Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/549001–550000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549001 2011 BE28 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549002 2011 BM30 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549003 2011 BU32 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549004 2011 BZ37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
549005 2011 BF38 16/01/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
549006 2011 BK41 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,3 km MPC · JPL
549007 2011 BJ43 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
549008 2011 BN48 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 650 m MPC · JPL
549009 2011 BP49 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
549010 2011 BV49 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
549011 2011 BN54 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549012 2011 BO54 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549013 2011 BW54 31/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
549014 2011 BJ55 30/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2,2 km MPC · JPL
549015 2011 BL56 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549016 2011 BM56 28/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
549017 2011 BE63 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549018 2011 BM63 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549019 2011 BO63 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549020 2011 BU67 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
549021 2011 BN69 05/07/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
549022 2011 BD70 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,8 km MPC · JPL
549023 2011 BR71 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
549024 2011 BJ72 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549025 2011 BZ72 14/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
549026 2011 BL73 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549027 2011 BA75 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
549028 2011 BW75 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549029 2011 BS76 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549030 2011 BG79 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549031 2011 BZ79 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549032 2011 BS80 12/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
549033 2011 BG86 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
549034 2011 BZ87 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549035 2011 BA88 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549036 2011 BC89 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549037 2011 BO91 26/08/2006 Lulin LUSS 820 m MPC · JPL
549038 2011 BP95 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549039 2011 BX95 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549040 2011 BG97 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549041 2011 BB99 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
549042 2011 BR106 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549043 2011 BM110 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
549044 2011 BR115 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
549045 2011 BF117 22/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
549046 2011 BO117 03/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
549047 2011 BH120 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549048 2011 BO120 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549049 2011 BE123 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549050 2011 BQ124 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549051 2011 BJ125 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549052 2011 BQ125 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549053 2011 BC126 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549054 2011 BE126 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549055 2011 BO127 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549056 2011 BS128 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549057 2011 BA132 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549058 2011 BV134 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549059 2011 BG138 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549060 2011 BS138 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549061 2011 BP139 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549062 2011 BK142 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549063 2011 BP143 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549064 2011 BW144 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549065 2011 BA147 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549066 2011 BY147 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549067 2011 BB150 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
549068 2011 BV152 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549069 2011 BV154 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
549070 2011 BB155 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549071 2011 BX157 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
549072 2011 BT158 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549073 2011 BK162 07/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
549074 2011 BE165 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549075 2011 BY167 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549076 2011 BN171 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
549077 2011 BS171 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549078 2011 BY171 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549079 2011 BF172 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549080 2011 BJ172 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549081 2011 BQ173 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549082 2011 BC174 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
549083 2011 BQ175 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549084 2011 BA182 09/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549085 2011 BH183 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549086 2011 BV185 06/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549087 2011 BF196 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
549088 2011 CS2 14/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
549089 2011 CC5 05/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549090 2011 CD6 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549091 2011 CA13 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549092 2011 CQ13 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549093 2011 CQ22 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549094 2011 CD29 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549095 2011 CQ29 04/02/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2,0 km MPC · JPL
549096 2011 CF30 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
549097 2011 CJ30 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549098 2011 CO31 13/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
549099 2011 CC33 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549100 2011 CG35 13/07/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549101 2011 CE36 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549102 2011 CD38 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549103 2011 CS38 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549104 2011 CQ39 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549105 2011 CR40 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549106 2011 CN41 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
549107 2011 CG45 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
549108 2011 CS45 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
549109 2011 CL46 31/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 650 m MPC · JPL
549110 2011 CB47 24/02/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
549111 2011 CL49 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
549112 2011 CU52 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549113 2011 CD54 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549114 2011 CQ55 03/07/2005 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
549115 2011 CR61 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549116 2011 CM65 12/02/2011 Sandlot G. Hug 3,4 km MPC · JPL
549117 2011 CQ67 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549118 2011 CR77 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549119 2011 CS80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549120 2011 CD81 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549121 2011 CK87 18/10/2006 Piszkesteto K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
549122 2011 CH90 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549123 2011 CP92 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
