Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/34001–35000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34001 2000 OR5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34002 Movsesian 2000 OD6 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34003 Ivozell 2000 OU6 29/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34004 Gregorini 2000 OS7 30/07/2000 Montelupo M. Tombelli, D. Guidetti 7,5 km MPC · JPL
34005 2000 OY7 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34006 2000 OQ9 31/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
34007 2000 OS11 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34008 2000 OB12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34009 2000 OX12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34010 Tassiloschwarz 2000 OH13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34011 Divyakranthi 2000 OK14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34012 Prashaant 2000 OD15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34013 2000 OG15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34014 Pingali 2000 OP15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34015 2000 OR16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34016 Chaitanya 2000 OY16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34017 Geeve 2000 OD17 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34018 2000 OK19 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34019 2000 OU19 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34020 2000 ON21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34021 Suhanijain 2000 OW22 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34022 2000 OY23 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34023 2000 OH24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34024 Cormaclarkin 2000 OO24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34025 Caolannbrady 2000 OX24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34026 Valpagliarino 2000 OA25 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34027 2000 OL25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34028 Wuhuiyi 2000 OP25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34029 2000 OX25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34030 Tabuchi 2000 OM26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34031 Fukumitsu 2000 OU26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34032 2000 OC27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34033 2000 OH27 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34034 Shehadeh 2000 OQ27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34035 2000 OV27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34036 2000 OX27 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34037 2000 OZ27 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34038 Abualragheb 2000 OA28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34039 Torsteinvik 2000 OB29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34040 2000 OX30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34041 2000 OD31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34042 Espeseth 2000 OQ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34043 2000 OS31 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34044 Obafial 2000 OZ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34045 2000 OD34 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34046 2000 OQ34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34047 Gloria 2000 OJ35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34048 2000 OR35 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34049 Myrelleangela 2000 ON36 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34050 2000 OU36 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34051 2000 OK37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34052 2000 OL37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34053 Carlquines 2000 OF38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34054 2000 OE39 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34055 2000 OU41 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34056 2000 OJ42 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34057 2000 ON44 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34058 2000 OT44 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34059 2000 OS45 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34060 2000 OZ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
34061 2000 OC48 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34062 2000 OD48 31/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34063 Mariamakarova 2000 OA49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34064 2000 OK51 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34065 2000 OD52 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34066 2000 OS52 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34067 2000 OA55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
34068 2000 OB56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
34069 2000 OZ56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
34070 2000 OK57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
34071 2000 OT57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
34072 2000 OU58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
34073 2000 OW58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
34074 2000 OG59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
34075 2000 OE60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
34076 2000 OK60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
34077 Yoshiakifuse 2000 OV68 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
34078 2000 PF 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,6 km MPC · JPL
34079 Samoylova 2000 PD1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34080 Clarakeng 2000 PE1 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34081 Chowkitmun 2000 PH1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34082 2000 PL2 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34083 Feretova 2000 PE4 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34084 2000 PM4 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34085 2000 PE5 05/08/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
34086 2000 PP5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
34087 2000 PA7 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
34088 Satokosuka 2000 PC7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
34089 Smoter 2000 PL7 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34090 Cewhang 2000 PG10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34091 2000 PQ10 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34092 2000 PF11 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34093 2000 PP11 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
34094 2000 PV11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34095 2000 PW11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34096 2000 PC12 01/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34097 2000 PD12 01/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34098 2000 PM12 02/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
34099 2000 PT12 08/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34100 Thapa 2000 PQ13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34101 Hesrivastava 2000 PT15 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34102 Shawnzhang 2000 PO16 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34103 Suganthkannan 2000 PP17 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34104 Jeremiahpate 2000 PY19 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34105 2000 PD20 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34106 Sakhrani 2000 PP22 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34107 Kashfiarahman 2000 PX22 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34108 2000 PN23 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34109 2000 PX23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34110 2000 PX24 03/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34111 2000 PZ24 03/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34112 2000 PC25 03/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34113 2000 PL25 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
34114 2000 PU26 05/08/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
34115 2000 PV26 05/08/2000 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
34116 2000 PW26 05/08/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
34117 2000 PA27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34118 2000 PC27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34119 2000 PY27 09/08/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
34120 2000 PL28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
34121 2000 PJ29 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34122 2000 PQ29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34123 Uedayukika 2000 QD 25/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 13 km MPC · JPL
