Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/285001–286000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285001 2010 RN47 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285002 2010 TU131 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
285003 2010 UH46 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285004 2010 UY98 29/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
285005 2010 VG120 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285006 2010 VV132 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285007 2010 XO55 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
285008 2011 AP8 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
285009 2011 AJ20 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
285010 2011 AM66 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285011 2011 BY19 05/04/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
285012 2011 BP36 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
285013 2011 BT89 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285014 2011 BF94 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
285015 2011 BD114 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285016 2011 CZ7 03/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
285017 2011 CZ20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285018 2011 CA71 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285019 2011 CW77 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
285020 2011 DG4 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
285021 2011 DW10 07/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
285022 2011 DF18 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285023 2011 DT21 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285024 2011 DD40 19/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
285025 2011 DZ40 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
285026 2011 DA43 17/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
285027 2011 DX45 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
285028 2011 EO 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285029 2011 EW10 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285030 2011 EJ11 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
285031 2011 EO14 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
285032 2011 EX26 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285033 2011 ED40 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285034 2011 EJ42 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
285035 2011 EC44 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285036 2011 EJ51 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
285037 2011 ES51 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285038 2011 EU54 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285039 2011 EY54 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285040 2011 EO77 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285041 2011 FC5 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 5,1 km MPC · JPL
285042 2011 FZ5 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
285043 2011 FJ10 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285044 2011 FT10 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285045 2011 FW97 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285046 2011 FZ132 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285047 2011 FG147 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
285048 2011 FJ154 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285049 2011 GM32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285050 2011 GU32 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285051 2011 GD43 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285052 2011 GX85 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285053 2011 HN8 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285054 2011 HK18 08/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
285055 2011 HT18 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285056 2011 HG25 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285057 2011 HW25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
285058 2011 HK30 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
285059 2011 HV60 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
285060 2011 HT91 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285061 2011 HZ100 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
285062 2011 JK29 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285063 2011 KV 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285064 2011 KG3 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285065 2011 KM11 12/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
285066 2011 KO11 21/08/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
285067 2011 KS20 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285068 2011 KA23 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285069 2011 KB23 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285070 2011 KO24 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285071 2011 KK25 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
285072 2011 KQ25 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285073 2011 KH28 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
285074 2011 KO28 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285075 2011 KF33 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285076 2011 KG33 16/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
285077 2227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
285078 2459 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
285079 1981 EQ36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
285080 1981 EB47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
285081 1991 FD1 18/03/1991 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285082 1991 TJ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
285083 1992 DS8 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
285084 1992 SY10 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285085 1992 UM7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285086 1993 FA38 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
285087 1993 HN4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285088 1993 TQ7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
285089 1993 TT23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
285090 1993 TV24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 860 m MPC · JPL
285091 1994 AL7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285092 1994 AP14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285093 1994 HC 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285094 1994 PR7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
285095 1994 RC3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285096 1994 TZ10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285097 1994 UM8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285098 1994 UZ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285099 1994 VT3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285100 1994 WX7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285101 1994 WD13 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285102 1995 BZ5 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285103 1995 BW7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285104 1995 CR3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285105 1995 CS4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285106 1995 FL7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285107 1995 HQ2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285108 1995 HB3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285109 1995 JS 01/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
285110 1995 MA1 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,4 km MPC · JPL
285111 1995 MX3 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285112 1995 MU6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285113 1995 OE13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285114 1995 OY16 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285115 1995 QB4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285116 1995 SN1 18/09/1995 Modra A. Galád 780 m MPC · JPL
285117 1995 ST8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285118 1995 SE14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285119 1995 ST14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
285120 1995 SN21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285121 1995 SO25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285122 1995 SD36 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285123 1995 SG42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285124 1995 SK44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285125 1995 SQ45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285126 1995 SZ48 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285127 1995 SR50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285128 1995 SP51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285129 1995 SD62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285130 1995 SZ62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285131 1995 SA63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285132 1995 SY63 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285133 1995 SJ64 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285134 1995 SA72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285135 1995 SB72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
285136 1995 SR76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285137 1995 SN80 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285138 1995 SZ81 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285139 1995 SO87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285140 1995 TM9 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
285141 1995 TG12 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285142 1995 UG1 22/10/1995 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
