Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/166001–167000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166001 2002 AV51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166002 2002 AW58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166003 2002 AD64 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166004 2002 AA67 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
166005 2002 AL72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166006 2002 AH91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166007 2002 AY108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166008 2002 AL112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166009 2002 AS114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166010 2002 AL115 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166011 2002 AS119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166012 2002 AU125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166013 2002 AD128 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166014 2002 AQ138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166015 2002 AD143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166016 2002 AO143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166017 2002 AJ152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166018 2002 AN154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166019 2002 AN160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166020 2002 AZ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166021 2002 AN163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166022 2002 AT163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166023 2002 AB171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166024 2002 AZ176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166025 2002 AE192 12/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166026 2002 AF192 12/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166027 2002 AV202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166028 2002 AR204 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,4 km MPC · JPL
166029 2002 BN8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166030 2002 BJ10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166031 2002 BP12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166032 2002 BA14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166033 2002 BZ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166034 2002 BG17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166035 2002 BC20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166036 2002 BH23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166037 2002 BR25 25/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166038 2002 BD31 19/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
166039 2002 CZ2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166040 2002 CE11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
166041 2002 CJ11 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
166042 2002 CC12 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166043 2002 CN13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166044 2002 CE14 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166045 2002 CJ17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166046 2002 CL18 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166047 2002 CC21 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
166048 2002 CH21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166049 2002 CN21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166050 2002 CJ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166051 2002 CM28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166052 2002 CW32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166053 2002 CH39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
166054 2002 CX48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
166055 2002 CL49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166056 2002 CR49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166057 2002 CO51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166058 2002 CK52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
166059 2002 CZ52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166060 2002 CE53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166061 2002 CJ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166062 2002 CF60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166063 2002 CT60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166064 2002 CF62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166065 2002 CU69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166066 2002 CF75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166067 2002 CK76 07/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
166068 2002 CW76 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166069 2002 CJ79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166070 2002 CC80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166071 2002 CD80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166072 2002 CT81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166073 2002 CZ86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166074 2002 CH93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166075 2002 CX95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166076 2002 CQ97 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166077 2002 CX100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166078 2002 CS102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166079 2002 CW102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166080 2002 CX102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166081 2002 CR103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166082 2002 CR106 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166083 2002 CF112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166084 2002 CF117 08/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
166085 2002 CU117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
166086 2002 CX117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166087 2002 CR123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166088 2002 CF125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166089 2002 CH129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166090 2002 CG130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166091 2002 CV132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166092 2002 CO137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166093 2002 CV139 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166094 2002 CZ140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166095 2002 CW142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166096 2002 CJ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166097 2002 CU151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166098 2002 CT153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
166099 2002 CJ156 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166100 2002 CK158 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166101 2002 CV159 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166102 2002 CF160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166103 2002 CY168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166104 2002 CZ168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166105 2002 CX169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166106 2002 CH170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166107 2002 CV171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166108 2002 CB174 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166109 2002 CQ179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166110 2002 CQ184 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166111 2002 CE185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166112 2002 CN195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166113 2002 CG204 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166114 2002 CH205 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166115 2002 CO208 10/02/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
166116 2002 CJ214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166117 2002 CG215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166118 2002 CU216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166119 2002 CK220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166120 2002 CO220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166121 2002 CA221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166122 2002 CO221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166123 2002 CF223 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
166124 2002 CW226 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166125 2002 CT227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166126 2002 CT228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166127 2002 CJ234 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166128 2002 CP236 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166129 2002 CR236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166130 2002 CP242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166131 2002 CS251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166132 2002 CD253 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
166133 2002 CO260 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166134 2002 CR261 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
166135 2002 CJ286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166136 2002 CN296 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
166137 2002 CW298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166138 2002 CZ311 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166139 2002 DZ 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,4 km MPC · JPL
166140 2002 DR10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166141 2002 DF15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166142 2002 EZ 05/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166143 2002 EC2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
