Danh sách tiểu hành tinh/46001–47000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46001 2001 CG1 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46002 2001 CB3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46003 2001 CF3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46004 2001 CF4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46005 2001 CR7 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46006 2001 CB11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46007 2001 CG12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46008 2001 CY12 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46009 2001 CE13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46010 2001 CU16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46011 2001 CM19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46012 2001 CM26 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46013 2001 CP26 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46014 2001 CF27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
46015 2001 CJ36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
46016 2001 CP41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
46017 2001 DP3 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46018 2001 DX6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
46019 2001 DT9 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46020 2001 DL11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46021 2001 DZ14 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
46022 2001 DE16 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46023 2001 DN16 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46024 2001 DC18 16/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46025 2001 DQ18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46026 2001 DJ20 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46027 2001 DG21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
46028 2001 DT21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46029 2001 DF22 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46030 2001 DQ25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46031 2001 DB29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46032 2001 DM29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46033 2001 DG31 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46034 2001 DR31 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46035 2001 DM32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46036 2001 DS32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46037 2001 DF33 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46038 2001 DH33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46039 2001 DW39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46040 2001 DT44 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
46041 2001 DX46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46042 2001 DK54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
46043 2001 DR64 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46044 2001 DP68 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46045 2001 DU68 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46046 2001 DM70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46047 2001 DN70 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46048 2001 DJ71 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46049 2001 DL73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46050 2001 DM74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46051 2001 DQ74 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46052 2001 DD76 20/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46053 Davidpatterson 2001 DB77 21/02/2001 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
46054 2001 DC80 22/02/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
46055 2001 DA83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
46056 2001 DD87 23/02/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
46057 2001 DT87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
46058 2001 DE88 24/02/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
46059 2001 DJ88 25/02/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
46060 2001 DL88 26/02/2001 Cerro Tololo DLS 4,0 km MPC · JPL
46061 2001 DC90 22/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46062 2001 DT91 20/02/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
46063 2001 DV91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
46064 2001 DH92 20/02/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
46065 2001 DB93 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
46066 2001 DV95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46067 2001 DY99 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
46068 2001 DM100 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46069 2001 DY100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46070 2001 DV101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46071 2001 DQ103 16/02/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
46072 2001 EJ 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
46073 2001 EA1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46074 2001 EK1 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46075 2001 EK3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46076 Robertschottland 2001 EH4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
46077 2001 EJ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
46078 2001 ET6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46079 2001 EB7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
46080 2001 EV9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46081 2001 EB10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
46082 2001 EC10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
46083 Aaronkingery 2001 ED10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
46084 2001 EU10 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
46085 2001 EL11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46086 2001 EN11 02/03/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
46087 2001 EQ11 02/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
46088 2001 EO12 04/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46089 2001 EC14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46090 2001 EJ15 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46091 2001 ES15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
46092 2001 EP16 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
46093 2001 EL17 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46094 2001 EX21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
46095 Frédérickoby 2001 ER25 15/03/2001 Vicques Jura Obs. 7,0 km MPC · JPL
46096 2001 FB 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46097 2001 FN1 19/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
46098 2001 FH2 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
46099 2001 FD5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46100 2001 FD6 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46101 2001 FK8 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46102 2001 FR9 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46103 2001 FQ12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
46104 2001 FR12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
46105 2001 FQ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
46106 2001 FA16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46107 2001 FP17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
46108 2001 FW18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
46109 2001 FG23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
46110 Altheamoorhead 2001 FK23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
46111 2001 FR24 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46112 2001 FA26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46113 2001 FT29 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46114 2001 FX29 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46115 2001 FP33 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46116 2001 FY33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46117 2001 FD34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
