Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/203001–204000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203001 1999 VL197 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
203002 1999 VZ203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
203003 1999 VD208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
203004 1999 VD210 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203005 1999 VA211 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
203006 1999 WS12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
203007 1999 XB30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203008 1999 XV50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203009 1999 XV96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203010 1999 XJ181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203011 1999 XH183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203012 1999 XE203 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203013 1999 XJ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
203014 1999 XC233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
203015 1999 YF3 19/12/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
203016 1999 YP4 28/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203017 2000 AM45 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203018 2000 AJ93 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203019 2000 AN126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203020 2000 AW127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203021 2000 AJ152 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
203022 2000 AD183 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
203023 2000 AM208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203024 2000 AL212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
203025 2000 AO225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203026 2000 AN226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
203027 2000 AC241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
203028 2000 AQ252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
203029 2000 BR 28/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
203030 2000 BM1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
203031 2000 BQ10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203032 2000 BR11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
203033 2000 BD33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203034 2000 BY48 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
203035 2000 CJ65 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203036 2000 CX65 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203037 2000 CE79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
203038 2000 CE113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203039 2000 DG10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203040 2000 DH11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
203041 2000 DE36 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203042 2000 DZ46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203043 2000 DR48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203044 2000 DG113 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
203045 2000 DW113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
203046 2000 EC45 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203047 2000 EC52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203048 2000 EP109 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
203049 2000 EO113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203050 2000 EN125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
203051 2000 ER193 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203052 2000 FB20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203053 2000 FH51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203054 2000 GA16 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203055 2000 GH24 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203056 2000 GA26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203057 2000 GP121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
203058 2000 GO180 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203059 2000 HO32 29/04/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203060 2000 HK67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
203061 2000 JP68 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203062 2000 KF3 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
203063 2000 KM54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
203064 2000 NH20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203065 2000 OR21 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203066 2000 PD19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203067 2000 PE22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203068 2000 PN32 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203069 2000 QS12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203070 2000 QQ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
203071 2000 QG27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203072 2000 QC39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203073 2000 QM39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203074 2000 QT43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203075 2000 QP46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203076 2000 QU49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203077 2000 QH57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203078 2000 QR59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203079 2000 QE82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203080 2000 QF85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203081 2000 QG86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203082 2000 QN86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203083 2000 QT95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203084 2000 QN97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203085 2000 QT100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203086 2000 QX103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203087 2000 QD123 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203088 2000 QD166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203089 2000 QC203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203090 2000 QU214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203091 2000 QV215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203092 2000 QY221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
203093 2000 RS6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203094 2000 RU16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203095 2000 RO37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203096 2000 RQ43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203097 2000 RL67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203098 2000 RY84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
203099 2000 RF93 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203100 2000 RP93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203101 2000 RN95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203102 2000 RD102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
203103 2000 SS15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203104 2000 SJ24 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203105 2000 SK31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203106 2000 SP35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203107 2000 ST38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203108 2000 SD115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203109 2000 SX115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203110 2000 SE141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203111 2000 SR143 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203112 2000 SN166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203113 2000 SF181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
203114 2000 SK195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203115 2000 SH196 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203116 2000 SP207 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203117 2000 SN218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203118 2000 SP221 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203119 2000 SJ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203120 2000 SK226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203121 2000 SV228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203122 2000 SY229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203123 2000 SH231 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203124 2000 SV233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203125 2000 SN237 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203126 2000 SV243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203127 2000 SZ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203128 2000 SE249 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
203129 2000 SA252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203130 2000 SO258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203131 2000 SJ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203132 2000 SG352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
203133 2000 SO369 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
203134 2000 TK2 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, R. Sipe 1,6 km MPC · JPL
203135 2000 TM6 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203136 2000 TT13 01/10/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203137 2000 TY28 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203138 2000 TH58 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203139 2000 UP20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203140 2000 UT21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203141 2000 UV41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203142 2000 UV57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203143 2000 UW57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203144 2000 UO61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203145 2000 UZ84 31/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203146 2000 VE4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203147 2000 VP4 01/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203148 2000 VY38 03/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203149 2000 VP48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203150 2000 WA10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