166144 2002 EO3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
166145 2002 EH5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
166146 2002 EP12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
166147 2002 ED14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166148 2002 EU14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
166149 2002 EO15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166150 2002 EA16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166151 2002 EM20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166152 2002 EQ23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
166153 2002 ET24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
166154 2002 EB28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166155 2002 EO28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166156 2002 EZ29 09/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
166157 2002 EB31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166158 2002 EE31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166159 2002 EV32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166160 2002 EB33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166161 2002 EH35 11/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
166162 2002 EK39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166163 2002 ER39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166164 2002 EV40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166165 2002 EV41 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166166 2002 EC43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166167 2002 EY44 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166168 2002 EC47 12/03/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
166169 2002 EF49 12/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
166170 2002 EP52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166171 2002 ES53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166172 2002 EF55 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166173 2002 EO55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166174 2002 EO57 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166175 2002 EE59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166176 2002 EC61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166177 2002 EA64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166178 2002 EE66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166179 2002 ED68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166180 2002 EH68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166181 2002 EW69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166182 2002 EN72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166183 2002 EY72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166184 2002 EA83 13/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
166185 2002 EE83 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166186 2002 EQ83 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166187 2002 EY85 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166188 2002 EF86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166189 2002 EX89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166190 2002 EL91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166191 2002 EP91 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166192 2002 EW91 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166193 2002 EO93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166194 2002 EQ93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166195 2002 EM95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166196 2002 EY96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
166197 2002 EE103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166198 2002 EK109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166199 2002 EY111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
166200 2002 ES118 10/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166201 2002 EL121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
166202 2002 ER123 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
166203 2002 ES123 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166204 2002 EV124 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166205 2002 EA126 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
166206 2002 EL126 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166207 2002 EW126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166208 2002 EL128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166209 2002 EL129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166210 2002 ER133 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166211 2002 EP135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
166212 2002 EX139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166213 2002 EJ141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
166214 2002 EN144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166215 2002 EL146 14/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166216 2002 EV146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
166217 2002 ED148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166218 2002 EF149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166219 2002 EU150 15/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166220 2002 EE153 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166221 2002 EC155 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166222 2002 FY3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
166223 2002 FP6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,8 km MPC · JPL
166224 2002 FH9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166225 2002 FP9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166226 2002 FF11 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
166227 2002 FQ11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166228 2002 FY12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166229 Palanga 2002 FS16 17/03/2002 Moletai K. Černis 1,7 km MPC · JPL
166230 2002 FB17 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
166231 2002 FX19 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166232 2002 FR21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
166233 2002 FL26 20/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166234 2002 FA28 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
166235 2002 FP29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166236 2002 FM33 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166237 2002 FN33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166238 2002 FU33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166239 2002 FO37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166240 2002 FP39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166241 2002 GF12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
166242 2002 GL12 15/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
166243 2002 GL13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166244 2002 GD14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166245 2002 GG16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166246 2002 GR16 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166247 2002 GB20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166248 2002 GZ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166249 2002 GB21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166250 2002 GG23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166251 2002 GU23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166252 2002 GJ25 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
166253 2002 GD27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
166254 2002 GO33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166255 2002 GF42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166256 2002 GV44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166257 2002 GC55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
166258 2002 GY60 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166259 2002 GE62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166260 2002 GF65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
166261 2002 GN65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166262 2002 GK68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166263 2002 GW69 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166264 2002 GL74 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166265 2002 GM83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166266 2002 GO84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166267 2002 GW87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166268 2002 GQ89 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166269 2002 GY89 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
166270 2002 GG90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166271 2002 GT90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166272 2002 GB94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166273 2002 GH94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166274 2002 GJ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166275 2002 GS94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166276 2002 GN95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166277 2002 GM96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166278 2002 GQ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166279 2002 GM99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166280 2002 GE111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166281 2002 GQ118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166282 2002 GU123 11/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
166283 2002 GA125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166284 2002 GM125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166285 2002 GY127 12/04/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
