Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/427001–428000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427001 2014 QA387 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427002 2014 QA409 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
427003 2014 QF409 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427004 2014 QM432 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427005 2014 QP438 04/12/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427006 2014 RV6 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427007 2014 RP18 08/06/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
427008 2014 SJ165 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427009 2014 SZ206 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427010 2014 SH207 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
427011 2014 SN207 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427012 2014 SN208 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427013 2014 SR209 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
427014 2014 SG210 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427015 2014 SY212 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427016 2014 SO214 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
427017 2014 SB215 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427018 2014 SR215 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427019 2014 SM216 09/12/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427020 2014 ST218 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427021 2014 SA219 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427022 2014 SF219 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427023 2014 SP219 10/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
427024 2014 SZ229 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427025 2014 SN258 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427026 2014 SJ265 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
427027 2014 SW285 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427028 2014 SZ306 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427029 2014 SS308 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
427030 2014 SL309 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427031 2014 SV309 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427032 2014 SN312 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
427033 2014 SV323 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427034 2014 SS325 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427035 2014 SC328 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
427036 2014 SM336 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427037 2014 TG5 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427038 2014 TH5 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427039 2014 TH6 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427040 2014 TZ29 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
427041 2014 TH30 10/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
427042 2014 TN31 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
427043 2014 TE37 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427044 2014 TK44 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,4 km MPC · JPL
427045 2014 TX55 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427046 2014 TG56 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427047 2014 TP56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427048 2014 TC58 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427049 2014 TB59 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
427050 2014 TV65 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427051 2014 TF67 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
427052 2014 TE69 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
427053 2014 TM69 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427054 2014 TT70 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427055 2014 TQ72 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427056 2014 TW73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427057 2014 TN82 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
427058 2014 TX83 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427059 2014 TD84 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427060 2014 TE84 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427061 2014 UD 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427062 2014 UD4 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427063 2014 UK7 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427064 2014 UL9 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427065 2014 UF10 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
427066 2014 UW14 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427067 2014 UF15 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7744| 1,7 km MPC · JPL
427068 2014 UK15 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427069 2014 UU18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427070 2014 UM19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427071 2014 UX20 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427072 2014 UF22 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427073 2014 UM22 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427074 2014 UV22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427075 2014 UR23 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427076 2014 UJ24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427077 2014 UQ24 08/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
427078 2014 UE25 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427079 2014 UO30 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427080 2014 UX32 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427081 2014 UO40 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427082 2014 UJ41 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427083 2014 UG42 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427084 2014 UE43 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427085 2014 UN43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427086 2014 UA44 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427087 2014 UJ44 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427088 2014 UL45 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427089 2014 UR45 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
427090 2014 US45 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427091 2014 UL46 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427092 2014 UM46 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427093 2014 UN46 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427094 2014 UY46 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427095 2014 UM53 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427096 2014 UQ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427097 2014 UU53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427098 2014 UW53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427099 2014 UD56 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427100 2014 UF62 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427101 2014 UK62 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427102 2014 UF64 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427103 2014 UA67 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427104 2014 UO67 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427105 2014 UT67 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427106 2014 UW67 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427107 2014 UB80 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427108 2014 UC83 25/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427109 2014 UU84 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427110 2014 UB86 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427111 2014 UU88 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427112 2014 UV89 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427113 2014 UD92 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427114 2014 UE92 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427115 2014 UH94 19/08/2010 XuYi PMO NEO 660 m MPC · JPL
427116 2014 UO94 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427117 2014 UX94 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427118 2014 UM95 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427119 2014 UO95 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427120 2014 UA96 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427121 2014 UD97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427122 2014 UA98 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427123 2014 UK99 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427124 2014 UN99 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427125 2014 UL100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427126 2014 UR100 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
427127 2014 UY100 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427128 2014 UC101 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427129 2014 UK101 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
427130 2014 UY102 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
427131 2014 UN105 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427132 2014 UA106 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
427133 2014 UW113 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427134 2014 UB114 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427135 2014 UV117 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427136 2014 UC127 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427137 2014 UW132 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
427138 2014 UG135 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427139 2014 UK135 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
427140 2014 UR135 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427141 2014 UW135 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427142 2014 UB139 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427143 2014 UL140 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
