Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/503001–504000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503001 2015 FX96 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503002 2015 FS98 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503003 2015 FW99 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503004 2015 FV101 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503005 2015 FK102 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503006 2015 FT102 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503007 2015 FX102 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503008 2015 FD106 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503009 2015 FN106 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503010 2015 FW108 02/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
503011 2015 FG109 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
503012 2015 FK110 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503013 2015 FL110 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503014 2015 FW110 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
503015 2015 FW111 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
503016 2015 FP112 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503017 2015 FB113 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503018 2015 FL115 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503019 2015 FT115 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503020 2015 FW116 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503021 2015 FE121 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503022 2015 FJ121 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503023 2015 FM121 02/11/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
503024 2015 FB123 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
503025 2015 FY135 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503026 2015 FL136 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503027 2015 FG139 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503028 2015 FF140 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503029 2015 FT140 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503030 2015 FM141 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503031 2015 FV141 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503032 2015 FK143 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503033 New Hampshire 503033|New Hampshire}} 03/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
503034 2015 FN144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503035 2015 FX145 16/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
503036 2015 FU146 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503037 2015 FX146 21/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
503038 2015 FG149 20/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
503039 2015 FR149 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503040 2015 FR150 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503041 2015 FW150 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503042 2015 FJ151 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503043 2015 FD152 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503044 2015 FU152 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503045 2015 FL153 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503046 2015 FL158 03/03/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
503047 2015 FV158 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
503048 2015 FY158 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503049 2015 FB159 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
503050 2015 FO161 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503051 2015 FR162 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503052 2015 FJ164 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503053 2015 FS165 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503054 2015 FH166 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
503055 2015 FB168 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503056 2015 FM170 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
503057 2015 FE171 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503058 2015 FC174 13/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
503059 2015 FP174 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503060 2015 FM177 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503061 2015 FZ179 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
503062 2015 FZ195 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503063 2015 FA196 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
503064 2015 FT205 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503065 2015 FU208 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
503066 2015 FU211 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
503067 2015 FV211 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
503068 2015 FW212 16/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
503069 2015 FG214 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
503070 2015 FX222 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503071 2015 FO224 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
503072 2015 FR229 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503073 2015 FK237 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
503074 2015 FN247 01/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
503075 2015 FK251 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503076 2015 FK253 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
503077 2015 FQ263 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
503078 2015 FY265 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503079 2015 FO267 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503080 2015 FF268 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503081 2015 FM279 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503082 2015 FE280 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
503083 2015 FG284 11/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
503084 2015 FM284 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503085 2015 FE290 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503086 2015 FF290 15/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
503087 2015 FT291 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
503088 2015 FN294 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503089 2015 FP294 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
503090 2015 FZ295 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503091 2015 FR296 14/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
503092 2015 FA298 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
503093 2015 FV298 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503094 2015 FT300 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503095 2015 FN301 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503096 2015 FF304 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
503097 2015 FJ306 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503098 2015 FJ309 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503099 2015 FE312 22/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
503100 2015 FG314 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503101 2015 FE315 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503102 2015 FK315 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503103 2015 FT315 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503104 2015 FV315 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503105 2015 FL316 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503106 2015 FS316 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503107 2015 FQ317 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503108 2015 FN318 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503109 2015 FA319 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503110 2015 FJ319 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503111 2015 FB320 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503112 2015 FU320 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
503113 2015 FV323 20/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
503114 2015 FS325 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503115 2015 FJ327 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503116 2015 FF329 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503117 2015 FH329 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
503118 2015 FG330 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503119 2015 FL331 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503120 2015 FX331 16/01/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
503121 2015 FE334 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503122 2015 FY341 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503123 2015 FA342 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503124 2015 FB342 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
503125 2015 FE343 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
503126 2015 FL343 28/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
503127 2015 FS363 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503128 2015 FS366 31/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
503129 2015 FP371 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
503130 2015 FL377 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503131 2015 FF380 18/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
503132 2015 FO383 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
503133 2015 FB384 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503134 2015 FE390 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503135 2015 GK3 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
503136 2015 GJ7 23/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
503137 2015 GE14 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503138 2015 GB15 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
503139 2015 GT15 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
503140 2015 GX15 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