166286 2002 GB153 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166287 2002 GQ153 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166288 2002 GM160 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166289 2002 GH163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166290 2002 HK4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166291 2002 HE10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166292 2002 HA16 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166293 2002 HB16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166294 2002 HJ16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
166295 2002 JL1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
166296 2002 JP3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
166297 2002 JC5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
166298 2002 JL6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
166299 2002 JN8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166300 2002 JG12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166301 2002 JJ13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
166302 2002 JV14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166303 2002 JX15 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
166304 2002 JU16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166305 2002 JX22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166306 2002 JT25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166307 2002 JA26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166308 2002 JQ27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166309 2002 JQ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166310 2002 JU36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
166311 2002 JX36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
166312 2002 JY43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166313 2002 JM45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166314 2002 JW49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166315 2002 JS51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166316 2002 JX51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166317 2002 JY51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166318 2002 JR53 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166319 2002 JZ61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166320 2002 JZ65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166321 2002 JT66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166322 2002 JP75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166323 2002 JZ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166324 2002 JW79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166325 2002 JO83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166326 2002 JK87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166327 2002 JU88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166328 2002 JX89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166329 2002 JW90 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166330 2002 JU93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166331 2002 JF94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166332 2002 JB95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166333 2002 JH95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166334 2002 JN107 12/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166335 2002 JR108 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166336 2002 JN121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166337 2002 JZ124 06/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166338 2002 JH125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166339 2002 JX125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166340 2002 JQ129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166341 2002 JV129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166342 2002 JV132 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166343 2002 JB135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166344 2002 JL139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166345 2002 JU144 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166346 2002 JN145 14/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166347 2002 KQ1 17/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
166348 2002 KD2 18/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166349 2002 KO3 19/05/2002 Needville Needville Obs. 3,8 km MPC · JPL
166350 2002 KH5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166351 2002 KP7 28/05/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
166352 2002 KN9 27/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
166353 2002 KB10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166354 2002 KC10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166355 2002 KW10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166356 2002 KD14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166357 2002 LW3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166358 2002 LZ6 01/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166359 2002 LJ15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166360 2002 LR15 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166361 2002 LO16 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166362 2002 LF17 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166363 2002 LL22 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166364 2002 LY24 02/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166365 2002 LZ24 02/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166366 2002 LH25 03/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166367 2002 LF26 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166368 2002 LC27 07/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166369 2002 LM28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166370 2002 LG29 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166371 2002 LL31 10/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
166372 2002 LO32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
166373 2002 LX32 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166374 2002 LG36 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
166375 2002 LS39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166376 2002 LU42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166377 2002 LC43 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166378 2002 LX43 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166379 2002 LF46 11/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166380 2002 LG46 11/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166381 2002 LT46 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166382 2002 LA50 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166383 2002 LN50 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166384 2002 LS57 11/06/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166385 2002 MX2 24/06/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
166386 2002 NO4 08/07/2002 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
166387 2002 NU4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
166388 2002 NC5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
166389 2002 NK8 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166390 2002 NE9 01/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166391 2002 NA10 03/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166392 2002 ND13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166393 2002 NM14 03/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166394 2002 NB15 05/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166395 2002 NW17 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166396 2002 NA21 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166397 2002 NG21 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166398 2002 NX22 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166399 2002 NY22 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166400 2002 NS23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166401 2002 NG24 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166402 2002 NV29 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
166403 2002 NQ31 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166404 2002 NP41 14/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166405 2002 NB45 12/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166406 2002 NZ51 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166407 2002 NC53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166408 2002 NU61 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166409 2002 OP 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166410 2002 OT1 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166411 2002 OV1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166412 2002 OL2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166413 2002 OG6 20/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166414 2002 OF16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166415 2002 OQ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166416 2002 OY16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
166417 2002 OO17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166418 2002 OP18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166419 2002 OA25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
166420 2002 OH26 23/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166421 2002 OB27 22/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
166422 2002 PS1 05/08/2002 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
166423 2002 PZ1 05/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
166424 2002 PX7 03/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166425 2002 PE8 04/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166426 2002 PZ9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166427 2002 PZ15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166428 2002 PY22 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166429 2002 PJ23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166430 2002 PS23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166431 2002 PF24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166432 2002 PG24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166433 2002 PX30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166434 2002 PD31 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166435 2002 PY32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166436 2002 PA33 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166437 2002 PE33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
