Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/158001–159000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158001 2000 OY53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
158002 2000 PG7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
158003 2000 PN12 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158004 2000 QY19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158005 2000 QO23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158006 2000 QS25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158007 2000 QZ36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158008 2000 QD47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158009 2000 QP106 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158010 2000 QU109 28/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,5 km MPC · JPL
158011 2000 QP112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158012 2000 QE114 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158013 2000 QW148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
158014 2000 QP165 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158015 2000 QT177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158016 2000 QX177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158017 2000 QO178 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158018 2000 QY219 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158019 2000 QJ224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158020 2000 QR254 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158021 2000 RQ 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158022 2000 RY11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158023 2000 RP22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158024 2000 RK25 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158025 2000 RG72 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158026 2000 RO80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158027 2000 SN5 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158028 2000 SS9 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
158029 2000 SQ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158030 2000 SU34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158031 2000 SV36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158032 2000 SR38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158033 2000 SW40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158034 2000 SB50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158035 2000 SA56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158036 2000 SJ57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158037 2000 SD66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158038 2000 SF67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158039 2000 SP76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158040 2000 SB80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158041 2000 SY89 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158042 2000 SK112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158043 2000 SQ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158044 2000 SY125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158045 2000 SC133 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
158046 2000 SE139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158047 2000 SE181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
158048 2000 SR183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158049 2000 SX189 22/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
158050 2000 SQ198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158051 2000 SP206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158052 2000 SE226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158053 2000 SW228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158054 2000 SY228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158055 2000 SP234 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158056 2000 SD250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158057 2000 SK272 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158058 2000 SZ322 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
158059 2000 SW358 25/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
158060 2000 TO12 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158061 2000 TJ18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158062 2000 TJ38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158063 2000 TD40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158064 2000 TT42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158065 2000 TH57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
158066 2000 TN58 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158067 2000 UF5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158068 2000 UV11 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158069 2000 UN17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158070 2000 UH22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158071 2000 UG29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158072 2000 UP38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158073 2000 UJ41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158074 2000 UB49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158075 2000 US50 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158076 2000 UO60 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158077 2000 UJ81 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158078 2000 UX90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158079 2000 UW106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158080 2000 US107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158081 2000 VP 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
158082 2000 VT4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158083 2000 VK12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158084 2000 VX12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158085 2000 VU30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158086 2000 VT44 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
158087 2000 VN48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158088 2000 WV15 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158089 2000 WT25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158090 2000 WL47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158091 2000 WH56 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158092 Frasercain 2000 WM68 28/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 4,2 km MPC · JPL
158093 2000 WT89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158094 2000 WX90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158095 2000 WH100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158096 2000 WV146 28/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
158097 2000 WH164 21/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
158098 2000 WZ190 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
158099 2000 XX2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158100 2000 XE11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158101 2000 XN26 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158102 2000 XD30 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158103 2000 XC39 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158104 2000 YE5 20/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158105 2000 YH12 24/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
158106 2000 YB18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158107 2000 YB48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158108 2000 YB95 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158109 2000 YG112 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
158110 2001 AW21 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158111 2001 AM43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
158112 2001 BZ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158113 2001 BX69 31/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158114 2001 BR77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
158115 2001 CQ1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158116 2001 CM5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158117 2001 CN8 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158118 2001 CL15 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158119 2001 DX5 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
158120 2001 DK20 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158121 2001 DU31 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158122 2001 DV37 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158123 2001 DB44 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158124 2001 DL61 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158125 2001 DQ87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
158126 2001 EU4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
158127 2001 EP21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
158128 2001 ES26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
158129 2001 FA2 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
158130 2001 FM9 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
158131 2001 FT10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
158132 2001 FM17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
158133 2001 FT26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158134 2001 FT64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
158135 2001 FL65 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
158136 2001 FM67 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158137 2001 FB71 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158138 2001 FE81 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158139 2001 FT92 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158140 2001 FO100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
158141 2001 FL102 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
158142 2001 FA106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
