Danh sách tiểu hành tinh/355001–356000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355001 2006 QK19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
355002 2006 QB20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
355003 2006 QM20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
355004 2006 QO30 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
355005 2006 QT30 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355006 2006 QY30 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
355007 2006 QP31 23/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
355008 2006 QT43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355009 2006 QJ45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355010 2006 QN46 20/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
355011 2006 QC80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
355012 2006 QN80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
355013 2006 QE82 24/08/2006 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
355014 2006 QX87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355015 2006 QC103 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355016 2006 QC104 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355017 2006 QS108 28/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355018 2006 QE113 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355019 2006 QY115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
355020 2006 QH116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
355021 2006 QM137 31/08/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,8 km MPC · JPL
355022 Triman 2006 QW142 31/08/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
355023 2006 QP145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355024 2006 QD150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355025 2006 QC168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
355026 2006 QE169 31/08/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
355027 2006 QO182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
355028 2006 QM187 18/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
355029 Herve 2006 RH 01/09/2006 Ottmarsheim C. Rinner 3,2 km MPC · JPL
355030 2006 RR2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
355031 2006 RG21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355032 2006 RQ24 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355033 2006 RC26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355034 2006 RT45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355035 2006 RV45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355036 2006 RT65 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355037 2006 RA67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355038 2006 RF77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355039 2006 RS98 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355040 2006 RZ99 14/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
355041 2006 RR110 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355042 2006 RU114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
355043 2006 SG3 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
355044 2006 SU8 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
355045 2006 SZ17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355046 2006 SO19 18/09/2006 Siding Spring SSS 450 m MPC · JPL
355047 2006 SR23 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355048 2006 SF55 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
355049 2006 SG61 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
355050 2006 SG67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355051 2006 SJ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
355052 2006 SM95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355053 2006 SR99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355054 2006 SW105 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355055 2006 SO123 28/08/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 2,4 km MPC · JPL
355056 2006 SR144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355057 2006 SU152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355058 2006 SJ156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355059 2006 SJ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355060 2006 SA167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355061 2006 SN172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355062 2006 SE181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355063 2006 SZ191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355064 2006 SF194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355065 2006 SE195 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355066 2006 SJ199 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355067 2006 SD209 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
355068 2006 SC219 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355069 2006 SA221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355070 2006 SV222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355071 2006 SS229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355072 2006 SQ241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355073 2006 SL255 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355074 2006 ST262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355075 2006 SJ264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355076 2006 SP268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355077 2006 SK285 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355078 2006 SE304 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355079 2006 SA311 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355080 2006 SR319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355081 2006 SO341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355082 2006 SF342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355083 2006 SK347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
355084 2006 SZ347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355085 2006 SG378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
355086 2006 SQ384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
355087 2006 SS392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355088 2006 SO399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355089 2006 SX401 25/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
355090 2006 SU406 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
355091 2006 SD409 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355092 2006 TX 01/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
355093 2006 TL12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355094 2006 TQ14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355095 2006 TO29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355096 2006 TE46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355097 2006 TZ47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355098 2006 TB51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355099 2006 TK60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355100 2006 TV85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355101 2006 TK87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355102 2006 TQ89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355103 2006 TM102 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
355104 2006 TM126 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
355105 2006 TO127 02/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
355106 2006 UR12 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355107 2006 UV12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355108 2006 US30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355109 2006 UG35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355110 2006 UR36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355111 2006 UA45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355112 2006 UD61 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355113 2006 UY61 18/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
355114 2006 UX68 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
355115 2006 UP84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355116 2006 UU85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355117 2006 UY88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355118 2006 UZ96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355119 2006 UN97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355120 2006 UV110 17/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
355121 2006 UM120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355122 2006 UL126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355123 2006 UL130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355124 2006 UE139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355125 2006 UF142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355126 2006 UF150 20/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355127 2006 UN160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355128 2006 UP178 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
355129 2006 UK182 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355130 2006 UL191 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
355131 2006 UN192 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
355132 2006 UT194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355133 2006 UK203 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
355134 2006 UW204 23/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
355135 2006 UB206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355136 2006 UG211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355137 2006 UN220 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355138 2006 UA221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355139 2006 UR238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355140 2006 UQ257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355141 2006 UG272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355142 2006 UW291 16/10/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
