Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/307001–308000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307001 2001 WN86 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307002 2001 WM92 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307003 2001 WJ100 16/11/2001 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
307004 2001 WT100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307005 2001 XP1 08/12/2001 Socorro LINEAR APO +1km · 890 m MPC · JPL
307006 2001 XQ1 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307007 2001 XG3 10/12/2001 Nashville R. Clingan 1,5 km MPC · JPL
307008 2001 XP21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307009 2001 XC40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307010 2001 XC47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307011 2001 XT57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307012 2001 XN61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307013 2001 XY61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307014 2001 XF62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307015 2001 XZ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307016 2001 XT70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307017 2001 XB75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307018 2001 XU76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307019 2001 XV77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307020 2001 XF78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307021 2001 XJ79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307022 2001 XF93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307023 2001 XX95 10/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307024 2001 XZ108 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307025 2001 XP109 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307026 2001 XD126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307027 2001 XL129 14/12/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
307028 2001 XT131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307029 2001 XB133 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307030 2001 XT146 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307031 2001 XL159 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
307032 2001 XT159 14/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
307033 2001 XK163 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
307034 2001 XG186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307035 2001 XU206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307036 2001 XB215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307037 2001 XJ220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307038 2001 XJ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307039 2001 XU236 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307040 2001 XZ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307041 2001 XG242 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
307042 2001 XN242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307043 2001 XY242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307044 2001 XA243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307045 2001 XX246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307046 2001 YF6 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 780 m MPC · JPL
307047 2001 YF20 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
307048 2001 YN28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307049 2001 YS29 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307050 2001 YE47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307051 2001 YD49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307052 2001 YD68 18/12/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
307053 2001 YY69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307054 2001 YG71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307055 2001 YH75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307056 2001 YT81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307057 2001 YN83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307058 2001 YN86 18/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
307059 2001 YL88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307060 2001 YH95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307061 2001 YA102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307062 2001 YH131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307063 2002 AE1 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
307064 2002 AR5 08/01/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307065 2002 AX7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307066 2002 AS8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307067 2002 AJ10 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307068 2002 AX14 12/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307069 2002 AO30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307070 2002 AV31 14/01/2002 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
307071 2002 AW32 11/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307072 2002 AQ33 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
307073 2002 AE45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307074 2002 AH49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307075 2002 AF50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307076 2002 AM52 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307077 2002 AX57 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307078 2002 AM68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
307079 2002 AN77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307080 2002 AJ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307081 2002 AG88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307082 2002 AK101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307083 2002 AS102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307084 2002 AE103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307085 2002 AF123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307086 2002 AV124 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307087 2002 AQ132 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307088 2002 AT144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307089 2002 AP161 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
307090 2002 AX177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307091 2002 AX178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307092 2002 AW179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307093 2002 AT191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
307094 2002 AU196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
307095 2002 AW201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307096 2002 AG203 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307097 2002 BX13 19/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
307098 2002 BK24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307099 2002 BV29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307100 2002 CJ7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307101 2002 CB13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,1 km MPC · JPL
307102 2002 CX16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307103 2002 CC18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307104 2002 CH25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307105 2002 CP25 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307106 2002 CF31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307107 2002 CN31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
307108 2002 CN45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
307109 2002 CV49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
307110 2002 CJ58 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307111 2002 CD62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307112 2002 CC68 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307113 2002 CD68 07/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
307114 2002 CO69 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
307115 2002 CC79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307116 2002 CW84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307117 2002 CS89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307118 2002 CW93 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307119 2002 CM107 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
307120 2002 CH117 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 4,2 km MPC · JPL
307121 2002 CX123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307122 2002 CJ126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307123 2002 CN126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307124 2002 CL127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307125 2002 CZ128 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307126 2002 CT146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307127 2002 CZ147 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307128 2002 CU150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307129 2002 CR155 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
307130 2002 CL157 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
307131 2002 CR160 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307132 2002 CC163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307133 2002 CF164 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307134 2002 CL169 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
307135 2002 CA172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307136 2002 CJ172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307137 2002 CV175 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307138 2002 CU177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307139 2002 CC184 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307140 2002 CL188 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307141 2002 CW188 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307142 2002 CK197 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307143 2002 CQ219 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