203151 2000 WV10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
203152 2000 WH15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203153 2000 WL18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203154 2000 WT31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203155 2000 WU101 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203156 2000 WK138 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203157 2000 WC140 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
203158 2000 WF142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
203159 2000 WQ144 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
203160 2000 WB159 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
203161 2000 WO167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
203162 2000 WA180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203163 2000 XU5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203164 2000 XY15 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203165 2000 XP22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203166 2000 XB39 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203167 2000 XT44 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203168 2000 XL45 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203169 2000 YF26 23/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203170 2000 YH42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203171 2000 YU48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203172 2000 YY94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203173 2000 YL98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203174 2000 YK107 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203175 2000 YH110 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203176 2000 YB134 31/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
203177 2001 AM9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203178 2001 AH36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203179 2001 BK10 18/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203180 2001 BU11 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203181 2001 BJ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203182 2001 BN25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203183 2001 BS25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203184 2001 BZ56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
203185 2001 BD66 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203186 2001 BA70 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203187 2001 CK 01/02/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
203188 2001 CQ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203189 2001 CF6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203190 2001 CT12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203191 2001 CV15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203192 2001 CE30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
203193 2001 CC35 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203194 2001 CT37 15/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203195 2001 CH42 14/02/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
203196 2001 CJ42 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203197 2001 DG1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
203198 2001 DV1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203199 2001 DT7 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 890 m MPC · JPL
203200 2001 DP17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203201 2001 DQ32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203202 2001 DW38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203203 2001 DJ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203204 2001 DZ49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203205 2001 DE60 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203206 2001 DD65 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203207 2001 DE70 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203208 2001 DE75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203209 2001 DG100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
203210 2001 DR100 16/02/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
203211 2001 DP110 21/02/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
203212 2001 ET9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
203213 2001 EP11 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
203214 2001 EV12 13/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203215 2001 EU24 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203216 2001 FY7 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203217 2001 FX9 21/03/2001 Kvistaberg UDAS 680 m MPC · JPL
203218 2001 FM60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203219 2001 FE61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203220 2001 FU66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203221 2001 FJ73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203222 2001 FH81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203223 2001 FC82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
203224 2001 FU91 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203225 2001 FC97 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203226 2001 FQ99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203227 2001 FW122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
203228 2001 FK132 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
203229 2001 FU151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
203230 2001 FL167 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203231 2001 FT172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
203232 2001 GM11 15/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
203233 2001 HB9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203234 2001 HP18 22/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
203235 2001 HV53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
203236 2001 HH60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
203237 2001 JC10 15/05/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
203238 2001 KR40 23/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203239 2001 MZ11 21/06/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
203240 2001 NV15 14/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203241 2001 OQ17 17/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
203242 2001 OA36 24/07/2001 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
203243 2001 OP64 27/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
203244 2001 ON100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
203245 2001 OU106 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
203246 2001 OT110 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
203247 2001 QK6 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
203248 2001 QP15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203249 2001 QU34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203250 2001 QF89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203251 2001 QN96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203252 2001 QQ99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203253 2001 QU116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203254 2001 QG129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203255 2001 QD136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203256 2001 QW149 25/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
203257 2001 QC153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 940 m MPC · JPL
203258 2001 QG163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
203259 2001 QE165 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
203260 2001 QW186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
203261 2001 QA187 21/08/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
203262 2001 QD240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203263 2001 QS246 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
203264 2001 QQ249 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
203265 2001 QB258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203266 2001 QF268 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
203267 2001 QJ275 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203268 2001 QW278 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203269 2001 QP280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203270 2001 QX284 23/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
203271 2001 RU5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
203272 2001 RL6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
203273 2001 RL15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203274 2001 RN22 07/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
203275 2001 RK35 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203276 2001 RM48 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203277 2001 RQ55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203278 2001 RH70 10/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203279 2001 RF74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203280 2001 RO94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203281 2001 RQ116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203282 2001 RG117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203283 2001 RL145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203284 2001 RY146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
