Danh sách tiểu hành tinh/466001–467000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466001 2011 FB84 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466002 2011 FJ106 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466003 2011 FJ146 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466004 2011 GZ1 03/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
466005 2011 GB4 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466006 2011 GM13 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466007 2011 GQ27 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466008 2011 GE29 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466009 2011 GW30 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466010 2011 GO42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466011 2011 GT45 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466012 2011 GQ56 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466013 2011 GE73 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466014 2011 GN79 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466015 2011 GA83 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466016 2011 GB83 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466017 2011 HW1 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466018 2011 HR21 16/07/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
466019 2011 HF30 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466020 2011 HQ35 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466021 2011 HD41 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466022 2011 HQ55 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466023 2011 HL57 15/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466024 2011 HJ71 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466025 2011 HW80 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466026 2011 HA81 16/10/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
466027 2011 HV82 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466028 2011 HJ84 25/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
466029 2011 HO90 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466030 2011 HJ94 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466031 2011 HL96 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466032 2011 HE101 10/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466033 2011 HA103 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466034 2011 JC13 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466035 2011 JL13 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466036 2011 JQ14 25/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
466037 2011 JR18 03/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
466038 2011 JV31 27/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
466039 2011 KG 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466040 2011 KB16 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466041 2011 KX21 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466042 2011 KM26 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466043 2011 KK30 16/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
466044 2011 KY37 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466045 2011 LY13 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466046 2011 LN14 01/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466047 2011 LE15 20/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
466048 2011 LV21 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466049 2011 LY21 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466050 2011 OQ19 18/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466051 2011 OG49 28/07/2011 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
466052 2011 PX4 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466053 2011 QF23 26/08/2011 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
466054 2011 QN94 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466055 2011 QQ98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
466056 2011 SL57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466057 2011 SJ104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466058 2011 SF211 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
466059 2011 SD215 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466060 2011 TN3 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466061 2011 UQ97 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466062 2011 UT103 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466063 2011 UG191 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466064 2011 UM197 02/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
466065 2011 UH276 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
466066 2011 UB296 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466067 2011 WB73 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466068 2011 WB98 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466069 2011 WC106 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466070 2011 WC136 07/10/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
466071 2011 WV145 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466072 2011 YF10 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466073 2011 YA20 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466074 2011 YZ24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466075 2011 YM34 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466076 2011 YT49 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466077 2011 YA58 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466078 2012 AU6 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466079 2012 AJ13 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466080 2012 AP21 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466081 2012 AB24 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466082 2012 BR5 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466083 2012 BJ9 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466084 2012 BK24 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
466085 2012 BL71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466086 2012 BP88 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466087 2012 BK91 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466088 2012 BW100 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466089 2012 BZ106 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466090 2012 BO108 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466091 2012 BP109 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466092 2012 BU111 19/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466093 2012 BN124 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
466094 2012 BV131 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466095 2012 BZ142 15/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
466096 2012 CF1 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466097 2012 CC3 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
466098 2012 CZ8 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466099 2012 CO14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466100 2012 CN15 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466101 2012 CT22 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466102 2012 CV23 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466103 2012 CF34 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466104 2012 CX34 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466105 2012 CG40 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
466106 2012 CX47 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
466107 2012 CP50 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
466108 2012 CA51 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466109 2012 DZ8 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466110 2012 DR14 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466111 2012 DL20 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466112 2012 DB29 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466113 2012 DN35 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466114 2012 DN38 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466115 2012 DE50 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466116 2012 DR51 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466117 2012 DX66 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466118 2012 DS67 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466119 2012 DY67 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466120 2012 DG82 02/02/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466121 2012 EJ 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466122 2012 EY6 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466123 2012 EM7 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466124 2012 EZ13 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466125 2012 EF14 14/03/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
466126 2012 EC16 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466127 2012 FT1 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466128 2012 FO17 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466129 2012 FX21 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466130 2012 FZ23 23/03/2012 Siding Spring SSS APO 810 m MPC · JPL
466131 2012 FE25 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466132 2012 FP37 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466133 2012 FQ44 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466134 2012 FQ65 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466135 2012 FW68 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466136 2012 FF75 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466137 2012 GZ30 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466138 2012 GU31 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466139 2012 HH1 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466140 2012 HG16 16/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