158143 2001 FL107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
158144 2001 FT115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
158145 2001 FP121 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
158146 2001 FU124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
158147 2001 FH130 29/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158148 2001 FN146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
158149 2001 FS152 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
158150 2001 GV8 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158151 2001 HK11 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158152 2001 HO50 22/04/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
158153 2001 KE49 24/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158154 2001 NY 12/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158155 2001 NA22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
158156 2001 OR10 19/07/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
158157 2001 OE60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158158 2001 OP94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
158159 2001 PZ7 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158160 2001 PC20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158161 2001 QE17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158162 2001 QW23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158163 2001 QB73 17/08/2001 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
158164 2001 QL73 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158165 2001 QS88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158166 2001 QG105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158167 2001 QS197 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158168 2001 QQ206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
158169 2001 QR215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158170 2001 QN221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
158171 2001 QD231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
158172 2001 QD239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158173 2001 QH247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158174 2001 QB251 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
158175 2001 QE260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158176 2001 QO264 26/08/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
158177 2001 QQ277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158178 2001 QJ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158179 2001 QM295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158180 2001 RX1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158181 2001 RH5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158182 2001 RM13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158183 2001 RF32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158184 2001 RP40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158185 2001 RM46 13/09/2001 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
158186 2001 RL76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158187 2001 RY85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
158188 2001 RJ88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
158189 2001 RO92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
158190 2001 RR102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158191 2001 RU104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158192 2001 RD135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158193 2001 RA137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158194 2001 RC139 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
158195 2001 RR141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158196 2001 RK149 10/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158197 2001 SQ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
158198 2001 SC10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
158199 2001 SV16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158200 2001 SU17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158201 2001 SG18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158202 2001 SY20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158203 2001 SA27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158204 2001 SV46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158205 2001 SV48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158206 2001 SL52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158207 2001 SK55 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158208 2001 SW57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158209 2001 SG59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158210 2001 SO60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158211 2001 SQ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158212 2001 SU83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158213 2001 ST87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158214 2001 SU107 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158215 2001 SL110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158216 2001 SV113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
158217 2001 SJ122 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
158218 2001 SG123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158219 2001 SZ136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158220 2001 SV139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158221 2001 SG162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158222 Manicolas 2001 SP169 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 890 m MPC · JPL
158223 2001 SS182 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158224 2001 SJ184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158225 2001 SB202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158226 2001 SK217 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158227 2001 SO220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158228 2001 SF226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158229 2001 SG239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158230 2001 SH247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158231 2001 SJ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
158232 2001 SO267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
158233 2001 SE272 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158234 2001 SG282 26/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158235 2001 SV293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158236 2001 SR307 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158237 2001 SX314 25/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158238 2001 SP353 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158239 2001 TW2 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158240 2001 TD3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158241 Yutonagatomo 2001 TF14 12/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,3 km MPC · JPL
158242 2001 TM24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158243 2001 TS26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158244 2001 TL47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
158245 2001 TF60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158246 2001 TV60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158247 2001 TU61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158248 2001 TY61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158249 2001 TS63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158250 2001 TP65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158251 2001 TT74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158252 2001 TB76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158253 2001 TS78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158254 2001 TD92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158255 2001 TB96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158256 2001 TD109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158257 2001 TY126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158258 2001 TM130 08/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
158259 2001 TL132 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
158260 2001 TP148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
158261 2001 TB155 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158262 2001 TN175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158263 2001 TW177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158264 2001 TZ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158265 2001 TW180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158266 2001 TW190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158267 2001 TZ193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158268 2001 TJ199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158269 2001 TR208 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158270 2001 TT208 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
158271 2001 TH231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158272 2001 TE234 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158273 2001 UP2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
158274 2001 UM5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
158275 2001 UK8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158276 2001 UA12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
158277 2001 UC15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
158278 2001 UF16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