549124 2011 CF94 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549125 2011 CA103 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
549126 2011 CB105 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
549127 2011 CP105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549128 2011 CL106 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549129 2011 CE107 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549130 2011 CK107 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549131 2011 CE108 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549132 2011 CO108 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549133 2011 CL113 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549134 2011 CO114 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549135 2011 CS116 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,3 km MPC · JPL
549136 2011 CJ122 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549137 2011 CH125 08/02/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
549138 2011 CC127 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549139 2011 CN127 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549140 2011 CV128 06/02/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
549141 2011 CW132 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
549142 2011 CC136 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549143 2011 DZ2 03/03/2000 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
549144 2011 DT4 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,0 km MPC · JPL
549145 2011 DW5 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549146 2011 DM7 17/01/2007 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
549147 2011 DH19 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 2,2 km MPC · JPL
549148 2011 DG21 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549149 2011 DV21 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549150 2011 DE23 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549151 2011 DG24 24/02/2011 SM Montmagastrell J. M. Bosch 750 m MPC · JPL
549152 2011 DD28 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 590 m MPC · JPL
549153 2011 DE29 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549154 2011 DL31 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549155 2011 DK32 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549156 2011 DW32 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
549157 2011 DZ33 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549158 2011 DR37 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549159 2011 DR41 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549160 2011 DZ42 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549161 2011 DG43 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
549162 2011 DZ44 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549163 2011 DA47 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549164 2011 DP47 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549165 2011 DR47 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549166 2011 DC48 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,8 km MPC · JPL
549167 2011 DF52 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549168 2011 DL52 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549169 2011 DL54 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549170 2011 ES2 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549171 2011 EX5 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
549172 2011 EK12 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549173 2011 EF14 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549174 2011 EG15 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549175 2011 EG21 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549176 2011 EQ23 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
549177 2011 EV24 16/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
549178 2011 EN26 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549179 2011 EM27 02/08/2002 Campo Imperatore A. Boattini 3,1 km MPC · JPL
549180 2011 ER27 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549181 2011 EZ29 10/02/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
549182 2011 EG30 05/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
549183 2011 ER34 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549184 2011 EZ41 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
549185 2011 EG44 06/03/2011 Piszkesteto J. Kelemen 2,9 km MPC · JPL
549186 2011 EY44 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549187 2011 EH46 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549188 2011 EZ47 07/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
549189 2011 EJ48 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549190 2011 EE50 11/03/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 780 m MPC · JPL
549191 2011 EA52 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549192 2011 EL52 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549193 2011 ES52 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
549194 2011 ES53 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549195 2011 EH55 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549196 2011 EM55 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549197 2011 EC57 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2,8 km MPC · JPL
549198 2011 EZ58 02/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
549199 2011 EF60 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549200 2011 ES71 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549201 2011 EO72 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549202 2011 EC75 01/03/2011 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
549203 2011 EE78 02/03/2011 Wildberg R. Apitzsch 4,0 km MPC · JPL
549204 2011 EE79 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549205 2011 EW79 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
549206 2011 EE80 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549207 2011 EP80 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,1 km MPC · JPL
549208 2011 ED81 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549209 2011 EP81 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549210 2011 EG83 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549211 2011 EF89 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549212 2011 EK90 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549213 2011 EM90 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549214 2011 EB91 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549215 2011 EW91 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549216 2011 ES95 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549217 2011 EV95 24/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
549218 2011 ED96 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549219 2011 EK97 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
549220 2011 EA98 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549221 2011 EY99 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
549222 2011 EN100 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549223 2011 EO100 04/03/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
549224 2011 EZ102 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549225 2011 EB103 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549226 2011 FD3 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549227 2011 FT4 11/03/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
549228 2011 FW4 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
549229 2011 FB5 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
549230 2011 FK5 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
549231 2011 FW10 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,2 km MPC · JPL
549232 2011 FF11 20/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549233 2011 FN14 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
549234 2011 FX16 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,3 km MPC · JPL
549235 2011 FQ18 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549236 2011 FU18 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549237 2011 FX24 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
549238 2011 FB25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549239 2011 FJ25 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
549240 2011 FX25 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
549241 2011 FU26 30/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
549242 2011 FL27 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549243 2011 FU30 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549244 2011 FT34 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549245 2011 FX35 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549246 2011 FS36 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549247 2011 FZ36 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549248 2011 FT39 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549249 2011 FO40 30/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
