Danh sách tiểu hành tinh/248001–249000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248001 2004 DS71 17/02/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
248002 2004 EC16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
248003 2004 EE25 15/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
248004 2004 EG34 12/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
248005 2004 EK36 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
248006 2004 EJ41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248007 2004 EA45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248008 2004 EF46 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
248009 2004 EQ54 14/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248010 2004 EZ56 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248011 2004 EP69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248012 2004 EH94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248013 2004 EX108 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
248014 2004 FC13 16/03/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
248015 2004 FL13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248016 2004 FM21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248017 2004 FZ25 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
248018 2004 FU28 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
248019 2004 FP36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248020 2004 FX40 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248021 2004 FP51 19/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248022 2004 FQ65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248023 2004 FR66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
248024 2004 FG74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248025 2004 FG75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248026 2004 FA77 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248027 2004 FU92 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
248028 2004 FJ130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
248029 2004 FD135 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
248030 2004 FU165 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248031 2004 GH2 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
248032 2004 GV5 12/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248033 2004 GA9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248034 2004 GT22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248035 2004 GK23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
248036 2004 GY24 13/04/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
248037 2004 GL30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248038 2004 GH34 13/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
248039 2004 GD80 12/04/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248040 2004 GW83 14/04/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
248041 2004 HN1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248042 2004 HF19 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248043 2004 HQ29 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248044 2004 HP37 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248045 2004 HT49 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248046 2004 HM55 24/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
248047 2004 HS63 26/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
248048 2004 HD70 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
248049 2004 JX11 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
248050 2004 JT14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248051 2004 JZ21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248052 2004 JX55 14/05/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248053 2004 KN14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248054 2004 KV17 27/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
248055 2004 LT5 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
248056 2004 LB8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
248057 2004 LN23 15/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248058 2004 LF24 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
248059 2004 LV27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248060 2004 LE31 13/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248061 2004 MD4 18/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
248062 2004 MV6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
248063 2004 NE13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248064 2004 NH31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
248065 2004 OZ 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
248066 2004 OA10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
248067 2004 OO11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
248068 2004 PT29 07/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248069 2004 PX29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
248070 2004 PX31 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248071 2004 PA45 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248072 2004 PP47 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248073 2004 PT48 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
248074 2004 PD56 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
248075 2004 PO56 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
248076 2004 PG65 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
248077 2004 PD83 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248078 2004 PW91 12/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
248079 2004 PE100 11/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
248080 2004 PL110 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
248081 2004 QA8 16/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
248082 2004 QY21 26/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
248083 2004 QU24 27/08/2004 Catalina CSS AMO 2,4 km MPC · JPL
248084 2004 QU26 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
248085 2004 RO 03/09/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
248086 2004 RD1 03/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248087 2004 RR5 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
248088 2004 RL13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
248089 2004 RF30 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248090 2004 RA36 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
248091 2004 RV42 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
248092 2004 RL57 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
248093 2004 RH62 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248094 2004 RE64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
248095 2004 RX64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
248096 2004 RJ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
248097 2004 RQ77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
248098 2004 RG85 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,0 km MPC · JPL
248099 2004 RO87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248100 2004 RC91 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248101 2004 RP91 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
248102 2004 RA92 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248103 2004 RX94 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
248104 2004 RJ98 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248105 2004 RT102 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
248106 2004 RP105 08/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
248107 2004 RA109 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
248108 2004 RR118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248109 2004 RN137 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
248110 2004 RN138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248111 2004 RX158 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
248112 2004 RY167 07/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248113 2004 RG170 08/09/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
248114 2004 RR178 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
248115 2004 RS179 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
248116 2004 RN180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
248117 2004 RF189 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
248118 2004 RB193 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
248119 2004 RA194 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
248120 2004 RO195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
248121 2004 RR198 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
248122 2004 RB199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248123 2004 RR200 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
248124 2004 RY208 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
248125 2004 RG212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