158279 2001 UQ28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158280 2001 UC30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158281 2001 UP30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158282 2001 UR34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158283 2001 UP41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158284 2001 UF46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158285 2001 UV62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158286 2001 UZ65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158287 2001 UH75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158288 2001 UX77 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158289 2001 UB81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158290 2001 UQ85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158291 2001 UN91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158292 2001 UA100 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158293 2001 UE100 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158294 2001 UK104 20/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
158295 2001 UO107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158296 2001 UJ115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158297 2001 UN118 22/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
158298 2001 UL122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158299 2001 UC126 23/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158300 2001 UD129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158301 2001 UJ139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158302 2001 UO145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158303 2001 UP149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158304 2001 UW154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158305 2001 UY160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158306 2001 UQ182 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158307 2001 UT183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158308 2001 UB206 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158309 2001 VY3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158310 2001 VN6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158311 2001 VL8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158312 2001 VX17 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158313 2001 VL19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158314 2001 VJ32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158315 2001 VX32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158316 2001 VW33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158317 2001 VP37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158318 2001 VH46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158319 2001 VM77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
158320 2001 VW78 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158321 2001 VH85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158322 2001 VY89 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158323 2001 VB95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158324 2001 VU103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158325 2001 VO105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158326 2001 VO115 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158327 2001 VL117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158328 2001 VR117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158329 Stevekent 2001 VJ127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
158330 2001 WK2 18/11/2001 Emerald Lane L. Ball 4,2 km MPC · JPL
158331 2001 WF5 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158332 2001 WZ14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158333 2001 WW25 17/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
158334 2001 WA28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158335 2001 WM34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158336 2001 WM69 20/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
158337 2001 WD70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158338 2001 WY83 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158339 2001 WX100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
158340 2001 XH21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158341 2001 XT28 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158342 2001 XA37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158343 2001 XX48 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158344 2001 XY64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158345 2001 XE67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158346 2001 XQ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158347 2001 XG69 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158348 2001 XC83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158349 2001 XL89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158350 2001 XJ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158351 2001 XW106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158352 2001 XR107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158353 2001 XQ112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158354 2001 XU112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158355 2001 XX115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158356 2001 XS118 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158357 2001 XF124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158358 2001 XN127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158359 2001 XC139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158360 2001 XW139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158361 2001 XH140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158362 2001 XW140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158363 2001 XU144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158364 2001 XN149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158365 2001 XV149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158366 2001 XX151 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158367 2001 XH159 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158368 2001 XM161 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158369 2001 XJ163 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158370 2001 XE166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158371 2001 XJ166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158372 2001 XX185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158373 2001 XJ188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158374 2001 XW195 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158375 2001 XA198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158376 2001 XY202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158377 2001 XZ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158378 2001 XN203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158379 2001 XW204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158380 2001 XP208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158381 2001 XQ210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158382 2001 XC215 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158383 2001 XC222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158384 2001 XV224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158385 2001 XV235 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158386 2001 XJ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158387 2001 XY250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158388 2001 XU260 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158389 2001 XG264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158390 2001 YV37 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158391 2001 YC40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158392 2001 YA44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158393 2001 YD47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158394 2001 YA52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158395 2001 YJ55 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158396 2001 YV70 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158397 2001 YU88 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158398 2001 YO105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158399 2001 YP105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158400 2001 YZ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158401 2001 YZ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
158402 2001 YL117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158403 2001 YR117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158404 2001 YA125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158405 2001 YY130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158406 2001 YM133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158407 2001 YQ161 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158408 2002 AO12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
158409 2002 AM33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158410 2002 AV39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158411 2002 AJ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158412 2002 AN51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158413 2002 AW51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158414 2002 AX64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158415 2002 AO87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158416 2002 AS98 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158417 2002 AC106 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158418 2002 AC151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158419 2002 AC154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158420 2002 AU158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158421 2002 AE165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158422 2002 AW172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158423 2002 AS176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158424 2002 AY186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158425 2002 BA 16/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
158426 2002 BH10 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158427 2002 BX18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158428 2002 BX20 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158429 2002 BH26 26/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
158430 2002 CL1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