285143 1995 UZ4 23/10/1995 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
285144 1995 UX12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
285145 1995 UU15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285146 1995 UL17 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
285147 1995 UA18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285148 1995 UL20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285149 1995 UN50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
285150 1995 UD62 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285151 1995 UB63 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285152 1995 UR65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285153 1995 UA70 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285154 1995 UM77 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285155 1995 VF4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285156 1995 VR8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285157 1995 VY12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285158 1995 VA13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285159 1995 VK18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285160 1995 WP6 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285161 1995 WA10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285162 1995 WB14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285163 1995 WK16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285164 1995 WS36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285165 1995 XC3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285166 1995 YE11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285167 1995 YJ11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285168 1995 YK14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285169 1996 AN7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285170 1996 BZ6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285171 1996 ET5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285172 1996 ER6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285173 1996 ES8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285174 1996 FY5 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285175 1996 GJ3 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285176 1996 GQ6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285177 1996 GU10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285178 1996 OZ 18/07/1996 Socorro R. Weber 4,0 km MPC · JPL
285179 1996 TY11 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
285180 1996 TH16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
285181 1996 TA17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285182 1996 TU18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285183 1996 TA29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285184 1996 TD36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285185 1996 TL37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285186 1996 TK39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
285187 1996 TS46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
285188 1996 VC10 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285189 1996 VU10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285190 1996 VV10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
285191 1996 VK13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285192 1996 VO13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285193 1996 VW16 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285194 1996 VG18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
285195 1996 VB23 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285196 1996 VS28 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285197 1996 VU34 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285198 1996 VA42 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285199 1996 XP4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285200 1996 XE7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285201 1996 XM7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285202 1996 XY9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285203 1996 XD16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
285204 1996 XF16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285205 1996 XD18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285206 1996 XY20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285207 1996 XT23 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285208 1996 XB24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285209 1996 XP34 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285210 1997 BK6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285211 1997 BS8 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285212 1997 CU12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
285213 1997 EM3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285214 1997 EV3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285215 1997 EG6 06/03/1997 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
285216 1997 EF9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285217 1997 EK28 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285218 1997 GE3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285219 1997 GK27 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285220 1997 JQ3 05/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
285221 1997 KA2 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285222 1997 KD2 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285223 1997 MV7 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
285224 1997 NC2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285225 1997 NG4 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285226 1997 QU2 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 3,4 km MPC · JPL
285227 1997 SR4 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285228 1997 SC12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
285229 1997 SP12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
285230 1997 ST14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285231 1997 SJ19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285232 1997 SS21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
285233 1997 SN22 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
285234 1997 SA27 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285235 1997 TB7 02/10/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
285236 1997 TF12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
285237 1997 TT19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285238 1997 WX10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285239 1997 WC14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285240 1997 WW15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285241 1997 WV24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285242 1997 WU26 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285243 1997 YS15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285244 1998 BO3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285245 1998 BH21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285246 1998 BM24 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285247 1998 BG46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285248 1998 DZ6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285249 1998 DP7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285250 1998 DH8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
285251 1998 DD27 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285252 1998 FK14 25/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285253 1998 HF 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285254 1998 HK2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285255 1998 HQ2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285256 1998 HY9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285257 1998 HD15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285258 1998 HZ97 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285259 1998 HL110 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
285260 1998 KY42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
285261 1998 MR4 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
285262 1998 MQ36 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285263 1998 QE21 19/08/1998 Socorro LINEAR AMO +1km · 1,3 km MPC · JPL
285264 1998 QF5 22/08/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
285265 1998 QS15 24/08/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285266 1998 QA16 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
285267 1998 QD27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285268 1998 QY57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285269 1998 QK84 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
285270 1998 QO97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285271 1998 RW6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285272 1998 RM11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285273 1998 RE13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285274 1998 RD21 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285275 1998 RZ24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285276 1998 RH54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285277 1998 RL63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285278 1998 SN5 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285279 1998 SD14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
285280 1998 SF28 24/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
285281 1998 SD33 18/09/1998 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285282 1998 SG33 19/09/1998 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
285283 1998 SM36 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285284 1998 SV47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285285 1998 SP63 29/09/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