34124 2000 QS 22/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,9 km MPC · JPL
34125 2000 QZ 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
34126 2000 QA1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
34127 Adamnayak 2000 QN2 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34128 Hannahbrown 2000 QO2 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34129 Madisonsneve 2000 QN3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34130 Isabellaivy 2000 QW3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34131 2000 QY3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34132 Theoguerin 2000 QX4 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34133 Charlesfenske 2000 QU5 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34134 Zlokapa 2000 QW5 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34135 Rahulsubra 2000 QX5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34136 2000 QF6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
34137 Lonnielinda 2000 QL6 21/08/2000 Terre Haute C. Wolfe 1,8 km MPC · JPL
34138 Frasso Sabino 2000 QE9 25/08/2000 Frasso Sabino Frasso Sabino Obs. 4,2 km MPC · JPL
34139 Lucabarcelo 2000 QU10 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34140 2000 QE11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34141 Antonwu 2000 QZ11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34142 Sachinkonan 2000 QE12 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34143 Heeric 2000 QE13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34144 Alexandersun 2000 QX14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34145 2000 QV15 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34146 2000 QH16 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34147 Vengadesan 2000 QV16 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34148 Marchuo 2000 QX16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34149 2000 QL17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34150 2000 QK18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34151 2000 QH19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34152 Kendrazhang 2000 QW19 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34153 Deeannguo 2000 QZ19 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34154 Anushkanair 2000 QC20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34155 2000 QJ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34156 Gopalakrishnan 2000 QT22 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34157 2000 QU22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34158 Rachelchang 2000 QB24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34159 Ryanthorpe 2000 QJ24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34160 2000 QS26 26/08/2000 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
34161 Michaellee 2000 QC27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34162 Yegnesh 2000 QV27 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34163 Neyveli 2000 QY27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34164 Anikacheerla 2000 QQ28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34165 Nikhilcheerla 2000 QW28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34166 Neildeshmukh 2000 QQ30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34167 2000 QS30 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34168 2000 QP31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34169 2000 QA33 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34170 2000 QX33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
34171 2000 QZ34 26/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
34172 Camillemiles 2000 QU37 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34173 2000 QY37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34174 2000 QP38 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34175 Joshuadong 2000 QG39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34176 Balamurugan 2000 QT39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34177 Amandawilson 2000 QD40 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34178 Sarahmarie 2000 QM41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34179 Bryanchun 2000 QT41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34180 Jessicayoung 2000 QP42 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34181 Patnaik 2000 QT42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34182 Sachan 2000 QC44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34183 Yeshdoctor 2000 QG44 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34184 Hegde 2000 QZ44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34185 2000 QP47 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34186 2000 QT47 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34187 Tomaino 2000 QW47 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34188 Clarawagner 2000 QB48 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34189 Ambatipudi 2000 QD48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34190 Erinsmith 2000 QA49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34191 Jakhete 2000 QR49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34192 Sappington 2000 QE50 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34193 Annakoonce 2000 QT52 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34194 Serenajing 2000 QW52 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34195 2000 QA54 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34196 2000 QB54 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34197 Susrinivasan 2000 QD54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34198 Oliverleitner 2000 QM54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34199 Amyjin 2000 QV54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34200 Emmasun 2000 QW54 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34201 2000 QX54 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34202 Sionaprasad 2000 QB55 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34203 2000 QO55 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34204 Quryshi 2000 QR55 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34205 Mizerak 2000 QR57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34206 Zhiyuewang 2000 QM60 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34207 2000 QR65 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34208 Danielzhang 2000 QR66 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34209 2000 QP67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34210 2000 QV67 28/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34211 2000 QE68 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34212 2000 QZ68 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
34213 2000 QF69 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
34214 2000 QA72 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34215 Stutigarg 2000 QD72 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34216 2000 QK75 24/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34217 2000 QA78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34218 Padiyath 2000 QC78 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34219 Megantang 2000 QM80 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34220 Pelagiamajoni 2000 QO84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34221 2000 QW84 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34222 2000 QS85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34223 2000 QD87 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34224 Maggiechen 2000 QG87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34225 Fridberg 2000 QT87 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34226 2000 QM88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34227 Daveyhuang 2000 QX89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34228 2000 QF90 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34229 2000 QE92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34230 2000 QF93 25/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34231 Isanisingh 2000 QL93 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34232 2000 QL94 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34233 Caldwell 2000 QD95 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34234 Andrewfang 2000 QS95 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34235 Ellafeiner 2000 QZ95 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34236 Firester 2000 QJ96 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34237 Sarahgao 2000 QO96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34238 2000 QU96 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34239 Louisgolowich 2000 QX96 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34240 Charleyhutch 2000 QP98 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34241 Skylerjones 2000 