355143 2006 UL304 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
355144 2006 UY330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
355145 2006 UZ343 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,5 km MPC · JPL
355146 2006 VP4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
355147 2006 VM8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355148 2006 VC15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355149 2006 VX21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355150 2006 VJ26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355151 2006 VJ27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355152 2006 VE38 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355153 2006 VV43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355154 2006 VF55 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
355155 2006 VA58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355156 2006 VD66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355157 2006 VR76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355158 2006 VV77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355159 2006 VN78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355160 2006 VR97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355161 2006 VS97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355162 2006 VC103 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
355163 2006 VV112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355164 2006 VP136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355165 2006 VK139 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355166 2006 VP169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355167 2006 VR170 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355168 2006 WG4 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355169 2006 WG7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355170 2006 WG11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
355171 2006 WQ11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
355172 2006 WZ12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
355173 2006 WG18 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355174 2006 WK20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355175 2006 WV47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355176 2006 WA48 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355177 2006 WP53 16/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
355178 2006 WE55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355179 2006 WN73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355180 2006 WR81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355181 2006 WO89 18/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
355182 2006 WQ92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355183 2006 WT102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355184 2006 WO109 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355185 2006 WD111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355186 2006 WX115 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355187 2006 WZ139 19/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
355188 2006 WM158 22/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
355189 2006 WN160 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355190 2006 WN180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
355191 2006 WS188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355192 2006 WV190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355193 2006 WA198 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355194 2006 WO202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
355195 2006 XX5 07/12/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
355196 2006 XY7 09/12/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
355197 2006 XR16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355198 2006 XY23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355199 2006 XW30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355200 2006 XN36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355201 2006 XA45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355202 2006 XC52 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355203 2006 XM65 16/11/2006 Lulin Lulin Obs. 3,8 km MPC · JPL
355204 2006 XZ69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355205 2006 XF71 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355206 2006 YA8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355207 2006 YJ9 05/12/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355208 2006 YR13 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
355209 2006 YR15 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355210 2006 YF33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355211 2006 YS34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355212 2006 YV38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355213 2006 YH48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355214 2006 YK48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355215 2006 YM52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355216 2006 YH53 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355217 2006 YF54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355218 2007 AN1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
355219 2007 AP21 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355220 2007 AF23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
355221 2007 AW27 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355222 2007 BT4 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
355223 2007 BM6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
355224 2007 BO6 17/01/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
355225 2007 BK15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355226 2007 BX34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
355227 2007 BZ58 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
355228 2007 BT60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355229 2007 BV60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
355230 2007 BR62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355231 2007 BQ80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355232 2007 BU80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
355233 2007 BN92 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,5 km MPC · JPL
355234 2007 BA100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355235 2007 CT6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355236 2007 CW27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355237 2007 CY28 06/02/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
355238 2007 CS32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355239 2007 CL55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
355240 2007 DA2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355241 2007 DJ2 16/02/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
355242 2007 DG11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
355243 2007 DK41 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
355244 2007 DD54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
355245 2007 EA107 04/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355246 2007 EO168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355247 2007 EH193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355248 2007 GB38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355249 2007 GE58 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355250 2007 HX24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355251 2007 HV50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
355252 2007 HU56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
355253 2007 HL85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355254 2007 JB26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355255 2007 JE45 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355256 2007 KN4 20/05/2007 Catalina CSS AMO 1,6 km MPC · JPL
355257 2007 KM8 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355258 2007 LY4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
355259 2007 NT2 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
355260 2007 OO3 17/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 920 m MPC · JPL
355261 2007 OY4 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355262 2007 OC7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
355263 2007 PZ6 04/08/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
355264 2007 PE16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355265 2007 PH16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355266 2007 PM19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355267 2007 PK24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
355268 2007 PK37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355269 2007 PH47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
355270 2007 PQ47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355271 2007 PA48 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355272 2007 QD9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355273 2007 QX16 16/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355274 2007 QZ17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355275 2007 RP4 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
355276 Leclair 2007 RF17 12/09/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 940 m MPC · JPL
355277 2007 RN18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
355278 2007 RS32 05/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355279 2007 RM33 05/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
355280 2007 RQ41 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
355281 2007 RT42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355282 2007 RV70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355283 2007 RR80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
355284 2007 RB85 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355285 2007 RW92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