46118 2001 FL34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46119 2001 FU34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46120 2001 FY34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46121 2001 FB36 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46122 2001 FJ37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46123 2001 FW37 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46124 2001 FU40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46125 2001 FB43 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46126 2001 FN45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46127 2001 FS45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46128 2001 FU45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46129 2001 FP46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46130 2001 FQ46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46131 2001 FW47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46132 2001 FG49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46133 2001 FT50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46134 2001 FH53 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46135 2001 FF56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46136 2001 FH56 23/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
46137 2001 FN56 23/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
46138 2001 FR56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
46139 2001 FV56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
46140 2001 FU57 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46141 2001 FY57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
46142 2001 FN58 24/03/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
46143 2001 FO60 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
46144 2001 FB63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46145 2001 FC63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46146 2001 FP64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46147 2001 FK66 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46148 2001 FC67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46149 2001 FJ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46150 2001 FY67 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46151 2001 FS68 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46152 2001 FV68 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46153 2001 FH69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46154 2001 FL70 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46155 2001 FS70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46156 2001 FR72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46157 2001 FZ72 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46158 2001 FC73 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46159 2001 FO73 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
46160 2001 FE78 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46161 2001 FK78 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46162 2001 FM78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46163 2001 FV79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46164 2001 FZ79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46165 2001 FF80 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46166 2001 FF82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46167 2001 FX83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
46168 2001 FK86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
46169 2001 FY87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
46170 2001 FG90 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46171 2001 FV90 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
46172 2001 FB92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46173 2001 FQ92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46174 2001 FB93 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46175 2001 FR93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
46176 2001 FX94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46177 2001 FW97 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46178 2001 FA98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
46179 2001 FD98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46180 2001 FX101 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46181 2001 FM113 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
46182 2001 FD119 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
46183 2001 FH119 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
46184 2001 FM120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46185 2001 FF124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
46186 2001 FS124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
46187 2001 FW126 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46188 2001 FW134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
46189 2001 FN135 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46190 2001 FV135 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46191 2001 FS140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
46192 2001 FG141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46193 2001 FW141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
46194 2001 FR143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
46195 2001 FM144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46196 2001 FH145 23/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
46197 2001 FK146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
46198 2001 FS147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
46199 2001 FX147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
46200 2001 FE148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46201 2001 FS148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
46202 2001 FR151 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46203 2001 FB153 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46204 2001 FC155 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
46205 2001 FV155 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46206 2001 FS156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
46207 2001 FF158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46208 Gicquel 2001 FB160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46209 2001 FK160 29/03/2001 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
46210 2001 FX160 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
46211 2001 FO161 29/03/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
46212 2001 FD162 30/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
46213 2001 FN162 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46214 2001 FX166 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
46215 2001 FX170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46216 2001 FK171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
46217 2001 FK176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46218 2001 FV177 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
46219 2001 FB187 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
46220 2001 FW189 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
46221 2001 GP 01/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46222 2001 GJ5 15/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46223 2001 GV7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46224 2001 GN10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
46225 2001 GV10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
46226 2001 HP2 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46227 2001 HQ2 17/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46228 2001 HZ2 17/04/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46229 2001 HQ3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46230 2001 HZ4 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46231 2001 HM5 18/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
46232 2001 HS7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
46233 2001 HF9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46234 2001 HK9 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46235 2001 HX9 16/04/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46236 2001 HA10 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46237 2001 HB10 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46238 2001 HE10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46239 2001 HX10 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46240 2001 HT11 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46241 2001 HG12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46242 2001 HQ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46243 2001 HR12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46244 2001 HU15 24/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
46245 2001 HU20 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46246 2001 HX20 23/04/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46247 2001 HG22 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46248 2001 HM22 25/04/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 13 km MPC · JPL
46249 2001 HQ22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
46250 2001 HP28 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
46251 2001 HO31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
