Danh sách tiểu hành tinh/551001–552000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551001 2012 UN170 26/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
551002 2012 UY170 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551003 2012 UY173 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
551004 2012 UD175 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551005 2012 UA178 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
551006 2012 UX178 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
551007 2012 UD179 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551008 2012 UV179 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
551009 2012 UD180 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
551010 2012 UN181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551011 2012 UD182 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551012 2012 UZ183 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551013 2012 UL185 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
551014 2012 UU185 18/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
551015 2012 UB187 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551016 2012 UJ187 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551017 2012 UK188 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551018 2012 UA189 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551019 2012 US190 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551020 2012 UB191 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551021 2012 UL191 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551022 2012 UW191 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551023 2012 UQ192 05/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
551024 2012 UA193 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551025 2012 UX194 22/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 860 m MPC · JPL
551026 2012 UY195 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551027 2012 UR196 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551028 2012 UD197 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
551029 2012 UD202 16/09/2012 ESA OGS ESA OGS 980 m MPC · JPL
551030 2012 UP211 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551031 2012 UW212 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
551032 2012 UQ215 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551033 2012 UK216 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551034 2012 UQ216 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551035 2012 UV216 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
551036 2012 UU217 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
551037 2012 UA218 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551038 2012 UG218 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551039 2012 US221 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551040 2012 VM2 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551041 2012 VB7 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551042 2012 VC8 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551043 2012 VC10 11/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
551044 2012 VP11 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551045 2012 VB12 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551046 2012 VU15 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 4,6 km MPC · JPL
551047 2012 VD16 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551048 2012 VF16 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
551049 2012 VO16 18/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
551050 2012 VR16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551051 2012 VM17 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
551052 2012 VX17 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551053 2012 VB24 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
551054 2012 VT24 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
551055 2012 VM25 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551056 2012 VV27 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551057 2012 VA33 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551058 2012 VT33 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
551059 2012 VF35 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551060 2012 VX35 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551061 2012 VY37 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551062 2012 VG38 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
551063 2012 VQ41 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
551064 2012 VR43 02/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551065 2012 VJ45 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551066 2012 VM46 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551067 2012 VW47 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
551068 2012 VH49 13/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
551069 2012 VQ50 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551070 2012 VO56 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551071 2012 VK57 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
551072 2012 VC58 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
551073 2012 VC62 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
551074 2012 VE62 31/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
551075 2012 VU63 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
551076 2012 VV63 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
551077 2012 VX63 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551078 2012 VD64 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551079 2012 VP68 11/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,4 km MPC · JPL
551080 2012 VD74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551081 2012 VT77 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551082 2012 VD78 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551083 2012 VG79 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551084 2012 VM79 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551085 2012 VQ81 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
551086 2012 VP85 12/10/2012 Oukaimeden C. Rinner 820 m MPC · JPL
551087 2012 VR91 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
551088 2012 VB93 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
551089 2012 VP96 24/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
551090 2012 VJ98 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551091 2012 VZ98 22/10/2012 Piszkesteto G. Hodosán 4,2 km MPC · JPL
551092 2012 VH99 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551093 2012 VY101 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551094 2012 VS106 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
551095 2012 VW106 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
551096 2012 VK107 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551097 2012 VK115 30/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551098 2012 VL115 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551099 2012 VS115 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551100 2012 VG116 07/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551101 2012 VS116 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551102 2012 VY116 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
551103 2012 VA118 02/11/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
551104 2012 VU118 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
551105 2012 VP121 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551106 2012 VM122 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551107 2012 VE127 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551108 2012 VK127 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551109 2012 WG3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551110 2012 WV4 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
551111 2012 WF8 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551112 2012 WR9 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551113 2012 WL11 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
551114 2012 WM11 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551115 2012 WM17 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551116 2012 WH19 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
551117 2012 WT19 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551118 2012 WJ21 13/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
551119 2012 WQ24 23/11/2012 Oukaimeden C. Rinner 900 m MPC · JPL
551120 2012 WA26 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551121 2012 WW28 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551122 2012 WO31 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