503141 2015 GL17 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
503142 2015 GR17 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503143 2015 GZ19 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503144 2015 GD21 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
503145 2015 GE21 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503146 2015 GT21 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503147 2015 GG23 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503148 2015 GV24 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503149 2015 GR25 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
503150 2015 GZ25 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503151 2015 GJ26 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503152 2015 GY28 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503153 2015 GL29 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
503154 2015 GN30 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503155 2015 GM31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503156 2015 GU32 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503157 2015 GZ32 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503158 2015 GA33 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503159 2015 GE34 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503160 2015 GQ36 11/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
503161 2015 GS36 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
503162 2015 GT36 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503163 2015 GK37 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503164 2015 GM37 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503165 2015 GC38 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503166 2015 GD38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503167 2015 GM38 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503168 2015 GO38 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
503169 2015 GS38 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
503170 2015 GB39 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
503171 2015 GC39 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503172 2015 GE40 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503173 2015 GQ40 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503174 2015 GQ41 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
503175 2015 GH43 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503176 2015 GK43 08/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
503177 2015 GL43 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503178 2015 GM43 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503179 2015 GA44 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
503180 2015 GD44 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503181 2015 GH44 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503182 2015 GQ44 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503183 2015 GF45 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503184 2015 GH45 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
503185 2015 GX46 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503186 2015 GS48 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503187 2015 HM 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503188 2015 HX2 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
503189 2015 HX3 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503190 2015 HE4 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503191 2015 HC5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
503192 2015 HD5 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503193 2015 HL5 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503194 2015 HQ5 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
503195 2015 HL6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503196 2015 HA9 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
503197 2015 HA11 01/09/2013 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
503198 2015 HD12 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
503199 2015 HJ14 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503200 2015 HV14 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503201 2015 HF16 15/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
503202 2015 HM18 26/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503203 2015 HT20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503204 2015 HB21 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503205 2015 HY23 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503206 2015 HJ25 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503207 2015 HY28 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503208 2015 HH30 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503209 2015 HS30 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503210 2015 HB31 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503211 2015 HN34 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503212 2015 HM35 01/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503213 2015 HN36 11/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503214 2015 HX36 11/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
503215 2015 HV37 01/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
503216 2015 HB40 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
503217 2015 HD41 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
503218 2015 HA42 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
503219 2015 HN42 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503220 2015 HS42 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503221 2015 HV47 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503222 2015 HB51 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
503223 2015 HL63 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503224 2015 HL64 26/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
503225 2015 HC74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503226 2015 HO84 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
503227 2015 HG95 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
503228 2015 HK99 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503229 2015 HU101 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503230 2015 HC103 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
503231 2015 HP104 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503232 2015 HE108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503233 2015 HD109 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
503234 2015 HE118 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
503235 2015 HL137 08/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503236 2015 HQ138 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
503237 2015 HH145 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503238 2015 HD149 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503239 2015 HO152 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
503240 2015 HX171 29/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
503241 2015 HK173 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
503242 2015 HL175 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503243 2015 HN176 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
503244 2015 HR181 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503245 2015 JM2 26/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
503246 2015 KV6 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503247 2015 KP7 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503248 2015 KN9 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503249 2015 KU10 19/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503250 2015 KO15 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
503251 2015 KX17 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503252 2015 KJ18 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503253 2015 KB28 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
503254 2015 KF45 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503255 2015 KM71 01/09/2011 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
503256 2015 KL76 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503257 2015 KT78 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
503258 2015 KR81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503259 2015 KG84 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
503260 2015 KS105 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503261 2015 KY116 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
503262 2015 KE127 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
503263 2015 LT2 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503264 2015 LG4 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503265 2015 LK35 10/06/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
503266 2015 MS1 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503267 2015 MG51 29/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503268 2015 OA2 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
503269 2015 OB3 18/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
503270 2015 OA20 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503271 2015 PQ33 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503272 2015 PE231 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
503273 2015 PN291 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 21 km MPC · JPL
503274 2015 QE9 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
503275 2015 RS5 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
503276 2015 RE12 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
503277 2015 RT83 15/09/2015 Mayhill-ISON ISON 390 m MPC · JPL
503278 2015 SR1 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
503279 2015 TS144 01/06/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
503280 2015 TD300 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503281 2015 TC303 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503282 2015 UN4 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503283 2015 UU17 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503284 2015 VF78 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503285 2015 VW108 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
