 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
326978 2004 NT2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
326979 2004 NH16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326980 2004 NA20 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
326981 2004 OH8 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326982 2004 OV14 29/07/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
326983 2004 PJ4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326984 2004 PM5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
326985 2004 PV20 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326986 2004 PM38 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
326987 2004 PB60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326988 2004 PN77 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326989 2004 PG78 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326990 2004 PB79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326991 2004 PC80 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326992 2004 PZ86 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
326993 2004 PG88 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326994 2004 PQ91 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
326995 2004 PN115 13/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
326996 2004 QJ4 20/08/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
326997 2004 QE18 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326998 2004 QG27 20/08/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
326999 2004 QG28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327000 2004 RZ5 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

322.000s  • 323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001