Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/484001–485000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484001 2006 DD3 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484002 2006 DD5 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484003 2006 DS11 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484004 2006 DW19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
484005 2006 DW25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484006 2006 DU28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484007 2006 DW37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484008 2006 DG38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484009 2006 DY44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484010 2006 DQ48 06/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
484011 2006 DB49 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484012 2006 DL52 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484013 2006 DU58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484014 2006 DU65 31/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
484015 2006 DN75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484016 2006 DK103 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484017 2006 DA106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484018 2006 DN107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484019 2006 DF108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484020 2006 DF118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484021 2006 DL129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
484022 2006 DD131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484023 2006 DE140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484024 2006 DA143 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484025 2006 DH145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
484026 2006 DL164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484027 2006 DX175 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
484028 2006 DB176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484029 2006 DR196 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484030 2006 DO197 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484031 2006 DE202 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
484032 2006 DE206 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484033 2006 DU206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
484034 2006 DG209 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484035 2006 DA218 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484036 2006 DB218 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484037 2006 EJ5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484038 2006 EN24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484039 2006 EC26 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
484040 2006 EE27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484041 2006 EQ33 03/03/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
484042 2006 EB37 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484043 2006 EV46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
484044 2006 EP55 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484045 2006 ES65 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484046 2006 FJ20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
484047 2006 FL41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484048 2006 FR44 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
484049 2006 FQ54 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484050 2006 FU54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484051 2006 GF6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
484052 2006 GM24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484053 2006 GH34 07/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
484054 2006 GG35 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
484055 2006 GG45 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
484056 2006 GH48 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484057 2006 GK48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484058 2006 GT54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484059 2006 GV54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484060 2006 HZ 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
484061 2006 HX8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484062 2006 HZ14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
484063 2006 HV44 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
484064 2006 HG48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484065 2006 HL54 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
484066 2006 HU114 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484067 2006 HH154 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484068 2006 JE8 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
484069 2006 JV9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484070 2006 JT27 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484071 2006 JQ81 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
484072 2006 KY12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484073 2006 KM20 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
484074 2006 KN38 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
484075 2006 KX43 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
484076 2006 KW47 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484077 2006 KD76 24/05/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
484078 2006 KO77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484079 2006 KS83 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484080 2006 KO107 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484081 2006 OW4 21/07/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484082 2006 PY15 15/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
484083 2006 PL21 15/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
484084 2006 QS5 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
484085 2006 QT5 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
484086 2006 QB7 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
484087 2006 QY33 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
484088 2006 QO45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484089 2006 QZ47 21/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
484090 2006 QF70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484091 2006 QB115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
484092 2006 QB164 29/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
484093 2006 RA2 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
484094 2006 RT11 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
484095 2006 RU20 15/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
484096 2006 RE36 14/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
484097 2006 RL54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484098 2006 RL59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484099 2006 RR80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484100 2006 RM82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484101 2006 RH84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484102 2006 RD88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484103 2006 RM93 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484104 2006 RJ115 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,5 km MPC · JPL
484105 2006 RL122 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484106 2006 SC3 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
484107 2006 SK11 16/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
484108 2006 SK25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484109 2006 SX39 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484110 2006 SE40 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484111 2006 SU41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
484112 2006 SM120 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
484113 2006 SS145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484114 2006 SU149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484115 2006 SY151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484116 2006 SL157 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484117 2006 SS206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484118 2006 SV206 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484119 2006 SA228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484120 2006 SN249 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484121 2006 SN250 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484122 2006 SJ260 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484123 2006 SW264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484124 2006 SR267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484125 2006 SJ286 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
484126 2006 SM292 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484127 2006 SV292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484128 2006 SB297 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484129 2006 SU310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
484130 2006 SZ316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484131 2006 SB318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484132 2006 SS328 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484133 2006 SB347 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
484134 2006 SP353 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
484135 2006 SB379 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
484136 2006 SR396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484137 2006 SE398 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484138 2006 SM401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
484139 2006 SO408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
484140 2006 TO5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
