Danh sách tiểu hành tinh/542001–543000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542001 2012 HC22 20/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
542002 2012 HE30 08/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
542003 2012 HO33 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
542004 2012 HD35 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
542005 2012 HA45 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542006 2012 HZ46 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542007 2012 HD47 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
542008 2012 HF47 31/01/2011 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 3,7 km MPC · JPL
542009 2012 HV47 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542010 2012 HF51 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
542011 2012 HY53 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542012 2012 HD54 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
542013 2012 HN70 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542014 2012 HC77 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542015 2012 HK82 06/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
542016 2012 HN85 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542017 2012 HQ85 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542018 2012 HV85 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542019 2012 HA86 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542020 2012 HL86 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542021 2012 JA3 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542022 2012 JH3 12/05/2012 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
542023 2012 JG6 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
542024 2012 JR15 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542025 2012 JD18 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542026 Kaszásattila 2012 JL19 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
542027 2012 JF21 01/05/2012 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
542028 2012 JY35 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
542029 2012 JG36 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
542030 2012 JH36 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542031 2012 JO37 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 570 m MPC · JPL
542032 2012 JZ40 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
542033 2012 JS41 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
542034 2012 JD47 14/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542035 2012 JC48 16/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542036 2012 JG52 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
542037 2012 JW53 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
542038 2012 JC60 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542039 2012 JE60 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
542040 2012 JM60 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542041 2012 JV67 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
542042 2012 KN3 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
542043 2012 KR3 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
542044 2012 KH4 28/09/2003 Haleakala AMOS 590 m MPC · JPL
542045 2012 KA12 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542046 2012 KH12 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
542047 2012 KJ14 23/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
542048 2012 KC15 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542049 2012 KN16 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542050 2012 KP18 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
542051 2012 KV18 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542052 2012 KA22 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542053 2012 KK24 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542054 2012 KF27 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
542055 2012 KY28 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
542056 2012 KK29 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
542057 2012 KB32 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
542058 2012 KS32 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542059 2012 KT40 02/02/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,9 km MPC · JPL
542060 2012 KB42 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542061 2012 KD44 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
542062 2012 KS46 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
542063 2012 KG47 05/03/2011 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
542064 2012 KR47 20/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
542065 2012 KU48 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542066 2012 KA50 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542067 2012 KC52 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
542068 2012 KX52 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
542069 2012 LK7 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542070 2012 LR7 12/06/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
542071 2012 LG10 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
542072 2012 LH10 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Sky Center 2,8 km MPC · JPL
542073 2012 LM11 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
542074 2012 LR18 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542075 2012 LS19 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542076 2012 LV20 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
542077 2012 LB21 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
542078 2012 LO21 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542079 2012 LQ21 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542080 2012 LF23 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
542081 2012 LW23 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
542082 2012 MV15 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
542083 2012 MF16 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
542084 2012 NH 12/07/2012 Zelenchukskaya St. T. V. Kryachko, B. Satovski 4,2 km MPC · JPL
542085 2012 NW 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542086 2012 OF2 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542087 2012 PQ19 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
542088 2012 QH52 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
542089 2012 RY6 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542090 2012 RF11 22/08/2012 Westfield ARO 2,9 km MPC · JPL
542091 2012 RM11 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542092 2012 RB14 14/09/2012 ISON-Kislovodsk Observatory V. Nevski, A. Novichonok 3,7 km MPC · JPL
542093 2012 RD20 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542094 2012 RN26 25/08/2012 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
542095 2012 RG30 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
542096 2012 RC39 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542097 2012 RU41 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
542098 2012 SV19 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542099 2012 SC40 11/05/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
542100 2012 SD45 17/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542101 2012 SC47 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542102 2012 TB 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542103 2012 TV10 01/04/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 4,4 km MPC · JPL
542104 2012 TK53 05/09/2005 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 750 m MPC · JPL
542105 2012 TK54 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542106 2012 TK57 11/10/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
542107 2012 TL68 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
542108 2012 TM300 12/10/2012 Alianza S4 Alianza S4 Obs. 2,8 km MPC · JPL
542109 2012 UM74 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
542110 2012 UV92 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
542111 2012 UQ150 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542112 2012 UJ162 10/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
542113 2012 US173 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542114 2012 UR174 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542115 2012 UJ184 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542116 2012 VN4 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542117 2012 VB43 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
542118 2012 VD56 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
542119 2012 VQ75 15/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
542120 2012 VC76 20/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
542121 2012 VC88 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
542122 2012 VF93 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542123 2012 VE94 13/11/2012 ESA Optical Ground Station ESA OGS 710 m MPC · JPL