355286 2007 RN99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
355287 2007 RS101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
355288 2007 RG141 13/09/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
355289 2007 RV145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355290 2007 RB154 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355291 2007 RT155 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355292 2007 RA158 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
355293 2007 RH160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355294 2007 RS161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355295 2007 RV177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355296 2007 RV179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355297 2007 RM185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
355298 2007 RV195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355299 2007 RH200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355300 2007 RK201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355301 2007 RA239 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
355302 2007 RS241 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
355303 2007 RB245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355304 2007 RL251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355305 2007 RC273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355306 2007 RV277 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355307 2007 RO280 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355308 2007 RC293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355309 2007 RR297 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355310 2007 RB309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
355311 2007 RY309 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355312 2007 RZ310 14/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355313 2007 RZ320 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
355314 2007 RP321 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
355315 2007 RR322 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
355316 2007 RZ323 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355317 2007 SN12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
355318 2007 SM14 20/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
355319 2007 SB16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355320 2007 SP16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355321 2007 SF22 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
355322 2007 TF 01/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 900 m MPC · JPL
355323 2007 TR17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,8 km MPC · JPL
355324 2007 TT26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355325 2007 TH29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355326 2007 TN45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355327 2007 TL51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355328 2007 TE52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355329 2007 TY54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355330 2007 TZ54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355331 2007 TG56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355332 2007 TV57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355333 2007 TW64 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355334 2007 TV67 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355335 2007 TJ71 14/10/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
355336 2007 TB77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355337 2007 TA84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355338 2007 TO84 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355339 2007 TS90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355340 2007 TH110 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355341 2007 TT110 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355342 2007 TB112 08/10/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
355343 2007 TK118 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355344 2007 TV121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355345 2007 TF130 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355346 2007 TK136 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355347 2007 TU139 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355348 2007 TC153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355349 2007 TG157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355350 2007 TM159 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
355351 2007 TP168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355352 2007 TP172 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355353 2007 TS184 13/10/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,8 km MPC · JPL
355354 2007 TB198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355355 2007 TQ198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
355356 2007 TB221 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355357 2007 TN223 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355358 2007 TS244 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355359 2007 TH246 09/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355360 2007 TB253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355361 2007 TR253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
355362 2007 TF254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355363 2007 TP261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355364 2007 TM262 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355365 2007 TF266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355366 2007 TO272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355367 2007 TA276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
355368 2007 TU287 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
355369 2007 TP310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355370 2007 TO314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355371 2007 TE330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355372 2007 TD331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355373 2007 TE332 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355374 2007 TK332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355375 2007 TL350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
355376 2007 TW353 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
355377 2007 TW355 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355378 2007 TJ366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355379 2007 TS376 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
355380 2007 TT394 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355381 2007 TQ409 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
355382 2007 TO411 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
355383 2007 TM412 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355384 2007 TP422 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355385 2007 TQ423 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355386 2007 TB426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355387 2007 TG437 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
355388 2007 TU437 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355389 2007 TZ439 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355390 2007 TL441 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355391 2007 TA442 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355392 2007 TR442 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355393 2007 TC451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355394 2007 UX 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
355395 2007 UE7 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
355396 2007 UM9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
355397 2007 UK14 16/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
355398 2007 UO17 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
355399 2007 UH34 17/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355400 2007 US43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355401 2007 UX46 20/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355402 2007 UP52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355403 2007 UJ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355404 2007 UJ61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355405 2007 UC67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355406 2007 UU76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355407 2007 UE78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355408 2007 UK78 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
355409 2007 UG87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355410 2007 UX87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355411 2007 UB94 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355412 2007 UR105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355413 2007 UE108 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355414 2007 UW114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355415 2007 UC116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355416 2007 UE116 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355417 2007 UB122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355418 2007 UV126 20/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
355419 2007 UF127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355420 2007 UJ127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355421 2007 UC128 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355422 2007 UO138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355423 2007 VH2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355424 2007 VR2 03/11/2007 Lumezzane G. P. Pizzetti, A. Soffiantini 1,2 km MPC · JPL
355425 2007 VM9 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
355426 2007 VP9 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355427 2007 VQ22 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