248126 2004 RD214 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248127 2004 RL220 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
248128 2004 RN291 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
248129 2004 RK312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
248130 2004 RC347 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
248131 2004 SB24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248132 2004 SJ36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
248133 2004 SM38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
248134 2004 SY47 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
248135 2004 SB48 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248136 2004 SR48 21/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248137 2004 SC49 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
248138 2004 SA53 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
248139 2004 SH62 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248140 2004 SJ62 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
248141 2004 TW31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
248142 2004 TH60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
248143 2004 TV105 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
248144 2004 TB117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
248145 2004 TO117 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
248146 2004 TY118 06/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
248147 2004 TR120 06/10/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
248148 2004 TF182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248149 2004 TM182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248150 2004 TM196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248151 2004 TP197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248152 2004 TT203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248153 2004 TR235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248154 2004 TO236 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
248155 2004 TK293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248156 2004 TW298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248157 2004 TJ326 14/10/2004 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
248158 2004 UV9 24/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
248159 2004 VH 02/11/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
248160 2004 VU8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
248161 2004 VM9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
248162 2004 VH13 03/11/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248163 2004 VW53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248164 2004 VY63 09/11/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
248165 2004 VK77 12/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248166 2004 XX2 02/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248167 2004 XW10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248168 2004 XB29 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
248169 2004 XP59 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
248170 2004 XF60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248171 2004 XH61 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248172 2004 XO65 02/12/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
248173 2004 XX68 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
248174 2004 XQ83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248175 2004 XK95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
248176 2004 XQ123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248177 2004 YW11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
248178 2005 AH3 06/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
248179 2005 AE5 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
248180 2005 AW8 06/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248181 2005 AH17 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
248182 2005 AV26 13/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
248183 Peisandros 2005 AD28 13/01/2005 Vicques M. Ory 12 km MPC · JPL
248184 2005 AQ74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248185 2005 AU74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
248186 2005 AY82 06/01/2005 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
248187 2005 BA1 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248188 2005 BM5 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248189 2005 BE17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
248190 2005 BL32 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 820 m MPC · JPL
248191 2005 CK6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248192 2005 CB20 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248193 2005 CR33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248194 2005 CZ39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248195 2005 CP53 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
248196 2005 CL75 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248197 2005 CE79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248198 2005 EH1 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248199 2005 EG8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
248200 2005 EY25 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248201 2005 ES26 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
248202 2005 EV35 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
248203 2005 EV38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
248204 2005 EA43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248205 2005 ED43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248206 2005 ET50 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248207 2005 ED75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248208 2005 EP83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248209 2005 EW88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248210 2005 EE96 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248211 2005 EF102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248212 2005 EN102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248213 2005 ES108 04/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248214 2005 ED117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
248215 2005 EZ127 09/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
248216 2005 EB130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248217 2005 ER160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
248218 2005 EA170 10/03/2005 Mayhill A. Lowe 4,3 km MPC · JPL
248219 2005 EC172 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248220 2005 EK177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
248221 2005 EF178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248222 2005 ER195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
248223 2005 EK196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
248224 2005 EU199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248225 2005 EL205 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248226 2005 EO206 13/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248227 2005 ES207 12/03/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
248228 2005 EA208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248229 2005 EU215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
248230 2005 ET216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248231 2005 EV217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
248232 2005 EZ220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248233 2005 EG222 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248234 2005 EN240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248235 2005 EJ242 11/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
248236 2005 EE246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248237 2005 ER247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248238 2005 EQ249 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
248239 2005 EW278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
248240 2005 ET281 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248241 2005 ER283 11/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248242 2005 EA286 01/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
248243 2005 EE331 13/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
248244 2005 FO2 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248245 2005 FQ5 30/03/2005 Goodricke-Pigott P. Kumar 4,0 km MPC · JPL
248246 2005 GD10 04/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
248247 2005 GO14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248248 2005 GH19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
248249 2005 GX19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248250 2005 GS20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
248251 2005 GO23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
