Danh sách tiểu hành tinh/336001–337000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336001 2007 TL366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336002 2007 TZ368 11/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
336003 2007 TV374 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336004 2007 TZ376 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
336005 2007 TM379 13/10/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
336006 2007 TU385 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
336007 2007 TD386 15/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
336008 2007 TF393 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336009 2007 TL397 15/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
336010 2007 TG404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336011 2007 TN407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
336012 2007 TP421 12/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
336013 2007 TR424 08/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
336014 2007 TX440 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
336015 2007 TW442 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336016 2007 TQ445 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
336017 2007 TJ446 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
336018 2007 UZ5 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336019 2007 UH8 16/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
336020 2007 UQ17 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336021 2007 UW30 19/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
336022 2007 UC31 19/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
336023 2007 UU35 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
336024 2007 UU46 20/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
336025 2007 UX54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336026 2007 UX65 31/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
336027 2007 UT116 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
336028 2007 UR118 31/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
336029 2007 UB140 16/10/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
336030 2007 VH7 01/11/2007 Lulin Observatory LUSS 5,3 km MPC · JPL
336031 2007 VU10 06/11/2007 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
336032 2007 VY15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336033 2007 VQ117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336034 2007 VN122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336035 2007 VA135 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336036 2007 VG150 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336037 2007 VM234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336038 2007 VZ261 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336039 2007 VN287 12/11/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
336040 2007 VS298 11/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
336041 2007 VW299 12/11/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
336042 2007 VC321 07/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
336043 2007 WZ 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,9 km MPC · JPL
336044 2007 WB3 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
336045 2007 YN60 30/12/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
336046 2008 AS54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336047 2008 AO136 13/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
336048 2008 CK4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
336049 2008 CW36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
336050 2008 CZ61 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336051 2008 CH143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336052 2008 CC145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
336053 2008 CU199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336054 2008 CX211 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336055 2008 DV8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
336056 2008 DE67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336057 2008 EN19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336058 2008 EU36 03/03/2008 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
336059 2008 EF95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
336060 2008 EE109 07/03/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
336061 2008 EN113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
336062 2008 EL117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
336063 2008 EB122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336064 2008 EF137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
336065 2008 EX147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336066 2008 FR7 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
336067 2008 FZ15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336068 2008 FB27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
336069 2008 FQ45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
336070 2008 FV58 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
336071 2008 FR67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
336072 2008 FG69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
336073 2008 FG70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
336074 2008 FU73 26/09/2001 Eskridge G. Hug 15 km MPC · JPL
336075 2008 FU91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336076 2008 FY100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336077 2008 FK105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336078 2008 FU111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
336079 2008 GA1 02/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
336080 2008 GO10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
336081 2008 GR13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
336082 2008 GK31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336083 2008 GA33 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336084 2008 GS62 05/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
336085 2008 GF63 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336086 2008 GF74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
336087 2008 GW90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
336088 2008 GB99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336089 2008 GO107 12/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
336090 2008 GL109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
336091 2008 GR119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336092 2008 GU121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336093 2008 GK144 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
336094 2008 HN3 24/04/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 820 m MPC · JPL
336095 2008 HA4 26/04/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
336096 2008 HQ5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
336097 2008 HQ15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336098 2008 HB34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336099 2008 HE34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336100 2008 HL44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336101 2008 HL55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
336102 2008 HB59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
336103 2008 HU61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
336104 2008 HF66 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
336105 2008 HN67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336106 2008 HE70 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336107 2008 JD7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336108 Luberon 2008 JD8 02/05/2008 Vicques M. Ory 860 m MPC · JPL
336109 2008 JN8 02/05/2008 Moletai Molėtai Obs. 1,2 km MPC · JPL
336110 2008 JY20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
336111 2008 JK34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336112 2008 JL35 09/05/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
336113 2008 JC38 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
336114 2008 KO1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
336115 2008 KZ3 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
336116 2008 KB9 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336117 2008 LK15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
336118 2008 LT17 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
336119 2008 NY1 07/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
336120 2008 NY4 14/07/2008 Antares ARO 1,1 km MPC · JPL
336121 2008 OS3 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
336122 2008 OA8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
336123 2008 OK10 31/07/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
336124 2008 OQ18 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
336125 2008 OL19 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
336126 2008 OB24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336127 2008 OE25 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336128 2008 PU4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
336129 2008 PD8 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
336130 2008 PL8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
336131 2008 PH11 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
336132 2008 PC14 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336133 2008 PT18 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
336134 2008 PW20 02/08/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
336135 2008 QV1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
336136 2008 QR6 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336137 2008 QY7 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
336138 2008 QP9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
336139 2008 QW12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
336140 2008 QR13 27/08/2008 Prairie Grass J. Mahony 1,0 km MPC · JPL
336141 2008 QM17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
