Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/155001–156000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155001 2005 NT62 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
155002 2005 NN102 12/07/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155003 2005 NX102 10/07/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
155004 2005 OY9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
155005 2005 OP14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
155006 2005 OU14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
155007 2005 OB15 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
155008 2005 OM16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155009 2005 OA19 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155010 2005 PR9 04/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
155011 2005 PR17 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
155012 2005 QM4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155013 2005 QK7 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
155014 2005 QG12 24/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
155015 2005 QF17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155016 2005 QS19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
155017 2005 QK26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
155018 2005 QK28 28/08/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
155019 2005 QY31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155020 2005 QC38 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
155021 2005 QD45 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155022 2005 QP47 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155023 2005 QK54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155024 2005 QD67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
155025 2005 QM71 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155026 2005 QC73 29/08/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155027 2005 QF75 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
155028 2005 QR82 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155029 2005 QY82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
155030 2005 QF84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
155031 2005 QW94 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
155032 2005 QP95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155033 2005 QY116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
155034 2005 QJ127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155035 2005 QV129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155036 2005 QH133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155037 2005 QP157 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
155038 2005 QR160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155039 2005 QY165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
155040 2005 QX171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155041 2005 QZ172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155042 2005 RQ5 02/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
155043 2005 RR5 05/09/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155044 2005 RE8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
155045 2005 RF8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155046 2005 RB10 03/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155047 2005 RO10 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155048 2005 RH24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
155049 2005 RJ27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
155050 2005 RU27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155051 2005 RY30 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155052 2005 SA3 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155053 2005 SV9 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155054 2005 SN19 25/09/2005 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
155055 2005 SO23 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155056 2005 SB24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155057 2005 SG24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
155058 2005 SU24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
155059 2005 SF28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155060 2005 SG28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155061 2005 ST30 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
155062 2005 SL32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155063 2005 SP35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155064 2005 SQ39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155065 2005 SL40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155066 2005 SR54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155067 2005 SH58 26/09/2005 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 960 m MPC · JPL
155068 2005 SC59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155069 2005 SA65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155070 2005 SB69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155071 2005 SS71 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
155072 2005 SS73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155073 2005 SP77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155074 2005 SH90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155075 2005 SZ96 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155076 2005 SH103 25/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
155077 2005 SX103 25/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
155078 2005 SG104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155079 2005 SM112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
155080 2005 SC130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155081 2005 SH130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155082 2005 SF131 29/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155083 Banneker 2005 SE134 30/09/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,1 km MPC · JPL
155084 2005 ST137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155085 2005 SW147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155086 2005 SE148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155087 2005 SL149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155088 2005 ST158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
155089 2005 SK159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155090 2005 SJ164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155091 2005 SX164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
155092 2005 SX169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155093 2005 SP183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
155094 2005 SB192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
155095 2005 SJ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155096 2005 SW203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155097 2005 SE211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155098 2005 SF214 30/09/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
155099 2005 SP214 30/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155100 2005 SX214 30/09/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155101 2005 SM218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155102 2005 SB219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155103 2005 SC225 29/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
155104 2005 SO225 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155105 2005 SH227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155106 2005 SX231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155107 2005 SZ237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155108 2005 SW242 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155109 2005 SM244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155110 2005 TB 01/10/2005 Catalina CSS APO 680 m MPC · JPL
155111 2005 TP5 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
155112 2005 TU25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155113 2005 TO42 03/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
155114 2005 TY42 04/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
155115 2005 TR46 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
155116 Verkhivnya 2005 TJ49 08/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,5 km MPC · JPL
155117 2005 TE50 09/10/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,0 km MPC · JPL
155118 2005 TK53 12/10/2005 RAS R. Hutsebaut 3,9 km MPC · JPL
155119 2005 TR55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
155120 2005 TW64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155121 2005 TE68 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155122 2005 TZ72 05/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
155123 2005 TX78 07/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
155124 2005 TD99 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
155125 2005 TN107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
155126 2005 TY109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
155127 2005 TX110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155128 2005 TM117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
155129 2005 TT123 07/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155130 2005 TH126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
155131 2005 TQ127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155132 2005 TV132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155133 2005 TW140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155134 2005 TX152 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155135 2005 TC165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155136 2005 TS166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155137 2005 TZ166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155138 Pucinskas 2005 TM169 09/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
155139 2005 TF173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155140 2005 UD 22/10/2005 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