551123 2012 WY35 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551124 2012 WE36 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551125 2012 WU36 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551126 2012 WU39 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551127 2012 WE42 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551128 2012 XE 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
551129 2012 XG1 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
551130 2012 XS2 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
551131 2012 XM3 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551132 2012 XX3 19/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
551133 2012 XW5 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551134 2012 XO6 18/06/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551135 2012 XA7 12/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551136 2012 XY14 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
551137 2012 XE16 05/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
551138 2012 XZ16 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551139 2012 XW21 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551140 2012 XZ28 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551141 2012 XU32 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551142 2012 XL40 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551143 2012 XW40 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551144 2012 XG41 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551145 2012 XL42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551146 2012 XH44 22/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
551147 2012 XD45 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
551148 2012 XY48 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
551149 2012 XV50 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551150 2012 XP52 24/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
551151 2012 XV52 20/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551152 2012 XU54 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551153 2012 XR55 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551154 2012 XE56 31/01/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
551155 2012 XL56 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
551156 2012 XR62 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551157 2012 XV63 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551158 2012 XZ66 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551159 2012 XF67 15/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
551160 2012 XK67 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551161 2012 XU68 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551162 2012 XX68 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551163 2012 XL70 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
551164 2012 XV70 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551165 2012 XT75 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551166 2012 XP78 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551167 2012 XH79 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551168 2012 XQ82 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
551169 2012 XX87 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551170 2012 XY87 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
551171 2012 XB91 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551172 2012 XC98 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551173 2012 XA100 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551174 2012 XU100 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551175 2012 XF101 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551176 2012 XG103 12/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
551177 2012 XR108 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551178 2012 XZ108 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
551179 2012 XJ113 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
551180 2012 XA116 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551181 2012 XC118 29/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551182 2012 XD118 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551183 2012 XO118 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551184 2012 XX124 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551185 2012 XW132 12/12/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
551186 2012 XY133 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551187 2012 XF134 12/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551188 2012 XC136 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551189 2012 XN137 06/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
551190 2012 XU137 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551191 2012 XH138 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551192 2012 XL138 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
551193 2012 XY141 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551194 2012 XN147 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
551195 2012 XX147 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551196 2012 XY147 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551197 2012 XQ149 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551198 2012 XT150 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551199 2012 XF155 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551200 2012 XR156 19/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551201 2012 XO157 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551202 2012 XA162 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551203 2012 XF165 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551204 2012 XG165 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551205 2012 XF168 11/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
551206 2012 YB1 18/12/2012 Calar Alto-CASADO S. Mottola 920 m MPC · JPL
551207 2012 YM1 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551208 2012 YE3 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551209 2012 YC4 13/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
551210 2012 YY4 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
551211 2012 YQ5 07/12/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
551212 2012 YL6 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551213 2012 YA7 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
551214 2012 YX7 15/08/2001 Haleakala AMOS 900 m MPC · JPL
551215 2012 YS9 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
551216 2012 YE10 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551217 2012 YT12 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
551218 2012 YB13 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
551219 2012 YJ13 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551220 2012 YY15 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551221 2012 YN20 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551222 2013 AP3 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551223 2013 AO5 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551224 2013 AP6 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551225 2013 AF8 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551226 2013 AY13 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551227 2013 AJ14 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551228 2013 AR17 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551229 2013 AD21 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
551230 2013 AS21 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
551231 Żywiec 2013 AT24 04/01/2013 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 750 m MPC · JPL
551232 2013 AJ26 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551233 2013 AN27 23/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 820 m MPC · JPL
551234 2013 AV27 01/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
551235 2013 AP29 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551236 2013 AZ29 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
551237 2013 AL30 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551238 2013 AX31 23/09/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
551239 2013 AF33 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
551240 2013 AD37 21/12/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
551241 2013 AO37 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551242 2013 AW38 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
551243 2013 AP40 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551244 2013 AD41 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551245 2013 AS42 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
