Danh sách tiểu hành tinh/453001–454000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453001 2007 HW95 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453002 2007 JE1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
453003 2007 JC27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453004 2007 JF31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453005 2007 JO35 14/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
453006 2007 JB38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453007 2007 JB41 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453008 2007 LX5 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453009 2007 LS9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453010 2007 LE12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
453011 2007 LD32 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453012 2007 PG24 12/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453013 2007 QN5 17/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
453014 2007 QC13 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
453015 2007 QF13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
453016 2007 QM16 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453017 2007 QU16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
453018 2007 RZ2 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
453019 2007 RX13 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
453020 2007 RZ29 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453021 2007 RL41 03/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453022 2007 RS51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453023 2007 RS83 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
453024 2007 RK109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453025 2007 RM138 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
453026 2007 RP187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
453027 2007 RV189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453028 2007 RR209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453029 2007 RP213 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453030 2007 RS252 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
453031 2007 RW266 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453032 2007 RK301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453033 2007 RD310 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453034 2007 RA315 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
453035 2007 RC315 07/09/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
453036 2007 RN316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
453037 2007 RG321 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453038 2007 RH322 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453039 2007 RB325 14/09/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
453040 2007 SL3 16/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
453041 2007 SB15 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453042 2007 SY15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
453043 2007 TQ45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453044 2007 TB47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453045 2007 TY50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453046 2007 TG51 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453047 2007 TO59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453048 2007 TV72 12/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453049 2007 TO147 07/10/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
453050 2007 TP155 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
453051 2007 TU155 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453052 2007 TM161 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453053 2007 TY198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453054 2007 TC204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453055 2007 TL234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453056 2007 TC240 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
453057 2007 TT253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453058 2007 TL260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453059 2007 TB317 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453060 2007 TO350 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453061 2007 TF357 14/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453062 2007 TP430 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453063 2007 UC11 19/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
453064 2007 UE15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453065 2007 UA19 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453066 2007 UX27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453067 2007 UO31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453068 2007 UW49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453069 2007 UP51 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453070 2007 UB55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453071 2007 UE68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453072 2007 UP101 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453073 2007 UM140 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
453074 2007 VD6 03/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453075 2007 VP8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453076 2007 VJ9 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453077 2007 VD11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453078 2007 VU23 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453079 2007 VZ42 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453080 2007 VA51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453081 2007 VB55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453082 2007 VU58 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453083 2007 VW114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453084 2007 VQ152 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453085 2007 VN154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453086 2007 VS158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453087 2007 VR162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453088 2007 VB169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453089 2007 VG191 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453090 2007 VR194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453091 2007 VY194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453092 2007 VD197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453093 2007 VW202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453094 2007 VK206 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453095 2007 VP274 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453096 2007 VY300 09/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453097 2007 VX310 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453098 2007 VN325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453099 2007 VS328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453100 2007 WU4 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453101 2007 WE37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453102 2007 WC41 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453103 2007 WM52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453104 2007 WW58 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453105 2007 WY59 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453106 2007 WR62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453107 2007 XW9 14/09/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
453108 2007 XN18 10/12/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453109 2007 XV20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
453110 2007 XS52 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453111 2007 XD55 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453112 2007 XF59 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453113 2007 YN7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453114 2007 YS12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453115 2007 YD20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453116 2007 YN20 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453117 2007 YL30 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453118 2007 YV30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453119 2007 YG32 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453120 2007 YK46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453121 2007 YA49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453122 2007 YG50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453123 2007 YQ57 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453124 2007 YH62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453125 2007 YD67 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453126 2007 YC74 31/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
453127 2008 AP2 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
453128 2008 AU20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453129 2008 AU25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453130 2008 AG27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453131 2008 AT33 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453132 2008 AL35 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453133 2008 AD42 10/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453134 2008 AM45 10/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
453135 2008 AN46 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453136 2008 AL54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453137 2008 AM55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453138 2008 AN65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453139 2008 AU76 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453140 2008 AN86 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
453141 2008 AZ95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453142 2008 AG98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453143 2008 AN99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