46252 2001 HH32 30/04/2001 Kleť Kleť Obs. 12 km MPC · JPL
46253 2001 HW34 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46254 2001 HB36 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46255 2001 HZ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
46256 2001 HR40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46257 2001 HF44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
46258 2001 HE45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46259 2001 HR45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46260 2001 HC46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
46261 2001 HA47 18/04/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
46262 2001 HX47 19/04/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
46263 2001 HH48 21/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
46264 2001 HB50 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46265 2001 HC51 23/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46266 2001 HE52 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46267 2001 HR55 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46268 2001 HJ56 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
46269 2001 HA58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
46270 2001 HW62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
46271 2001 HE63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
46272 2001 HO64 27/04/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
46273 2001 HX64 27/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46274 2001 JU3 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
46275 2001 JW3 15/05/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
46276 2001 JQ4 15/05/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
46277 Jeffhall 2001 JH7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
46278 2001 KM 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46279 2001 KQ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46280 Hollar 2001 KD18 21/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
46281 2001 KR19 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46282 2001 KU26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46283 2001 KE29 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46284 2001 KU33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46285 2001 KD36 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
46286 2001 KR37 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46287 2001 KJ41 23/05/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
46288 2001 KK43 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
46289 2001 KO49 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46290 2001 KY51 16/05/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
46291 2001 KN54 17/05/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
46292 2001 KY56 23/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
46293 2001 KF58 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
46294 2001 KR65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
46295 2001 KP70 23/05/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
46296 2001 KU71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
46297 2001 MK13 24/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
46298 2001 MU18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
46299 2001 MR24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
46300 2001 MW27 22/06/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46301 2001 OY5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
46302 2001 OG13 20/07/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
46303 2001 OZ44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
46304 2001 OZ62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
46305 2001 OW71 21/07/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
46306 2001 OW102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46307 2001 OX104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
46308 Joelsercel 2001 OZ104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
46309 2001 QA2 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
46310 2001 QQ11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
46311 2001 QF20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46312 2001 QJ25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46313 2001 QO25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46314 2001 QK29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46315 2001 QR30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46316 2001 QH31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46317 2001 QN53 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46318 2001 QO74 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46319 2001 QP74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46320 2001 QY74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46321 2001 QO84 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46322 2001 QD99 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46323 2001 QH115 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
46324 2001 QW119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46325 2001 QZ130 20/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
46326 2001 QU148 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46327 2001 QU161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
46328 2001 QD216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46329 2001 QW232 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46330 2001 QQ234 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46331 2001 QB264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
46332 2001 QD276 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
46333 2001 QS276 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46334 2001 QA296 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46335 2001 RF57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46336 2001 RG67 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46337 2001 RE76 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46338 2001 RF80 12/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
46339 2001 RU81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
46340 2001 RG86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
46341 2001 RE89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
46342 2001 SC53 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
46343 2001 SY56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46344 2001 SR58 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46345 2001 SP110 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46346 2001 SX112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
46347 2001 SV123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46348 2001 SC136 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46349 2001 SM140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46350 2001 SH180 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
46351 2001 SD226 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
46352 2001 SZ266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
46353 2001 TY7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
46354 2001 TY8 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46355 2001 TQ65 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46356 2001 TQ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46357 2001 TG77 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46358 2001 TO79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46359 2001 TQ104 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46360 2001 TA105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46361 2001 TR105 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46362 2001 TO118 15/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46363 2001 UX34 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46364 2001 UM35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
46365 2001 UJ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46366 2001 UA66 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46367 2001 UP125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
46368 2001 VR36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46369 2001 VX42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46370 2001 VY43 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46371 2001 VZ45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46372 2001 VG67 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46373 2001 VA123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
46374 2001 WZ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46375 2001 WD29 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46376 2001 XD3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46377 2001 XX7 08/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