427144 2014 UD148 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427145 2014 UM148 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427146 2014 UQ155 30/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
427147 2014 UL156 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427148 2014 UY157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427149 2014 UA171 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427150 2014 UC171 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427151 2014 UF175 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
427152 2014 UN175 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
427153 2014 UU175 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427154 2014 UJ178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427155 2014 UZ181 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427156 2014 UF183 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427157 2014 UQ183 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427158 2014 UA185 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427159 2014 UA186 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427160 2014 UP186 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427161 2014 UY186 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427162 2014 UC187 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427163 2014 UQ189 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427164 2014 UT190 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
427165 2014 UX191 27/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427166 2014 UH193 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
427167 2014 UC197 08/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
427168 2014 UH197 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427169 2014 UU197 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427170 2014 UU199 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427171 2014 UX199 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
427172 2014 UY205 22/09/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
427173 2014 UZ208 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
427174 2014 UY214 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427175 2014 UH215 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427176 2014 UO215 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427177 2014 UX215 21/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
427178 2014 UJ216 01/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427179 2014 UD217 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427180 2014 VK 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427181 2014 VE1 11/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
427182 2014 VF9 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
427183 2014 VX9 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427184 2014 VM10 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
427185 2014 VD11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427186 2014 VA12 16/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427187 2014 VZ12 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427188 2014 VB14 18/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
427189 2014 VD14 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
427190 2014 VH14 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427191 2014 VR16 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427192 2014 VG17 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
427193 2014 VN19 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
427194 2014 VW19 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427195 2014 VT20 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427196 2014 VS21 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427197 2014 VA22 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
427198 2014 VE22 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427199 2014 VX25 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427200 2014 VG28 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427201 2014 VK28 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427202 2014 VR31 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427203 2014 VY32 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427204 2014 VA35 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427205 2014 VO36 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427206 2014 VQ37 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
427207 2014 WM 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
427208 2014 WN 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427209 2014 WJ2 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427210 2014 WU2 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427211 2014 WA3 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
427212 2014 WX3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427213 2014 WV8 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427214 2014 WM10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427215 2014 WS10 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427216 2014 WK13 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427217 2014 WE14 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427218 2014 WU18 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427219 2014 WK22 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427220 2014 WS22 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427221 2014 WB31 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
427222 2014 WS33 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427223 2014 WT34 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427224 2014 WQ41 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
427225 2014 WP42 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
427226 2014 WX43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427227 2014 WZ44 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
427228 2014 WZ47 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427229 2014 WP48 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427230 2014 WK50 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
427231 2014 WO54 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427232 2014 WT54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427233 2014 WH55 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427234 2014 WR55 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427235 2014 WB56 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
427236 2014 WM59 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427237 2014 WH60 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427238 2014 WC61 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427239 2014 WF61 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427240 2014 WJ61 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427241 2014 WZ61 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427242 2014 WB65 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427243 2014 WR66 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427244 2014 WG67 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
427245 2014 WM67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
427246 2014 WU67 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427247 2014 WC70 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
427248 2014 WN70 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427249 2014 WY74 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427250 2014 WP76 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
427251 2014 WN85 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427252 2014 WR96 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427253 2014 WU102 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427254 2014 WZ109 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427255 2014 WT115 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
427256 2014 WQ117 25/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
427257 2014 WN118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427258 2014 WV128 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427259 2014 WW128 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427260 2014 WE145 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427261 2014 WW147 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427262 2014 WV157 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427263 2014 WL159 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427264 2014 WO160 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
427265 2014 WN163 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427266 2014 WO163 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427267 2014 WS163 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427268 2014 WJ166 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427269 2014 WO166 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427270 2014 WT167 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427271 2014 WQ168 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427272 2014 WA170 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427273 2014 WQ170 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427274 2014 WK180 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427275 2014 WG183 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427276 2014 WY183 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
427277 2014 WF186 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427278 2014 WV191 15/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
427279 2014 WZ196 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427280 2014 WN197 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427281 2014 WY197 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427282 2014 WZ202 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
427283 2014 WN208 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
427284 2014 WK212 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427285 2014 WM219 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427286 2014 WW230 11/09/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
