Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/400001–401000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400001 2006 FW17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400002 2006 GN20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
400003 2006 HG32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
400004 2006 HD34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400005 2006 HD72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400006 2006 HV90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400007 2006 HP91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
400008 2006 HL103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400009 2006 JC28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400010 2006 JC29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400011 2006 JF81 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
400012 2006 KH11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400013 2006 KE24 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
400014 2006 KD108 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400015 2006 KH126 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
400016 2006 MG13 25/06/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,6 km MPC · JPL
400017 2006 OX10 26/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 810 m MPC · JPL
400018 2006 OG14 27/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
400019 2006 OT14 25/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
400020 2006 OA22 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400021 2006 PZ10 13/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
400022 2006 PE32 15/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
400023 2006 PE33 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
400024 2006 PL37 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400025 2006 QK2 17/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
400026 2006 QR42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
400027 2006 QA48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400028 2006 QF83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
400029 2006 QF92 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
400030 2006 QJ96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
400031 2006 QX105 28/08/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
400032 2006 QU107 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400033 2006 QT108 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
400034 2006 QZ116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
400035 2006 QF119 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
400036 2006 QY121 29/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400037 2006 QA135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
400038 2006 QM155 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400039 2006 QS164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
400040 2006 QK167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
400041 2006 QW186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400042 2006 RX20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400043 2006 RK57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400044 2006 RH82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400045 2006 RA83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400046 2006 RC100 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400047 2006 RT100 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400048 2006 RX107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,5 km MPC · JPL
400049 2006 RG120 12/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
400050 2006 SR26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
400051 2006 ST38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400052 2006 SQ42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
400053 2006 SV53 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400054 2006 SK55 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400055 2006 SC59 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
400056 2006 SV61 18/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
400057 2006 SM71 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400058 2006 SK76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400059 2006 SA95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400060 2006 SO95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400061 2006 SK97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400062 2006 SY97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400063 2006 SO98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400064 2006 SD105 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400065 2006 SR116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400066 2006 SF127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
400067 2006 SU127 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400068 2006 SV130 23/09/2006 Kitami K. Endate 850 m MPC · JPL
400069 2006 SC152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400070 2006 SK159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400071 2006 SW167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400072 2006 SQ197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
400073 2006 SC205 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400074 2006 SF209 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400075 2006 SD228 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400076 2006 SQ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400077 2006 SY238 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400078 2006 SU266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400079 2006 SV287 25/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400080 2006 SC292 27/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400081 2006 SS301 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400082 2006 SC311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400083 2006 ST333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400084 2006 SJ343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400085 2006 SZ345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400086 2006 SA352 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400087 2006 SG354 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400088 2006 SB368 28/09/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 680 m MPC · JPL
400089 2006 SH385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
400090 2006 SV389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
400091 2006 SQ390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
400092 2006 SQ400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400093 2006 SF406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400094 2006 SN407 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400095 2006 SJ413 25/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
400096 2006 TX13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
400097 2006 TF14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
400098 2006 TK14 10/10/2006 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
400099 2006 TS24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400100 2006 TC28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400101 2006 TO43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400102 2006 TS53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400103 2006 TQ58 03/06/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400104 2006 TF65 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
400105 2006 TF75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
400106 2006 TJ84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400107 2006 TO85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400108 2006 TN122 11/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
400109 2006 TS123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400110 2006 TC125 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400111 2006 TB129 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
400112 2006 UF8 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400113 2006 UF16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400114 2006 UQ20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400115 2006 UV21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400116 2006 UH24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400117 2006 UN30 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400118 2006 UU30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400119 2006 UM32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
400120 2006 UZ51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400121 2006 UE58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400122 2006 UG84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400123 2006 UL88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400124 2006 UM88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400125 2006 UY100 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400126 2006 UP105 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400127 2006 UO106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400128 2006 UG126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400129 2006 UK128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400130 2006 US128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400131 2006 UY128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400132 2006 UH152 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400133 2006 UU170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400134 2006 UM177 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
400135 2006 UB178 16/10/2006 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
400136 2006 UE188 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
400137 2006 UN189 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400138 2006 UX189 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400139 2006 UM192 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400140 2006 UU201 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400141 2006 UA215 25/10/2006 Kuma Kogen Y. Fujita 710 m MPC · JPL