484141 2006 TP15 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484142 2006 TH23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484143 2006 TY29 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484144 2006 TJ41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484145 2006 TC42 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484146 2006 TL59 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484147 2006 TS73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484148 2006 TP75 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
484149 2006 TW85 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484150 2006 TU95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484151 2006 TK100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484152 2006 TN125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484153 2006 UO2 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484154 2006 UA12 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484155 2006 UT26 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484156 2006 UZ26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484157 2006 UK30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484158 2006 UX34 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484159 2006 UC39 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
484160 2006 UV46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484161 2006 UV63 23/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,8 km MPC · JPL
484162 2006 UF65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484163 2006 UP107 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484164 2006 UX132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484165 2006 US136 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484166 2006 UJ140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484167 2006 UV143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
484168 2006 UM158 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484169 2006 UO171 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
484170 2006 UF175 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
484171 2006 UN186 28/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
484172 2006 UD227 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484173 2006 UM227 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484174 2006 UM235 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484175 2006 UK247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484176 2006 UE255 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484177 2006 UY261 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484178 2006 UA272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484179 2006 UE272 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484180 2006 UY275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484181 2006 UQ277 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484182 2006 UP286 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484183 2006 UP335 17/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
484184 2006 UV358 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484185 2006 UO360 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484186 2006 VK1 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484187 2006 VX36 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484188 2006 VG41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
484189 2006 VO43 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484190 2006 VJ57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484191 2006 VN76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484192 2006 VN98 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484193 2006 VE103 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484194 2006 VJ111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484195 2006 VA129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484196 2006 VF129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
484197 2006 VU132 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
484198 2006 VX154 08/11/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
484199 2006 WS1 19/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
484200 2006 WD16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484201 2006 WY19 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484202 2006 WL32 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484203 2006 WB179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484204 2006 XT18 20/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
484205 2006 XK23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484206 2006 XO38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
484207 2007 AD30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484208 2007 BT36 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484209 2007 BW80 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484210 2007 CC8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484211 2007 CK8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484212 2007 CN32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484213 2007 CU35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484214 2007 DA8 17/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 520 m MPC · JPL
484215 2007 DK48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
484216 2007 DR58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
484217 2007 DQ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484218 2007 DQ70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
484219 2007 DU89 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
484220 2007 DK96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
484221 2007 DT98 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484222 2007 DP102 23/02/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
484223 2007 DT102 26/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
484224 2007 DY110 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484225 2007 DM115 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
484226 2007 DD117 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484227 2007 EK29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484228 2007 EG39 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484229 2007 EO54 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484230 2007 EW59 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484231 2007 EE68 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
484232 2007 EK71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484233 2007 ES92 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484234 2007 EL129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484235 2007 EQ142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484236 2007 EQ147 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484237 2007 EF149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
484238 2007 EK150 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484239 2007 EA153 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
484240 2007 EQ172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484241 2007 EL181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484242 2007 EM190 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484243 2007 EK198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
484244 2007 EV211 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484245 2007 EG215 15/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484246 2007 FR1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484247 2007 FL3 19/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
484248 2007 FN40 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
484249 2007 FY40 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
484250 2007 FJ45 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484251 2007 FA46 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
484252 2007 FH46 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484253 2007 FW46 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484254 2007 FN48 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
484255 2007 GH25 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
484256 2007 GE30 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484257 2007 GB43 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484258 2007 GN47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484259 2007 GO48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484260 2007 GT62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484261 2007 GG77 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484262 2007 HO14 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484263 2007 HX53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484264 2007 HE57 22/04/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
484265 2007 HW58 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
484266 2007 HM71 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484267 2007 HY79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484268 2007 HJ84 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
484269 2007 HP88 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484270 2007 HT93 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484271 2007 JB12 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484272 2007 JD17 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484273 2007 JQ17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484274 2007 JF18 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484275 2007 JX21 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484276 2007 JZ25 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484277 2007 JA33 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484278 2007 JK36 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484279 2007 JL40 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484280 2007 LF6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484281 2007 LF12 25/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484282 2007 MC5 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484283 2007 PP3 06/08/2007 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
484284 2007 PW15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
484285 2007 PK18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