248252 2005 GQ23 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,8 km MPC · JPL
248253 2005 GW27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
248254 2005 GV37 02/04/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
248255 2005 GP50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248256 2005 GN64 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
248257 2005 GR67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
248258 2005 GL71 04/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248259 2005 GK73 04/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
248260 2005 GX93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248261 2005 GS112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248262 Liuxiaobo 2005 GR128 04/04/2005 Vallemare di Borbona Vallemare di Borbona Obs. 3,4 km MPC · JPL
248263 2005 GZ141 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248264 2005 GU149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248265 2005 GG154 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
248266 2005 GC161 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
248267 2005 GU170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
248268 2005 GU180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
248269 2005 HK3 18/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248270 2005 HE6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248271 2005 HY6 30/04/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
248272 2005 JE2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248273 2005 JM2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248274 2005 JG15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248275 2005 JZ16 04/05/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248276 2005 JP41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248277 2005 JU42 08/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248278 2005 JW44 04/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248279 2005 JL60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248280 2005 JL64 04/05/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
248281 2005 JD84 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248282 2005 JL98 08/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248283 2005 JC99 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
248284 2005 JS113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248285 2005 JY119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248286 2005 JX130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248287 2005 JA136 11/05/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
248288 2005 JG138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248289 2005 KM 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
248290 2005 KU9 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
248291 2005 KS10 30/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
248292 2005 KV11 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
248293 2005 LN1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
248294 2005 LZ2 02/06/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
248295 2005 LY3 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
248296 2005 LK9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248297 2005 LL14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248298 2005 LX19 09/06/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
248299 2005 LS22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248300 2005 LP23 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248301 2005 LA25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248302 2005 LZ37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248303 2005 LC48 05/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
248304 2005 MS1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
248305 2005 MC41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248306 2005 MP42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248307 2005 MW54 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248308 2005 NQ11 04/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248309 2005 ND17 03/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248310 2005 NJ22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248311 2005 NM28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248312 2005 NL36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248313 2005 NE60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248314 2005 NB69 03/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
248315 2005 OF1 19/07/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
248316 2005 OO10 27/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248317 2005 OL27 31/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
248318 2005 PF2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248319 2005 PJ6 07/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
248320 2005 PY15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248321 2005 PL20 14/08/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
248322 2005 PY28 06/08/2005 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
248323 2005 QD2 23/08/2005 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
248324 2005 QX7 24/08/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
248325 2005 QS12 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
248326 2005 QA14 24/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
248327 2005 QD14 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
248328 2005 QL18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
248329 2005 QO31 22/08/2005 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
248330 2005 QL35 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248331 2005 QP38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
248332 2005 QM41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
248333 2005 QS43 26/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
248334 2005 QN53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248335 2005 QB59 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248336 2005 QO69 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
248337 2005 QL71 29/08/2005 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
248338 2005 QW82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
248339 2005 QA83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
248340 2005 QB84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
248341 2005 QA87 30/08/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
248342 2005 QZ87 29/08/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
248343 2005 QY93 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
248344 2005 QE107 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248345 2005 QF108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248346 2005 QD111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
248347 2005 QP111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248348 2005 QH114 27/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
248349 2005 QY117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248350 2005 QE125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248351 2005 QR129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248352 2005 QV130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248353 2005 QJ132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248354 2005 QY136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248355 2005 QD142 30/08/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
248356 2005 QC143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
248357 2005 QD146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
248358 2005 QV147 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
248359 2005 QQ150 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
248360 2005 QW157 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248361 2005 QV160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248362 2005 QQ161 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
248363 2005 QK164 31/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248364 2005 QO166 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
248365 2005 QB168 29/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
248366 2005 QQ169 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
248367 2005 QG170 29/08/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
248368 2005 QO170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
248369 2005 QG173 29/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248370 2005 QN173 29/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248371 2005 QA180 26/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
248372 2005 QD189 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248373 2005 RT7 08/09/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
248374 2005 RF11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
248375 2005 RA19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248376 2005 RV20 01/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