355428 2007 VQ25 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355429 2007 VC37 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355430 2007 VY40 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355431 2007 VS42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355432 2007 VQ45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355433 2007 VY56 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355434 2007 VR57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355435 2007 VD60 02/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355436 2007 VR62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355437 2007 VA63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355438 2007 VK65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355439 2007 VR66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355440 2007 VK67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355441 2007 VV72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355442 2007 VM80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355443 2007 VS86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
355444 2007 VU98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355445 2007 VX110 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355446 2007 VZ127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355447 2007 VH133 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355448 2007 VQ135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355449 2007 VH148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355450 2007 VO153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355451 2007 VT154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355452 2007 VM191 04/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355453 2007 VL207 11/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355454 2007 VJ209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355455 2007 VC212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355456 2007 VD221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355457 2007 VB228 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
355458 2007 VG228 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
355459 2007 VU230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355460 2007 VD234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355461 2007 VH235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355462 2007 VB239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355463 2007 VB255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355464 2007 VK265 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355465 2007 VA274 20/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355466 2007 VS283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355467 2007 VZ297 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355468 2007 VE298 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355469 2007 VY301 02/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
355470 2007 VA303 03/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
355471 2007 VZ305 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355472 2007 VF307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355473 2007 VR309 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355474 2007 VM311 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355475 2007 VU312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355476 2007 VG314 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355477 2007 VU318 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355478 2007 VZ320 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355479 2007 VG332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355480 2007 VJ332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355481 2007 VD335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355482 2007 WS5 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
355483 2007 WB27 13/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
355484 2007 WN27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355485 2007 WC28 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355486 2007 WK34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355487 2007 WG40 18/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355488 2007 WZ58 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355489 2007 WK61 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
355490 2007 WV62 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355491 2007 XV2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355492 2007 XP4 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355493 2007 XD15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
355494 2007 XN19 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
355495 2007 XP20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
355496 2007 XB30 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
355497 2007 XQ31 15/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,3 km MPC · JPL
355498 2007 XW34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
355499 2007 XL40 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
355500 2007 XD59 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355501 2007 YB3 18/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
355502 2007 YK10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355503 2007 YP10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355504 2007 YS27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355505 2007 YL45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355506 2007 YN46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
355507 2007 YX49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355508 2007 YU50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355509 2007 YB52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355510 2007 YO57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355511 2007 YR62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355512 2007 YP63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355513 2007 YX63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355514 2007 YO65 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355515 2007 YU68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355516 2008 AV21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355517 2008 AC26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355518 2008 AR27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355519 2008 AE38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355520 2008 AO46 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355521 2008 AV47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355522 2008 AX47 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355523 2008 AZ53 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355524 2008 AW59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355525 2008 AK64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355526 2008 AK75 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355527 2008 AE80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355528 2008 AN84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355529 2008 AZ84 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355530 2008 AX85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355531 2008 AM93 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355532 2008 AN96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355533 2008 AO100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355534 2008 AG106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355535 2008 AS107 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355536 2008 AS108 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355537 2008 AW116 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355538 2008 AY135 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355539 2008 AM136 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355540 2008 AC137 15/01/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355541 2008 BS4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355542 2008 BX10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355543 2008 BP13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355544 2008 BK19 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355545 2008 BK21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355546 2008 BO21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355547 2008 BD22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355548 2008 BS24 31/01/2008 Costitx Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
355549 2008 BZ48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
355550 2008 BQ53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355551 2008 BW53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355552 2008 BC54 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
355553 2008 CQ2 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355554 2008 CH10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
355555 2008 CY10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355556 2008 CX11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355557 2008 CH16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
355558 2008 CB18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355559 2008 CN20 06/02/2008 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
355560 2008 CU22 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355561 2008 CX27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355562 2008 CA33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355563 2008 CE37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355564 2008 CN41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
355565 2008 CL46 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355566 2008 CM46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355567 2008 CM59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355568 2008 CW61 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355569 2008 CY62 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355570 2008 CW67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355571 2008 CA76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355572 2008 CQ76 06/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