336142 2008 QY18 29/08/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
336143 2008 QK22 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336144 2008 QG23 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
336145 2008 QA27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
336146 2008 QT31 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
336147 2008 QP37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336148 2008 QP38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336149 2008 QA40 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
336150 2008 QF44 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336151 2008 QH45 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
336152 2008 QQ45 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
336153 2008 RH 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
336154 2008 RL1 03/09/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
336155 2008 RO1 04/09/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 830 m MPC · JPL
336156 2008 RU4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336157 2008 RN8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336158 2008 RW9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336159 2008 RL13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336160 2008 RW14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336161 2008 RH16 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336162 2008 RV21 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
336163 2008 RN22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
336164 2008 RE23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336165 2008 RG24 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
336166 2008 RH27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
336167 2008 RR30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336168 2008 RM31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336169 2008 RJ33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336170 2008 RL34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336171 2008 RO39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336172 2008 RP42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336173 2008 RV44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336174 2008 RS46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336175 2008 RK57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336176 2008 RK66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336177 Churri 2008 RD80 14/09/2008 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
336178 2008 RJ87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336179 2008 RS88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336180 2008 RU88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336181 2008 RN89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336182 2008 RZ95 07/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
336183 2008 RW103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336184 2008 RN107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336185 2008 RX112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336186 2008 RM113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336187 2008 RX113 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336188 2008 RE131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336189 2008 RD132 23/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
336190 2008 RL133 09/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
336191 2008 RE136 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
336192 2008 RS137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336193 2008 RO138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
336194 2008 RM140 09/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
336195 2008 RW141 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336196 2008 RY144 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336197 2008 RV145 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336198 2008 SR2 23/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
336199 2008 SG3 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336200 2008 SQ3 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336201 2008 SU3 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
336202 2008 SE5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336203 Sandrobuss 2008 SE11 22/09/2008 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
336204 Sardinas 2008 SM11 24/09/2008 La Cañada J. Lacruz 1,0 km MPC · JPL
336205 2008 SX18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336206 2008 SP29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336207 2008 SA31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336208 2008 SP31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336209 2008 SJ32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336210 2008 SB44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336211 2008 SH44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336212 2008 SN45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336213 2008 SC46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336214 2008 SR49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336215 2008 SS50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336216 2008 SE55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336217 2008 SP55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336218 2008 SH56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336219 2008 SK56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336220 2008 SR58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336221 2008 SJ63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336222 2008 SZ64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336223 2008 SC72 22/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
336224 2008 SZ73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336225 2008 SA78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
336226 2008 SE81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336227 2008 SJ81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
336228 2008 SU81 25/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
336229 2008 SF84 25/09/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
336230 2008 SS88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336231 2008 SZ90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336232 2008 SM95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336233 2008 SF98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336234 2008 SJ99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336235 2008 SP100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336236 2008 SQ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336237 2008 SJ106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336238 2008 SV107 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336239 2008 SD110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336240 2008 SF112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336241 2008 SK112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336242 2008 SL112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336243 2008 SB116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336244 2008 SD116 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336245 2008 ST117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
336246 2008 SV119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336247 2008 SH123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336248 2008 SH124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336249 2008 SX126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336250 2008 SM129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336251 2008 SG130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336252 2008 SF133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336253 2008 SW137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336254 2008 SC143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336255 2008 SW147 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
336256 2008 ST149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
336257 2008 SX149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
336258 2008 SU155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
336259 2008 SK163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336260 2008 SE165 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336261 2008 SC166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336262 2008 SD167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
336263 2008 SV167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336264 2008 SY167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336265 2008 SS173 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336266 2008 SK174 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336267 2008 SO176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336268 2008 SL179 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336269 2008 SP191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336270 2008 SV192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336271 2008 SD200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336272 2008 SX201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336273 2008 SF218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
336274 2008 SG224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336275 2008 SO239 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336276 2008 SB240 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336277 2008 SW241 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336278 2008 SL245 29/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
336279 2008 SR245 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336280 2008 SC249 21/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
336281 2008 SA250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336282 2008 SH250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336283 2008 SK250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336284 2008 SC253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336285 2008 SL253 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