453144 2008 AG107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453145 2008 AX112 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453146 2008 AG136 12/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453147 2008 AQ137 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453148 2008 BD27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453149 2008 BM30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453150 2008 BM37 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453151 2008 BD50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453152 2008 CR8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453153 2008 CY18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453154 2008 CZ26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453155 2008 CD53 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453156 2008 CC61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453157 2008 CH65 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453158 2008 CE80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453159 2008 CH140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453160 2008 CD146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453161 2008 CS159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453162 2008 CH168 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453163 2008 CP206 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453164 2008 CB215 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453165 2008 DU34 09/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
453166 2008 DE50 11/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
453167 2008 DN70 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453168 2008 DU73 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453169 2008 DS75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453170 2008 DW79 29/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
453171 2008 DO81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453172 2008 DN82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453173 2008 EA16 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453174 2008 EE18 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453175 2008 EX22 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
453176 2008 EY35 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453177 2008 EF38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453178 2008 EU50 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453179 2008 EA51 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453180 2008 EJ64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,9 km MPC · JPL
453181 2008 EQ72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453182 2008 EZ112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453183 2008 EL120 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453184 2008 EM123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453185 2008 EP128 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453186 2008 EQ134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
453187 2008 EJ153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453188 2008 EK157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453189 2008 FT 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453190 2008 FR22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453191 2008 FM23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
453192 2008 FC32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453193 2008 FL59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453194 2008 FR62 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453195 2008 FB72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453196 2008 FP78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453197 2008 FR87 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453198 2008 FW101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453199 2008 FR124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453200 2008 FV127 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453201 2008 FU135 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
453202 2008 GY44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453203 2008 GG63 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453204 2008 GV76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453205 2008 GW80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453206 2008 GX105 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453207 2008 GO115 03/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
453208 2008 GK120 29/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
453209 2008 GL123 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453210 2008 GA128 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453211 2008 GZ145 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453212 2008 HU7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453213 2008 HK8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453214 2008 HU13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453215 2008 HP14 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453216 2008 HQ17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453217 2008 HU22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453218 2008 HZ29 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453219 2008 HK35 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453220 2008 HN50 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453221 2008 HG55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453222 2008 HQ68 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453223 2008 HG69 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
453224 2008 JX9 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453225 2008 JS10 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453226 2008 JU22 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453227 2008 JW32 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
453228 2008 JZ40 02/05/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453229 2008 KZ10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
453230 2008 KJ13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
453231 2008 KH18 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453232 2008 KV38 12/05/2008 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
453233 2008 LK14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453234 2008 OA20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453235 2008 PU3 03/08/2008 Marly P. Kocher 540 m MPC · JPL
453236 2008 PQ8 26/07/2008 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
453237 2008 QP13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
453238 2008 QT17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453239 2008 RB31 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453240 2008 RB52 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453241 2008 RZ62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453242 2008 RG106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
453243 2008 RB121 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453244 2008 RB138 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453245 2008 SV28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453246 2008 SJ29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453247 2008 SS31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453248 2008 SN38 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453249 2008 SH43 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453250 2008 SQ47 20/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453251 2008 SU58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453252 2008 SN68 21/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453253 2008 SK96 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453254 2008 SL132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453255 2008 SD136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453256 2008 SP139 23/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
453257 2008 SE141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
453258 2008 SY156 24/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
453259 2008 SQ162 28/09/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
453260 2008 SG181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453261 2008 SP190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453262 2008 SA196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
453263 2008 SK201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453264 2008 SP231 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453265 2008 SP237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453266 2008 SR241 29/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
453267 2008 SX241 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453268 2008 SR252 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453269 2008 SH273 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
453270 2008 SJ290 29/09/2008 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
453271 2008 SN297 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453272 2008 SJ300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453273 2008 SB305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453274 2008 SD310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453275 2008 TL12 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453276 2008 TR20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
453277 2008 TJ40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453278 2008 TY41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453279 2008 TD46 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453280 2008 TY53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453281 2008 TZ72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453282 2008 TF75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453283 2008 TA89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453284 2008 TY90 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
453285 2008 TH91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
