Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/267001–268000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267001 1094 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
267002 3807 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
267003 Burkert 1978 PF 10/08/1978 La Silla L. D. Schmadel 4,1 km MPC · JPL
267004 1981 UA 21/10/1981 Palomar R. S. Dunbar 2,0 km MPC · JPL
267005 1992 RN5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
267006 1993 BR11 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267007 1993 FD14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
267008 1993 FS62 19/03/1993 La Silla UESAC 870 m MPC · JPL
267009 1993 TN7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267010 1994 CX4 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267011 1994 PQ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
267012 1994 RM26 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
267013 1995 SW14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
267014 1995 SY40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267015 1995 SL62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
267016 1995 SP65 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267017 Yangzhifa 1995 UA 16/10/1995 Colleverde V. S. Casulli 790 m MPC · JPL
267018 1995 UL2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 850 m MPC · JPL
267019 1995 VB4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267020 1995 VB11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
267021 1995 VC11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267022 1995 WX26 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
267023 1995 WF31 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267024 1995 XK3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267025 1995 XL3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267026 1996 ED7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267027 1996 RN8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267028 1996 RF19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267029 1996 TT27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
267030 1996 TV40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
267031 1996 TZ50 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
267032 1996 TC60 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
267033 1996 VW35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267034 1997 AC25 12/01/1997 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
267035 1997 EB10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267036 1997 SC11 27/09/1997 Rand G. R. Viscome 1,0 km MPC · JPL
267037 1997 YG 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
267038 1997 YM2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
267039 1998 DF18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
267040 1998 FW 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
267041 1998 FL143 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267042 1998 GA10 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267043 1998 HQ10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267044 1998 HN118 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267045 1998 QK49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267046 1998 RU17 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267047 1998 RK40 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267048 1998 RX46 14/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267049 1998 RE49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267050 1998 SG3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
267051 1998 SA27 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
267052 1998 SD95 26/09/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267053 1998 SD98 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
267054 1998 SL152 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267055 1998 SR153 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267056 1998 UX39 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
267057 1998 VL41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
267058 1998 VR48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
267059 1998 WK25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
267060 1998 WH42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
267061 1998 WD44 19/11/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
267062 1998 YH5 20/12/1998 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
267063 1999 FC77 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
267064 1999 FU83 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
267065 1999 RS7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267066 1999 RR30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267067 1999 RY56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267068 1999 RA249 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267069 1999 TY48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267070 1999 TH64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267071 1999 TP66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
267072 1999 TG70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267073 1999 TT82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267074 1999 TR103 03/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
267075 1999 TV169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267076 1999 TW192 12/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267077 1999 TC204 13/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267078 1999 TK224 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
267079 1999 TY265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267080 1999 TF294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267081 1999 TR318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267082 1999 UG59 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
267083 1999 VD59 04/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267084 1999 VQ74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267085 1999 VW75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
267086 1999 VK83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
267087 1999 VJ91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
267088 1999 VS126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267089 1999 VU132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267090 1999 VS198 03/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
267091 1999 VE210 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267092 1999 VW214 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267093 1999 XO45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267094 1999 XJ131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
267095 1999 XB138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
267096 1999 XZ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267097 1999 XQ145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
267098 1999 XC217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
267099 1999 XG227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
267100 1999 XL251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267101 1999 XO255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267102 1999 YU 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267103 1999 YE4 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267104 2000 AR19 03/01/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267105 2000 AF72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267106 2000 AE82 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267107 2000 AY92 03/01/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
267108 2000 AP218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267109 2000 AW231 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267110 2000 BV13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267111 2000 CZ2 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267112 2000 CF17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267113 2000 CP42 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
267114 2000 CJ114 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267115 2000 CQ120 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
267116 2000 CN122 03/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267117 2000 DE10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267118 2000 DR25 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
267119 2000 DA29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
267120 2000 DC72 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
267121 2000 DJ87 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267122 2000 DO90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267123 2000 DY90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267124 2000 DT101 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267125 2000 DF111 29/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267126 2000 DC113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267127 2000 DO117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267128 2000 EA5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267129 2000 EU13 05/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267130 2000 ED23 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
267131 2000 EK26 04/03/2000 Socorro LINEAR APO +1km · 810 m MPC · JPL
267132 2000 EF27 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
267133 2000 ET27 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
267134 2000 EQ63 10/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267135 2000 EL64 10/03/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267136 2000 EF104 11/03/2000 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
267137 2000 EU115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
267138 2000 EB122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
267139 2000 EW152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
267140 2000 ER159 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267141 2000 EJ174 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
267142 2000 EV193 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