551246 2013 AR44 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551247 2013 AV48 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551248 2013 AU50 26/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
551249 2013 AA55 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551250 2013 AD56 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 980 m MPC · JPL
551251 2013 AN56 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551252 2013 AO58 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
551253 2013 AQ58 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 860 m MPC · JPL
551254 2013 AR58 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 820 m MPC · JPL
551255 2013 AG60 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
551256 2013 AT62 09/12/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
551257 2013 AG65 04/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551258 2013 AZ65 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551259 2013 AB67 11/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 940 m MPC · JPL
551260 2013 AG67 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551261 2013 AA68 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551262 2013 AE68 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
551263 2013 AN68 11/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551264 2013 AP70 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
551265 2013 AW71 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551266 2013 AY72 15/11/2012 Charleston R. Holmes 680 m MPC · JPL
551267 2013 AE73 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551268 2013 AM76 14/01/2013 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
551269 2013 AT77 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
551270 2013 AX77 28/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
551271 2013 AE86 15/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551272 2013 AK86 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551273 2013 AN87 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
551274 2013 AL88 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551275 2013 AG89 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
551276 2013 AH91 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
551277 2013 AV92 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551278 2013 AX92 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551279 2013 AF94 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
551280 2013 AT94 30/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
551281 2013 AQ96 24/07/2007 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
551282 2013 AH97 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 940 m MPC · JPL
551283 2013 AT98 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551284 2013 AR100 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551285 2013 AF101 09/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
551286 2013 AH101 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551287 2013 AM101 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551288 2013 AB102 24/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
551289 2013 AN102 01/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
551290 2013 AE103 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 3,9 km MPC · JPL
551291 2013 AT104 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
551292 2013 AK107 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551293 2013 AA112 13/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
551294 2013 AW114 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551295 2013 AU118 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
551296 2013 AF120 13/01/2013 ESA OGS ESA OGS 780 m MPC · JPL
551297 2013 AO121 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551298 2013 AW121 13/01/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
551299 2013 AM124 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551300 2013 AL127 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551301 2013 AM129 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
551302 2013 AN131 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
551303 2013 AS131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
551304 2013 AH133 12/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
551305 2013 AK137 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551306 2013 AY143 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
551307 2013 AW148 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 710 m MPC · JPL
551308 2013 AB161 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551309 2013 AP167 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2,0 km MPC · JPL
551310 2013 AV174 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551311 2013 AV182 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551312 2013 AZ186 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551313 2013 AJ189 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
551314 2013 AF190 30/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551315 2013 AY190 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551316 2013 AS192 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551317 2013 AB193 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551318 2013 AS193 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551319 2013 AU193 11/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551320 2013 BC 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
551321 2013 BQ 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
551322 2013 BJ1 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
551323 2013 BF4 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551324 2013 BR5 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551325 2013 BQ6 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
551326 2013 BR9 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
551327 2013 BB12 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551328 2013 BH12 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551329 2013 BM13 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551330 2013 BE16 16/01/2013 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 1,0 km MPC · JPL
551331 2013 BX17 19/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
551332 2013 BZ17 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
551333 2013 BQ19 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551334 2013 BJ22 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
551335 2013 BL23 13/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
551336 2013 BP23 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551337 2013 BH25 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551338 2013 BX26 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551339 2013 BA28 16/01/2013 ESA OGS ESA OGS 1,5 km MPC · JPL
551340 2013 BH31 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
551341 2013 BT34 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551342 2013 BY36 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551343 2013 BV37 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
551344 2013 BL42 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
551345 2013 BD44 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551346 2013 BD45 13/01/2013 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
551347 2013 BV52 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551348 2013 BF56 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 750 m MPC · JPL
551349 2013 BN57 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551350 2013 BW57 21/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
551351 2013 BH59 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
551352 2013 BE62 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551353 2013 BU65 10/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551354 2013 BW65 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551355 2013 BQ69 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
551356 2013 BU72 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551357 2013 BS73 31/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551358 2013 BZ73 31/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551359 2013 BO74 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551360 2013 BJ78 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
551361 2013 BS80 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
551362 2013 BS82 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551363 2013 BG84 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551364 2013 BL94 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