466141 2012 HQ18 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466142 2012 HG19 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466143 2012 HD27 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466144 2012 HU29 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466145 2012 HM34 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466146 2012 HU38 02/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
466147 2012 HA44 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466148 2012 HZ45 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466149 2012 HY49 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466150 2012 HR51 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466151 2012 HU54 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466152 2012 HQ56 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466153 2012 HC57 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466154 2012 HC61 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466155 2012 HW66 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466156 2012 HP67 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466157 2012 HR70 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466158 2012 HY72 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466159 2012 HP74 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466160 2012 HZ77 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466161 2012 HR79 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466162 2012 JO3 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466163 2012 JB7 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466164 2012 JW7 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466165 2012 JH10 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466166 2012 JS16 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466167 2012 JC20 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466168 2012 JU20 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466169 2012 JJ24 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466170 2012 JD27 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466171 2012 JQ27 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466172 2012 JR28 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466173 2012 JG39 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466174 2012 JA40 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466175 2012 JP41 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466176 2012 JG57 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466177 2012 JS60 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466178 2012 KA5 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466179 2012 KX9 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466180 2012 KY9 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
466181 2012 KQ14 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466182 2012 KF16 27/06/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
466183 2012 KK16 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466184 2012 KB18 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466185 2012 KH19 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466186 2012 KC28 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466187 2012 KK28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466188 2012 KQ28 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466189 2012 KS28 16/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
466190 2012 KZ28 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466191 2012 KL45 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466192 2012 KG46 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
466193 2012 KM46 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466194 2012 KC47 30/07/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466195 2012 KR49 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466196 2012 KD51 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466197 2012 LL8 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466198 2012 LB10 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466199 2012 LC14 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466200 2012 LZ15 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466201 2012 LQ26 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466202 2012 MW 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466203 2012 PE3 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466204 2012 PW8 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466205 2012 PH18 15/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
466206 2012 QM21 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466207 2012 QL30 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466208 2012 QP33 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466209 2012 QF36 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
466210 2012 QL46 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466211 2012 RD26 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466212 2012 RU26 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466213 2012 RJ43 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466214 2012 SZ1 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466215 2012 SV36 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466216 2012 SF42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
466217 2012 SP56 05/09/2007 Siding Spring SSS 570 m MPC · JPL
466218 2012 SF62 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
466219 2012 TA1 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466220 2012 TO5 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466221 2012 TW29 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466222 2012 TH33 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466223 2012 TJ55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466224 2012 TZ100 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466225 2012 TH121 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466226 2012 TY138 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466227 2012 TK175 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466228 2012 TD211 17/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
466229 2012 TP218 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
466230 2012 TS233 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466231 2012 TU300 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
466232 2012 TB312 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466233 2012 UM84 24/06/2010 WISE WISE 8,2 km MPC · JPL
466234 2012 UR131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
466235 2012 VG50 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466236 2013 AH1 18/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
466237 2013 AB54 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466238 2013 AD131 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
466239 2013 BU16 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
466240 2013 BJ39 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
466241 2013 CG1 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466242 2013 CN75 15/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
466243 2013 CN82 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466244 2013 CY102 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
466245 2013 CF104 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
466246 2013 CK174 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466247 2013 CT212 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
466248 2013 DW11 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
466249 2013 EO 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466250 2013 FE8 04/03/2013 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
466251 2013 GX59 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466252 2013 GA72 10/04/2013 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
466253 2013 GG126 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466254 2013 HZ28 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466255 2013 HL29 28/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466256 2013 JY16 07/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
466257 2013 JX30 01/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
466258 2013 JJ42 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466259 2013 JA48 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466260 2013 JJ48 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466261 2013 KX6 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466262 2013 KG14 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466263 2013 KB18 07/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
466264 2013 LN 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466265 2013 LR2 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466266 2013 LM4 21/09/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
466267 2013 LN30 20/08/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
466268 2013 MQ3 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466269 2013 MC5 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466270 2013 MD10 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466271 2013 NK5 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
466272 2013 NC9 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466273 2013 NR19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466274 2013 OL4 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466275 2013 OF7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466276 2013 OD8 24/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
466277 2013 PH 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466278 2013 PT 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466279 2013 PB4 22/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466280 2013 PN5 08/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466281 2013 PQ12 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
466282 2013 PP16 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466283 2013 PJ17 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466284 2013 PF18 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466285 2013 PC26 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466286 2013 PB29 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466287 2013 PH31 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466288 2013 PL31 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466289 2013 PX47 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