307144 2002 CP227 06/02/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
307145 2002 CL238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307146 2002 CF242 11/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
307147 2002 CG247 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307148 2002 CN251 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
307149 2002 CU254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307150 2002 CU256 04/02/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
307151 2002 CQ269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
307152 2002 CZ270 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
307153 2002 CR284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
307154 2002 CF286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
307155 2002 CB293 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307156 2002 CT293 09/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
307157 2002 CO299 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307158 2002 CN302 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307159 2002 DM2 19/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
307160 2002 DR2 19/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
307161 2002 DY3 25/02/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
307162 2002 DM9 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
307163 2002 DG11 20/02/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
307164 2002 DM19 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307165 2002 EM5 09/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307166 2002 EY5 11/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
307167 2002 EZ9 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307168 2002 EB12 12/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
307169 2002 EN16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307170 2002 EE28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307171 2002 EW31 09/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
307172 2002 EC34 11/03/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
307173 2002 EY41 12/03/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
307174 2002 EK47 12/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
307175 2002 ES49 12/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307176 2002 EF57 13/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
307177 2002 ES57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307178 2002 EL64 13/03/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
307179 2002 ER65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307180 2002 ES65 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307181 2002 EH69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307182 2002 EX75 14/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
307183 2002 EM85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307184 2002 EG93 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
307185 2002 EC96 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307186 2002 EQ104 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307187 2002 EG107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
307188 2002 EH107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307189 2002 EU124 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307190 2002 EK130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307191 2002 ET133 13/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307192 2002 EY133 13/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307193 2002 EH145 13/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307194 2002 ES147 15/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307195 2002 EX163 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
307196 2002 FO1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,6 km MPC · JPL
307197 2002 FZ1 19/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
307198 2002 FJ3 18/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307199 2002 FY6 30/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
307200 2002 FT9 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307201 2002 FO12 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
307202 2002 FO14 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
307203 2002 FB15 16/03/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
307204 2002 FC16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
307205 2002 FQ27 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307206 2002 FV35 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307207 2002 FA41 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307208 2002 GZ2 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307209 2002 GN6 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307210 2002 GT7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
307211 2002 GS12 14/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307212 2002 GN43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307213 2002 GV43 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307214 2002 GK47 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
307215 2002 GM66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307216 2002 GR71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307217 2002 GC73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
307218 2002 GR74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307219 2002 GN80 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
307220 2002 GH85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307221 2002 GS88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307222 2002 GB92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307223 2002 GU99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307224 2002 GZ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307225 2002 GX108 11/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307226 2002 GN109 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307227 2002 GE123 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307228 2002 GP146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307229 2002 GO149 14/04/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
307230 2002 GS162 14/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
307231 2002 GV173 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307232 2002 GS185 09/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307233 2002 HR4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307234 2002 HA8 20/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307235 2002 HZ9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307236 2002 JK2 04/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
307237 2002 JR6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307238 2002 JO29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307239 2002 JT63 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307240 2002 JU67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307241 2002 JP89 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307242 2002 JF92 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
307243 2002 JU100 15/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 750 m MPC · JPL
307244 2002 JU122 06/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
307245 2002 JK125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307246 2002 JU126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307247 2002 JO150 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
307248 2002 JP150 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
307249 2002 JC151 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
307250 2002 KW8 29/05/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
307251 2002 KW14 17/05/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 336 km MPC · JPL
307252 2002 LR1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307253 2002 LU32 03/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307254 2002 LM46 11/06/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
307255 2002 LS55 14/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307256 2002 LH56 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307257 2002 LP62 13/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307258 2002 LJ64 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
307259 2002 MN1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
307260 2002 MW2 24/06/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
307261 2002 MS4 18/06/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown cubewano ( 844 km MPC · JPL
307262 2002 NN22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307263 2002 NT26 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307264 2002 NX42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307265 2002 NC48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307266 2002 NR49 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
307267 2002 NX51 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307268 2002 NQ53 14/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307269 2002 NY60 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307270 2002 NQ63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307271 2002 NH68 12/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
307272 2002 NL70 09/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307273 2002 NW76 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
307274 2002 OX17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307275 2002 OD23 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307276 2002 PJ15 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307277 2002 PW23 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
307278 2002 PE54 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307279 2002 PJ55 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
307280 2002 PB61 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307281 2002 PG62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307282 2002 PF72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
