Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/69001–70000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69001 2002 TM173 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69002 2002 TX181 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69003 2002 TK196 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69004 2002 TL198 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
69005 2002 TZ207 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
69006 2002 TS212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
69007 2002 TN217 07/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
69008 2002 TV240 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
69009 2002 TJ250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
69010 2002 TD256 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69011 2002 TF259 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69012 2002 TC284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69013 2002 TP290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69014 2002 UD1 24/10/2002 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
69015 2002 UE26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69016 2002 UX32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
69017 2002 UK49 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69018 2002 VH24 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 9,5 km MPC · JPL
69019 2002 VA35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69020 2002 VU51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
69021 2002 VR53 06/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69022 2002 VS62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
69023 2002 VY63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
69024 2002 VH70 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
69025 2002 VS84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69026 2002 VL93 11/11/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 6,7 km MPC · JPL
69027 2002 VW95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
69028 2002 VG109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69029 2002 VT119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69030 2002 WD9 24/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
69031 2002 WX16 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
69032 2002 WG17 28/11/2002 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
69033 2002 XA2 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
69034 2002 XE15 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69035 2002 XR30 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69036 2002 XN31 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
69037 2002 XD43 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
69038 2002 XU44 07/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
69039 2002 XG47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69040 2002 XH47 08/12/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
69041 2002 XF49 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69042 2002 XY51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69043 2002 XJ55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
69044 2002 XP57 10/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
69045 2002 XN59 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69046 2002 XV61 10/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
69047 2002 XM68 12/12/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
69048 2002 XR70 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
69049 2002 XP76 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69050 2002 XE78 11/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
69051 2002 XT79 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69052 2002 XC82 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
69053 2002 YJ3 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
69054 2002 YP6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
69055 2002 YE7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69056 2002 YE8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
69057 2002 YA13 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69058 2002 YV14 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69059 2002 YL18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69060 2002 YO20 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69061 2002 YN28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69062 2002 YF29 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69063 2002 YG32 30/12/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69064 2003 AZ7 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
69065 2003 AY11 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69066 2003 AY28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69067 2003 AJ30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69068 2003 AO32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69069 2003 AR37 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69070 2003 AQ38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69071 2003 AR39 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69072 2003 AG41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69073 2003 AB43 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69074 2003 AC43 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69075 2003 AZ52 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
69076 2003 AC53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69077 2003 AR53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
69078 2003 AO55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69079 2003 AS60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69080 2003 AA62 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69081 2003 AZ64 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69082 2003 AY75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69083 2003 AX77 10/01/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
69084 2003 BB 16/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
69085 2003 BE2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
69086 2003 BU6 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
69087 2003 BQ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
69088 2003 BS17 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69089 2003 BN18 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
69090 2003 BH20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
69091 2003 BE25 25/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
69092 2003 BQ25 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
69093 2003 BM48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
69094 2003 BA49 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
69095 2003 BE53 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69096 2003 BG54 27/01/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
69097 2003 BR54 27/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
69098 2003 BZ59 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69099 2003 BA63 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69100 2003 BM68 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69101 2003 BJ72 28/01/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
69102 2003 BB73 28/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
69103 2003 BG80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
69104 2003 BG84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69105 2003 BR88 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69106 2003 CC3 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
69107 2003 CG8 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69108 2003 CH8 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
69109 2003 CM8 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
69110 2003 CK10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69111 2003 CE17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
69112 2003 DO4 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
69113 2003 DG10 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
69114 2003 DV17 26/02/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
69115 2003 DD21 22/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
69116 2003 EX1 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
69117 2003 EX2 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69118 2003 EK16 08/03/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
69119 2003 EA21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
69120 2003 ET23 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69121 2003 EJ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
69122 2003 EZ30 06/03/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
69123 2003 EP39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69124 2003 EQ39 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