248377 2005 RV26 09/09/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
248378 2005 RQ27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
248379 2005 RT27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
248380 2005 RE28 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
248381 2005 SF1 23/09/2005 Hormersdorf J. Lorenz 2,4 km MPC · JPL
248382 2005 SY6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248383 2005 SG10 26/09/2005 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
248384 2005 SM11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248385 2005 SJ14 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
248386 2005 SK14 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
248387 2005 SB19 26/09/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248388 Namtso 2005 SE19 26/09/2005 Vallemare Borbon V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
248389 2005 SV21 23/09/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,2 km MPC · JPL
248390 2005 SK23 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248391 2005 SV23 23/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248392 2005 SY34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
248393 2005 SR37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248394 2005 SM38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248395 2005 SG46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
248396 2005 SM60 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248397 2005 SN65 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
248398 2005 SW69 27/09/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
248399 2005 SC73 23/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
248400 2005 ST73 23/09/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248401 2005 SP75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
248402 2005 SC97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248403 2005 SJ99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248404 2005 SQ102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248405 2005 SL103 25/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
248406 2005 SJ105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248407 2005 SO118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248408 2005 SG121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248409 2005 SN141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248410 2005 SM152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248411 2005 SV159 26/09/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
248412 2005 SE165 28/09/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
248413 2005 SM169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248414 2005 SN177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248415 2005 ST180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
248416 2005 SS187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
248417 2005 SK204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
248418 2005 ST205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
248419 2005 SX205 30/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
248420 2005 SG206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
248421 2005 SK215 30/09/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248422 2005 SL217 30/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
248423 2005 SE218 30/09/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248424 2005 SW220 29/09/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
248425 2005 SZ255 22/09/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248426 2005 SP257 18/09/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
248427 2005 SW260 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
248428 2005 SK269 26/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
248429 2005 SS280 29/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
248430 2005 SM284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 5,6 km MPC · JPL
248431 2005 TB2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
248432 2005 TO5 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
248433 2005 TY9 02/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
248434 2005 TW12 02/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
248435 2005 TM22 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248436 2005 TN23 01/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
248437 2005 TL25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
248438 2005 TS36 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
248439 2005 TY40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
248440 2005 TN51 12/10/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
248441 2005 TC55 05/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248442 2005 TR57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
248443 2005 TK61 03/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
248444 2005 TT72 05/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
248445 2005 TC73 05/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248446 2005 TS76 05/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
248447 2005 TL104 08/10/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
248448 2005 TT104 08/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
248449 2005 TJ118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248450 2005 TF133 08/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248451 2005 TH152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
248452 2005 TR161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248453 2005 TX172 13/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
248454 2005 TN177 04/10/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
248455 2005 TJ189 14/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
248456 2005 TM193 05/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
248457 2005 UU12 21/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
248458 2005 UK30 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248459 2005 UJ35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248460 2005 UP39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248461 2005 UU53 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248462 2005 UD54 23/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
248463 2005 UN55 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
248464 2005 UM66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248465 2005 UT69 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248466 2005 UT71 23/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
248467 2005 UY74 23/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
248468 2005 UT75 24/10/2005 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
248469 2005 US78 25/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248470 2005 UM81 20/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
248471 2005 UO81 20/10/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248472 2005 UY82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248473 2005 UZ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248474 2005 UK100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248475 2005 UE105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248476 2005 UN112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248477 2005 UF121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248478 2005 UH126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248479 2005 UQ159 21/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
248480 2005 UL167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248481 2005 UB211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248482 2005 UE215 27/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248483 2005 UG216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248484 2005 UU237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
248485 2005 UM243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
248486 2005 UY261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248487 2005 UA273 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248488 2005 UH292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248489 2005 UA295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248490 2005 UK308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248491 2005 UA349 25/10/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
248492 2005 UH350 28/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
248493 2005 UF352 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
248494 2005 UJ360 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
248495 2005 UK360 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248496 2005 UQ365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248497 2005 UB397 27/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
248498 2005 UO399 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