307283 2002 PN73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307284 2002 PJ81 13/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307285 2002 PX81 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307286 2002 PA96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
307287 2002 PK99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307288 2002 PW99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307289 2002 PK102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307290 2002 PE134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307291 2002 PF139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307292 2002 PM167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
307293 2002 PK174 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307294 2002 PP177 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307295 2002 PR189 08/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
307296 2002 PO197 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
307297 2002 QF3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307298 2002 QV6 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307299 2002 QJ11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307300 2002 QH13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307301 2002 QG20 28/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
307302 2002 QA34 29/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
307303 2002 QO54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
307304 2002 QO76 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307305 2002 QR76 24/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
307306 2002 QP77 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307307 2002 QD78 28/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307308 2002 QS78 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307309 2002 QC80 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307310 2002 QF82 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307311 2002 QK82 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307312 2002 QJ84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307313 2002 QQ86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307314 2002 QJ89 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307315 2002 QM93 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307316 2002 QS97 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307317 2002 QM101 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307318 2002 QK103 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307319 2002 QT106 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307320 2002 QM108 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307321 2002 QA123 17/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
307322 2002 QN125 20/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307323 2002 QW127 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
307324 2002 QC128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307325 2002 QJ128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307326 2002 QZ128 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307327 2002 QJ146 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307328 2002 QC147 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307329 2002 RA5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307330 2002 RD5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
307331 2002 RW8 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
307332 2002 RC15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
307333 2002 RW28 02/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307334 2002 RW32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307335 2002 RA35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307336 2002 RO38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
307337 2002 RD44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307338 2002 RU45 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307339 2002 RB53 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307340 2002 RT57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307341 2002 RS64 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307342 2002 RQ66 03/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307343 2002 RC113 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307344 2002 RX117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 7,6 km MPC · JPL
307345 2002 RW144 11/09/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
307346 2002 RC146 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307347 2002 RL155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307348 2002 RS155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307349 2002 RC157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307350 2002 RB183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307351 2002 RD183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307352 2002 RP183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307353 2002 RM185 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307354 2002 RV198 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
307355 2002 RL203 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
307356 2002 RV205 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307357 2002 RW208 14/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
307358 2002 RA210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307359 2002 RJ212 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
307360 2002 RC228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
307361 2002 RQ245 01/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
307362 2002 RN247 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
307363 2002 RD248 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307364 2002 RW253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307365 2002 RX253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307366 2002 RC255 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307367 2002 RK255 15/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307368 2002 RO260 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307369 2002 RS263 13/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307370 2002 RU273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307371 2002 RU289 05/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
307372 2002 ST11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307373 2002 SA16 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307374 2002 SB21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307375 2002 SR34 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
307376 2002 SB42 28/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307377 2002 SQ45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
307378 2002 SF52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307379 2002 SU53 20/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307380 2002 SP54 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307381 2002 SR61 17/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
307382 2002 SJ67 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307383 2002 SK68 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307384 2002 SM68 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307385 2002 SP68 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307386 2002 SH69 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
307387 2002 SR74 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
307388 2002 TS2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307389 2002 TY10 03/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,2 km MPC · JPL
307390 2002 TT21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307391 2002 TY25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307392 2002 TM28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307393 2002 TL37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307394 2002 TP42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307395 2002 TC67 07/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
307396 2002 TC79 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
307397 2002 TY82 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307398 2002 TB83 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307399 2002 TU83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
307400 2002 TA111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307401 2002 TH124 04/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307402 2002 TZ137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307403 2002 TU145 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
307404 2002 TY145 04/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307405 2002 TP154 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307406 2002 TF155 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307407 2002 TP159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307408 2002 TT165 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307409 2002 TO170 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
307410 2002 TT174 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307411 2002 TQ177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307412 2002 TR184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307413 2002 TT191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
307414 2002 TY191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
307415 2002 TE199 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307416 2002 TZ203 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307417 2002 TW220 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307418 2002 TR235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307419 2002 TN237 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
307420 2002 TK242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307421 2002 TP256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307422 2002 TE259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307423 2002 TG259 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
307424 2002 TA266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307425 2002 TA267 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307426 2002 TC273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307427 2002 TP273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307428 2002 TX287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307429 2002 TV293 11/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307430 2002 TR297 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307431 2002 TO304 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