285286 1998 SP76 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285287 1998 ST78 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285288 1998 SO96 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285289 1998 SD113 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285290 1998 SS140 23/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285291 1998 SJ152 26/09/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285292 1998 SL157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285293 1998 SX173 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
285294 1998 SP176 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
285295 1998 TY4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285296 1998 TZ4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285297 1998 TQ7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285298 1998 TR12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285299 1998 TJ16 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
285300 1998 TT16 14/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285301 1998 TU19 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285302 1998 UD12 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
285303 1998 UD46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285304 1998 VR3 10/11/1998 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
285305 1998 VN46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285306 1998 VQ46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285307 1998 WX36 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285308 1998 WV38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285309 1998 WZ38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285310 1998 XH4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285311 1998 XV6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285312 1998 XQ15 15/12/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
285313 1998 XH18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285314 1998 XT20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285315 1998 YZ12 16/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285316 1998 YE17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285317 1998 YR21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285318 1999 BG30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285319 1999 BD31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285320 1999 CS10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285321 1999 CT57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285322 1999 CW134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285323 1999 CY140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285324 1999 CM147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285325 1999 EH8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
285326 1999 EU10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285327 1999 EL13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
285328 1999 FC3 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285329 1999 FG17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285330 1999 FH17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285331 1999 FN53 31/03/1999 Anderson Mesa LONEOS APO 650 m MPC · JPL
285332 1999 FW74 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
285333 1999 FZ74 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
285334 1999 FO75 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
285335 1999 FV87 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
285336 1999 FO95 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
285337 1999 GZ56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285338 1999 JK5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285339 1999 JR6 10/05/1999 Socorro LINEAR APO 610 m MPC · JPL
285340 1999 LO6 06/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285341 1999 LB19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285342 1999 RJ5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
285343 1999 RR5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285344 1999 RE15 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285345 1999 RM29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285346 1999 RA65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285347 1999 RB70 07/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285348 1999 RL79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285349 1999 RS99 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285350 1999 RP126 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
285351 1999 RJ133 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285352 1999 RP149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285353 1999 RB176 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285354 1999 RU187 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285355 1999 RF212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285356 1999 RS233 08/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
285357 1999 RX239 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285358 1999 RK255 07/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
285359 1999 TL24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
285360 1999 TX33 04/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285361 1999 TC44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285362 1999 TR53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285363 1999 TU55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285364 1999 TX61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285365 1999 TR64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285366 1999 TQ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
285367 1999 TY67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
285368 1999 TW70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
285369 1999 TE76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285370 1999 TO78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285371 1999 TH86 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285372 1999 TH91 02/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285373 1999 TE92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285374 1999 TY94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285375 1999 TM122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285376 1999 TB125 04/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285377 1999 TP130 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285378 1999 TK134 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285379 1999 TR136 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285380 1999 TQ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285381 1999 TK143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285382 1999 TA149 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285383 1999 TX157 09/10/1999 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
285384 1999 TG161 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285385 1999 TS176 10/10/1999 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
285386 1999 TT177 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285387 1999 TX183 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
285388 1999 TN185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285389 1999 TS196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285390 1999 TG211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285391 1999 TM212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285392 1999 TH219 01/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
285393 1999 TJ220 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285394 1999 TK225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285395 1999 TE254 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285396 1999 TW263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285397 1999 TR266 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285398 1999 TN278 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285399 1999 TY289 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285400 1999 TY293 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285401 1999 TN294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285402 1999 TO309 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285403 1999 TT319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285404 1999 TU321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285405 1999 UZ3 26/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,4 km MPC · JPL
285406 1999 UV20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285407 1999 US28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285408 1999 UT28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285409 1999 UF32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285410 1999 US39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285411 1999 VW2 04/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
285412 1999 VD3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285413 1999 VC17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285414 1999 VK39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285415 1999 VQ42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285416 1999 VX42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285417 1999 VH46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285418 1999 VM46 03/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285419 1999 VE73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285420 1999 VR74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285421 1999 VT76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285422 1999 VJ96 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285423 1999 VM100 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285424 1999 VO101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285425 1999 VY102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285426 1999 VK103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285427 1999 VL103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285428 1999 VX112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285429 1999 VM123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285430 1999 VU123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285431 1999 VS125 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285432 1999 VV126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285433 1999 VD127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285434 1999 VZ130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
