Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/271001–272000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271001 2002 XK74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271002 2002 XB75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271003 2002 XC86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271004 2002 XE87 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271005 2002 XN94 02/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271006 2002 XA115 03/12/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
271007 2002 XF117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271008 2002 YM2 28/12/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
271009 Reitterferenc 2002 YE3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
271010 2002 YE6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271011 2002 YT9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271012 2002 YR17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271013 2002 YN29 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271014 2002 YO30 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271015 2003 AW 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271016 2003 AF2 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271017 2003 AV10 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271018 2003 AV15 04/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271019 2003 AY16 11/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271020 2003 AT20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271021 2003 AB40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271022 2003 AP44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271023 2003 AD46 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271024 2003 AL54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271025 2003 AQ64 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271026 2003 AP73 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271027 2003 AJ81 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271028 2003 AC88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271029 2003 BU30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271030 2003 BX30 27/01/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
271031 2003 BD31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271032 2003 BW34 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271033 2003 BO49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271034 2003 BZ49 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271035 2003 BY56 27/01/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
271036 2003 BV78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271037 2003 CQ3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271038 2003 CT10 03/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271039 2003 DD5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271040 2003 DA17 21/02/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271041 2003 EY3 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271042 2003 FC3 24/03/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
271043 2003 FP4 26/03/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271044 2003 FK6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
271045 2003 FR8 31/03/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271046 2003 FT8 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271047 2003 FU8 31/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271048 2003 FN9 21/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271049 2003 FW25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271050 2003 FW33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271051 2003 FY68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271052 2003 FQ74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271053 2003 FW131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271054 2003 GU 01/04/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
271055 2003 GB5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271056 2003 GP8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
271057 2003 GH34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
271058 2003 GC36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271059 2003 GG45 08/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271060 2003 GZ48 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271061 2003 GR56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271062 2003 HF13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271063 2003 HX15 27/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271064 2003 HJ17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
271065 2003 HF19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271066 2003 HP27 27/04/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271067 2003 HF44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271068 2003 JN2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271069 2003 JH4 02/05/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271070 2003 JC5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271071 2003 JN8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271072 2003 KZ6 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271073 2003 KU13 28/05/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
271074 2003 KB32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
271075 2003 LS4 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271076 2003 ML3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271077 2003 MW4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271078 2003 NU4 05/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
271079 2003 OO1 21/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
271080 2003 OU7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271081 2003 OF10 25/07/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271082 2003 OB12 22/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
271083 2003 ON23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
271084 2003 PE8 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
271085 2003 QB3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
271086 2003 QD4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
271087 2003 QL7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
271088 2003 QR7 21/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
271089 2003 QO13 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271090 2003 QC16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271091 2003 QA20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271092 2003 QE21 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
271093 2003 QR22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
271094 2003 QT26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
271095 2003 QD27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
271096 2003 QH31 20/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,6 km MPC · JPL
271097 2003 QA72 26/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271098 2003 QJ75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271099 2003 QB78 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271100 2003 QZ92 27/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271101 2003 QF94 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
271102 2003 QD96 30/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
271103 2003 QZ98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271104 2003 QV100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
271105 2003 QT101 29/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
271106 2003 QL114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
271107 2003 RK 02/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
271108 2003 RP4 03/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271109 2003 RV10 13/09/2003 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
271110 2003 RO11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
271111 2003 RH17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271112 2003 RK18 14/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271113 2003 RR22 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
271114 2003 RV25 15/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
271115 2003 SQ2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271116 2003 ST2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271117 2003 SP5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271118 2003 SB6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271119 2003 SE8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
271120 2003 ST15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271121 2003 SB22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271122 2003 SB30 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271123 2003 SN42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
271124 2003 SM43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
271125 2003 SK47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
271126 2003 SE53 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271127 2003 SQ57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271128 2003 SM62 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
271129 2003 SU62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271130 2003 SV63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
271131 2003 SA71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271132 2003 SJ74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271133 2003 SU76 19/09/2003 Uccle Uccle Obs. 2,4 km MPC · JPL
271134 2003 SL78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271135 2003 SB106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
271136 2003 SW111 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
271137 2003 SS113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271138 2003 ST118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271139 2003 SX123 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271140 2003 SG132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
271141 2003 SN134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