203285 2001 RU152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203286 2001 SH2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203287 2001 SY28 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203288 2001 SX42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203289 2001 SN47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203290 2001 SJ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203291 2001 SJ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203292 2001 SR75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
203293 2001 SU76 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203294 2001 SM91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203295 2001 SM97 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203296 2001 SO127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
203297 2001 SY141 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203298 2001 SK152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203299 2001 SS152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203300 2001 SR186 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203301 2001 SZ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
203302 2001 SA239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203303 2001 SC241 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203304 2001 SF265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203305 2001 SO273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203306 2001 ST291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
203307 2001 SP319 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203308 2001 SY321 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203309 2001 SO325 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203310 2001 TW24 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203311 2001 TZ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203312 2001 TW34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203313 2001 TM51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203314 2001 TN58 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203315 2001 TQ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203316 2001 TB63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203317 2001 TM65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203318 2001 TN66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203319 2001 TH68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203320 2001 TJ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203321 2001 TU109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203322 2001 TL110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203323 2001 TM111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203324 2001 TM113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203325 2001 TC148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203326 2001 TQ151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203327 2001 TU173 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203328 2001 TS175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203329 2001 TH190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203330 2001 TH193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203331 2001 TV198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203332 2001 TK208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203333 2001 TU212 13/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
203334 2001 TC226 14/10/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
203335 2001 TW228 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203336 2001 UG6 21/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203337 2001 UT15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
203338 2001 UB41 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203339 2001 UT60 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
203340 2001 UU66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203341 2001 UV75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203342 2001 UJ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
203343 2001 UG83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203344 2001 UL103 20/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203345 2001 UP104 20/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
203346 2001 UB136 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203347 2001 UV148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203348 2001 UG155 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203349 2001 UO200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203350 2001 UX204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203351 2001 VW29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203352 2001 VK53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203353 2001 VF54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203354 2001 VG58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203355 2001 VT59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203356 2001 VQ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203357 2001 VZ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203358 2001 VS64 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203359 2001 VL88 15/11/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
203360 2001 VA102 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203361 2001 VT102 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203362 2001 VB113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203363 2001 VD119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203364 2001 VQ124 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
203365 2001 VC125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203366 2001 VD125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203367 2001 WO5 19/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
203368 2001 WW5 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
203369 2001 WD10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203370 2001 WY35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203371 2001 WB45 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203372 2001 WK78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203373 2001 WD101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
203374 2001 XK7 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203375 2001 XR18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203376 2001 XC20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203377 2001 XL38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203378 2001 XX43 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203379 2001 XD61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203380 2001 XP61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203381 2001 XA70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203382 2001 XR84 11/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
203383 2001 XN92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203384 2001 XA93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203385 2001 XH93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203386 2001 XZ96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203387 2001 XK103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203388 2001 XX104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
203389 2001 XQ120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203390 2001 XQ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203391 2001 XF129 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
203392 2001 XL134 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203393 2001 XB139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203394 2001 XT141 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203395 2001 XW142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203396 2001 XO148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203397 2001 XZ151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203398 2001 XE154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203399 2001 XP155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203400 2001 XR163 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203401 2001 XZ166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203402 2001 XE167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203403 2001 XZ168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203404 2001 XM171 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203405 2001 XY172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203406 2001 XW177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203407 2001 XX178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203408 2001 XR179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203409 2001 XX182 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203410 2001 XW185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203411 2001 XN188 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203412 2001 XO188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203413 2001 XD191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203414 2001 XJ192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203415 2001 XR192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203416 2001 XJ193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203417 2001 XK194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203418 2001 XM203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203419 2001 XR204 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203420 2001 XC209 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203421 2001 XJ211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203422 2001 XG225 15/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
203423 2001 XU232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203424 2001 XG239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203425 2001 XZ242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203426 2001 XZ249 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203427 2001 XT252 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
203428 2001 XP263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