307432 2002 TD306 04/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
307433 2002 TO319 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
307434 2002 TT334 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
307435 2002 TH347 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
307436 2002 TW349 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
307437 2002 TL350 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
307438 2002 TZ375 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
307439 2002 UR1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,3 km MPC · JPL
307440 2002 UO25 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
307441 2002 UQ28 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
307442 2002 UZ28 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307443 2002 UJ37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307444 2002 UU40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
307445 2002 UF41 31/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
307446 2002 UN43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307447 2002 UA75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
307448 2002 UY77 30/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307449 2002 UW78 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
307450 2002 VN3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
307451 2002 VQ3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307452 2002 VU14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 2,1 km MPC · JPL
307453 2002 VQ30 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307454 2002 VW30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307455 2002 VP55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307456 2002 VN58 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
307457 2002 VE66 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307458 2002 VR75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307459 2002 VB81 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307460 2002 VS88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307461 2002 VN90 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
307462 2002 VP102 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307463 2002 VU130 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 293 km MPC · JPL
307464 2002 WL 20/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
307465 2002 WW2 23/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
307466 2002 WJ18 30/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307467 2002 WD21 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307468 2002 WV21 23/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307469 2002 WP26 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
307470 2002 WL30 24/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
307471 2002 XB5 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307472 2002 XB8 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307473 2002 XV11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307474 2002 XD16 03/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
307475 2002 XZ19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307476 2002 XU22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307477 2002 XQ26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307478 2002 XR31 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307479 2002 XR37 08/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307480 2002 XU37 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307481 2002 XG38 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307482 2002 XP46 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307483 2002 XL50 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307484 2002 XL55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307485 2002 XM57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307486 2002 XW59 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307487 2002 XF60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
307488 2002 XL62 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307489 2002 XZ64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307490 2002 XU79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307491 2002 XR81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307492 2002 XE88 12/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307493 2002 XP90 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307494 2002 XD93 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307495 2002 XV95 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307496 2002 XC96 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307497 2002 XU108 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
307498 2002 XD109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307499 2002 XD117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307500 2002 XN118 03/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307501 2002 YB1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
307502 2002 YF6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307503 2002 YL8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307504 2002 YC9 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307505 2002 YX11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307506 2002 YF15 31/12/2002 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
307507 2002 YD19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307508 2002 YX19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307509 2003 AR 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307510 2003 AB6 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307511 2003 AG6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307512 2003 AD13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
307513 2003 AU21 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307514 2003 AO31 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307515 2003 AN32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307516 2003 AR32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307517 2003 AH43 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307518 2003 AB44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307519 2003 AN58 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307520 2003 AY60 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307521 2003 AN61 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307522 2003 AE70 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307523 2003 AV72 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
307524 2003 AX81 13/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
307525 2003 AB83 14/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307526 2003 AB88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307527 2003 BA12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
307528 2003 BF15 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
307529 2003 BN15 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307530 2003 BL22 25/01/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
307531 2003 BK37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
307532 2003 BO50 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307533 2003 BE52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307534 2003 BN67 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
307535 2003 BQ78 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307536 2003 CV3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
307537 2003 CO4 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307538 2003 DP7 22/02/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
307539 2003 DU9 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307540 2003 DL11 25/02/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
307541 2003 DH15 26/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307542 2003 EC2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307543 2003 EO4 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307544 2003 EJ16 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
307545 2003 EO17 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307546 2003 EM20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
307547 2003 EN23 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307548 2003 EO27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
307549 2003 ET27 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307550 2003 EV28 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307551 2003 EO29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307552 2003 ED37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
307553 2003 EJ37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307554 2003 EC41 08/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307555 2003 EP42 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
307556 2003 EQ43 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307557 2003 EX48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307558 2003 EY48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307559 2003 ES49 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307560 2003 EE54 12/03/2003 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
307561 2003 EY56 09/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307562 2003 FX1 23/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
307563 2003 FF6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
307564 2003 FQ6 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
307565 2003 FV10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
307566 2003 FK22 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307567 2003 FB25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
307568 2003 FE49 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307569 2003 FR68 26/03/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
307570 2003 FN74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307571 2003 FA92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