QZ98 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34242 2000 QD100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34243 2000 QR100 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34244 2000 QF101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34245 Andrewkomo 2000 QG101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34246 Kopparapu 2000 QO102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34247 2000 QC103 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34248 2000 QE104 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34249 Leolo 2000 QY108 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34250 Mamichael 2000 QA112 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34251 Rohanmehrotra 2000 QR112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34252 Orlovsky 2000 QE113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34253 Nitya 2000 QH114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34254 Mihirpatel 2000 QN114 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34255 2000 QR115 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34256 Advaitpatil 2000 QK116 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34257 2000 QU116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34258 Pentland 2000 QO119 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34259 Abprabhakaran 2000 QS119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34260 2000 QG120 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34261 Musharahman 2000 QK120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34262 Michaelren 2000 QP120 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34263 2000 QV121 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34264 Sadhuka 2000 QN124 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34265 2000 QC125 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34266 Schweinfurth 2000 QF125 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34267 Haniya 2000 QC126 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34268 Gracetian 2000 QP128 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34269 2000 QV130 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34270 2000 QW131 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34271 Vinjaivale 2000 QH132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34272 Veeramacheneni 2000 QQ132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34273 Franklynwang 2000 QS134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34274 2000 QM135 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34275 2000 QE136 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34276 2000 QW136 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34277 Davidxingwu 2000 QH138 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34278 Justinxie 2000 QE139 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34279 Alicezhang 2000 QJ139 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34280 Victoradler 2000 QP140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34281 Albritton 2000 QR141 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34282 Applegate 2000 QX142 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34283 Bagley 2000 QM146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34284 Seancampbell 2000 QR146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34285 Dorothydady 2000 QA147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34286 2000 QF147 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34287 2000 QG147 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
34288 Bevindaglen 2000 QU149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34289 Johndell 2000 QC150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34290 2000 QQ150 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34291 2000 QS150 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34292 2000 QK151 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34293 Khiemdoba 2000 QJ152 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34294 Taylordufford 2000 QM152 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34295 2000 QN152 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34296 2000 QT153 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34297 Willfrazer 2000 QH156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34298 2000 QH159 31/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
34299 2000 QF162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34300 Brendafrost 2000 QV166 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34301 2000 QO171 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34302 Riagalanos 2000 QU172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34303 2000 QN173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34304 Alainagarza 2000 QB178 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34305 2000 QN179 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
34306 2000 QP183 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34307 Arielhaas 2000 QT183 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34308 Roberthall 2000 QC185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34309 2000 QY186 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34310 Markhannum 2000 QA187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34311 2000 QE188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34312 Deahaupt 2000 QO188 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34313 Lisahevner 2000 QQ188 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34314 Jasonlee 2000 QN189 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34315 2000 QJ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34316 Christineleo 2000 QS190 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34317 Fabianmak 2000 QH191 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34318 2000 QV192 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34319 Neilmilburn 2000 QD193 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
34320 Davidmonge 2000 QU195 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
34321 Russellmotter 2000 QY195 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34322 Marknandor 2000 QW196 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34323 Williamrose 2000 QN198 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34324 Jeremyschwartz 2000 QB199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34325 Terrencevale 2000 QN201 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34326 Zhaurova 2000 QF202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34327 2000 QS203 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34328 2000 QR204 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34329 2000 QO206 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34330 2000 QB209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34331 2000 QH209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34332 2000 QU209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34333 2000 QG211 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34334 2000 QG212 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34335 2000 QR214 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34336 2000 QT214 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34337 2000 QR215 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34338 2000 QM216 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34339 2000 QH218 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34340 2000 QN224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
34341 2000 QW224 26/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
34342 2000 QK227 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34343 2000 QU227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34344 2000 QP229 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
34345 2000 RY 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34346 2000 RJ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34347 2000 RN1 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34348 2000 RF3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34349 2000 RQ7 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34350 2000 RW7 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34351 Decatur 2000 RZ8 03/09/2000 Emerald Lane L. Ball 3,5 km MPC · JPL
34352 2000 RJ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34353 2000 RX17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34354 2000 RL18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34355 2000 RB20 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34356 2000 RR20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34357 2000 RO21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34358 2000 RV22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34359 2000 RN26 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