549250 2011 FA44 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549251 2011 FJ44 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549252 2011 FH45 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549253 2011 FY45 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549254 2011 FV47 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549255 2011 FB51 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549256 2011 FR51 09/03/2011 Moletai K. Černis 680 m MPC · JPL
549257 2011 FL60 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549258 2011 FD62 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
549259 2011 FR62 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
549260 2011 FC65 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549261 2011 FM65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549262 2011 FZ66 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549263 2011 FK68 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549264 2011 FN73 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549265 2011 FD75 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549266 2011 FJ77 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549267 2011 FS77 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549268 2011 FK80 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549269 2011 FO80 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549270 2011 FF84 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
549271 2011 FL84 06/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
549272 2011 FF86 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
549273 2011 FH86 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549274 2011 FO89 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
549275 2011 FO90 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549276 2011 FS93 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549277 2011 FM98 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549278 2011 FN100 11/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
549279 2011 FY103 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549280 2011 FN105 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549281 2011 FU106 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
549282 2011 FC109 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549283 2011 FG109 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549284 2011 FY109 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549285 2011 FZ109 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549286 2011 FN111 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549287 2011 FK113 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549288 2011 FJ115 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549289 2011 FE116 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549290 2011 FZ119 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
549291 2011 FM121 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,0 km MPC · JPL
549292 2011 FN124 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549293 2011 FS124 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
549294 2011 FU125 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549295 2011 FR130 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549296 2011 FK133 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549297 2011 FN134 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549298 2011 FQ136 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,9 km MPC · JPL
549299 2011 FN138 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549300 2011 FY145 29/03/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549301 2011 FH153 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549302 2011 FZ156 24/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
549303 2011 FX159 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549304 2011 FY159 02/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549305 2011 FG160 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549306 2011 FO160 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549307 2011 FO164 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549308 2011 FC166 11/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
549309 2011 FU167 30/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
549310 2011 GW 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
549311 2011 GM5 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549312 2011 GD6 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549313 2011 GF7 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549314 2011 GG7 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549315 2011 GR10 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549316 2011 GH16 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549317 2011 GJ16 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
549318 2011 GS18 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549319 2011 GU18 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
549320 2011 GW18 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549321 2011 GO20 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549322 2011 GT20 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549323 2011 GW22 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549324 2011 GM23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549325 2011 GE24 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
549326 2011 GV25 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549327 2011 GU26 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549328 2011 GO27 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
549329 2011 GW27 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549330 2011 GR29 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549331 2011 GP35 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549332 2011 GB39 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549333 2011 GF39 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549334 2011 GF42 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549335 2011 GN43 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549336 2011 GC47 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549337 2011 GE47 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549338 2011 GQ48 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549339 2011 GU50 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549340 2011 GF51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549341 2011 GB53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549342 2011 GS56 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549343 2011 GB57 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549344 2011 GB66 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549345 2011 GJ66 16/06/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
549346 2011 GD72 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
549347 2011 GG72 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549348 2011 GZ74 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549349 2011 GK76 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549350 2011 GB77 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549351 2011 GD77 18/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
549352 2011 GE79 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549353 2011 GH80 23/12/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 940 m MPC · JPL
549354 2011 GK83 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549355 2011 GQ83 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549356 2011 GF87 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
549357 2011 GK87 14/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
549358 2011 GN90 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549359 2011 GQ90 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549360 2011 GY90 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549361 2011 GL91 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549362 2011 GE92 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
549363 2011 GV94 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549364 2011 GJ95 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549365 2011 GM95 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549366 2011 GN95 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
549367 2011 GO95 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549368 2011 GE97 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549369 2011 GC98 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549370 2011 GD100 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549371 2011 GL100 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549372 2011 GM100 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549373 2011 GP100 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549374 2011 GQ101 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549375 2011 GT101 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549376 2011 GU101 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549377 2011 GZ102 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549378 2011 GM103 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549379 2011 HK 22/04/2011 Andrushivka P. Kyrylenko, Y. Ivaščenko 540 m MPC · JPL