69125 2003 EK43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69126 2003 EC60 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,6 km MPC · JPL
69127 2003 FK12 22/03/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
69128 2003 FR16 23/03/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
69129 2003 FG21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
69130 2003 FC39 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69131 2003 FP47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69132 2003 FG49 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
69133 2003 FK54 25/03/2003 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
69134 2003 FJ70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
69135 2003 FP74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
69136 2003 FE85 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69137 2003 FS87 28/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
69138 2003 FY90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
69139 2003 FH91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
69140 2003 FB100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
69141 2003 FT112 31/03/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69142 2003 FL115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69143 2003 FN115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69144 2003 FU115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
69145 2003 FF119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69146 2003 FV121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
69147 2003 GR1 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69148 2003 GH8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69149 2003 GQ12 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69150 2003 GZ15 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
69151 2003 GZ41 07/04/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
69152 2003 GL50 04/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
69153 2003 HJ22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
69154 2003 HZ50 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
69155 2003 HL52 30/04/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
69156 2003 JH1 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69157 2003 JZ3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
69158 2003 JR13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
69159 Ivanking 2003 JE16 07/05/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
69160 2029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69161 2203 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69162 2736 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
69163 2744 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
69164 3031 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
69165 3044 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
69166 3075 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
69167 3082 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
69168 3515 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
69169 4066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
69170 4199 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69171 4230 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69172 4283 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
69173 4304 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69174 4514 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69175 4550 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69176 4602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
69177 4618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
69178 4729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69179 4756 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69180 4770 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
69181 4821 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
69182 4850 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
69183 6638 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69184 6705 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
69185 6739 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69186 6783 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69187 1178 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
69188 1258 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
69189 1263 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
69190 2027 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
69191 2143 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69192 3172 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
69193 3326 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
69194 1118 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69195 1164 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
69196 1216 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
69197 1238 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
69198 1255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
69199 1278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
69200 1300 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69201 1323 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
69202 2026 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69203 2088 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
69204 2139 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69205 2156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69206 2167 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
69207 3004 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69208 3078 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
69209 3300 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69210 3356 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
69211 4098 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69212 4287 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69213 4616 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
69214 5067 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
69215 5099 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69216 1108 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
69217 2135 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
69218 2330 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
69219 2364 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
69220 3030 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
69221 3528 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69222 4210 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
69223 4331 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69224 4388 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69225 5043 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
69226 5129 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
69227 5139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69228 Kamerunberg 5173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
69229 5188 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69230 Hermes 1937 UB 28/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 1,1 km MPC · JPL
69231 Alettajacobs 1972 FE 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 3,8 km MPC · JPL
69232 1978 UJ4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,7 km MPC · JPL
69233 1978 UL6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,1 km MPC · JPL
69234 1978 VO2 01/11/1978 Caussols K. Tomita 7,5 km MPC · JPL
69235 1978 VS3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
69236 1978 VF5 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
69237 1978 VR6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
69238 1978 VZ8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
69239 1978 XT 06/12/1978 Palomar E. Bowell, A. Warnock 1,6 km MPC · JPL
69240 1979 MZ1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
69241 1979 MX3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
69242 1979 MA7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
69243 1979 MU7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69244 1979 MP8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
69245 Persiceto 1981 EO 01/03/1981 La Silla G. DeSanctis, H. Debehogne 7,9 km MPC · JPL
69246 1981 EZ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
69247 1981 ED10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69248 1981 EA19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
69249 1981 EH27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
69250 1981 EK32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
69251 1981 ER33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
69252 1981 EC35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
69253 1981 EX35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