248499 2005 UN445 31/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248500 2005 UK448 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248501 2005 UX478 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248502 2005 UJ480 31/10/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
248503 2005 UN480 23/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248504 2005 UO481 30/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
248505 2005 UU482 22/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248506 2005 UJ492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248507 2005 UN496 26/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248508 2005 UY504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
248509 2005 UT514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
248510 2005 UN519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
248511 2005 VN14 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
248512 2005 VG17 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248513 2005 VC53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
248514 2005 VV76 04/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
248515 2005 VX77 06/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
248516 2005 VU82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248517 2005 VA121 12/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248518 2005 WC10 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248519 2005 WB18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248520 2005 WY25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248521 2005 WL54 21/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248522 2005 WS60 25/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
248523 2005 WG88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248524 2005 WC98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
248525 2005 WA105 29/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248526 2005 WR108 29/11/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
248527 2005 WC121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
248528 2005 WY121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
248529 2005 WU134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
248530 2005 WQ147 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
248531 2005 WU148 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
248532 2005 WH152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248533 2005 WL180 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248534 2005 WU180 22/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248535 2005 WN184 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
248536 2005 WL185 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248537 2005 WM185 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
248538 2005 WU185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
248539 2005 WP190 21/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
248540 2005 WY195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248541 2005 XW1 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248542 2005 XK3 01/12/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
248543 2005 XU5 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248544 2005 XJ24 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248545 2005 XR26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248546 2005 XC28 01/12/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
248547 2005 XO41 07/12/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
248548 2005 XE54 04/12/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
248549 2005 XY76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248550 2005 XS92 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
248551 2005 XH115 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
248552 2005 YA 17/12/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 7,2 km MPC · JPL
248553 2005 YN16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248554 2005 YW34 24/12/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
248555 2005 YV37 21/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
248556 2005 YU95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248557 2005 YA107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248558 2005 YV125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248559 2005 YR147 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
248560 2005 YB175 30/12/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
248561 2005 YW204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
248562 2005 YZ208 22/12/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248563 2005 YE211 25/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
248564 2005 YD257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248565 2005 YH289 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248566 2006 AF3 02/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
248567 2006 AL22 05/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248568 2006 AH45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
248569 2006 AU74 08/01/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
248570 2006 AY83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
248571 2006 AL87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248572 2006 AA92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
248573 2006 BY12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248574 2006 BC27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
248575 2006 BC33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
248576 2006 BY58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248577 2006 BB63 21/01/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
248578 2006 BT89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248579 2006 BS120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248580 2006 BF156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248581 2006 BU187 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248582 2006 BO211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248583 2006 BX211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248584 2006 BR219 28/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248585 2006 BN223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248586 2006 BU223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248587 2006 BQ249 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
248588 2006 BH251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248589 2006 BZ275 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248590 2006 CS 01/02/2006 Siding Spring SSS APO 4,7 km MPC · JPL
248591 2006 CH40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248592 2006 CP41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248593 2006 CP66 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
248594 2006 DV10 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
248595 2006 DE14 22/02/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
248596 2006 DL14 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248597 2006 DG22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248598 2006 DG28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248599 2006 DK31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
248600 2006 DL31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248601 2006 DH32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248602 2006 DN38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
248603 2006 DB43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
248604 2006 DF49 21/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
248605 2006 DB55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248606 2006 DL67 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
248607 2006 DU73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248608 2006 DM95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248609 2006 DJ110 25/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
248610 2006 DJ120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
248611 2006 DL131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248612 2006 DO135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
248613 2006 DB136 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248614 2006 DY141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248615 2006 DB150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
248616 2006 DC153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248617 2006 DC193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248618 2006 DM215 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
248619 2006 EA2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL
248620 2006 ET17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
248621 2006 EY19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248622 2006 EC40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248623 2006 EO44 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
248624 2006 EP56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