155141 2005 UY 20/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
155142 Tenagra 2005 UD4 26/10/2005 Tenagra II J.-C. Merlin 2,4 km MPC · JPL
155143 2005 UB10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155144 2005 UG14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155145 2005 UR18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155146 2005 UF29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
155147 2005 UZ29 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
155148 2005 UC57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155149 2005 UE61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155150 2005 UL67 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
155151 2005 UH69 23/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155152 2005 UE78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
155153 2005 UV78 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
155154 2005 UW78 25/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
155155 2005 UD79 25/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
155156 2005 UR79 25/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
155157 2005 UF80 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
155158 2005 UL80 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155159 2005 UK83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155160 2005 US96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155161 2005 UQ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155162 2005 UZ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155163 2005 UJ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155164 2005 UN141 25/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
155165 2005 UU147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155166 2005 UU151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155167 2005 UG172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155168 2005 UC175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155169 2005 UF186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
155170 2005 UK191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155171 2005 UX205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155172 2005 UJ214 24/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
155173 2005 US216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155174 2005 UA220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155175 2005 UP247 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155176 2005 UH248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155177 2005 UR272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155178 2005 UX274 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155179 2005 UH277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155180 2005 UF289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
155181 2005 UY315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155182 2005 UL317 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155183 2005 UB327 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
155184 2005 UW329 28/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
155185 2005 UX330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155186 2005 UY334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
155187 2005 UC335 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155188 2005 UM349 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
155189 2005 UN355 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155190 2005 UV355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155191 2005 UZ365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155192 2005 UV371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
155193 2005 UH377 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155194 2005 UK381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
155195 2005 UG396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155196 2005 UM419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155197 2005 UO429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155198 2005 UO432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155199 2005 UU433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155200 2005 UC438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155201 2005 UL440 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
155202 2005 UU444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
155203 2005 UV444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
155204 2005 UX445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155205 2005 UV449 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155206 2005 UP457 31/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
155207 2005 UO460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
155208 2005 UV460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155209 2005 UV481 31/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
155210 2005 UG483 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155211 2005 UP485 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155212 2005 UQ489 23/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
155213 2005 UU494 25/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
155214 2005 UK508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155215 Vámostibor 2005 VU2 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
155216 2005 VV2 05/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,7 km MPC · JPL
155217 2005 VH5 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
155218 2005 VL7 13/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155219 2005 VX23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155220 2005 VM25 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155221 2005 VT38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
155222 2005 VY52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
155223 2005 VH53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155224 2005 VW60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155225 2005 VR63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
155226 2005 VV70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155227 2005 VD71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155228 2005 VB98 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155229 2005 VD118 15/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155230 2005 VQ118 15/11/2005 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
155231 2005 WV2 19/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
155232 2005 WL5 20/11/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
155233 2005 WO8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155234 2005 WK16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155235 2005 WX17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155236 2005 WO18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155237 2005 WP18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155238 2005 WY18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155239 2005 WB19 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155240 2005 WO21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155241 2005 WO22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155242 2005 WQ24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
155243 2005 WW25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155244 2005 WH29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155245 2005 WJ38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155246 2005 WE44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155247 2005 WK46 22/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
155248 2005 WN46 24/11/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
155249 2005 WU48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155250 2005 WW57 25/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155251 2005 WC59 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155252 2005 WU60 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
155253 2005 WX66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155254 2005 WB68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155255 2005 WO73 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155256 2005 WH76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155257 2005 WL81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
155258 2005 WP86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155259 2005 WQ86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
155260 2005 WH89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
155261 2005 WE95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155262 2005 WL95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
155263 2005 WM98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155264 2005 WN99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
155265 2005 WM103 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155266 2005 WP105 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155267 2005 WE106 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155268 2005 WE108 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155269 2005 WC113 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
155270 Dianawheeler 2005 WH113 25/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
155271 2005 WJ114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155272 2005 WT118 25/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
155273 2005 WR119 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155274 2005 WM146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155275 2005 WJ154 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155276 2005 WV155 29/11/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
155277 2005 WJ159 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155278 2005 WR168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155279 2005 WW173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155280 2005 WR181 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
155281 2005 WX184 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155282 2005 WC186 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155283 2005 WS187 29/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