271142 2003 SL139 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271143 2003 SM144 19/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
271144 2003 SB155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
271145 2003 SV158 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271146 2003 ST161 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
271147 2003 SF162 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
271148 2003 SW164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
271149 2003 SS166 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271150 2003 SL169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
271151 2003 SZ169 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271152 2003 SO170 22/09/2003 Uccle T. Pauwels 940 m MPC · JPL
271153 2003 SV176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271154 2003 SL178 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271155 2003 SE195 20/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
271156 2003 SV197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271157 2003 SE210 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
271158 2003 SY211 25/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271159 2003 SY225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271160 2003 SQ228 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271161 2003 SC229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271162 2003 SS230 24/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271163 2003 SK231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271164 2003 SW235 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
271165 2003 SV238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271166 2003 SE243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271167 2003 SS250 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271168 2003 SV254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271169 2003 SW254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271170 2003 SM260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271171 2003 SF264 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271172 2003 SA265 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271173 2003 SM265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271174 2003 SW269 24/09/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
271175 2003 SZ269 24/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
271176 2003 SO273 28/09/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,6 km MPC · JPL
271177 2003 SJ275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271178 2003 SX278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271179 2003 SH281 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
271180 2003 SM282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
271181 2003 SZ284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271182 2003 SA285 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271183 2003 SW297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,00 km MPC · JPL
271184 2003 SF298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
271185 2003 SP300 17/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271186 2003 ST303 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
271187 2003 SJ304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
271188 2003 SK305 17/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271189 2003 SC309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271190 2003 SN309 27/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271191 2003 SQ310 28/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
271192 2003 SG315 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
271193 2003 SH320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271194 2003 SA321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
271195 2003 SF321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
271196 2003 SM321 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
271197 2003 SB325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271198 2003 SE328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271199 2003 SM329 22/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271200 2003 SO329 22/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271201 2003 SE335 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
271202 2003 SS352 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
271203 2003 SX354 23/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271204 2003 SB365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
271205 2003 SZ376 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
271206 2003 SU385 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
271207 2003 SQ389 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
271208 2003 SR392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
271209 2003 SW395 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
271210 2003 SW410 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
271211 2003 SY428 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271212 2003 TC 01/10/2003 Wrightwood A. Grigsby 3,7 km MPC · JPL
271213 2003 TL6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
271214 2003 TX8 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
271215 2003 TT12 15/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271216 Boblambert 2003 TO13 14/10/2003 New Milford John J. McCarthy Obs. 3,5 km MPC · JPL
271217 2003 TR15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
271218 2003 TV18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
271219 2003 TH20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271220 2003 TA29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271221 2003 TM35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
271222 2003 TY37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271223 2003 TP38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271224 2003 TE45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271225 2003 TN47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271226 2003 TL48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271227 2003 TY52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271228 2003 TU54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271229 2003 TQ55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271230 2003 TA59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271231 2003 UE13 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
271232 2003 UZ13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271233 2003 UM16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
271234 2003 UM17 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
271235 Bellay 2003 UX17 18/10/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,0 km MPC · JPL
271236 2003 UQ30 16/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271237 2003 UZ43 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271238 2003 UY53 18/10/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
271239 2003 UU61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271240 2003 UR62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
271241 2003 UM64 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271242 2003 UP65 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271243 2003 UK71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271244 2003 UM71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271245 2003 UM73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271246 2003 UT75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271247 2003 UB77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271248 2003 UZ77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271249 2003 UN78 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271250 2003 UG80 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
271251 2003 UE92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271252 2003 UH93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271253 2003 UP97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
271254 2003 UT102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
271255 2003 UW104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
271256 2003 UK106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271257 2003 UA109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271258 2003 UH110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271259 2003 UQ122 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271260 2003 UD128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
271261 2003 UP141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
271262 2003 UR142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
271263 2003 UU147 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271264 2003 UW150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
271265 2003 UU158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
271266 2003 UA168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271267 2003 UC171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271268 2003 UR172 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271269 2003 UG183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271270 2003 UT188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271271 2003 UW190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271272 2003 UD192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
271273 2003 UG198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271274 2003 UQ200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271275 2003 UN201 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271276 2003 UD209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271277 2003 UY210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
271278 2003 UC217 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271279 2003 UQ225 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
271280 2003 UB229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271281 2003 UD232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271282 2003 US233 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
271283 2003 UU238 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271284 2003 UP240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271285 2003 UU244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