453286 2008 TR94 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453287 2008 TH110 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453288 2008 TQ164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453289 2008 TX165 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
453290 2008 TX172 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453291 2008 TA174 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453292 2008 TM179 01/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453293 2008 TZ187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453294 2008 UB11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453295 2008 UT69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453296 2008 UY96 25/10/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
453297 2008 UN105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453298 2008 UR109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453299 2008 UW142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453300 2008 UF179 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453301 2008 UH197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453302 2008 UR199 31/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 520 m MPC · JPL
453303 2008 UH213 24/10/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
453304 2008 UZ223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453305 2008 UC284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453306 2008 UH284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
453307 2008 UC336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453308 2008 UT359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453309 2008 VQ4 04/11/2008 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
453310 2008 VC24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453311 2008 VA25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453312 2008 VH30 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453313 2008 VA38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453314 2008 VB39 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
453315 2008 VG41 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453316 2008 VJ49 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453317 2008 VA60 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453318 2008 VR67 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453319 2008 VM77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453320 2008 WG11 18/11/2008 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
453321 2008 WC18 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453322 2008 WC37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453323 2008 WY40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453324 2008 WB77 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453325 2008 WD79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453326 2008 WV126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453327 2008 WB130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453328 2008 XN20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453329 2008 XK47 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
453330 2008 XF54 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453331 2008 YZ4 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453332 2008 YA18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453333 2008 YY35 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453334 2008 YZ35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453335 2008 YL37 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453336 2008 YT39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
453337 2008 YH48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453338 2008 YW58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453339 2008 YF71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453340 2008 YQ79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453341 2008 YU89 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453342 2008 YZ94 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453343 2008 YL106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453344 2008 YC107 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453345 2008 YA109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453346 2008 YE114 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453347 2008 YE124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453348 2008 YA125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453349 2008 YD134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453350 2008 YB136 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
453351 2008 YZ157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453352 2008 YX160 31/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453353 2008 YJ164 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453354 2008 YW165 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453355 2009 AA7 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453356 2009 AR13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453357 2009 AV13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453358 2009 AS25 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453359 2009 AQ29 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453360 2009 AK46 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453361 2009 AP46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
453362 2009 BO11 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453363 2009 BC21 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
453364 2009 BE23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453365 2009 BC31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453366 2009 BF31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453367 2009 BA34 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453368 2009 BZ41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453369 2009 BQ50 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453370 2009 BA53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453371 2009 BN55 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453372 2009 BN57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
453373 2009 BJ74 29/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
453374 2009 BJ76 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453375 2009 BL93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453376 2009 BZ95 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453377 2009 BE115 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453378 2009 BP117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453379 2009 BD122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453380 2009 BP122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453381 2009 BN126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453382 2009 BH138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453383 2009 BC166 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453384 2009 BD180 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453385 2009 BB189 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
453386 2009 CH1 27/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453387 2009 CM2 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453388 2009 CM29 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453389 2009 CX30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453390 2009 CH32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
453391 2009 CQ35 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453392 2009 CB51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
453393 2009 CA58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453394 2009 DT23 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453395 2009 DB25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
453396 2009 DT28 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
453397 2009 DM32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453398 2009 DM51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453399 2009 DK112 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453400 2009 DU112 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453401 2009 DZ139 18/02/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
453402 2009 DP142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453403 2009 ED15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
453404 2009 EE15 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
453405 2009 FV21 17/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453406 2009 FH56 19/03/2009 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
453407 2009 FL58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453408 2009 FE74 31/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453409 2009 FA77 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453410 2009 GK2 01/04/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453411 2009 GH3 23/02/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
453412 2009 HG15 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453413 2009 HT24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453414 2009 HE49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453415 2009 HO57 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
453416 2009 HK66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453417 2009 HM69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
453418 2009 HE78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453419 2009 HP80 28/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453420 2009 HB97 23/04/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
453421 2009 HP102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453422 2009 JV1 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453423 2009 JB7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453424 2009 JM8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453425 2009 JO11 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453426 2009 JV13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,5 km MPC · JPL
453427 2009 KO2 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453428 2009 KA22 16/05/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453429 2009 KW25 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453430 2009 PU 02/08/2009 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