155284 2005 WC190 20/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
155285 2005 WH191 21/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
155286 2005 WU192 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155287 2005 XK1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155288 2005 XY5 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155289 2005 XE26 04/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155290 Anniegrauer 2005 XJ40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
155291 2005 XO56 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155292 2005 XT64 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155293 2005 XO65 02/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155294 2005 XY65 07/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
155295 2005 XN77 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155296 2005 YJ 20/12/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
155297 2005 YS9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155298 2005 YG19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155299 2005 YD25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155300 2005 YG40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155301 2005 YU43 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155302 2005 YS46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
155303 2005 YU53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155304 2005 YE57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155305 2005 YU73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
155306 2005 YA75 24/12/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
155307 2005 YB133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155308 2005 YA137 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
155309 2005 YS141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
155310 2005 YF156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155311 2005 YW159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155312 2005 YC168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
155313 2005 YZ170 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155314 2005 YW206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155315 2005 YM219 31/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155316 2005 YP275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155317 2005 YU283 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
155318 2006 AP18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
155319 2006 AC31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155320 2006 AC32 05/01/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155321 2006 AA55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155322 2006 AR56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
155323 2006 AD70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155324 2006 AY81 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155325 2006 AG86 02/01/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155326 2006 AN97 06/01/2006 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
155327 2006 AV99 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
155328 2006 BG13 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
155329 2006 BJ43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155330 2006 BN61 22/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
155331 2006 BD104 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
155332 2006 BA157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
155333 2006 BK196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
155334 2006 DZ169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,4 km MPC · JPL
155335 2006 EV 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
155336 2006 GA1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
155337 2006 KH89 29/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
155338 2006 MZ1 20/06/2006 Catalina CSS APO · 280 m MPC · JPL
155339 2006 RD83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155340 2006 SK198 28/09/2006 Catalina CSS AMO 2,0 km MPC · JPL
155341 2006 SA218 30/09/2006 Siding Spring SSS 810 m MPC · JPL
155342 2006 XD40 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155343 2006 YU6 20/12/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
155344 2007 AP14 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155345 2007 AR14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155346 2007 AH23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155347 2007 BU31 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
155348 2007 BE44 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
155349 2007 CL17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155350 2007 CN21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155351 2007 CY24 08/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
155352 2007 CA25 08/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
155353 2007 CM25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155354 2007 CE27 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155355 2007 DU2 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155356 2707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
155357 6096 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155358 6231 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155359 6292 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
155360 1031 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
155361 1096 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
155362 3127 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
155363 3207 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
155364 3402 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
155365 4308 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
155366 4557 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
155367 5095 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155368 5120 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
155369 1981 EH15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
155370 1988 TX 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,6 km MPC · JPL
155371 1990 SB8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
155372 1991 TM15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
155373 1991 TV16 07/10/1991 Palomar A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
155374 1991 VZ10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
155375 1992 DP3 26/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155376 1992 RL5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
155377 1992 SW9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155378 1993 FF9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
155379 1993 FP50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
155380 1993 FU56 17/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
155381 1993 FY64 21/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
155382 1993 TZ15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
155383 1993 TC18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
155384 1993 TZ19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155385 1993 UO6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155386 1994 AF6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155387 1994 AC9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155388 1994 AR10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155389 1994 CY3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155390 1994 PP29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
155391 1994 PG30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
155392 1994 SE3 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155393 1995 BN5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155394 1995 CQ6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155395 1995 SA5 25/09/1995 Ondřejov L. Kotková 2,5 km MPC · JPL
155396 1995 SS14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155397 1995 SA19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155398 1995 SS31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155399 1995 SB47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155400 1995 UD1 21/10/1995 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155401 1995 UM14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155402 1995 UZ17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155403 1995 UC19 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155404 1995 UX38 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155405 1995 VH9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155406 1995 VS9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155407 1995 XB4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155408 1995 YF7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155409 1995 YN7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155410 1996 CE2 15/02/1996 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 1,9 km MPC · JPL
155411 1996 DG3 28/02/1996 Cloudcroft W. Offutt 940 m MPC · JPL
155412 1996 FO10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155413 1996 HS19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
155414 1996 HQ24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155415 1996 JZ5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
155416 1996 KJ2 17/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155417 1996 RC7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
155418 1996 SQ2 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155419 1996 TG34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155420 1996 VJ10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155421 1996 VT22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155422 1996 XR16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155423 1997 AZ19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155424 1997 BL5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155425 1997 ER6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155426 1997 GU13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155427 1997 LO5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