166438 2002 PD34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
166439 2002 PP35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166440 2002 PH43 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166441 2002 PA51 07/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166442 2002 PR51 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166443 2002 PE52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166444 2002 PJ54 11/08/2002 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
166445 2002 PR55 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166446 2002 PF58 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166447 2002 PO58 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
166448 2002 PU69 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
166449 2002 PD70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166450 2002 PP72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166451 2002 PT72 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166452 2002 PF74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166453 2002 PV75 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166454 2002 PC76 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
166455 2002 PG77 11/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166456 2002 PQ77 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166457 2002 PR80 11/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
166458 2002 PA82 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166459 2002 PL89 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166460 2002 PC90 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166461 2002 PL90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166462 2002 PX92 14/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166463 2002 PH93 14/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166464 2002 PQ96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166465 2002 PH98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166466 2002 PJ99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166467 2002 PR100 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166468 2002 PP101 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166469 2002 PV107 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166470 2002 PW108 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166471 2002 PE109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166472 2002 PG116 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166473 2002 PL117 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166474 2002 PD119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
166475 2002 PW119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166476 2002 PM121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
166477 2002 PD128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166478 2002 PV128 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
166479 2002 PX131 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
166480 2002 PZ131 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166481 2002 PP136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166482 2002 PY137 15/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166483 2002 PC138 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
166484 2002 PT138 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
166485 2002 PA141 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 6,2 km MPC · JPL
166486 2002 PM150 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
166487 2002 PG157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
166488 2002 PO158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
166489 2002 PS158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
166490 2002 PH159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
166491 2002 PQ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
166492 2002 PX162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
166493 2002 PV168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166494 2002 PT171 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166495 2002 PH172 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
166496 2002 PV172 11/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166497 2002 QB5 16/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166498 2002 QT8 19/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166499 2002 QB13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166500 2002 QD17 27/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166501 2002 QM19 26/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166502 2002 QO19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166503 2002 QS19 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166504 2002 QY20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166505 2002 QU22 27/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
166506 2002 QD33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166507 2002 QV33 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166508 2002 QD35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166509 2002 QO35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166510 2002 QR35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
166511 2002 QB41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166512 2002 QL42 30/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166513 2002 QS45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
166514 2002 QZ56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
166515 2002 QY61 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166516 2002 QF62 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166517 2002 QO65 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166518 2002 QR72 19/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166519 2002 QR75 18/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
166520 2002 QY76 16/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166521 2002 QE77 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
166522 2002 QE87 19/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166523 2002 QG101 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166524 2002 QL101 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166525 2002 QB109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166526 2002 RK 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,9 km MPC · JPL
166527 2002 RN3 01/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166528 2002 RV3 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
166529 2002 RB8 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
166530 2002 RY8 04/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
166531 2002 RL10 04/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166532 2002 RN11 04/09/2002 Nashville R. Clingan 4,2 km MPC · JPL
166533 2002 RP16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166534 2002 RT20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
166535 2002 RU21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166536 2002 RX23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
166537 2002 RO27 04/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
166538 2002 RU30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
166539 2002 RH32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
166540 2002 RF34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
166541 2002 RM37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
166542 2002 RU40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166543 2002 RR41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166544 2002 RL45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166545 2002 RJ52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166546 2002 RJ56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
166547 2002 RL57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
166548 2002 RF58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
166549 2002 RT60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166550 2002 RW66 03/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
166551 2002 RH68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166552 2002 RY73 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166553 2002 RL86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166554 2002 RP88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166555 2002 RY89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166556 2002 RC94 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166557 2002 RH97 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
166558 2002 RB99 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166559 2002 RE100 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166560 2002 RP102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166561 2002 RY103 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
166562 2002 RL104 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
166563 2002 RS104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166564 2002 RB107 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
166565 2002 RE109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166566 2002 RQ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166567 2002 RF113 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
166568 2002 RH114 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166569 2002 RH115 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166570 Adolfträger 2002 RG118 08/09/2002 Kleť KLENOT 6,7 km MPC · JPL
166571 2002 RF120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
166572 2002 RU120 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166573 2002 RE123 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
166574 2002 RD127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166575 2002 RV127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166576 2002 RA129 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