484286 2007 PE39 12/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
484287 2007 RC10 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484288 2007 RN28 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
484289 2007 RA42 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484290 2007 RG51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484291 2007 RJ52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484292 2007 RA59 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484293 2007 RJ98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484294 2007 RU154 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484295 2007 RX189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484296 2007 RW255 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484297 2007 RR296 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484298 2007 RD297 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484299 2007 SF11 02/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
484300 2007 SJ12 05/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484301 2007 TK2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484302 2007 TZ4 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484303 2007 TS17 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484304 2007 TH74 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
484305 2007 TX75 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484306 2007 TT84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484307 2007 TJ85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484308 2007 TG86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
484309 2007 TD93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484310 2007 TO105 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484311 2007 TM107 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
484312 2007 TM108 12/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
484313 2007 TE112 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
484314 2007 TF118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484315 2007 TG119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
484316 2007 TO120 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484317 2007 TV120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484318 2007 TV125 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
484319 2007 TX141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484320 2007 TX144 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
484321 2007 TP226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
484322 2007 TW227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484323 2007 TP228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484324 2007 TL284 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484325 2007 TQ333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484326 2007 TE342 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484327 2007 TN346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
484328 2007 TV362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
484329 2007 TM382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484330 2007 TN382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484331 2007 TU397 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484332 2007 TK426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484333 2007 TO433 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
484334 2007 TQ435 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484335 2007 TE436 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484336 2007 TH443 15/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
484337 2007 UY6 19/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 670 m MPC · JPL
484338 2007 UK7 09/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
484339 2007 UW33 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484340 2007 UH37 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484341 2007 UF42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
484342 2007 UL84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484343 2007 UJ90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484344 2007 UG94 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484345 2007 UR122 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
484346 2007 UL128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484347 2007 UC130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484348 2007 UX139 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484349 2007 US141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484350 2007 VW9 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
484351 2007 VY38 02/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
484352 2007 VC45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484353 2007 VT48 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
484354 2007 VW51 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
484355 2007 VO59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484356 2007 VE62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484357 2007 VS73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484358 2007 VU75 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484359 2007 VL83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484360 2007 VC87 16/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484361 2007 VB92 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484362 2007 VS100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484363 2007 VA101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484364 2007 VY107 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
484365 2007 VB113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484366 2007 VG116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484367 2007 VP145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484368 2007 VW147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484369 2007 VE149 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484370 2007 VF149 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484371 2007 VR199 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484372 2007 VQ212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484373 2007 VS212 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484374 2007 VQ213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
484375 2007 VR252 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
484376 2007 VT260 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484377 2007 VO264 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484378 2007 VH268 12/11/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
484379 2007 VA273 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484380 2007 VE279 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484381 2007 VF281 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484382 2007 VQ282 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
484383 2007 VN294 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
484384 2007 VC297 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
484385 2007 VU307 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484386 2007 VT308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484387 2007 VB313 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484388 2007 VN327 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484389 2007 VL330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
484390 2007 WQ11 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
484391 2007 WC13 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484392 2007 WO14 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484393 2007 WM15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484394 2007 WV23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
484395 2007 WQ39 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484396 2007 WG58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484397 2007 WY61 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
484398 2007 XA1 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484399 2007 XO9 04/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
484400 2007 XT10 07/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484401 2007 XW15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
484402 2007 XH16 08/12/2007 Siding Spring SSS 450 m MPC · JPL
484403 2007 XF25 15/12/2007 Socorro LINEAR 190 m MPC · JPL
484404 2007 XK36 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484405 2007 XE38 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
484406 2007 XB40 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
484407 2007 XT51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484408 2007 XU51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484409 2007 XR52 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484410 2007 XV52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484411 2007 XL54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484412 2007 YB11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484413 2007 YU26 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484414 2007 YU33 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484415 2007 YZ51 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484416 2007 YL58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484417 2007 YL64 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484418 2007 YZ65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484419 2007 YC67 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484420 2007 YW67 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484421 2007 YG71 16/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
484422 2007 YW73 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
484423 2007 YY73 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484424 2007 YV74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484425 2008 AP15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484426 2008 AM22 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484427 2008 AN22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484428 2008 AJ23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484429 2008 AO27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484430 2008 AL28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484431 2008 AP29 12/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