400142 2006 UT224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400143 2006 UC227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400144 2006 UE232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400145 2006 UJ244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400146 2006 UZ251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400147 2006 UV280 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400148 2006 UT288 30/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400149 2006 UW329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400150 2006 UM335 17/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400151 2006 UB346 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400152 2006 VO12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
400153 2006 VP12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
400154 2006 VP23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400155 2006 VZ30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400156 2006 VH47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400157 2006 VV66 11/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400158 2006 VR69 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400159 2006 VX74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400160 2006 VH81 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400161 2006 VY84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400162 2006 VM85 14/11/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,0 km MPC · JPL
400163 2006 VB111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400164 2006 VG111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400165 2006 VL112 13/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
400166 2006 VX133 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400167 2006 VS134 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400168 2006 VO143 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400169 2006 VS154 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400170 2006 WZ16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400171 2006 WY18 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400172 2006 WZ18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
400173 2006 WJ22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400174 2006 WW25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400175 2006 WC45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400176 2006 WH81 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
400177 2006 WV94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400178 2006 WP102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400179 2006 WO115 20/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
400180 2006 WT118 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
400181 2006 WH119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400182 2006 WO120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
400183 2006 WB122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400184 2006 WZ133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400185 2006 WC139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400186 2006 WU146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400187 2006 WK187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400188 2006 WG200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400189 2006 WJ205 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400190 2006 XL19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400191 2006 XL20 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400192 2006 XS46 13/12/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400193 Castión 2006 XW60 14/12/2006 San Marcello A. Boattini, M. Mazzucato 2,6 km MPC · JPL
400194 2006 XQ66 14/12/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
400195 2006 YL8 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400196 2006 YL13 16/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
400197 2006 YN24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400198 2006 YD29 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400199 2006 YO54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400200 2007 AG13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400201 2007 AL13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400202 2007 AT14 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400203 2007 AW24 15/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400204 2007 AE30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400205 2007 BO 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400206 2007 BT8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400207 2007 BC16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400208 2007 BZ35 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400209 2007 BE46 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400210 2007 BN58 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400211 2007 BE61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400212 2007 BL69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400213 2007 BG78 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400214 2007 BW78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400215 2007 CN1 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400216 2007 CC5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
400217 2007 CT20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400218 2007 CE22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400219 2007 CA55 13/01/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
400220 2007 CO79 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
400221 2007 DR16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400222 2007 DH20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400223 2007 DE80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400224 2007 DV92 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400225 2007 DP100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400226 2007 DA101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400227 2007 EC64 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400228 2007 ER110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400229 2007 EY115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400230 2007 EP153 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
400231 2007 EZ172 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400232 2007 ET219 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400233 2007 FY15 19/03/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
400234 2007 GL11 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400235 2007 GC48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400236 2007 HS53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400237 2007 HX61 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400238 2007 HS66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400239 2007 HA85 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400240 2007 HX95 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
400241 2007 JX44 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400242 2007 NZ4 15/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
400243 2007 ON6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
400244 2007 PD11 12/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 890 m MPC · JPL
400245 2007 PW17 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
400246 2007 PN23 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
400247 2007 PA24 12/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
400248 2007 PW25 08/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
400249 2007 PF26 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
400250 2007 PY36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
400251 2007 PS39 13/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
400252 2007 PR49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400253 2007 PT50 09/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
400254 2007 RC 01/09/2007 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
400255 2007 RW4 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400256 2007 RG24 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400257 2007 RF26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
400258 2007 RG36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
400259 2007 RR65 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
400260 2007 RK87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
400261 2007 RM115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400262 2007 RY117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400263 2007 RP137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
400264 2007 RW139 03/09/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
400265 2007 RP143 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
400266 2007 RP147 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
400267 2007 RU148 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400268 2007 RO149 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400269 2007 RE206 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400270 2007 RA218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400271 2007 RQ220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400272 2007 RL227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400273 2007 RO233 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
400274 2007 RF235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400275 2007 RE243 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
400276 2007 RC246 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
400277 2007 RO265 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400278 2007 RE301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400279 2007 RP302 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
400280 2007 RH310 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400281 2007 RT311 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400282 2007 RV314 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
400283 2007 SY3 16/09/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
400284 2007 SK10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400285 2007 SO20 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400286 2007 TQ9 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