34360 2000 RS28 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34361 2000 RT28 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34362 2000 RK30 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34363 2000 RT30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34364 2000 RZ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34365 2000 RS34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34366 Rosavestal 2000 RP36 04/09/2000 Palmer Divide B. D. Warner 7,6 km MPC · JPL
34367 2000 RQ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34368 2000 RA41 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34369 2000 RA42 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34370 2000 RY42 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34371 2000 RC43 03/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34372 2000 RS44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34373 2000 RT44 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34374 2000 RP48 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34375 2000 RP49 05/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34376 2000 RO54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34377 2000 RQ54 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34378 2000 RV54 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34379 2000 RU55 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34380 2000 RV55 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34381 2000 RW55 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34382 2000 RG56 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34383 2000 RH56 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34384 2000 RW61 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34385 2000 RE62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34386 2000 RP62 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34387 2000 RX62 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34388 2000 RE63 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34389 2000 RJ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34390 2000 RJ66 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34391 2000 RX67 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34392 2000 RT68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34393 2000 RL69 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34394 2000 RC70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34395 2000 RS73 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34396 2000 RT74 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34397 2000 RJ76 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34398 Terryschmidt 2000 RK78 09/09/2000 Palmer Divide B. D. Warner 5,0 km MPC · JPL
34399 Hachiojihigashi 2000 RD79 07/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,4 km MPC · JPL
34400 2000 RC81 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34401 2000 RS83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34402 2000 RW84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
34403 2000 RP85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
34404 2000 RZ85 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34405 2000 RU86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
34406 2000 RD92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34407 2000 RD93 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34408 2000 RX94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
34409 2000 RB95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
34410 2000 RT95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
34411 2000 RR96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
34412 2000 RG100 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34413 2000 RS101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
34414 MacLennan 2000 RQ103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
34415 2000 RV103 06/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34416 2000 RV104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34417 2000 RE105 07/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34418 2000 SO3 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34419 Corning 2000 SA7 20/09/2000 Elmira A. J. Cecce 3,3 km MPC · JPL
34420 Peterpau 2000 SC7 23/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
34421 2000 SA12 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34422 2000 SX14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34423 2000 SF20 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34424 Utashima 2000 SA21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
34425 2000 SP22 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
34426 2000 SS22 20/09/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
34427 2000 SN23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
34428 2000 SA27 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34429 2000 SC27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34430 2000 SJ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34431 2000 SZ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34432 2000 SF36 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34433 2000 SE37 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34434 2000 SE39 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34435 2000 SR39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34436 2000 SE40 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34437 2000 SF43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,2 km MPC · JPL
34438 2000 SV44 26/09/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
34439 2000 SG45 21/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34440 2000 SV46 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
34441 2000 SZ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34442 2000 SS64 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34443 2000 ST70 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34444 2000 SW73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34445 2000 SX73 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34446 2000 SN74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34447 2000 SU74 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34448 2000 SC78 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34449 2000 SJ79 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34450 2000 SZ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34451 2000 SY82 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34452 2000 SS83 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34453 2000 SG84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34454 2000 SB86 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34455 2000 SW87 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34456 2000 SG88 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34457 2000 SW88 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34458 2000 ST90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34459 2000 SC91 22/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34460 2000 SV91 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34461 2000 SC95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34462 2000 SD95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34463 2000 SB101 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34464 2000 SC101 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34465 2000 SD102 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34466 2000 SN105 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34467 2000 SC108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34468 2000 SS109 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34469 2000 SM110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34470 2000 SV113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34471 2000 SE115 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34472 2000 ST115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34473 2000 SC116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34474 2000 SJ116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34475 2000 SC118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34476 2000 SX118 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34477 2000 SJ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34478 2000 SR120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34479 2000 ST120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34480 2000 SW121 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34481 2000 SF122 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34482 2000 SX122 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34483 2000 SW123 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34484 2000 SR124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34485 2000 SF128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34486 2000 ST131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34487 2000 SE133 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34488 2000 SO135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34489 2000 SE136 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34490 2000 SO137 