307572 2003 FX101 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307573 2003 FW105 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307574 2003 FD108 31/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307575 2003 FL112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307576 2003 FR113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307577 2003 FW127 31/03/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
307578 2003 FC133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
307579 2003 GD9 02/04/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
307580 2003 GS15 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
307581 2003 GD35 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
307582 2003 GM38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
307583 2003 GZ39 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307584 2003 HE28 26/04/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
307585 2003 HA49 30/04/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
307586 2003 HJ49 28/04/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
307587 2003 HR49 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
307588 2003 HT54 24/04/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
307589 2003 HY57 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
307590 2003 JX12 03/05/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
307591 2003 KD3 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
307592 2003 NX1 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
307593 2003 NB5 05/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
307594 2003 OF19 30/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
307595 2003 OA24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307596 2003 OC24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307597 2003 OA32 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307598 2003 PC 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307599 2003 QK8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
307600 2003 QO23 20/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307601 2003 QT30 22/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307602 2003 QT31 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307603 2003 QE37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307604 2003 QS37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307605 2003 QY51 23/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
307606 2003 QS52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307607 2003 QP54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307608 2003 QR57 23/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
307609 2003 QX63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307610 2003 QR65 25/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307611 2003 QX76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
307612 2003 QB77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
307613 2003 QB80 27/08/2003 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
307614 2003 QQ80 22/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307615 2003 QR82 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
307616 2003 QW90 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 443 km MPC · JPL
307617 2003 QK109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307618 2003 RC22 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
307619 2003 RL27 06/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
307620 2003 SS12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
307621 2003 SW37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307622 2003 SX41 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307623 2003 SL47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
307624 2003 SG53 19/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
307625 2003 SG57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307626 2003 SS76 18/09/2003 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
307627 2003 SE78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307628 2003 SF83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
307629 2003 SE84 19/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
307630 2003 SO85 16/09/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
307631 2003 SY92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307632 2003 SU107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307633 2003 SH110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307634 2003 SK114 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307635 2003 SX115 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307636 2003 SB116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
307637 2003 SE116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307638 2003 SC120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
307639 2003 SA121 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307640 2003 SM121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
307641 2003 SK130 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307642 2003 SU138 20/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
307643 2003 SH144 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307644 2003 SH148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
307645 2003 SO154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
307646 2003 SH156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
307647 2003 SK158 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
307648 2003 SE160 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
307649 2003 SW173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307650 2003 SR176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307651 2003 SR180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307652 2003 SD181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307653 2003 SW188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307654 2003 SN196 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307655 2003 SR197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307656 2003 SX198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307657 2003 SE208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307658 2003 SA215 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
307659 2003 SG216 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307660 2003 SB220 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
307661 2003 SC244 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307662 2003 SS254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307663 2003 SG260 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307664 2003 SD277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307665 2003 SM290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
307666 2003 SP294 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307667 2003 SS301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307668 2003 SP305 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307669 2003 SW306 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307670 2003 SK307 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307671 2003 SC313 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
307672 2003 SD315 22/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
307673 2003 SG320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
307674 2003 SU324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307675 2003 SP327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307676 2003 SV331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307677 2003 SA333 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307678 2003 SR333 26/09/2003 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
307679 2003 ST352 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
307680 2003 SG355 25/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
307681 2003 SA425 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
307682 2003 TF1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
307683 2003 TU7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
307684 2003 TD11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307685 2003 TF49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307686 2003 US3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307687 2003 UV6 18/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
307688 2003 UW7 18/10/2003 Kleť Kleť Obs. 820 m MPC · JPL
307689 2003 UG8 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
307690 2003 UD11 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307691 2003 UL14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307692 2003 UR16 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307693 2003 UM19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
307694 2003 UW22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
307695 2003 UG29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
307696 2003 UP38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
307697 2003 US39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307698 2003 UU44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307699 2003 UP53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307700 2003 UC61 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307701 2003 UX70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307702 2003 UJ73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307703 2003 UH74 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
307704 2003 UH75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
307705 2003 UR78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
307706 2003 UV80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307707 2003 UG86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307708 2003 UN92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307709 2003 UO92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307710 2003 UF93 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307711 2003 UR95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307712 2003 UX97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
307713 2003 UJ119 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307714 2003 UG141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307715 2003 UT142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