400287 2007 TE10 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
400288 2007 TJ46 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400289 2007 TH51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400290 2007 TT64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400291 2007 TS69 14/10/2007 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
400292 2007 TM79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
400293 2007 TU89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
400294 2007 TJ91 13/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
400295 2007 TL111 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400296 2007 TJ119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400297 2007 TQ124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
400298 2007 TU124 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400299 2007 TN126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400300 2007 TQ126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400301 2007 TU134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400302 2007 TD136 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400303 2007 TT148 08/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
400304 2007 TB150 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
400305 2007 TW152 09/10/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
400306 2007 TO182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
400307 2007 TJ184 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400308 Antonkutter 2007 TX184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
400309 Ralfhofner 2007 TC185 14/10/2007 Radebeul M. Fiedler 860 m MPC · JPL
400310 2007 TX185 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
400311 2007 TD244 08/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400312 2007 TE244 08/10/2007 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
400313 2007 TH274 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
400314 2007 TT281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400315 2007 TT325 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400316 2007 TT330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400317 2007 TP332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400318 2007 TU338 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400319 2007 TB356 11/10/2007 Lulin Observatory LUSS 980 m MPC · JPL
400320 2007 TG357 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
400321 2007 TH367 10/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400322 2007 TH385 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
400323 2007 TJ411 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400324 2007 TC412 14/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
400325 2007 TG431 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400326 2007 TS432 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400327 2007 TM443 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
400328 2007 TJ447 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400329 2007 UM8 16/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
400330 2007 UW10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
400331 2007 UA18 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400332 2007 UQ18 17/10/2007 Anderson Mesa Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400333 2007 UO33 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
400334 2007 UB34 16/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
400335 2007 UO34 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
400336 2007 UZ52 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400337 2007 UZ65 31/10/2007 Gnosca S. Sposetti 750 m MPC · JPL
400338 2007 UC71 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400339 2007 UL82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400340 2007 UO100 16/10/2007 Anderson Mesa Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400341 2007 UB127 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400342 2007 UY132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
400343 2007 VJ2 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
400344 2007 VP12 16/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400345 2007 VC40 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400346 2007 VT47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400347 2007 VD59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400348 2007 VO61 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400349 2007 VG80 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400350 2007 VD84 07/11/2007 Mayhill A. Lowe 970 m MPC · JPL
400351 2007 VK91 07/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
400352 2007 VA100 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
400353 2007 VX104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400354 2007 VV109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400355 2007 VX126 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400356 2007 VP135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400357 2007 VW156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400358 2007 VN161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400359 2007 VH173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400360 2007 VY180 07/11/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
400361 2007 VL189 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
400362 2007 VK219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400363 2007 VE226 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400364 2007 VG272 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400365 2007 VQ297 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
400366 2007 VT306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400367 2007 VQ308 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400368 2007 VG313 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400369 2007 VT332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400370 2007 WM4 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400371 2007 WP10 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400372 2007 WK21 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400373 2007 WW29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400374 2007 WD58 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400375 2007 WP63 21/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
400376 2007 XX2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400377 2007 XL42 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400378 2007 XT50 03/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
400379 2007 XH51 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400380 2007 XN54 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400381 2007 YB24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400382 2007 YA32 30/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
400383 2007 YN37 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400384 2007 YX45 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400385 2007 YP46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400386 2007 YV49 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400387 2007 YH56 30/12/2007 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
400388 2007 YW56 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400389 2007 YJ74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400390 2008 AH 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400391 2008 AT6 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400392 2008 AL7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400393 2008 AG62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400394 2008 AM64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400395 2008 AL77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400396 2008 AK80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400397 2008 AY80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400398 2008 AJ92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400399 2008 AP94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400400 2008 AJ95 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400401 2008 AJ110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400402 2008 AP111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400403 2008 BJ3 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400404 2008 BP3 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400405 2008 BU17 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
400406 2008 BO20 30/01/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
400407 2008 BD44 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400408 2008 BW47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
400409 2008 CF6 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
400410 2008 CE16 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400411 2008 CQ22 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
400412 2008 CL33 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400413 2008 CG43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400414 2008 CH54 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400415 2008 CM61 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400416 2008 CY68 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400417 2008 CJ73 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
400418 2008 CE78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400419 2008 CL88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400420 2008 CM98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400421 2008 CQ100 09/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
400422 2008 CN104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400423 2008 CG115 11/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
400424 2008 CN126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400425 2008 CX126 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400426 2008 CO153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400427 2008 CD154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400428 2008 CG165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400429 2008 CK178 11/01/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