267143 2000 FA5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
267144 2000 FF6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267145 2000 FG15 29/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267146 2000 FS24 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267147 2000 FM48 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
267148 2000 FD62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
267149 2000 FJ73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
267150 2000 GJ4 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267151 2000 GF30 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267152 2000 GH32 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267153 2000 GQ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267154 2000 GM69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267155 2000 GV86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267156 2000 GB104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267157 2000 GB130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267158 2000 GN142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267159 2000 GO149 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267160 2000 GR171 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267161 2000 GK178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
267162 2000 HW27 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267163 2000 HA34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
267164 2000 HT42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
267165 2000 HY58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267166 2000 HH59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267167 2000 HQ82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267168 2000 HR86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
267169 2000 HW97 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
267170 2000 HF103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
267171 2000 JZ5 02/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
267172 2000 JC10 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267173 2000 JW13 06/05/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
267174 2000 KW70 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267175 2000 MR6 25/06/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
267176 2000 OO 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
267177 2000 OF34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267178 2000 OB35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267179 2000 QF9 22/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
267180 2000 QK32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267181 2000 QD56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267182 2000 QX57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
267183 2000 QP62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267184 2000 QN101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267185 2000 QE118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267186 2000 QH145 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267187 2000 QX145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267188 2000 QQ147 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267189 2000 QK194 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
267190 2000 QO200 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267191 2000 QQ203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267192 2000 QH227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267193 2000 RY31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267194 2000 RM81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267195 2000 RL88 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
267196 2000 RS88 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267197 2000 SP9 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267198 2000 SA14 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267199 2000 SH29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267200 2000 SE36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267201 2000 SZ92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267202 2000 SM97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267203 2000 SX132 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267204 2000 SQ135 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267205 2000 SZ173 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267206 2000 SB248 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267207 2000 SG251 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267208 2000 SU263 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
267209 2000 SV304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267210 2000 SA321 29/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
267211 2000 SZ363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267212 2000 TZ39 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
267213 2000 TW57 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267214 2000 TP59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267215 2000 UQ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267216 2000 UE114 25/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
267217 2000 VO7 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267218 2000 WS103 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267219 2000 WZ105 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
267220 2000 WK155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267221 2001 AD2 02/01/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
267222 2001 DN2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
267223 2001 DQ8 16/02/2001 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
267224 2001 FL4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
267225 2001 FM18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
267226 2001 FR69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267227 2001 FC74 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267228 2001 FT125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267229 2001 FQ181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267230 2001 HW13 18/04/2001 Prescott P. G. Comba 5,6 km MPC · JPL
267231 2001 HV14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267232 2001 HC20 26/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267233 2001 HE21 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
267234 2001 HY63 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
267235 2001 KP 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267236 2001 KN15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267237 2001 KL21 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267238 2001 KD51 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267239 2001 KT60 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267240 2001 NW5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267241 2001 NP19 15/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
267242 2001 OZ35 24/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267243 2001 OZ38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
267244 2001 OA39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267245 2001 OE41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267246 2001 OE68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267247 2001 OJ87 29/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267248 2001 OT100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
267249 2001 PV4 06/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
267250 2001 PC25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
267251 2001 PS26 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
267252 2001 PS57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
267253 2001 PS58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
267254 2001 QR13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267255 2001 QN37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267256 2001 QR44 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267257 2001 QY91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267258 2001 QX168 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
267259 2001 QQ175 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267260 2001 QO178 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
267261 2001 QN180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267262 2001 QL203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267263 2001 QG222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
267264 2001 QW230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
267265 2001 QN255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267266 2001 QH265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
267267 2001 QK270 19/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
267268 2001 QJ294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
267269 2001 RB8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267270 2001 RP17 11/09/2001 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
267271 2001 RC21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267272 2001 RG29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267273 2001 RX35 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267274 2001 RG47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267275 2001 RH59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267276 2001 RG71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267277 2001 RT114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267278 2001 RO118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267279 2001 RR139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267280 2001 RK152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267281 2001 SM11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267282 2001 SC21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267283 2001 SC51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267284 2001 SP54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267285 2001 SX61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267286 2001 SU63 17/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