285435 1999 VL141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285436 1999 VR146 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285437 1999 VJ148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
285438 1999 VP151 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285439 1999 VC155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285440 1999 VE167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285441 1999 VT183 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285442 1999 VJ185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285443 1999 VM185 15/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
285444 1999 VP202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285445 1999 VS204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285446 1999 VD212 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285447 1999 VE222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285448 1999 WK19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285449 1999 XO9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
285450 1999 XJ62 07/12/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
285451 1999 XK111 08/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
285452 1999 XC137 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285453 1999 XK138 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285454 1999 XD210 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285455 1999 XK210 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285456 1999 XL232 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285457 1999 XO235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285458 1999 XQ246 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285459 1999 XB252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285460 1999 XQ254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285461 1999 XY259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285462 1999 YX1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285463 1999 YQ7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285464 1999 YD10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285465 1999 YF11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285466 1999 YL23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285467 1999 YX23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285468 1999 YE24 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285469 2000 AV37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285470 2000 AH197 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285471 2000 AT207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285472 2000 AD208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
285473 2000 AR212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285474 2000 AU218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285475 2000 AE221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285476 2000 AV248 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285477 2000 BH10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285478 2000 BM13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285479 2000 BH22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285480 2000 BZ23 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285481 2000 BT42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285482 2000 BG49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
285483 2000 BW50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285484 2000 CS12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285485 2000 CN64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285486 2000 CY71 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285487 2000 CH74 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
285488 2000 CR74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285489 2000 CL99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285490 2000 CU100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
285491 2000 CK114 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285492 2000 CL134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285493 2000 CD135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285494 2000 CM139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285495 2000 CX149 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285496 2000 DZ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285497 2000 DN11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285498 2000 DU20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285499 2000 DF38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285500 2000 DR39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285501 2000 DM40 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285502 2000 DU42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285503 2000 DV46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285504 2000 DH49 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285505 2000 DS57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285506 2000 EZ15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285507 2000 EL23 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285508 2000 EF33 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285509 2000 EK36 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285510 2000 EG51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285511 2000 EJ52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285512 2000 ER72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285513 2000 EZ99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285514 2000 EJ101 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285515 2000 ET114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
285516 2000 EU146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285517 2000 EO152 06/03/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
285518 2000 EE186 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285519 2000 EV196 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285520 2000 FO4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285521 2000 FT5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285522 2000 FW5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285523 2000 FX9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285524 2000 FQ22 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285525 2000 FQ24 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285526 2000 FX50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285527 2000 FJ52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285528 2000 FY71 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
285529 2000 FO73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285530 2000 GT15 05/04/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
285531 2000 GS22 05/04/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
285532 2000 GK25 05/04/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
285533 2000 GR29 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285534 2000 GK36 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285535 2000 GU37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285536 2000 GP73 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
285537 2000 GW109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
285538 2000 GK111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
285539 2000 GY120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
285540 2000 GU127 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
285541 2000 GM132 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285542 2000 GM139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
285543 2000 GH170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
285544 2000 GG180 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285545 2000 GX180 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285546 2000 HJ20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285547 2000 HL32 29/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285548 2000 HQ66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285549 2000 JA5 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285550 2000 JR7 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285551 2000 JJ68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
285552 2000 JS90 04/05/2000 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
285553 2000 KN1 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285554 2000 KN4 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285555 2000 KV39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285556 2000 KV40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285557 2000 KV44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285558 2000 KR45 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285559 2000 KE51 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285560 2000 KO57 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285561 2000 KN63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285562 2000 KC65 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285563 2000 KK66 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
285564 2000 KJ70 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285565 2000 LX6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285566 2000 NM10 05/07/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
285567 2000 OM 23/07/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285568 2000 OX8 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285569 2000 OC9 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285570 2000 OK32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
285571 2000 PQ9 09/08/2000 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