400430 2008 CH190 09/02/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
400431 2008 CL204 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
400432 2008 CN214 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400433 2008 DM8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400434 2008 DP8 24/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
400435 2008 DA23 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400436 2008 DE46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400437 2008 DQ60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400438 2008 DS68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400439 2008 DE79 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400440 2008 DG81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400441 2008 EM1 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
400442 2008 EA3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
400443 2008 EH29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400444 2008 EX34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400445 2008 EV41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400446 2008 EH64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400447 2008 EJ81 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400448 2008 EA135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400449 2008 EG137 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400450 2008 EM147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400451 2008 EO152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400452 2008 EP154 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400453 2008 EH162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400454 2008 FJ22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400455 2008 FD25 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
400456 2008 FC35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400457 2008 FU37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400458 2008 FT52 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400459 2008 FN53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400460 2008 FT65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400461 2008 FP96 29/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400462 2008 FX106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400463 2008 FB116 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400464 2008 FW131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400465 2008 FV134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400466 2008 GJ4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,9 km MPC · JPL
400467 2008 GG11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400468 2008 GS17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400469 2008 GB19 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400470 2008 GZ23 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400471 2008 GZ25 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400472 2008 GT29 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400473 2008 GG37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400474 2008 GC43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400475 2008 GG47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400476 2008 GS49 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400477 2008 GU57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400478 2008 GC82 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400479 2008 GP89 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400480 2008 GB132 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400481 2008 GO139 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400482 2008 HV1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400483 2008 HF4 27/04/2008 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
400484 2008 HL7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400485 2008 HX8 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400486 2008 HL10 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400487 2008 HH24 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400488 2008 HM34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400489 2008 HW57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400490 2008 HJ69 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400491 2008 JW3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400492 2008 JG4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400493 2008 JJ5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400494 2008 JK6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
400495 2008 JF9 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400496 2008 JS11 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400497 2008 JZ17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400498 2008 JF23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400499 2008 JV25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400500 2008 JH36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400501 2008 KN8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400502 2008 KK15 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400503 2008 KF17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400504 2008 KT25 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400505 2008 KN27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400506 2008 KP41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400507 2008 KX41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400508 2008 KW42 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400509 2008 LP8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400510 2008 OA13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
400511 2008 RF89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400512 2008 RC140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400513 2008 SP3 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400514 2008 SN59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400515 2008 SY63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400516 2008 SV73 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400517 2008 SP119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400518 2008 SL166 28/09/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
400519 2008 SB196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400520 2008 SJ223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400521 2008 SH236 29/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
400522 2008 SN243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400523 2008 SY245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400524 2008 SR257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400525 2008 SU266 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
400526 2008 SK273 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400527 2008 SL283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
400528 2008 SM309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
400529 2008 TZ6 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
400530 2008 TA60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400531 2008 TW65 02/10/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
400532 2008 UF38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400533 2008 UT47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
400534 2008 UA65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400535 2008 UV93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400536 2008 UD111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400537 2008 UP117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
400538 2008 UQ120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400539 2008 UD172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
400540 2008 UJ213 06/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400541 2008 UU214 24/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
400542 2008 UX226 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
400543 2008 UX228 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400544 2008 UK230 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400545 2008 UE243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400546 2008 UB256 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400547 2008 UT281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400548 2008 UF286 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400549 2008 UF308 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
400550 2008 UV320 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400551 2008 UR368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400552 2008 VL27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400553 2008 VK46 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
400554 2008 VA58 06/11/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
400555 2008 WK41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400556 2008 WU42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400557 2008 WL45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400558 2008 WJ63 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400559 2008 WN66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400560 2008 WL69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400561 2008 WK80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400562 2008 WQ103 30/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400563 2008 WX109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400564 2008 WA118 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400565 2008 WG128 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400566 2008 WX130 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400567 2008 XR14 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400568 2008 XL43 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400569 2008 XN50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400570 2008 XP53 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
400571 2008 XO55 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400572 2008 YH13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400573 2008 YJ14 20/12/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