267287 2001 ST77 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267288 2001 SF86 20/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267289 2001 SN99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267290 2001 SV130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267291 2001 SC132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267292 2001 SN138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267293 2001 SW162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267294 2001 SX176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267295 2001 SF177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267296 2001 SE196 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
267297 2001 SZ202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267298 2001 SQ208 19/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267299 2001 SZ209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267300 2001 SP217 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267301 2001 ST224 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267302 2001 SH228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267303 2001 SB229 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267304 2001 SC240 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
267305 2001 SX243 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267306 2001 SV248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267307 2001 SJ251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267308 2001 SE256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267309 2001 SL305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267310 2001 TQ6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
267311 2001 TM61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267312 2001 TR86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267313 2001 TR91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267314 2001 TC161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267315 2001 TW167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267316 2001 TS172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267317 2001 TF210 13/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267318 2001 TA224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267319 2001 TK254 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
267320 2001 TV260 08/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267321 2001 UX1 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267322 2001 UC31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267323 2001 UX35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267324 2001 UL38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267325 2001 UA53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267326 2001 UP77 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267327 2001 UP87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267328 2001 UL102 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267329 2001 UZ118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267330 2001 UU134 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267331 2001 UJ141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267332 2001 UT182 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267333 2001 UZ193 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267334 2001 UD207 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267335 2001 UB215 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267336 2001 UR226 24/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267337 2001 VK5 11/11/2001 Socorro LINEAR APO 440 m MPC · JPL
267338 2001 VF45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267339 2001 VE55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267340 2001 VC86 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
267341 2001 VC93 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267342 2001 VF103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267343 2001 VF119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267344 2001 VY120 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
267345 2001 WE13 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267346 2001 WC16 23/11/2001 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
267347 2001 WM31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267348 2001 WX42 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267349 2001 WK43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267350 2001 WU43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267351 2001 WM55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267352 2001 WW64 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267353 2001 WE90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267354 2001 WS90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267355 2001 XE 03/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267356 2001 XW5 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267357 2001 XF20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267358 2001 XX21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
267359 2001 XX34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
267360 2001 XQ37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267361 2001 XB42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267362 2001 XS42 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
267363 2001 XC51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267364 2001 XW64 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267365 2001 XO70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267366 2001 XX76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267367 2001 XV92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267368 2001 XQ94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267369 2001 XX94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267370 2001 XZ104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
267371 2001 XJ118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267372 2001 XP156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267373 2001 XV158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267374 2001 XS167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267375 2001 XD180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267376 2001 XU183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267377 2001 XG195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267378 2001 XD217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267379 2001 XE219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267380 2001 XU227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267381 2001 XA229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267382 2001 XY230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267383 2001 XB232 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267384 2001 XO233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267385 2001 XS236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267386 2001 XD240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267387 2001 XN245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267388 2001 YO13 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
267389 2001 YU65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267390 2001 YY85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267391 2001 YK95 18/12/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267392 2001 YX96 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267393 2001 YL108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267394 2001 YR126 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
267395 2001 YU154 19/12/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
267396 2001 YD160 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
267397 2002 AT16 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
267398 2002 AV23 06/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
267399 2002 AO28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267400 2002 AZ38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267401 2002 AS68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267402 2002 AX71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267403 2002 AE98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267404 2002 AU98 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267405 2002 AH101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267406 2002 AN107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267407 2002 AF114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267408 2002 AL145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267409 2002 AT171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267410 2002 AM172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267411 2002 AF181 05/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
267412 2002 AR197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267413 2002 AN202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267414 2002 AB203 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267415 2002 BT1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
267416 2002 BV1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
267417 2002 BY14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267418 2002 BV22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
267419 2002 CF4 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267420 2002 CE9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
267421 2002 CD22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
267422 2002 CN36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267423 2002 CG41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267424 2002 CY50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
267425 2002 CA56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267426 2002 CB60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267427 2002 CS64 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267428 2002 CE65 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267429 2002 CD69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267430 2002 CH73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267431 2002 CU102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267432 2002 CM120 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267433 2002 CR124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267434 2002 CF130 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