355573 2008 CG82 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355574 2008 CR83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355575 2008 CT84 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355576 2008 CQ85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355577 2008 CW93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355578 2008 CN98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355579 2008 CV98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355580 2008 CY99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355581 2008 CK103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
355582 2008 CC111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355583 2008 CL113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355584 2008 CV115 01/04/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
355585 2008 CE125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355586 2008 CR127 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355587 2008 CE128 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355588 2008 CL133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355589 2008 CY135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355590 2008 CK140 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355591 2008 CV142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355592 2008 CH147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355593 2008 CU153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355594 2008 CF168 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355595 2008 CO179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
355596 2008 CF182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355597 2008 CN185 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
355598 2008 CO195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355599 2008 CF196 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355600 2008 CF199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355601 2008 CW202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355602 2008 CL213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355603 2008 CH215 13/02/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
355604 2008 DO9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355605 2008 DG13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355606 2008 DU13 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355607 2008 DV24 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355608 2008 DX25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
355609 2008 DC27 29/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355610 2008 DF27 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
355611 2008 DT32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355612 2008 DD33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355613 2008 DO33 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355614 2008 DN34 27/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355615 2008 DW35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355616 2008 DT36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355617 2008 DH37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355618 2008 DZ38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355619 2008 DV45 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
355620 2008 DA48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355621 2008 DS54 28/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
355622 2008 DW59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355623 2008 DS66 29/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355624 2008 DW67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355625 2008 DG68 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355626 2008 DL72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355627 2008 DU83 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355628 2008 DO85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355629 2008 DZ88 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355630 2008 EB 01/03/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
355631 2008 EX 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355632 2008 ES8 06/03/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
355633 2008 EM15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355634 2008 EV17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
355635 2008 EM23 03/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355636 2008 EM25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
355637 2008 EX26 04/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
355638 2008 ES29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355639 2008 EM35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355640 2008 EB40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355641 2008 EZ42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355642 2008 EP43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355643 2008 EH44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355644 2008 EU46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355645 2008 EO49 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355646 2008 EF56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355647 2008 EO57 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355648 2008 EA60 08/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
355649 2008 EH60 08/03/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
355650 2008 EX63 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355651 2008 EH66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355652 2008 EW67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355653 2008 EW68 11/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
355654 2008 EN78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
355655 2008 EL84 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355656 2008 EB86 07/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
355657 2008 EA89 01/04/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman 4,0 km MPC · JPL
355658 2008 ES89 10/03/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
355659 2008 EY99 06/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355660 2008 EB110 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355661 2008 EK111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
355662 2008 EC114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355663 2008 EE114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355664 2008 EB118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355665 2008 EH122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355666 2008 ET122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355667 2008 EK127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355668 2008 EM129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355669 2008 EN130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355670 2008 ET131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355671 2008 EK132 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355672 2008 EJ137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355673 2008 EB139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355674 2008 EB150 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355675 2008 EY153 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355676 2008 EA158 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355677 2008 EJ161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355678 2008 EV163 02/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355679 2008 EW165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355680 2008 EE169 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
355681 2008 FS2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355682 2008 FG4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355683 2008 FE7 28/03/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
355684 2008 FE10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355685 2008 FG11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355686 2008 FH12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355687 2008 FB16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355688 2008 FV17 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355689 2008 FN19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355690 2008 FR21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355691 2008 FT26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355692 2008 FU27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355693 2008 FM31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355694 2008 FD34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355695 2008 FK41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355696 2008 FP41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355697 2008 FC42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355698 2008 FJ44 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355699 2008 FX46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355700 2008 FW50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355701 2008 FE58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355702 2008 FG59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355703 2008 FJ63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355704 Wangyinglai 2008 FW75 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
355705 2008 FC88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355706 2008 FM88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355707 2008 FC89 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355708 2008 FW93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355709 2008 FH104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355710 2008 FA108 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355711 2008 FD122 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355712 2008 FL125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355713 2008 FY125 31/03/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