400574 2008 YE16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400575 2008 YE19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400576 2008 YK37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400577 2008 YG40 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400578 2008 YP41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400579 2008 YG55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
400580 2008 YO76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400581 2008 YS79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400582 2008 YA91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400583 2008 YX102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400584 2008 YL105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400585 2008 YQ119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400586 2008 YJ123 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400587 2008 YP137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400588 2008 YG138 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400589 2008 YA153 30/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400590 2008 YD155 22/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400591 2009 AZ3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
400592 2009 AF13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400593 2009 AT21 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400594 2009 AQ32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400595 2009 AJ34 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400596 2009 BC2 18/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400597 2009 BJ13 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400598 2009 BY47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400599 2009 BF56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400600 2009 BT62 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400601 2009 BC71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400602 2009 BL78 09/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
400603 2009 BZ99 28/01/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
400604 2009 BJ120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400605 2009 BN121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
400606 2009 BR146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400607 2009 BL148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400608 2009 BL150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400609 2009 BH171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400610 2009 BL171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 21344| 2,1 km MPC · JPL
400611 2009 BP184 18/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400612 2009 BS185 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
400613 2009 CK1 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
400614 2009 CJ3 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400615 2009 CM8 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400616 2009 CE14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400617 2009 CH20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400618 2009 CA45 01/02/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
400619 2009 CE57 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400620 2009 CZ60 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400621 2009 DK18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400622 2009 DD32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,8 km MPC · JPL
400623 2009 DG43 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400624 2009 DL59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400625 2007 VT218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400626 2009 DX74 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400627 2009 DX84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400628 2009 DM95 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400629 2009 DO106 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400630 2009 DO118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400631 2009 DR125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400632 2009 DZ129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400633 2009 DD131 25/02/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
400634 2009 DM132 27/01/2009 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
400635 2009 DT136 24/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400636 2009 ES2 05/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,5 km MPC · JPL
400637 2009 EF12 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400638 2009 EL12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
400639 2009 EY17 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400640 2009 EL20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
400641 2009 FC23 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400642 2009 FF23 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400643 2009 FG27 19/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400644 2009 FA50 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400645 2009 FC54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400646 2009 FE63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400647 2009 FC68 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400648 2009 FM68 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400649 2009 FV72 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400650 2009 HW16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
400651 2009 HT18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400652 2009 HZ24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400653 2009 HU25 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400654 2009 HZ29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400655 2009 HM38 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400656 2009 HG40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400657 2009 HL49 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400658 2009 HC55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400659 2009 HO73 25/02/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
400660 2009 HP83 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400661 2009 HQ88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
400662 2009 HN94 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400663 2009 HB96 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400664 2009 HV99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400665 2009 HW100 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
400666 2009 HH104 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400667 2009 JS2 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400668 2009 KG20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400669 2009 LO1 12/06/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
400670 2009 MD8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
400671 2009 MR9 28/06/2009 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
400672 2009 OO3 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400673 Vitapolunina 2009 OL5 24/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,7 km MPC · JPL
400674 2009 OA15 30/07/2009 Tzec Maun F. Tozzi 4,2 km MPC · JPL
400675 2009 OS19 29/07/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
400676 2009 OA25 27/07/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
400677 2009 PF 02/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
400678 2009 PG5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
400679 2009 PZ7 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400680 2009 PL9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400681 2009 PE12 15/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
400682 2009 PX15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400683 2009 PK20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400684 2009 QN4 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400685 2009 QN15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400686 2009 QR30 21/08/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
400687 2009 QB32 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400688 2009 QS34 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
400689 2009 QD37 31/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
400690 2009 QM43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
400691 2009 QV48 27/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400692 2009 QW55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400693 2009 QC58 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400694 2009 QX58 17/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
400695 2009 QO59 21/08/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
400696 2009 QH63 28/08/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
400697 2009 RV4 15/09/2009 Tzec Maun L. Elenin 3,7 km MPC · JPL
400698 2009 RG7 10/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
400699 2009 RB8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400700 2009 RJ10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400701 2009 RN14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400702 2009 RY14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400703 2009 RM17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400704 2009 RO32 14/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
400705 2009 RR32 14/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
400706 2009 RB34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400707 2009 RC39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400708 2009 RY52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400709 2009 RE64 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
400710 2009 RE71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
400711 2009 RV72 15/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
400712 2009 SU1 17/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
400713 2009 SX2 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400714 2009 SG10 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
400715 2009 SM15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400716 2009 SE16 20/09/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