267435 2002 CL143 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267436 2002 CM157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267437 2002 CZ177 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267438 2002 CY189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267439 2002 CE198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267440 2002 CK212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267441 2002 CS216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267442 2002 CQ272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
267443 2002 CH299 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267444 2002 CA304 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267445 2002 CJ304 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267446 2002 CH314 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267447 2002 DP1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
267448 2002 DF7 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267449 2002 DT8 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
267450 2002 DN10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267451 2002 DD11 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267452 2002 DE14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
267453 2002 DY18 21/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267454 2002 EQ15 05/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
267455 2002 EY20 10/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267456 2002 EV28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267457 2002 ER34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267458 2002 EK55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267459 2002 EZ66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267460 2002 EB68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
267461 2002 EN94 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267462 2002 EW98 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267463 2002 EQ100 05/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
267464 2002 EF104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
267465 2002 EX117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267466 2002 EF130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267467 2002 EP140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267468 2002 ER141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267469 2002 EJ157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267470 2002 FF22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267471 2002 FJ22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
267472 2002 FW22 19/03/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
267473 2002 FM24 19/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
267474 2002 FC26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
267475 2002 FV31 19/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267476 2002 GG12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
267477 2002 GX12 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267478 2002 GB24 15/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267479 2002 GT29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
267480 2002 GY38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267481 2002 GX48 04/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267482 2002 GT72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
267483 2002 GT74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
267484 2002 GW80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267485 2002 GP125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267486 2002 GY137 12/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
267487 2002 GD139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267488 2002 GE155 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267489 2002 GQ164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267490 2002 GH179 15/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267491 2002 GN189 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267492 2002 HA4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267493 2002 JO3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267494 2002 JB9 06/05/2002 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
267495 2002 JR16 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267496 2002 JY88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267497 2002 JZ119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
267498 2002 JC121 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
267499 2002 JH123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
267500 2002 JV124 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267501 2002 JV127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
267502 2002 JP144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
267503 2002 JP145 14/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267504 2002 KJ9 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
267505 2002 LL50 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
267506 2002 MJ1 18/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
267507 2002 NK3 08/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
267508 2002 NN8 01/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267509 2002 NH12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267510 2002 NO15 05/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
267511 2002 NA25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
267512 2002 NX34 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267513 2002 NF37 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267514 2002 ND44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 690 m MPC · JPL
267515 2002 NO49 14/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
267516 2002 NC68 03/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
267517 2002 NQ70 09/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267518 2002 NK71 08/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267519 2002 NP71 08/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267520 2002 NU71 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267521 2002 NE75 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
267522 2002 OZ13 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267523 2002 OA16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267524 2002 OK27 22/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267525 2002 OH31 17/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267526 2002 PC10 05/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267527 2002 PX10 05/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
267528 2002 PO14 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267529 2002 PK27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
267530 2002 PG29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267531 2002 PJ31 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267532 2002 PK50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267533 2002 PL57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267534 2002 PJ62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267535 2002 PD67 06/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
267536 2002 PX67 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
267537 2002 PA69 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
267538 2002 PC71 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
267539 2002 PC87 04/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267540 2002 PA94 11/08/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
267541 2002 PH114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267542 2002 PJ120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
267543 2002 PT124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
267544 2002 PY127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267545 2002 PS138 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
267546 2002 PG158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
267547 2002 PE163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
267548 2002 PS167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267549 2002 PH173 08/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
267550 2002 PJ174 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
267551 2002 PP174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267552 2002 PZ175 15/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
267553 2002 PV176 07/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
267554 2002 PU177 15/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
267555 2002 PT180 15/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
267556 2002 PC185 11/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267557 2002 PL186 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
267558 2002 QA16 26/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267559 2002 QS23 28/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
267560 2002 QV25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267561 2002 QS39 30/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
267562 2002 QY42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267563 2002 QP44 30/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
267564 2002 QJ52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
267565 2002 QM52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
267566 2002 QD53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
267567 2002 QA55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
267568 2002 QC62 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
267569 2002 QV66 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
267570 2002 QG67 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
267571 2002 QS73 30/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267572 2002 QT74 19/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267573 2002 QD94 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267574 2002 QQ96 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267575 2002 QJ102 20/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267576 2002 QM102 20/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