484432 2008 AH38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484433 2008 AT40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484434 2008 AJ45 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
484435 2008 AS45 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
484436 2008 AR48 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484437 2008 AB54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484438 2008 AK55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484439 2008 AV76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484440 2008 AM79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484441 2008 AP91 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484442 2008 AL93 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484443 2008 AR95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484444 2008 AS98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484445 2008 AP109 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484446 2008 AL110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484447 2008 AS128 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484448 2008 BW4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,3 km MPC · JPL
484449 2008 BM15 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484450 2008 BD18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484451 2008 BC20 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484452 2008 BY22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484453 2008 BQ31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484454 2008 BJ48 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484455 2008 BX50 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484456 2008 BP51 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484457 2008 CU2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484458 2008 CC10 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484459 2008 CW13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484460 2008 CW18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484461 2008 CD20 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484462 2008 CM20 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 180 m MPC · JPL
484463 2008 CA37 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
484464 2008 CJ38 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484465 2008 CX52 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484466 2008 CZ58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484467 2008 CS60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484468 2008 CH66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484469 2008 CB88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484470 2008 CU91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484471 2008 CA96 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484472 2008 CT100 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
484473 2008 CV102 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484474 2008 CB103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484475 2008 CG105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484476 2008 CV119 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
484477 2008 CW121 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484478 2008 CY122 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
484479 2008 CN125 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
484480 2008 CF136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
484481 2008 CD145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484482 2008 CW155 09/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
484483 2008 CA160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484484 2008 CF170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484485 2008 CG178 31/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
484486 2008 CG182 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484487 2008 CX184 06/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
484488 2008 CZ191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484489 2008 CA192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484490 2008 CK196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484491 2008 CC198 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484492 2008 CA208 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484493 2008 DB22 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484494 2008 DV23 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484495 2008 DE24 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484496 2008 DR31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484497 2008 DZ39 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484498 2008 DE44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484499 2008 DQ54 27/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
484500 2008 DJ58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484501 2008 DM76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484502 2008 DL82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,0 km MPC · JPL
484503 2008 DJ83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484504 2008 DE84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484505 2008 DX86 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
484506 2008 ER7 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
484507 2008 ES13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484508 2008 EK16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484509 2008 EZ18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484510 2008 EV20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484511 2008 EF25 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484512 2008 EH28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
484513 2008 ET38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484514 2008 ED45 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484515 2008 EL51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484516 2008 ER51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
484517 2008 EC69 11/03/2008 Catalina CSS AMO 1,4 km MPC · JPL
484518 2008 EW90 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
484519 2008 EJ105 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484520 2008 EP105 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484521 2008 EZ113 08/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
484522 2008 EB120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484523 2008 ET134 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484524 2008 EP140 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484525 2008 EP149 07/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
484526 2008 ES152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484527 2008 EE154 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484528 2008 EC157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
484529 2008 EK165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484530 2008 EC167 07/03/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
484531 2008 FN1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484532 2008 FT2 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484533 2008 FF38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484534 2008 FB58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484535 2008 FA68 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484536 2008 FF81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484537 2008 FY83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484538 2008 FK89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484539 2008 FW102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484540 2008 FV120 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
484541 2008 FJ133 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484542 2008 GU9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484543 2008 GV9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484544 2008 GL31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484545 2008 GM37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
484546 2008 GR39 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484547 2008 GQ42 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484548 2008 GF67 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484549 2008 GW73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
484550 2008 GF79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484551 2008 GG111 30/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
484552 2008 GQ128 15/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
484553 2008 GJ140 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
484554 2008 GA144 02/04/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
484555 2008 HN8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484556 2008 HB18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484557 2008 HR31 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
484558 2008 HA35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484559 2008 HN42 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
484560 2008 HW56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484561 2008 HK70 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
484562 2008 JZ23 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484563 2008 JM37 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484564 2008 JM40 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
484565 2008 KR37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484566 2008 KK38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
484567 2008 KB42 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484568 2008 LT3 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
484569 2008 LJ5 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
484570 2008 LS11 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484571 2008 LS17 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484572 2008 OK 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