69254 1981 EW37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
69255 1981 ER40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
69256 1981 EF46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
69257 1981 ER47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
69258 1981 UJ22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
69259 Savostyanov 1982 ST7 18/09/1982 Nauchnyj N. S. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
69260 Tonyjudt 1982 TJ 13/10/1982 Anderson Mesa E. Bowell 3,0 km MPC · JPL
69261 Philaret 1982 YM1 23/12/1982 Nauchnyj L. G. Karachkina 7,1 km MPC · JPL
69262 1986 PV6 12/08/1986 Nauchnyj L. V. Zhuravleva 2,5 km MPC · JPL
69263 Big Ben 1987 BB2 29/01/1987 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
69264 Nebra 1988 PE4 14/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
69265 1988 RF6 05/09/1988 La Silla H. Debehogne 1,6 km MPC · JPL
69266 1988 RJ6 06/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
69267 1988 RO6 07/09/1988 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
69268 1988 SD2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
69269 1988 VA1 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 4,3 km MPC · JPL
69270 1989 BB 29/01/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,0 km MPC · JPL
69271 1989 GK2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
69272 1989 SC2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
69273 1989 TN1 04/10/1989 Stakenbridge B. G. W. Manning 4,6 km MPC · JPL
69274 1989 UZ1 29/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,5 km MPC · JPL
69275 Wiesenthal 1989 WD4 28/11/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,9 km MPC · JPL
69276 1989 YH8 31/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
69277 1990 EC1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
69278 1990 EK2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
69279 1990 ES2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
69280 1990 RB7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
69281 1990 SG6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
69282 1990 SV6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
69283 1990 ST7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
69284 1990 SB9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69285 1990 ST14 25/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
69286 von Liebig 1990 TN9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,2 km MPC · JPL
69287 Günthereichhorn 1990 TW10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,1 km MPC · JPL
69288 Berlioz 1990 TW11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,3 km MPC · JPL
69289 1990 UU2 24/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69290 1990 UQ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69291 1990 WG1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69292 1990 WH2 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69293 1991 GW10 10/04/1991 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
69294 1991 PU9 13/08/1991 Palomar E. F. Helin 16 km MPC · JPL
69295 Stecklum 1991 TO6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
69296 1992 BM4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69297 1992 DT8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
69298 1992 DR9 29/02/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
69299 1992 EW6 01/03/1992 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
69300 1992 EH7 01/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69301 1992 ES8 02/03/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
69302 1992 EZ10 06/03/1992 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
69303 1992 EM13 02/03/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
69304 1992 EA14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
69305 1992 EJ14 02/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69306 1992 EN29 03/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69307 1992 ON 28/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
69308 1992 PK1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
69309 1992 PL1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
69310 1992 PQ1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69311 Russ 1992 QC 21/08/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,3 km MPC · JPL
69312 Rogerbacon 1992 SH17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
69313 1992 SW18 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69314 1992 SW21 22/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69315 1992 UR2 20/10/1992 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
69316 1993 FP8 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
69317 1993 FB20 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
69318 1993 FQ20 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
69319 1993 FA29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
69320 1993 FJ30 21/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
69321 1993 FH34 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69322 1993 FX41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
69323 1993 FZ41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
69324 1993 FY46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69325 1993 FP48 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69326 1993 FU49 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
69327 1993 FJ60 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
69328 1993 FY80 18/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
69329 1993 GH1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
69330 1993 HO2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69331 1993 LE1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
69332 1993 LJ1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
69333 1993 OU8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
69334 1993 PT1 14/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
69335 1993 RT6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69336 1993 SJ 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69337 1993 SQ5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
69338 1993 TM6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
69339 1993 TF11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69340 1993 TA15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
69341 1993 TD18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
69342 1993 TT19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69343 1993 TO29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
69344 1993 TH30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
69345 1993 TE31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
69346 1993 TV32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69347 1993 TM41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69348 1993 UH8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
69349 1993 VU 09/11/1993 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
69350 1993 YP 17/12/1993 Siding Spring G. J. Garradd 2,5 km MPC · JPL
69351 1994 AE3 15/01/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,3 km MPC · JPL
69352 1994 AR5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69353 1994 AE9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69354 1994 CZ2 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69355 1994 CM12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
69356 1994 CA17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
69357 1994 FU 21/03/1994 Siding Spring G. J. Garradd 5,0 km MPC · JPL
69358 1994 PC9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
69359 1994 PH10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
69360 1994 PJ12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
69361 1994 PA13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
69362 1994 PX13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
69363 1994 PK14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
69364 1994 PU30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69365 1994 QF 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,1 km MPC · JPL
69366 1994 RF6 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
69367 1994 SD 30/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,5 km MPC · JPL
69368 1994 SE8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69369 1994 SP9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
69370 1994 SF11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
69371 1994 TA1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,4 km MPC · JPL
69372 1994 UA6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69373 1994 UL6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69374 1994 UH7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
69375 1994 VG1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