503286 2015 VM118 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
503287 2015 VA126 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
503288 2015 XT170 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503289 2015 XU288 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503290 2015 YF2 12/07/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
503291 2015 YY7 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
503292 2016 AD3 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
503293 2016 AA9 21/11/2006 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
503294 2016 AF24 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503295 2016 AM30 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503296 2016 AN36 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
503297 2016 AY53 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503298 2016 AW61 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
503299 2016 AP66 04/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
503300 2016 AF75 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503301 2016 AX78 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503302 2016 AB99 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503303 2016 AB109 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
503304 2016 AV110 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503305 2016 AO111 08/02/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
503306 2016 AB113 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503307 2016 AH113 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503308 2016 AL115 19/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
503309 2016 AN122 26/06/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
503310 2016 AF124 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503311 2016 AU124 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
503312 2016 AK125 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
503313 2016 AC126 16/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
503314 2016 AO127 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503315 2016 AG128 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
503316 2016 AQ129 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
503317 2016 AA131 15/08/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
503318 2016 AC131 04/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
503319 2016 AR142 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
503320 2016 AZ160 16/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503321 2016 AK164 04/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
503322 2016 AV178 11/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
503323 2016 AL181 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
503324 2016 AA192 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503325 2016 BB 12/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
503326 2016 BZ5 26/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
503327 2016 BB6 18/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503328 2016 BN8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503329 2016 BO8 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503330 2016 BT9 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
503331 2016 BT10 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
503332 2016 BN12 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
503333 2016 BG19 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503334 2016 BD20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
503335 2016 BG20 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503336 2016 BO25 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
503337 2016 BA26 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503338 2016 BM30 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503339 2016 BW36 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503340 2016 BY36 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503341 2016 BB39 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
503342 2016 BL39 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
503343 2016 BG41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
503344 2016 BM44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503345 2016 BJ48 01/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503346 2016 BM48 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503347 2016 BP56 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
503348 2016 BX58 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503349 2016 BX59 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
503350 2016 BH62 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503351 2016 BS62 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
503352 2016 BJ63 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
503353 2016 BR70 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503354 2016 BZ72 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503355 2016 BH75 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
503356 2016 BS79 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
503357 2016 BW79 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
503358 2016 CT 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
503359 2016 CO3 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
503360 2016 CB5 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503361 2016 CG7 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503362 2016 CT7 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503363 2016 CW7 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503364 2016 CE8 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503365 2016 CH9 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
503366 2016 CK13 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
503367 2016 CR13 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
503368 2016 CW14 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
503369 2016 CQ23 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
503370 2016 CL24 02/04/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
503371 2016 CD28 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503372 2016 CQ30 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
503373 2016 CL31 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
503374 2016 CS32 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503375 2016 CX32 15/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
503376 2016 CR35 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
503377 2016 CG49 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503378 2016 CO61 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
503379 2016 CK70 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503380 2016 CJ72 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503381 2016 CP72 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
503382 2016 CC79 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
503383 2016 CF94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503384 2016 CO102 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503385 2016 CX107 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503386 2016 CZ114 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
503387 2016 CP118 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503388 2016 CY120 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503389 2016 CQ143 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
503390 2016 CN148 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503391 2016 CO160 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
503392 2016 CC163 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503393 2016 CV188 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503394 2016 CP189 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503395 2016 CY196 05/05/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
503396 2016 CK202 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503397 2016 CX202 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503398 2016 CL206 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503399 2016 CF207 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503400 2016 CX207 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503401 2016 CC215 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503402 2016 CG227 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503403 2016 CG242 08/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
503404 2016 CW245 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503405 2016 CU247 19/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
503406 2016 CJ250 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503407 2016 CC251 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503408 2016 CV258 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503409 2016 CM259 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
503410 2016 CH261 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503411 2016 CR261 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503412 2016 DD 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503413 2016 DE 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
503414 2016 DY1 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
503415 2016 DC2 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
503416 2016 DS17 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
503417 2016 DA21 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
503418 2016 DD24 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
503419 2016 DZ24 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503420 2016 DE26 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
503421 2016 DL27 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
503422 2016 DP30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503423 2016 EC2 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503424 2016 EX4 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503425 2016 EC8 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
503426 2016 EY17 20/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