203429 2001 XB264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203430 2001 YB2 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203431 2001 YW2 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203432 2001 YG3 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203433 2001 YE6 17/12/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
203434 2001 YH6 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
203435 2001 YT6 17/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203436 2001 YY43 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203437 2001 YF44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203438 2001 YP68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203439 2001 YJ69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203440 2001 YZ79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203441 2001 YD81 18/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203442 2001 YY81 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203443 2001 YT83 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203444 2001 YK84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203445 2001 YX85 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203446 2001 YZ85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203447 2001 YP86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203448 2001 YE87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203449 2001 YE88 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203450 2001 YH88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203451 2001 YP89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203452 2001 YA91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
203453 2001 YQ95 18/12/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
203454 2001 YU95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203455 2001 YE96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203456 2001 YA97 17/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
203457 2001 YW104 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203458 2001 YU105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203459 2001 YD109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203460 2001 YQ118 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203461 2001 YJ123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203462 2001 YM124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203463 2001 YU130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203464 2001 YM135 19/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203465 2001 YN137 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203466 2001 YR138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
203467 2001 YR151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203468 2001 YE152 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203469 2001 YM154 19/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203470 2002 AU 06/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 880 m MPC · JPL
203471 2002 AU4 08/01/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
203472 2002 AH17 12/01/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
203473 2002 AN21 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203474 2002 AK23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
203475 2002 AY29 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203476 2002 AQ34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203477 2002 AS36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203478 2002 AT38 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203479 2002 AL41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203480 2002 AP48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203481 2002 AG50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203482 2002 AP51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203483 2002 AK52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203484 2002 AB54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203485 2002 AZ61 11/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203486 2002 AR64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203487 2002 AH65 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203488 2002 AL73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203489 2002 AL80 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203490 2002 AB87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203491 2002 AM91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203492 2002 AC97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203493 2002 AV97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203494 2002 AO98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203495 2002 AW101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203496 2002 AW102 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203497 2002 AE107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203498 2002 AV109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203499 2002 AU111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203500 2002 AK116 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203501 2002 AO121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203502 2002 AW122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203503 2002 AL126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203504 2002 AS126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203505 2002 AN130 12/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203506 2002 AQ130 12/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203507 2002 AY141 13/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
203508 2002 AK142 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203509 2002 AZ154 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203510 2002 AG155 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203511 2002 AX156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203512 2002 AB160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203513 2002 AM162 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203514 2002 AD164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203515 2002 AJ164 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
203516 2002 AM165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203517 2002 AP167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203518 2002 AC174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203519 2002 AN179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203520 2002 AO179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203521 2002 AP183 06/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203522 2002 AL185 08/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203523 2002 AS208 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203524 2002 BF8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203525 2002 BV11 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203526 2002 BP14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203527 2002 BT19 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203528 2002 BV19 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203529 2002 BL22 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203530 2002 BV27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
203531 2002 CB9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
203532 2002 CU12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,2 km MPC · JPL
203533 2002 CL16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203534 2002 CR16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203535 2002 CW21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203536 2002 CB22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203537 2002 CG28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203538 2002 CK38 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203539 2002 CZ40 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203540 2002 CY47 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
203541 2002 CM48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
203542 2002 CW52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203543 2002 CT59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
203544 2002 CH66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203545 2002 CJ67 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203546 2002 CK72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203547 2002 CY72 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203548 2002 CS73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203549 2002 CM75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203550 2002 CE76 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203551 2002 CS79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203552 2002 CD82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203553 2002 CW86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203554 2002 CD90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203555 2002 CZ94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203556 2002 CK98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203557 2002 CV99 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203558 2002 CA101 07/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
203559 2002 CJ113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203560 2002 CV113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203561 2002 CC119 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203562 2002 CM119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203563 2002 CV119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203564 2002 CO120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203565 2002 CR122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203566 2002 CS134 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203567 2002 CB145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203568 2002 CL150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203569 2002 CY151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203570 2002 CM152 11/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
203571 2002 CK155 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203572 2002 CE167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203573 2002 CM178 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203574 2002 CW185 10/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203575 2002 CN203 10/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