271286 2003 UF245 24/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
271287 2003 UM247 24/10/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
271288 2003 UD257 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271289 2003 UW264 27/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271290 2003 UT268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271291 2003 UA270 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
271292 2003 UA271 17/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271293 2003 UB272 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271294 2003 UQ273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271295 2003 US277 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271296 2003 UD278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271297 2003 UE298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271298 2003 UD299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271299 2003 UC304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
271300 2003 UC318 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271301 2003 UY321 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271302 2003 UA337 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
271303 2003 UH338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271304 2003 UX346 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
271305 2003 UJ348 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
271306 2003 UZ350 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
271307 2003 UJ353 19/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
271308 2003 UB354 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
271309 2003 UZ356 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271310 2003 UH402 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
271311 2003 UW414 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271312 2003 VO3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271313 2003 VP6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271314 2003 WE1 16/11/2003 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
271315 2003 WJ4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271316 2003 WW4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271317 2003 WG5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271318 2003 WR6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271319 2003 WV9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271320 2003 WE12 18/11/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
271321 2003 WE21 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271322 2003 WQ27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271323 2003 WT28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271324 2003 WY30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
271325 2003 WD31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271326 2003 WC33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271327 2003 WQ33 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
271328 2003 WV35 19/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
271329 2003 WL39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271330 2003 WS41 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
271331 2003 WU43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271332 2003 WS46 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
271333 2003 WZ48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271334 2003 WP57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271335 2003 WK58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271336 2003 WS66 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271337 2003 WM69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271338 2003 WU69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
271339 2003 WJ70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271340 2003 WL86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271341 2003 WH94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271342 2003 WE99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271343 2003 WJ111 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271344 2003 WB112 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271345 2003 WL134 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271346 2003 WV135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271347 2003 WC138 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271348 2003 WQ146 23/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
271349 2003 WY151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271350 2003 WU154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271351 2003 WY157 29/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271352 2003 WE160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271353 2003 WT160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271354 2003 WS164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271355 2003 WF192 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271356 2003 WR192 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271357 2003 XT6 03/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
271358 2003 XZ8 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271359 2003 XW9 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
271360 2003 XB16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
271361 2003 XJ18 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
271362 2003 XK29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
271363 2003 XV32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271364 2003 XW34 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
271365 2003 XP39 05/12/2003 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
271366 2003 YE 16/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271367 2003 YP11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271368 2003 YU17 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
271369 2003 YQ31 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271370 2003 YQ39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
271371 2003 YS59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
271372 2003 YP71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271373 2003 YA82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271374 2003 YV84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271375 2003 YK93 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
271376 2003 YO114 25/12/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
271377 2003 YR116 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271378 2003 YW138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271379 2003 YS152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
271380 2003 YK160 17/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271381 2003 YM161 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271382 2004 BN 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271383 2004 BH6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271384 2004 BM12 17/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
271385 2004 BQ15 17/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
271386 2004 BU40 21/01/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
271387 2004 BG43 22/01/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271388 2004 BW55 22/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271389 2004 BL73 24/01/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
271390 2004 BL85 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271391 2004 BR87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271392 2004 BQ98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271393 2004 BQ151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271394 2004 BS160 22/01/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
271395 2004 CU 10/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
271396 2004 CX4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271397 2004 CA6 10/02/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
271398 2004 CE6 10/02/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
271399 2004 CQ9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271400 2004 CE12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271401 2004 CZ16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271402 2004 CU44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
271403 2004 CK61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271404 2004 CA84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271405 2004 CK85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271406 2004 CN85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271407 2004 CQ85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271408 2004 CN93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271409 2004 CS95 13/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271410 2004 CF96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271411 2004 CF97 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
271412 2004 CQ107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
271413 2004 CO108 15/02/2004 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
271414 2004 CQ108 15/02/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
271415 2004 CR108 15/02/2004 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
271416 2004 CK111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271417 2004 CT111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271418 2004 CU112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
271419 2004 CR114 02/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271420 2004 CZ127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271421 2004 CP128 14/02/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
271422 2004 DZ1 17/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
271423 2004 DF7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271424 2004 DQ9 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271425 2004 DF12 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
271426 2004 DU12 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