551365 2013 BQ94 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551366 2013 BG96 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551367 2013 CL2 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551368 2013 CJ6 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551369 2013 CQ6 05/01/2013 Calar Alto-CASADO S. Mottola 860 m MPC · JPL
551370 2013 CL19 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551371 2013 CT21 08/11/2007 BlackBird K. Levin 1,1 km MPC · JPL
551372 2013 CZ22 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551373 2013 CE24 02/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
551374 2013 CT24 16/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551375 2013 CN26 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551376 2013 CQ27 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551377 2013 CV27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551378 2013 CF28 27/12/1997 Flagstaff B. A. Skiff 860 m MPC · JPL
551379 2013 CZ35 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551380 2013 CE36 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551381 2013 CS36 01/05/2003 Apache Point SDSS Collaboration 650 m MPC · JPL
551382 2013 CN37 03/02/2013 Elena Remote A. Oreshko 1,1 km MPC · JPL
551383 2013 CZ42 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551384 2013 CD45 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551385 2013 CN47 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
551386 2013 CD48 05/02/2013 Charleston R. Holmes 620 m MPC · JPL
551387 2013 CE48 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551388 2013 CF48 05/02/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,3 km MPC · JPL
551389 2013 CH48 04/02/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
551390 2013 CK50 06/02/2013 iTelescope J. Jahn 1,8 km MPC · JPL
551391 2013 CK51 07/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 680 m MPC · JPL
551392 2013 CZ51 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1,0 km MPC · JPL
551393 2013 CO58 09/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 860 m MPC · JPL
551394 2013 CM59 02/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
551395 2013 CD62 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551396 2013 CJ65 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
551397 2013 CP65 20/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551398 2013 CU65 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551399 2013 CO69 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
551400 2013 CR69 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551401 2013 CM73 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
551402 2013 CV76 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551403 2013 CA78 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551404 2013 CO78 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551405 2013 CN79 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551406 2013 CQ85 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
551407 2013 CG86 18/01/2013 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
551408 2013 CV87 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551409 2013 CJ88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551410 2013 CK88 16/01/2013 ESA OGS ESA OGS 680 m MPC · JPL
551411 2013 CZ88 29/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
551412 2013 CU93 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551413 2013 CA94 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551414 2013 CO94 29/05/2003 Apache Point SDSS Collaboration 590 m MPC · JPL
551415 2013 CD101 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
551416 2013 CQ101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551417 2013 CQ104 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
551418 2013 CJ105 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551419 2013 CY106 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551420 2013 CP108 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551421 2013 CY112 02/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551422 2013 CN113 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551423 2013 CR114 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551424 2013 CH116 03/09/2003 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
551425 2013 CB125 17/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
551426 2013 CF125 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551427 2013 CZ125 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551428 2013 CM128 11/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
551429 2013 CT128 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551430 2013 CG130 05/02/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
551431 2013 CA132 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
551432 2013 CK132 11/02/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
551433 2013 CC134 15/02/2013 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 820 m MPC · JPL
551434 2013 CF134 17/01/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
551435 2013 CO134 02/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
551436 2013 CS135 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551437 2013 CN139 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551438 2013 CD147 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551439 2013 CG149 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
551440 2013 CV154 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 650 m MPC · JPL
551441 2013 CR162 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551442 2013 CM165 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551443 2013 CB166 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551444 2013 CG166 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551445 2013 CT166 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551446 2013 CH167 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551447 2013 CW168 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551448 2013 CS183 15/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
551449 2013 CO184 11/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551450 2013 CK188 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
551451 2013 CY190 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551452 2013 CE191 18/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
551453 2013 CG202 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551454 2013 CT207 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551455 2013 CV211 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551456 2013 CZ211 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551457 2013 CR216 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551458 2013 CU216 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551459 2013 CU223 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
551460 2013 CV223 14/02/2013 ESA OGS ESA OGS 570 m MPC · JPL
551461 2013 CU224 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551462 2013 CJ228 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551463 2013 CL228 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551464 2013 CB229 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551465 2013 CP232 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
551466 2013 CM233 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
551467 2013 CZ235 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551468 2013 CC239 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551469 2013 CJ247 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551470 2013 DH1 06/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
551471 2013 DM2 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551472 2013 DA6 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551473 2013 DL6 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551474 2013 DH7 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551475 2013 DC9 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551476 2013 DX9 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
551477 2013 DB12 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551478 2013 DV13 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551479 2013 DU14 17/02/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
551480 2013 DO16 04/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,0 km MPC · JPL
551481 2013 DF17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
551482 2013 DP17 20/02/2013 Charleston R. Holmes 680 m MPC · JPL
551483 2013 DQ17 06/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
551484 2013 DU17 21/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551485 2013 EC2 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