69376 1994 WR1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
69377 1994 WJ3 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
69378 1994 WA8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69379 1994 WC13 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69380 1994 YK2 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
69381 1995 BH 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
69382 1995 BQ8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
69383 1995 BK13 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
69384 1995 CQ3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
69385 1995 DH6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69386 1995 DL6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
69387 1995 DN7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
69388 1995 ER5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
69389 1995 FD4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
69390 1995 FH5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69391 1995 FF6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
69392 1995 FV7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69393 1995 FY7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69394 1995 FA8 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
69395 1995 FO12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69396 1995 FN17 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69397 1995 FO17 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69398 1995 FH19 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
69399 1995 GD4 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69400 1995 OO2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69401 1995 QV3 26/08/1995 Siding Spring R. H. McNaught 4,3 km MPC · JPL
69402 1995 SM10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69403 1995 SR13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69404 1995 SS30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69405 1995 SW48 30/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
69406 1995 SX48 30/09/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,2 km MPC · JPL
69407 1995 SZ83 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69408 1995 TT8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69409 1995 UQ 19/10/1995 Dossobuono L. Lai 1,9 km MPC · JPL
69410 1995 UB3 23/10/1995 Catalina Station T. B. Spahr 1,5 km MPC · JPL
69411 1995 UR8 21/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 1,9 km MPC · JPL
69412 1995 UJ37 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69413 1995 VA 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
69414 1995 VY11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69415 1995 WA13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
69416 1995 WX16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
69417 1995 WV35 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
69418 1995 WX42 25/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
69419 1995 XH3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69420 1995 YA1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
69421 Keizosaji 1995 YT2 22/12/1995 Saji Saji Obs. 1,8 km MPC · JPL
69422 1995 YO7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69423 Openuni 1996 AA2 15/01/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
69424 1996 AG6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
69425 1996 BC 16/01/1996 Stroncone A. Vagnozzi 3,5 km MPC · JPL
69426 1996 BW6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69427 1996 BJ10 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
69428 1996 EA3 09/03/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
69429 1996 EB8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69430 1996 GA1 15/04/1996 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
69431 1996 GG8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69432 1996 HC18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69433 1996 HY18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69434 de Gerlache 1996 HC21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
69435 1996 HH21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
69436 1996 JT7 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69437 1996 KW2 21/05/1996 Xinglong SCAP 21 km MPC · JPL
69438 1996 LU2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69439 1996 PX 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69440 1996 PV2 14/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
69441 1996 PG8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
69442 1996 RA13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69443 1996 RB16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69444 1996 RN17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69445 1996 RZ20 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
69446 1996 SL4 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
69447 1996 SG8 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
69448 1996 TQ 04/10/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
69449 1996 TD2 03/10/1996 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
69450 1996 TL3 04/10/1996 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
69451 1996 TD5 08/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
69452 1996 TL5 09/10/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69453 1996 TG11 11/10/1996 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
69454 1996 TE28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
69455 1996 TB33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69456 1996 TO33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69457 1996 TP36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69458 1996 TQ54 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
69459 1996 TX62 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69460 Christibarnard 1996 UO1 17/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
69461 1996 UA3 24/10/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,3 km MPC · JPL
69462 1996 UB4 29/10/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
69463 1996 VZ1 01/11/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
69464 1996 VV4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
69465 1996 VR5 14/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
69466 1996 VZ5 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
69467 1996 VA14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
69468 1996 VO15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69469 Krumbenowe 1996 WR 16/11/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
69470 1996 XH 01/12/1996 Oohira T. Urata 1,6 km MPC · JPL
69471 1996 XM1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
69472 1996 XN1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
69473 1996 XO1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
69474 1996 XA3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
69475 1996 XE9 06/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
69476 1996 XF10 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69477 1996 XS13 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69478 1996 XO15 10/12/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
69479 1996 XH16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
69480 1996 XL19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
69481 1996 XU19 11/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
69482 1996 XC26 08/12/1996 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
69483 1996 XA31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69484 1996 YR1 18/12/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
69485 1997 AD 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
69486 1997 AM1 02/01/1997 Chichibu N. Satō 3,2 km MPC · JPL
69487 1997 AZ2 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
69488 1997 AV3 03/01/1997 Oohira T. Urata 4,4 km MPC · JPL
69489 1997 AB4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69490 1997 AE5 03/01/1997 Chichibu N. Satō 3,7 km MPC · JPL
69491 1997 AZ5 02/01/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
69492 1997 AG7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
69493 1997 AO12 11/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
69494 1997 AF15 13/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
69495 1997 AY17 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
69496 Zaoryuzan 1997 AE22 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 1,9 km MPC · JPL
69497 1997 BK2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
69498 1997 CM1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
69499 1997 CV4 03/02/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