466290 2013 PS48 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466291 2013 PK49 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
466292 2013 PB53 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466293 2013 PT63 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466294 2013 PC65 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466295 2013 PW68 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466296 2013 PC71 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466297 2013 QR 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466298 2013 QY10 30/07/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
466299 2013 QN14 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466300 2013 QK18 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466301 2013 QC28 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466302 2013 QR34 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466303 2013 QX34 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466304 2013 QC39 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466305 2013 QF39 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
466306 2013 QC43 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466307 2013 QY43 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466308 2013 QR47 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466309 2013 QX47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
466310 2013 QG48 25/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466311 2013 QQ58 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466312 2013 QJ64 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466313 2013 QK64 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466314 2013 QV64 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466315 2013 QE65 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466316 2013 QC68 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
466317 2013 QH70 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466318 2013 QT70 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466319 2013 QJ74 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466320 2013 QO78 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466321 2013 QB79 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466322 2013 QQ80 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466323 2013 QD82 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466324 2013 QQ82 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466325 2013 RR1 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
466326 2013 RG8 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466327 2013 RR8 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466328 2013 RE16 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466329 2013 RB18 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
466330 2013 RC19 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466331 2013 RG22 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466332 2013 RZ24 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466333 2013 RR25 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466334 2013 RJ26 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466335 2013 RF27 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466336 2013 RK28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466337 2013 RU28 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466338 2013 RD29 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466339 2013 RS30 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466340 2013 RN32 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466341 2013 RG33 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466342 2013 RQ36 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466343 2013 RL37 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466344 2013 RT40 07/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
466345 2013 RM45 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466346 2013 RW48 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466347 2013 RS49 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466348 2013 RA51 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466349 2013 RP52 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466350 2013 RS54 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
466351 2013 RT55 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466352 2013 RF57 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
466353 2013 RE58 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466354 2013 RT58 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466355 2013 RY58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466356 2013 RO60 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466357 2013 RQ60 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466358 2013 RV60 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466359 2013 RX61 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466360 2013 RG62 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466361 2013 RZ62 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466362 2013 RH63 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466363 2013 RL71 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466364 2013 RU74 03/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
466365 2013 RD78 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466366 2013 RM81 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466367 2013 RN82 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466368 2013 RT85 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466369 2013 RO86 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
466370 2013 RC88 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466371 2013 RJ88 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466372 2013 RA89 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466373 2013 RY89 13/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466374 2013 RY90 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
466375 2013 RB93 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466376 2013 RN93 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466377 2013 RQ96 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466378 2013 SS8 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466379 2013 SY14 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466380 2013 SU15 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466381 2013 SP16 16/08/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
466382 2013 SO21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466383 2013 SX26 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466384 2013 SQ33 11/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
466385 2013 SK34 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
466386 2013 SX38 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466387 2013 SD42 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466388 2013 SO42 30/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466389 2013 SH43 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466390 2013 SQ45 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466391 2013 SV45 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466392 2013 SK46 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466393 2013 SF47 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466394 2013 SO47 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466395 2013 SC51 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
466396 2013 SL51 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466397 2013 SS56 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466398 2013 SL61 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466399 2013 SQ61 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466400 2013 SZ61 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466401 2013 SX63 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466402 2013 SE64 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466403 2013 SB66 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466404 2013 SG67 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466405 2013 SQ68 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466406 2013 SQ72 13/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466407 2013 SH74 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466408 2013 SC79 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466409 2013 SE79 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466410 2013 SN80 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466411 2013 SR80 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466412 2013 SV80 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466413 2013 SA81 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466414 2013 TH1 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466415 2013 TD2 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466416 2013 TX4 09/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
466417 2013 TQ6 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466418 2013 TY6 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466419 2013 TL7 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466420 2013 TF10 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466421 2013 TH17 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
466422 2013 TA21 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466423 2013 TV27 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466424 2013 TR29 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466425 2013 TK30 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466426 2013 TG32 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466427 2013 TZ33 08/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