158431 2002 CX2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158432 2002 CJ13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
158433 2002 CU17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158434 2002 CP18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158435 2002 CH27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158436 2002 CF47 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
158437 2002 CC61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158438 2002 CJ61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158439 2002 CN71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158440 2002 CP78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158441 2002 CY84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158442 2002 CE85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158443 2002 CR90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158444 2002 CX99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158445 2002 CJ100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158446 2002 CE105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158447 2002 CO108 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158448 2002 CZ109 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158449 2002 CF119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158450 2002 CO121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158451 2002 CP121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158452 2002 CF127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
158453 2002 CP127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158454 2002 CP131 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158455 2002 CS135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158456 2002 CL147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158457 2002 CK148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158458 2002 CA153 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158459 2002 CP161 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158460 2002 CZ186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158461 2002 CS195 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158462 2002 CB207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158463 2002 CP214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158464 2002 CY214 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158465 2002 CC219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158466 2002 CS224 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158467 2002 CF233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158468 2002 CH247 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158469 2002 CM248 14/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158470 2002 CK252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
158471 2002 CF253 03/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
158472 Tiffanyfinley 2002 CC274 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
158473 2002 CM296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158474 2002 CK303 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
158475 2002 CW303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
158476 2002 CP305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
158477 2002 CT312 13/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158478 2002 DJ1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,6 km MPC · JPL
158479 2002 DJ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158480 2002 DN8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158481 2002 DN9 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158482 2002 DQ11 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158483 2002 DQ13 16/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158484 2002 DZ14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158485 2002 DZ16 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
158486 2002 EM8 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
158487 2002 EN8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,1 km MPC · JPL
158488 2002 ES13 04/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158489 2002 EQ22 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
158490 2002 EX23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158491 2002 ED27 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158492 2002 EM31 10/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158493 2002 EF32 09/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
158494 2002 EX33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158495 2002 EF39 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158496 2002 EG43 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158497 2002 ER43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158498 2002 EA47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
158499 2002 EJ48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
158500 2002 EL53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158501 2002 EY56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158502 2002 EP59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158503 2002 EN60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158504 2002 EL66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158505 2002 EO73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158506 2002 EN78 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158507 2002 EN93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158508 2002 EG94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158509 2002 EF96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
158510 2002 EW103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
158511 2002 EJ104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158512 2002 EZ105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
158513 2002 ET108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158514 2002 EZ116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
158515 2002 EU140 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158516 2002 EL142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158517 2002 EN152 14/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
158518 2002 EQ152 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
158519 2002 EL154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158520 Ricardoferreira 2002 FR1 19/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
158521 2002 FC4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
158522 2002 FZ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158523 2002 FL24 19/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
158524 2002 GV1 02/04/2002 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
158525 2002 GV15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158526 2002 GE16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158527 2002 GN23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
158528 2002 GP35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
158529 2002 GQ35 02/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
158530 2002 GC39 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
158531 2002 GB52 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
158532 2002 GL66 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
158533 2002 GP67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
158534 2002 GO73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
158535 2002 GR77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
158536 2002 GF81 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158537 2002 GP86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158538 2002 GN90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
158539 2002 GH91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
158540 2002 GH92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
158541 2002 GL94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158542 2002 GH102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158543 2002 GC106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158544 2002 GV110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158545 2002 GV112 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158546 2002 GO122 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
158547 2002 GW124 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158548 2002 GL135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158549 2002 GO161 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
158550 2002 GH169 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158551 2002 GQ172 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158552 2002 HR6 18/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
158553 2002 JS1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
158554 2002 JH22 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158555 2002 JR23 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158556 2002 JT37 08/05/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
158557 2002 JQ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158558 2002 JV67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158559 2002 JW71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158560 2002 JF75 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158561 2002 JJ75 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
158562 2002 JJ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158563 2002 JM88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158564 2002 JW89 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158565 2002 JR93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158566 2002 JN96 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
158567 2002 JE99 13/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
158568 2002 JV100 07/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
158569 2002 JT101 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
158570 2002 JJ103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158571 2002 JQ107 13/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158572 2002 JF114 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
158573 2002 JU117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