453431 2009 PP1 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
453432 2009 PQ8 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453433 2009 PX8 15/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
453434 2009 QA6 12/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453435 2009 QA12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453436 2009 QF15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453437 2009 QT29 23/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
453438 2009 QK30 21/08/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
453439 2009 QG44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453440 2009 QX48 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
453441 2009 QL52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453442 2009 QH53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453443 2009 QN58 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453444 2009 QR62 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453445 2009 RK5 17/08/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
453446 2009 RY8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453447 2009 RR11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453448 2009 RA13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453449 2009 RC18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453450 2009 RQ32 26/08/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
453451 2009 RU40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453452 2009 RC45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453453 2009 RQ70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453454 2009 RF75 15/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
453455 2009 SF13 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453456 2009 SX24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453457 2009 ST26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453458 2009 ST55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453459 2009 SE58 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453460 2009 ST83 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453461 2009 SJ98 16/08/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
453462 2009 SK100 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
453463 2009 SC111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453464 2009 SK111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453465 2009 SN114 26/08/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
453466 2009 SY118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453467 2009 SL148 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453468 2009 SG160 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453469 2009 SX161 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453470 2009 SO174 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453471 2009 SS188 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453472 2009 SQ191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453473 2009 SJ208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453474 2009 SL208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453475 2009 SE213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453476 2009 SE214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453477 2009 SN216 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453478 2009 SQ225 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
453479 2009 SN235 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
453480 2009 SU242 29/09/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,9 km MPC · JPL
453481 2009 SS249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453482 2009 SN254 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453483 2009 SP258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453484 2009 SO275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453485 2009 SM286 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453486 2009 SN287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453487 2009 SS289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453488 2009 SN293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453489 2009 SF297 18/08/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
453490 2009 SJ309 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453491 2009 SP327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453492 2009 SD341 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453493 2009 SB342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453494 2009 SM342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453495 2009 SQ343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453496 2009 SQ350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453497 2009 SU350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453498 2009 TJ22 26/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
453499 2009 TR30 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453500 2009 TY33 09/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453501 2009 TM34 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453502 2009 US1 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
453503 2009 UJ6 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453504 2009 UD8 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453505 2009 UX54 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453506 2009 UX55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
453507 2009 UK58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453508 2009 UG69 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453509 2009 UF72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453510 2009 UN77 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453511 2009 UT106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453512 2009 UO108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453513 2009 UM113 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453514 2009 UD120 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453515 2009 UM122 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
453516 2009 UD130 29/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
453517 2009 UE131 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
453518 2009 UK143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453519 2009 UK149 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453520 2009 UO153 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453521 2009 VU1 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453522 2009 VK5 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453523 2009 VR17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453524 2009 VY29 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453525 2009 VX54 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453526 2009 VT55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453527 2009 VG57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453528 2009 VT68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453529 2009 VF73 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453530 2009 VW82 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453531 2009 WG13 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453532 2009 WF14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453533 2009 WP16 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453534 2009 WF59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453535 2009 WA60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453536 2009 WT74 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
453537 2009 WH82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
453538 2009 WE99 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453539 2009 WM99 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
453540 2009 WT124 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453541 2009 WZ133 21/10/2009 Catalina CSS 31811| 3,7 km MPC · JPL
453542 2009 WU152 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453543 2009 WW159 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
453544 2009 WA178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453545 2009 WB178 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453546 2009 WS181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
453547 2009 WB186 24/09/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
453548 2009 WK186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453549 2009 WH187 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453550 2009 WV215 29/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453551 2009 WV226 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453552 2009 WH255 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453553 2009 WU258 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
453554 2009 XS9 13/12/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
453555 2009 YL5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
453556 2009 YT7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453557 2009 YZ19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
453558 2010 AD1 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453559 2010 AO43 06/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
453560 2010 AS73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
453561 2010 AW80 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453562 2010 AZ134 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453563 2010 BB 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
453564 2010 BV25 15/10/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
453565 2010 BT67 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453566 2010 CQ3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453567 2010 CK36 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453568 2010 CZ106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453569 2010 CN137 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453570 2010 DJ6 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453571 2010 EZ12 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
453572 2010 EH74 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453573 2010 FN9 19/03/2010 Desert Moon B. L. Stevens 940 m MPC · JPL