466428 2013 TR39 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466429 2013 TE43 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466430 2013 TD46 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466431 2013 TS47 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466432 2013 TX48 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466433 2013 TV51 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466434 2013 TW51 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466435 2013 TE57 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
466436 2013 TG59 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466437 2013 TC64 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466438 2013 TH70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466439 2013 TL70 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466440 2013 TW70 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466441 2013 TL71 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466442 2013 TX72 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466443 2013 TQ81 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
466444 2013 TE82 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466445 2013 TQ84 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466446 2013 TG85 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 43176| 3,4 km MPC · JPL
466447 2013 TA88 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466448 2013 TJ90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466449 2013 TH95 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466450 2013 TL96 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466451 2013 TO96 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466452 2013 TF98 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466453 2013 TL98 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466454 2013 TM98 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466455 2013 TF104 15/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466456 2013 TM105 03/11/2005 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
466457 2013 TZ107 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466458 2013 TU108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466459 2013 TR112 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466460 2013 TH115 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466461 2013 TH120 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466462 2013 TY121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466463 2013 TG122 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466464 2013 TK124 08/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
466465 2013 TH125 07/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
466466 2013 TJ127 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466467 2013 TO128 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466468 2013 TA129 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466469 2013 TN130 25/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466470 2013 TB133 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466471 2013 TU133 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466472 2013 TM138 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466473 2013 TT139 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466474 2013 TU139 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466475 2013 TY140 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466476 2013 TR141 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466477 2013 TD143 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466478 2013 UU2 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
466479 2013 UR6 07/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
466480 2013 UU9 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466481 2013 UJ13 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466482 2013 UC14 05/09/2007 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
466483 2013 VO2 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466484 2013 VY3 26/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
466485 2013 VG11 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466486 2013 VZ19 01/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
466487 2013 VD22 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466488 2013 WB3 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466489 2013 WQ6 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466490 2013 WK11 20/07/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
466491 2013 WB22 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466492 2013 WP23 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
466493 2013 WV26 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
466494 2013 WB30 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466495 2013 WN30 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466496 2013 WU40 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466497 2013 WC61 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466498 2013 WD62 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466499 2013 WA63 15/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
466500 2013 WQ98 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466501 2013 WF105 16/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466502 2013 YY53 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
466503 2013 YJ103 25/08/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
466504 2014 AX20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466505 2014 AH51 03/01/2014 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
466506 2014 DE89 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466507 2014 FK33 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 250 m MPC · JPL
466508 2014 GY48 08/04/2014 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
466509 2014 OP28 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466510 2014 OP122 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466511 2014 OH187 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466512 2014 OE295 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466513 2014 OW338 30/09/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
466514 2014 PO44 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466515 2014 PJ56 13/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466516 2014 QV140 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466517 2014 QS204 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466518 2014 QD214 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466519 2014 QP368 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466520 2014 QJ369 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466521 2014 QR373 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466522 2014 QH377 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466523 2014 QC409 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
466524 2014 QV420 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466525 2014 QC421 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466526 2014 QA432 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466527 2014 QN438 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466528 2014 RV58 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466529 2014 SF 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466530 2014 SR 11/12/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
466531 2014 SF23 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466532 2014 SF56 08/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
466533 2014 SH57 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466534 2014 SJ96 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466535 2014 SP119 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466536 2014 SR123 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466537 2014 SH147 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
466538 2014 SR154 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466539 2014 SA158 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466540 2014 SY160 27/09/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
466541 2014 SD212 17/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466542 2014 SD225 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
466543 2014 SO226 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
466544 2014 SD227 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
466545 2014 SM233 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
466546 2014 SN287 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466547 2014 SD291 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466548 2014 SJ299 02/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
466549 2014 SK301 02/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
466550 2014 SX307 12/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
466551 2014 SN310 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466552 2014 SS310 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466553 2014 SZ318 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466554 2014 SP319 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466555 2014 SR320 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466556 2014 SB323 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466557 2014 SG330 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466558 2014 SL333 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466559 2014 SO338 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466560 2014 TQ13 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466561 2014 TJ15 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466562 2014 TJ16 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,3 km MPC · JPL
466563 2014 TJ23 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466564 2014 TA27 04/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
466565 2014 TQ59 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466566 2014 TX64 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466567 2014 TO68 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466568 2014 UM4 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466569 2014 UP4 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466570 2014 UU4 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466571 2014 UU16 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466572 2014 UX19 13/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466573 2014 UU21 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