427287 2014 WH231 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
427288 2014 WE235 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427289 2014 WD238 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
427290 2014 WY238 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
427291 2014 WP241 09/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
427292 2014 WR241 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427293 2014 WF250 08/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
427294 2014 WZ252 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
427295 2014 WJ253 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427296 2014 WL253 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
427297 2014 WQ253 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
427298 2014 WS253 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427299 2014 WZ258 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427300 2014 WT259 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427301 2014 WR260 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427302 2014 WZ260 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427303 2014 WP264 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427304 2014 WE266 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
427305 2014 WO267 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427306 2014 WZ268 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427307 2014 WJ272 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427308 2014 WU278 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427309 2014 WW280 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427310 2014 WA282 15/02/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
427311 2014 WH285 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427312 2014 WL285 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427313 2014 WQ286 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427314 2014 WW290 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
427315 2014 WB291 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427316 2014 WT291 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427317 2014 WH292 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
427318 2014 WO292 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427319 2014 WU292 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427320 2014 WV293 16/02/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
427321 2014 WK294 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
427322 2014 WC295 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427323 2014 WM295 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427324 2014 WY300 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
427325 2014 WB309 05/03/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
427326 2014 WZ310 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427327 2014 WJ311 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427328 2014 WQ314 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427329 2014 WQ316 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
427330 2014 WL317 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427331 2014 WA324 06/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
427332 2014 WF326 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427333 2014 WV326 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427334 2014 WW327 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427335 2014 WC331 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427336 2014 WW334 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427337 2014 WR337 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427338 2014 WR340 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427339 2014 WV342 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427340 2014 WK348 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
427341 2014 WN348 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427342 2014 WQ349 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427343 2014 WC353 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427344 2014 WA354 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427345 2014 WP358 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427346 2014 WW364 17/03/2007 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
427347 2014 WO374 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427348 2014 WT377 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427349 2014 WU381 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427350 2014 WE392 31/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
427351 2014 WX392 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427352 2014 WG393 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
427353 2014 WS400 11/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
427354 2014 WT401 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427355 2014 WA404 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427356 2014 WQ406 29/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
427357 2014 WX407 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427358 2014 WY412 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427359 2014 WZ413 01/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
427360 2014 WA427 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427361 2014 WL427 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427362 2014 WS435 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427363 2014 WR447 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427364 2014 WY448 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427365 2014 WK452 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427366 2014 WB456 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427367 2014 WF461 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427368 2014 WE465 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427369 2014 WB472 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
427370 2014 WD472 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
427371 2014 WF484 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427372 2014 WB485 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427373 2014 WF498 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427374 2014 XO 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
427375 2014 XW7 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427376 2014 XQ12 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427377 2014 XF15 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427378 2014 XN15 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427379 2014 XD17 09/09/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
427380 2014 XC26 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427381 2014 XS26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427382 2014 XZ26 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427383 2014 XD27 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427384 2014 XX28 12/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
427385 2014 XC29 22/11/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
427386 2014 XK39 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427387 2014 XM39 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
427388 2014 YH5 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427389 2014 YA11 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427390 2014 YQ16 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427391 2014 YW16 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
427392 2014 YO30 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
427393 2014 YB32 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427394 1995 SJ76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427395 1995 UB31 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427396 1996 TA 01/10/1996 Sudbury D. di Cicco 1,3 km MPC · JPL
427397 1997 NZ1 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427398 1997 SQ7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427399 1997 SY7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427400 1997 WH56 31/10/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427401 1998 HJ5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427402 1998 MU15 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
427403 1998 RN8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427404 1999 CO135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427405 1999 RD45 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
427406 1999 RV185 09/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427407 1999 TR7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427408 1999 TU219 01/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
427409 1999 UA22 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427410 1999 UG31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427411 1999 VF42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427412 1999 VQ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427413 1999 XT53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
427414 1999 XX147 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427415 2000 AP221 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427416 2000 BN31 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427417 2000 DE118 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427418 2000 KD49 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427419 2000 NH8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427420 2000 QO34 26/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427421 2000 QO133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427422 2000 RA37 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427423 2000 SO11 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427424 2000 SP21 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427425 2000 SV21 24/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
427426 2000 SW96 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427427 2000 SB162 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
427428 2000 SK181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