542124 2012 VQ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542125 2012 VZ105 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
542126 2012 VA108 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
542127 2012 WP8 17/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542128 2012 WG9 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542129 2012 WD22 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
542130 2012 WU28 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
542131 2012 WD30 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542132 2012 XF6 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542133 2012 XN7 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542134 2012 XK10 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542135 2012 XD15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
542136 2012 XR19 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542137 2012 XK21 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542138 2012 XZ24 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542139 2012 XW26 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
542140 2012 XJ30 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
542141 2012 XE39 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542142 2012 XS48 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
542143 2012 XS54 08/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
542144 2012 XH62 22/02/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
542145 2012 XS62 22/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
542146 2012 XO68 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542147 2012 XO73 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
542148 2012 XR78 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542149 2012 XK87 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542150 2012 XT87 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
542151 2012 XU89 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
542152 2012 XA102 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542153 2012 XB103 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542154 2012 XB114 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542155 2012 XK114 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
542156 2012 XG125 03/06/2011 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
542157 2012 XB139 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542158 2012 XE142 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
542159 2012 XP150 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
542160 2012 XC153 03/10/2011 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
542161 2012 XL159 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542162 2012 YK3 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
542163 2012 YO10 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542164 2013 AO 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
542165 2013 AP1 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
542166 2013 AY5 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542167 2013 AZ6 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
542168 2013 AR7 26/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
542169 2013 AD8 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
542170 2013 AR8 04/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
542171 2013 AG15 07/10/2012 Oukaimeden C. Rinner 2,0 km MPC · JPL
542172 2013 AN15 09/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542173 2013 AE16 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542174 2013 AG18 01/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
542175 2013 AG19 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542176 2013 AP21 23/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
542177 2013 AX21 24/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
542178 2013 AD26 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
542179 2013 AG28 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 780 m MPC · JPL
542180 2013 AS29 08/01/2013 Oukaimeden M. Ory 820 m MPC · JPL
542181 2013 AK30 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542182 2013 AX30 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
542183 2013 AJ32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542184 2013 AB34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
542185 2013 AU40 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542186 2013 AZ40 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542187 2013 AB43 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
542188 2013 AC44 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542189 2013 AL44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542190 2013 AE45 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542191 2013 AH47 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
542192 2013 AY50 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542193 2013 AT53 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
542194 2013 AW53 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542195 2013 AX54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
542196 2013 AE56 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
542197 2013 AA57 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542198 2013 AE59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542199 2013 AR61 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542200 2013 AJ64 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542201 2013 AX65 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542202 2013 AM66 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542203 2013 AU66 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542204 2013 AP67 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542205 2013 AP68 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542206 2013 AT70 21/12/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 13 km MPC · JPL
542207 2013 AP75 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
542208 2013 AM77 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542209 2013 AE79 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
542210 2013 AB80 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
542211 2013 AV80 19/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542212 2013 AD81 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,1 km MPC · JPL
542213 2013 AZ81 11/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542214 2013 AT84 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542215 2013 AU84 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542216 2013 AT85 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
542217 2013 AA88 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542218 2013 AW89 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542219 2013 AC90 15/01/2013 ESA OGS ESA OGS 860 m MPC · JPL
542220 2013 AC91 05/04/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 820 m MPC · JPL
542221 2013 AG91 15/01/2013 ESA OGS ESA OGS 3,4 km MPC · JPL
542222 2013 AC92 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542223 2013 AO92 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
542224 2013 AW92 09/04/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
542225 2013 AF97 31/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542226 2013 AO98 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
542227 2013 AR98 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542228 2013 AJ99 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542229 2013 AY99 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542230 2013 AE102 17/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 940 m MPC · JPL
542231 2013 AC103 25/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542232 2013 AZ105 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
542233 2013 AH106 29/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
542234 2013 AL106 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542235 2013 AS107 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
542236 2013 AV108 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542237 2013 AH113 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542238 2013 AZ115 14/01/2013 ESA OGS ESA OGS 750 m MPC · JPL
542239 2013 AF116 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542240 2013 AV116 14/01/2013 ESA OGS ESA OGS 820 m MPC · JPL
542241 2013 AZ119 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
542242 2013 AJ127 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542243 2013 AJ128 25/07/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542244 2013 AO131 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542245 2013 AP131 07/01/2013 Oukaimeden M. Ory 4,0 km MPC · JPL
542246 2013 AL132 26/08/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 11 km MPC · JPL
542247 2013 AX133 12/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,1 km MPC · JPL
542248 2013 AF137 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542249 2013 AH137 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542250 2013 AT137 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