307716 2003 UY144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
307717 2003 UM148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
307718 2003 UX151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307719 2003 UA152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307720 2003 UZ158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307721 2003 UC167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307722 2003 UM167 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
307723 2003 UX170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307724 2003 UZ170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307725 2003 UT172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307726 2003 UM176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
307727 2003 UO181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307728 2003 UV190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307729 2003 UC195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307730 2003 UT195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307731 2003 US196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
307732 2003 UJ198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307733 2003 UN200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307734 2003 UW201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307735 2003 UF217 21/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307736 2003 UC227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307737 2003 UH228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307738 2003 US229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
307739 2003 UW232 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
307740 2003 UJ234 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307741 2003 UV239 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
307742 2003 UY259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307743 2003 UG264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307744 2003 UE266 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
307745 2003 UG271 17/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307746 2003 UR277 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307747 2003 UO279 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307748 2003 UJ280 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307749 2003 UX308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307750 2003 UT316 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
307751 2003 UR322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
307752 2003 UA333 18/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
307753 2003 UB334 18/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
307754 2003 UW335 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
307755 2003 UF357 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
307756 2003 UG357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307757 2003 UU376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
307758 2003 UD391 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
307759 2003 UN401 23/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
307760 2003 UY401 23/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
307761 2003 VF 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 1,6 km MPC · JPL
307762 2003 VC1 05/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307763 2003 VJ3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307764 2003 VF10 15/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
307765 2003 VH10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307766 2003 VN12 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307767 2003 WX4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307768 2003 WT10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307769 2003 WG25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307770 2003 WA40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307771 2003 WS42 23/11/2003 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
307772 2003 WL46 18/11/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
307773 2003 WW50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
307774 2003 WF55 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
307775 2003 WM55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307776 2003 WZ55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307777 2003 WX57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
307778 2003 WY63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307779 2003 WK64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307780 2003 WX79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307781 2003 WR81 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307782 2003 WT83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307783 2003 WJ87 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
307784 2003 WY97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
307785 2003 WC100 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307786 2003 WT100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
307787 2003 WJ103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307788 2003 WZ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307789 2003 WN107 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307790 2003 WD109 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307791 2003 WZ115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307792 2003 WO116 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
307793 2003 WW116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307794 2003 WO117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307795 2003 WV122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
307796 2003 WH123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307797 2003 WP123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307798 2003 WX124 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307799 2003 WD126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307800 2003 WD128 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307801 2003 WF131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307802 2003 WD137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307803 2003 WM137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307804 2003 WV139 21/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307805 2003 WQ145 21/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307806 2003 WJ146 23/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307807 2003 WD147 23/11/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
307808 2003 WZ150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
307809 2003 WU157 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307810 2003 WR171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307811 2003 WY171 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
307812 2003 WQ181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
307813 2003 WA189 19/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307814 2003 WK193 16/11/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
307815 2003 WU193 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
307816 2003 WT194 16/11/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
307817 2003 XM2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307818 2003 XY12 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307819 2003 XZ14 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307820 2003 XJ15 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
307821 2003 XQ35 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307822 2003 XO38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307823 2003 YT4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307824 2003 YV4 16/12/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
307825 2003 YT10 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
307826 2003 YC11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307827 2003 YZ17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307828 2003 YV24 18/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
307829 2003 YB26 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307830 2003 YQ40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307831 2003 YK44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307832 2003 YL46 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
307833 2003 YG48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307834 2003 YY52 19/12/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
307835 2003 YF60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
307836 2003 YV65 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307837 2003 YF72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307838 2003 YW86 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307839 2003 YR91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307840 2003 YA105 21/12/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
307841 2003 YL105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307842 2003 YE107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307843 2003 YR113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307844 2003 YJ121 27/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
307845 2003 YV122 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307846 2003 YA129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307847 2003 YN130 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307848 2003 YR141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307849 2003 YF144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
307850 2003 YY144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307851 2003 YT146 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307852 2003 YS151 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307853 2003 YL154 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307854 2003 YG158 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307855 2003 YU180 17/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307856 2004 AF5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
307857 2004 AJ8 14/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