427429 2000 SR304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
427430 2000 SM343 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427431 2000 TM30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427432 2000 TE38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427433 2000 UV61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427434 2000 WS63 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427435 2001 BC73 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
427436 2001 DK55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427437 2001 FN7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427438 2001 FQ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427439 2001 FP210 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 990 m MPC · JPL
427440 2001 OW12 21/07/2001 Eskridge G. Hug 1,9 km MPC · JPL
427441 2001 OU44 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
427442 2001 PA41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427443 2001 QV61 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
427444 2001 QD87 17/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
427445 2001 QA110 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427446 2001 QN189 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427447 2001 RU62 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427448 2001 RJ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427449 2001 RC132 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
427450 2001 SC6 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427451 2001 SL13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427452 2001 SD15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427453 2001 SS103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427454 2001 SZ185 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427455 2001 SM201 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427456 2001 SQ202 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427457 2001 SO212 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427458 2001 SL250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427459 2001 SE259 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427460 2001 SP299 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427461 2001 TT47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
427462 2001 TW132 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
427463 2001 TO219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427464 2001 UK57 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427465 2001 UQ127 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
427466 2001 US128 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427467 2001 UA201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427468 2001 UW227 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
427469 2001 VB6 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427470 2001 VB38 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
427471 2001 VC91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427472 2001 VG115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427473 2001 VK133 11/11/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
427474 2001 WR68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427475 2001 WT68 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427476 2001 WB75 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427477 2001 XH4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427478 2001 XC54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
427479 2001 XG61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427480 2001 XC96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427481 2001 XE114 13/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427482 2001 XH134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427483 2001 XA145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427484 2001 XT149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427485 2001 XP206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427486 2001 XQ223 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427487 2002 AY35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427488 2002 AZ42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427489 2002 AW109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427490 2002 AG145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427491 2002 AW185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427492 2002 AP203 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427493 2002 BN20 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
427494 2002 BK26 25/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427495 2002 BN30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
427496 2002 BF32 20/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427497 2002 CK14 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427498 2002 CN43 06/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427499 2002 CZ58 12/02/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
427500 2002 CJ69 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427501 2002 CQ138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427502 2002 CS151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
427503 2002 CO157 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427504 2002 CD158 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
427505 2002 CL159 07/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427506 2002 CR162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427507 2002 DH5 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 42 km MPC · JPL
427508 2002 DK16 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427509 2002 DA19 22/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
427510 2002 ES6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,5 km MPC · JPL
427511 2002 EA35 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427512 2002 EZ104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
427513 2002 EO113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427514 2002 EV114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427515 2002 FE14 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427516 2002 GZ1 04/04/2002 Kleť Kleť Obs. 750 m MPC · JPL
427517 2002 GK4 09/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427518 2002 GX9 14/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427519 2002 GF62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427520 2002 GT134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427521 2002 JK20 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
427522 2002 JJ108 14/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
427523 2002 JQ137 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427524 2002 JE141 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427525 2002 NB1 20/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427526 2002 NF31 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427527 2002 NP65 05/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
427528 2002 OL7 20/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
427529 2002 OY33 22/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
427530 2002 PM4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427531 2002 PG173 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
427532 2002 PJ188 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
427533 2002 QM16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427534 2002 QL57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
427535 2002 QW59 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427536 2002 QT63 28/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427537 2002 QV119 28/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
427538 2002 QK135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427539 2002 QN137 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427540 2002 QO139 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427541 2002 RX28 02/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
427542 2002 RC167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427543 2002 RR200 13/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
427544 2002 RZ235 14/09/2002 Palomar R. Matson 710 m MPC · JPL
427545 2002 RB261 10/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
427546 2002 RB272 04/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
427547 2002 SJ4 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427548 2002 SO32 28/09/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
427549 2002 TQ11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
427550 2002 TZ104 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427551 2002 TM204 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427552 2002 TQ213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427553 2002 TM334 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
427554 2002 TB339 05/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
427555 2002 TQ370 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
427556 2002 UF25 30/10/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
427557 2002 UX53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
427558 2002 UA60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
427559 2002 UG73 29/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
427560 2002 VA47 05/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427561 2002 VW66 06/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427562 2002 VB78 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427563 2002 VH117 13/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427564 2002 VD146 14/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
427565 2002 WA22 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427566 2002 WR24 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427567 2003 AG53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427568 2003 BG4 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,5 km MPC · JPL
427569 2003 CR25 09/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
427570 2003 EW31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427571 2003 EB43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427572 2003 EW62 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427573 2003 FO16 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