271427 2004 DN15 17/02/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271428 2004 DL19 17/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271429 2004 DT23 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271430 2004 DT31 17/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271431 2004 DL38 20/02/2004 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
271432 2004 DV38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271433 2004 DG39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271434 2004 DX40 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271435 2004 DT44 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
271436 2004 DR50 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271437 2004 DH51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271438 2004 DA56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
271439 2004 DU60 26/02/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271440 2004 DS61 26/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
271441 2004 DH66 25/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271442 2004 DW74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271443 2004 EA6 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271444 2004 EC10 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
271445 2004 EC12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271446 2004 EU14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271447 2004 EX16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271448 2004 ET22 15/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271449 2004 EY26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271450 2004 EF36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271451 2004 EF39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
271452 2004 EU40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271453 2004 EL41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271454 2004 ET41 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271455 2004 EY47 15/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
271456 2004 EP52 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271457 2004 EN62 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
271458 2004 EY63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271459 2004 EA67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271460 2004 EZ69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271461 2004 EG73 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271462 2004 EM76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
271463 2004 ES80 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271464 2004 EB81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271465 2004 EU81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271466 2004 EB82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271467 2004 EG84 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271468 2004 EF86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271469 2004 EZ86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271470 2004 EA90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271471 2004 EM93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
271472 2004 EE116 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
271473 2004 FW3 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271474 2004 FG6 24/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
271475 2004 FW12 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
271476 2004 FD13 14/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
271477 2004 FN20 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271478 2004 FD24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271479 2004 FV27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271480 2004 FX31 31/03/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 710 m MPC · JPL
271481 2004 FD35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271482 2004 FE36 16/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271483 2004 FZ40 18/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
271484 2004 FD41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271485 2004 FA49 18/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
271486 2004 FV49 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271487 2004 FL50 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271488 2004 FA51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
271489 2004 FW55 20/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
271490 2004 FP62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271491 2004 FB72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271492 2004 FV80 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
271493 2004 FE88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271494 2004 FS92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271495 2004 FC94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271496 2004 FP98 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271497 2004 FY98 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271498 2004 FL101 23/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
271499 2004 FA111 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
271500 2004 FN111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271501 2004 FR111 26/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271502 2004 FJ117 27/03/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
271503 2004 FE120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
271504 2004 FF122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271505 2004 FS125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271506 2004 FZ125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271507 2004 FW126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271508 2004 FL134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271509 2004 FP134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271510 2004 FO141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271511 2004 FA146 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
271512 2004 GO5 11/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271513 2004 GX13 13/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271514 2004 GV15 09/04/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
271515 2004 GQ22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
271516 2004 GX22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
271517 2004 GF24 13/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
271518 2004 GT28 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
271519 2004 GL39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271520 2004 GE46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271521 2004 GF49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271522 2004 GD50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271523 2004 GY56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271524 2004 GP60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271525 2004 GJ63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271526 2004 GB79 11/04/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
271527 2004 GP87 15/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271528 2004 HS5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271529 2004 HL6 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271530 2004 HS18 17/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
271531 2004 HH25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271532 2004 HW27 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
271533 2004 HY32 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
271534 2004 HQ45 21/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271535 2004 HH56 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271536 2004 HV57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271537 2004 HA60 23/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
271538 2004 JN3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
271539 2004 JK4 10/05/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
271540 2004 JQ4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
271541 2004 JG10 10/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
271542 2004 JC14 09/05/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
271543 2004 JW14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271544 2004 JB16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271545 2004 JT16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
271546 2004 JN17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
271547 2004 JU17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
271548 2004 JV17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
271549 2004 JD19 13/05/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
271550 2004 JU21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271551 2004 JB25 15/05/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
271552 2004 JW25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271553 2004 JC27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271554 2004 JC30 15/05/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
271555 2004 JK30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271556 2004 JV30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271557 2004 JR31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
271558 2004 JQ32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271559 2004 JV32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271560 2004 JJ34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271561 2004 JE35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271562 2004 JW37 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271563 2004 JQ44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271564 2004 JP45 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271565 2004 JJ53 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271566 2004 KQ 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
271567 2004 KL3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271568 2004 KU6 19/05/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