307858 2004 AT8 14/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
307859 2004 AV8 14/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307860 2004 AY18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307861 2004 AY26 14/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307862 2004 BW3 16/01/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
307863 2004 BD5 16/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307864 2004 BN13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
307865 2004 BD18 18/01/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
307866 2004 BF18 18/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307867 2004 BX21 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307868 2004 BP24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307869 2004 BR25 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307870 2004 BP33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307871 2004 BO40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307872 2004 BN42 18/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
307873 2004 BO55 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307874 2004 BP57 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
307875 2004 BM60 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307876 2004 BR65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307877 2004 BG69 26/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
307878 2004 BX71 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307879 2004 BF74 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307880 2004 BH84 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
307881 2004 BV86 22/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
307882 2004 BN94 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307883 2004 BT107 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
307884 2004 BX109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
307885 2004 BE112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307886 2004 BS119 30/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
307887 2004 BS145 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
307888 2004 BU151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307889 2004 BH162 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307890 2004 BJ162 28/01/2004 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
307891 2004 CQ6 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
307892 2004 CL7 10/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
307893 2004 CX8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307894 2004 CP18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307895 2004 CJ24 12/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
307896 2004 CQ31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307897 2004 CT35 11/02/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
307898 2004 CE37 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
307899 2004 CZ54 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
307900 2004 CS58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
307901 2004 CR61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307902 2004 CN63 12/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
307903 2004 CP67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307904 2004 CC69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307905 2004 CF69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
307906 2004 CG71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
307907 2004 CW79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307908 2004 CX88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
307909 2004 CW105 14/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
307910 2004 CJ109 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
307911 2004 CU121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
307912 2004 DM12 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307913 2004 DB20 17/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
307914 2004 DF20 17/02/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
307915 2004 DL28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307916 2004 DO53 23/02/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
307917 2004 EY1 12/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
307918 2004 EU9 15/03/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
307919 2004 ET10 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
307920 2004 EF20 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307921 2004 ET25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
307922 2004 EX27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
307923 2004 ED30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307924 2004 EB31 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
307925 2004 EQ35 13/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
307926 2004 EG37 13/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
307927 2004 EO37 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307928 2004 EC38 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
307929 2004 EN42 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
307930 2004 EC43 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
307931 2004 EQ48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
307932 2004 EJ60 15/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
307933 2004 ES64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
307934 2004 EG65 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
307935 2004 EP65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307936 2004 ED68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307937 2004 ET82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
307938 2004 EE84 14/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
307939 2004 EY84 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
307940 2004 EX85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
307941 2004 FY18 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307942 2004 FA29 28/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
307943 2004 FC66 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307944 2004 FK78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
307945 2004 FS86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
307946 2004 FX129 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307947 2004 FP136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
307948 2004 FW137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
307949 2004 FV138 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
307950 2004 FF142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
307951 2004 FG142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
307952 2004 GD1 17/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
307953 2004 GU5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
307954 2004 GD10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
307955 2004 GA23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
307956 2004 GW27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307957 2004 GF44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
307958 2004 GV72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
307959 2004 GM75 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
307960 2004 GS75 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
307961 2004 HA16 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
307962 2004 HH29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
307963 2004 HF51 24/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
307964 2004 HM60 25/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
307965 2004 HL65 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
307966 2004 JG7 09/05/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
307967 2004 JG13 13/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
307968 2004 JK16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
307969 2004 JB19 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
307970 2004 JX44 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307971 2004 LG6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
307972 2004 LH16 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
307973 2004 NT23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307974 2004 NJ26 11/07/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
307975 2004 PS29 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
307976 2004 PO43 06/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
307977 2004 PL50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307978 2004 PA53 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
307979 2004 PR53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307980 2004 PS64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307981 2004 PM80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
307982 2004 PG115 04/08/2004 Palomar Palomar Obs. 464 km MPC · JPL
307983 2004 QN6 21/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
307984 2004 QV13 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
307985 2004 QX21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
307986 2004 QT26 26/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307987 2004 QP27 26/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
307988 2004 RL1 04/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
307989 2004 RE3 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
307990 2004 RR12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
307991 2004 RY25 04/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
307992 2004 RL29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
307993 2004 RO49 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
307994 2004 RJ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
307995 2004 RF57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
307996 2004 RH66 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
307997 2004 RU74 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
307998 2004 RF98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
307999 2004 RZ98 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
308000 2004 RM101 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001