158574 2002 JX118 05/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
158575 2002 JM119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158576 2002 JK135 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
158577 2002 JV143 13/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
158578 2002 KQ 16/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158579 2002 KT12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
158580 2002 LG1 02/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158581 2002 LK3 03/06/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
158582 2002 LF10 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158583 2002 LJ19 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
158584 2002 LB28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158585 2002 LW29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
158586 2002 LC54 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
158587 2002 LG55 11/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
158588 2002 MY2 22/06/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
158589 Snodgrass 2002 MQ4 23/06/2002 La Palma A. Fitzsimmons, S. Collander-Brown 4,6 km MPC · JPL
158590 2002 NC 01/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
158591 2002 NV2 08/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
158592 2002 NG5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
158593 2002 NA51 15/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
158594 2002 PB37 01/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158595 2002 PH94 11/08/2002 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
158596 2002 PA128 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
158597 2002 QR42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
158598 2002 RW26 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
158599 2002 TW65 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158600 2002 VY33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158601 2002 VR121 13/11/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
158602 2002 XB28 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158603 2002 XS43 06/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
158604 2002 XD76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158605 2002 XZ79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158606 2002 XS80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158607 2002 YO6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
158608 2002 YO13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158609 2003 AT27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158610 2003 AB29 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158611 2003 AY35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158612 2003 AR48 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158613 2003 AS49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158614 2003 AT49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158615 2003 AT53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158616 2003 AU55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158617 2003 AY55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158618 2003 AH74 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158619 2003 AD80 12/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158620 2003 AU82 07/01/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
158621 2003 BJ 20/01/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
158622 2003 BN2 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158623 Perali 2003 BS4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,0 km MPC · JPL
158624 2003 BD6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
158625 2003 BN8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
158626 2003 BO11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
158627 2003 BB23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
158628 2003 BP26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
158629 2003 BQ30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158630 2003 BJ31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158631 2003 BM34 26/01/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
158632 2003 BF42 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158633 2003 BO43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158634 2003 BZ45 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158635 2003 BU71 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158636 2003 BY71 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158637 2003 BH75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158638 2003 BD79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
158639 2003 BZ82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158640 2003 BW89 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158641 2003 BR90 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
158642 2003 CM2 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158643 2003 CG5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158644 2003 CO5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158645 2003 CE13 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158646 2003 CL20 09/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158647 2003 DL2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
158648 2003 DA8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158649 2003 DE10 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
158650 2003 DF10 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
158651 2003 DP12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
158652 2003 DW14 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
158653 2003 DP15 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
158654 2003 DE24 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
158655 2003 DF24 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
158656 2003 DH24 28/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158657 Célian 2003 EF 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,0 km MPC · JPL
158658 2003 EV 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158659 2003 EJ19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158660 2003 EE23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158661 2003 EK25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
158662 2003 EP25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
158663 2003 EF27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
158664 2003 EJ28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158665 2003 EV30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158666 2003 EL32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
158667 2003 ET32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
158668 2003 EU41 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158669 2003 EA47 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
158670 2003 EL50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
158671 2003 EU59 13/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158672 2003 ED62 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
158673 2003 FO5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
158674 2003 FH6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
158675 2003 FZ9 22/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
158676 2003 FY16 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
158677 2003 FT27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158678 2003 FV27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
158679 2003 FK29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158680 2003 FS34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
158681 2003 FK40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
158682 2003 FK41 25/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158683 2003 FA43 23/03/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
158684 2003 FD47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
158685 2003 FM47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158686 2003 FX49 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
158687 2003 FW51 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
158688 2003 FZ54 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
158689 2003 FK62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
158690 2003 FU63 26/03/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
158691 2003 FV64 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158692 2003 FS65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
158693 2003 FM69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158694 2003 FW77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158695 2003 FK80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158696 2003 FV82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158697 2003 FG83 27/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
158698 2003 FL92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158699 2003 FA101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
158700 2003 FR108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158701 2003 FU108 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158702 2003 FP121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
158703 2003 FX130 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
158704 2003 FK131 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
158705 2003 GO3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158706 2003 GL7 01/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
158707 2003 GQ7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158708 2003 GY7 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
158709 2003 GJ12 01/04/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158710 2003 GA19 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158711 2003 GB27 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158712 2003 GZ42 09/04/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
158713 2003 HC5 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
158714 2003 HO12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
158715 2003 HR21 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
