Danh sách tiểu hành tinh/228001–229000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228001 2007 MD5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
228002 2007 MP7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
228003 2007 MF12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
228004 2007 QC5 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 9,8 km MPC · JPL
228005 2007 QR12 16/08/2007 XuYi PMO NEO 12 km MPC · JPL
228006 2007 RL6 03/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 14 km MPC · JPL
228007 2007 RE27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
228008 2007 RG157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
228009 2007 RL162 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
228010 2007 RL164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228011 2007 RB288 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
228012 2008 CE192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
228013 2008 DK17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228014 2008 ER41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228015 2008 ED139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228016 2008 EH147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
228017 2008 ES148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228018 2008 FO8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
228019 2008 FC15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228020 2008 FQ15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228021 2008 FV15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228022 2008 FM54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
228023 2008 FZ69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228024 2008 FQ71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228025 2008 FG73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228026 2008 FF94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228027 2008 FF96 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
228028 2008 FY117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228029 MANIAC 2008 GN 02/04/2008 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
228030 2008 GO1 05/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
228031 2008 GS1 04/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
228032 2008 GS20 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228033 2008 GZ40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228034 2008 GG45 04/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
228035 2008 GJ57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
228036 2008 GO59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228037 2008 GQ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
228038 2008 GE79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228039 2008 GQ81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228040 2008 GX97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228041 2008 GO111 07/04/2008 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
228042 2008 GW119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228043 2008 GQ138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228044 2008 HD5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
228045 2008 HW12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
228046 2008 HM18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228047 2008 HH21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
228048 2008 HN21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
228049 2008 HE31 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228050 2008 HD34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228051 2008 HQ36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228052 2008 HZ41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
228053 2008 HK67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228054 2008 HB70 30/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
228055 2008 JV9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228056 2008 JU11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228057 2008 JA20 06/05/2008 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
228058 2008 JV24 08/05/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228059 2008 JH34 14/05/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
228060 2008 KB 25/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 900 m MPC · JPL
228061 2008 KR9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228062 2008 KZ23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228063 2008 LU 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
228064 2008 LU7 08/06/2008 Needville J. Dellinger 2,5 km MPC · JPL
228065 2008 LF11 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
228066 2008 OM2 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
228067 2008 OL7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
228068 2008 OF8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
228069 2008 OF9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228070 2008 OL20 26/07/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
228071 2008 OT22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
228072 2008 PP1 03/08/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
228073 2008 PT6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
228074 2008 PT7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
228075 2008 PE11 07/08/2008 Tiki N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
228076 2008 PJ15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
228077 2008 QD6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 14 km MPC · JPL
228078 2008 QY6 25/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
228079 2008 QA17 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
228080 2008 QS17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
228081 2008 QS28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
228082 2008 QK30 30/08/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228083 2008 QO38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
228084 2008 RV3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
228085 2008 RT29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228086 2008 RX78 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 13 km MPC · JPL
228087 2008 RL100 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
228088 2008 RM105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
228089 2008 RV126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228090 2008 RE127 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228091 2008 SS2 23/09/2008 Hibiscus N. Teamo 4,8 km MPC · JPL
228092 2008 SY6 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228093 2008 SV9 22/09/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
228094 2008 SJ18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228095 2008 SF24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228096 2008 SA27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228097 2008 SQ31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
228098 2008 SM38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228099 2008 SC51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
228100 2008 SM148 28/09/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228101 2008 SP154 22/09/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
228102 2008 SY172 22/09/2008 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
228103 2008 SA192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
228104 2008 SF197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228105 2008 SA224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228106 2008 SZ229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
228107 2008 SS231 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
228108 2008 SU277 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228109 2008 TA5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
228110 Eudorus 2008 TC9 07/10/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 11 km MPC · JPL
228111 2008 TK10 08/10/2008 Desert Moon B. L. Stevens 11 km MPC · JPL
228112 2008 TG35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
228113 2008 TZ50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
228114 2008 TB61 02/10/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
228115 2008 TK76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228116 2008 TK82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
228117 2008 TJ93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
228118 2008 TZ111 06/10/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
228119 2008 TM136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228120 2008 TV139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
228121 2008 TN175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
228122 2008 UH11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
228123 2008 UH45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
228124 2008 YC7 23/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 14 km MPC · JPL
228125 2008 YV30 31/12/2008 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
228126 2009 ON1 19/07/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
228127 2009 PL 11/08/2009 Marly P. Kocher 1,1 km MPC · JPL
228128 2009 PN8 15/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228129 2009 PL12 15/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
228130 2009 PE17 15/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
228131 2009 QE1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
228132 2009 QC13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228133 Ripoll 2009 QM22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
228134 2009 QG43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228135 Sodnik 2009 RE4 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,4 km MPC · JPL
228136 Billary 2009 RF4 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,1 km MPC · JPL
228137 2009 RY32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228138 2009 RB33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
228139 2009 RS33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
228140 2009 RT33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