503427 2016 EX24 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503428 2016 EY24 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503429 2016 ES25 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503430 2016 ED32 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503431 2016 EP36 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503432 2016 EK54 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503433 2016 EF55 07/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
503434 2016 ES55 07/02/2011 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
503435 2016 EK61 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503436 2016 EX74 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503437 2016 EG75 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503438 2016 ES75 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
503439 2016 EA77 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503440 2016 EK80 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
503441 2016 ET87 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
503442 2016 EL88 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503443 2016 EZ88 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
503444 2016 EO95 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
503445 2016 EM110 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503446 2016 EJ111 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503447 2016 EA112 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503448 2016 EB112 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503449 2016 EQ113 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503450 2016 EV115 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
503451 2016 EY115 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
503452 2016 EC116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503453 2016 EW118 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503454 2016 EQ119 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503455 2016 EV119 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503456 2016 EX121 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503457 2016 EF122 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503458 2016 EN124 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503459 2016 EC126 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503460 2016 ET127 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503461 2016 EC133 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
503462 2016 EH139 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503463 2016 EU139 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
503464 2016 EK141 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
503465 2016 EC144 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503466 2016 ET144 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503467 2016 ED145 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
503468 2016 EG145 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503469 2016 EW145 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503470 2016 EK146 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
503471 2016 ES147 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503472 2016 EY147 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503473 2016 EO148 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503474 2016 EY152 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503475 2016 EP157 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
503476 2016 ET158 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
503477 2016 EJ159 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
503478 2016 EF162 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
503479 2016 ET163 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
503480 2016 EX164 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503481 2016 EU167 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
503482 2016 EO172 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503483 2016 EJ173 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503484 2016 EQ175 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503485 2016 EU175 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
503486 2016 EN178 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
503487 2016 EA181 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
503488 2016 EZ181 20/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503489 2016 EM186 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503490 2016 ES187 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
503491 2016 EH188 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
503492 2016 EM188 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
503493 2016 EP191 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
503494 2016 EY191 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503495 2016 EC192 31/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503496 2016 EK192 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
503497 2016 EC196 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
503498 2016 EO196 03/03/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
503499 2016 EX198 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
503500 2016 EJ199 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503501 2016 EX200 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503502 2016 EG201 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503503 2016 EH201 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503504 2016 ER202 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
503505 2016 ES202 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503506 2016 FP 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
503507 2016 FK1 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503508 2016 FO1 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
503509 2016 FQ3 27/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
503510 2016 FE4 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503511 2016 FL4 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
503512 2016 FD5 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503513 2016 FJ5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503514 2016 FY6 30/01/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
503515 2016 FN7 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503516 2016 FW8 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
503517 2016 FE9 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
503518 2016 FK9 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503519 2016 FO9 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503520 2016 FZ9 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503521 2016 FB11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503522 2016 FT11 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503523 2016 FN12 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
503524 2016 FW15 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
503525 2016 FV16 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
503526 2016 FL17 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
503527 2016 FM17 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503528 2016 FO17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503529 2016 FG20 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
503530 2016 FN20 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503531 2016 FF21 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503532 2016 FJ21 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503533 2016 FL21 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503534 2016 FN21 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503535 2016 FL24 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503536 2016 FN24 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503537 2016 FL25 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503538 2016 FP25 28/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
503539 2016 FD27 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503540 2016 FK27 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503541 2016 FF29 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
503542 2016 FN30 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
503543 2016 FD31 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503544 2016 FL31 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503545 2016 FQ34 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503546 2016 FC35 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
503547 2016 FS36 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503548 2016 FW36 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503549 2016 FL41 10/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
503550 2016 FM41 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
503551 2016 FN42 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503552 2016 FB43 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
503553 2016 FF43 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
503554 2016 FP46 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503555 2016 FR47 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
503556 2016 FE48 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
503557 2016 FM48 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503558 2016 FO48 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503559 2016 FT49 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
503560 2016 FV51 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503561 2016 FT52 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503562 2016 FP54 12/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
503563 2016 FJ56 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503564 2016 FH57 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503565 2016 FT57 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503566 2016 GO5 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
503567 2016 GZ6 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503568 2016 GL9 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503569 2016 GU9 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
503570 2016 GK11 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503571 2016 GX11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503572 2016 GC14 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503573 2016 GD20 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