542251 2013 AH150 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
542252 2013 AW150 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542253 2013 AR154 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542254 2013 AY159 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542255 2013 AB166 05/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
542256 2013 AW180 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542257 2013 AX182 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
542258 2013 AP183 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 336 km MPC · JPL
542259 2013 AY185 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
542260 2013 AF187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
542261 2013 BJ 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
542262 2013 BL 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
542263 2013 BS 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
542264 2013 BC2 24/03/2003 Needville J. Dellinger 8,8 km MPC · JPL
542265 2013 BT2 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
542266 2013 BJ5 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
542267 2013 BX5 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
542268 2013 BV8 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542269 2013 BZ9 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542270 2013 BJ10 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542271 2013 BU11 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542272 2013 BO12 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
542273 2013 BG13 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
542274 2013 BN14 11/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
542275 2013 BY16 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
542276 2013 BB19 13/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
542277 2013 BZ21 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 940 m MPC · JPL
542278 2013 BW22 02/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
542279 2013 BB23 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
542280 2013 BO25 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542281 2013 BN28 16/01/2013 Mount Lemmon SkyCe A. Kostin, T. Vorobjov 1,1 km MPC · JPL
542282 2013 BU28 31/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542283 2013 BC30 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
542284 2013 BB33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
542285 2013 BE33 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542286 2013 BL33 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
542287 2013 BV34 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
542288 2013 BA35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
542289 2013 BT35 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
542290 2013 BV35 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542291 2013 BF37 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542292 2013 BD38 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
542293 2013 BN39 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
542294 2013 BX40 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542295 2013 BT41 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542296 2013 BW43 03/11/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
542297 2013 BM47 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542298 2013 BN48 31/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
542299 2013 BK49 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542300 2013 BH50 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542301 2013 BX53 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
542302 2013 BT57 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542303 2013 BT58 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
542304 2013 BX59 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542305 2013 BD68 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542306 2013 BL68 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542307 2013 BX68 10/01/2013 Oukaimeden M. Ory 980 m MPC · JPL
542308 2013 BJ70 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542309 2013 BV74 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
542310 2013 BH78 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
542311 2013 BK79 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542312 2013 BD81 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542313 2013 BZ82 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542314 2013 BA83 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542315 2013 BR83 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542316 2013 CV 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
542317 2013 CQ2 05/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
542318 2013 CH5 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
542319 2013 CT7 28/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
542320 2013 CV8 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542321 2013 CV9 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
542322 2013 CF12 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542323 2013 CR12 24/07/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 8,0 km MPC · JPL
542324 2013 CC14 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542325 2013 CB16 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
542326 2013 CO16 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
542327 2013 CX16 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542328 2013 CY17 05/10/2007 Charleston R. Holmes 1,1 km MPC · JPL
542329 2013 CT18 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 900 m MPC · JPL
542330 2013 CC20 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542331 2013 CY21 04/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 1,3 km MPC · JPL
542332 2013 CS24 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542333 2013 CV24 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542334 2013 CG25 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542335 2013 CJ25 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542336 2013 CP26 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542337 2013 CL27 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
542338 2013 CR27 04/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 2,9 km MPC · JPL
542339 2013 CM29 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542340 2013 CY30 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542341 2013 CR31 05/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 3,1 km MPC · JPL
542342 2013 CY31 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
542343 2013 CP32 16/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
542344 2013 CT34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542345 2013 CU34 07/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
542346 2013 CV35 26/03/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
542347 2013 CS37 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542348 2013 CA38 21/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542349 2013 CF38 06/02/2013 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
542350 2013 CF39 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
542351 2013 CC42 07/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
542352 2013 CE44 09/09/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 9,2 km MPC · JPL
542353 2013 CN45 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
542354 2013 CN48 18/01/2013 Oukaimeden C. Rinner 2,7 km MPC · JPL
542355 2013 CP48 06/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 750 m MPC · JPL
542356 2013 CT51 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
542357 2013 CX52 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542358 2013 CN53 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542359 2013 CC54 27/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542360 2013 CA57 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
542361 2013 CF57 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
542362 2013 CO57 21/08/2008 Marly P. Kocher 7,3 km MPC · JPL
542363 2013 CY58 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542364 2013 CG59 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542365 2013 CD60 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542366 2013 CB62 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
542367 2013 CF62 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542368 2013 CT62 07/02/2013 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
542369 2013 CU62 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542370 2013 CC63 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542371 2013 CD63 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
542372 2013 CG66 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
542373 2013 CB67 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