248625 2006 FM 16/03/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248626 2006 FL3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248627 2006 FR4 23/03/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248628 2006 FJ11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248629 2006 FT16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248630 2006 FD21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248631 2006 FL24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248632 2006 FL28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
248633 2006 FJ43 29/03/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
248634 2006 FU48 24/03/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
248635 2006 FJ52 27/03/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
248636 2006 FQ53 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
248637 2006 GD2 02/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
248638 2006 GO12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248639 2006 GE27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
248640 2006 GH31 02/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
248641 2006 GF40 06/04/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248642 2006 GG40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
248643 2006 GR40 06/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248644 2006 HH2 18/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
248645 2006 HK4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248646 2006 HP7 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248647 2006 HL19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248648 2006 HL38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248649 2006 HW41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248650 2006 HC47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248651 2006 HN54 20/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
248652 2006 HQ56 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248653 2006 HD57 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
248654 2006 HE64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248655 2006 HJ64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248656 2006 HW66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248657 2006 HC77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248658 2006 HK81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248659 2006 HJ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248660 2006 HA87 29/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
248661 2006 HY94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
248662 2006 HM117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
248663 2006 HN151 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
248664 2006 HW151 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
248665 2006 JQ13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248666 2006 JB14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
248667 2006 JX16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248668 2006 JY20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248669 2006 JQ25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
248670 2006 JV25 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
248671 2006 JN38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248672 2006 JX40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
248673 2006 JT44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
248674 2006 JK49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248675 2006 JS54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
248676 2006 JF57 14/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
248677 2006 JO80 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
248678 2006 KC9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
248679 2006 KJ9 19/05/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
248680 2006 KO11 19/05/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248681 2006 KH20 20/05/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
248682 2006 KN39 20/05/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
248683 2006 KT41 19/05/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
248684 2006 KU45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
248685 2006 KG52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248686 2006 KW53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
248687 2006 KJ57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
248688 2006 KR61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248689 2006 KM71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
248690 2006 KV74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248691 2006 KN78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248692 2006 KR80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
248693 2006 KQ94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248694 2006 KH101 25/05/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248695 2006 KO109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
248696 2006 KZ115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248697 2006 KM118 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
248698 2006 KX120 20/05/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248699 2006 KE121 23/05/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
248700 2006 MD7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248701 2006 MK10 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248702 2006 MF14 17/06/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
248703 2006 MK14 18/06/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
248704 2006 MS14 30/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
248705 2006 MY14 23/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
248706 2006 NC 01/07/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,4 km MPC · JPL
248707 2006 OH3 19/07/2006 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
248708 2006 OK9 23/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
248709 2006 OC10 21/07/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248710 2006 OY12 20/07/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
248711 2006 OC17 21/07/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
248712 2006 OS21 28/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
248713 2006 PS 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
248714 2006 PC5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248715 2006 PK16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248716 2006 PC33 13/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
248717 2006 QQ4 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,6 km MPC · JPL
248718 2006 QM9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
248719 2006 QR9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248720 2006 QX14 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
248721 2006 QK18 17/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
248722 2006 QW18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
248723 2006 QN19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
248724 2006 QO21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
248725 2006 QE22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
248726 2006 QB23 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
248727 2006 QA29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248728 2006 QD48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248729 2006 QS50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
248730 2006 QG61 21/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
248731 2006 QV65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248732 2006 QK66 21/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248733 2006 QP111 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
248734 2006 QQ112 23/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
248735 2006 QA118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
248736 2006 QM118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
248737 2006 QS118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
248738 2006 QG131 21/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
248739 2006 QA132 22/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248740 2006 QO136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248741 2006 QJ137 30/08/2006 Marly Naef Obs. 3,4 km MPC · JPL
248742 2006 QP139 17/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
248743 2006 QJ155 18/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
248744 2006 QE163 29/08/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
248745 2006 QJ166 29/08/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
248746 2006 QG167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
248747 2006 QY168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
248748 2006 RN 01/09/2006 Vicques M. Ory 5,2 km MPC · JPL
248749 2006 RU 02/09/2006 Majorca Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