400717 2009 SN53 17/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
400718 2009 SZ62 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
400719 2009 SD63 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400720 2009 SV80 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400721 2009 SJ89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400722 2009 SY96 20/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
400723 2009 SF106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400724 2009 SU155 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
400725 2009 SZ164 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400726 2009 SD172 28/09/2009 Nogales Tenagra II Obs. 5,4 km MPC · JPL
400727 2009 SP179 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400728 2009 SZ205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400729 2009 SJ229 29/09/2009 Tzec Maun F. Tozzi 4,0 km MPC · JPL
400730 2009 SG268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400731 2009 SO306 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400732 2009 SZ331 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400733 2009 SK344 18/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
400734 2009 SL344 18/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
400735 2009 SD347 27/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
400736 2009 SX358 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,7 km MPC · JPL
400737 2009 TH45 15/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
400738 2009 TP45 15/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
400739 2009 UK3 18/10/2009 Nazaret G. Muler 3,4 km MPC · JPL
400740 2009 UY37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
400741 2009 UP61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400742 2009 UX90 16/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
400743 2009 UZ121 26/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
400744 2009 UL128 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
400745 2009 UV130 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
400746 2009 UG139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400747 2009 UK151 17/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
400748 2009 UP153 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
400749 2009 VY26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400750 2009 VR63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400751 2009 VS106 10/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
400752 2009 WE218 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400753 2009 WR259 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400754 2009 WN263 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400755 2009 YF16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400756 2010 AR121 25/09/2009 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
400757 2010 BK96 27/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
400758 2010 CW4 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
400759 2010 CG43 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400760 2010 CD70 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400761 2010 CV76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
400762 2010 CH89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400763 2010 CH104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400764 2010 CH114 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400765 2010 CS115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
400766 2010 CO117 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400767 2010 CC148 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400768 2010 CV152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400769 2010 DK3 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
400770 2010 DZ8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400771 2010 DC16 17/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
400772 2010 DF49 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400773 2010 DH52 21/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
400774 2010 EG14 05/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
400775 2010 EK21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 690 m MPC · JPL
400776 2010 EQ31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400777 2010 EF32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400778 2010 EO42 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
400779 2010 EQ70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
400780 2010 ER73 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
400781 2010 EF85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400782 2010 ES99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400783 2010 EZ108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
400784 2010 EC125 12/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
400785 2010 EY128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400786 2010 ES133 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400787 2010 EA134 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
400788 2010 EO134 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400789 2010 EK135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400790 2010 EQ135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400791 2010 ER136 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
400792 2010 FS6 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400793 2010 FF16 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400794 2010 FZ24 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400795 2010 FN57 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400796 Douglass 2010 FQ77 31/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
400797 2010 FP87 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
400798 2010 FQ92 14/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400799 2010 GW15 03/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
400800 2010 GT28 07/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400801 2010 GJ66 07/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
400802 2010 GM97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400803 2010 GB98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400804 2010 GD108 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400805 2010 GD110 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400806 2010 GC115 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400807 2010 GN115 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400808 2010 GB136 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400809 2010 GL143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400810 2010 GV143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400811 Gillesfontaine 2010 GF153 15/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
400812 2010 GH160 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400813 2010 GX161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400814 2010 HP77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400815 2010 HU79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400816 2010 HQ101 30/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
400817 2010 HO108 06/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400818 2010 JV29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400819 2010 JQ33 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400820 2010 JS40 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400821 2010 JU40 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400822 2010 JD85 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400823 2010 JN85 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400824 2010 JM109 12/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
400825 2010 JP110 10/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
400826 2010 JU153 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400827 2010 JJ157 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
400828 2010 JV167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400829 2010 KB32 19/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400830 2010 KU36 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400831 2010 KT78 26/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
400832 2010 KT79 25/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
400833 2010 KR103 29/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
400834 2010 KO117 19/05/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
400835 2010 KY120 31/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
400836 2010 LB38 06/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400837 2010 LP41 07/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400838 2010 LS51 08/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
400839 2010 LE60 09/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
400840 2010 LH67 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400841 2010 LN75 10/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
400842 2010 LJ82 11/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
400843 2010 LQ101 13/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
400844 2010 LE107 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400845 2010 LU129 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400846 2010 MR2 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
400847 2010 MH11 17/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
400848 2010 MB20 18/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400849 2010 MS21 18/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400850 2010 ML32 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400851 2010 MQ32 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400852 2010 MK38 21/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400853 2010 MM102 29/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
400854 2010 MA105 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400855 2010 MN113 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400856 2010 MQ115 01/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
400857 2010 NJ36 08/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