466574 2014 UD24 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
466575 2014 UW24 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
466576 2014 UR27 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466577 2014 UX41 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466578 2014 UC53 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466579 2014 UO65 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466580 2014 UD68 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466581 2014 UK83 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466582 2014 UD84 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466583 2014 UP84 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466584 2014 UC93 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466585 2014 UH99 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466586 2014 UE101 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466587 2014 UA105 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466588 2014 UH109 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466589 2014 UA114 13/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466590 2014 UT117 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
466591 2014 US118 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466592 2014 UT121 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466593 2014 UT124 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466594 2014 UF144 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466595 2014 UF164 11/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466596 2014 UK169 09/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
466597 2014 UF170 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466598 2014 UL178 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466599 2014 UZ184 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
466600 2014 UB185 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466601 2014 UC193 06/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
466602 2014 UD193 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466603 2014 UW199 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466604 2014 UH204 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
466605 2014 UP204 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466606 2014 UF208 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466607 2014 UN208 18/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466608 2014 US209 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466609 2014 UZ215 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
466610 2014 UB217 13/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
466611 2014 VU3 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
466612 2014 VZ5 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466613 2014 VA11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466614 2014 VL12 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
466615 2014 VF15 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466616 2014 VG15 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466617 2014 VD17 06/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
466618 2014 VS18 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466619 2014 VY19 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466620 2014 VU22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466621 2014 VH24 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466622 2014 VV24 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466623 2014 VJ28 19/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
466624 2014 VK34 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466625 2014 WF 17/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
466626 2014 WO 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
466627 2014 WU6 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466628 2014 WF14 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466629 2014 WG17 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466630 2014 WE19 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466631 2014 WL19 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466632 2014 WZ19 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466633 2014 WZ22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466634 2014 WU23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466635 2014 WH24 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466636 2014 WX27 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466637 2014 WA45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466638 2014 WJ45 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466639 2014 WO46 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466640 2014 WP46 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466641 2014 WM48 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466642 2014 WR49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466643 2014 WX51 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466644 2014 WY51 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466645 2014 WP52 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466646 2014 WU52 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466647 2014 WL54 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466648 2014 WK55 13/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
466649 2014 WN61 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
466650 2014 WX63 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466651 2014 WY67 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466652 2014 WE68 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466653 2014 WC71 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466654 2014 WJ75 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466655 2014 WT76 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466656 2014 WV77 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466657 2014 WM80 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466658 2014 WJ96 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466659 2014 WA104 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466660 2014 WX108 15/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
466661 2014 WS117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466662 2014 WV118 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466663 2014 WQ124 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466664 2014 WK125 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466665 2014 WY140 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466666 2014 WT143 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466667 2014 WE160 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466668 2014 WP165 13/01/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
466669 2014 WW183 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466670 2014 WY184 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466671 2014 WB192 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466672 2014 WZ193 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466673 2014 WE196 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466674 2014 WD200 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466675 2014 WH201 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
466676 2014 WM213 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466677 2014 WG217 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466678 2014 WD233 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466679 2014 WG236 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466680 2014 WV236 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466681 2014 WB241 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466682 2014 WD245 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466683 2014 WX260 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466684 2014 WJ270 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466685 2014 WG272 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
466686 2014 WB286 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466687 2014 WR294 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466688 2014 WK296 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466689 2014 WW296 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466690 2014 WW310 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466691 2014 WO311 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466692 2014 WY324 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466693 2014 WB332 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466694 2014 WB353 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
466695 2014 WQ353 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466696 2014 WN355 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466697 2014 WP361 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
466698 2014 WL379 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466699 2014 WF382 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466700 2014 WW382 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466701 2014 WN401 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466702 2014 WD403 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466703 2014 WN406 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466704 2014 WY410 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466705 2014 WP412 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466706 2014 WQ432 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466707 2014 WG444 05/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466708 2014 WF445 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466709 2014 WL446 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466710 2014 WJ459 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466711 2014 WH462 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466712 2014 WV465 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
466713 2014 WB470 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466714 2014 WZ485 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