453574 2010 FB29 22/03/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 2,2 km MPC · JPL
453575 2010 FE87 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453576 2010 GV5 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453577 2010 GU65 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453578 2010 GF127 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
453579 2010 GR140 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453580 2010 HV37 21/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
453581 2010 HQ54 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453582 2010 HK61 26/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453583 2010 HG71 27/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
453584 2010 HK79 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453585 2010 HX97 30/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
453586 2010 JD72 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453587 2010 JO91 10/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
453588 2010 JM94 10/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
453589 2010 JP118 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
453590 2010 JT131 13/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453591 2010 KL21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453592 2010 KK57 20/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
453593 2010 LH1 02/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453594 2010 LP51 08/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
453595 2010 LN74 10/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
453596 2010 LT101 13/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
453597 2010 MA8 16/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453598 2010 MW84 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
453599 2010 MA99 29/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
453600 2010 MS106 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453601 2010 NF 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453602 2010 NE3 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
453603 2010 NK3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453604 2010 NW3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453605 2010 NZ5 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453606 2010 NX11 01/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
453607 2010 NM17 06/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453608 2010 NC75 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453609 2010 NH112 13/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
453610 2010 OY54 23/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
453611 2010 OX59 23/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
453612 2010 OR88 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
453613 2010 OL93 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
453614 2010 OL126 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453615 2010 PO9 03/08/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
453616 2010 PS9 04/08/2010 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
453617 2010 PV58 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453618 2010 PE61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453619 2010 RD3 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453620 2010 RM5 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453621 2010 RH22 23/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
453622 2010 RS39 02/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
453623 2010 RN61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453624 2010 RB80 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453625 2010 RQ103 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
453626 2010 RC111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453627 2010 RX173 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453628 2010 SV5 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453629 2010 SV9 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453630 2010 SM20 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
453631 2010 SE33 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453632 2010 SX35 07/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
453633 2010 TF4 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453634 2010 TT8 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453635 2010 TD14 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453636 2010 TY14 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453637 2010 TQ16 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
453638 2010 TT16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
453639 2010 TH17 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453640 2010 TU31 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453641 2010 TC33 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453642 2010 TE33 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453643 2010 TM40 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453644 2010 TA67 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453645 2010 TA70 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453646 2010 TW70 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
453647 2010 TU85 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
453648 2010 TE94 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453649 2010 TN96 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453650 2010 TD103 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453651 2010 TW103 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453652 2010 TW113 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453653 2010 TH119 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453654 2010 TU121 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453655 2010 TV123 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453656 2010 TZ123 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453657 2010 TX140 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453658 2010 TA146 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453659 2010 TC148 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453660 2010 TZ150 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453661 2010 TX162 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453662 2010 TL188 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
453663 2010 UQ5 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
453664 2010 UB16 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453665 2010 UR48 11/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
453666 2010 UQ50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453667 2010 UC61 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453668 2010 UB81 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453669 2010 UY107 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453670 2010 VW12 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453671 2010 VM19 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453672 2010 VA24 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453673 2010 VY28 08/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
453674 2010 VR31 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453675 2010 VG38 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453676 2010 VZ42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453677 2010 VQ81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453678 2010 VL105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453679 2010 VS138 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453680 2010 VJ141 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453681 2010 VS147 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453682 2010 VF150 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453683 2010 VU152 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
453684 2010 VE161 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453685 2010 VZ175 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453686 2010 VR188 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453687 2010 VY190 17/05/2010 WISE WISE 950 m MPC · JPL
453688 2010 VD193 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453689 2010 VH204 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453690 2010 VB205 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453691 2010 VF218 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453692 2010 VG219 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453693 2010 WT12 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
453694 2010 WS21 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453695 2010 WY25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453696 2010 WY42 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453697 2010 WF46 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
453698 2010 WP52 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453699 2010 WQ62 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453700 2010 WN64 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453701 2010 WH65 06/06/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
453702 2010 XH28 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453703 2010 XA38 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453704 2010 XY42 28/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
453705 2010 XB51 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
453706 2010 XK58 04/12/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453707 2010 XY72 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 500 m MPC · JPL
453708 2010 XN78 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453709 2010 YG 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
453710 2010 YC5 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453711 2011 AT5 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453712 2011 AE7 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453713 2011 AT7 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453714 2011 AF10 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453715 2011 AZ11 05/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453716 2011 AO12 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453717 2011 AR32 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453718 2011 AZ40 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453719 2011 AU43 17/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