203576 2002 CT203 10/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203577 2002 CR209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203578 2002 CQ214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203579 2002 CB217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203580 2002 CG217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203581 2002 CK222 11/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203582 2002 CS232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203583 2002 CN233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203584 2002 CV235 11/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203585 2002 CZ236 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203586 2002 CA242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203587 2002 CK246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
203588 2002 CZ252 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203589 2002 CE254 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203590 2002 CC275 09/02/2002 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
203591 2002 CL277 07/02/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
203592 2002 CQ278 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
203593 2002 CG283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
203594 2002 CQ287 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203595 2002 CK292 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203596 2002 CE299 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203597 2002 CA301 11/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203598 2002 CE310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203599 2002 CB311 10/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
203600 2002 CN314 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203601 2002 DR1 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
203602 Danjoyce 2002 ED 04/03/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
203603 2002 EJ2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,0 km MPC · JPL
203604 2002 EJ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
203605 2002 EW24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
203606 2002 EG28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203607 2002 EA54 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203608 2002 EV58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203609 2002 EW65 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203610 2002 EC67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203611 2002 EP67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203612 2002 EG78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
203613 2002 EF81 13/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
203614 2002 EL88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203615 2002 EA91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203616 2002 EM97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203617 2002 EM108 09/03/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
203618 2002 EX115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
203619 2002 EO120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203620 2002 EU125 11/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203621 2002 EB129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203622 2002 EP129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203623 2002 FU 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
203624 2002 FZ3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
203625 2002 FH13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203626 2002 FQ16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
203627 2002 FC20 18/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203628 2002 FP22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203629 2002 FP25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203630 2002 FR27 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203631 2002 FF29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203632 2002 FN38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203633 2002 FO38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203634 2002 GH3 06/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203635 2002 GK24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203636 2002 GZ41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203637 2002 GY44 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203638 2002 GL45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203639 2002 GK70 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203640 2002 GT77 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203641 2002 GZ81 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203642 2002 GR83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203643 2002 GK96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203644 2002 GC99 10/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203645 2002 GF99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
203646 2002 GL100 10/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203647 2002 GS116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203648 2002 GQ123 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203649 2002 GQ142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203650 2002 GV159 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
203651 2002 GK163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203652 2002 GS164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
203653 2002 GR171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203654 2002 GW175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203655 2002 HO15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203656 2002 JL14 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203657 2002 JP15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203658 2002 JX16 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
203659 2002 JF18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
203660 2002 JG20 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203661 2002 JY44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203662 2002 JZ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203663 2002 JH64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203664 2002 JY73 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203665 2002 JZ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203666 2002 JU77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203667 2002 JW88 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203668 2002 JQ104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203669 2002 JG115 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203670 2002 JH120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
203671 2002 JN123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203672 2002 JF136 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203673 2002 JF146 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203674 2002 JM147 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203675 2002 LH 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203676 2002 LP6 01/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
203677 2002 LB8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203678 2002 LP43 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203679 2002 MK 16/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203680 2002 NU5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
203681 2002 NX11 04/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203682 2002 NN13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203683 2002 NJ18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203684 2002 NM25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203685 2002 NT35 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203686 2002 NQ38 14/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
203687 2002 ND39 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
203688 2002 NF39 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203689 2002 NN49 14/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
203690 2002 NK53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
203691 2002 NV53 04/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
203692 2002 NK59 08/07/2002 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
203693 2002 NU63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203694 2002 ND66 09/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
203695 2002 NK66 09/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203696 2002 OJ9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
203697 2002 OV12 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203698 2002 OT21 18/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203699 2002 OE29 18/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203700 2002 OG31 17/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203701 2002 PE20 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203702 2002 PV28 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
203703 2002 PS33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
203704 2002 PX34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
203705 2002 PG35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203706 2002 PG81 13/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203707 2002 PP94 12/08/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
203708 2002 PG115 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
203709 2002 PS122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
203710 2002 PJ133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203711 2002 PQ141 15/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
203712 2002 PF159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
203713 2002 PJ163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
203714 2002 PP163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,3 km MPC · JPL
203715 2002 PY163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
203716 2002 PA165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