69500 Ginobartali 1997 CB6 06/02/1997 Colleverde V. S. Casulli 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69501 1997 CK11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
69502 1997 CK12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69503 1997 CF16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69504 1997 CG20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
69505 1997 CX21 11/02/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
69506 1997 CF26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
69507 1997 CQ27 04/02/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
69508 1997 ET2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
69509 1997 ES4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
69510 1997 EN5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69511 1997 ER33 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69512 1997 EZ38 05/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69513 1997 EP39 05/03/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69514 1997 EQ46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
69515 1997 EM47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
69516 1997 FJ 21/03/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
69517 1997 FM3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69518 1997 FS4 28/03/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
69519 1997 GT1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
69520 1997 GC2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
69521 1997 GY2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69522 1997 GY6 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69523 1997 GH7 02/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69524 1997 GM7 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69525 1997 GF9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69526 1997 GN9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69527 1997 GU10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69528 1997 GV10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69529 1997 GU12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69530 1997 GN13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69531 1997 GV13 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69532 1997 GC17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69533 1997 GT17 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
69534 1997 GG20 05/04/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69535 1997 GN23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69536 1997 GN24 07/04/1997 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
69537 1997 GZ32 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69538 1997 GH36 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
69539 1997 GO40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
69540 1997 HA1 29/04/1997 Modra Modra Obs. 2,7 km MPC · JPL
69541 1997 HZ9 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69542 1997 HL10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69543 1997 JZ2 04/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,7 km MPC · JPL
69544 1997 JV9 09/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,0 km MPC · JPL
69545 1997 JF10 11/05/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
69546 1997 JO13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69547 1997 KU1 27/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
69548 1997 LA3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69549 1997 LC4 09/06/1997 Rand G. R. Viscome 1,5 km MPC · JPL
69550 1997 LA6 13/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
69551 1997 MY2 28/06/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69552 1997 MT4 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69553 1997 QS2 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 7,7 km MPC · JPL
69554 1997 SZ4 25/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
69555 1997 SQ9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
69556 1997 SA31 27/09/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 9,4 km MPC · JPL
69557 1997 SY31 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
69558 1997 TA26 10/10/1997 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
69559 1997 UG5 27/10/1997 Prescott P. G. Comba 9,9 km MPC · JPL
69560 1997 UW14 31/10/1997 Ondřejov P. Pravec 7,9 km MPC · JPL
69561 1997 YD2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
69562 1997 YU6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
69563 1997 YP10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
69564 1997 YA18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69565 1998 AZ4 05/01/1998 Monte Viseggi L. Sannino, P. Pietrapriana 2,1 km MPC · JPL
69566 1998 BX 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
69567 1998 BC8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
69568 1998 BK12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69569 1998 BU12 23/01/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69570 1998 BT24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
69571 1998 BJ25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
69572 1998 BY25 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
69573 1998 BQ26 28/01/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 1,7 km MPC · JPL
69574 1998 BR35 28/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
69575 1998 BT36 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69576 1998 BQ46 28/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
69577 1998 CE5 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
69578 1998 DC 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
69579 1998 DQ1 20/02/1998 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
69580 1998 DR7 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
69581 1998 DX8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69582 1998 DM10 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69583 1998 DP10 23/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
69584 1998 DZ10 17/02/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
69585 1998 DN35 27/02/1998 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 3,5 km MPC · JPL
69586 1998 DE36 25/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
69587 1998 EZ1 02/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
69588 1998 EF4 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
69589 1998 EM7 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
69590 1998 EL8 03/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
69591 1998 EV13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
69592 1998 EO14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
69593 1998 EN21 11/03/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
69594 Ulferika 1998 FF11 24/03/1998 Drebach G. Lehmann 1,7 km MPC · JPL
69595 1998 FK11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
69596 1998 FT14 26/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
69597 1998 FQ15 28/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
69598 1998 FT18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69599 1998 FH19 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69600 1998 FC23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69601 1998 FB27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69602 1998 FE28 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69603 1998 FD29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69604 1998 FH35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69605 1998 FA38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69606 1998 FX40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69607 1998 FZ41 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69608 1998 FJ42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69609 1998 FQ42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69610 1998 FD43 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69611 1998 FP46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69612 1998 FW46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69613 1998 FK47 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69614 1998 FK48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69615 1998 FF49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69616 1998 FY49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69617 1998 FD52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69618 1998 FY52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69619 1998 FM53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69620 1998 FP53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69621 1998 FA54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69622 1998 FS54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69623 1998 FM55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69624 1998 FN57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69625 