453720 2011 AP58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
453721 2011 AA65 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453722 2011 AB75 19/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453723 2011 AZ77 26/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
453724 2011 BC2 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453725 2011 BA4 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453726 2011 BU8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
453727 2011 BC9 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453728 2011 BL11 24/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453729 2011 BO24 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453730 2011 BE43 09/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
453731 2011 BH54 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453732 2011 BN55 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453733 2011 BP64 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
453734 2011 BG67 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453735 2011 BJ67 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453736 2011 BJ93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453737 2011 BM117 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453738 2011 BB125 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453739 2011 BD125 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453740 2011 BD135 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453741 2011 BQ141 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453742 2011 BT143 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453743 2011 BO161 19/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453744 2011 BB162 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
453745 2011 CK10 11/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
453746 2011 CM11 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453747 2011 CU27 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453748 2011 CC36 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453749 2011 CN37 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453750 2011 CZ52 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453751 2011 CJ68 08/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
453752 2011 CU69 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453753 2011 CH72 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453754 2011 CV76 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453755 2011 CO83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453756 2011 DP10 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453757 2011 DC43 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453758 2011 DC49 20/05/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453759 2011 DF50 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453760 2011 DY50 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
453761 2011 EH11 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453762 2011 EY15 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453763 2011 EC23 04/03/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453764 2011 EO27 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453765 2011 ET52 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453766 2011 EZ73 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
453767 2011 EM86 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453768 2011 FT42 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
453769 2011 FU140 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453770 2011 FT154 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
453771 2011 GX62 20/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
453772 2011 GF69 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453773 2011 GY69 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453774 2011 GL76 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453775 2011 HQ5 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
453776 2011 HZ7 07/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453777 2011 HB35 04/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453778 2011 JK 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453779 2011 JW9 07/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
453780 2011 KH6 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453781 2011 KD20 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
453782 2011 KY35 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453783 2011 LR18 21/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453784 2011 OT26 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453785 2011 OO33 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453786 2011 OE41 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453787 2011 OV44 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453788 2011 PY3 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453789 2011 PH11 01/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
453790 2011 QA45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453791 2011 QY48 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453792 2011 QS55 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453793 2011 QM63 21/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
453794 2011 QF65 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453795 2011 QC70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453796 2011 QC73 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453797 2011 QW87 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453798 2011 SH 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453799 2011 SZ8 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453800 2011 SN13 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453801 2011 SP18 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453802 2011 SN21 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453803 2011 SO21 18/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453804 2011 SH35 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453805 2011 SJ39 16/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
453806 2011 SO61 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453807 2011 SM65 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
453808 2011 SA67 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
453809 2011 SE74 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453810 2011 SD78 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453811 2011 SK80 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
453812 2011 SW84 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453813 2011 SW86 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453814 2011 SD88 04/12/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453815 2011 SF102 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
453816 2011 SA105 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453817 2011 SS105 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453818 2011 SJ109 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453819 2011 SJ117 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
453820 2011 SL117 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453821 2011 SJ123 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453822 2011 SY123 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453823 2011 SO124 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453824 2011 SF131 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453825 2011 SS131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453826 2011 SX133 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453827 2011 SN137 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453828 2011 SU144 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453829 2011 SF146 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453830 2011 SK146 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453831 2011 SH163 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453832 2011 SE165 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
453833 2011 SL170 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
453834 2011 SM182 04/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453835 2011 SO182 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453836 2011 SD213 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453837 2011 SP216 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453838 2011 SQ240 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453839 2011 SM249 21/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453840 2011 SZ252 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453841 2011 SR254 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453842 2011 SK272 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453843 2011 SY274 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453844 2011 UB2 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
453845 2011 UH12 20/09/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453846 2011 UP14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453847 2011 UR17 20/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453848 2011 UW17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453849 2011 UH25 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
453850 2011 UL27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453851 2011 UT31 19/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
453852 2011 UN41 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453853 2011 UW44 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453854 2011 UR47 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453855 2011 UY49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
453856 2011 UQ51 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