336286 2008 SD271 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336287 2008 SK272 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336288 2008 SQ280 22/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
336289 2008 SB282 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
336290 2008 SQ285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336291 2008 SL289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336292 2008 SV289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336293 2008 SW289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336294 2008 SB295 23/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336295 2008 SS298 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
336296 2008 SH299 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336297 2008 SH301 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336298 2008 SB302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336299 2008 SM308 30/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336300 2008 SK309 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336301 2008 TV1 02/10/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
336302 2008 TZ2 11/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
336303 2008 TG3 03/10/2008 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
336304 2008 TW3 03/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336305 2008 TR5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336306 2008 TF6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
336307 2008 TR14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336308 2008 TO24 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336309 2008 TX27 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336310 2008 TM31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336311 2008 TU38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336312 2008 TL39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336313 2008 TO41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336314 2008 TC45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336315 2008 TL48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336316 2008 TF51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336317 2008 TD59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336318 2008 TQ62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336319 2008 TL63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336320 2008 TK66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336321 2008 TC69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336322 2008 TJ69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336323 2008 TO70 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336324 2008 TB72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336325 2008 TO72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336326 2008 TE75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336327 2008 TZ78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336328 2008 TC81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
336329 2008 TR86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336330 2008 TT86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336331 2008 TX86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336332 2008 TB87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336333 2008 TT87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336334 2008 TG92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
336335 2008 TU92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336336 2008 TF93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336337 2008 TG93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336338 2008 TJ102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336339 2008 TA105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336340 2008 TG110 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
336341 2008 TX113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336342 2008 TA115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
336343 2008 TK116 06/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
336344 2008 TY117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336345 2008 TK119 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336346 2008 TZ119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336347 2008 TH123 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
336348 2008 TZ123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336349 2008 TF126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336350 2008 TA128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336351 2008 TR128 08/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
336352 2008 TA130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336353 2008 TF160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336354 2008 TF168 01/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336355 2008 TR175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336356 2008 TW178 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336357 2008 TE180 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
336358 2008 TQ182 02/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336359 2008 TC184 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
336360 2008 TZ184 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336361 2008 UT 19/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,4 km MPC · JPL
336362 2008 UQ3 07/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
336363 2008 UV6 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336364 2008 UQ28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336365 2008 UO29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336366 2008 UB31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
336367 2008 UY35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336368 2008 UK38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336369 2008 UU40 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336370 2008 UF42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336371 2008 UZ46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336372 2008 UA47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
336373 2008 UG47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336374 2008 UM54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336375 2008 US54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
336376 2008 UE60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336377 2008 UW60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336378 2008 UY62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336379 2008 UO63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336380 2008 UQ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336381 2008 UJ68 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336382 2008 UX70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336383 2008 UY74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336384 2008 UR75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336385 2008 UC76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336386 2008 UL76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336387 2008 UY79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336388 2008 UO86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336389 2008 UF88 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336390 2008 UL89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336391 2008 UN92 29/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336392 Changhua 2008 UU94 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
336393 2008 UM95 27/10/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 2,3 km MPC · JPL
336394 2008 UZ97 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336395 2008 UQ111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336396 2008 UK116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336397 2008 UV116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336398 2008 UM117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336399 2008 UP118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336400 2008 UW131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336401 2008 UJ133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336402 2008 UP139 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
336403 2008 UM151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336404 2008 UC156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336405 2008 UL157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336406 2008 UA161 24/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
336407 2008 UL163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336408 2008 UW168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336409 2008 UK176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336410 2008 UG178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336411 2008 UA179 24/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336412 2008 UX185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
336413 2008 UE187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336414 2008 UX198 27/10/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
336415 2008 UD200 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
336416 2008 UG200 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336417 2008 UD201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336418 2008 UB204 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
336419 2008 UL207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336420 2008 UM207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336421 2008 UW213 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336422 2008 UZ216 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
336423 2008 UF218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336424 2008 UM227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336425 2008 UZ227 25/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
336426 2008 UX234 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336427 2008 UH240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336428 2008 UO240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336429 2008 UQ242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