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34491 2000 SB138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34492 2000 SP139 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34493 2000 SR139 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34494 2000 SE144 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34495 2000 SX146 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34496 2000 SF147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34497 2000 SJ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34498 2000 SF149 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34499 2000 SL150 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34500 2000 SW154 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34501 2000 SC155 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34502 2000 SE157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34503 2000 SJ157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34504 2000 SJ158 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34505 2000 SR160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34506 2000 SO172 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34507 2000 SE174 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34508 2000 SU174 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34509 2000 SH175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34510 2000 SJ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34511 2000 SK175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34512 2000 SE178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34513 2000 SQ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34514 2000 SQ180 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34515 2000 SD182 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34516 2000 SF182 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34517 2000 SC185 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
34518 2000 SD185 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
34519 2000 SJ186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
34520 2000 SC187 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
34521 2000 SA191 24/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
34522 2000 SH192 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34523 2000 SU194 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34524 2000 SZ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34525 2000 SQ205 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34526 2000 SY205 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34527 2000 SQ208 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34528 2000 SW211 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34529 2000 SD212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34530 2000 ST212 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34531 2000 SY212 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34532 2000 SO213 25/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34533 2000 SS213 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34534 2000 SL216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34535 2000 SR220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34536 2000 SJ221 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34537 2000 SW221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34538 2000 SA222 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34539 2000 SL223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34540 2000 SW225 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34541 2000 SB228 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34542 2000 SC228 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34543 Davidbriggs 2000 SM229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34544 2000 SP233 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34545 2000 SB234 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34546 2000 SG234 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34547 2000 SH234 21/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34548 2000 SY237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34549 2000 SA238 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34550 2000 SU238 26/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34551 2000 SJ242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34552 2000 SV242 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34553 2000 SV246 24/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
34554 2000 ST251 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
34555 2000 SE262 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34556 2000 SX265 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34557 2000 SE270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34558 2000 SM270 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34559 2000 SN272 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34560 2000 SF280 28/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34561 2000 SQ285 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34562 2000 SW287 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34563 2000 SS290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34564 2000 SN292 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34565 2000 SY292 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34566 2000 SE294 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34567 2000 SR297 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34568 2000 SP305 30/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34569 2000 ST306 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34570 2000 SZ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34571 2000 SA308 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34572 2000 SY310 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34573 2000 SG316 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34574 2000 SW319 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34575 2000 SH327 29/09/2000 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
34576 2000 SA329 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34577 2000 SP336 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
34578 2000 SL338 25/09/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
34579 2000 SR339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
34580 2000 SA343 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34581 2000 SC348 20/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34582 2000 SH348 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34583 2000 SN351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
34584 2000 SX351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
34585 2000 SJ352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
34586 2000 SK352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
34587 2000 SA357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
34588 2000 TL 02/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
34589 2000 TO2 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34590 2000 TS2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34591 2000 TB15 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34592 2000 TM17 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34593 2000 TD19 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
34594 2000 TP24 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34595 2000 TR29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34596 2000 TB34 04/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,7 km MPC · JPL
34597 2000 TO36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34598 2000 TC38 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34599 2000 TV39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34600 2000 TY39 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34601 2000 TR51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34602 2000 TO57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
34603 2000 TS60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34604 2000 TW60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34605 2000 US 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
34606 2000 UT 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
34607 2000 UD3 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
34608 2000 UW7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34609 2000 UK8 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34610 2000 UV9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34611 Nacogdoches 2000 UF11 25/10/2000 Nacogdoches W. D. Bruton, R. M. Williams 8,2 km MPC · JPL
34612 2000 UN13 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
34613 2000 UR13 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
34614 2000 UF19 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34615 2000 UQ27 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34616 2000 UO38 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34617 2000 UU48 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34618 2000 UX49 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