466715 2014 WF486 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466716 2014 WJ488 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466717 2014 WQ489 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
466718 2014 WY491 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
466719 2014 WB494 12/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
466720 2014 WX494 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466721 2014 WN495 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466722 2014 WY495 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
466723 2014 WA501 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466724 2014 WK503 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
466725 2014 XD7 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
466726 2014 XX33 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466727 2014 XV36 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466728 2014 YS16 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466729 2014 YK22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466730 2014 YR22 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
466731 2014 YX23 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466732 2014 YM25 17/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
466733 2014 YO26 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466734 2014 YN36 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466735 2014 YL41 16/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
466736 2014 YP41 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466737 2014 YM49 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466738 2015 AS 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466739 2015 AS3 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466740 2015 AN11 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466741 2015 AO12 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466742 2015 AB15 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
466743 2015 AA23 24/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466744 2015 AQ24 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466745 2015 AU33 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466746 2015 AZ36 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466747 2015 AX38 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466748 2015 AD41 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466749 2015 AY94 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466750 2015 AQ106 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466751 2015 AA107 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466752 2015 AJ112 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466753 2015 AE116 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466754 2015 AZ118 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466755 2015 AY129 10/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
466756 2015 AQ131 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466757 2015 AC133 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466758 2015 AU133 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466759 2015 AX133 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
466760 2015 AE138 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466761 2015 AE141 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466762 2015 AP143 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466763 2015 AM145 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466764 2015 AD148 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466765 2015 AR151 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466766 2015 AD155 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466767 2015 AU165 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466768 2015 AU173 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466769 2015 AG192 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466770 2015 AS203 06/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
466771 2015 AF205 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466772 2015 AL210 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466773 2015 AY210 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466774 2015 AG243 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466775 2015 AK252 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466776 2015 AV252 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466777 2015 AV257 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466778 2015 AN258 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466779 2015 AD259 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466780 2015 AV260 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466781 2015 AH274 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466782 2015 AO278 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466783 2015 BM5 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466784 2015 BH7 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466785 2015 BV7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466786 2015 BY12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466787 2015 BO15 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466788 2015 BW17 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
466789 2015 BS18 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
466790 2015 BZ21 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466791 2015 BS23 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466792 2015 BZ25 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466793 2015 BE39 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466794 2015 BT45 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466795 2015 BV45 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466796 2015 BA55 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
466797 2015 BS58 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466798 2015 BL61 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,9 km MPC · JPL
466799 2015 BK62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466800 2015 BB69 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466801 2015 BZ72 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466802 2015 BE78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466803 2015 BB82 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466804 2015 BV85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466805 2015 BB87 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466806 2015 BF88 11/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466807 2015 BY89 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
466808 2015 BO93 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466809 2015 BA96 01/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466810 2015 BD99 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466811 2015 BX99 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
466812 2015 BT120 26/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466813 2015 BF128 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466814 2015 BA129 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466815 2015 BE132 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466816 2015 BK133 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466817 2015 BS147 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
466818 2015 BU148 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466819 2015 BX157 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466820 2015 BW158 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466821 2015 BL159 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466822 2015 BN167 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466823 2015 BX167 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466824 2015 BP180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466825 2015 BK189 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466826 2015 BG190 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466827 2015 BH194 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
466828 2015 BV198 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466829 2015 BV203 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466830 2015 BB204 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466831 2015 BT212 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466832 2015 BC215 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466833 2015 BG216 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466834 2015 BV218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466835 2015 BU223 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466836 2015 BV224 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466837 2015 BR228 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466838 2015 BX230 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466839 2015 BF244 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466840 2015 BR244 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466841 2015 BL247 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466842 2015 BZ248 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466843 2015 BN249 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466844 2015 BY249 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466845 2015 BM256 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466846 2015 BM259 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466847 2015 BA274 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466848 2015 BY280 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466849 2015 BU281 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466850 2015 BU284 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466851 2015 BR292 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466852 2015 BF293 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466853 2015 BJ296 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
466854 2015 BK307 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466855 2015 BK324 05/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466856 2015 BX341 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466857 2015 BG342 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,7 km MPC · JPL