542374 2013 CR67 06/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
542375 2013 CV67 21/07/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
542376 2013 CZ68 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542377 2013 CN70 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542378 2013 CZ70 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
542379 2013 CA71 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542380 2013 CO72 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542381 2013 CH73 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542382 2013 CA74 09/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
542383 2013 CK74 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
542384 2013 CO75 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542385 2013 CP78 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
542386 2013 CC79 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542387 2013 CF81 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542388 2013 CQ81 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542389 2013 CY82 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542390 2013 CB84 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
542391 2013 CX87 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
542392 2013 CE90 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,0 km MPC · JPL
542393 2013 CK90 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
542394 2013 CE91 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542395 2013 CR91 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
542396 2013 CX91 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542397 2013 CT94 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
542398 2013 CY94 17/02/2005 La Silla A. Boattini 940 m MPC · JPL
542399 2013 CH95 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
542400 2013 CO95 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542401 2013 CF98 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,9 km MPC · JPL
542402 2013 CJ101 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542403 2013 CC103 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
542404 2013 CG103 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542405 2013 CL103 02/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542406 2013 CB105 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542407 2013 CE105 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542408 2013 CS105 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542409 2013 CA108 04/09/2010 Hagen Obs. J. Tiedtke, M. Klein 1,6 km MPC · JPL
542410 2013 CA110 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542411 2013 CZ112 19/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542412 2013 CW114 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542413 2013 CX115 13/01/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
542414 2013 CX116 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
542415 2013 CB122 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
542416 2013 CX122 21/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
542417 2013 CJ123 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542418 2013 CA125 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 750 m MPC · JPL
542419 2013 CP125 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542420 2013 CW127 06/02/2013 Elena Remote A. Oreshko 1,1 km MPC · JPL
542421 2013 CB128 11/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542422 2013 CT129 04/08/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
542423 2013 CP132 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
542424 2013 CA136 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542425 2013 CQ136 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 900 m MPC · JPL
542426 2013 CR136 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542427 2013 CJ138 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542428 2013 CL140 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542429 2013 CD146 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542430 2013 CS146 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542431 2013 CX147 04/02/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
542432 2013 CD149 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
542433 2013 CN149 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 860 m MPC · JPL
542434 2013 CF150 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
542435 2013 CU151 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542436 2013 CY151 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
542437 2013 CP153 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
542438 2013 CR153 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
542439 2013 CU153 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
542440 2013 CE154 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542441 2013 CG158 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542442 2013 CW158 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542443 2013 CD160 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542444 2013 CK162 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542445 2013 CG165 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542446 2013 CL165 06/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
542447 2013 CY169 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542448 2013 CE175 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542449 2013 CU177 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542450 2013 CF179 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 940 m MPC · JPL
542451 2013 CH179 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
542452 2013 CN179 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542453 2013 CC180 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
542454 2013 CJ182 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
542455 2013 CM184 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542456 2013 CX184 07/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 860 m MPC · JPL
542457 2013 CG186 07/11/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
542458 2013 CQ189 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 3,5 km MPC · JPL
542459 2013 CQ191 12/02/2013 ESA OGS ESA OGS 5,6 km MPC · JPL
542460 2013 CU191 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
542461 2013 CA196 03/10/2010 Piszkesteto K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
542462 2013 CX196 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542463 2013 CC197 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542464 2013 CE199 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542465 2013 CG199 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542466 2013 CX199 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542467 2013 CU200 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542468 2013 CY200 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
542469 2013 CZ200 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
542470 2013 CX202 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
542471 2013 CA204 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542472 2013 CB206 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542473 2013 CY207 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
542474 2013 CZ207 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542475 2013 CX208 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542476 2013 CC209 18/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
542477 2013 CB210 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542478 2013 CG210 15/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
542479 2013 CG216 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542480 2013 CA217 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542481 2013 CF218 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
542482 2013 CL218 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542483 2013 CS220 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542484 2013 CG224 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542485 2013 CV224 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542486 2013 CP225 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
542487 2013 CT225 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542488 2013 CQ228 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
542489 2013 CY228 28/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
542490 2013 DH 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542491 2013 DQ 16/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
542492 2013 DZ2 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
542493 2013 DE5 04/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
542494 2013 DQ6 31/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
542495 2013 DR7 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542496 2013 DQ8 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542497 2013 DT9 19/01/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