484573 2008 OA11 31/07/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
484574 2008 QK13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
484575 2008 QA14 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484576 2008 QS16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
484577 2008 QF17 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484578 2008 QQ25 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484579 2008 QT25 30/08/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
484580 2008 QA26 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
484581 2008 QX27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
484582 2008 QG40 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484583 2008 QR42 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
484584 2008 QK47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
484585 2008 RX2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484586 2008 RP3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484587 2008 RS7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484588 2008 RM11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484589 2008 RW21 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
484590 2008 RU23 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
484591 2008 RB69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484592 2008 RM71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
484593 2008 RG93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484594 2008 RK106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484595 2008 RO118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484596 2008 RB128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
484597 2008 RS136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
484598 2008 RP138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
484599 2008 RT143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484600 2008 RS144 04/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484601 2008 SC1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 750 m MPC · JPL
484602 2008 SD4 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484603 2008 SB27 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484604 2008 SM33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
484605 2008 SZ33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
484606 2008 SM35 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484607 2008 SK42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484608 2008 SY45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484609 2008 SY56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484610 2008 SW58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484611 2008 SB61 20/09/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
484612 2008 SG64 04/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
484613 Cerebrito 2008 SC82 26/09/2008 La Cañada J. Lacruz 750 m MPC · JPL
484614 2008 SO85 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484615 2008 SE95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484616 2008 SY105 21/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
484617 2008 SE110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
484618 2008 SS116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484619 2008 SS119 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
484620 2008 SU120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
484621 2008 SF122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484622 2008 SP124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
484623 2008 SJ130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484624 2008 SM143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484625 2008 SA144 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484626 2008 SC145 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
484627 2008 SA159 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484628 2008 SS164 28/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
484629 2008 SS166 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
484630 2008 ST166 28/09/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
484631 2008 SL190 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484632 2008 SN193 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484633 2008 SV201 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484634 2008 SY214 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484635 2008 SX225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484636 2008 SW230 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484637 2008 SG234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
484638 2008 SV281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484639 2008 SX284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484640 2008 SW290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
484641 2008 SG303 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484642 2008 SY304 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
484643 2008 SE306 28/09/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
484644 2008 SW307 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
484645 2008 SA310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
484646 2008 TY5 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
484647 2008 TP11 01/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
484648 2008 TY13 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 560 m MPC · JPL
484649 2008 TY31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484650 2008 TS47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484651 2008 TV64 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484652 2008 TG90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484653 2008 TR91 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484654 2008 TS92 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484655 2008 TA109 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484656 2008 TH113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484657 2008 TL140 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
484658 2008 TH150 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484659 2008 TD162 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484660 2008 TE171 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484661 2008 UK12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484662 2008 UT18 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
484663 2008 UC22 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484664 2008 UE26 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
484665 2008 UL26 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
484666 2008 UT37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484667 2008 UM52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484668 2008 UT64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484669 2008 UN93 29/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
484670 2008 UQ99 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484671 2008 UZ99 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
484672 2008 UB101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484673 2008 UM103 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484674 2008 UW114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484675 2008 UQ119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
484676 2008 UN135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484677 2008 UD155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484678 2008 UD158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
484679 2008 UT162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484680 2008 UV168 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484681 2008 UY175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484682 2008 UO185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484683 2008 UF200 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
484684 2008 UO208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
484685 2008 UB211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
484686 2008 UX212 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484687 2008 UX217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484688 2008 UF222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484689 2008 UG223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484690 2008 UM223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
484691 2008 UU224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484692 2008 UZ228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484693 2008 UY250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484694 2008 UO264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484695 2008 UU267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484696 2008 UJ269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,3 km MPC · JPL
484697 2008 UN275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484698 2008 UE284 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484699 2008 UF292 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484700 2008 UT297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484701 2008 UE313 30/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
484702 2008 UB340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
484703 2008 UN343 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484704 2008 UA344 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
484705 2008 UF345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484706 2008 UA351 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484707 2008 UG368 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
484708 2008 VW31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484709 2008 VW38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484710 2008 VR61 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
484711 2008 WU2 18/11/2008 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
484712 2008 WV2 19/11/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,3 km MPC · JPL
484713 2008 WC11 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484714 2008 WM12 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
484715 2008 WT18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