203717 2002 PK172 11/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203718 2002 PS178 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203719 2002 PQ179 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
203720 2002 PM181 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203721 2002 QP3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
203722 2002 QB11 17/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
203723 2002 QL14 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203724 2002 QY21 27/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
203725 2002 QV32 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
203726 2002 QW35 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
203727 2002 QM47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
203728 2002 QM53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
203729 2002 QR53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
203730 2002 QV55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
203731 2002 QE59 28/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203732 2002 QY59 26/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
203733 2002 QT62 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
203734 2002 QS63 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
203735 2002 QH65 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203736 2002 QJ65 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203737 2002 QA78 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
203738 2002 QB88 27/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203739 2002 QZ94 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
203740 2002 QF95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
203741 2002 QM96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
203742 2002 QH111 17/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
203743 2002 QR119 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
203744 2002 QR123 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
203745 2002 RH23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
203746 2002 RQ30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
203747 2002 RN51 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203748 2002 RE55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
203749 2002 RN55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
203750 2002 RF69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
203751 2002 RA72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203752 2002 RL96 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
203753 2002 RY117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,3 km MPC · JPL
203754 2002 RE133 09/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
203755 2002 RL134 10/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
203756 2002 RP135 10/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
203757 2002 RS143 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
203758 2002 RK153 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
203759 2002 RL161 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203760 2002 RC166 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203761 2002 RA167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203762 2002 RM172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
203763 2002 RE174 13/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
203764 2002 RY195 12/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203765 2002 RB196 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203766 2002 RX202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
203767 2002 RP212 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
203768 2002 RW216 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
203769 2002 RL219 15/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
203770 2002 RE222 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
203771 2002 RY233 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,5 km MPC · JPL
203772 2002 RS261 04/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
203773 Magyarics 2002 RL267 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203774 2002 SX4 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
203775 2002 SQ7 27/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
203776 2002 SG34 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
203777 2002 SB38 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203778 2002 SQ42 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
203779 2002 SK63 26/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
203780 2002 SL71 26/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
203781 2002 SA72 26/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203782 2002 TU 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
203783 2002 TZ 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
203784 2002 TJ3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
203785 2002 TE7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
203786 2002 TP11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
203787 2002 TH22 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203788 2002 TV39 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
203789 2002 TN40 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
203790 2002 TC48 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
203791 2002 TD62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
203792 2002 TM68 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
203793 2002 TE73 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203794 2002 TR83 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
203795 2002 TE90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
203796 2002 TY94 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203797 2002 TH97 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203798 2002 TU101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203799 2002 TW107 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
203800 2002 TA110 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203801 2002 TN116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
203802 2002 TW116 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
203803 2002 TO118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203804 2002 TJ119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203805 2002 TZ120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
203806 2002 TA122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
203807 2002 TG146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
203808 2002 TV176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
203809 2002 TT177 11/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203810 2002 TY190 01/10/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
203811 2002 TB191 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203812 2002 TA203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203813 2002 TL216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
203814 2002 TA235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203815 2002 TQ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203816 2002 TB236 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
203817 2002 TC236 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
203818 2002 TU237 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
203819 2002 TZ237 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203820 2002 TU261 10/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203821 2002 TB281 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
203822 2002 TB291 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203823 Zdanavicius 2002 TL303 05/10/2002 Palomar K. Černis 3,3 km MPC · JPL
203824 2002 TG335 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
203825 2002 TT358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
203826 2002 TH382 05/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
203827 2002 UN4 28/10/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
203828 2002 UJ25 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
203829 2002 UD29 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203830 2002 UR35 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203831 2002 UY37 31/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203832 2002 UW61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
203833 2002 VK22 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
203834 2002 VO22 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203835 2002 VL32 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203836 2002 VZ44 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
203837 2002 VM46 05/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203838 2002 VP46 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
203839 2002 VP53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203840 2002 VV53 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
203841 2002 VC55 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
203842 2002 VJ55 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203843 2002 VF56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
203844 2002 VW61 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203845 2002 VN62 05/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
203846 2002 VD63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
203847 2002 VR88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
203848 2002 VF89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
203849 2002 VL96 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
203850 2002 VW96 11/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203851 2002 VB101 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
203852 2002 VJ103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
203853 2002 VK112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203854 2002 VX120 12/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203855 2002 VW122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
203856 2002 VB124 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
203857 2002 VF126 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