400858 2010 NV53 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400859 2010 ND56 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400860 2010 NQ57 10/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400861 2010 NA59 11/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400862 2010 NC66 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400863 2010 NY66 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400864 2010 NJ109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400865 2010 OR12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400866 2010 OD18 18/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
400867 2010 ON27 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400868 2010 OT30 20/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
400869 2010 OM36 21/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
400870 2010 OP40 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400871 2010 OC44 22/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
400872 2010 OG59 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400873 2010 OL82 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
400874 2010 OD89 27/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400875 2010 OF93 28/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400876 2010 OA107 29/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400877 2010 OT120 31/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
400878 2010 PC10 04/08/2010 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
400879 2010 PU21 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
400880 2010 PW53 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400881 Vladimírdolinay 2010 PY56 07/08/2010 Charleston T. Vorobjov 2,5 km MPC · JPL
400882 2010 PX75 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400883 2010 PF76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 930 m MPC · JPL
400884 2010 PK80 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400885 2010 QV4 30/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
400886 2010 QE5 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400887 2010 RQ5 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400888 2010 RD24 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400889 2010 RP39 02/09/2010 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
400890 2010 RX39 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
400891 2010 RT49 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400892 2010 RO50 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400893 2010 RF59 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
400894 2010 RP98 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400895 2010 RN102 08/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400896 2010 RR113 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400897 2010 RF118 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400898 2010 RR120 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400899 2010 RB132 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400900 2010 RY141 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400901 2010 RM155 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400902 2010 RG162 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400903 2010 RB165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400904 2010 RG176 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400905 2010 RC184 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400906 2010 SP5 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
400907 2010 SB42 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
400908 2010 TN18 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400909 2010 TY24 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400910 2010 TV46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400911 2010 TH49 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400912 2010 TW88 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400913 2010 TS101 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400914 2010 TM104 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
400915 2010 TW110 09/10/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400916 2010 TX115 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400917 2010 TD149 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400918 2010 TN149 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400919 2010 TC160 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400920 2010 TA166 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400921 2010 TB174 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400922 2010 TC181 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
400923 2010 TR187 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400924 2010 UO3 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
400925 2010 UU9 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
400926 2010 UO25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400927 2010 UD28 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400928 2010 UA43 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400929 2010 UB45 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400930 2010 UG58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
400931 2010 UV58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400932 2010 UT78 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400933 2010 UZ92 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400934 2010 UP94 26/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
400935 2010 UE107 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
400936 2010 VP5 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400937 2010 VH25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400938 2010 VD29 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400939 2010 VH30 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400940 2010 VG31 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400941 2010 VD40 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400942 2010 VT45 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400943 2010 VA47 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
400944 2010 VF64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
400945 2010 VO65 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
400946 2010 VJ83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400947 2010 VT90 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
400948 2010 VJ112 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400949 2010 VX114 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
400950 2010 VU115 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
400951 2010 VM118 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400952 2010 VO125 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400953 2010 VP125 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400954 2010 VH128 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400955 2010 VG142 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
400956 2010 VH143 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400957 2010 VD169 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
400958 2010 VQ181 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400959 2010 VG182 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400960 2010 VB201 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400961 2010 VC204 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
400962 2010 VF213 27/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
400963 2010 VH216 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400964 2010 WZ2 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400965 2010 WA3 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
400966 2010 WT4 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400967 2010 WD8 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
400968 2010 WF8 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400969 2010 WS11 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
400970 2010 WO12 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
400971 2010 WG20 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400972 2010 XX17 09/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
400973 2010 XK19 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
400974 2010 XQ35 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400975 2010 XE36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400976 2010 XE42 17/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
400977 2010 XM42 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400978 2010 XH45 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
400979 2010 XM53 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400980 2010 XJ56 26/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
400981 2010 XT71 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400982 2010 XX76 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
400983 2010 XK83 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400984 2010 XT86 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
400985 2010 YA1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
400986 2011 AZ27 10/12/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
400987 2011 AB40 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
400988 2011 AX43 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
400989 2011 BL22 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
400990 2011 BB61 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
400991 2011 CX24 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
400992 2011 CJ42 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
400993 2011 CZ117 02/03/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400994 2011 EC86 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400995 2011 GN41 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400996 2011 OO17 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
400997 2011 QX9 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
400998 2011 QE10 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
400999 2011 QG11 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401000 2011 QV13 08/09/1977 Palomar PLS 650 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001