267577 2002 QG103 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267578 2002 QG106 19/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267579 2002 QY106 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267580 2002 QB108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
267581 2002 QO110 17/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267582 2002 QE111 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
267583 2002 QE126 20/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267584 2002 QU128 28/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
267585 Popluhár 2002 QA130 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267586 2002 QE139 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267587 2002 QO141 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
267588 2002 RV1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
267589 2002 RK8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
267590 2002 RZ12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
267591 2002 RS18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
267592 2002 RS23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
267593 2002 RQ35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
267594 2002 RC41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267595 2002 RR44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267596 2002 RO47 05/09/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
267597 2002 RS53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
267598 2002 RV53 05/09/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
267599 2002 RY59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
267600 2002 RL69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267601 2002 RE71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267602 2002 RB72 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
267603 2002 RC79 05/09/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
267604 2002 RX84 05/09/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267605 2002 RG92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267606 2002 RP92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267607 2002 RH105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267608 2002 RV110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267609 2002 RG111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267610 2002 RU148 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267611 2002 RY156 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
267612 2002 RT158 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
267613 2002 RX158 11/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
267614 2002 RM162 12/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
267615 2002 RN164 12/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
267616 2002 RK172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
267617 2002 RP189 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267618 2002 RA193 12/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
267619 2002 RM202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267620 2002 RK217 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
267621 2002 RJ221 15/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267622 2002 RW222 15/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
267623 2002 RN224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
267624 2002 RU227 14/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
267625 2002 RD232 11/09/2002 Wrightwood J. W. Young 5,2 km MPC · JPL
267626 2002 RG237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL
267627 2002 RP245 01/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
267628 2002 RA252 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267629 2002 RY266 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
267630 2002 RW268 01/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267631 2002 RO270 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267632 2002 RN281 12/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
267633 2002 SU6 27/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
267634 2002 SK7 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
267635 2002 SC8 27/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267636 2002 ST17 26/09/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
267637 2002 SN20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
267638 2002 SF29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267639 2002 ST37 29/09/2002 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
267640 2002 SY41 28/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
267641 2002 SQ44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
267642 2002 SR45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267643 2002 SS66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267644 2002 SA71 16/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267645 2002 SR71 17/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267646 2002 SL72 16/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
267647 2002 TQ 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
267648 2002 TG6 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
267649 2002 TC15 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
267650 2002 TS21 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
267651 2002 TQ23 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267652 2002 TX35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267653 2002 TW60 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267654 2002 TX62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 970 m MPC · JPL
267655 2002 TX64 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267656 2002 TP66 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
267657 2002 TL74 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267658 2002 TV86 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
267659 2002 TU98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267660 2002 TP99 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267661 2002 TW125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267662 2002 TQ139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
267663 2002 TM142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267664 2002 TK186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267665 2002 TL229 07/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
267666 2002 TM249 07/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
267667 2002 TK257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267668 2002 TQ262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267669 2002 TK271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267670 2002 TA272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267671 2002 TZ289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267672 2002 TO307 04/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
267673 2002 TA310 04/10/2002 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
267674 2002 TQ310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
267675 2002 TF318 05/10/2002 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
267676 2002 TG348 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
267677 2002 TG385 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
267678 2002 UL2 28/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267679 2002 UA8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267680 2002 UW10 28/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
267681 2002 UV18 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
267682 2002 UX20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
267683 2002 UU24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
267684 2002 UB30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267685 2002 UD33 31/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
267686 2002 VT4 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267687 2002 VY22 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267688 2002 VJ37 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267689 2002 VL79 07/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267690 2002 VN88 11/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267691 2002 VQ97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267692 2002 VH113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267693 2002 VC135 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267694 2002 WP4 25/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
267695 2002 WA8 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
267696 2002 XD19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267697 2002 XY30 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267698 2002 XW43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267699 2002 XH68 12/12/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
267700 2002 XA74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267701 2002 XA104 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267702 2002 XK110 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267703 2002 XD118 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267704 2002 YM28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267705 2003 AA23 07/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
267706 2003 AJ36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
267707 2003 AT38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267708 2003 AV56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267709 2003 AB57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267710 2003 AQ57 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267711 2003 AM91 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
267712 2003 BZ8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
267713 2003 BU10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
267714 2003 BS19 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
267715 2003 BC36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267716 2003 BS37 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