453857 2011 UO53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453858 2011 UU59 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453859 2011 UJ62 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453860 2011 UL62 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453861 2011 UP82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453862 2011 UP86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453863 2011 UB95 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
453864 2011 UP98 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453865 2011 UD101 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453866 2011 UB102 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453867 2011 UX102 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
453868 2011 UK114 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453869 2011 UE115 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
453870 2011 UO115 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453871 2011 UE116 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453872 2011 UY118 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453873 2011 UD126 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453874 2011 UF126 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453875 2011 UX126 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453876 2011 UE127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453877 2011 UT132 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453878 2011 UC133 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453879 2011 UZ149 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453880 2011 UE152 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453881 2011 UL153 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453882 2011 UU155 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453883 2011 UO161 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453884 2011 UX170 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453885 2011 UP173 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453886 2011 UW177 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453887 2011 UR178 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453888 2011 UA179 05/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453889 2011 UR187 09/11/2007 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
453890 2011 UY190 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453891 2011 UJ193 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453892 2011 UY194 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
453893 2011 UE197 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453894 2011 UZ228 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
453895 2011 UR245 17/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453896 2011 UE255 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453897 2011 UQ265 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
453898 2011 UY267 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
453899 2011 UJ283 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453900 2011 UD291 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453901 2011 UC298 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453902 2011 UK298 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453903 2011 UK315 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453904 2011 UN317 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453905 2011 UR317 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453906 2011 UN318 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453907 2011 UZ320 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453908 2011 UB321 15/01/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
453909 2011 UA327 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453910 2011 US339 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453911 2011 UC383 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453912 2011 UR384 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453913 2011 US389 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453914 2011 VE10 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453915 2011 VL13 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453916 2011 VZ15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453917 2011 WA16 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453918 2011 WK39 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
453919 2011 WA55 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453920 2011 WG57 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453921 2011 WZ58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
453922 2011 WH59 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453923 2011 WF60 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453924 2011 WC61 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
453925 2011 WH82 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453926 2011 WO86 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453927 2011 WG91 18/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
453928 2011 WH112 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453929 2011 WX112 18/11/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453930 2011 WE123 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453931 2011 WM128 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453932 2011 WX128 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453933 2011 WQ129 19/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
453934 2011 WF152 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453935 2011 XS 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453936 2011 YC11 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453937 2011 YB25 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453938 2011 YX28 27/12/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
453939 2011 YO35 20/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
453940 2011 YX40 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453941 2011 YC44 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453942 2011 YL44 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453943 2011 YN44 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453944 2011 YP44 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
453945 2011 YM47 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453946 2011 YK60 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453947 2011 YH61 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453948 2011 YH64 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
453949 2011 YU65 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
453950 2011 YH70 24/12/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
453951 2012 AA7 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
453952 2012 AE8 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453953 2012 AZ9 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453954 2012 AZ17 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453955 2012 AD24 10/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
453956 2012 BP3 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453957 2012 BA17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453958 2012 BW20 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453959 2012 BO33 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
453960 2012 BR40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
453961 2012 BX51 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453962 2012 BZ66 31/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
453963 2012 BK71 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453964 2012 BZ75 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453965 2012 BZ77 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
453966 2012 BO84 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453967 2012 BP86 28/12/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
453968 2012 BF87 12/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
453969 2012 BG89 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
453970 2012 BH91 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453971 2012 BX95 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453972 2012 BV103 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453973 2012 BC104 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453974 2012 BT104 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
453975 2012 BY112 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
453976 2012 BS119 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453977 2012 BV120 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453978 2012 BB121 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
453979 2012 BO124 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453980 2012 BF126 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453981 2012 BY128 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453982 2012 BJ129 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453983 2012 BH139 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453984 2012 BM143 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453985 2012 BU144 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
453986 2012 BP149 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453987 2012 BL150 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453988 2012 BZ150 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453989 2012 CN5 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
453990 2012 CG8 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453991 2012 CW8 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
453992 2012 CK15 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453993 2012 CB30 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453994 2012 CU32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
453995 2012 CS37 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453996 2012 CN38 06/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
453997 2012 CJ40 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453998 2012 CE45 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453999 2012 CY49 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
454000 2012 CS53 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s  • 457.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001