46378 2001 XD17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46379 2001 XD22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46380 2001 XF54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46381 2001 XQ59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46382 2001 XP85 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46383 2001 XC114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46384 2001 XM115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46385 2001 XA152 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46386 2001 XP195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46387 2001 XE215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46388 2001 XH246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46389 2001 YJ45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46390 2001 YT96 18/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
46391 2001 YJ97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46392 Bertola 2002 AO6 05/01/2002 Asiago ADAS 2,7 km MPC · JPL
46393 2002 AS10 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
46394 2002 AZ10 11/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
46395 2002 CT4 04/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
46396 2002 CD39 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
46397 2002 CE102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46398 2002 CQ146 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46399 2002 CD169 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46400 2002 CG220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46401 2002 CY240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46402 2002 DB16 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
46403 2002 EQ20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46404 2002 EV20 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46405 2002 EJ28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46406 2002 EQ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46407 2002 EC74 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46408 2002 FO3 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,7 km MPC · JPL
46409 2002 FT35 21/03/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46410 2002 GF46 02/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
46411 2002 GS68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46412 2002 GL76 09/04/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46413 2002 GS87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46414 2002 GD113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
46415 2002 GV125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46416 2002 HK 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
46417 2002 JV4 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
46418 2002 JS12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
46419 2002 JO21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
46420 2002 JH23 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46421 2002 JC33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46422 2002 JO33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46423 2002 JR34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46424 2002 JZ35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46425 2002 JP44 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46426 2002 JG58 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46427 2002 JS59 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
46428 2002 JO63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46429 2002 JP63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46430 2002 JV63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46431 2002 JL65 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46432 2002 JR65 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46433 2002 JQ67 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46434 2002 JK143 12/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46435 2002 KY4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46436 2002 LH5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
46437 2002 LL5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
46438 2002 LZ7 04/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46439 2002 LX12 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46440 2002 LS27 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46441 Mikepenston 2002 LE30 10/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,4 km MPC · JPL
46442 Keithtritton 2002 LK35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 14 km MPC · JPL
46443 2002 LW43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46444 2089 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46445 2102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46446 2110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
46447 2208 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
46448 2829 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
46449 3036 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
46450 3039 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
46451 3050 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
46452 3097 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
46453 4013 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
46454 4029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46455 4054 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
46456 4140 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
46457 4166 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
46458 4244 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
46459 4540 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
46460 4798 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46461 6105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
46462 6179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46463 6290 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
46464 6602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
46465 6617 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46466 6622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
46467 6730 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46468 6887 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
46469 9572 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
46470 9607 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
46471 1160 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
46472 2155 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
46473 3066 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46474 3109 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
46475 3204 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46476 4208 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
46477 4266 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
46478 1097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
46479 1150 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46480 1170 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
46481 1198 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46482 1460 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
46483 1549 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46484 2245 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
46485 2279 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
46486 3113 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
46487 3322 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
46488 3335 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
46489 4156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46490 4164 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46491 5070 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
46492 1023 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46493 1032 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
46494 1088 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
46495 1123 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
46496 1157 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
46497 2214 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
46498 2240 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46499 2409 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46500 2610 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46501 2616 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46502 3084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46503 3191 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46504 3194 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46505 3195 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
46506 3387 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