267717 2003 BZ47 31/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
267718 2003 BE61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
267719 2003 BX91 24/01/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
267720 2003 CA 01/02/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
267721 2003 CL11 04/02/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
267722 2003 DD14 26/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267723 2003 ED3 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267724 2003 EY11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267725 2003 EV17 06/03/2003 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
267726 2003 EG57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
267727 2003 EX58 12/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
267728 2003 EG59 12/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
267729 2003 FC5 27/03/2003 Socorro LINEAR APO · 780 m MPC · JPL
267730 2003 FL8 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
267731 2003 FK21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
267732 2003 FN37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
267733 2003 FF61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
267734 2003 FO62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
267735 2003 FP69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267736 2003 FD78 27/03/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
267737 2003 FB91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
267738 2003 FS92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267739 2003 FM104 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267740 2003 FZ105 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267741 2003 FX107 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
267742 2003 FG115 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267743 2003 FQ117 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267744 2003 GZ25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267745 2003 GR35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
267746 2003 GH36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
267747 2003 GT38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
267748 2003 GR50 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
267749 2003 HO8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
267750 2003 HL22 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267751 2003 HL26 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
267752 2003 JS1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267753 2003 JK17 09/05/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267754 2003 KG9 26/05/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
267755 2003 KY12 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
267756 2003 LH2 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267757 2003 LJ3 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
267758 2003 MJ1 22/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267759 2003 MC7 28/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
267760 2003 NG10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
267761 2003 OQ16 26/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
267762 2003 PK5 04/08/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
267763 2003 QT9 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267764 2003 QX30 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
267765 2003 QC58 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267766 2003 QP94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
267767 2003 RJ10 03/09/2003 Wrightwood J. W. Young, A. Grigsby 1,7 km MPC · JPL
267768 2003 RX20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
267769 2003 SO14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
267770 2003 SK23 16/09/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
267771 2003 SE32 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
267772 2003 SB70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
267773 2003 SB74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
267774 2003 SB82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
267775 2003 SH82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
267776 2003 SK87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
267777 2003 SO89 18/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
267778 2003 SR93 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267779 2003 SO104 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
267780 2003 SF120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267781 2003 SO151 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
267782 2003 SQ155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
267783 2003 SX160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
267784 2003 SC162 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
267785 2003 SH162 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
267786 2003 SN168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
267787 2003 ST182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
267788 2003 SM186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
267789 2003 SE191 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267790 2003 SZ202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
267791 2003 SK204 22/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
267792 2003 SF213 26/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267793 2003 SH218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
267794 2003 SM246 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267795 2003 SM250 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
267796 2003 SM257 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267797 2003 SZ263 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
267798 2003 SW271 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
267799 2003 SZ275 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267800 2003 SK279 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267801 2003 SB280 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267802 2003 SZ281 19/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
267803 2003 SJ289 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267804 2003 SX311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
267805 2003 SF318 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267806 2003 SJ322 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
267807 2003 ST342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267808 2003 SQ422 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
267809 2003 SQ430 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267810 2003 TM16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
267811 2003 TC17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267812 2003 TX19 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
267813 2003 TZ19 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
267814 2003 TK35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267815 2003 TR55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
267816 2003 UB14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
267817 2003 UZ15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
267818 2003 UP16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267819 2003 UB33 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
267820 2003 UE34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
267821 2003 UB35 27/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
267822 2003 UT40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
267823 2003 UK47 20/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
267824 2003 UK55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267825 2003 UR63 16/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
267826 2003 UW74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
267827 2003 UO78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267828 2003 UL82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267829 2003 UX93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267830 2003 UJ117 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267831 2003 UV120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267832 2003 UQ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
267833 2003 UN133 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267834 2003 UC135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
267835 2003 UM140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
267836 2003 UV147 18/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
267837 2003 UG152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
267838 2003 UR160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
267839 2003 UP196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267840 2003 UR197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267841 2003 UR204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
267842 2003 UM212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267843 2003 UR214 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
267844 2003 UX224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
267845 2003 US226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
267846 2003 UC228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
267847 2003 UH236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
267848 2003 UJ248 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267849 2003 UK262 26/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
267850 2003 UX278 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
267851 2003 UF283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
267852 2003 UJ283 30/10/2003 Kitt Peak DLS 620 m MPC · JPL
267853 2003 UL283 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
267854 2003 UG318 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
267855 2003 VR2 14/11/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267856 2003 VL5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
267857 2003 VU10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267858 2003 WJ5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267859 2003 WH9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267860 2003 WV27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