336430 2008 UJ245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336431 2008 UC247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336432 2008 UK250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336433 2008 UX252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336434 2008 US258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336435 2008 UG265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336436 2008 UW265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336437 2008 UC266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336438 2008 UP281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336439 2008 UZ282 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336440 2008 UD299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336441 2008 UO301 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
336442 2008 UP303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336443 2008 UN305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336444 2008 UR312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
336445 2008 UG316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336446 2008 UD321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336447 2008 UN324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336448 2008 UP330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336449 2008 UD339 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336450 2008 UF340 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
336451 2008 UM340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
336452 2008 UQ341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
336453 2008 UO342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336454 2008 UD344 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336455 2008 UE344 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336456 2008 UB358 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336457 2008 UJ358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
336458 2008 UU358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336459 2008 UC360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336460 2008 UL362 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336461 2008 UQ366 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
336462 2008 UK368 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336463 2008 UT368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
336464 2008 VC2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
336465 Deluna 2008 VR3 04/11/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 3,0 km MPC · JPL
336466 2008 VJ4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
336467 2008 VG7 01/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
336468 2008 VO7 02/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336469 2008 VS9 02/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
336470 2008 VQ14 08/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
336471 2008 VS14 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
336472 2008 VX19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336473 2008 VB20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336474 2008 VJ23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336475 2008 VF24 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336476 2008 VA27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
336477 2008 VD27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336478 2008 VO27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
336479 2008 VH28 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336480 2008 VF47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336481 2008 VX48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336482 2008 VL51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336483 2008 VP53 06/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
336484 2008 VH55 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336485 2008 VQ57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336486 2008 VU58 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336487 2008 VZ59 07/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
336488 2008 VL64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
336489 2008 WY2 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336490 2008 WF4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336491 2008 WQ10 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336492 2008 WB11 18/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
336493 2008 WK14 17/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
336494 2008 WU16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336495 2008 WC27 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336496 2008 WW31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
336497 2008 WV47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336498 2008 WU48 18/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
336499 2008 WL53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336500 2008 WV64 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336501 2008 WJ71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336502 2008 WQ78 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336503 2008 WL83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336504 2008 WQ85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
336505 2008 WD108 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336506 2008 WJ118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336507 2008 WR121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
336508 2008 WE125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336509 2008 WS125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
336510 2008 WD129 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
336511 2008 WF131 19/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
336512 2008 WT138 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336513 2008 XD1 01/12/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,4 km MPC · JPL
336514 2008 XS27 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
336515 2008 XU40 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
336516 2008 XT47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336517 2008 XU52 03/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
336518 2008 YK9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
336519 2008 YM11 20/12/2008 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
336520 2008 YJ34 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336521 2008 YY65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
336522 2008 YM66 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336523 2008 YF78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336524 2008 YM80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336525 2008 YU87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336526 2008 YJ93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336527 2008 YW95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336528 2008 YE116 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336529 2008 YR122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336530 2008 YJ135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
336531 2008 YS144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
336532 2008 YH153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336533 2008 YS154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336534 2008 YO156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336535 2008 YF164 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336536 2009 AB26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336537 2009 AL28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336538 2009 AG32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336539 2009 BW9 20/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
336540 2009 BD25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336541 2009 BS38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
336542 2009 BM52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336543 2009 BF57 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336544 2009 BF63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
336545 2009 BF96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
336546 2009 BP97 25/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336547 2009 BQ132 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336548 2009 BG142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336549 2009 CT33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
336550 2009 CM45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336551 2009 CZ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
336552 2009 DC15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
336553 2009 EY27 01/03/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
336554 2009 FP39 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336555 2009 JA2 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
336556 2009 KK36 28/05/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
336557 2009 PX12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336558 2009 RM34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336559 2009 RY48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336560 2009 RM54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336561 2009 RF66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336562 2009 SY13 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
336563 2009 SL19 23/09/2009 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
336564 2009 SQ26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336565 2009 SK30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336566 2009 SJ53 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
336567 2009 SX56 26/08/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
336568 2009 SF67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336569 2009 SV111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336570 2009 SA115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