355714 2008 FT127 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355715 2008 FJ128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355716 2008 FQ130 30/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355717 2008 FJ135 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355718 2008 FY135 31/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355719 2008 FK136 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
355720 2008 GG5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355721 2008 GT12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355722 2008 GN23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355723 2008 GN31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355724 2008 GX31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355725 2008 GG35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355726 2008 GX52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355727 2008 GP60 05/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
355728 2008 GT69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
355729 2008 GX89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
355730 2008 GK96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355731 2008 GR110 03/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355732 2008 GC111 03/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355733 2008 GA112 01/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
355734 2008 GF114 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355735 2008 GQ120 12/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
355736 2008 GC122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355737 2008 GG143 29/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355738 2008 GN144 04/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355739 2008 HU 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355740 2008 HV3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
355741 2008 HX7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355742 2008 HA9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355743 2008 HK16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355744 2008 HB23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355745 2008 HS55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355746 2008 HW62 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355747 2008 HJ63 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355748 2008 HT63 07/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355749 2008 HE67 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355750 2008 HS68 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355751 2008 JO22 06/05/2008 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
355752 2008 JM35 04/05/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
355753 2008 PB18 13/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 560 m MPC · JPL
355754 2008 QZ15 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
355755 2008 QS24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355756 2008 QL37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
355757 2008 QR41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
355758 2008 QM42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
355759 2008 RE 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
355760 2008 RQ10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
355761 2008 RH11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
355762 2008 RQ21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355763 2008 RS31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355764 2008 RM33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355765 2008 RK37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355766 2008 RR38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355767 2008 RK45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355768 2008 RY57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
355769 2008 RP62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
355770 2008 RE80 11/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
355771 2008 RD112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
355772 2008 RQ117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355773 2008 RR120 07/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355774 2008 RA122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355775 2008 RK123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355776 2008 RM123 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355777 2008 RV123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
355778 2008 RA125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
355779 2008 RY125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
355780 2008 RR126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355781 2008 RZ126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355782 2008 RY127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355783 2008 RZ137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355784 2008 RY139 07/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
355785 2008 SC25 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
355786 2008 SV41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355787 2008 SM43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
355788 2008 SX50 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355789 2008 SA57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355790 2008 SZ65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355791 2008 SW85 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355792 2008 SN88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355793 2008 SZ93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355794 2008 SU105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355795 2008 SM112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355796 2008 SM125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355797 2008 ST141 24/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355798 2008 SH153 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
355799 2008 SO159 24/09/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
355800 2008 SA165 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355801 2008 SY199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355802 2008 SA242 29/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
355803 2008 SB244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
355804 2008 SF253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355805 2008 SS253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355806 2008 SZ259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355807 2008 SF269 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355808 2008 SK275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355809 2008 SK277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
355810 2008 SX279 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355811 2008 SM284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
355812 2008 TE22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
355813 2008 TZ23 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355814 2008 TU37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
355815 2008 TZ45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
355816 2008 TN58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
355817 2008 TU74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355818 2008 TL76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
355819 2008 TB83 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
355820 2008 TY96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
355821 2008 TK98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
355822 2008 TY106 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355823 2008 TS110 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
355824 2008 TR115 06/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355825 2008 TZ115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
355826 2008 TJ127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355827 2008 TC157 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
355828 2008 TZ162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355829 2008 TH170 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355830 2008 TS174 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
355831 2008 TJ177 02/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
355832 2008 TX183 03/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
355833 2008 TL186 07/10/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
355834 2008 UY6 25/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 820 m MPC · JPL
355835 2008 UW9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355836 2008 UN15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355837 2008 UF33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355838 2008 UQ42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
355839 2008 UX47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355840 2008 UW51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
355841 2008 UW52 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355842 2008 UU55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355843 2008 UD90 25/10/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
355844 2008 UJ91 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
355845 2008 US98 07/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
355846 2008 UH103 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355847 2008 UH104 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355848 2008 UW108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355849 2008 UM109 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
355850 2008 UR131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355851 2008 UK151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355852 2008 UB157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355853 2008 UH159 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355854 2008 UM182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
355855 2008 UY198 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355856 2008 UQ224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355857 2008 UT230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