155428 1997 MU2 28/06/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
155429 1997 MB8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155430 1997 NS5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155431 1997 QL2 30/08/1997 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
155432 1997 SS2 25/09/1997 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 1,0 km MPC · JPL
155433 1997 UQ4 18/10/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
155434 1997 VQ8 03/11/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
155435 1997 WN6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155436 1997 WZ24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155437 1998 DE 17/02/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
155438 Velásquez 1998 DV 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
155439 1998 DF24 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
155440 1998 FN8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155441 1998 FP10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
155442 1998 HN9 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155443 1998 HX14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155444 1998 HJ35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
155445 1998 HL35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155446 1998 HK40 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155447 1998 HN41 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155448 1998 HB43 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155449 1998 HV94 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155450 1998 HT119 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155451 1998 HV134 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155452 1998 HN150 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155453 1998 HS154 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155454 1998 MU18 19/06/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
155455 1998 ML24 29/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155456 1998 QQ62 27/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
155457 1998 QK103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
155458 1998 QL111 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155459 1998 RS6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155460 1998 RB14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
155461 1998 RV37 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155462 1998 RG42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155463 1998 RM53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
155464 1998 RU70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155465 1998 RE79 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155466 1998 SJ9 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
155467 1998 SO20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155468 1998 SM65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
155469 1998 SB81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155470 1998 SH88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155471 1998 SC97 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155472 1998 SY98 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155473 1998 SW104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155474 1998 SO124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155475 1998 SP131 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155476 1998 SX141 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155477 1998 SG149 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155478 1998 SY162 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155479 1998 TG2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
155480 1998 TK2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
155481 1998 TJ25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155482 1998 TF38 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
155483 1998 UC27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
155484 1998 US34 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
155485 1998 VY11 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155486 1998 VT56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
155487 1998 WP8 27/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,1 km MPC · JPL
155488 1998 WJ35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155489 1998 XA8 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
155490 1998 XF27 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155491 1998 YR7 24/12/1998 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
155492 1999 AD15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155493 1999 BZ26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155494 1999 CY16 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
155495 1999 CW33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155496 1999 CF34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155497 1999 CL91 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155498 1999 CO102 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155499 1999 EU6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
155500 1999 EN12 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155501 1999 JX96 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155502 1999 JP97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155503 1999 LP5 11/06/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
155504 1999 LC7 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155505 1999 NR32 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155506 1999 NM40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155507 1999 RE5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155508 1999 RF22 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155509 1999 RP73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155510 1999 RR73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155511 1999 RU143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155512 1999 RH162 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155513 1999 RB172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155514 1999 RT172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
155515 1999 RZ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155516 1999 RG204 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
155517 1999 RH213 12/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
155518 1999 RS217 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155519 1999 RS251 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155520 1999 TH10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 7,7 km MPC · JPL
155521 1999 TM26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155522 1999 TF28 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155523 1999 TJ36 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
155524 1999 TL57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155525 1999 TR61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155526 1999 TV64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155527 1999 TU72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155528 1999 TX85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
155529 1999 TZ119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
155530 1999 TS121 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155531 1999 TB129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155532 1999 TR133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155533 1999 TU135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155534 1999 TY145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155535 1999 TR177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155536 1999 TO196 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155537 1999 TL204 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155538 1999 TC207 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155539 1999 TU221 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155540 1999 TN224 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
155541 1999 TJ250 09/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
155542 1999 TE260 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155543 1999 TC264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155544 1999 TX284 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155545 1999 TH306 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155546 1999 TP310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155547 1999 UZ14 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
155548 1999 UU21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155549 1999 UC29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155550 1999 UK31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
155551 1999 UL47 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
155552 1999 UA48 30/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
155553 1999 UY56 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155554 1999 VW57 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
155555 1999 VM59 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155556 1999 VP80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
155557 1999 VW96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155558 1999 VO127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155559 1999 VB147 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155560 1999 VD159 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155561 1999 VL161 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155562 1999 VD183 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155563 1999 VR197 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