336571 2009 SB125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336572 2009 SQ125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336573 2009 SS125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336574 2009 SU127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336575 2009 SM129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336576 2009 SB138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336577 2009 SR172 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
336578 2009 SB173 18/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
336579 2009 SL183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
336580 2009 SY185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336581 2009 SO186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
336582 2009 SG267 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336583 2009 SG290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336584 2009 SD328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336585 2009 SW339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
336586 2009 SV343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336587 2009 SX346 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336588 2009 SK355 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
336589 2009 SP356 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336590 2009 SZ358 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
336591 2009 SM360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
336592 2009 SZ361 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336593 2009 SH364 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336594 2009 TY1 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
336595 2009 TJ9 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
336596 2009 TX13 10/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
336597 2009 TF14 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
336598 2009 TE21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
336599 2009 TB28 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336600 2009 TW35 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336601 2009 TQ39 14/10/2009 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
336602 2009 TY42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336603 2009 TS47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
336604 2009 UL5 18/10/2009 Vicques M. Ory 970 m MPC · JPL
336605 2009 UM5 20/10/2009 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
336606 2009 UX26 21/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
336607 2009 UT38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
336608 2009 UD51 22/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336609 2009 UV56 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336610 2009 UT58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
336611 2009 UK87 24/10/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
336612 2009 UL94 21/10/2009 Kachina J. Hobart 680 m MPC · JPL
336613 2009 UZ117 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
336614 2009 UC140 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
336615 2009 VP2 09/11/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
336616 2009 VB23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336617 2009 VP23 09/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
336618 2009 VV23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336619 2009 VH40 08/11/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
336620 2009 VA41 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336621 2009 VH45 11/11/2009 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
336622 2009 VJ49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
336623 2009 VK49 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336624 2009 VO55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336625 2009 VO58 15/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
336626 2009 VG63 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336627 2009 VO66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
336628 2009 VF75 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
336629 2009 VG88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336630 2009 VJ103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336631 2009 VK103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
336632 2009 VV105 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
336633 2009 VO114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336634 2009 WE20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
336635 2009 WJ20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336636 2009 WE29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336637 2009 WD35 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
336638 2009 WL43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336639 2009 WY43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336640 2009 WF46 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336641 2009 WY74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
336642 2009 WR77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336643 2009 WP87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
336644 2009 WB98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336645 2009 WV116 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336646 2009 WY163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336647 2009 WZ164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336648 2009 WY165 14/12/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
336649 2009 WT206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
336650 2009 WA218 17/11/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
336651 2009 WL259 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
336652 2009 WP259 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336653 2009 WS263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
336654 2009 XX2 12/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 870 m MPC · JPL
336655 2009 XC7 09/12/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336656 2009 XW18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336657 2009 XX18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336658 2009 XN19 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336659 2009 XP21 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336660 2009 XF24 12/12/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
336661 2009 XJ24 13/12/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
336662 2009 XV24 15/12/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
336663 2009 YH2 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336664 2009 YG13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336665 2009 YY13 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336666 2009 YR17 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336667 2009 YY19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336668 2009 YS22 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
336669 2009 YN24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
336670 2009 YZ24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336671 2009 YS25 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336672 2010 AW7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336673 2010 AY18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336674 2010 AK24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
336675 2010 AP26 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336676 2010 AY31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336677 2010 AF32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336678 2010 AR37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336679 2010 AM39 10/01/2010 Málaga Málaga Obs. 1,8 km MPC · JPL
336680 Pavolpaulík 2010 AQ39 10/01/2010 Mayhill S. Kürti 980 m MPC · JPL
336681 2010 AB44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336682 2010 AC44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336683 2010 AA55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336684 2010 AF56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336685 2010 AK59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
336686 2010 AU59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
336687 2010 AB64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336688 2010 AU66 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336689 2010 AF72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336690 2010 AE75 07/01/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
336691 2010 AW79 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336692 2010 AD80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
336693 2010 AA81 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
336694 Fey 2010 AH89 08/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
336695 2010 AN103 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
336696 2010 BZ1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
336697 2010 BG53 20/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
336698 Melbourne 2010 CJ 05/02/2010 Tzec Maun E. Schwab 4,6 km MPC · JPL
336699 2010 CG1 06/02/2010 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
336700 2010 CK28 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336701 2010 CP32 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336702 2010 CN39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
336703 2010 CU41 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
336704 2010 CR43 05/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336705 2010 CG56 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
336706 2010 CD60 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
336707 2010 CR70 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
336708 2010 CY74 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336709 2010 CJ85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336710 2010 CE99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336711 2010 CD100 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336712 2010 CQ120 15/02/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
336713 2010 CF127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
336714 2010 CG127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