1998 FG58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69626 1998 FM59 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69627 1998 FC62 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69628 1998 FD62 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69629 1998 FS62 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69630 1998 FA63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69631 1998 FF63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69632 1998 FN64 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69633 1998 FM65 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69634 1998 FH68 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69635 1998 FJ68 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69636 1998 FE71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69637 1998 FN71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69638 1998 FU71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69639 1998 FR75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69640 1998 FP76 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69641 1998 FQ77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69642 1998 FX77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69643 1998 FY77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69644 1998 FT78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69645 1998 FM79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69646 1998 FV79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69647 1998 FO84 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69648 1998 FW87 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69649 1998 FK98 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69650 1998 FT99 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69651 1998 FW99 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69652 1998 FJ101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69653 1998 FT101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69654 1998 FR102 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69655 1998 FD106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69656 1998 FV108 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69657 1998 FX108 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69658 1998 FC114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69659 1998 FE116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69660 1998 FP117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69661 1998 FZ117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69662 1998 FR118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69663 1998 FM119 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69664 1998 FN122 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69665 1998 FQ122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69666 1998 FC123 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69667 1998 FL131 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69668 1998 FD133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69669 1998 FF137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69670 1998 FM141 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69671 1998 GY3 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69672 1998 GX7 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69673 1998 GX10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69674 1998 HP3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69675 1998 HT7 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69676 1998 HV13 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69677 1998 HC14 24/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
69678 1998 HA15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69679 1998 HR15 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
69680 1998 HC16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69681 1998 HN17 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69682 1998 HA19 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69683 1998 HK21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69684 1998 HA22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69685 1998 HD22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69686 1998 HR23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
69687 1998 HK24 24/04/1998 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
69688 1998 HD25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
69689 1998 HV28 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69690 1998 HL30 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69691 1998 HQ32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69692 1998 HZ32 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69693 1998 HX33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69694 1998 HQ35 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69695 1998 HL36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69696 1998 HA38 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69697 1998 HH39 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69698 1998 HW43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69699 1998 HS45 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69700 1998 HL46 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69701 1998 HP49 30/04/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
69702 1998 HP57 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69703 1998 HQ63 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69704 1998 HS69 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69705 1998 HM70 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69706 1998 HJ77 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69707 1998 HP79 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69708 1998 HX85 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
69709 1998 HH87 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69710 1998 HR88 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69711 1998 HA89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69712 1998 HV90 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69713 1998 HB98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69714 1998 HR98 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69715 1998 HG104 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69716 1998 HG105 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69717 1998 HH108 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69718 1998 HH116 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69719 1998 HY119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69720 1998 HW120 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69721 1998 HJ125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69722 1998 HO127 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69723 1998 HV129 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69724 1998 HF133 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69725 1998 HA137 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69726 1998 HR144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69727 1998 HD145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69728 1998 HG145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69729 1998 HE149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
69730 1998 HF149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
69731 1998 HP152 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69732 1998 JE 01/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
69733 1998 JS2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
69734 1998 KF1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
69735 1998 KB7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
69736 1998 KT7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
69737 1998 KS12 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69738 1998 KL16 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69739 1998 KX19 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69740 1998 KK26 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
69741 1998 KR43 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69742 1998 KD44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69743 1998 KG53 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69744 1998 KM56 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69745 1998 KR57 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69746 1998 KC58 28/05/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
69747 1998 KD58 28/05/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
69748 1998 KG59 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69749 1998 MZ1 21/06/1998 Prescott P. G. Comba 7,4 km MPC · JPL
69750 1998 MA5 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