34619 2000 UX53 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34620 2000 UX54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34621 2000 UR55 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34622 2000 UK58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34623 2000 US59 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34624 2000 UB62 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34625 2000 UT68 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34626 2000 UN69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34627 2000 UW95 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34628 2000 UA99 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34629 2000 UK107 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34630 2000 UX107 30/10/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34631 2000 UY107 30/10/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34632 2000 UY109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34633 2000 VN11 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34634 2000 VQ17 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34635 2000 VH29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34636 Lauwingkai 2000 VC39 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
34637 2000 VR41 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34638 2000 VV54 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34639 2000 WG1 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34640 2000 WN1 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34641 2000 WL2 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34642 2000 WN2 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
34643 2000 WQ3 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34644 2000 WX13 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34645 Vieiramartins 2000 WT67 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
34646 2000 WT95 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34647 2000 WV97 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34648 2000 WZ101 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34649 2000 WB103 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34650 2000 WK108 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34651 2000 WQ114 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34652 2000 WN136 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34653 2000 WJ144 21/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
34654 2000 WF145 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
34655 2000 WS151 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
34656 2000 WL152 28/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34657 2000 WG154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34658 2000 WS158 30/11/ 2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
34659 2000 WS159 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
34660 2000 WB162 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
34661 2000 WQ165 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
34662 2000 WA172 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34663 2000 WT173 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34664 2000 WW182 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34665 2000 WW184 29/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
34666 Bohyunsan 2000 XA14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 6,0 km MPC · JPL
34667 2000 XJ19 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34668 2000 XW39 05/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
34669 2000 YO5 16/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34670 2000 YL11 19/12/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
34671 2000 YY18 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34672 2000 YU53 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34673 2000 YM70 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34674 2000 YE78 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34675 2000 YR115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34676 2000 YF126 29/12/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
34677 2000 YB135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
34678 2001 AB29 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34679 2001 BH17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34680 2001 BR21 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34681 2001 BB22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34682 2001 BM42 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34683 2001 CM11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34684 2001 CJ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
34685 2001 EE12 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34686 2001 FA40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34687 2001 FU74 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34688 2001 FG119 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
34689 Flewelling 2001 FY147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
34690 2001 FH161 29/03/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
34691 2001 KV58 26/05/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34692 2001 KE61 17/05/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
34693 2001 LW14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34694 2001 MK18 23/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
34695 2001 NY21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
34696 Risoldi 2001 OV12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,5 km MPC · JPL
34697 2001 OS14 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34698 2001 OD22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
34699 2001 OQ25 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
34700 2001 OE45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34701 2001 OZ57 19/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
34702 2001 OW62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
34703 2001 OZ67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
34704 2001 OS80 29/07/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34705 2001 OA81 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34706 2001 OP83 27/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
34707 2001 OU86 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
34708 Grasset 2001 OG95 29/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
34709 2001 OW96 25/07/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
34710 2001 OS97 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
34711 2001 OV97 25/07/2001 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
34712 2001 ON103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34713 2001 OO103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
34714 2001 OB105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
34715 2001 PO12 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
34716 Guzzo 2001 PC14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,4 km MPC · JPL
34717 Mirkovilli 2001 PD14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,6 km MPC · JPL
34718 Cantagalli 2001 PR28 14/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 7,9 km MPC · JPL
34719 2001 PW47 13/08/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
34720 2001 PH54 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
34721 2001 QH5 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34722 2001 QF9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
34723 2001 QV14 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
34724 2001 QM18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34725 2001 QJ19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34726 2001 QA25 16/08/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
34727 2001 QV28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34728 2001 QM30 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34729 2001 QJ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34730 2001 QO45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34731 2001 QU47 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34732 2001 QD48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34733 2001 QY52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34734 2001 QS64 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34735 2001 QA69 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34736 2001 QG69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34737 2001 QC71 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34738 Hulbert 2001 QV71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 2,1 km MPC · JPL
34739 2001 QO75 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34740 2001 QJ77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34741 2001 QM77 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34742 2001 QD79 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34743 2001 QE80 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34744 2001 QS86 16/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