46507 3479 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46508 3554 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46509 4149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
46510 4323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46511 4356 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
46512 1951 QD 31/08/1951 Mount Wilson L. E. Cunningham 8,2 km MPC · JPL
46513 Ampzing 1972 FC 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 1,6 km MPC · JPL
46514 Lasswitz 1977 JA 15/05/1977 La Silla H.-E. Schuster 2,4 km MPC · JPL
46515 1978 VW5 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
46516 1978 VQ6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
46517 1978 VM7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
46518 1978 VH10 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
46519 1979 ME3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
46520 1979 MJ3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
46521 1979 MM7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
46522 1979 MS7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
46523 1979 OH10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
46524 1979 QH2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,3 km MPC · JPL
46525 1980 UG1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
46526 1981 EN5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
46527 1981 EE7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46528 1981 EB8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
46529 1981 ED9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46530 1981 EE10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
46531 1981 EV11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
46532 1981 EN13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
46533 1981 EO23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
46534 1981 EU27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
46535 1981 EB36 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
46536 1981 EJ40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
46537 1981 EV45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
46538 1981 UC26 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
46539 Viktortikhonov 1982 UE12 24/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,7 km MPC · JPL
46540 1983 LD 13/06/1983 Palomar E. F. Helin, R. S. Dunbar 1,7 km MPC · JPL
46541 1984 SM6 23/09/1984 La Silla H. Debehogne 4,9 km MPC · JPL
46542 1987 AD 04/01/1987 Palomar Palomar Obs. 6,4 km MPC · JPL
46543 1987 DL6 23/02/1987 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
46544 1988 QO 19/08/1988 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
46545 1988 RY12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
46546 1988 VM5 04/11/1988 Kleť A. Mrkos 6,1 km MPC · JPL
46547 1989 GE3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
46548 1989 SK1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
46549 1989 SA2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
46550 1989 SZ13 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,6 km MPC · JPL
46551 1989 TC4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46552 1990 RM1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
46553 1990 RW14 14/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46554 1990 SZ8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
46555 1990 VH3 11/11/1990 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
46556 1991 FU3 22/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
46557 1991 FW3 22/03/1991 La Silla H. Debehogne 8,8 km MPC · JPL
46558 1991 GY5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
46559 1991 PC1 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 1,4 km MPC · JPL
46560 1991 PZ1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46561 1991 RQ 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 4,7 km MPC · JPL
46562 1991 RV 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
46563 Oken 1991 RY3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 9,0 km MPC · JPL
46564 1991 RA11 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 22 km MPC · JPL
46565 1991 RF17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
46566 1991 RW21 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
46567 1991 RV23 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
46568 Stevenlee 1991 SL 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
46569 1991 SY1 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
46570 1991 TK8 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
46571 1991 VG1 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
46572 1991 VA5 04/11/1991 Dynic A. Sugie 4,7 km MPC · JPL
46573 1992 AJ1 10/01/1992 Dynic A. Sugie 5,8 km MPC · JPL
46574 1992 DE8 29/02/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
46575 1992 DS9 29/02/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
46576 1992 EP10 02/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
46577 1992 EK12 06/03/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
46578 1992 EC14 02/03/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
46579 1992 EA26 08/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
46580 Ryouichiirie 1992 GC 02/04/1992 Geisei T. Seki 4,3 km MPC · JPL
46581 1992 OK2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
46582 1992 RR3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
46583 1992 RW3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
46584 1992 RN6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
46585 1992 RD7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
46586 1992 SH6 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
46587 1992 UJ1 22/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
46588 1992 WR 16/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
46589 1992 WU 16/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
46590 1992 WP1 17/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,1 km MPC · JPL
46591 1992 WS1 18/11/1992 Dynic A. Sugie 14 km MPC · JPL
46592 Marinawatanabe 1992 YP 16/12/1992 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
46593 1992 YP1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
46594 1992 YP3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
46595 Kita-Kyushu 1992 YB4 29/12/1992 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
46596 Tobata 1993 BD 16/01/1993 Geisei T. Seki 3,3 km MPC · JPL
46597 1993 DK2 24/02/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
46598 1993 FT2 19/03/1993 Palomar E. F. Helin 4,9 km MPC · JPL
46599 1993 FP10 17/03/1993 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
46600 1993 FG14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46601 1993 FV15 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
46602 1993 FP34 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
46603 1993 FY41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
46604 1993 FH56 17/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
46605 1993 HQ1 18/04/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
46606 1993 LK2 13/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
46607 1993 OY12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
46608 1993 RA2 12/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,1 km MPC · JPL
46609 1993 SQ1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,4 km MPC · JPL
46610 Bésixdouze 1993 TQ1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
46611 1993 TH4 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
46612 1993 TS16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
46613 1993 TA17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
46614 1993 TV27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
46615 1993 TT32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
46616 1994 AM 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
46617 1994 BD1 19/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
46618 1994 CF16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
46619 1994 CR16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
46620 1994 EL1 06/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
46621 1994 EC7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46622 1994 EF7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46623 1994 GV10 14/04/1994 Palomar PCAS 5,1 km MPC · JPL
46624 1994 JV4 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
46625 1994 LM 05/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46626 1994 PL23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46627 1994 PG24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
46628 1994 PD27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
46629 1994 PS38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
46630 1994 SA11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