69751 1998 MV17 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69752 1998 ME32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69753 1998 ML34 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69754 Mosesmendel 1998 MM39 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
69755 1998 MQ40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
69756 1998 OY3 24/07/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
69757 1998 OD7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
69758 1998 OP10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
69759 1998 OT10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
69760 1998 PR 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
69761 1998 QM4 21/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
69762 1998 QS5 23/08/1998 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
69763 1998 QH9 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69764 1998 QS10 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69765 1998 QN12 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
69766 1998 QZ19 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69767 1998 QA20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69768 1998 QF24 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69769 1998 QM24 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69770 1998 QN26 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
69771 1998 QT32 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69772 1998 QU32 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69773 1998 QT34 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69774 1998 QN41 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69775 1998 QK46 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69776 1998 QB49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69777 1998 QJ49 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69778 1998 QM53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69779 1998 QZ53 19/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69780 1998 QG55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
69781 1998 QL59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
69782 1998 QF60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
69783 1998 QC67 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69784 1998 QP70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69785 1998 QU71 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
69786 1998 QS77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69787 1998 QH80 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69788 1998 QY85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
69789 1998 QS87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
69790 1998 QM88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
69791 1998 QG89 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69792 1998 QS96 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
69793 1998 QV96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
69794 1998 QM104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
69795 1998 RA3 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
69796 1998 RV5 15/09/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
69797 1998 RF6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
69798 1998 RU11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
69799 1998 RD12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69800 1998 RD13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69801 1998 RS14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
69802 1998 RX15 14/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
69803 1998 RL20 15/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
69804 1998 RV22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69805 1998 RF23 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69806 1998 RC24 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69807 1998 RE24 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69808 1998 RO29 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69809 1998 RM33 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69810 1998 RF42 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69811 1998 RC47 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
69812 1998 RV47 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69813 1998 RB50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69814 1998 RD50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69815 1998 RC54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
69816 1998 RS57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69817 1998 RB58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69818 1998 RP61 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69819 1998 RK62 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69820 1998 RR63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69821 1998 RA65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69822 1998 RD65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69823 1998 RQ68 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69824 1998 RO70 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
69825 1998 RU71 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69826 1998 RE72 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69827 1998 RR72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69828 1998 RX73 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69829 1998 RS74 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
69830 1998 RA75 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69831 1998 RO75 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69832 1998 RA76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69833 1998 RO76 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69834 1998 RH77 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69835 1998 RV78 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69836 1998 SZ2 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
69837 1998 SE4 19/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
69838 1998 SX5 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69839 1998 SJ10 18/09/1998 Caussols ODAS 5,5 km MPC · JPL
69840 1998 SM10 16/09/1998 Uenohara N. Kawasato 9,3 km MPC · JPL
69841 1998 SA12 22/09/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
69842 1998 SE20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
69843 1998 SL22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,4 km MPC · JPL
69844 1998 SY22 23/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,7 km MPC · JPL
69845 1998 SU26 24/09/1998 Ondřejov P. Pravec 11 km MPC · JPL
69846 1998 SO32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69847 1998 SD35 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69848 1998 SQ35 22/09/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
69849 1998 SZ38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
69850 1998 SN40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
69851 1998 SY45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
69852 1998 SH51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
69853 1998 SP53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
69854 1998 SS54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
69855 1998 SX55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
69856 1998 SZ56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69857 1998 SG57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
69858 1998 SM57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69859 1998 SQ57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
69860 1998 SX57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
69861 1998 SP58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
69862 1998 SB59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
69863 1998 SD59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
69864 1998 SG59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
69865 1998 SO60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
69866 1998 ST60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69867 1998 SA61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
69868 1998 SU61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
69869 Haining 1998 SX62 25/09/1998 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
69870 Fizeau 1998 SM64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
69871 1998 SW64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
69872 1998 SY70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
69873 1998 SB71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
69874 1998 SQ73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
69875 1998 SB74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
69876 1998 SV74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