155564 1999 VD204 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155565 1999 VX209 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155566 1999 VY209 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155567 1999 WX15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155568 1999 WN17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155569 1999 WU17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155570 1999 WE24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155571 1999 XC29 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155572 1999 XX47 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155573 1999 XG66 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155574 1999 XX73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
155575 1999 XL78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155576 1999 XY128 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155577 1999 XT135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155578 1999 XE145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155579 1999 XG219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
155580 1999 XE232 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
155581 1999 YN2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155582 1999 YN15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155583 2000 AY148 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
155584 2000 AF157 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155585 2000 AJ166 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155586 2000 AU182 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155587 2000 AN205 15/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
155588 2000 AQ209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155589 2000 AJ249 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
155590 2000 BZ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155591 2000 BK34 30/01/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155592 2000 CK 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
155593 2000 CK15 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155594 2000 CP22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155595 2000 CL31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155596 2000 CB42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155597 2000 CE61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155598 2000 CR69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155599 2000 CL74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
155600 2000 CC81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155601 2000 CY97 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155602 2000 CS111 06/02/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155603 2000 CB138 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155604 2000 DP20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155605 2000 DO40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155606 2000 DW44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155607 2000 DG55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155608 2000 DN75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155609 2000 DJ83 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155610 2000 DQ87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155611 2000 DA107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155612 2000 DW109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155613 2000 EW13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155614 2000 EO23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155615 2000 ED60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155616 2000 EU66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155617 2000 EH68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155618 2000 EJ75 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155619 2000 EF100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155620 2000 ER100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155621 2000 EV101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155622 2000 EE145 03/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155623 2000 EY149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155624 2000 EO180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155625 2000 FO2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155626 2000 FX14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155627 2000 FY17 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155628 2000 FG29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155629 2000 FP40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155630 2000 FS46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155631 2000 FH72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155632 2000 FQ73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
155633 2000 GE 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155634 2000 GJ2 05/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
155635 2000 GL4 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155636 2000 GP10 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
155637 2000 GZ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155638 2000 GD23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155639 2000 GU38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155640 2000 GJ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155641 2000 GT40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155642 2000 GQ46 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
155643 2000 GZ47 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
155644 2000 GY48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155645 2000 GM52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155646 2000 GT57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155647 2000 GW63 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
155648 2000 GN80 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155649 2000 GL88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155650 2000 GK92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155651 2000 GO98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155652 2000 GK131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
155653 2000 GD132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155654 2000 GT143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
155655 2000 GG144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
155656 2000 GY147 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155657 2000 GA152 06/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
155658 2000 GQ159 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155659 2000 GE173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155660 2000 HL3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155661 2000 HE5 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155662 2000 HE7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155663 2000 HM8 27/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
155664 2000 HA16 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155665 2000 HP23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155666 2000 HW26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
155667 2000 HQ28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155668 2000 HC43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155669 2000 HJ48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155670 2000 HS53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155671 2000 HU54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155672 2000 HF60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
155673 2000 HL60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155674 2000 HY64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155675 2000 HO66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155676 2000 HL94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155677 2000 JE2 03/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
155678 2000 JK2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155679 2000 JP2 04/05/2000 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
155680 2000 JU10 09/05/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,1 km MPC · JPL
155681 2000 JN21 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155682 2000 JM46 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155683 2000 JG53 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155684 2000 JT54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155685 2000 JF94 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155686 2000 KH26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155687 2000 KB38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155688 2000 KP49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
155689 2000 LV2 04/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
155690 2000 OO14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155691 2000 OS22 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155692 2000 OV28 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155693 2000 OY45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155694 2000 PA18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155695 2000 PP19 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155696 2000 QH24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155697 2000 QP24 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155698 2000 QS41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155699 2000 QR42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155700 2000 QE67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155701 2000 QS67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155702 2000 QJ69 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155703 2000 QY77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155704 2000 QJ89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155705 2000 QZ104 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155706 2000 QF122 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155707 2000 QP123 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155708 2000 QD138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155709 2000 QN147 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155710 2000 QW150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155711 2000 QP160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155712 2000 QA175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155713 2000 QS185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155714 2000 QK187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155715 2000 QK191 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155716 2000 QE196 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155717 2000 QQ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155718 2000 QT210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155719 2000 QD214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155720 2000 QF214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155721 2000 QQ214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155722 2000 QS222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