427574 2003 FY52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427575 2003 FX132 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427576 2003 OK15 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427577 2003 OS18 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
427578 2003 QT4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
427579 2003 QY14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
427580 2003 QC29 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427581 2003 QB92 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie res · 117 km MPC · JPL
427582 2003 QF93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427583 2003 QK103 23/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427584 2003 RK11 13/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
427585 2003 RB20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
427586 2003 SO34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427587 2003 SG50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
427588 2003 SF67 19/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427589 2003 SU74 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427590 2003 SW75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427591 2003 SQ92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427592 2003 SC116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
427593 2003 SU116 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427594 2003 SD122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
427595 2003 SD130 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
427596 2003 SP137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
427597 2003 SF166 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427598 2003 SM178 19/09/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427599 2003 SO179 19/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427600 2003 SZ203 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427601 2003 SC208 26/09/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 650 m MPC · JPL
427602 2003 SF219 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427603 2003 SV219 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427604 2003 SB244 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427605 2003 SA257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427606 2003 SR272 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427607 2003 SO280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427608 2003 SC285 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427609 2003 SX301 17/09/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427610 2003 SQ353 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
427611 2003 SA401 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
427612 2003 SQ408 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
427613 2003 SR415 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
427614 2003 SR422 28/09/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 168 km MPC · JPL
427615 2003 SK429 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427616 2003 SP429 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427617 2003 SL433 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
427618 2003 TP20 14/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427619 2003 TL47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427620 2003 UT6 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
427621 2003 UN12 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427622 2003 UT25 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
427623 2003 UZ45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427624 2003 UN81 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427625 2003 UA85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427626 2003 UB93 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
427627 2003 UZ101 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
427628 2003 UK110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427629 2003 UF141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
427630 2003 UD144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
427631 2003 UO147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427632 2003 UO173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427633 2003 UM184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427634 2003 UV184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427635 2003 UJ204 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427636 2003 UF228 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
427637 2003 UL229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
427638 2003 UQ231 24/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
427639 2003 UU257 25/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427640 2003 UB348 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
427641 2003 UH354 19/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
427642 2003 UT379 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
427643 2003 VF1 05/11/2003 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
427644 2003 VD10 25/10/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
427645 2003 WA24 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427646 2003 WT62 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427647 2003 WZ66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427648 2003 WZ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
427649 2003 XP21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427650 2003 YD1 17/12/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
427651 2003 YR8 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427652 2003 YF10 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427653 2003 YH28 17/12/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427654 2003 YZ40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427655 2003 YA43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427656 2003 YX73 04/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427657 2003 YR144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427658 2003 YC155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
427659 2003 YY157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427660 2003 YD166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427661 2004 BP8 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427662 2004 BN17 18/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427663 2004 BC25 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427664 2004 BU36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
427665 2004 BV60 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427666 2004 BJ63 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427667 2004 BF64 22/01/2004 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
427668 2004 BA79 22/01/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
427669 2004 BE83 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427670 2004 BV130 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427671 2004 BR132 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
427672 2004 BV137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427673 2004 BG142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427674 2004 CU20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
427675 2004 CP28 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427676 2004 CZ46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427677 2004 CY60 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
427678 2004 CT63 13/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
427679 2004 CV71 13/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
427680 2004 CD84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427681 2004 CU108 15/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427682 2004 CN122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427683 2004 CA128 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427684 2004 DH2 19/02/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
427685 2004 DJ44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
427686 2004 DB52 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427687 2004 DB55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427688 2004 ET 13/03/2004 Wrightwood J. W. Young 720 m MPC · JPL
427689 2004 EB19 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427690 2004 EB36 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
427691 2004 EW41 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427692 2004 EW46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427693 2004 EH76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427694 2004 ED87 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
427695 Johnpazder 2004 FV16 16/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 3,1 km MPC · JPL
427696 2004 FJ17 26/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,4 km MPC · JPL
427697 2004 FL24 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
427698 2004 FH30 19/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427699 2004 FR31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427700 2004 FJ32 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427701 2004 FG38 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427702 2004 FV46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
427703 2004 FA58 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427704 2004 FH63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427705 2004 FT66 20/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427706 2004 FL79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427707 2004 FP96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427708 2004 FZ102 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427709 2004 FH104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427710 2004 FT118 22/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427711 2004 FP128 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427712 2004 FQ132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427713 2004 FM140 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427714 2004 FH144 29/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427715 2004 FB152 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