549380 2011 HF2 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
549381 2011 HQ3 24/05/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
549382 2011 HD4 25/04/2011 Nogales Tenagra II Obs. 750 m MPC · JPL
549383 2011 HD9 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
549384 2011 HW13 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
549385 2011 HY15 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549386 2011 HB16 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549387 2011 HM17 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549388 2011 HH19 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549389 2011 HM21 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549390 2011 HA22 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549391 2011 HH22 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
549392 2011 HQ28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549393 2011 HL32 20/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549394 2011 HM32 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
549395 2011 HA33 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549396 2011 HP34 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549397 2011 HE35 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549398 2011 HM37 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549399 2011 HD39 15/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
549400 2011 HR39 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549401 2011 HU40 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549402 2011 HV40 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549403 2011 HV41 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549404 2011 HE42 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549405 2011 HX42 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
549406 2011 HB43 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549407 2011 HJ45 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549408 2011 HF47 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549409 2011 HX47 20/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,8 km MPC · JPL
549410 2011 HD49 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549411 2011 HU49 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549412 2011 HB51 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549413 2011 HJ54 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549414 2011 HK54 31/10/2002 Apache Point SDSS Collaboration 3,5 km MPC · JPL
549415 2011 HT54 24/08/2001 Haleakala AMOS 860 m MPC · JPL
549416 2011 HJ55 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549417 2011 HE58 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549418 2011 HF61 23/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 540 m MPC · JPL
549419 2011 HA65 24/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
549420 2011 HK71 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,0 km MPC · JPL
549421 2011 HD72 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549422 2011 HO72 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549423 2011 HF73 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549424 2011 HJ74 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
549425 2011 HS74 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549426 2011 HX77 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549427 2011 HF78 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
549428 2011 HA79 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549429 2011 HK86 24/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
549430 2011 HP86 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549431 2011 HU86 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549432 2011 HW88 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
549433 2011 HY88 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549434 2011 HE94 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549435 2011 HN94 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549436 2011 HK95 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549437 2011 HN95 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549438 2011 HT95 12/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549439 2011 HG97 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549440 2011 HH97 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549441 2011 HR98 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549442 2011 HV99 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
549443 2011 HF101 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549444 2011 HL104 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549445 2011 HS104 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
549446 2011 HV104 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
549447 2011 HD105 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549448 2011 HF105 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549449 2011 HZ105 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549450 2011 HV106 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549451 2011 HZ106 12/09/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
549452 2011 HB107 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549453 2011 HK107 20/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
549454 2011 HQ107 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
549455 2011 HT107 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549456 2011 HB108 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549457 2011 HO108 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
549458 2011 HQ109 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549459 2011 JX1 02/05/2011 Catalina CSS APO 880 m MPC · JPL
549460 2011 JB3 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
549461 2011 JX5 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
549462 2011 JR7 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549463 2011 JQ9 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549464 2011 JO16 01/01/2003 La Silla La Silla Obs. 3,5 km MPC · JPL
549465 2011 JE17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549466 2011 JP18 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549467 2011 JK19 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549468 2011 JN19 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
549469 2011 JH20 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549470 2011 JL20 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549471 2011 JZ21 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549472 2011 JS22 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549473 2011 JF23 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
549474 2011 JD24 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549475 2011 JQ30 13/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
549476 2011 JJ32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549477 2011 JV32 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549478 2011 JG33 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549479 2011 JM33 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549480 2011 JQ33 11/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549481 2011 JJ34 20/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
549482 2011 JK35 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
549483 2011 JA37 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549484 2011 JC37 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549485 2011 KR 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549486 2011 KB2 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
549487 2011 KV2 25/08/2008 Hibiscus N. Teamo, S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
549488 2011 KT3 13/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
549489 2011 KZ7 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549490 2011 KO8 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
549491 2011 KX8 20/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
549492 2011 KC9 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549493 2011 KD9 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549494 2011 KQ9 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
549495 2011 KY12 17/01/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
549496 2011 KE13 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549497 2011 KW13 01/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
549498 2011 KK17 27/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 680 m MPC · JPL
549499 2011 KN24 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