271569 2004 KP8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271570 2004 KY10 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271571 2004 KC16 24/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271572 2004 LE1 09/06/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
271573 2004 LC8 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271574 2004 LJ8 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271575 2004 LQ12 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271576 2004 LZ14 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271577 2004 LT15 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271578 2004 LF25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271579 2004 LD31 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271580 2004 ML3 20/06/2004 Junk Bond D. Healy 980 m MPC · JPL
271581 2004 MQ3 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271582 2004 MZ4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271583 2004 MU6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271584 2004 MP8 29/06/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
271585 2004 NR2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271586 2004 NU4 09/07/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271587 2004 NU5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271588 2004 NZ5 11/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271589 2004 NA9 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
271590 2004 NS14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271591 2004 NW15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271592 2004 NZ18 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271593 2004 NF22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271594 2004 NK31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271595 2004 NT32 15/07/2004 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
271596 2004 ND33 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271597 2004 OD 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271598 2004 OA4 17/07/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
271599 2004 OL5 16/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
271600 2004 OX5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271601 2004 OC6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
271602 2004 OV9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271603 2004 PL6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271604 2004 PR6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271605 2004 PU7 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271606 2004 PP9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
271607 2004 PW10 07/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271608 2004 PK12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271609 2004 PM18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271610 2004 PZ20 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271611 2004 PK21 07/08/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
271612 2004 PP24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271613 2004 PQ27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
271614 2004 PD37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271615 2004 PR37 09/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271616 2004 PT40 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271617 2004 PC45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271618 2004 PT46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
271619 2004 PX50 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271620 2004 PD51 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271621 2004 PH52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271622 2004 PP52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271623 2004 PQ55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271624 2004 PR55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
271625 2004 PH57 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271626 2004 PO60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271627 2004 PC64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271628 2004 PY65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
271629 2004 PJ67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271630 2004 PH68 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271631 2004 PM69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271632 2004 PK70 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
271633 2004 PU73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271634 2004 PG76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
271635 2004 PS77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271636 2004 PJ79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271637 2004 PV81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271638 2004 PP85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271639 2004 PC90 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271640 2004 PS93 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271641 2004 PF98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
271642 2004 PZ100 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271643 2004 PJ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271644 2004 PQ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271645 2004 PW101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271646 2004 PZ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271647 2004 PM105 13/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271648 2004 PC109 11/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
271649 2004 QO6 21/08/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
271650 2004 QF8 16/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
271651 2004 QU12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
271652 2004 QQ14 21/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
271653 2004 QL18 20/08/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271654 2004 QP25 26/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
271655 2004 QR25 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271656 2004 RO1 05/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271657 2004 RP5 04/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271658 2004 RP18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271659 2004 RJ21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271660 2004 RG23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271661 2004 RH39 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271662 2004 RM40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271663 2004 RB50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271664 2004 RD52 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271665 2004 RA55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271666 2004 RC55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271667 2004 RO57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271668 2004 RX59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271669 2004 RZ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271670 2004 RP62 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271671 2004 RO63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271672 2004 RF67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271673 2004 RZ67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271674 2004 RG73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271675 2004 RW73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271676 2004 RT76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271677 2004 RF77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271678 2004 RO77 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271679 2004 RB79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
271680 2004 RY80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271681 2004 RZ81 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271682 2004 RO83 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271683 2004 RW83 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271684 2004 RW85 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
271685 2004 RF90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271686 2004 RS92 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271687 2004 RY96 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271688 2004 RB100 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271689 2004 RF100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271690 2004 RS101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271691 2004 RW106 09/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 1,2 km MPC · JPL
271692 2004 RY107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271693 2004 RX114 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271694 2004 RW134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271695 2004 RH140 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271696 2004 RN144 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
271697 2004 RD145 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271698 2004 RL146 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271699 2004 RJ147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271700 2004 RQ148 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271701 2004 RU148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271702 2004 RG154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271703 2004 RT154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271704 2004 RB156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271705 2004 RL158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271706 2004 RP172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271707 2004 RW180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271708 2004 RG182 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271709 2004 RT184 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271710 2004 RV185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271711 2004 RN191 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271712 2004 RR193 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271713 2004 RU200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271714 2004 RE203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271715 2004 RK204 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271716 2004 RY212 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