228141 2009 RM37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228142 2009 RZ45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228143 2009 RE50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
228144 2009 RP50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
228145 2009 RU51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228146 2009 RX55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
228147 2009 SB18 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
228148 2009 SH19 22/09/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 13 km MPC · JPL
228149 2009 ST28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228150 2009 SJ38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228151 2009 SU39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228152 2009 SL44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
228153 2009 SV48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228154 2009 SZ48 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
228155 2009 SF61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
228156 2009 SG69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228157 2009 SF88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
228158 Mamankei 2009 SZ96 19/09/2009 XuYi PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
228159 2009 SQ114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228160 2009 SD138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228161 2009 SF138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228162 2009 SO141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
228163 2009 SN143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
228164 2009 SY166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
228165 Mezentsev 2009 SJ170 26/09/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,5 km MPC · JPL
228166 2009 ST170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
228167 2009 SQ186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228168 2009 SZ188 21/09/2009 Pises Pises Obs. 880 m MPC · JPL
228169 2009 SP204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228170 2009 SS205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228171 2009 SG211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228172 2009 SK212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
228173 2009 SV232 19/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
228174 2009 SG233 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
228175 2009 SC234 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
228176 2009 SP263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
228177 2009 SK275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
228178 2009 SA285 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
228179 2009 TF4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
228180 Puertollano 2009 TE5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
228181 2009 TF9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
228182 2009 TQ16 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
228183 2009 TQ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
228184 2009 TR20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
228185 2009 TD27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
228186 2009 TP31 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
228187 2009 TQ35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
228188 2009 UA21 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
228189 2009 UT36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
228190 2009 UY38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
228191 2009 UX72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228192 2009 UM82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
228193 2693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
228194 3046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
228195 6675 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
228196 7574 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
228197 2149 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
228198 3200 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
228199 3765 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
228200 4088 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228201 4106 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
228202 5058 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
228203 5772 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
228204 1993 VM7 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
228205 1994 JP2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228206 1995 BY8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228207 1995 CM4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228208 1995 MR2 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228209 1995 TF4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228210 1995 UT59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228211 1995 VR5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
228212 1995 YG9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
228213 1995 YG17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228214 1996 AO14 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
228215 1996 DD2 26/02/1996 Siding Spring G. J. Garradd 760 m MPC · JPL
228216 1996 LJ3 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228217 1996 RU16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228218 1996 TJ17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228219 1996 VG33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228220 1996 VB36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
228221 1996 XO7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228222 1996 XG30 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
228223 1997 GS15 03/04/1997 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228224 1998 DK12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228225 1998 HM16 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
228226 1998 HO19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228227 1998 HF25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228228 1998 HM80 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228229 1998 MO17 27/06/1998 Mauna Kea K. J. Meech 2,1 km MPC · JPL
228230 1998 QL74 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228231 1998 QT101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
228232 1998 RX10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228233 1998 RG13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
228234 1998 SC7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228235 1998 SS69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228236 1998 SO119 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228237 1998 SB167 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228238 1998 SB170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228239 1998 TK21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
228240 1998 TK26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
228241 1998 UO11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
228242 1998 UQ17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
228243 1998 US17 18/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
228244 1998 UD42 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228245 1998 VL48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
228246 1998 WC46 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
228247 1998 XH10 08/12/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
228248 1998 XD13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
228249 1998 XO35 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
228250 1998 YD20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228251 1999 AY11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228252 1999 AO32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228253 1999 CT136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
228254 1999 CL141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228255 1999 ET7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228256 1999 EE12 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228257 1999 JL111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228258 1999 NV56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228259 1999 PL3 12/08/1999 Eskridge G. Hug 3,7 km MPC · JPL
228260 1999 RM59 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228261 1999 RJ82 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228262 1999 TX67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228263 1999 TH128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228264 1999 TM130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228265 1999 TF174 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228266 1999 TZ195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228267 1999 TC200 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228268 1999 TR219 01/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
228269 1999 TO233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228270 1999 TT260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228271 1999 TG266 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228272 1999 TM313 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228273 1999 UJ28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
228274 1999 UV43 29/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
228275 1999 VG57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228276 1999 VB65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228277 1999 VD108 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228278 1999 WJ11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
228279 1999 WS27 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228280 1999 XK48 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228281 1999 XA118 05/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228282 1999 XH149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
228283 2000 AO60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228284 2000 AJ176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228285 2000 AW179 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228286 2000 BZ1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