549500 2011 KT25 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549501 2011 KW25 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549502 2011 KO27 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
549503 2011 KY28 30/04/2000 Haleakala AMOS 3,2 km MPC · JPL
549504 2011 KH29 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
549505 2011 KA30 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549506 2011 KL33 16/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
549507 2011 KC34 11/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
549508 2011 KS36 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
549509 2011 KK38 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
549510 2011 KQ38 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549511 2011 KO40 16/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
549512 2011 KG41 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549513 2011 KJ41 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549514 2011 KF42 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549515 2011 KM44 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549516 2011 KP48 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
549517 2011 KG49 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549518 2011 KT49 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
549519 2011 KK52 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549520 2011 KM52 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549521 2011 KT52 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549522 2011 KH53 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549523 2011 KM53 25/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549524 2011 KU54 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
549525 2011 KX54 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549526 2011 LH3 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549527 2011 LK3 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549528 2011 LX3 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549529 2011 LD4 04/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
549530 2011 LS4 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549531 2011 LC5 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
549532 2011 LW5 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549533 2011 LL6 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549534 2011 LU7 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
549535 2011 LZ7 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
549536 2011 LA9 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549537 2011 LR12 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
549538 2011 LV13 03/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
549539 2011 LG14 12/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
549540 2011 LP15 07/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
549541 2011 LD16 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549542 2011 LQ17 08/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 680 m MPC · JPL
549543 2011 LF20 31/07/2006 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
549544 2011 LN22 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549545 2011 LV22 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
549546 2011 LX23 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549547 2011 LY23 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549548 2011 LA24 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549549 2011 LW25 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549550 2011 LY25 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549551 2011 LZ29 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
549552 2011 LV30 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549553 2011 LB31 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
549554 2011 LK31 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549555 2011 LL32 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
549556 2011 LW32 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549557 2011 LH33 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549558 2011 LD34 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549559 2011 LA35 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
549560 2011 MP 23/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
549561 2011 MX1 08/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
549562 2011 MN3 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549563 2011 MA6 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549564 2011 MZ6 18/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
549565 2011 MR7 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549566 2011 MZ11 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549567 2011 MV12 23/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549568 2011 MZ12 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549569 2011 MB13 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549570 2011 MP13 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549571 2011 ML15 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549572 2011 NF 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549573 2011 NH5 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549574 2011 NE6 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549575 2011 OF5 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549576 2011 ON6 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549577 2011 OE10 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
549578 2011 OT10 31/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
549579 2011 OR12 31/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
549580 2011 OR13 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549581 2011 OJ19 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549582 2011 OG20 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549583 2011 OL20 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
549584 2011 OL27 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
549585 2011 OZ27 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
549586 2011 OK30 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
549587 2011 OL31 07/07/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
549588 2011 OH34 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
549589 2011 OK34 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
549590 2011 OQ35 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549591 2011 OO36 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549592 2011 OX36 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549593 2011 OR37 07/07/2011 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
549594 2011 OO38 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
549595 2011 OV38 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549596 2011 OM40 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549597 2011 OU40 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
549598 2011 OC44 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549599 2011 OM44 15/07/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
549600 2011 OS45 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549601 2011 OR48 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549602 2011 OO50 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
549603 2011 ON51 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
549604 2011 OS51 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549605 2011 OM52 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549606 2011 OY53 22/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549607 2011 OA55 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
549608 2011 OQ55 20/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549609 2011 OO61 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549610 2011 OP61 03/10/2016 Oukaimeden M. Ory 1,5 km MPC · JPL
549611 2011 OY61 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549612 2011 OB62 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
549613 2011 OF63 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549614 2011 OY63 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549615 2011 OR65 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549616 2011 OS66 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
549617 2011 OD67 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
549618 2011 OC70 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
549619 2011 PM 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
549620 2011 PV3 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
549621 2011 PD6 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549622 2011 PA8 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
549623 2011 PZ11 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
549624 2011 PT13 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549625 2011 PV17 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549626 2011 PE19 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549627 2011 PG19 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549628 2011 QM 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