46631 1994 TQ3 05/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
46632 RISE 1994 TN15 14/10/1994 Kiso I. Satō, H. Araki 3,1 km MPC · JPL
46633 1994 VH1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
46634 1994 VR2 01/11/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,6 km MPC · JPL
46635 1994 WK2 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
46636 1994 WD3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
46637 1994 WJ12 27/11/1994 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46638 1995 BO3 31/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
46639 1995 BN4 28/01/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
46640 1995 DU 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
46641 1995 EY 05/03/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
46642 1995 FU4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
46643 Yanase 1995 KM 23/05/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 6,0 km MPC · JPL
46644 Lagia 1995 OF 19/07/1995 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,2 km MPC · JPL
46645 1995 OP1 19/07/1995 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
46646 1995 OC8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46647 1995 QP3 28/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
46648 1995 SY 22/09/1995 Stroncone A. Vagnozzi 2,0 km MPC · JPL
46649 1995 SN4 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
46650 1995 SR19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46651 1995 SV26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
46652 1995 SV30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46653 1995 SE33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46654 1995 UB8 26/10/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
46655 1995 UR9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46656 1995 WT6 28/11/1995 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
46657 1995 WM17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46658 1995 YH12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46659 1996 BB5 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
46660 1996 BM17 25/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 3,0 km MPC · JPL
46661 1996 CP1 12/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
46662 1996 DO 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
46663 1996 DR2 26/02/1996 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
46664 1996 EK10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46665 1996 FD 16/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
46666 1996 FX21 24/03/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
46667 1996 HM2 18/04/1996 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
46668 1996 HM10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46669 Wangyongzhi 1996 LK 06/06/1996 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
46670 1996 NU 15/07/1996 Lime Creek R. Linderholm 20 km MPC · JPL
46671 1996 NW3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
46672 1996 OA 16/07/1996 Kleť Kleť Obs. 8,6 km MPC · JPL
46673 1996 OL2 23/07/1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 8,4 km MPC · JPL
46674 1996 PY8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
46675 1996 QO 17/08/1996 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
46676 1996 RF29 11/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
46677 1996 TK6 07/10/1996 Xinglong SCAP 6,8 km MPC · JPL
46678 1996 TZ8 12/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 15 km MPC · JPL
46679 1996 TE30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
46680 1996 YV 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
46681 1997 AN5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
46682 1997 AV5 01/01/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
46683 1997 AK8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46684 1997 AX8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46685 1997 AG13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
46686 Anitasohus 1997 AS13 10/01/1997 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
46687 1997 AP18 15/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
46688 1997 AB19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
46689 Hakuryuko 1997 AL19 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 3,0 km MPC · JPL
46690 1997 AN23 14/01/1997 Church Stretton S. P. Laurie 1,8 km MPC · JPL
46691 1997 BK3 30/01/1997 Sormano P. Sicoli, V. Giuliani 2,1 km MPC · JPL
46692 Taormina 1997 CW1 02/02/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,0 km MPC · JPL
46693 1997 CK4 04/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
46694 1997 CS9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
46695 1997 CX13 04/02/1997 Cloudcroft W. Offutt 2,1 km MPC · JPL
46696 1997 CF20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
46697 1997 CM20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
46698 1997 CT25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
46699 1997 CL26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
46700 1997 CK27 08/02/1997 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46701 1997 CP29 07/02/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,7 km MPC · JPL
46702 Linapucci 1997 DX 28/02/1997 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 2,4 km MPC · JPL
46703 1997 EC 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
46704 1997 EL5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
46705 1997 EE37 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46706 1997 ET41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46707 1997 FH3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46708 1997 FP4 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46709 1997 GU6 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46710 1997 GB7 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46711 1997 GW7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46712 1997 GY14 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46713 1997 GO19 05/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46714 1997 HF7 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46715 1997 HE13 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46716 1997 NX 03/07/1997 Dynic A. Sugie 2,6 km MPC · JPL
46717 1997 NY5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
46718 1997 NK6 09/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,1 km MPC · JPL
46719 Plantade 1997 PJ 01/08/1997 Pises Pises Obs. 5,7 km MPC · JPL
46720 Pierostroppa 1997 PO4 13/08/1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,6 km MPC · JPL
46721 1997 QW3 30/08/1997 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
46722 Ireneadler 1997 RA1 02/09/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,9 km MPC · JPL
46723 1997 RS2 05/09/1997 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
46724 1997 SU7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
46725 1997 SS13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
46726 1997 SA22 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
46727 Hidekimatsuyama 1997 SN25 30/09/1997 Nanyo T. Okuni 4,8 km MPC · JPL
46728 1997 SJ29 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
46729 1997 SJ31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
46730 1997 TY16 09/10/1997 Kleť Kleť Obs. 13 km MPC · JPL
46731 Prieurblanc 1997 TB18 04/10/1997 Hottviller C. Demeautis, P. Buttani 6,1 km MPC · JPL
46732 1997 TD19 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 4,0 km MPC · JPL
46733 1997 TA20 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
46734 1997 TL25 09/10/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
46735 1997 UG1 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,9 km MPC · JPL
46736 1997 UD21 31/10/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
46737 Anpanman 1997 VO 01/11/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 8,1 km MPC · JPL
46738 1997 VF1 01/11/1997 Oohira T. Urata 6,4 km MPC · JPL
46739 1997 WH10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
46740 1997 WQ14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
46741 1997 WM15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
46742 1997 WQ15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
46743 1997 WE36 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46744 1997 WP38 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46745 1997 WK47 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46746 1998 BX24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
46747 1998 DF9 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
46748 1998 DN23 27/02/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
46749 1998 DM33 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