166577 2002 RO134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
166578 2002 RR134 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166579 2002 RR135 10/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166580 2002 RK136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166581 2002 RX140 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166582 2002 RP149 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
166583 2002 RB150 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166584 2002 RB156 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166585 2002 RP158 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166586 2002 RO160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166587 2002 RS160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166588 2002 RY161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166589 2002 RG165 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166590 2002 RV167 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
166591 2002 RZ167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166592 2002 RS171 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166593 2002 RO173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
166594 2002 RQ173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
166595 2002 RE179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
166596 2002 RG179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
166597 2002 RA184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166598 2002 RW196 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
166599 2002 RY199 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
166600 2002 RZ206 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166601 2002 RR208 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
166602 2002 RO209 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
166603 2002 RY212 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166604 2002 RJ217 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166605 2002 RK220 15/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166606 2002 RQ227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166607 2002 RF229 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
166608 2002 RS231 14/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
166609 2002 RF232 10/09/2002 Wrightwood Table Mountain Obs. 4,2 km MPC · JPL
166610 2002 RC234 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,2 km MPC · JPL
166611 2002 RT239 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
166612 2002 RZ243 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166613 2002 RA244 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166614 Zsazsa 2002 RG250 01/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166615 2002 RZ268 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166616 2002 RE275 04/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
166617 2002 SN2 26/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
166618 2002 SF5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166619 2002 SA7 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166620 2002 SG7 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166621 2002 SQ10 27/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166622 Sebastien 2002 SR15 27/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
166623 2002 SQ17 26/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
166624 2002 SU17 26/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166625 2002 SM20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166626 2002 SL21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
166627 2002 SO21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166628 2002 SS22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
166629 2002 SN24 28/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166630 2002 SW25 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
166631 2002 SB26 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
166632 2002 SP30 28/09/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
166633 2002 SB32 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
166634 2002 SR32 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
166635 2002 SD34 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
166636 2002 SZ38 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
166637 2002 SU40 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
166638 2002 SJ46 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
166639 2002 SK46 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
166640 2002 SV49 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166641 2002 SF55 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166642 2002 SF56 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166643 2002 SN56 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166644 2002 SW58 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166645 2002 TV1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
166646 2002 TJ4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
166647 2002 TM6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
166648 2002 TQ7 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166649 2002 TB11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
166650 2002 TN14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
166651 2002 TK16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166652 2002 TX18 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
166653 2002 TT20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166654 2002 TO23 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166655 2002 TS23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166656 2002 TX23 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166657 2002 TV24 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166658 2002 TG28 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166659 2002 TS33 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166660 2002 TT33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166661 2002 TX37 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166662 2002 TL44 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
166663 2002 TO46 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166664 2002 TH49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166665 2002 TB56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
166666 2002 TN57 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166667 2002 TU57 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
166668 2002 TM58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
166669 2002 TQ61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
166670 2002 TY63 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166671 2002 TP72 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
166672 2002 TM77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
166673 2002 TZ79 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
166674 2002 TR84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
166675 2002 TD86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
166676 2002 TO92 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166677 2002 TH99 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
166678 2002 TY107 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
166679 2002 TS109 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
166680 2002 TN110 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
166681 2002 TZ111 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166682 2002 TM112 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166683 2002 TN114 03/10/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
166684 2002 TA119 03/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
166685 2002 TB119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166686 2002 TN121 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166687 2002 TE133 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166688 2002 TA135 04/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
166689 2002 TZ138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
166690 2002 TG143 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
166691 2002 TM144 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166692 2002 TE148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166693 2002 TT149 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
166694 2002 TU159 05/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
166695 2002 TL164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166696 2002 TG165 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
166697 2002 TU169 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166698 2002 TE172 04/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
166699 2002 TA174 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166700 2002 TN174 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166701 2002 TJ175 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166702 2002 TX177 11/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
166703 2002 TT178 12/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166704 2002 TJ179 13/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
166705 2002 TC182 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166706 2002 TQ187 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
166707 2002 TS192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
166708 2002 TD195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166709 2002 TM198 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
166710 2002 TA199 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166711 2002 TL200 10/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,1 km MPC · JPL
166712 2002 TP203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166713 2002 TJ204 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166714 2002 TP205 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