155723 2000 QK229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155724 2000 QD244 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155725 2000 RO8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155726 2000 RL35 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155727 2000 RN40 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155728 2000 RP47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155729 2000 RU63 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155730 2000 RQ64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155731 2000 RH81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155732 2000 RZ86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
155733 2000 RN89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155734 2000 RJ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
155735 2000 RZ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
155736 2000 RN103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
155737 2000 SK6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155738 2000 SB16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155739 2000 SY30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155740 2000 SF46 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155741 2000 SK56 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155742 2000 SH59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155743 2000 SO60 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155744 2000 SC61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155745 2000 SO67 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155746 2000 SX67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155747 2000 SV93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155748 2000 SV95 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155749 2000 SR97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155750 2000 SK102 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155751 2000 SY102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155752 2000 SP110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155753 2000 SJ112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155754 2000 SB118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155755 2000 SK124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155756 2000 SY127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155757 2000 SY132 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155758 2000 SJ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155759 2000 SG140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155760 2000 SP147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155761 2000 SN161 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
155762 2000 SC164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155763 2000 SJ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155764 2000 SS178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155765 2000 SM189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155766 2000 SO223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155767 2000 SZ228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155768 2000 SC232 26/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
155769 2000 ST232 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155770 2000 SF238 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155771 2000 SK238 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155772 2000 SM240 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155773 2000 ST240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155774 2000 SS244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155775 2000 SZ247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155776 2000 SD275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155777 2000 SY282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155778 2000 SF287 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155779 2000 SQ290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155780 2000 SM304 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155781 2000 SX311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155782 2000 SG334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
155783 2000 SH338 25/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155784 Ercol 2000 SH345 19/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
155785 2000 SS351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155786 2000 SD358 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
155787 2000 SL365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155788 2000 SR366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
155789 2000 TD9 01/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
155790 2000 TC10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155791 2000 TC15 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155792 2000 TL26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155793 2000 TM37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155794 2000 TZ52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155795 2000 UG10 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155796 2000 UQ13 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
155797 2000 UM39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
155798 2000 UU40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155799 2000 UO45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155800 2000 UT54 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155801 2000 UT61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155802 2000 UK65 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155803 2000 UL108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155804 2000 VA14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155805 2000 VD26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155806 2000 VE28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155807 2000 VU29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155808 2000 VF54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155809 2000 VE58 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155810 2000 VA60 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155811 2000 WL20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155812 2000 WS20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155813 2000 WZ26 26/11/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,5 km MPC · JPL
155814 2000 WY31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155815 2000 WU41 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155816 2000 WK67 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155817 2000 WR74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155818 2000 WK89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155819 2000 WS90 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155820 2000 WA95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155821 2000 WM126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155822 2000 WP130 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
155823 2000 WA151 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155824 2000 WP158 30/11/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
155825 2000 WW161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
155826 2000 WL172 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155827 2000 WA178 28/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155828 2000 XO2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155829 2000 XV21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155830 2000 XL23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155831 2000 XE47 15/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155832 2000 XB52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155833 2000 YB 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155834 2000 YG3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155835 2000 YA8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
155836 2000 YC22 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
155837 2000 YG26 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155838 2000 YV48 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155839 2000 YZ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155840 2000 YA60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155841 2000 YU69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155842 2000 YC87 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
155843 2000 YL100 30/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
155844 2000 YZ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155845 2001 AG3 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
155846 2001 AM27 05/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155847 2001 AD31 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155848 2001 AO44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
155849 2001 AK46 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155850 2001 AY46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155851 2001 BP10 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155852 2001 BB19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155853 2001 BA25 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155854 2001 BJ35 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155855 2001 BV38 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155856 2001 BD48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155857 2001 BJ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155858 2001 BT51 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