248750 Asteroidday 2006 RH1 04/09/2006 Roeser M. Dawson 4,8 km MPC · JPL
248751 2006 RM6 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248752 2006 RM14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248753 2006 RA18 14/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
248754 2006 RC19 14/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248755 2006 RW23 13/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
248756 2006 RD31 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248757 2006 RK32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248758 2006 RF37 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
248759 2006 RW47 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
248760 2006 RA58 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
248761 2006 RB58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248762 2006 RG62 12/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248763 2006 RR65 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248764 2006 RO69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248765 2006 RT69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248766 2006 RV70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248767 2006 RC82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248768 2006 RA92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248769 2006 RU93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248770 2006 RA98 13/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248771 2006 RU122 06/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248772 2006 SH5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
248773 2006 SV8 17/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
248774 2006 ST12 16/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
248775 2006 SH14 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
248776 2006 SW16 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248777 2006 SJ18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248778 2006 SE19 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248779 2006 SV26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
248780 2006 SH34 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248781 2006 SP35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248782 2006 SX37 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248783 2006 SY42 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248784 2006 SF46 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248785 2006 SG49 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248786 2006 SA54 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
248787 2006 SD57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL
248788 2006 SM59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
248789 2006 SR59 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248790 2006 SR61 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248791 2006 SR77 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,2 km MPC · JPL
248792 2006 SS78 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248793 2006 SD85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248794 2006 SV92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248795 2006 SC94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248796 2006 SC104 19/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
248797 2006 SS113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248798 2006 SR114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248799 2006 SW115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
248800 2006 SK119 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248801 2006 SJ122 19/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
248802 2006 SQ126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
248803 2006 SB130 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
248804 2006 SK132 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
248805 2006 SZ132 16/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248806 2006 SD145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248807 2006 SC148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248808 2006 SV155 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248809 2006 SX162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248810 2006 SC163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
248811 2006 SJ167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248812 2006 SU167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248813 2006 SC175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248814 2006 SD197 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
248815 2006 ST198 22/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248816 2006 SZ212 26/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
248817 2006 SQ213 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248818 2006 SZ217 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
248819 2006 SB253 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248820 2006 SS265 26/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248821 2006 SJ269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248822 2006 SO270 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
248823 2006 SX277 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248824 2006 SA281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
248825 2006 SE284 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248826 2006 SX302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248827 2006 SE315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248828 2006 SG343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248829 2006 SJ357 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248830 2006 ST359 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
248831 2006 SC365 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
248832 2006 SK365 30/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
248833 2006 SK366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
248834 2006 SG367 25/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
248835 2006 SX368 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 78 km MPC · JPL
248836 2006 SF387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
248837 2006 SH393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248838 2006 SW402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
248839 Mazeikiai 2006 SY406 25/09/2006 Moletai K. Černis 2,7 km MPC · JPL
248840 2006 TE 01/10/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,0 km MPC · JPL
248841 2006 TG4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248842 2006 TJ11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 6,0 km MPC · JPL
248843 2006 TU12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248844 2006 TY20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248845 2006 TJ26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248846 2006 TQ30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248847 2006 TC51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248848 2006 TK55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248849 2006 TA61 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248850 2006 TA62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248851 2006 TV68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
248852 2006 TC69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
248853 2006 TO72 11/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
248854 2006 TV75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
248855 2006 TW76 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
248856 2006 TL85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248857 2006 TF98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248858 2006 TE101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248859 2006 TK105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248860 2006 UM5 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
248861 2006 UO7 16/10/2006 Catalina CSS 1000 m MPC · JPL
248862 2006 UN8 16/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248863 2006 UW10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
248864 2006 UD12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
248865 2006 UL53 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248866 2006 UN55 17/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,4 km MPC · JPL
248867 2006 UP56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248868 2006 UA58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248869 2006 UH67 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248870 2006 UR71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
248871 2006 UT84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248872 2006 UA101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248873 2006 UA104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248874 2006 UZ114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248875 2006 UA127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248876 2006 UH133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248877 2006 UG144 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248878 2006 UZ149 20/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248879 2006 UK153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248880 2006 UB175 16/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