549629 2011 QL1 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549630 2011 QM5 19/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
549631 2011 QR9 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549632 2011 QH10 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
549633 2011 QF11 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549634 2011 QW12 04/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
549635 2011 QD13 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
549636 2011 QM15 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549637 2011 QN16 24/08/2011 Sandlot G. Hug 750 m MPC · JPL
549638 2011 QY17 30/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
549639 2011 QK24 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549640 2011 QN27 22/08/2011 Crni Vrh S. Matičič 2,0 km MPC · JPL
549641 2011 QG29 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
549642 2011 QB33 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549643 2011 QQ34 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
549644 2011 QB35 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549645 2011 QD36 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 680 m MPC · JPL
549646 2011 QQ37 01/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
549647 2011 QW38 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549648 2011 QA39 27/08/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1,3 km MPC · JPL
549649 2011 QR39 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
549650 2011 QR45 28/08/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1,7 km MPC · JPL
549651 2011 QL48 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
549652 2011 QM48 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
549653 2011 QA51 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549654 2011 QU52 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549655 2011 QE54 09/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
549656 2011 QS56 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
549657 2011 QZ59 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549658 2011 QD61 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
549659 2011 QB63 28/09/2002 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
549660 2011 QW64 06/10/2002 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
549661 2011 QY64 04/08/2011 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
549662 2011 QP65 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 13 km MPC · JPL
549663 2011 QR66 10/08/2011 Piszkesteto A. Pál 900 m MPC · JPL
549664 2011 QG72 29/08/2011 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
549665 2011 QM72 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
549666 2011 QZ72 30/08/2011 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,6 km MPC · JPL
549667 2011 QW74 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
549668 2011 QO76 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
549669 2011 QT86 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
549670 2011 QR88 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
549671 2011 QJ92 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
549672 2011 QL93 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549673 2011 QG97 30/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
549674 2011 QK97 31/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
549675 2011 QP103 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549676 2011 QB105 16/03/2004 Mauna Kea Q. s. observers 1,8 km MPC · JPL
549677 2011 QG105 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549678 2011 QH105 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
549679 2011 QB106 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
549680 2011 QE106 19/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
549681 2011 QP106 01/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549682 2011 QT106 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
549683 2011 QX106 12/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549684 2011 QF108 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
549685 2011 RH 01/09/2011 Kachina J. Hobart 3,4 km MPC · JPL
549686 2011 RA1 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549687 2011 RG1 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
549688 2011 RX7 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
549689 2011 RZ15 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549690 2011 RA16 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
549691 2011 RH18 06/08/2007 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
549692 2011 RS18 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549693 2011 RK21 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549694 2011 RS21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
549695 2011 RG22 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549696 2011 RE23 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549697 2011 RM23 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549698 2011 RG27 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549699 2011 RV27 06/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549700 2011 RS29 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549701 2011 SM 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
549702 2011 SC1 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
549703 2011 SH3 17/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
549704 2011 SW10 19/09/2011 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
549705 2011 SC24 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549706 2011 SH24 21/09/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1,8 km MPC · JPL
549707 2011 SY24 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549708 2011 SH37 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549709 2011 SR38 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549710 2011 SM41 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
549711 2011 SE43 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549712 2011 SG46 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549713 2011 SL54 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549714 2011 SX55 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549715 2011 SK56 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
549716 2011 SE57 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549717 2011 SR58 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549718 2011 SZ58 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
549719 2011 SX62 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549720 2011 SZ65 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549721 2011 SA66 20/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
549722 2011 SP66 21/09/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
549723 2011 SQ67 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549724 2011 SA69 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549725 2011 SA79 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549726 2011 SJ80 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549727 2011 SV83 07/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 620 m MPC · JPL
549728 2011 SG84 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549729 2011 SU85 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
549730 2011 SN86 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549731 2011 SD87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
549732 2011 SM89 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
549733 2011 SS95 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549734 2011 SR97 14/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
549735 2011 SJ100 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549736 2011 SU101 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
549737 2011 SY105 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549738 2011 ST106 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
549739 2011 SQ109 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
549740 2011 SH112 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
549741 2011 SA113 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549742 2011 SH116 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549743 2011 SQ118 23/06/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549744 2011 SL119 25/09/2011 Piszkesteto A. Farkas 1,8 km MPC · JPL
549745 2011 SO123 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549746 2011 SD128 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549747 2011 SS129 10/07/2007 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
549748 2011 SE138 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
549749 2011 SY139 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549750 2011 SG143 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549751 2011 SR144 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