542498 2013 DC12 07/08/2010 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
542499 2013 DJ12 05/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 980 m MPC · JPL
542500 2013 DN14 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542501 2013 DO15 31/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
542502 2013 ED 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542503 2013 EU1 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
542504 2013 EG2 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542505 2013 EU4 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
542506 2013 EV6 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542507 2013 EN9 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542508 2013 EE11 30/03/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
542509 2013 EU18 30/10/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 1,2 km MPC · JPL
542510 2013 EY18 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542511 2013 EU20 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
542512 2013 EY20 05/06/2010 ESA OGS ESA OGS 1,6 km MPC · JPL
542513 2013 EZ20 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
542514 2013 EE21 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542515 2013 EH23 16/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542516 2013 EY26 25/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
542517 2013 ES27 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542518 2013 EX28 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542519 2013 ES36 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
542520 2013 EL37 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542521 2013 ED42 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
542522 2013 ES42 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542523 2013 EE46 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
542524 2013 EZ48 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
542525 2013 EY50 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2,2 km MPC · JPL
542526 2013 EX54 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542527 2013 EY58 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
542528 2013 ET61 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542529 2013 ET62 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
542530 2013 EB68 11/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542531 2013 ED69 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
542532 2013 EY69 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
542533 2013 EU70 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542534 2013 EV70 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542535 2013 EZ70 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
542536 2013 EW71 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
542537 2013 EG73 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
542538 2013 ET75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542539 2013 EK77 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542540 2013 EM77 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542541 2013 EK78 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
542542 2013 ER83 14/09/2006 Eskridge D. Tibbets 2,8 km MPC · JPL
542543 2013 ET85 15/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
542544 2013 EN86 19/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542545 2013 EQ87 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
542546 2013 EW87 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542547 2013 EM90 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542548 2013 EP90 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
542549 2013 EP91 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542550 2013 EF92 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
542551 2013 EZ92 21/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
542552 2013 EH93 12/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 750 m MPC · JPL
542553 2013 ET96 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
542554 2013 EK97 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
542555 2013 ET100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542556 2013 EA102 28/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
542557 2013 EK102 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542558 2013 EG103 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542559 2013 EC104 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
542560 2013 EL104 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542561 2013 EB105 12/03/2013 iTelescope J. Jahn 1,4 km MPC · JPL
542562 2013 ES105 14/03/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
542563 2013 EQ106 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542564 2013 EX109 21/09/2003 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
542565 2013 EM110 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
542566 2013 EV110 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
542567 2013 ED111 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
542568 2013 ET111 24/11/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
542569 2013 EG112 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,2 km MPC · JPL
542570 2013 EH113 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
542571 2013 ER113 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542572 2013 EM114 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
542573 2013 EW114 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
542574 2013 EZ114 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542575 2013 EO119 23/12/2008 Dauban C. Rinner, F. Kugel 860 m MPC · JPL
542576 2013 EJ124 19/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
542577 2013 ET126 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
542578 2013 EP128 14/03/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
542579 2013 EL132 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
542580 2013 EG136 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542581 2013 EF141 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
542582 2013 EA154 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542583 2013 ED154 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
542584 2013 ET156 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
542585 2013 EO158 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
542586 2013 FD1 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
542587 2013 FR1 07/11/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,4 km MPC · JPL
542588 2013 FU3 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542589 2013 FN4 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
542590 2013 FP4 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
542591 2013 FR8 04/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
542592 2013 FC9 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542593 2013 FE9 28/07/2011 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
542594 2013 FE12 19/03/2013 Palomar PTF 1,8 km MPC · JPL
542595 2013 FC14 21/12/2011 Crni Vrh J. Skvarč 2,0 km MPC · JPL
542596 2013 FG14 03/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
542597 2013 FN14 10/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
542598 2013 FV15 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
542599 2013 FD18 20/01/2013 Mount Graham C. W. Hergenrother 1,4 km MPC · JPL
542600 Lindahall 2013 FM19 16/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542601 2013 FE21 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
542602 2013 FA22 19/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
542603 2013 FB22 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542604 2013 FH24 13/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
542605 2013 FS27 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542606 2013 FJ29 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
542607 2013 GQ1 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542608 2013 GC2 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
542609 2013 GK3 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
542610 2013 GZ4 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542611 2013 GT5 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542612 2013 GO6 02/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542613 2013 GR6 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,5 km MPC · JPL
542614 2013 GV6 03/04/2013 Palomar PTF 1,1 km MPC · JPL
542615 2013 GH7 09/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
542616 2013 GM7 12/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
542617 2013 GZ10 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542618 2013 GO18 14/12/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
542619 2013 GB19 05/04/2013 Palomar PTF 3,4 km MPC · JPL
542620 2013 GM21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542621 2013 GZ22 07/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
542622 2013 GJ27 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