228287 2000 BE3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
228288 2000 BZ33 30/01/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
228289 2000 BG34 30/01/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
228290 2000 CS69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
228291 2000 CX95 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
228292 2000 DS10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
228293 2000 DK14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228294 2000 DT52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228295 2000 DV60 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228296 2000 DD95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228297 2000 DO100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228298 2000 EX4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
228299 2000 EX23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
228300 2000 EH52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228301 2000 EA54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228302 2000 EO57 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228303 2000 GT36 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228304 2000 GE41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228305 2000 GY128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
228306 2000 HT78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
228307 2000 HB94 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228308 2000 HE98 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
228309 2000 JA43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228310 2000 JV44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228311 2000 LB31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
228312 2000 OS8 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228313 2000 OB28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228314 2000 OA41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228315 2000 QX22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228316 2000 QE32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228317 2000 QE58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228318 2000 QF82 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
228319 2000 QC104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228320 2000 QO105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228321 2000 QQ130 31/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
228322 2000 QU203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228323 2000 QP204 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228324 2000 QK212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228325 2000 QS224 26/08/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
228326 2000 QK243 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
228327 2000 RN18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228328 2000 RO19 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
228329 2000 RC21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228330 2000 RQ34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228331 2000 RD86 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228332 2000 RL99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
228333 2000 SW19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228334 2000 SK28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228335 2000 SW64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228336 2000 SE76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228337 2000 SS76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228338 2000 SZ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228339 2000 SL100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228340 2000 SS129 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228341 2000 SK136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228342 2000 SN136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228343 2000 SN139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228344 2000 SN145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228345 2000 SG180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228346 2000 SG184 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
228347 2000 SK198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228348 2000 SY224 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228349 2000 SU278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228350 2000 SV282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228351 2000 SK290 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228352 2000 SX303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228353 2000 SL306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228354 2000 SD315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228355 2000 SU316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228356 2000 TN14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228357 2000 TC22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228358 2000 TL65 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228359 2000 TZ66 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228360 2000 UA3 23/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
228361 2000 UQ22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228362 2000 UA73 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228363 2000 UD88 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228364 2000 VH22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228365 2000 VB56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228366 2000 VO62 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228367 2000 VS64 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228368 2000 WK10 19/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
228369 2000 WQ12 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
228370 2000 WJ27 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
228371 2000 WB46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228372 2000 WB52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228373 2000 WG62 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
228374 2000 WU66 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228375 2000 WH70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228376 2000 WJ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228377 2000 WM71 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228378 2000 WN71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228379 2000 WN82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228380 2000 WH85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228381 2000 WM133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228382 2000 WC149 29/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
228383 2000 WO187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
228384 2000 XD14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,6 km MPC · JPL
228385 2000 XW20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228386 2000 YW19 22/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
228387 2000 YY35 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
228388 2000 YM60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228389 2000 YV106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228390 2000 YW112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228391 2000 YT127 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
228392 2001 AG26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228393 2001 AX47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228394 2001 BO18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228395 2001 BC27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228396 2001 BO29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228397 2001 CK21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
228398 2001 CT21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
228399 2001 CM46 15/02/2001 La Palma La Palma Obs. 2,9 km MPC · JPL
228400 2001 DK76 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228401 2001 DY80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,8 km MPC · JPL
228402 2001 EP1 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228403 2001 EA3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228404 2001 EQ17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228405 2001 FL2 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
228406 2001 FH139 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
228407 2001 FF146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228408 2001 FT157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
228409 2001 FM184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,0 km MPC · JPL
228410 2001 HS58 25/04/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228411 2001 KQ53 18/05/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
228412 2001 KD79 29/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228413 2001 LU17 14/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228414 2001 MR21 28/06/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
228415 2001 NV4 13/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
228416 2001 OJ57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
228417 2001 OU59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
228418 2001 OA64 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
228419 2001 OV65 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228420 2001 ON80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228421 2001 OL97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
228422 2001 OO111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
228423 2001 PB19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228424 2001 PH22 10/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
228425 2001 PU28 15/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
228426 2001 PC30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228427 2001 PQ46 13/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
228428 2001 PE52 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228429 2001 PV53 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