203858 2002 VO133 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203859 2002 VC141 15/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
203860 2002 VM141 06/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
203861 2002 WN2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
203862 2002 WM10 24/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
203863 2002 WV11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
203864 2002 WK18 30/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203865 2002 WV27 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
203866 2002 XF 01/12/2002 Emerald Lane L. Ball 3,2 km MPC · JPL
203867 2002 XZ 01/12/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
203868 2002 XO17 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
203869 2002 XZ20 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
203870 2002 XF21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203871 2002 XS27 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203872 2002 XP39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
203873 2002 XR41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203874 2002 XG66 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203875 2002 XG85 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203876 2002 XY96 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203877 2002 XZ99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203878 2002 YQ2 28/12/2002 Nashville R. Clingan 1,0 km MPC · JPL
203879 2002 YN30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203880 2003 AH7 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203881 2003 AF34 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203882 2003 AG61 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203883 2003 BM16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
203884 2003 BA26 26/01/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
203885 2003 BZ61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203886 2003 BF84 31/01/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
203887 2003 DM21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
203888 2003 ET30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203889 2003 EH50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
203890 2003 FQ25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
203891 2003 FR43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
203892 2003 FR61 26/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
203893 2003 FX66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203894 2003 FS116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203895 2003 FA119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203896 2003 GE51 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
203897 2003 HD 21/04/2003 Siding Spring Siding Spring Obs. 1,1 km MPC · JPL
203898 2003 HH12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
203899 2003 HW21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
203900 2003 HE22 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203901 2003 HR24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203902 2003 HB28 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
203903 2003 HY28 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203904 2003 HE29 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203905 2003 HJ37 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
203906 2003 HQ41 29/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
203907 2003 HS48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203908 2003 HU50 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203909 2003 HK51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203910 2003 HC53 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203911 2003 JV8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203912 2003 JM16 09/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203913 2003 MC1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
203914 2003 MM9 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203915 2003 OA4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
203916 2003 OM4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
203917 2003 OK6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
203918 2003 OR7 25/07/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
203919 2003 OV10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
203920 2003 OH13 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
203921 2003 OR15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203922 2003 OH17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
203923 2003 OP20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
203924 2003 OR24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203925 2003 OK27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203926 2003 OX30 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
203927 2003 PO4 03/08/2003 Norma Rose J. Riffle, W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
203928 2003 PG8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
203929 2003 QP14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203930 2003 QG18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203931 2003 QZ20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203932 2003 QD21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203933 2003 QM32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
203934 2003 QT37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203935 2003 QD49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203936 2003 QQ49 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203937 2003 QP52 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203938 2003 QN69 25/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
203939 2003 QV73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,0 km MPC · JPL
203940 2003 QQ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203941 2003 QK78 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203942 2003 QZ88 25/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
203943 2003 QP95 30/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203944 2003 QU111 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
203945 2003 QN114 23/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203946 2003 RA8 03/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203947 2003 RA9 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203948 2003 RF11 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
203949 2003 RS13 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
203950 2003 SY2 16/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
203951 2003 SU6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203952 2003 SF15 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203953 2003 SJ16 17/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203954 2003 SW22 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203955 2003 SH31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
203956 2003 SX63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
203957 2003 SK69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203958 2003 SS94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203959 2003 SR104 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203960 2003 SO105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203961 2003 SZ111 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
203962 2003 SR122 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203963 2003 SV131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203964 2003 SA133 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203965 2003 SB140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
203966 2003 SN146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203967 2003 SP152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
203968 2003 SH154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
203969 2003 SR157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
203970 2003 SG165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
203971 2003 SP171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
203972 2003 SW176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203973 2003 SR193 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203974 2003 SM200 25/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203975 2003 SL206 24/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203976 2003 SR208 23/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203977 2003 SC212 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203978 2003 SV218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
203979 2003 SG232 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
203980 2003 SH232 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
203981 2003 SP233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203982 2003 SK235 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203983 2003 SE240 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203984 2003 SK246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203985 2003 SG261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203986 2003 SW264 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203987 2003 SN265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
203988 2003 SD293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203989 2003 SV302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
203990 2003 SB306 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203991 2003 SN319 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203992 2003 SR319 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
203993 2003 SF323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203994 2003 TL2 01/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,5 km MPC · JPL
203995 2003 TO12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
203996 2003 TX16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
203997 2003 TT19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
203998 2003 TB20 14/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203999 2003 TZ20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
204000 2003 TY27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001