542623 2013 GQ27 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542624 2013 GM29 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 900 m MPC · JPL
542625 2013 GP32 18/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
542626 2013 GO33 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
542627 2013 GK37 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
542628 2013 GB41 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542629 2013 GE41 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542630 2013 GR41 13/05/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
542631 2013 GB44 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542632 2013 GT44 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542633 2013 GJ46 18/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
542634 2013 GD49 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542635 2013 GS49 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542636 2013 GL50 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542637 2013 GD51 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542638 2013 GO52 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542639 2013 GT52 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
542640 2013 GJ53 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
542641 2013 GL53 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542642 2013 GR55 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
542643 2013 GL56 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542644 2013 GP57 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542645 2013 GT58 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
542646 2013 GJ60 20/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
542647 2013 GS60 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542648 2013 GX60 28/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
542649 2013 GW62 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
542650 2013 GA63 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542651 2013 GH64 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
542652 2013 GL64 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
542653 2013 GR64 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542654 2013 GX65 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542655 2013 GF68 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542656 2013 GV69 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542657 2013 GN70 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542658 2013 GJ71 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
542659 2013 GF78 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
542660 2013 GV78 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542661 2013 GA79 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
542662 2013 GZ81 04/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542663 2013 GK82 11/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
542664 2013 GJ83 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
542665 2013 GT84 11/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
542666 2013 GY84 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542667 2013 GC85 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
542668 2013 GE85 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
542669 2013 GJ85 01/11/2010 Bisei SG Center K. Nishiyama, T. Sakamoto 1,3 km MPC · JPL
542670 2013 GV85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542671 2013 GD86 14/04/2013 Palomar PTF 3,2 km MPC · JPL
542672 2013 GZ86 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542673 2013 GC89 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542674 2013 GA90 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542675 2013 GN92 14/04/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
542676 2013 GP95 08/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
542677 2013 GQ98 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 860 m MPC · JPL
542678 2013 GY99 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
542679 2013 GM100 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
542680 2013 GG101 25/12/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
542681 2013 GU103 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542682 2013 GG105 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
542683 2013 GL105 19/05/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
542684 2013 GF107 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
542685 2013 GE108 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542686 2013 GS108 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542687 2013 GC109 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542688 2013 GH110 11/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
542689 2013 GL110 15/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
542690 2013 GO111 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542691 2013 GS111 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
542692 2013 GH113 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
542693 2013 GR113 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 820 m MPC · JPL
542694 2013 GQ114 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542695 2013 GB115 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
542696 2013 GE117 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542697 2013 GH121 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542698 2013 GJ121 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542699 2013 GE122 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
542700 2013 GP122 19/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542701 2013 GY127 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
542702 2013 GX130 04/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
542703 2013 GP131 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
542704 2013 GP132 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
542705 2013 GS132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542706 2013 GZ133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542707 2013 GE134 29/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
542708 2013 GY134 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
542709 2013 GJ136 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
542710 2013 GK139 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542711 2013 GC140 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
542712 2013 GH140 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542713 2013 GK141 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542714 2013 GO141 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
542715 2013 GR141 05/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
542716 2013 GX141 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542717 2013 HJ1 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
542718 2013 HK1 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542719 2013 HS2 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542720 2013 HA3 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
542721 2013 HR3 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542722 2013 HO4 18/04/2013 Palomar PTF 3,4 km MPC · JPL
542723 2013 HS4 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
542724 2013 HH6 08/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542725 2013 HN8 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
542726 2013 HR9 06/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
542727 2013 HJ12 01/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542728 2013 HT12 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542729 2013 HD15 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
542730 2013 HO15 18/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
542731 2013 HM19 04/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542732 2013 HU20 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542733 2013 HW20 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542734 2013 HD21 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
542735 2013 HJ22 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
542736 2013 HM24 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
542737 2013 HO24 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
542738 2013 HL26 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
542739 2013 HW26 12/04/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
542740 2013 HR28 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
542741 2013 HT28 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
542742 2013 HB29 26/02/2012 La Palma La Palma Obs. 4,0 km MPC · JPL
542743 2013 HD29 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
542744 2013 HY30 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
542745 2013 HB31 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
542746 2013 HE35 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542747 2013 HL35 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,3 km MPC · JPL
542748 2013 HL40 15/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