336715 2010 CN129 13/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336716 2010 CP137 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336717 2010 CE139 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336718 2010 CZ142 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
336719 2010 CO149 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
336720 2010 CK154 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336721 2010 CM159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336722 2010 CW171 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336723 2010 CD180 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336724 2010 DP8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336725 2010 DE31 20/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
336726 2010 DW34 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336727 2010 DR43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336728 2010 DD75 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336729 2010 DE76 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
336730 2010 DL77 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336731 2010 DO78 16/02/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
336732 2010 EA14 07/08/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
336733 2010 EW21 09/03/2010 Jarnac Jarnac Obs. 4,1 km MPC · JPL
336734 2010 EG35 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
336735 2010 EG36 11/03/2010 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
336736 2010 EK45 14/03/2010 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
336737 2010 EE72 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336738 2010 EV86 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
336739 2010 EU104 13/03/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
336740 2010 EA108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
336741 2010 EX132 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336742 2010 ET136 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
336743 2010 FL15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336744 2010 FW24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
336745 2010 FN29 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336746 2010 FL30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336747 2010 FD81 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336748 2010 FG100 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336749 2010 GT101 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336750 2010 GM104 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336751 2010 GE116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
336752 2010 HQ61 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
336753 2010 HK85 28/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
336754 2010 KK63 23/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
336755 2010 KA95 27/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
336756 2010 NV1 01/07/2010 WISE WISE centaur · 44 km MPC · JPL
336757 2010 QU4 19/03/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
336758 2010 QQ5 18/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
336759 2010 UD5 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336760 2010 UM9 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336761 2011 AP4 11/11/2007 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
336762 2011 AG27 31/12/1997 Chichibu N. Satō 850 m MPC · JPL
336763 2011 AD36 17/02/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
336764 2011 AX56 01/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336765 2011 AA57 25/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
336766 2011 AX77 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336767 2011 BU19 21/03/1993 La Silla UESAC 720 m MPC · JPL
336768 2011 BH20 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336769 2011 BV22 30/12/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
336770 2011 BM38 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
336771 2011 BE40 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
336772 2011 BU50 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
336773 2011 BB54 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
336774 2011 BC63 12/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
336775 2011 BG64 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
336776 2011 BG85 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336777 2011 BQ88 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336778 2011 BB106 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
336779 2011 BL107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
336780 2011 BV109 16/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
336781 2011 BX124 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336782 2011 CA3 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
336783 2011 CS16 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
336784 2011 CV17 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336785 2011 CV18 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336786 2011 CZ21 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
336787 2011 CK28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336788 2011 CV32 30/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
336789 2011 CC47 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336790 2011 CD47 10/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
336791 2011 CR54 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336792 2011 CZ56 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336793 2011 CM57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
336794 2011 CL71 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 860 m MPC · JPL
336795 2011 CU72 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336796 2011 CB74 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
336797 2011 CS75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
336798 2011 CM79 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336799 2011 CK81 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
336800 2011 CK85 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336801 2011 CL91 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336802 2011 CK93 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336803 2011 CH111 31/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
336804 2011 DR2 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336805 2011 DV2 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336806 2011 DE8 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
336807 2011 DS8 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336808 2011 DA10 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336809 2011 DP14 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336810 2011 DS18 15/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
336811 2011 DL21 23/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,1 km MPC · JPL
336812 2011 DN21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336813 2011 DW24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336814 2011 DA42 14/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336815 2011 EW 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336816 2011 ED5 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
336817 2011 EY10 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336818 2011 EH19 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
336819 2011 EW25 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336820 2011 EZ25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336821 2011 EP35 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336822 2011 EZ37 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336823 2011 EH40 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336824 2011 EU41 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336825 2011 EY43 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
336826 2011 EJ54 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336827 2011 EP54 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336828 2011 EO66 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
336829 2011 EH69 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336830 2011 EF74 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
336831 2011 EG77 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336832 2011 EL78 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336833 2011 FZ 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336834 2011 FC1 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336835 2011 FH2 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
336836 2011 FJ6 13/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
336837 2011 FD8 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336838 2011 FR11 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336839 2011 FT16 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
336840 2011 FU17 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
336841 2011 FH24 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336842 2011 FM27 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336843 2011 FV28 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336844 2011 FA30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336845 2011 FL32 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336846 2011 FC34 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336847 2011 FO37 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336848 2011 FL46 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336849 2011 FK47 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336850 2011 FB48 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336851 2011 FQ50 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336852 2011 FL51 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
336853 2011 FN51 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
336854 2011 FB53 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
336855 2011 FU55 06/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336856 2011 FE56 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336857 2011 FZ82 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336858 2011 FB97 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