248881 2006 UO181 16/10/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
248882 2006 UE184 19/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
248883 2006 UA187 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
248884 2006 UJ189 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
248885 2006 UQ190 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248886 2006 UC200 21/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
248887 2006 UD204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
248888 2006 UU219 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248889 2006 UD220 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248890 2006 UL222 17/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248891 2006 UB229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
248892 2006 UJ229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
248893 2006 UQ240 23/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248894 2006 UJ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248895 2006 UF268 27/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248896 2006 UE270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
248897 2006 UV272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248898 2006 UB275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248899 2006 UZ284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
248900 2006 UJ328 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248901 2006 UQ337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248902 2006 UC347 20/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
248903 2006 UF358 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248904 2006 VE 01/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
248905 2006 VM6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
248906 2006 VX14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248907 2006 VU39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
248908 Ginostrada 2006 VY45 15/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
248909 2006 VR52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248910 2006 VW64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
248911 2006 VQ66 11/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248912 2006 VY68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248913 2006 VQ80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
248914 2006 VM84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
248915 2006 VS89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
248916 2006 VF90 14/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
248917 2006 VE110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
248918 2006 VU123 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
248919 2006 VO128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248920 2006 VS133 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
248921 2006 VS143 15/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248922 2006 VT145 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
248923 2006 VB148 15/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248924 2006 VR152 09/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248925 2006 VN156 13/11/2006 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
248926 2006 WZ2 17/11/2006 Catalina CSS AMO 2,9 km MPC · JPL
248927 2006 WD5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248928 2006 WY7 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
248929 2006 WZ11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
248930 2006 WL22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
248931 2006 WY26 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248932 2006 WE27 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248933 2006 WA33 16/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248934 2006 WK52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
248935 2006 WH55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
248936 2006 WH57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
248937 2006 WY68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
248938 2006 WT81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248939 2006 WX107 19/11/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
248940 2006 WB109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248941 2006 WP115 20/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248942 2006 WA125 22/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
248943 2006 WU130 18/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
248944 2006 WN137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248945 2006 WH146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
248946 2006 WH148 20/11/2006 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
248947 2006 WR152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
248948 2006 WG170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248949 2006 WD184 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
248950 2006 WP188 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248951 2006 XA4 13/12/2006 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
248952 2006 XB5 01/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
248953 2006 XX11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248954 2006 XB17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
248955 2006 XC21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
248956 2006 XF29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
248957 2006 XE52 14/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
248958 2006 XJ54 15/12/2006 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
248959 2006 XL66 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
248960 2006 YT1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
248961 2006 YW3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
248962 2006 YG6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248963 2006 YK15 20/12/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
248964 2006 YA16 21/12/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
248965 2006 YD16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
248966 2006 YX45 21/12/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
248967 2007 AF 07/01/2007 Eskridge G. Hug 6,1 km MPC · JPL
248968 2007 BP30 24/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
248969 2007 BJ36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
248970 Giannimorandi 2007 BC49 19/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,5 km MPC · JPL
248971 2007 BD54 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
248972 2007 CO4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248973 2007 CS4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
248974 2007 DU7 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
248975 2007 DS38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248976 2007 DM97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248977 2007 DL109 16/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
248978 2007 DH111 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248979 2007 DY113 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
248980 2007 DW115 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
248981 2007 EB14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248982 2007 EO22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
248983 2007 EE44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248984 2007 EP73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
248985 2007 EU147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
248986 2007 EX147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
248987 2007 EM180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
248988 2007 EU201 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
248989 2007 EM212 08/03/2007 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
248990 2007 FX3 18/03/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 16 km MPC · JPL
248991 2007 FL22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
248992 2007 GG9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248993 Jonava 2007 GM28 14/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
248994 2007 GG45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
248995 2007 HU48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248996 2007 HK62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
248997 2007 HP86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248998 2007 JH29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248999 2007 JL29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
249000 2007 JX34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001