46750 1998 EL14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46751 1998 FD30 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46752 1998 FM35 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46753 1998 FL41 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46754 1998 FX49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46755 1998 FL50 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46756 1998 FP55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46757 1998 FX57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46758 1998 FQ59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46759 1998 FK65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46760 1998 FK67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46761 1998 FC71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46762 1998 FM78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46763 1998 FE79 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46764 1998 FE95 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46765 1998 FN109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46766 1998 FU115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46767 1998 FX115 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46768 1998 FK122 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46769 1998 HJ2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
46770 1998 HY5 21/04/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
46771 1998 HM7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46772 1998 HD8 21/04/1998 Bédoin P. Antonini 2,2 km MPC · JPL
46773 1998 HZ12 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46774 1998 HO30 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46775 1998 HC42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
46776 1998 HN49 24/04/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
46777 1998 HO51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46778 1998 HR51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
46779 1998 HY51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46780 1998 HH52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46781 1998 HH86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46782 1998 HJ98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46783 1998 HU101 24/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
46784 1998 HK117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46785 1998 HQ117 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46786 1998 HH125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46787 1998 HL129 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46788 1998 HP139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46789 1998 HG141 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46790 1998 HG149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
46791 1998 HW149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
46792 1998 HK153 24/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46793 Phinney 1998 JP 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
46794 1998 JW2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
46795 1998 JW4 01/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46796 Mamigasakigawa 1998 KU 19/05/1998 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
46797 1998 KA4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
46798 1998 KU4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46799 1998 KY8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46800 1998 KH27 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46801 1998 KP29 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46802 1998 KX30 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46803 1998 KL33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46804 1998 KH34 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46805 1998 KX34 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46806 1998 KJ39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46807 1998 KT45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46808 1998 KX45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46809 1998 KD47 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46810 1998 KK47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46811 1998 KY47 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46812 1998 KO64 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46813 1998 KQ64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46814 1998 KS64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46815 1998 MG3 21/06/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
46816 1998 MR13 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46817 1998 MG16 24/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46818 1998 MZ24 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46819 1998 MH27 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46820 1998 MK28 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46821 1998 MV31 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46822 1998 MQ32 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46823 1998 MN35 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46824 Tambora 1998 MT38 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
46825 1998 OJ2 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
46826 1998 OC7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
46827 1998 OJ7 28/07/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
46828 1998 OU10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
46829 McMahon 1998 OS14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
46830 1998 PU 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
46831 1998 QH 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
46832 1998 QQ1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,5 km MPC · JPL
46833 1998 QB8 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46834 1998 QL11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46835 1998 QR11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46836 1998 QM12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46837 1998 QB13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46838 1998 QS13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46839 1998 QB14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46840 1998 QZ17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46841 1998 QE19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46842 1998 QK20 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46843 1998 QO22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46844 1998 QW22 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46845 1998 QB24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46846 1998 QN24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46847 1998 QM26 25/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
46848 1998 QQ35 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46849 1998 QD36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46850 1998 QO37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46851 1998 QN39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46852 1998 QC41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46853 1998 QC42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46854 1998 QY42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46855 1998 QR44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46856 1998 QK45 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46857 1998 QN45 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46858 1998 QB50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46859 1998 QB51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46860 1998 QP60 27/08/1998 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
46861 1998 QJ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46862 1998 QP74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46863 1998 QE75 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46864 1998 QV86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46865 1998 QZ86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46866 1998 QW87 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46867 1998 QN91 28/08/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
46868 1998 QM93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46869 1998 QC97 23/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46870 1998 QC100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46871 1998 QF100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
46872 1998 QP101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
46873 1998 QZ101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
46874 1998 QC103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46875 1998 QD104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