484716 2008 WO24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484717 2008 WM48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484718 2008 WP61 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484719 2008 WJ72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484720 2008 WZ83 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484721 2008 WB121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484722 2008 WX134 30/11/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
484723 2008 WO135 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
484724 2008 XG2 20/03/2004 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
484725 2008 XP2 05/12/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
484726 2008 XE7 09/12/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 860 m MPC · JPL
484727 2008 XU15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484728 2008 XQ37 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484729 2008 XW39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484730 2008 XX42 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
484731 2008 XU51 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484732 2008 XE53 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
484733 2008 XF53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484734 2008 YX9 19/12/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
484735 2008 YP24 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484736 2008 YW29 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
484737 2008 YK31 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484738 2008 YG37 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484739 2008 YJ66 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484740 2008 YH71 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
484741 2008 YZ91 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484742 2008 YX100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484743 2008 YL101 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484744 2008 YA106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484745 2008 YG118 21/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
484746 2008 YS132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484747 2008 YW143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
484748 2008 YT145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484749 2008 YB146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484750 2008 YO150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484751 2008 YT154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484752 2008 YC159 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484753 2008 YN160 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484754 2008 YZ168 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
484755 2009 AH10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484756 2009 AR27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
484757 2009 BL2 18/01/2009 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
484758 2009 BW29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484759 2009 BB35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484760 2009 BP37 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484761 2009 BA43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484762 2009 BL49 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484763 2009 BS49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
484764 2009 BZ50 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484765 2009 BL51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484766 2009 BC61 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484767 2009 BQ66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484768 2009 BJ68 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484769 2009 BT114 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484770 2009 BK126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484771 2009 BH143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
484772 2009 BT149 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484773 2009 BY154 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
484774 2009 BV156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484775 2009 BH158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484776 2009 BC159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484777 2009 BJ162 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484778 2009 BD166 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
484779 2009 BY171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484780 2009 BU175 29/01/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
484781 2009 BY177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484782 2009 BQ185 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484783 2009 CJ 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
484784 2009 CL7 01/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
484785 2009 CR15 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
484786 2009 CC20 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484787 2009 CC30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484788 2009 CO36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484789 2009 CH41 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484790 2009 CC53 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484791 2009 DS 18/02/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,4 km MPC · JPL
484792 2009 DD2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
484793 2009 DZ23 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484794 2009 DC36 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484795 2009 DE47 28/02/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
484796 2009 DM75 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484797 2009 DU77 24/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
484798 2009 DZ79 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
484799 2009 DL87 27/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
484800 2009 DJ88 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484801 2009 DU90 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484802 2009 DU124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
484803 2009 DT125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
484804 2009 DS126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484805 2009 DE127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484806 2009 DP131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484807 2009 DO134 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484808 2009 DW134 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484809 2009 ER10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
484810 2009 EL11 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484811 2009 EW18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484812 2009 EM23 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484813 2009 EF24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
484814 2009 FS1 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
484815 2009 FC25 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
484816 2009 FY27 22/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
484817 2009 FF30 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
484818 2009 FW34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484819 2009 FD52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484820 2009 FH54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484821 2009 FF57 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
484822 2009 FZ69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484823 2009 FN73 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484824 2009 FS76 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
484825 2009 GP3 15/04/2009 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
484826 2009 GY4 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
484827 2009 GE5 02/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
484828 2009 HM3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
484829 2009 HQ3 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484830 2009 HD4 18/03/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
484831 2009 HL6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484832 2009 HZ6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484833 2009 HS8 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484834 2009 HC24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484835 2009 HX39 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
484836 2009 HD41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484837 2009 HM48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484838 2009 HE50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
484839 2009 HN59 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484840 2009 HU61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
484841 2009 HL62 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
484842 2009 HS62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
484843 2009 HB66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484844 2009 HL68 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
484845 2009 HA73 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
484846 2009 HO76 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
484847 2009 HE81 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484848 2009 HG83 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484849 2009 HK85 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
484850 2009 HF88 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
484851 2009 HP89 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
484852 2009 HQ93 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
484853 2009 HT96 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484854 2009 HE100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
484855 2009 HL102 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
484856 2009 JF3 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
484857 2009 JP4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484858 2009 JK5 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