285572 2000 PU18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285573 2000 QC16 24/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285574 2000 QG20 24/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285575 2000 QU20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285576 2000 QQ37 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285577 2000 QZ38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285578 2000 QA39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285579 2000 QN39 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285580 2000 QV48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285581 2000 QW51 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
285582 2000 QY51 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
285583 2000 QV59 26/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285584 2000 QN68 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
285585 2000 QU70 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285586 2000 QB74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285587 2000 QC76 24/08/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
285588 2000 QW92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285589 2000 QB94 26/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
285590 2000 QX101 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285591 2000 QU105 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285592 2000 QY111 24/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
285593 2000 QU113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285594 2000 QC114 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285595 2000 QW124 29/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285596 2000 QM131 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285597 2000 QL136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285598 2000 QH146 31/08/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
285599 2000 QQ156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285600 2000 QZ160 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285601 2000 QT161 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285602 2000 QG163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285603 2000 QF165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285604 2000 QC168 31/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
285605 2000 QO174 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285606 2000 QD178 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
285607 2000 QZ187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285608 2000 QS204 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285609 2000 QE208 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285610 2000 QD213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285611 2000 QP216 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
285612 2000 QT216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285613 2000 QC230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285614 2000 QB231 31/08/2000 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
285615 2000 QB233 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
285616 2000 QD247 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 640 m MPC · JPL
285617 2000 RC8 01/09/2000 Bologna San Vittore Obs. 1,8 km MPC · JPL
285618 2000 RN8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285619 2000 RA17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285620 2000 RJ17 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285621 2000 RZ17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285622 2000 RK21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285623 2000 RD24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285624 2000 RT25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285625 2000 RD34 01/09/2000 Socorro LINEAR AMO +1km · 1,0 km MPC · JPL
285626 2000 RX36 03/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285627 2000 RX53 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285628 2000 RA63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285629 2000 RS74 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285630 2000 RP82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285631 2000 RB84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
285632 2000 RJ85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
285633 2000 RH88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
285634 2000 RJ89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285635 2000 RS92 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285636 2000 SA 17/09/2000 Olathe L. Robinson 1,0 km MPC · JPL
285637 2000 SS4 20/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285638 2000 SO10 23/09/2000 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
285639 2000 SW10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
285640 2000 SA16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285641 2000 SN16 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
285642 2000 SS16 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285643 2000 SC18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285644 2000 ST18 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285645 2000 SQ19 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285646 2000 SN24 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285647 2000 SE26 23/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285648 2000 SK27 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
285649 2000 SW33 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285650 2000 SS34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285651 2000 SR35 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
285652 2000 SS36 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285653 2000 SE41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285654 2000 SX43 22/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285655 2000 SK44 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285656 2000 SD48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285657 2000 SQ48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285658 2000 SY48 23/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
285659 2000 SL54 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285660 2000 SZ61 24/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285661 2000 SO65 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285662 2000 SA69 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
285663 2000 SY77 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
285664 2000 SP80 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
285665 2000 SQ81 24/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
285666 2000 SM92 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285667 2000 SJ97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285668 2000 SV102 24/09/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
285669 2000 SF106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285670 2000 SE114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285671 2000 SY118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
285672 2000 SD126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285673 2000 SG132 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
285674 2000 ST133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285675 2000 SX134 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
285676 2000 SQ136 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
285677 2000 SS136 23/09/2000 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
285678 2000 SQ141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285679 2000 SL142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
285680 2000 SX143 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285681 2000 SY143 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285682 2000 SH145 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285683 2000 SR151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
285684 2000 SR152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285685 2000 SW156 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285686 2000 SV162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,1 km MPC · JPL
285687 2000 SM163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 980 m MPC · JPL
285688 2000 SS163 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285689 2000 SM164 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285690 2000 SW184 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
285691 2000 SB186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285692 2000 ST186 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
285693 2000 SN192 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285694 2000 SV193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285695 2000 SH194 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285696 2000 SQ194 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285697 2000 SZ194 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285698 2000 SG200 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285699 2000 SN201 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
285700 2000 SF202 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285701 2000 SH204 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
285702 2000 SS216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285703 2000 ST223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285704 2000 SK234 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285705 2000 SV237 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285706 2000 SJ238 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285707 2000 SJ240 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285708 2000 SH246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285709 2000 SR248 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
285710 2000 SB251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285711 2000 SR256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285712 2000 SX257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
285713 2000 SM258 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285714 2000 SN260 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