155859 2001 BY71 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155860 2001 BT77 25/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155861 2001 CA33 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155862 2001 CP33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
155863 2001 CQ34 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155864 2001 CE40 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
155865 2001 DK 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
155866 2001 DW10 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155867 2001 DO18 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155868 2001 DD26 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155869 2001 DK27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155870 2001 DL27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155871 2001 DG40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155872 2001 DM57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155873 2001 DB59 21/02/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
155874 2001 DQ82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155875 2001 DR91 20/02/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155876 2001 DS96 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155877 2001 DF106 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155878 2001 ED4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
155879 2001 EK4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
155880 2001 ED7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
155881 2001 EF19 14/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155882 2001 FJ26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155883 2001 FU38 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155884 2001 FC39 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
155885 2001 FZ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155886 2001 FP67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155887 2001 FU68 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
155888 2001 FY83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155889 2001 FK84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155890 2001 FY84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
155891 2001 FU87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
155892 2001 FP93 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
155893 2001 FL100 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155894 2001 FZ106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
155895 2001 FR108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155896 2001 FT108 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
155897 2001 FD116 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155898 2001 FZ116 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
155899 2001 FW135 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
155900 2001 FJ142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155901 2001 FK179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
155902 2001 FA184 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,4 km MPC · JPL
155903 2001 FN184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
155904 2001 HA14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155905 2001 HV66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
155906 2001 MR7 23/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
155907 2001 MV23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
155908 2001 NG4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
155909 2001 NF15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155910 2001 OH 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155911 2001 OQ38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155912 2001 OW40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155913 2001 OR43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155914 2001 OG55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155915 2001 OQ55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155916 2001 ON68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155917 2001 OH73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
155918 2001 OF86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155919 2001 ON95 31/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155920 2001 OG104 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155921 2001 OJ105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
155922 2001 PT5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
155923 2001 PB14 14/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
155924 2001 PG25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
155925 2001 PW27 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
155926 2001 PE29 15/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
155927 2001 PN43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
155928 2001 PO43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155929 2001 PG53 14/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
155930 2001 PJ54 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
155931 2001 PV58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
155932 2001 QD1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155933 2001 QB2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155934 2001 QB13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155935 2001 QN15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155936 2001 QG17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155937 2001 QP28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155938 2001 QR32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155939 2001 QY35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155940 2001 QX41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155941 2001 QL43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155942 2001 QS54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155943 2001 QR55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155944 2001 QW55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155945 2001 QD56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155946 2001 QK65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155947 2001 QB69 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155948 Maquet 2001 QA73 21/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,2 km MPC · JPL
155949 2001 QC75 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155950 2001 QP79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155951 2001 QD89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
155952 2001 QU91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155953 2001 QG93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155954 2001 QR95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
155955 2001 QS97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155956 2001 QX98 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155957 2001 QU99 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155958 2001 QL106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155959 2001 QF127 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
155960 2001 QV143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
155961 2001 QE145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155962 2001 QK145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155963 2001 QJ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
155964 2001 QL181 29/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
155965 2001 QU198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155966 2001 QF205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155967 2001 QA215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
155968 2001 QC219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155969 2001 QJ219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
155970 2001 QL220 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155971 2001 QK224 24/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
155972 2001 QW227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
155973 2001 QJ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155974 2001 QN236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155975 2001 QS238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155976 2001 QP239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155977 2001 QB240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155978 2001 QF242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155979 2001 QQ242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155980 2001 QR246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155981 2001 QC247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155982 2001 QE247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155983 2001 QM250 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155984 2001 QD256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155985 2001 QM256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155986 2001 QK258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155987 2001 QX258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155988 2001 QJ260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155989 2001 QF267 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155990 2001 QX283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155991 2001 QB284 18/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
155992 2001 QN296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155993 2001 RE1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155994 2001 RJ2 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155995 2001 RX5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
155996 2001 RD11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
155997 2001 RP16 12/09/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,9 km MPC · JPL
155998 2001 RQ21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155999 2001 RV26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156000 2001 RR27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001