228430 2001 PC62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228431 2001 QZ 16/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228432 2001 QD38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228433 2001 QN41 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
228434 2001 QQ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
228435 2001 QR59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228436 2001 QH71 16/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
228437 2001 QV86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228438 2001 QC133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228439 2001 QA147 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228440 2001 QK149 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
228441 2001 QK157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228442 2001 QJ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
228443 2001 QB162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228444 2001 QT165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228445 2001 QH167 24/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
228446 2001 QJ167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228447 2001 QK172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228448 2001 QA174 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228449 2001 QF179 28/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
228450 2001 QH195 22/08/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
228451 2001 QF210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
228452 2001 QA217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
228453 2001 QC217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
228454 2001 QY245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228455 2001 QE252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228456 2001 QF258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228457 2001 QB275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228458 2001 QC275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228459 2001 QN323 27/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
228460 2001 RH1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228461 2001 RN24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228462 2001 RJ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228463 2001 RR46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228464 2001 RY52 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228465 2001 RV55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228466 2001 RF83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228467 2001 RT90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
228468 2001 RB113 12/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
228469 2001 RN153 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228470 2001 SK2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
228471 2001 SU19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228472 2001 SC27 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228473 2001 SX37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228474 2001 SZ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228475 2001 SM49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228476 2001 SU50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228477 2001 SK52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228478 2001 SS73 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
228479 2001 SR74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228480 2001 SR76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228481 2001 SB78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228482 2001 SF90 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228483 2001 SL109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228484 2001 SX120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228485 2001 SC128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228486 2001 SH166 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
228487 2001 SL171 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
228488 2001 SD172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228489 2001 SW210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228490 2001 SL211 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228491 2001 SU228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228492 2001 ST233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228493 2001 SL241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228494 2001 SV252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228495 2001 SA266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
228496 2001 SA282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
228497 2001 SR285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228498 2001 SO286 21/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
228499 2001 SS288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228500 2001 SU289 29/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228501 2001 SW347 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228502 2001 TE2 12/10/2001 Haleakala NEAT 300 m MPC · JPL
228503 2001 TX7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
228504 2001 TG16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228505 2001 TF21 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228506 2001 TM27 14/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228507 2001 TV36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228508 2001 TS52 13/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228509 2001 TP54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
228510 2001 TU91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228511 2001 TZ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228512 2001 TH104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
228513 2001 TL127 13/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
228514 2001 TL140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228515 2001 TA193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228516 2001 TN196 14/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228517 2001 TX217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228518 2001 TC233 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
228519 2001 TA238 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228520 2001 UJ 16/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228521 2001 UX2 16/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228522 2001 UY25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228523 2001 UX29 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
228524 2001 UP31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228525 2001 UE43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228526 2001 UC83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228527 2001 UN101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228528 2001 UT113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228529 2001 UE116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228530 2001 UO118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228531 2001 UV136 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228532 2001 VF19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228533 2001 VR19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228534 2001 VO35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228535 2001 VL55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
228536 2001 VJ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228537 2001 VX80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228538 2001 VO95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228539 2001 VS100 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228540 2001 VX109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228541 2001 WU7 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228542 2001 WS18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228543 2001 WP30 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228544 2001 WR53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228545 2001 WJ56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228546 2001 WW76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228547 2001 WM95 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228548 2001 XE2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228549 2001 XA3 09/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228550 2001 XL15 10/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
228551 2001 XH23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228552 2001 XH31 11/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228553 2001 XU71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228554 2001 XG83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228555 2001 XU96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228556 2001 XF102 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228557 2001 XH103 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
228558 2001 XV103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228559 2001 XD105 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
228560 2001 XZ125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228561 2001 XC137 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228562 2001 XD153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228563 2001 XZ154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228564 2001 XP187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228565 2001 XQ188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228566 2001 XW199 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228567 2001 XH202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228568 2001 XR207 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
228569 2001 XV219 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228570 2001 XA221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228571 2001 XN223 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
228572 2001 YY4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 900 m MPC · JPL