46876 1998 QV104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46877 1998 RU 12/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
46878 1998 RD4 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46879 1998 RZ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46880 1998 RC5 15/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,0 km MPC · JPL
46881 1998 RU5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
46882 1998 RL9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
46883 1998 RT15 01/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
46884 1998 RY16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46885 1998 RR18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46886 1998 RU29 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46887 1998 RV29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46888 1998 RG37 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46889 1998 RD43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46890 1998 RK48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46891 1998 RV50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46892 1998 RJ51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
46893 1998 RF52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46894 1998 RG52 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46895 1998 RX52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46896 1998 RR53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46897 1998 RP55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46898 1998 RW57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46899 1998 RF60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46900 1998 RG60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46901 1998 RQ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46902 1998 RY60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46903 1998 RQ61 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46904 1998 RG63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46905 1998 RT63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46906 1998 RG66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46907 1998 RQ70 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
46908 1998 RV71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46909 1998 RF72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46910 1998 RM72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46911 1998 RW72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46912 1998 RY72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46913 1998 RD74 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46914 1998 RX74 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46915 1998 RK75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46916 1998 RG77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46917 1998 SA 16/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
46918 1998 SC 16/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,4 km MPC · JPL
46919 1998 SN3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
46920 Suzanedwards 1998 SX12 23/09/1998 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
46921 1998 SW13 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
46922 1998 ST19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
46923 1998 SG24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
46924 1998 SP26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
46925 1998 SS27 25/09/1998 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
46926 1998 SR33 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46927 1998 SP54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46928 1998 SJ57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
46929 1998 SO57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
46930 1998 SV58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
46931 1998 SW59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
46932 1998 SZ60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46933 1998 SP62 20/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
46934 1998 SN63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
46935 1998 SL65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
46936 1998 SN67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
46937 1998 SA71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
46938 1998 SP71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
46939 1998 SM73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
46940 1998 SK74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
46941 1998 SQ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
46942 1998 SL75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
46943 1998 SZ99 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46944 1998 SO102 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46945 1998 SB107 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46946 1998 SR111 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46947 1998 SZ111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46948 1998 SU114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46949 1998 SL117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46950 1998 SA118 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46951 1998 SQ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46952 1998 SQ119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46953 1998 SB121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46954 1998 SL121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46955 1998 SS121 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46956 1998 SQ123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46957 1998 SD129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46958 1998 SM129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46959 1998 SW129 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46960 1998 ST130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46961 1998 SC132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46962 1998 SD132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46963 1998 SJ132 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46964 1998 SE134 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46965 1998 SN134 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
46966 1998 SP134 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46967 1998 SR134 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46968 1998 SJ135 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46969 1998 SP137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
46970 1998 SW137 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46971 1998 SE138 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46972 1998 SV138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46973 1998 SE139 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46974 1998 SA140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46975 1998 SC140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46976 1998 SE140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46977 Krakow 1998 SE144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
46978 1998 SD145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
46979 1998 SL154 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46980 1998 SW156 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46981 1998 SQ160 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46982 1998 SP161 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46983 1998 SX161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46984 1998 SU162 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46985 1998 SA163 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46986 1998 SR163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
46987 1998 SC167 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46988 1998 TJ5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
46989 1998 TO5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
46990 1998 TY6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
46991 1998 TU17 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
46992 1998 TZ17 12/10/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,5 km MPC · JPL
46993 1998 TF18 13/10/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
46994 1998 TE27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
46995 1998 TO28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
46996 1998 TR28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
46997 1998 TL29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
46998 1998 TM30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46999 1998 TA32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
47000 1998 TH32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL

42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001