285715 2000 SN261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285716 2000 SW268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285717 2000 SJ284 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285718 2000 SH289 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285719 2000 SD290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285720 2000 SJ304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285721 2000 SA306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285722 2000 SJ308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285723 2000 SS309 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
285724 2000 SX314 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
285725 2000 SC317 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285726 2000 SK317 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
285727 2000 SJ322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285728 2000 SO325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
285729 2000 SR328 22/09/2000 Haute Provence W. Thuillot 3,5 km MPC · JPL
285730 2000 SJ335 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
285731 2000 SV338 25/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
285732 2000 SU345 19/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
285733 2000 SW361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
285734 2000 SW365 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
285735 2000 SW375 26/09/2000 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
285736 2000 TV2 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285737 2000 TV7 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285738 2000 TH8 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285739 2000 TP14 01/10/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
285740 2000 TQ15 01/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
285741 2000 TH23 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
285742 2000 TL23 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285743 2000 TO23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285744 2000 TG31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
285745 2000 TP31 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285746 2000 TH38 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285747 2000 TY38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285748 2000 TN41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
285749 2000 TZ42 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285750 2000 TG43 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285751 2000 TG56 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285752 2000 TR57 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285753 2000 UE1 22/10/2000 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
285754 2000 UO3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285755 2000 UH4 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285756 2000 UF14 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285757 2000 UW17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285758 2000 UM18 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285759 2000 UB22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285760 2000 UE24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285761 2000 UE25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285762 2000 UE28 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
285763 2000 UH31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
285764 2000 UJ32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
285765 2000 UA42 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285766 2000 UG50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285767 2000 UW50 24/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
285768 2000 UP61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285769 2000 UO64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285770 2000 UA68 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285771 2000 UH74 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285772 2000 UE82 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285773 2000 UW82 30/10/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
285774 2000 UF84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285775 2000 UC88 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285776 2000 UV92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285777 2000 UW101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285778 2000 UN105 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285779 2000 VH54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
285780 2000 VB61 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
285781 2000 WW9 22/11/2000 Eskridge G. Hug 4,0 km MPC · JPL
285782 2000 WQ11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
285783 2000 WT21 22/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
285784 2000 WW29 25/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,0 km MPC · JPL
285785 2000 WP43 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
285786 2000 WR64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285787 2000 WF70 19/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
285788 2000 WE73 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285789 2000 WR95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285790 2000 WS101 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
285791 2000 WN141 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
285792 2000 WB150 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285793 2000 WC150 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285794 2000 WH155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285795 2000 WK162 20/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285796 2000 WG181 29/11/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
285797 2000 WN193 24/11/2000 Kitt Peak DLS 670 m MPC · JPL
285798 2000 WT197 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285799 2000 XW12 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285800 2000 XG19 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285801 2000 YE4 19/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,8 km MPC · JPL
285802 2000 YJ12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
285803 2000 YY22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285804 2000 YE27 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285805 2000 YV27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285806 2000 YV41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285807 2000 YG60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285808 2000 YO62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285809 2000 YA74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285810 2000 YR82 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285811 2000 YE98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285812 2000 YM102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285813 2000 YQ129 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285814 2000 YT135 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285815 2001 AJ12 02/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
285816 2001 BV9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
285817 2001 BR18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285818 2001 BZ39 19/01/2001 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
285819 2001 BB41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285820 2001 BY56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285821 2001 CB41 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285822 2001 CS47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285823 2001 DP14 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
285824 2001 DU25 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285825 2001 DA39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285826 2001 DY41 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285827 2001 DK42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285828 2001 DO42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285829 2001 DL55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285830 2001 DS62 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
285831 2001 DF63 19/02/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285832 2001 DS77 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
285833 2001 DX77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285834 2001 DH83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285835 2001 DW83 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 6,3 km MPC · JPL
285836 2001 ET18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285837 2001 EZ22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285838 2001 FA1 17/03/2001 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
285839 2001 FL35 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
285840 2001 FP49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285841 2001 FD61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285842 2001 FK85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285843 2001 FM87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
285844 2001 FL89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285845 2001 FP107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
285846 2001 FO108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285847 2001 FJ110 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285848 2001 FS111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285849 2001 FR118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
285850 2001 FU158 27/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
285851 2001 FQ168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285852 2001 FA179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285853 2001 FG181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285854 2001 FH190 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
285855 2001 FO196 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285856 2001 FV196 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
285857 2001 GD3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285858 2001 GE10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