503574 2016 GN29 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503575 2016 GL33 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503576 2016 GP34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503577 2016 GN39 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503578 2016 GS48 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503579 2016 GY49 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503580 2016 GV50 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503581 2016 GF51 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503582 2016 GY51 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
503583 2016 GD53 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503584 2016 GY54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503585 2016 GX55 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503586 2016 GY56 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503587 2016 GB57 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503588 2016 GN59 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503589 2016 GO64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503590 2016 GZ64 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503591 2016 GF65 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503592 2016 GT65 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503593 2016 GF66 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
503594 2016 GC68 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503595 2016 GH70 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
503596 2016 GS71 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
503597 2016 GC75 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503598 2016 GA78 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503599 2016 GQ78 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503600 2016 GY87 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503601 2016 GQ91 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503602 2016 GA93 25/09/2013 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
503603 2016 GT93 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
503604 2016 GQ95 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503605 2016 GP96 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503606 2016 GX98 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503607 2016 GG101 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
503608 2016 GZ107 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
503609 2016 GK108 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503610 2016 GZ108 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503611 2016 GN109 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503612 2016 GF111 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
503613 2016 GH124 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503614 2016 GT125 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503615 2016 GC126 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503616 2016 GM126 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503617 2016 GU127 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503618 2016 GN128 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503619 2016 GP128 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503620 2016 GY129 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503621 2016 GL130 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503622 2016 GS130 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503623 2016 GK132 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503624 2016 GD133 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
503625 2016 GO135 23/08/1998 Xinglong SCAP 780 m MPC · JPL
503626 2016 GV135 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503627 2016 GE138 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503628 2016 GU140 07/03/2011 Piszkéstető Stn. K. Sárneczky, J. Kelemen 1,6 km MPC · JPL
503629 2016 GB145 17/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
503630 2016 GX146 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503631 2016 GC147 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
503632 2016 GA166 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503633 2016 GL169 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503634 2016 GR169 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
503635 2016 GW170 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503636 2016 GX170 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
503637 2016 GV172 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503638 2016 GF173 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503639 2016 GP173 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503640 2016 GU174 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
503641 2016 GC178 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
503642 2016 GW178 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503643 2016 GQ182 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503644 2016 GU188 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503645 2016 GO189 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503646 2016 GQ189 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
503647 2016 GE190 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
503648 2016 GG191 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
503649 2016 GX191 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503650 2016 GM192 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503651 2016 GJ200 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503652 2016 GU204 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503653 2016 GV205 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
503654 2016 GU207 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503655 2016 GW207 16/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
503656 2016 GC218 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503657 2016 GO219 18/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
503658 2016 GT222 18/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503659 2016 GV222 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503660 2016 GZ232 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503661 2016 GR237 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503662 2016 GH240 10/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
503663 2016 GG242 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
503664 2016 GB245 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503665 2016 GE245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503666 2016 GP245 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503667 2016 GH246 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
503668 2016 GW246 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
503669 2016 GW248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
503670 2016 HY 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503671 2016 HA1 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503672 2016 HZ1 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
503673 2016 HX2 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
503674 2016 HH3 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
503675 2016 HM5 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503676 2016 HH6 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503677 2016 HZ6 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503678 2016 HR7 20/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
503679 2016 HZ7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503680 2016 HH8 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503681 2016 HL8 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
503682 2016 HY8 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503683 2016 HS9 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503684 2016 HZ9 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503685 2016 HL10 12/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
503686 2016 HS10 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503687 2016 HK15 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503688 2016 HW17 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503689 2016 HR18 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
503690 2016 HH20 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
503691 2016 HD22 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
503692 2016 JM2 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503693 2016 JG4 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
503694 2016 JJ4 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503695 2016 JP6 27/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
503696 2016 JB7 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
503697 2016 JF9 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503698 2016 JL9 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
503699 2016 JU10 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
503700 2016 JV10 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503701 2016 JF11 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503702 2016 JP11 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503703 2016 JO12 05/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
503704 2016 JE14 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
503705 2016 JD15 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503706 2016 JJ15 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
503707 2016 JL16 21/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
503708 2016 JU16 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
503709 2016 JZ19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503710 2016 JB20 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503711 2016 JU20 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
503712 2016 JL21 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503713 2016 JO21 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503714 2016 JE23 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503715 2016 JH23 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503716 2016 JE25 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