267861 2003 WA31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
267862 2003 WM36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
267863 2003 WW40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267864 2003 WG80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
267865 2003 WK84 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267866 2003 WM103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
267867 2003 WJ110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267868 2003 WC112 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
267869 2003 WC115 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
267870 2003 WU147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
267871 2003 WW152 26/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267872 2003 WD157 29/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,0 km MPC · JPL
267873 2003 WS162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
267874 2003 WE164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
267875 2003 WM168 19/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
267876 2003 XD23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267877 2003 XX31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
267878 2003 YY17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
267879 2003 YL28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267880 2003 YM34 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267881 2003 YS34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267882 2003 YG35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267883 2003 YT59 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267884 2003 YH69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267885 2003 YR74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267886 2003 YH76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267887 2003 YB93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267888 2003 YZ109 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267889 2003 YO124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267890 2003 YN137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267891 2003 YW158 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
267892 2003 YP174 19/12/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
267893 2003 YX180 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267894 2004 BC3 16/01/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
267895 2004 BY3 16/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
267896 2004 BV39 21/01/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
267897 2004 BL49 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267898 2004 BB53 22/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
267899 2004 BS59 21/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
267900 2004 BE98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267901 2004 BX106 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267902 2004 BX108 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
267903 2004 BV110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267904 2004 BX114 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267905 2004 BJ137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
267906 2004 BZ157 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267907 2004 CU5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267908 2004 CJ10 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
267909 2004 CQ23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267910 2004 CL28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267911 2004 CS61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
267912 2004 CC68 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267913 2004 CU72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267914 2004 CN73 14/02/2004 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
267915 2004 CR77 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267916 2004 CP95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267917 2004 CH99 15/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267918 2004 CT107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
267919 2004 CQ117 11/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
267920 2004 CV123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
267921 2004 DC7 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267922 2004 DZ10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
267923 2004 DQ22 18/02/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
267924 2004 DA25 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267925 2004 DR27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267926 2004 DU33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267927 2004 DA38 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267928 2004 DZ39 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
267929 2004 DC43 23/02/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
267930 2004 DC44 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
267931 2004 DX48 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267932 2004 DR51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267933 2004 DF59 23/02/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
267934 2004 DC63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267935 2004 EF4 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267936 2004 EB9 14/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267937 2004 EE10 13/03/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
267938 2004 EQ19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
267939 2004 EC20 14/03/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
267940 2004 EM20 15/03/2004 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
267941 2004 EN22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
267942 2004 EA25 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267943 2004 EG35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267944 2004 ED42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
267945 2004 EF44 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267946 2004 ER59 15/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
267947 2004 EA68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267948 2004 ET73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267949 2004 EW76 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
267950 2004 ED80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267951 2004 EA84 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267952 2004 ES85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267953 2004 ET85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
267954 2004 EO105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267955 2004 FL20 16/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
267956 2004 FB21 16/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
267957 2004 FZ27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
267958 2004 FK29 24/03/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
267959 2004 FK35 16/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
267960 2004 FX36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267961 2004 FD39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
267962 2004 FN39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267963 2004 FG45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267964 2004 FK55 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267965 2004 FL66 20/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
267966 2004 FZ72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
267967 2004 FV86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
267968 2004 FR93 22/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
267969 2004 FG96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267970 2004 FL98 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267971 2004 FL109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
267972 2004 FX109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
267973 2004 FO115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267974 2004 FU115 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267975 2004 FY123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
267976 2004 FT125 27/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
267977 2004 FY145 30/03/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,0 km MPC · JPL
267978 2004 FV162 16/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 940 m MPC · JPL
267979 2004 GL3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
267980 2004 GX3 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267981 2004 GF4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
267982 2004 GB13 11/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
267983 2004 GC20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
267984 2004 GM20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
267985 2004 GA26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
267986 2004 GU53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
267987 2004 GU56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
267988 2004 GU58 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
267989 2004 GX60 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
267990 2004 GG64 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
267991 2004 GC73 15/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267992 2004 GS78 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
267993 2004 GF82 13/04/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
267994 2004 HL12 19/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
267995 2004 HE25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
267996 2004 HQ27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
267997 2004 HH28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267998 2004 HV42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
267999 2004 HR72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
268000 2004 JN6 09/05/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001