228573 2001 YC8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228574 2001 YU57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228575 2001 YW58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228576 2001 YR72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228577 2001 YM88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228578 2001 YB92 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
228579 2001 YF92 18/12/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
228580 2001 YP96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228581 2001 YL100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
228582 2001 YJ112 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228583 2001 YA121 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228584 2001 YA127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228585 2001 YO161 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228586 2002 AG4 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
228587 2002 AP7 09/01/2002 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
228588 2002 AJ26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
228589 2002 AG35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228590 2002 AE38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228591 2002 AG51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228592 2002 AY51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228593 2002 AQ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228594 2002 AE66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228595 2002 AV71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228596 2002 AG78 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
228597 2002 AQ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228598 2002 AC98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228599 2002 AF115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228600 2002 AF138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228601 2002 AR163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228602 2002 AH164 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228603 2002 AB177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228604 2002 AC178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228605 2002 AS187 08/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
228606 2002 BU2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228607 2002 BH5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
228608 2002 BT5 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228609 2002 B18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228610 2002 BO19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228611 2002 BC24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228612 2002 BZ31 26/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228613 2002 CY5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
228614 2002 CV30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228615 2002 CH35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228616 2002 CR35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228617 2002 CS39 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228618 2002 CC49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
228619 2002 CE73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228620 2002 CA75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228621 2002 CT82 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
228622 2002 CR97 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228623 2002 CO102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228624 2002 CD106 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228625 2002 CB126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228626 2002 CP142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228627 2002 CB158 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228628 2002 CS185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228629 2002 CH215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
228630 2002 CR227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228631 2002 CB234 12/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
228632 2002 CQ251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228633 2002 CS255 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
228634 2002 CU255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228635 2002 CZ272 08/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
228636 2002 CK273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228637 2002 CH285 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228638 2002 CV302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228639 2002 CA309 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228640 2002 EU15 06/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
228641 2002 ET19 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228642 2002 EK24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
228643 2002 EP33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
228644 2002 EY33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228645 2002 EW43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
228646 2002 EA53 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228647 2002 EJ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228648 2002 EQ75 14/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
228649 2002 EQ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228650 2002 EU92 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228651 2002 EQ101 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228652 2002 EP120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228653 2002 EZ129 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
228654 2002 EQ146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
228655 2002 FS25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228656 2002 FE31 20/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
228657 2002 FD36 21/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228658 2002 GP2 04/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
228659 2002 GZ3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228660 2002 GP11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
228661 2002 GJ22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
228662 2002 GA37 02/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
228663 2002 GU71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
228664 2002 GM76 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
228665 2002 GX114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228666 2002 GG131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228667 2002 GK144 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
228668 2002 JF5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
228669 2002 JT10 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228670 2002 JY21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
228671 2002 JX59 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
228672 2002 JP61 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228673 2002 JR75 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228674 2002 JZ80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
228675 2002 JT86 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228676 2002 JK91 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228677 2002 JW118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
228678 2002 JW122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228679 2002 KH14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
228680 2002 KX15 18/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228681 2002 LX6 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
228682 2002 LR50 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228683 2002 NJ24 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
228684 2002 NK55 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
228685 2002 ND61 15/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
228686 2002 NZ64 02/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
228687 2002 OA8 18/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228688 2002 OF10 21/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
228689 2002 OR16 18/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
228690 2002 OE28 18/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228691 2002 OR28 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228692 2002 PL12 05/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
228693 2002 PN17 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
228694 2002 PE92 14/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
228695 2002 PU92 14/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
228696 2002 PX95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228697 2002 PP170 11/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
228698 2002 PF187 11/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
228699 2002 PX187 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228700 2002 QH44 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228701 2002 QR57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
228702 2002 QH66 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
228703 2002 QM83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
228704 2002 QC93 19/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
228705 2002 QY98 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228706 2002 QA105 27/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
228707 2002 QB123 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228708 2002 RG54 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
228709 2002 RN74 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228710 2002 RF148 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228711 2002 RP169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228712 2002 RZ205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
228713 2002 RD256 04/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228714 2002 RM257 03/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
228715 2002 RH258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
228716 2002 RK279 08/09/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
228717 2002 SM44 29/09/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