427716 2004 GW2 12/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
427717 2004 GN33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427718 2004 GY51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427719 2004 GN66 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427720 2004 HP2 19/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427721 2004 HN32 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427722 2004 HJ39 17/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427723 2004 HW56 27/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
427724 2004 JW31 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427725 2004 NZ3 11/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427726 2004 NJ5 10/07/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
427727 2004 NF21 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427728 2004 PJ12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
427729 2004 PL18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427730 2004 PO65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427731 2004 PU79 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427732 2004 PN84 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
427733 2004 PQ84 29/07/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
427734 2004 QA13 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
427735 2004 RO33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427736 2004 RL41 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
427737 2004 RE52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427738 2004 RZ65 13/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427739 2004 RA71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427740 2004 RA82 08/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427741 2004 RQ88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427742 2004 RB96 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427743 2004 RV113 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
427744 2004 RM125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427745 2004 RE133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427746 2004 RS157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427747 2004 RM197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427748 2004 RY289 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427749 2004 RM319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427750 2004 RY324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427751 2004 SD12 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
427752 2004 SZ34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427753 2004 SR36 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427754 2004 SY51 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427755 2004 SQ53 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427756 2004 TH3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427757 2004 TV13 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427758 2004 TF40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
427759 2004 TC58 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427760 2004 TM61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
427761 2004 TU68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
427762 2004 TT106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
427763 2004 TJ138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427764 2004 TP148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427765 2004 TD149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427766 2004 TE183 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427767 2004 TG183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427768 2004 TR202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427769 2004 TA256 09/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
427770 2004 TA334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
427771 2004 VR1 04/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,1 km MPC · JPL
427772 2004 VK22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,7 km MPC · JPL
427773 2004 VU98 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
427774 2004 XZ3 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427775 2004 XN141 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427776 2004 YE36 21/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427777 2005 AC20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427778 2005 BE 16/01/2005 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
427779 2005 BF17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427780 2005 CU29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427781 2005 CJ32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427782 2005 CO36 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427783 2005 EN37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427784 2005 EL56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427785 2005 EC83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427786 2005 ER90 08/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427787 2005 ES162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
427788 2005 EU166 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427789 2005 EC182 09/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427790 2005 EE243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427791 2005 EO245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427792 2005 EN271 13/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
427793 2005 ED327 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427794 2005 ES327 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427795 2005 FL 16/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
427796 2005 GK34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427797 2005 GS48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
427798 2005 GJ58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427799 2005 GX65 02/04/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
427800 2005 GF76 05/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427801 2005 GP88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427802 2005 GY101 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
427803 2005 GG110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
427804 2005 GG113 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
427805 2005 GS116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427806 2005 GE127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
427807 2005 GH130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427808 2005 GE142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427809 2005 GG169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427810 2005 GY169 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427811 2005 GT171 02/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427812 2005 GS179 01/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
427813 2005 GC180 07/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
427814 2005 GV189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,3 km MPC · JPL
427815 2005 GS223 13/04/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427816 2005 GX225 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427817 2005 HD5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427818 2005 HG6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427819 2005 JG22 04/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
427820 2005 JU24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427821 2005 JG55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427822 2005 JO64 04/05/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
427823 2005 JV69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427824 2005 JC78 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427825 2005 JD78 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427826 2005 JO80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
427827 2005 JT80 06/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
427828 2005 JB100 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427829 2005 JD103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427830 2005 JB108 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427831 2005 JQ108 04/05/2005 Kitt Peak DLS 3,5 km MPC · JPL
427832 2005 JO111 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
427833 2005 JH112 09/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427834 2005 JY114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427835 2005 JG120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427836 2005 JN123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427837 2005 JQ132 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427838 2005 JM145 14/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427839 2005 JU153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427840 2005 LE4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427841 2005 LD9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427842 2005 LT11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427843 2005 LN22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427844 2005 LZ24 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
427845 2005 LH52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
427846 2005 MN8 28/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
427847 2005 ME18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427848 2005 MC24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427849 2005 MP30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427850 2005 MQ30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427851 2005 MD37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427852 2005 MT49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427853 2005 MJ54 30/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427854 2005 NK47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427855 2005 NN67 03/07/2005 Apache Point Apache Point Obs. 3,1 km MPC · JPL