549752 2011 SQ146 25/08/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 780 m MPC · JPL
549753 2011 SY155 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549754 2011 SY157 27/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
549755 2011 ST158 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
549756 2011 SX159 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
549757 2011 SB164 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549758 2011 SC171 28/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
549759 2011 SV173 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549760 2011 SO175 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549761 2011 SA187 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549762 2011 SL190 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549763 2011 SG192 15/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
549764 2011 SG194 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549765 2011 SK196 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
549766 2011 SJ197 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
549767 2011 SW198 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549768 2011 SM200 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549769 2011 SZ203 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549770 2011 SP205 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
549771 2011 SH206 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549772 2011 SU207 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549773 2011 SK208 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
549774 2011 SS218 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549775 2011 SL219 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549776 2011 SC222 27/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
549777 2011 SH222 24/09/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
549778 2011 SA224 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549779 2011 SC224 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
549780 2011 SS225 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549781 2011 SO228 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549782 2011 SW237 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549783 2011 SR240 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
549784 2011 ST242 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549785 2011 SW245 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
549786 2011 SX248 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549787 2011 SW249 20/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
549788 2011 SS250 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
549789 2011 SW258 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
549790 2011 SH259 26/09/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
549791 2011 SS264 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549792 2011 SZ265 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549793 2011 SU266 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
549794 2011 SF279 11/09/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
549795 2011 SQ281 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549796 2011 SP282 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549797 2011 SH284 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549798 2011 SH285 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
549799 2011 SQ285 08/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549800 2011 SZ285 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549801 2011 SV286 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549802 2011 SU296 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549803 2011 SW301 26/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549804 2011 SK302 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
549805 2011 SW302 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549806 2011 SH303 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549807 2011 SP304 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
549808 2011 SV304 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549809 2011 SY305 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549810 2011 SL310 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
549811 2011 SJ314 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549812 2011 SM317 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549813 2011 SB318 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549814 2011 SE320 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549815 2011 TN1 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
549816 2011 TD7 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549817 2011 TG11 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549818 2011 TC15 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
549819 2011 TK15 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
549820 2011 TZ15 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549821 2011 TR16 03/10/2011 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
549822 2011 TS16 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549823 2011 UK4 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
549824 2011 UF11 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
549825 2011 UR11 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
549826 2011 UA15 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
549827 2011 UN19 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549828 2011 UX28 27/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
549829 2011 UO32 22/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
549830 2011 UB40 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549831 2011 US41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549832 2011 UZ46 23/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
549833 2011 UW48 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
549834 2011 UK52 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
549835 2011 UM54 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549836 2011 UZ57 14/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
549837 2011 UT64 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
549838 2011 UP69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549839 2011 UD70 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
549840 2011 UZ76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
549841 2011 UK79 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549842 2011 UD84 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549843 2011 UG84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549844 2011 UC85 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549845 2011 UV85 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
549846 2011 UD86 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
549847 2011 UO98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549848 2011 UV100 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549849 2011 US106 03/08/2008 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
549850 2011 UE108 22/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
549851 2011 UZ111 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
549852 2011 UF133 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549853 2011 UZ137 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549854 2011 UZ141 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549855 2011 UN145 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549856 2011 UV151 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549857 2011 UQ152 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549858 2011 UN156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549859 2011 UZ160 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549860 2011 UK166 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549861 2011 UD167 17/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
549862 2011 UH168 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549863 2011 UQ169 22/06/2007 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
549864 2011 UB170 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
549865 2011 UY170 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549866 2011 UA174 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549867 2011 UA175 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
549868 2011 UC184 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549869 2011 UR185 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549870 2011 UD193 01/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
549871 2011 UX193 20/10/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
549872 2011 UJ195 05/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
549873 2011 UA205 26/10/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2,0 km MPC · JPL
549874 2011 UY205 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549875 2011 UF206 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