69877 1998 SU79 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69878 1998 SJ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69879 1998 SN81 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69880 1998 SQ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69881 1998 SL91 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69882 1998 SP92 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
69883 1998 SK98 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69884 1998 SF99 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69885 1998 SD100 26/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
69886 1998 SH100 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69887 1998 SJ100 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69888 1998 SB102 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69889 1998 SU110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69890 1998 SZ110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69891 1998 SF112 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
69892 1998 SF114 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
69893 1998 SL118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69894 1998 SD125 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
69895 1998 SA126 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69896 1998 SE130 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
69897 1998 SN131 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69898 1998 SX134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
69899 1998 SZ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69900 1998 SN138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69901 1998 SA141 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69902 1998 SS141 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69903 1998 SU142 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
69904 1998 SH143 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
69905 1998 SA146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
69906 1998 SU146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
69907 1998 SW146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
69908 1998 SU153 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69909 1998 SS154 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
69910 1998 SE155 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69911 1998 SF155 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69912 1998 SE156 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69913 1998 SF157 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
69914 1998 ST158 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
69915 1998 SU165 23/09/1998 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
69916 1998 SV166 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
69917 1998 TF 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
69918 1998 TP6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
69919 1998 TK9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
69920 1998 TQ9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69921 1998 TM19 15/10/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
69922 1998 TF20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
69923 1998 TR22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
69924 1998 TX22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
69925 1998 TU30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
69926 1998 TZ31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
69927 1998 TN32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
69928 1998 TY32 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69929 1998 TA33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69930 1998 TQ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69931 1998 UA 16/10/1998 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
69932 1998 UK 16/10/1998 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
69933 1998 UA7 21/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
69934 1998 US13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
69935 1998 UA17 27/10/1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
69936 1998 UD17 17/10/1998 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
69937 1998 UZ21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
69938 1998 US23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69939 1998 UQ25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
69940 1998 UD26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
69941 1998 UL30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
69942 1998 UC31 25/10/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
69943 1998 UE34 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
69944 1998 UM35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
69945 1998 UD38 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69946 1998 UU40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
69947 1998 UZ44 20/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
69948 1998 VD2 09/11/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
69949 1998 VN4 11/11/1998 Caussols ODAS 8,3 km MPC · JPL
69950 1998 VW4 12/11/1998 Ondřejov L. Kotková 8,4 km MPC · JPL
69951 1998 VK6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
69952 1998 VW12 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
69953 1998 VO17 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
69954 1998 VC19 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
69955 1998 VK21 10/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
69956 1998 VP26 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69957 1998 VM29 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69958 1998 VP29 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
69959 1998 VM31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
69960 1998 VN31 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
69961 Millosevich 1998 VS33 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 1,3 km MPC · JPL
69962 1998 VX34 12/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
69963 1998 VP35 04/11/1998 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
69964 1998 VM36 14/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
69965 1998 VN40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69966 1998 VF46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
69967 1998 VS49 11/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
69968 1998 VX51 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
69969 1998 VX54 14/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
69970 1998 WV 17/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
69971 Tanzi 1998 WD2 18/11/1998 Sormano M. Cavagna 13 km MPC · JPL
69972 1998 WJ2 19/11/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
69973 1998 WO4 17/11/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
69974 1998 WH5 18/11/1998 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
69975 1998 WU5 17/11/1998 Dossobuono L. Lai 3,3 km MPC · JPL
69976 1998 WD6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,1 km MPC · JPL
69977 Saurodonati 1998 WL9 28/11/1998 Monte Agliale E. Mazzoni, M. Ziboli 7,0 km MPC · JPL
69978 1998 WL10 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69979 1998 WJ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
69980 1998 WP15 21/11/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
69981 1998 WE16 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
69982 1998 WY16 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69983 1998 WO17 21/11/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
69984 1998 WG18 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
69985 1998 WV22 18/11/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
69986 1998 WW24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 97 km MPC · JPL
69987 1998 WA25 19/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 168 km MPC · JPL
69988 1998 WA31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 147 km MPC · JPL
69989 1998 WK31 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
69990 1998 WU31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 106 km MPC · JPL
69991 1998 WP32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
69992 1998 WC33 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
69993 1998 WS37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
69994 1998 WT37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
69995 1998 WE38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
69996 1998 WV40 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
69997 1998 WX40 18/11/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
69998 1998 XD 01/12/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
69999 1998 XN 09/12/1998 Kleť Kleť Obs. 8,8 km MPC · JPL
70000 1998 XX6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL

65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001