228718 2002 SH52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228719 2002 TP 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
228720 2002 TN4 01/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228721 2002 TV26 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
228722 2002 TZ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228723 2002 TE40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228724 2002 TZ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228725 2002 TW75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228726 2002 TK77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228727 2002 TF98 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228728 2002 TM119 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
228729 2002 TH121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228730 2002 TX124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228731 2002 TV130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228732 2002 TQ132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228733 2002 TY132 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228734 2002 TW154 05/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228735 2002 TP169 03/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
228736 2002 TY204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228737 2002 TB211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228738 2002 TU257 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
228739 2002 TV275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228740 2002 TT281 10/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
228741 2002 TQ282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228742 2002 TA287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228743 2002 TZ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228744 2002 UO37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228745 2002 UE40 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228746 2002 UQ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
228747 2002 VH3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228748 2002 VA4 01/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
228749 2002 VY8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228750 2002 VH9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228751 2002 VY30 05/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
228752 2002 VG31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228753 2002 VT32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228754 2002 VZ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228755 2002 VK54 06/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228756 2002 VM74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228757 2002 VF80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228758 2002 VZ83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228759 2002 VC90 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228760 2002 VW91 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228761 2002 VJ102 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228762 2002 VR102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228763 2002 VN104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228764 2002 VL128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228765 2002 VH131 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,4 km MPC · JPL
228766 2002 VS146 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
228767 2002 WX5 24/11/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
228768 2002 WQ17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228769 2002 WP21 24/11/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
228770 2002 WR25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228771 2002 XU18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
228772 2002 XL20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228773 2002 XT23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228774 2002 XR29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228775 2002 XK35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
228776 2002 XD42 06/12/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
228777 2002 XZ43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228778 2002 XJ52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228779 2002 XP53 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228780 2002 XS84 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
228781 2002 XM96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228782 2002 XO104 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
228783 2002 XX108 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228784 2002 XP109 06/12/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
228785 2002 YG7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
228786 2002 YJ9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228787 2002 YH10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228788 2002 YM17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228789 2002 YW20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228790 2002 YJ24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228791 2002 YQ29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228792 2002 YM30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228793 2002 YM33 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228794 2003 AT13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228795 2003 AY26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228796 2003 AC27 04/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
228797 2003 AX32 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
228798 2003 AO33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228799 2003 AP38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228800 2003 AL48 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228801 2003 AB55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228802 2003 AP61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228803 2003 AX62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228804 2003 AE63 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228805 2003 AW78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
228806 2003 AA82 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228807 2003 AZ82 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228808 2003 AR88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228809 2003 AP91 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
228810 2003 BZ2 25/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
228811 2003 BR6 24/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
228812 2003 BM14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228813 2003 BL17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228814 2003 BP17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
228815 2003 BW24 25/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
228816 2003 BE28 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
228817 2003 BN31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228818 2003 BC38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
228819 2003 BH55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
228820 2003 BJ55 27/01/2003 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
228821 2003 BV57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228822 2003 BR62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228823 2003 BF65 30/01/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
228824 2003 BR66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
228825 2003 BK74 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
228826 2003 BC80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
228827 2003 BV86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
228828 2003 CS12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228829 2003 CO14 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228830 2003 DP 20/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
228831 2003 DN2 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
228832 2003 DE3 22/02/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
228833 2003 DV3 22/02/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
228834 2003 DL8 22/02/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
228835 2003 DU8 22/02/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
228836 2003 DW8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228837 2003 EY6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
228838 2003 EQ12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228839 2003 EG14 07/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228840 2003 EV19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
228841 2003 EZ24 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
228842 2003 EN32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
228843 2003 ES46 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228844 2003 EX51 11/03/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
228845 2003 EQ54 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
228846 2003 EG60 06/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
228847 2003 FW 20/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228848 2003 FC31 23/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228849 2003 FP37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
228850 2003 FZ51 25/03/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
228851 2003 FD65 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228852 2003 FJ77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
228853 2003 FU84 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
228854 2003 FP98 30/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
228855 2003 FK109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
228856 2003 FN116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
228857 2003 FD120 23/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
228858 2003 GL 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228859 2003 GY3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
228860 2003 GX4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228861 2003 GG12 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