166715 2002 TY206 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166716 2002 TX208 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166717 2002 TF210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166718 2002 TL213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166719 2002 TS217 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
166720 2002 TP226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
166721 2002 TQ227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
166722 2002 TO228 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166723 2002 TY238 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
166724 2002 TF242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166725 2002 TY244 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166726 2002 TJ246 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166727 2002 TQ246 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
166728 2002 TV248 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
166729 2002 TH251 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
166730 2002 TG256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166731 2002 TB259 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166732 2002 TS268 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166733 2002 TW269 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166734 2002 TC274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166735 2002 TW274 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166736 2002 TP276 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166737 2002 TD280 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166738 2002 TV290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166739 2002 TX290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166740 2002 TN291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
166741 2002 TU293 11/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166742 2002 TO297 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166743 2002 TQ297 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166744 2002 TU298 12/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
166745 Pindor 2002 TV307 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
166746 Marcpostman 2002 TY311 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
166747 Gordonrichards 2002 TB316 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
166748 Timrayschneider 2002 TW320 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
166749 Sesar 2002 TV366 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
166750 2002 TF376 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166751 2002 UZ2 28/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166752 2002 UC6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166753 2002 UJ6 28/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166754 2002 US13 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
166755 2002 UK17 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
166756 2002 UB20 28/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
166757 2002 UM23 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166758 2002 UL25 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
166759 2002 UN26 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166760 2002 UW26 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166761 2002 UE27 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166762 2002 UE31 28/10/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
166763 2002 UC33 31/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166764 2002 UE33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
166765 2002 UN34 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
166766 2002 UZ48 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
166767 2002 UW49 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
166768 2002 VA 01/11/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,8 km MPC · JPL
166769 2002 VQ4 04/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166770 2002 VE9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166771 2002 VJ10 01/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
166772 2002 VH17 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166773 2002 VZ17 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
166774 2002 VU18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166775 2002 VR19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
166776 2002 VZ19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
166777 2002 VA22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166778 2002 VU25 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166779 2002 VA30 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166780 2002 VX30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166781 2002 VE32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
166782 2002 VH33 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166783 2002 VD35 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166784 2002 VD36 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
166785 2002 VN36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166786 2002 VH37 04/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
166787 2002 VE40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
166788 2002 VX41 05/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166789 2002 VR42 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166790 2002 VS44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166791 2002 VH45 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166792 2002 VU46 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166793 2002 VK47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
166794 2002 VT49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
166795 2002 VV49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
166796 2002 VH52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
166797 2002 VF55 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166798 2002 VK55 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166799 2002 VB57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
166800 2002 VC57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166801 2002 VY57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
166802 2002 VG58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
166803 2002 VJ58 06/11/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
166804 2002 VR64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
166805 2002 VZ64 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166806 2002 VP70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166807 2002 VU74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166808 2002 VS75 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166809 2002 VO76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166810 2002 VT78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166811 2002 VC81 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
166812 2002 VU81 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166813 2002 VK82 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
166814 2002 VA85 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166815 2002 VL85 08/11/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
166816 2002 VO88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
166817 2002 VP91 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
166818 2002 VS92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166819 2002 VK93 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166820 2002 VX93 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166821 2002 VK94 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166822 2002 VV95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
166823 2002 VE96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166824 2002 VH99 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
166825 2002 VN100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
166826 2002 VV100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
166827 2002 VJ101 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
166828 2002 VF104 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166829 2002 VR104 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166830 2002 VD107 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166831 2002 VV111 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166832 2002 VU112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166833 2002 VD114 13/11/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
166834 2002 VA118 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166835 2002 VQ118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166836 2002 VL119 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
166837 2002 VS120 12/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
166838 2002 VY120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
166839 2002 VD122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
166840 2002 VT122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166841 2002 VX122 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166842 2002 VS124 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166843 2002 VU124 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166844 2002 VR125 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166845 2002 VT125 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166846 2002 VL127 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
166847 2002 VM127 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166848 2002 VX140 12/11/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
166849 2002 WE3 24/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166850 2002 WF3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
166851 2002 WJ8 24/11/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
166852 2002 WE9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166853 2002 WZ10 25/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
166854 2002 WC11 25/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166855 2002 WM20 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
166856 2002 WC21 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166857 2002 XE 01/12/2002 Emerald Lane L. Ball 4,5 km MPC · JPL
166858 2002 XL 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166859 2002 XH1 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