158716 2003 HS22 25/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158717 2003 HP45 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158718 2003 HW45 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
158719 2003 JL7 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158720 2003 JF17 08/05/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158721 2003 KN10 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158722 2003 KC18 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
158723 2003 KK28 21/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
158724 2003 KX34 29/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158725 2003 KD35 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
158726 2003 LG2 01/06/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158727 2003 MD 21/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158728 2003 ML1 23/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158729 2003 MP3 25/06/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158730 2003 MJ7 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158731 2003 MS8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
158732 2003 NS7 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
158733 2003 OS5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
158734 2003 OP12 26/07/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
158735 2003 OG19 30/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
158736 2003 PK3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
158737 2003 PL3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
158738 2003 QF8 20/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158739 2003 QY31 21/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
158740 2003 QJ36 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158741 2003 QA37 22/08/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
158742 2003 QV41 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158743 2003 QH43 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
158744 2003 QT44 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
158745 2003 QU49 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
158746 2003 QF51 22/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
158747 2003 QF52 23/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
158748 2003 QX56 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158749 2003 QW57 23/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
158750 2003 QB61 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158751 2003 QZ62 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
158752 2003 QV71 25/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
158753 2003 QP76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
158754 2003 QW81 23/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
158755 2003 QP85 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158756 2003 QU87 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158757 2003 QV87 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158758 2003 QG95 29/08/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
158759 2003 QC96 30/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
158760 2003 QL101 29/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158761 2003 QK102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
158762 2003 RS 02/09/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
158763 2003 RO7 04/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158764 2003 RM12 14/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158765 2003 RA13 14/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
158766 2003 SD5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
158767 2003 SG5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
158768 2003 SQ45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
158769 2003 SY47 18/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
158770 2003 SD56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
158771 2003 SC58 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
158772 2003 SB60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
158773 2003 SY60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
158774 2003 SK62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
158775 2003 SR64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
158776 2003 SK65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
158777 2003 SV65 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158778 2003 SC67 19/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158779 2003 SJ75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
158780 2003 SN75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
158781 2003 SO90 18/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158782 2003 SB97 19/09/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
158783 2003 SO102 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158784 2003 SB103 20/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
158785 2003 SG118 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
158786 2003 SB121 17/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
158787 2003 SJ121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
158788 2003 SK126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
158789 2003 SB128 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158790 2003 SG134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
158791 2003 SJ138 19/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
158792 2003 SM139 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158793 2003 SF143 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158794 2003 SG149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
158795 2003 SZ157 21/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
158796 2003 SQ162 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158797 2003 SR164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
158798 2003 SR168 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
158799 2003 SV186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158800 2003 SX187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158801 2003 SP199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
158802 2003 SU235 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
158803 2003 SZ257 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158804 2003 SS269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
158805 2003 SD274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
158806 2003 SG285 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158807 2003 SE311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158808 2003 SX319 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
158809 2003 SS320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
158810 2003 TY9 14/10/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
158811 2003 TZ14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
158812 2003 TX57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
158813 2003 UM18 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
158814 2003 UZ61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
158815 2003 US62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
158816 2003 UM90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
158817 2003 UX102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
158818 2003 UK125 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
158819 2003 UZ136 21/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
158820 2003 UK151 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
158821 2003 UC202 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
158822 2003 UC218 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158823 2003 UG231 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
158824 2003 UY254 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
158825 2003 UZ256 25/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158826 2003 WP96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
158827 2003 WM146 23/11/2003 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
158828 2003 YZ29 17/12/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158829 2003 YB118 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158830 2004 BQ26 16/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158831 2004 CR3 10/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
158832 2004 CQ51 14/02/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
158833 2004 ET23 15/03/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
158834 2004 EV35 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158835 2004 FX28 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158836 2004 FD106 26/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158837 2004 FE107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
158838 2004 HH1 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158839 2004 HC22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
158840 2004 KS 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158841 2004 KE9 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158842 2004 LF31 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
158843 2004 NG 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
158844 2004 NK2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
158845 2004 NJ3 12/07/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158846 2004 NY7 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158847 2004 NB10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158848 2004 NM15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158849 2004 NH17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158850 2004 NU21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158851 2004 NV23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158852 2004 NR25 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158853 2004 NJ32 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158854 2004 ON2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158855 2004 OM3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158856 2004 OG4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
158857 2004 OD7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158858 2004 PT1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