542749 2013 HO43 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
542750 2013 HQ46 15/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
542751 2013 HL47 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
542752 2013 HM47 28/08/2006 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
542753 2013 HY47 18/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2,2 km MPC · JPL
542754 2013 HK51 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
542755 2013 HL53 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
542756 2013 HR53 30/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
542757 2013 HN54 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
542758 2013 HF56 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542759 2013 HL61 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542760 2013 HE70 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542761 2013 HP76 15/04/2013 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
542762 2013 HU77 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542763 2013 HT81 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542764 2013 HU94 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542765 2013 HA98 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542766 2013 HJ117 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542767 2013 HP117 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
542768 2013 HN122 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542769 2013 HZ131 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
542770 2013 HF132 16/04/2013 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
542771 2013 HD140 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542772 2013 HZ144 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
542773 2013 HD147 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542774 2013 HP147 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542775 2013 HL148 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542776 2013 HW149 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542777 2013 HY157 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542778 2013 JV1 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
542779 2013 JZ1 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
542780 2013 JZ2 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
542781 2013 JN3 16/04/2013 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
542782 2013 JS4 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542783 2013 JX5 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
542784 2013 JJ6 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
542785 2013 JU6 18/03/2013 Palomar PTF 820 m MPC · JPL
542786 2013 JK8 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
542787 2013 JQ11 14/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542788 2013 JD13 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542789 2013 JC15 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
542790 2013 JB18 10/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
542791 2013 JL19 25/09/2003 Gnosca S. Sposetti 780 m MPC · JPL
542792 2013 JQ20 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
542793 2013 JY20 10/05/2013 Elena Remote A. Oreshko 1,0 km MPC · JPL
542794 2013 JG24 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
542795 2013 JQ27 12/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
542796 2013 JL31 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
542797 2013 JQ31 01/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
542798 2013 JX31 12/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542799 2013 JX34 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542800 2013 JJ37 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542801 2013 JA38 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
542802 2013 JH38 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
542803 2013 JY38 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 3,9 km MPC · JPL
542804 2013 JC40 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542805 2013 JD40 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542806 2013 JU43 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542807 2013 JJ44 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
542808 2013 JK44 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
542809 2013 JO44 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
542810 2013 JN45 12/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542811 2013 JC48 27/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
542812 2013 JU48 14/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
542813 2013 JY48 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542814 2013 JJ49 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
542815 2013 JX49 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542816 2013 JD53 09/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542817 2013 JK53 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542818 2013 JQ56 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542819 2013 JT56 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542820 2013 JF57 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542821 2013 JG57 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542822 2013 JQ60 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542823 2013 JR61 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
542824 2013 JF63 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
542825 2013 JH63 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542826 2013 JL63 21/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
542827 2013 JM66 02/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542828 2013 JU67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
542829 2013 KS 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,8 km MPC · JPL
542830 2013 KH1 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
542831 2013 KL1 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
542832 2013 KQ4 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
542833 2013 KH7 04/12/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,2 km MPC · JPL
542834 2013 KQ7 18/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
542835 2013 KR7 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
542836 2013 KV7 31/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
542837 2013 KD8 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
542838 2013 KL9 31/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542839 2013 KH10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542840 2013 KP10 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
542841 2013 KV10 18/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542842 2013 KW10 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
542843 2013 KU12 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
542844 2013 KS13 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542845 2013 KF16 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
542846 2013 KT16 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542847 2013 KE17 31/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
542848 2013 KN18 31/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
542849 2013 LM1 22/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
542850 2013 LJ3 01/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
542851 2013 LO4 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
542852 2013 LQ4 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
542853 2013 LV4 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
542854 2013 LJ7 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
542855 2013 LO8 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
542856 2013 LM10 29/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
542857 2013 LP14 23/12/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,7 km MPC · JPL
542858 2013 LZ14 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
542859 2013 LE15 17/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
542860 2013 LK16 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542861 2013 LU16 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
542862 2013 LD18 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542863 2013 LR19 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
542864 2013 LP20 23/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
542865 2013 LU20 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
542866 2013 LY22 09/06/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
542867 2013 LK24 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
542868 2013 LY25 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
542869 2013 LR28 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542870 2013 LA29 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
542871 2013 LT31 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
542872 2013 LT32 12/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
542873 2013 LW32 13/06/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