503717 2016 JY25 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
503718 2016 JT27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503719 2016 JY27 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503720 2016 JP28 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
503721 2016 JN30 21/03/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
503722 2016 JG33 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
503723 2016 JL35 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503724 2016 JP36 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
503725 2016 JB37 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
503726 2016 JV38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503727 2016 KO2 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503728 2016 LR3 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
503729 2016 LE5 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
503730 2016 LF5 27/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
503731 2016 LM7 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503732 2016 LV16 12/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
503733 2016 LT20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503734 2016 LV21 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503735 2016 LG24 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
503736 2016 LH24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503737 2016 LQ24 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503738 2016 LJ25 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503739 2016 LU25 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503740 2016 LU27 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
503741 2016 LU28 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
503742 2016 LD31 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
503743 2016 LN31 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503744 2016 LU34 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
503745 2016 LY36 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503746 2016 LY41 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
503747 2016 LV43 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503748 2016 LQ47 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503749 2016 MM1 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503750 2016 MJ2 06/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
503751 2016 MW2 11/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
503752 2016 MZ2 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
503753 2016 NP2 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
503754 2016 NY2 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
503755 2016 ND3 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503756 2016 NN4 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
503757 2016 NQ4 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
503758 2016 NP11 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503759 2016 NB20 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503760 2016 NT23 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503761 2016 NT53 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503762 2016 OS4 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
503763 2016 PS9 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503764 2016 PZ12 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
503765 2016 PE37 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503766 2016 PX67 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503767 2016 PC68 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503768 2016 PH74 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
503769 2016 QA10 14/03/2013 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
503770 2016 QB29 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503771 2016 QX31 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
503772 2016 QQ36 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
503773 2016 QB43 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
503774 2016 QS47 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503775 2016 QD55 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
503776 2016 QK57 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503777 2016 QV65 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503778 2016 QE66 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503779 2016 QR67 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
503780 2016 QS67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
503781 2016 QN68 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503782 2016 RZ21 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
503783 2016 RA23 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503784 2016 RD42 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
503785 2016 UW67 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
503786 2016 UJ146 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
503787 2016 WW6 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503788 2016 WL25 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
503789 2016 XR21 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
503790 2016 YV7 27/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
503791 2016 YB10 29/07/2005 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
503792 2017 AB15 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503793 2017 BK4 20/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
503794 2017 BK12 13/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
503795 2017 BQ111 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503796 2017 CW6 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503797 2017 DT33 16/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
503798 2017 DK35 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503799 2017 EX11 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503800 2017 FM55 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503801 2017 GA7 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
503802 2017 HR22 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
503803 2017 HW31 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
503804 2017 HB32 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503805 2017 HU42 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
503806 2017 JP1 26/03/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
503807 2017 JO3 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
503808 2017 JB4 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503809 2017 KU2 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503810 2017 KL5 06/09/2012 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
503811 2017 KV5 14/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
503812 2017 KZ8 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
503813 2017 KN10 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503814 2017 KA12 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503815 2017 KB12 30/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
503816 2017 KK12 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
503817 2017 KO12 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
503818 2017 KU12 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503819 2017 KX15 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
503820 2017 KC16 06/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
503821 2017 KE16 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
503822 2017 KG16 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503823 2017 KT18 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
503824 2017 KV19 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
503825 2017 KX19 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
503826 2017 KY19 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503827 2017 KP20 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
503828 2017 KU24 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
503829 2017 KK25 28/03/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
503830 2017 KL26 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503831 2017 KR26 15/09/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
503832 2017 KZ26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503833 2017 KT27 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
503834 2017 KV27 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
503835 2017 KZ27 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
503836 2017 KS29 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
503837 2017 KX30 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
503838 2017 KR33 19/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
503839 2017 KU33 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
503840 2017 KO35 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
503841 2017 KR35 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
503842 2017 KU35 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503843 2017 KW35 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
503844 2017 LK1 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
503845 2017 MV3 18/05/2010 WISE WISE 900 m MPC · JPL
503846 2017 MG5 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
503847 2017 MF8 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
503848 4702 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
503849 1453 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
503850 4150 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
503851 1995 TZ3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503852 1995 TN4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503853 1995 VU8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503854 1996 RA7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
503855 1996 SO5 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503856 1996 TC34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
503857 1996 VM16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503858 1998 HQ151 28/04/1998 Mauna Kea C. Trujillo, D. J. Tholen, D. C. Jewitt, J. X. Luu 77 km MPC · JPL
503859 1998 QO52 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