158859 2004 PL3 03/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
158860 2004 PY7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158861 2004 PC8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158862 2004 PK8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158863 2004 PV9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
158864 2004 PE12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
158865 2004 PY13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158866 2004 PU15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158867 2004 PV15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158868 2004 PU17 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158869 2004 PB19 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158870 2004 PV19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158871 2004 PW19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
158872 2004 PN21 07/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
158873 2004 PQ22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158874 2004 PP27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
158875 2004 PL28 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
158876 2004 PE30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
158877 2004 PA31 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
158878 2004 PM31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158879 2004 PC44 07/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
158880 2004 PE45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158881 2004 PG50 08/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
158882 2004 PY50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158883 2004 PD52 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
158884 2004 PZ53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158885 2004 PO61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158886 2004 PW67 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158887 2004 PK68 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158888 2004 PS71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158889 2004 PE78 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158890 2004 PB80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158891 2004 PZ82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158892 2004 PT83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158893 2004 PW83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158894 2004 PT84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158895 2004 PD85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158896 2004 PO85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158897 2004 PF91 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158898 2004 PX100 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
158899 Malloryvale 2004 QO 17/08/2004 Wrightwood J. W. Young 1,5 km MPC · JPL
158900 2004 QT7 22/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158901 2004 QW8 16/08/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
158902 2004 QW18 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
158903 2004 QL21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158904 2004 RN3 03/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158905 2004 RD4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158906 2004 RS4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158907 2004 RW4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158908 2004 RA5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158909 2004 RB14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
158910 2004 RY17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158911 2004 RU20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
158912 2004 RY21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
158913 Kreider 2004 RC25 09/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 5,0 km MPC · JPL
158914 2004 RV26 06/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158915 2004 RX27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
158916 2004 RR32 07/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158917 2004 RO34 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158918 2004 RX35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158919 2004 RM36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158920 2004 RM43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158921 2004 RX43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158922 2004 RL45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158923 2004 RN48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158924 2004 RJ50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158925 2004 RG55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158926 2004 RX55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158927 2004 RR58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158928 2004 RJ65 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
158929 2004 RW65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158930 2004 RY66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158931 2004 RB67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158932 2004 RE72 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158933 2004 RM72 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158934 2004 RV72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158935 2004 RC73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158936 2004 RA76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158937 2004 RR76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158938 2004 RY77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158939 2004 RO78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158940 2004 RN79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158941 2004 RX88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158942 2004 RD90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158943 2004 RH91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158944 2004 RO94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158945 2004 RO105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
158946 2004 RG106 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
158947 2004 RT107 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158948 2004 RH109 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158949 2004 RL127 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158950 2004 RS136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
158951 2004 RB141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158952 2004 RG148 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158953 2004 RX150 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
158954 2004 RE151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158955 2004 RO152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158956 2004 RA157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158957 2004 RN167 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158958 2004 RM178 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158959 2004 RW197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158960 2004 RW200 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158961 2004 RX201 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158962 2004 RA211 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
158963 2004 RH216 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158964 2004 RR226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158965 2004 RF231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158966 2004 RE232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158967 2004 RG232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158968 2004 RA236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158969 2004 RQ254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158970 2004 RW256 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
158971 2004 RR272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158972 2004 RW277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
158973 2004 RP289 12/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
158974 2004 RF290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158975 2004 RT290 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158976 2004 RL292 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
158977 2004 RE294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158978 2004 RW300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158979 2004 RM301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158980 2004 RG306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158981 2004 RD307 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158982 2004 RT311 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158983 2004 RX311 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
158984 2004 RN323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158985 2004 RB330 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
158986 2004 RY330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
158987 2004 RC342 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158988 2004 SP2 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
158989 2004 SJ10 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
158990 2004 SJ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
158991 2004 SK15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
158992 2004 SA23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
158993 2004 SK24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
158994 2004 SB29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158995 2004 SH31 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158996 2004 SF36 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158997 2004 SZ37 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158998 2004 SC39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158999 2004 SN40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159000 2004 SA41 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s  • 161.000s  • 162.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001