271717 2004 RY215 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271718 2004 RA217 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271719 2004 RT219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
271720 2004 RD226 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271721 2004 RV228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271722 2004 RH233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271723 2004 RP234 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271724 2004 RX238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271725 2004 RF240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271726 2004 RD241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271727 2004 RO246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271728 2004 RC251 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271729 2004 RL256 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271730 2004 RB260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271731 2004 RC269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271732 2004 RG273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271733 2004 RN288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
271734 2004 RC292 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271735 2004 RD292 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271736 2004 RB293 11/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271737 2004 RD293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271738 2004 RV298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271739 2004 RB302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271740 2004 RQ308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271741 2004 RF310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
271742 2004 RG317 11/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271743 2004 RJ317 11/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271744 2004 RB324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271745 2004 RM324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271746 2004 RT325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271747 2004 RN330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271748 2004 RC336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271749 2004 RF337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271750 2004 RG338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271751 2004 RQ340 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271752 2004 RS341 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271753 2004 RD344 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271754 2004 RB345 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271755 2004 RA346 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
271756 2004 RQ346 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271757 2004 RZ355 04/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271758 2004 SF1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271759 2004 SE3 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271760 2004 SH4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271761 2004 SV7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271762 2004 SC14 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271763 Hebrewu 2004 SO26 17/09/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,6 km MPC · JPL
271764 2004 SZ31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271765 2004 SX32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271766 2004 SV35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271767 2004 SP39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271768 2004 SK42 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271769 2004 SM48 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271770 2004 SA51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271771 2004 SR55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271772 2004 TA 02/10/2004 Three Buttes G. R. Jones 1,6 km MPC · JPL
271773 2004 TL8 04/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271774 2004 TO12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
271775 2004 TZ12 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
271776 2004 TC13 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271777 2004 TN15 09/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271778 2004 TF20 15/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
271779 2004 TG22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271780 2004 TH22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271781 2004 TZ26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271782 2004 TE28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271783 2004 TY28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271784 2004 TP33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271785 2004 TQ37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271786 2004 TV37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271787 2004 TF41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271788 2004 TR42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271789 2004 TS45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271790 2004 TZ47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271791 2004 TB48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271792 2004 TT48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271793 2004 TQ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271794 2004 TX54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271795 2004 TP56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271796 2004 TN57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271797 2004 TJ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
271798 2004 TX62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271799 2004 TE68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
271800 2004 TQ69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271801 2004 TD78 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 2,0 km MPC · JPL
271802 2004 TC82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271803 2004 TB86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271804 2004 TE88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271805 2004 TU90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271806 2004 TZ93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271807 2004 TB95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
271808 2004 TJ97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271809 2004 TL101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271810 2004 TX102 06/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
271811 2004 TV106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271812 2004 TR117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
271813 2004 TH118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
271814 2004 TW119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271815 2004 TO123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271816 2004 TU123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271817 2004 TR124 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271818 2004 TB128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271819 2004 TZ129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271820 2004 TN137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
271821 2004 TF138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
271822 2004 TE145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271823 2004 TD146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271824 2004 TL146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271825 2004 TN154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271826 2004 TN156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271827 2004 TG160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271828 2004 TO167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271829 2004 TS167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271830 2004 TO169 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271831 2004 TW170 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271832 2004 TT171 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271833 2004 TG173 08/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
271834 2004 TE185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271835 2004 TH187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271836 2004 TM187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271837 2004 TH197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271838 2004 TC198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271839 2004 TG199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271840 2004 TE206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271841 2004 TW206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271842 2004 TP215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271843 2004 TG217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271844 2004 TP222 07/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
271845 2004 TV227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271846 2004 TU228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271847 2004 TS235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271848 2004 TC241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271849 2004 TX242 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271850 2004 TE243 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271851 2004 TD247 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271852 2004 TR248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271853 2004 TP253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271854 2004 TA258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271855 2004 TJ265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271856 2004 TR270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271857 2004 TH272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271858 2004 TO273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