355858 2008 UD245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355859 2008 UN248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355860 2008 UR254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355861 2008 UQ258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355862 2008 UK272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355863 2008 UD273 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355864 2008 UT290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355865 2008 UA291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355866 2008 UY308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
355867 2008 UM312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355868 2008 UO316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
355869 2008 UW329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355870 2008 US353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355871 2008 UU354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
355872 2008 UW361 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355873 2008 VK2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355874 2008 VY23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355875 2008 VU24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355876 2008 VK25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
355877 2008 VM28 02/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355878 2008 VH32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355879 2008 VR39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
355880 2008 VO41 23/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355881 2008 VD51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355882 2008 VP66 03/11/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
355883 2008 VU71 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355884 2008 VJ74 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355885 2008 WG4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355886 2008 WW4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355887 2008 WL11 18/11/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
355888 2008 WB42 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355889 2008 WK43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355890 2008 WD46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355891 2008 WE46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355892 2008 WL46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355893 2008 WB48 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
355894 2008 WA50 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355895 2008 WB50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355896 2008 WH50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355897 2008 WW61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
355898 2008 WT66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
355899 2008 WR67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355900 2008 WQ68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355901 2008 WN72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355902 2008 WO73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355903 2008 WS90 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
355904 2008 WY102 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
355905 2008 WA104 30/11/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
355906 2008 WB113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
355907 2008 WQ120 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355908 2008 XE12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
355909 2008 XV20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
355910 2008 XQ33 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355911 2008 XM35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355912 2008 XF43 03/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
355913 2008 XW44 03/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355914 2008 XR48 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355915 2008 XQ49 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355916 2008 YL1 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
355917 2008 YT2 21/12/2008 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
355918 2008 YF5 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355919 2008 YD13 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355920 2008 YQ13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355921 2008 YC15 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355922 2008 YU20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355923 2008 YN25 24/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
355924 2008 YS29 29/12/2008 Tzec Maun F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
355925 2008 YA38 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 720 m MPC · JPL
355926 2008 YN42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
355927 2008 YN46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
355928 2008 YO47 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355929 2008 YP48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355930 2008 YX48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355931 2008 YU49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355932 2008 YU51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
355933 2008 YC55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
355934 2008 YT56 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355935 2008 YV58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355936 2008 YV70 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
355937 2008 YU71 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355938 2008 YJ74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
355939 2008 YJ78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355940 2008 YG79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
355941 2008 YG88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355942 2008 YM93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355943 2008 YQ99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355944 2008 YD103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355945 2008 YY104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355946 2008 YU106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355947 2008 YW107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355948 2008 YX115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355949 2008 YQ125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355950 2008 YZ125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355951 2008 YD126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
355952 2008 YW126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355953 2008 YO127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355954 2008 YW128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
355955 2008 YQ141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355956 2008 YZ144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355957 2008 YB149 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355958 2008 YO149 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355959 2008 YO152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355960 2008 YR153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
355961 2008 YP155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
355962 2008 YT155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
355963 2008 YR157 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355964 2008 YO164 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355965 2008 YJ167 21/12/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
355966 2008 YP167 21/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355967 2008 YH172 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355968 2009 AF1 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355969 2009 AA5 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
355970 2009 AQ8 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355971 2009 AN13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355972 2009 AB17 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355973 2009 AR19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355974 2009 AD20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355975 2009 AH22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355976 2009 AM24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355977 2009 AG27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355978 2009 AA28 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355979 2009 AH28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355980 2009 AA39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355981 2009 AF39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
355982 2009 AW42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355983 2009 AT43 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355984 2009 AM44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355985 2009 AV44 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355986 2009 AL47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355987 2009 AC50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
355988 2009 AJ50 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355989 2009 BX4 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355990 2009 BG7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355991 2009 BX7 21/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
355992 2009 BW10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
355993 2009 BW11 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
355994 2009 BL14 29/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
355995 2009 BL17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
355996 2009 BE25 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355997 2009 BQ26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355998 2009 BS50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355999 2009 BA51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
356000 2009 BO55 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001