503860 1998 TM1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503861 1998 WZ1 16/11/1998 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
503862 1999 BG31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
503863 1999 SU3 21/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
503864 1999 SJ24 29/09/1999 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
503865 1999 VM11 06/11/1999 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
503866 1999 VH83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503867 1999 VS84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503868 2000 AK42 03/01/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
503869 2000 GW23 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
503870 2000 QW225 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
503871 2000 SL 17/09/2000 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
503872 2000 SK52 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
503873 2000 SQ164 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
503874 2000 SH272 28/09/2000 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
503875 2000 SB304 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
503876 2000 ST336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
503877 2000 SR344 29/09/2000 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
503878 2000 SS347 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
503879 2000 UJ3 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
503880 2000 YJ29 23/12/2000 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
503881 2001 BZ2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
503882 2001 BL40 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
503883 2001 QF331 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 128 km MPC · JPL
503884 2001 SP152 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
503885 2001 SU166 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
503886 2001 SM243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
503887 2001 TB53 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
503888 2001 TE213 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
503889 2001 TQ259 11/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
503890 2001 TM263 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503891 2001 UT6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
503892 2001 UF18 26/10/2001 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
503893 2001 UX38 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
503894 2001 UO131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
503895 2001 UY171 18/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
503896 2001 UL220 21/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
503897 2001 VA4 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503898 2001 WO64 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
503899 2001 XX11 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
503900 2001 XU33 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
503901 2001 XN181 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
503902 2001 YH44 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
503903 2002 AR147 14/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
503904 2002 AO193 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
503905 2002 CU5 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
503906 2002 CK9 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503907 2002 CD66 08/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
503908 2002 CQ162 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
503909 2002 CH293 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
503910 2002 CD316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503911 2002 FD6 21/03/2002 Socorro LINEAR 120 m MPC · JPL
503912 2002 FM23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
503913 2002 JD58 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503914 2002 OK33 29/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
503915 2002 QD71 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
503916 2002 QT96 18/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
503917 2002 RW71 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
503918 2002 RD156 11/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
503919 2002 RJ266 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
503920 2002 TT299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503921 2002 TB335 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
503922 2002 UF4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
503923 2002 WL32 25/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
503924 2002 XW71 11/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
503925 2002 YT15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503926 2003 BG59 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
503927 2003 BN93 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
503928 2003 EL35 06/03/2003 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
503929 2003 KJ11 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503930 2003 NA11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
503931 2003 QN8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
503932 2003 QW102 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
503933 2003 SK28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
503934 2003 SR48 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
503935 2003 SW96 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503936 2003 SV278 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
503937 2003 SO323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
503938 2003 SL429 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
503939 2003 TR36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
503940 2003 UA3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
503941 2003 UV11 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 260 m MPC · JPL
503942 2003 UV30 30/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
503943 2003 UV84 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
503944 2003 UB138 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
503945 2003 UF190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
503946 2003 UU232 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
503947 2003 UD242 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
503948 2003 UW247 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
503949 2003 UN287 21/10/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
503950 2003 WJ49 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
503951 2003 WY154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
503952 2003 YM130 03/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
503953 2004 CG68 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
503954 2004 EL27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
503955 2004 ED107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
503956 2004 NM25 11/07/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
503957 2004 PU9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
503958 2004 PK13 07/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
503959 2004 PO69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
503960 2004 QF1 19/08/2004 Socorro LINEAR APO 780 m MPC · JPL
503961 2004 QU15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503962 2004 QD28 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
503963 2004 RE88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503964 2004 RB97 08/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
503965 2004 RK102 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
503966 2004 RX109 27/08/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
503967 2004 RC113 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
503968 2004 RB158 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
503969 2004 RE159 10/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
503970 2004 RQ162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
503971 2004 RD180 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
503972 2004 RT271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503973 2004 RM275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
503974 2004 SK19 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
503975 2004 SE44 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
503976 2004 SZ52 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503977 2004 TB22 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
503978 2004 TG34 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503979 2004 TK43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503980 2004 TG86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
503981 2004 TS90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
503982 2004 TV91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503983 2004 TN93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503984 2004 TT99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
503985 2004 TU108 07/10/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
503986 2004 TP183 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503987 2004 TQ188 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
503988 2004 TJ202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
503989 2004 TQ295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
503990 2004 TG297 11/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
503991 2004 TX359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
503992 2004 VC12 03/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
503993 2004 VR20 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
503994 2004 VZ22 04/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
503995 2004 VU54 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
503996 2004 VJ75 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
503997 2004 XB71 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
503998 2004 XD78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
503999 2004 XN111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
504000 2004 YC26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s  • 504.000s  • 505.000s  • 506.000s  • 507.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001