549876 2011 UQ224 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549877 2011 UT225 20/10/2011 Haleakala Haleakala-Faulkes 2,2 km MPC · JPL
549878 2011 US229 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549879 2011 UQ234 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549880 2011 UR241 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549881 2011 UR257 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
549882 2011 UQ262 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549883 2011 US267 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
549884 2011 UC272 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549885 2011 UJ276 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
549886 2011 UU276 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
549887 2011 UE291 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549888 2011 UT293 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
549889 2011 UN300 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
549890 2011 UQ315 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549891 2011 UV317 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
549892 2011 UN320 30/10/2011 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
549893 2011 UH322 20/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
549894 2011 UM330 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
549895 2011 UW332 09/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
549896 2011 UA337 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
549897 2011 US342 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
549898 2011 UC349 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
549899 2011 UC350 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549900 2011 UE354 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
549901 2011 UG361 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549902 2011 UK362 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
549903 2011 UH367 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549904 2011 UW368 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
549905 2011 UX371 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
549906 2011 UW375 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549907 2011 UL391 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549908 2011 UU394 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
549909 2011 UV395 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549910 2011 UK396 25/12/2003 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
549911 2011 UC402 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
549912 2011 UZ402 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549913 2011 UV406 13/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
549914 2011 UM408 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549915 2011 UW413 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
549916 2011 UF417 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
549917 2011 UK420 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549918 2011 UN420 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
549919 2011 UU422 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
549920 2011 UR423 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
549921 2011 UR424 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
549922 2011 UB426 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
549923 2011 UG426 06/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
549924 2011 UT426 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
549925 2011 US427 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549926 2011 UL434 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
549927 2011 UY436 29/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549928 2011 UN442 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
549929 2011 UY444 17/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549930 2011 UF445 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
549931 2011 UA447 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549932 2011 UY448 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
549933 2011 UH458 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
549934 2011 UP460 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
549935 2011 UW464 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
549936 2011 UB465 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549937 2011 UT465 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
549938 2011 UY466 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549939 2011 US467 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
549940 2011 VB6 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
549941 2011 VL7 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
549942 2011 VM11 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
549943 2011 VO16 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549944 2011 VR24 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549945 2011 VY24 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
549946 2011 VP25 03/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
549947 2011 VL32 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
549948 2011 WL2 16/11/2011 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
549949 2011 WX7 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
549950 2011 WB10 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
549951 2011 WV10 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
549952 2011 WF11 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549953 2011 WR14 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
549954 2011 WS14 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
549955 2011 WZ19 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549956 2011 WD25 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549957 2011 WC26 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549958 2011 WV27 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
549959 2011 WG28 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
549960 2011 WK28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
549961 2011 WQ31 23/11/2011 Piszkesteto A. Pál 1,8 km MPC · JPL
549962 2011 WR32 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
549963 2011 WY32 08/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
549964 2011 WG36 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
549965 2011 WB37 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
549966 2011 WG38 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
549967 2011 WH39 24/11/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
549968 2011 WJ39 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
549969 2011 WC41 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
549970 2011 WP42 23/11/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
549971 2011 WK50 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 820 m MPC · JPL
549972 2011 WD51 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
549973 2011 WU51 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
549974 2011 WT53 24/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549975 2011 WU55 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
549976 2011 WL56 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549977 2011 WL64 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
549978 2011 WY67 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
549979 2011 WA71 24/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
549980 2011 WY73 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549981 2011 WC76 14/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
549982 2011 WL76 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
549983 2011 WF80 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
549984 2011 WE85 25/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
549985 2011 WC99 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
549986 2011 WK102 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
549987 2011 WS111 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
549988 2011 WC113 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
549989 2011 WO114 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
549990 2011 WV120 24/11/2011 Hagen Obs. M. Klein 1,3 km MPC · JPL
549991 2011 WC122 18/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
549992 2011 WW124 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
549993 2011 WN128 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
549994 2011 WW130 18/03/2004 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
549995 2011 WW131 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
549996 2011 WX132 31/10/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 620 m MPC · JPL
549997 2011 WB133 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
549998 2011 WW135 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
549999 2011 WO136 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
550000 2011 WQ137 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001