466858 2015 BL345 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
466859 2015 BQ345 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466860 2015 BP347 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466861 2015 BJ350 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466862 2015 BS362 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466863 2015 BL367 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466864 2015 BG390 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466865 2015 BN394 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466866 2015 BV413 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466867 2015 BV472 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466868 2015 BF476 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466869 2015 BB484 14/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
466870 2015 BV492 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466871 2015 BH493 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466872 2015 BU511 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466873 2015 CN29 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466874 2015 CG33 10/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
466875 2015 CC34 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466876 2015 CS36 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
466877 2015 CD37 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466878 2015 CU40 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
466879 2015 CL60 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466880 2015 DY5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466881 2015 DO16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466882 2015 DK28 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
466883 2015 DG46 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466884 2015 DG69 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466885 2015 DJ79 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
466886 2015 DU97 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466887 2015 DP100 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466888 2015 DK112 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466889 2015 DP112 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466890 2015 DE113 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466891 2015 DW145 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466892 2015 DC146 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466893 2015 DM147 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466894 2015 DR148 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466895 2015 DS148 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466896 2015 DY156 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466897 2015 DA157 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466898 2015 DF169 24/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
466899 2015 DR173 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466900 2015 EZ11 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466901 2015 EG13 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466902 2015 EJ13 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466903 2015 EE15 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
466904 2015 ED17 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
466905 2015 EO17 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466906 2015 EB19 24/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
466907 2015 EL24 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466908 2015 EW31 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466909 2015 EM46 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
466910 2015 FA1 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466911 2015 FZ1 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466912 2015 FL2 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466913 2015 FS2 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466914 2015 FM3 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466915 2015 FG319 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466916 2015 HY5 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
466917 2015 LW2 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
466918 2015 TB107 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466919 2015 UP66 15/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
466920 2015 WK10 19/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466921 2015 XW68 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466922 2015 XB168 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
466923 2015 XD168 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466924 2015 YU4 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466925 2015 YC9 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466926 2016 AE 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
466927 2016 AQ7 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
466928 2016 AP24 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466929 2016 AF41 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466930 2016 AL43 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466931 2016 AV46 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466932 2016 AN47 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466933 2016 AF51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
466934 2016 AR52 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466935 2016 AO75 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
466936 2016 AF93 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466937 2016 AC95 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466938 2016 AZ113 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466939 2016 AR117 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466940 2016 AT120 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466941 2016 AA124 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466942 2016 AR126 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466943 2016 AS126 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466944 2016 AU126 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
466945 2016 AX126 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466946 2016 AB127 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466947 2016 AE127 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466948 2016 AL127 21/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
466949 2016 AN127 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466950 2016 AR127 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466951 2016 AA128 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466952 2016 AB128 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
466953 2016 AH128 20/01/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
466954 2016 AB129 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
466955 2016 AF129 28/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
466956 2016 AO129 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466957 2016 AX172 15/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
466958 2016 AB173 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
466959 2016 AA179 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466960 2016 AR180 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
466961 2016 AT183 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466962 2016 AR185 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
466963 2016 AF187 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466964 2016 AP187 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466965 2016 AR187 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466966 2016 AT192 09/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
466967 2016 BJ4 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466968 2016 BP6 17/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
466969 2016 BQ7 24/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
466970 2016 BE8 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466971 2016 BH8 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
466972 2016 BQ8 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466973 2016 BR8 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466974 2016 BN10 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466975 2016 BK11 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466976 2016 BM11 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466977 2016 BH14 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466978 2016 BV16 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
466979 2016 BC17 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466980 2016 BE17 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466981 2016 BJ22 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
466982 2016 BU24 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466983 2016 BZ29 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466984 2016 BV33 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466985 2016 BW33 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466986 2016 BF39 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
466987 2016 BD46 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466988 2016 BE51 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466989 2016 BQ51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466990 2016 BN53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466991 2016 BT59 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466992 2016 BY66 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466993 2016 CQ4 13/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
466994 2016 CN18 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466995 2016 CR18 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466996 2016 CZ22 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
466997 2016 CO23 11/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
466998 2016 CU27 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466999 2016 CX27 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467000 2016 CL63 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001