34745 2001 QV90 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34746 Thoon 2001 QE91 22/08/2001 Socorro LINEAR 62 km MPC · JPL
34747 2001 QC92 19/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34748 2001 QN93 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34749 2001 QU93 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34750 2001 QB97 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34751 2001 QO100 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
34752 2001 QU105 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34753 Zdeněkmatyáš 2001 QU110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
34754 2001 QG111 25/08/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
34755 2001 QW120 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34756 2001 QL139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34757 2001 QX139 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34758 2001 QH148 20/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
34759 2001 QL151 23/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34760 2001 QR152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
34761 2001 QM179 28/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
34762 2001 QP180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
34763 2001 QV189 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34764 2001 QZ197 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34765 2001 QG199 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
34766 2001 QP200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34767 2001 QV201 22/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
34768 2001 QK221 24/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
34769 2001 QB236 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34770 2001 QJ243 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34771 2001 QO252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34772 2001 QU257 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34773 2001 QL260 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34774 2001 QX261 25/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34775 2001 QL263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
34776 2001 QC269 20/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
34777 2001 RH 06/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34778 Huhunglick 2001 RV6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
34779 Chungchiyung 2001 RW11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
34780 2001 RB56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34781 2001 RK63 12/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34782 2001 RV72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34783 2001 RB75 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34784 2001 RS77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34785 2001 RG87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
34786 2001 RS87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34787 2001 RG109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34788 2001 RE114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34789 2001 SC2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
34790 2001 SA4 16/09/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
34791 Ericcraine 2001 SU4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
34792 2001 SE10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
34793 2001 SO12 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34794 2001 SS25 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34795 2001 SB34 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34796 2001 SW35 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34797 2001 SK38 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34798 2001 SD45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34799 2001 SQ48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34800 2001 SD59 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34801 2001 SE61 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34802 2001 SP61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34803 2001 SW63 17/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34804 2001 SP67 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34805 2001 SC69 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34806 2001 SJ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34807 2001 SQ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34808 2001 SY73 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
34809 2001 SQ74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
34810 2001 SN108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34811 2001 ST108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34812 2001 SB109 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34813 2001 SS109 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34814 2001 ST109 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34815 2001 SQ113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
34816 2001 ST113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
34817 Shiominemoto 2001 SE116 21/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 4,5 km MPC · JPL
34818 2001 SQ116 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34819 2001 SW119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34820 2001 SC125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34821 2001 SF129 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34822 2001 SO133 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34823 2001 SM155 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34824 2001 SY156 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
34825 2001 SR161 17/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34826 2001 SK163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34827 2001 SC165 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34828 2001 SO168 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34829 2001 SF198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34830 2001 SQ227 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34831 2001 SA234 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34832 2001 SU234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34833 2001 SF239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34834 2001 SF243 19/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34835 2001 SZ249 19/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34836 2001 SE254 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34837 2001 SD262 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34838 Lazowski 2001 SK262 21/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,6 km MPC · JPL
34839 2001 SL263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
34840 2001 SB268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
34841 2001 SE268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
34842 2001 SU270 16/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
34843 2001 SZ276 21/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
34844 2001 SG277 27/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34845 2001 SN278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34846 Vincent 2001 SY281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
34847 2001 SJ286 21/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
34848 2001 SC288 27/09/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
34849 2001 SG288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
34850 2001 TL8 09/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34851 2001 TT8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34852 2001 TS12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34853 2001 TK16 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34854 Paquifrutos 2001 TP17 13/10/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 6,5 km MPC · JPL
34855 2001 TT30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34856 2001 TR32 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34857 2001 TB36 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34858 2001 TW44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34859 2001 TR49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
34860 2001 TJ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34861 2001 TY77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34862 2001 TX79 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
34863 2001 TP107 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34864 2001 TG114 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34865 2001 TH116 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34866 2001 TN119 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34867 2001 TB121 15/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34868 2001 TB136 13/10/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