285859 2001 HZ14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285860 2001 HB26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285861 2001 HE40 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285862 2001 HM48 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
285863 2001 HD58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
285864 2001 HN60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
285865 2001 JP7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
285866 2001 KV9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
285867 2001 KJ10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285868 2001 KM15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
285869 2001 KK16 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285870 2001 KP31 22/05/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285871 2001 MJ21 27/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
285872 2001 NR5 13/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
285873 2001 NY7 14/07/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
285874 2001 NK9 13/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
285875 2001 OB1 17/07/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
285876 2001 OM3 17/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
285877 2001 OY15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285878 2001 OP55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
285879 2001 OJ61 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
285880 2001 OC76 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
285881 2001 OO77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
285882 2001 OM95 30/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285883 2001 OR95 24/07/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
285884 2001 PN1 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
285885 2001 PN4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285886 2001 PX7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
285887 2001 PH19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285888 2001 PO29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
285889 2001 PZ33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
285890 2001 PQ55 14/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
285891 2001 PC58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
285892 2001 QZ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285893 2001 QT15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285894 2001 QV25 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285895 2001 QC37 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285896 2001 QX45 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285897 2001 QK49 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285898 2001 QV64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285899 2001 QQ80 17/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285900 2001 QH86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285901 2001 QL88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285902 2001 QS99 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285903 2001 QK102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285904 2001 QH103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285905 2001 QC122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285906 2001 QQ123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285907 2001 QX126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285908 2001 QD131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285909 2001 QF143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285910 2001 QX148 21/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
285911 2001 QN150 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285912 2001 QD155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
285913 2001 QQ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
285914 2001 QP161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
285915 2001 QE164 21/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285916 2001 QT168 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
285917 2001 QC172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285918 2001 QX175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285919 2001 QU183 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
285920 2001 QV183 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285921 2001 QD192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285922 2001 QC212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
285923 2001 QN213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
285924 2001 QF217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
285925 2001 QM219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285926 2001 QS222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
285927 2001 QN233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285928 2001 QP243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285929 2001 QF252 25/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285930 2001 QP253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
285931 2001 QB254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
285932 2001 QA262 25/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285933 2001 QZ278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285934 2001 QZ279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285935 2001 QV281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285936 2001 QP286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285937 Anthonytaylor 2001 QU317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
285938 2001 QM323 27/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
285939 2001 QE327 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
285940 2001 QE330 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285941 2001 QO334 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285942 2001 QC335 27/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
285943 2001 RB4 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
285944 2001 RZ11 10/09/2001 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
285945 2001 RW13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285946 2001 RA15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285947 2001 RL18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285948 2001 RA20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285949 2001 RJ21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285950 2001 RS21 07/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
285951 2001 RK22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285952 2001 RX22 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285953 2001 RB23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285954 2001 RG30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285955 2001 RE33 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285956 2001 RQ37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285957 2001 RN41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285958 2001 RD55 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285959 2001 RJ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285960 2001 RD64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285961 2001 RN66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
285962 2001 RS73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285963 2001 RD87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
285964 2001 RD95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
285965 2001 RS96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285966 2001 RZ97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285967 2001 RL99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285968 2001 RY103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285969 2001 RC105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285970 2001 RL108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285971 2001 RW109 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
285972 2001 RK111 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285973 2001 RS111 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285974 2001 RH112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285975 2001 RP116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285976 2001 RT116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285977 2001 RM122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285978 2001 RP129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
285979 2001 RA132 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
285980 2001 RB140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285981 2001 RZ144 07/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
285982 2001 RH145 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285983 2001 RU145 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
285984 2001 RG149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
285985 2001 RM149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285986 2001 RE150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
285987 2001 RH150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
285988 2001 RA156 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285989 2001 SG2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
285990 2001 SK9 17/09/2001 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
285991 2001 SH15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285992 2001 SG25 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285993 2001 SU51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
285994 2001 SW59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285995 2001 SJ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285996 2001 SH68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285997 2001 SW76 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285998 2001 SQ77 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285999 2001 SJ84 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286000 2001 SU84 20/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s  • 286.000s  • 287.000s  • 288.000s  • 289.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001