271859 2004 TN277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271860 2004 TG278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271861 2004 TX279 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271862 2004 TE286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271863 2004 TS291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271864 2004 TV299 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271865 2004 TM305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271866 2004 TF310 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271867 2004 TN311 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271868 2004 TC326 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271869 2004 TN330 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271870 2004 TP332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271871 2004 TR332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271872 2004 TU335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271873 2004 TU336 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271874 2004 TM337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271875 2004 TO343 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271876 2004 TY350 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271877 2004 TE354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
271878 2004 TQ359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271879 2004 UL7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271880 2004 UO7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271881 2004 UO9 25/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271882 2004 US9 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271883 2004 VA2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271884 2004 VX2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271885 2004 VT3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271886 2004 VF6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271887 2004 VN12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271888 2004 VG14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
271889 2004 VX15 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
271890 2004 VW22 04/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
271891 2004 VK24 05/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,1 km MPC · JPL
271892 2004 VU28 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271893 2004 VA34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271894 2004 VL37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271895 2004 VA43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271896 2004 VK43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271897 2004 VM45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271898 2004 VH57 05/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
271899 2004 VQ66 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
271900 2004 VS71 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271901 2004 VP73 07/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
271902 2004 VK79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271903 2004 WB5 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271904 2004 WS5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271905 2004 XR4 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271906 2004 XB6 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
271907 2004 XB7 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271908 2004 XA8 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271909 2004 XY15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271910 2004 XX22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271911 2004 XA27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271912 2004 XU28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271913 2004 XU30 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271914 2004 XB35 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
271915 2004 XV37 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271916 2004 XZ37 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271917 2004 XT43 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271918 2004 XB44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
271919 2004 XM45 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271920 2004 XM58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
271921 2004 XY64 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271922 2004 XA70 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
271923 2004 XK75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271924 2004 XA88 09/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
271925 2004 XO100 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271926 2004 XY101 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271927 2004 XX108 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271928 2004 XH110 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271929 2004 XX110 14/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271930 2004 XW116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271931 2004 XS117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
271932 2004 XV125 11/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271933 2004 XA129 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
271934 2004 XR134 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271935 2004 XX145 14/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
271936 2004 XY147 14/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
271937 2004 XR167 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271938 2004 XG169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271939 2004 XQ176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271940 2004 XE191 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271941 2004 YY 16/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
271942 2004 YW19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
271943 2004 YJ29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271944 2004 YG32 19/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
271945 2005 AU2 06/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
271946 2005 AF4 06/01/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
271947 2005 AO5 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
271948 2005 AW17 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271949 2005 AZ19 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
271950 2005 AF23 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
271951 2005 AR23 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271952 2005 AN25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
271953 2005 AB31 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
271954 2005 AK35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271955 2005 AN37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271956 2005 AC38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271957 2005 AQ38 13/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
271958 2005 AT47 13/01/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
271959 2005 AW48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271960 2005 AW49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271961 2005 AS57 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271962 2005 AW57 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271963 2005 AR58 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271964 2005 AW60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271965 2005 AV69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271966 2005 AJ77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271967 2005 AP77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271968 2005 AX77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271969 2005 AT78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271970 2005 AB79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271971 2005 AE81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271972 2005 AU82 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
271973 2005 BJ2 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271974 2005 BA9 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271975 2005 BC14 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271976 2005 BZ24 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271977 2005 BB29 31/01/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271978 2005 BN35 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
271979 2005 BX36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
271980 2005 BP43 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,6 km MPC · JPL
271981 2005 CG6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
271982 2005 CV9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271983 2005 CV12 02/02/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
271984 2005 CN14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271985 2005 CG15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271986 2005 CH16 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271987 2005 CY16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271988 2005 CD17 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271989 2005 CH22 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271990 2005 CX25 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
271991 2005 CL26 01/02/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271992 2005 CV27 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
271993 2005 CC31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
271994 2005 CV31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
271995 2005 CB34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271996 2005 CW34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271997 2005 CL38 04/02/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
271998 2005 CT38 09/02/2005 La Silla C. Vuissoz, R. Behrend 2,4 km MPC · JPL
271999 2005 CC43 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
272000 2005 CX46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001