34869 2001 TD170 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34870 2001 TS195 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
34871 2001 UM2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
34872 2001 UV2 20/10/2001 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
34873 2001 UF6 20/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 6,4 km MPC · JPL
34874 2001 UU9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34875 2001 US22 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34876 2001 UK32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34877 2001 UQ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34878 2001 UU34 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34879 2001 UQ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34880 2001 UN45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34881 2001 UF63 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34882 2001 UK66 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34883 2001 UQ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
34884 2001 UR119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34885 2001 VE12 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34886 2001 VH12 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34887 2001 VJ14 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34888 2001 VP16 07/11/ 2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
34889 2001 VY33 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34890 2001 VS62 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34891 2001 VR66 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34892 Evapalisa 2001 VW88 15/11/ 2001 Uccle H. Debehogne, E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
34893 Mihomasatoshi 2001 WM1 17/11/ 2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
34894 2012 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
34895 2026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
34896 2117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34897 2537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34898 2622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
34899 2628 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
34900 2698 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34901 Mauna Loa 2699 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34902 2728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
34903 3037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
34904 3085 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
34905 3110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
34906 3116 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34907 3527 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34908 3528 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
34909 3534 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
34910 4052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
34911 4288 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34912 4314 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34913 4527 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34914 4535 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
34915 4564 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
34916 4595 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
34917 4616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
34918 4654 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34919 Imelda 4710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34920 4735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
34921 4801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
34922 4825 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34923 4870 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34924 6109 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
34925 6114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34926 6133 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
34927 6189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34928 6230 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34929 6522 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 9,6 km MPC · JPL
34930 6570 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34931 6621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34932 6644 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
34933 6652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
34934 6689 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
34935 6780 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
34936 6861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34937 9063 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34938 9562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
34939 9575 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
34940 9586 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
34941 1244 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34942 1275 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34943 1286 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34944 2202 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
34945 2263 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34946 2286 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
34947 3298 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
34948 4103 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34949 4111 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
34950 4188 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
34951 4221 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34952 4874 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
34953 1008 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
34954 1032 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34955 1044 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
34956 1327 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
34957 1347 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34958 1357 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34959 2077 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34960 2100 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34961 2252 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
34962 2307 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34963 3091 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34964 3122 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
34965 3221 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
34966 3260 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
34967 3269 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34968 4094 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
34969 4108 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
34970 4218 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
34971 4286 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
34972 5039 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
34973 5157 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
34974 5164 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
34975 1050 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
34976 1115 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
34977 1167 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
34978 van 't Hoff 1901 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
34979 2173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
34980 2307 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34981 2342 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
34982 2494 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34983 3046 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
34984 3163 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
34985 3286 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
34986 3837 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
34987 4065 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,3 km MPC · JPL
34988 4222 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
34989 4251 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
34990 4270 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
34991 4295 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
34992 4418 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
34993 Euaimon 1973 SR1 20/09/1973 Palomar PLS 19 km MPC · JPL
34994 1977 CS1 11/02/1977 Palomar S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
34995 Dainihonshi 1977 DP2 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 5,7 km MPC · JPL
34996 Mitokoumon 1977 DH4 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
34997 1978 OP 28/07/1978 Bickley Perth Obs. 6,8 km MPC · JPL
34998 1978 SE 27/09/1978 La Silla R. M. West 7,6 km MPC · JPL
34999 1978 VC3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
35000 1978 VN3 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL

30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s  • 37.000s  • 38.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001