228862 2003 GX31 08/04/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
228863 2003 GO32 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228864 2003 GL35 07/04/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
228865 2003 GT47 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
228866 2003 HM4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
228867 2003 HS7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
228868 2003 HB12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
228869 2003 HU21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
228870 2003 HL27 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
228871 2003 HQ31 26/04/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
228872 2003 HS38 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
228873 2003 HD45 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
228874 2003 HD52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
228875 2003 KX3 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
228876 2003 LH4 03/06/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
228877 2003 MM2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
228878 2003 ME3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228879 2003 NF 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
228880 2003 OA8 27/07/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
228881 2003 OT8 22/07/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
228882 2003 OW17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
228883 Cliffsimak 2003 PT4 02/08/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
228884 2003 QK15 20/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
228885 2003 QZ24 22/08/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
228886 2003 QF28 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
228887 2003 QR31 21/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
228888 2003 QA67 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
228889 2003 QH70 22/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
228890 2003 QH78 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
228891 2003 QU99 28/08/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
228892 2003 QL115 31/08/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
228893 Gerevich 2003 RL8 06/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,7 km MPC · JPL
228894 2003 RD11 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
228895 2003 RQ22 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
228896 2003 SF11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
228897 2003 SG22 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
228898 2003 SB29 18/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
228899 2003 SG58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
228900 2003 ST69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228901 2003 SG71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
228902 2003 SS79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228903 2003 SN107 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
228904 2003 SO133 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228905 2003 SL140 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
228906 2003 SC141 19/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
228907 2003 SO145 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228908 2003 ST145 20/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
228909 2003 SZ145 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
228910 2003 SD153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
228911 2003 SA164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
228912 2003 SH169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
228913 2003 SD184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228914 2003 ST200 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
228915 2003 SF206 23/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
228916 2003 SF214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
228917 2003 SU217 28/09/2003 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 5,7 km MPC · JPL
228918 2003 SM225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228919 2003 SN225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228920 2003 SJ234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
228921 2003 SZ238 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
228922 2003 SL245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228923 2003 SB254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228924 2003 ST256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
228925 2003 SE267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228926 2003 SQ275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228927 2003 SY284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228928 2003 SN285 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228929 2003 SF299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
228930 2003 SC310 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228931 2003 SU310 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228932 2003 SY319 16/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
228933 2003 SY320 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
228934 2003 SP330 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
228935 2003 SK350 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
228936 2003 SC390 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
228937 2003 SG411 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
228938 2003 TR 01/10/2003 Drebach Drebach Obs. 4,4 km MPC · JPL
228939 2003 TQ6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
228940 2003 TP14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
228941 2003 TU16 14/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228942 2003 TB18 14/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
228943 2003 TX49 03/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
228944 2003 TD54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
228945 2003 TC57 05/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
228946 2003 TD57 05/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
228947 2003 TQ59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228948 2003 UX8 16/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
228949 2003 UD53 18/10/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
228950 2003 UT54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228951 2003 UA75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228952 2003 UM77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
228953 2003 UA82 18/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
228954 2003 UQ85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
228955 2003 UO99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
228956 2003 UC108 19/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
228957 2003 UU112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228958 2003 UV112 20/10/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
228959 2003 UJ113 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228960 2003 UC114 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228961 2003 UM125 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228962 2003 UT133 20/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
228963 2003 UX138 16/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
228964 2003 UN139 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228965 2003 UC143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228966 2003 UD161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228967 2003 UR162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228968 2003 UW170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
228969 2003 UT184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228970 2003 UT196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
228971 2003 UH199 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
228972 2003 UL208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
228973 2003 UV217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228974 2003 UV224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228975 2003 UB250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228976 2003 UK266 28/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
228977 2003 UH271 17/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
228978 2003 UP272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
228979 2003 UD274 29/10/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
228980 2003 UZ289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
228981 2003 UC316 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228982 2003 UF316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
228983 2003 UU322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228984 2003 UA375 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
228985 2003 VR7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
228986 2003 VP11 04/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
228987 2003 WP5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
228988 2003 WN10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228989 2003 WW11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228990 2003 WV36 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228991 2003 WH55 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
228992 2003 WV71 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
228993 2003 WJ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228994 2003 WO87 21/11/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
228995 2003 WO95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
228996 2003 WF101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228997 2003 WM101 21/11/2003 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
228998 2003 WJ112 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
228999 2003 WN141 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
229000 2003 WQ148 24/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s  • 229.000s  • 230.000s  • 231.000s  • 232.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001