484859 2009 JE13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
484860 2009 JQ15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
484861 2009 KL7 26/05/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
484862 2009 KZ8 24/05/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
484863 2009 KA26 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484864 2009 LH1 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484865 2009 NJ2 12/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
484866 2009 ON 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
484867 2009 OD6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 970 m MPC · JPL
484868 2009 OP8 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
484869 2009 OH9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
484870 2009 OU13 27/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
484871 2009 OB20 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
484872 2009 OH21 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
484873 2009 OD24 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484874 2009 PW 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484875 2009 PL2 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
484876 2009 PF4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
484877 2009 PB5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
484878 2009 PB19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484879 2009 PD19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484880 2009 QE12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484881 2009 QF14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484882 2009 QQ31 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
484883 2009 QH33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
484884 2009 QT34 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
484885 2009 QT40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
484886 2009 QK41 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
484887 2009 QH42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
484888 2009 QY46 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
484889 2009 QE48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
484890 2009 QR56 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
484891 2009 QQ58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484892 2009 QG59 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
484893 2009 QP59 16/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
484894 2009 QM60 17/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
484895 2009 QE64 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
484896 2009 RC1 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
484897 2009 RJ1 28/08/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
484898 2009 RL7 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
484899 2009 RA9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484900 2009 RJ9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
484901 2009 RH15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484902 2009 RM16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 2,7 km MPC · JPL
484903 2009 RD34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484904 2009 RL37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484905 2009 RB45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484906 2009 RF45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484907 2009 RH47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
484908 2009 RD62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
484909 2009 RF62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484910 2009 RO73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
484911 2009 SW3 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
484912 2009 SJ17 16/08/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
484913 2009 SM19 18/09/2009 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
484914 2009 SA21 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484915 2009 SR22 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484916 2009 SH26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
484917 2009 SF29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484918 2009 SM42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
484919 2009 SH51 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484920 2009 SL52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484921 2009 SS66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484922 2009 SZ71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
484923 2009 SZ76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
484924 2009 SO99 19/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
484925 2009 SB103 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
484926 2009 SV108 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
484927 2009 SD110 10/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
484928 2009 SE113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484929 2009 ST114 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484930 2009 SV115 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484931 2009 SL127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484932 2009 SO143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484933 2009 SC147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484934 2009 SA150 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
484935 2009 SS156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484936 2009 SA172 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
484937 2009 SR174 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484938 2009 SZ177 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484939 2009 SC180 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484940 2009 SD181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
484941 2009 SA187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
484942 2009 ST190 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484943 2009 SW190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
484944 2009 SM220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
484945 2009 SL240 17/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
484946 2009 SN261 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
484947 2009 SK271 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
484948 2009 SD277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484949 2009 SU279 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
484950 2009 SO284 25/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
484951 2009 ST293 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484952 2009 SB298 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
484953 2009 SC303 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
484954 2009 SO320 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
484955 2009 SC337 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
484956 2009 SL340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484957 2009 SK342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
484958 2009 SG345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484959 2009 SK361 16/09/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
484960 2009 TU6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
484961 2009 TC7 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
484962 2009 TJ7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
484963 2009 TY7 14/10/2009 Mayhill A. Lowe 990 m MPC · JPL
484964 2009 TR10 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
484965 2009 TF17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
484966 2009 TF18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
484967 2009 TN20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
484968 2009 TY30 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
484969 2009 TE32 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
484970 2009 TV37 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
484971 2009 TY37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
484972 2009 TG39 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
484973 2009 TK39 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
484974 2009 TY45 15/10/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
484975 2009 TX46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
484976 2009 UN3 19/10/2009 Siding Spring SSS APO · 710 m MPC · JPL
484977 2009 UL11 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
484978 2009 UY16 26/09/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
484979 2009 UK17 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
484980 2009 UP24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
484981 2009 UB55 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484982 2009 UB58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
484983 2009 UZ60 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
484984 2009 UW63 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
484985 2009 UT77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
484986 2009 UE88 21/10/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
484987 2009 UB91 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
484988 2009 UL98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
484989 2009 UM103 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
484990 2009 UR112 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
484991 2009 UG140 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
484992 2009 UJ147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
484993 2009 UF149 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
484994 2009 VN 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
484995 2009 VZ14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
484996 2009 VK18 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
484997 2009 VC19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
484998 2009 VR34 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
484999 2009 VT35 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
485000 2009 VD36 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001