542874 2013 LL33 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542875 2013 LN34 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542876 2013 LG35 17/04/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
542877 2013 LJ36 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542878 2013 MV2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542879 2013 MX2 11/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
542880 2013 MP4 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542881 2013 MU4 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
542882 2013 MK5 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
542883 2013 MP5 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
542884 2013 MG6 03/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542885 2013 MM6 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
542886 2013 MP7 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
542887 2013 MW10 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
542888 Confino 2013 MH11 10/06/2013 Oukaimeden M. Ory 1,2 km MPC · JPL
542889 2013 MY11 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 88 km MPC · JPL
542890 2013 NC1 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
542891 2013 NH1 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542892 2013 NK2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542893 2013 NM3 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
542894 2013 NT4 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
542895 2013 NJ8 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
542896 2013 NQ9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542897 2013 NM11 13/04/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
542898 2013 NA14 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542899 2013 NF14 13/07/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,1 km MPC · JPL
542900 2013 NV17 01/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
542901 2013 NL18 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542902 2013 NF25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542903 2013 NB26 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542904 2013 NQ26 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542905 2013 NH32 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
542906 2013 OJ 28/06/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
542907 2013 OM3 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
542908 2013 OJ7 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
542909 2013 OL7 10/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
542910 2013 OW9 28/07/2013 Crni Vrh B. Mikuž 3,2 km MPC · JPL
542911 2013 OR10 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542912 2013 OU12 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
542913 2013 PK 01/08/2013 Palomar PTF 4,4 km MPC · JPL
542914 2013 PY 02/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
542915 2013 PY3 02/08/2013 Crni Vrh J. Vales 3,4 km MPC · JPL
542916 2013 PP4 21/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 4,6 km MPC · JPL
542917 2013 PO5 02/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542918 2013 PJ11 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
542919 2013 PS11 05/08/2013 Palomar PTF 4,4 km MPC · JPL
542920 2013 PX11 05/08/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,9 km MPC · JPL
542921 2013 PE12 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
542922 2013 PL14 07/08/2013 Elena Remote A. Oreshko 4,0 km MPC · JPL
542923 2013 PG18 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542924 2013 PQ19 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542925 2013 PS27 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
542926 Manteca 2013 PP31 04/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
542927 2013 PB34 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
542928 2013 PY42 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542929 2013 PM44 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542930 2013 PN44 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542931 2013 PQ47 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
542932 2013 PR48 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542933 2013 PZ51 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
542934 2013 PU52 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
542935 2013 PD57 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542936 2013 PM57 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542937 2013 PM60 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542938 2013 PW62 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
542939 2013 PE64 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
542940 2013 PJ64 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542941 2013 PN66 21/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
542942 2013 PE68 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
542943 2013 PX68 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
542944 2013 PZ69 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542945 2013 PZ75 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
542946 2013 PB77 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
542947 2013 PH77 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
542948 2013 PU77 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542949 2013 PV77 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542950 2013 PE78 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542951 2013 PO80 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
542952 2013 PT82 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542953 2013 PG83 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542954 2013 QX2 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542955 2013 QZ3 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,2 km MPC · JPL
542956 2013 QD5 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
542957 2013 QX7 25/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
542958 2013 QQ10 18/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
542959 2013 QS10 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
542960 2013 QK11 30/12/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
542961 2013 QW13 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
542962 2013 QR14 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
542963 2013 QO15 28/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
542964 2013 QJ16 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
542965 2013 QC21 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
542966 2013 QB22 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
542967 2013 QP22 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
542968 2013 QY22 24/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
542969 2013 QB24 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
542970 2013 QO24 10/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
542971 2013 QV24 02/10/2002 Haleakala AMOS 4,0 km MPC · JPL
542972 2013 QV28 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542973 2013 QK30 29/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
542974 2013 QZ32 30/07/2013 Palomar PTF 710 m MPC · JPL
542975 2013 QO35 22/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
542976 2013 QU36 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
542977 2013 QK40 17/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542978 2013 QL41 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542979 2013 QX42 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
542980 2013 QB46 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
542981 2013 QZ47 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
542982 2013 QF48 31/08/2013 Crni Vrh J. Skvarč 2,8 km MPC · JPL
542983 2013 QQ50 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
542984 2013 QV50 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
542985 2013 QG51 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
542986 2013 QO56 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
542987 2013 QP57 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
542988 2013 QY58 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
542989 2013 QK59 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
542990 2013 QH63 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
542991 2013 QB65 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
542992 2013 QT66 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
542993 2013 QV66 01/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
542994 2013 QW66 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
542995 2013 QU69 10/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
542996 2013 QF70 28/08/2013 Palomar PTF 4,4 km MPC · JPL
542997 2013 QX73 13/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
542998 2013 QY74 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
542999 2013 QN80 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
543000 2013 QY82 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001