166860 2002 XN7 02/12/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
166861 2002 XB16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
166862 2002 XR19 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166863 2002 XM29 05/12/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166864 2002 XP29 05/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166865 2002 XT34 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166866 2002 XO37 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166867 2002 XH38 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166868 2002 XN43 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166869 2002 XJ47 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
166870 2002 XT47 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166871 2002 XG48 10/12/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
166872 2002 XP50 10/12/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
166873 2002 XB51 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166874 2002 XT55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166875 2002 XH60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166876 2002 XS60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166877 2002 XG61 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166878 2002 XV78 11/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
166879 2002 XA82 11/12/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
166880 2002 XD83 13/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
166881 2002 XG88 12/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166882 2002 XA90 14/12/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
166883 2002 XJ90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
166884 2002 XJ102 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166885 2002 YS2 28/12/2002 Nashville R. Clingan 5,5 km MPC · JPL
166886 Ybl 2002 YB3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 4,4 km MPC · JPL
166887 2002 YN3 28/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
166888 2002 YY6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
166889 2002 YR16 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
166890 2002 YA17 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
166891 2002 YS22 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166892 2002 YY23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166893 2002 YW26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166894 2002 YO32 27/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
166895 2002 YD35 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
166896 2003 AV1 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166897 2003 AD2 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166898 2003 AQ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166899 2003 AT4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 7,4 km MPC · JPL
166900 2003 AJ7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166901 2003 AS16 03/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
166902 2003 AQ22 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
166903 2003 AQ52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
166904 2003 AH67 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166905 2003 AJ72 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166906 2003 AA81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
166907 2003 AF82 13/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
166908 2003 AH82 13/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
166909 2003 AY87 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166910 2003 BN46 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166911 2003 BW48 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
166912 2003 BB55 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
166913 2003 BG78 31/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
166914 2003 CE4 01/02/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
166915 2003 DV21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166916 2003 EL17 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166917 2003 EL34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166918 2003 FR39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166919 2003 FT45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
166920 2003 FS47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
166921 2003 FV77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166922 2003 FR88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166923 2003 FX92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
166924 2003 FB104 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
166925 2003 FN127 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166926 2003 GL3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166927 2003 GQ8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
166928 2003 GD13 01/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166929 2003 GP43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166930 2003 GA48 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166931 2003 HQ 20/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166932 2003 HT10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166933 2003 HN11 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166934 2003 HB16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
166935 2003 HF28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166936 2003 HP28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166937 2003 HF39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166938 2003 HC40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166939 2003 HD41 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166940 2003 HU44 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
166941 2003 HQ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166942 2003 HP48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166943 2003 HL50 29/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166944 Seton 2003 HP53 25/04/2003 Goodricke-Pigott P. Kumar 1,7 km MPC · JPL
166945 2003 HS54 24/04/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
166946 2003 JD8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166947 2003 JS8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166948 2003 JL9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166949 2003 JU10 05/05/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
166950 2003 JJ14 08/05/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166951 2003 KB4 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
166952 2003 KE17 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
166953 2003 KE30 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
166954 2003 LY1 02/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166955 2003 MO4 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166956 2003 MK6 27/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166957 2003 MF8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166958 2003 MN8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166959 2003 MF12 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166960 2003 NS 01/07/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
166961 2003 NZ1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166962 2003 NB2 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166963 2003 NN2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
166964 2003 NK3 04/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166965 2003 NZ7 08/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166966 2003 OT1 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
166967 2003 OH2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166968 2003 OQ2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
166969 2003 OR3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
166970 2003 OV3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
166971 2003 OD4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
166972 2003 OJ4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
166973 2003 OV5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
166974 2003 OZ5 24/07/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
166975 2003 OE10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166976 2003 OW10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
166977 2003 OK12 22/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
166978 2003 OJ13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
166979 2003 OP14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166980 2003 OH15 23/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166981 2003 OC19 30/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166982 2003 OT21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
166983 2003 OT23 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
166984 2003 OX25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166985 2003 OW27 24/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166986 2003 OO28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166987 2003 OW28 24/07/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166988 2003 OC30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166989 2003 OL30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166990 2003 OR32 24/07/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166991 2003 PY 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166992 2003 PX1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
166993 2003 PY1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
166994 2003 PZ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
166995 2003 PQ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
166996 2003 PC4 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
166997 2003 PA5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166998 2003 PE5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166999 2003 PR5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167000 2003 PE6 01/08/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL

162.000s  • 163.000s  • 164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001