427856 2005 NZ67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427857 2005 NP76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427858 2005 NR93 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
427859 2005 NA120 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 650 m MPC · JPL
427860 2005 OJ28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427861 2005 OV31 25/07/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
427862 2005 PV4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
427863 2005 PD12 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
427864 2005 QH10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
427865 2005 QN27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427866 2005 QV59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
427867 2005 QP90 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427868 2005 QD95 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427869 2005 QT99 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427870 2005 QJ131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427871 2005 RM27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427872 2005 ST5 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
427873 2005 SK29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
427874 2005 SC32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427875 2005 SU57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427876 2005 SZ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427877 2005 SE102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427878 2005 SH115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427879 2005 SO147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427880 2005 SZ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427881 2005 SC149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427882 2005 SQ156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427883 2005 SB178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427884 2005 ST191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
427885 2005 SR218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427886 2005 SC236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427887 2005 SP289 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427888 2005 SU289 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
427889 2005 TV9 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
427890 2005 TH15 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
427891 2005 TC40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427892 2005 TQ77 06/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
427893 2005 TA80 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427894 2005 UA2 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
427895 2005 UN20 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
427896 2005 UD36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427897 2005 UK37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427898 2005 UA94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427899 2005 UB97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427900 2005 UB101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427901 2005 UB103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427902 2005 UT126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
427903 2005 UD132 24/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427904 2005 UC154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427905 2005 UM173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427906 2005 UU186 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427907 2005 UK229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427908 2005 US237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
427909 2005 UF238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
427910 2005 UZ241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427911 2005 UK266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427912 2005 US280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427913 2005 UU288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427914 2005 UF314 03/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
427915 2005 UC331 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
427916 2005 UZ333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
427917 2005 UO365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
427918 2005 UF393 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
427919 2005 UF397 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427920 2005 UG398 30/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
427921 2005 UK406 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
427922 2005 UV500 27/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427923 2005 UM508 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
427924 2005 UY522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
427925 2005 UM523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
427926 2005 UQ524 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427927 2005 UE530 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427928 2005 VQ1 04/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
427929 2005 VQ3 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427930 2005 VL26 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
427931 2005 VC28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427932 2005 VS33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427933 2005 VW40 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
427934 2005 VW65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
427935 2005 VR69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
427936 2005 VT91 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427937 2005 VG97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427938 2005 VE134 02/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
427939 2005 WG 19/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
427940 2005 WE42 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
427941 2005 WF46 22/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
427942 2005 WB61 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427943 2005 WA88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
427944 2005 WZ109 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
427945 2005 WP140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
427946 2005 WS142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
427947 2005 WQ145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427948 2005 WR156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427949 2005 WZ169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427950 2005 WH176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427951 2005 WJ183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427952 2005 WY198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427953 2005 XH43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427954 2005 XB45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
427955 2005 XO49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427956 2005 XS50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427957 2005 XV54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427958 2005 XD67 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427959 2005 XA71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427960 2005 YA51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427961 2005 YH54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427962 2005 YD56 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427963 2005 YF65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427964 2005 YY66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427965 2005 YD71 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427966 2005 YX83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
427967 2005 YZ85 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
427968 2005 YQ105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427969 2005 YU108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427970 2005 YC118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427971 2005 YG125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427972 2005 YY141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427973 2005 YW142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
427974 2005 YB167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427975 2005 YP171 10/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
427976 2005 YZ171 22/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427977 2005 YL191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427978 2005 YO204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427979 2005 YV231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
427980 2005 YQ239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427981 2005 YJ290 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427982 2006 AY14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
427983 2006 AJ21 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
427984 2006 AU26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
427985 2006 AP38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
427986 2006 AQ51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427987 2006 AG52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
427988 2006 AJ52 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427989 2006 AC54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
427990 2006 AZ54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427991 2006 AL59 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427992 2006 AX74 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427993 2006 AR105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
427994 2006 BA7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427995 2006 BZ14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
427996 2006 BF24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
427997 2006 BD27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427998 2006 BL32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427999 2006 BB36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
428000 2006 BC38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001