336859 2011 FN103 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336860 2011 FN129 31/08/2008 Moletai K. Černis 1,4 km MPC · JPL
336861 2011 FP129 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
336862 2011 FY134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
336863 2011 FV140 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336864 2011 FA142 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336865 2011 FW144 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
336866 2011 FG145 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336867 2011 FN146 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
336868 2011 FV146 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336869 2011 FP151 01/02/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
336870 2011 FQ151 15/07/2007 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
336871 2011 FK152 08/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
336872 2011 FL152 01/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336873 2011 GE4 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336874 2011 GA28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336875 2011 GP40 05/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
336876 2011 GQ41 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336877 2011 GT41 16/05/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
336878 2011 GL46 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
336879 2011 GP47 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336880 2011 GS49 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336881 2011 GX49 06/04/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
336882 2011 GN53 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336883 2011 GO53 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
336884 2011 GF55 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336885 2011 GT55 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336886 2011 GQ57 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336887 2011 GU57 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336888 2011 GY57 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
336889 2011 GE59 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336890 2011 GA60 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
336891 2011 GX60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336892 2011 GS62 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
336893 2011 GW62 09/02/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
336894 2011 GZ63 10/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,1 km MPC · JPL
336895 2011 GG66 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
336896 2011 GE70 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
336897 2011 GY76 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336898 2011 GW77 07/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
336899 2011 GO82 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336900 2011 GE84 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336901 2011 GQ85 24/05/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
336902 2011 HQ1 06/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
336903 2011 HH6 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
336904 2011 HT6 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336905 2011 HY9 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
336906 2011 HG12 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336907 2011 HF13 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336908 2011 HP14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336909 2011 HS14 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336910 2011 HX14 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336911 2011 HS19 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336912 2011 HU21 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336913 2011 HB22 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336914 2011 HD22 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336915 2011 HP22 25/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
336916 2011 HH27 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
336917 2011 HD34 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336918 2011 HP35 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
336919 2011 HX35 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336920 2011 HG45 14/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
336921 2011 HO49 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
336922 2011 HB50 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336923 2011 HU50 16/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
336924 2011 HT51 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336925 2011 HG54 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336926 2011 HC56 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336927 2011 HH56 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336928 2011 HM56 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336929 2011 HA57 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
336930 2011 HF57 03/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
336931 2011 HJ59 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336932 2011 HO59 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336933 2011 HU59 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
336934 2011 HU62 11/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336935 2011 HG63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
336936 2011 HJ63 22/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336937 2011 HH64 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336938 2011 HS65 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336939 2011 HJ66 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
336940 2011 HL68 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336941 2011 HG69 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336942 2011 HV70 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336943 2011 HR71 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336944 2011 HA74 13/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
336945 2011 HH74 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
336946 2011 HK77 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336947 2011 HD78 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
336948 2011 HB80 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336949 2011 HL81 17/04/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
336950 2011 HR82 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
336951 2011 HG83 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336952 2011 HL84 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336953 2011 HO88 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336954 2011 HR92 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336955 2011 HQ100 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336956 2011 JU 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
336957 2011 JJ2 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336958 2011 JZ8 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336959 2011 JP9 27/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
336960 2011 JX12 17/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
336961 2011 JC14 18/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
336962 2011 JZ14 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
336963 2011 JR15 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336964 2011 JW15 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336965 2011 JF16 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336966 2011 JB17 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336967 2011 JF17 15/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
336968 2011 JJ17 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336969 2011 JD21 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336970 2011 JS21 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336971 2011 JM26 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336972 2011 JQ26 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336973 2011 JX27 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336974 2011 JX28 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336975 2011 KA1 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336976 2011 KV6 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
336977 2011 KP8 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336978 2011 KS10 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
336979 2011 KY22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
336980 2011 KE23 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
336981 2011 KB26 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336982 2011 KO33 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336983 2011 KA34 05/04/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
336984 2011 KJ34 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336985 2011 KL38 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336986 2011 KR44 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
336987 2011 KR47 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
336988 2011 LD 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
336989 2011 LB5 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
336990 2011 LT8 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336991 2011 LV14 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
336992 2011 LS25 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
336993 2011 QQ3 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
336994 2012 DG52 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336995 2012 HO50 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336996 2012 KM2 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
336997 2012 KL24 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
336998 2012 KB47 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
336999 2012 LH 27/03/2009 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
337000 2012 MJ3 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001