551486 2013 EK3 11/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2,5 km MPC · JPL
551487 2013 EW3 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
551488 2013 EX4 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551489 2013 EQ8 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551490 2013 EO11 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551491 2013 EA16 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551492 2013 EK21 23/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
551493 2013 EQ22 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551494 2013 EE23 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551495 2013 EN24 20/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
551496 2013 EH27 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551497 2013 EB28 07/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551498 2013 EP28 03/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551499 2013 EX29 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
551500 2013 ED33 11/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551501 2013 EG33 06/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 980 m MPC · JPL
551502 2013 ED35 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
551503 2013 ER37 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551504 2013 EB39 20/09/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
551505 2013 EK40 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551506 2013 ET40 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551507 2013 EO46 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551508 2013 EU48 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551509 2013 EE53 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551510 2013 EG53 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
551511 2013 EN60 16/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
551512 2013 EO61 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2,4 km MPC · JPL
551513 2013 EU62 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551514 2013 EP64 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551515 2013 ER65 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551516 2013 EQ66 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
551517 2013 ET66 07/02/2013 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 980 m MPC · JPL
551518 2013 EB71 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551519 2013 EP72 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551520 2013 EU83 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551521 2013 EL84 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
551522 2013 EB85 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551523 2013 EH85 22/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
551524 2013 EA88 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551525 2013 EP88 13/03/2013 Palomar PTF 1,1 km MPC · JPL
551526 2013 ES88 13/03/2013 Palomar PTF 3,1 km MPC · JPL
551527 2013 EL92 06/03/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
551528 2013 EA99 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
551529 2013 EM99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551530 2013 EE100 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551531 2013 EC101 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551532 2013 EV102 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551533 2013 EN104 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
551534 2013 EN105 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551535 2013 EJ106 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551536 2013 EK107 15/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
551537 2013 ED114 16/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 680 m MPC · JPL
551538 2013 EL114 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551539 2013 EV114 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
551540 2013 ES115 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551541 2013 EC116 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551542 2013 ET117 25/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
551543 2013 EN118 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551544 2013 EU118 08/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
551545 2013 EK120 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551546 2013 EZ120 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551547 2013 ER122 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
551548 2013 EH125 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
551549 2013 EP130 25/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
551550 2013 EH134 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551551 2013 EE148 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551552 2013 EE150 03/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551553 2013 EH156 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
551554 2013 EU156 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551555 2013 EQ158 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551556 2013 EU158 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551557 2013 EG159 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551558 2013 EK160 04/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551559 2013 EC161 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
551560 2013 EU161 03/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551561 2013 EZ162 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
551562 2013 ET163 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551563 2013 ER169 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551564 2013 FC3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551565 2013 FF3 13/03/2013 Palomar PTF 940 m MPC · JPL
551566 2013 FN3 17/03/2013 Palomar PTF 860 m MPC · JPL
551567 2013 FQ3 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551568 2013 FR3 03/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
551569 2013 FX4 17/03/2013 Palomar PTF 650 m MPC · JPL
551570 2013 FD5 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551571 2013 FH6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551572 2013 FS8 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551573 2013 FW8 25/03/2009 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
551574 2013 FV11 13/03/2013 Palomar PTF 1,8 km MPC · JPL
551575 2013 FW12 29/08/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 680 m MPC · JPL
551576 2013 FQ17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551577 2013 FM21 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551578 2013 FH22 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
551579 2013 FM24 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 900 m MPC · JPL
551580 2013 FJ26 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551581 2013 FH30 19/03/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 900 m MPC · JPL
551582 2013 FX30 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551583 2013 FT31 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551584 2013 FG32 02/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551585 2013 GW2 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
551586 2013 GR7 14/03/2013 Palomar PTF 680 m MPC · JPL
551587 2013 GW8 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
551588 2013 GV12 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
551589 2013 GN14 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551590 2013 GA15 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
551591 2013 GO17 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551592 2013 GH18 17/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,1 km MPC · JPL
551593 2013 GA20 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551594 2013 GF22 11/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
551595 2013 GL23 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551596 2013 GL25 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
551597 2013 GG26 08/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
551598 2013 GT30 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551599 2013 GW31 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551600 2013 GT32 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551601 2013 GN34 07/04/2013 SM Montmagastrell J. M. Bosch, R. M. Olivera 1,2 km MPC · JPL
551602 2013 GQ34 05/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
551603 2013 GE40 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551604 2013 GQ40 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551605 2013 GT45 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551606 2013 GU46 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
551607 2013 GS48 15/02/2013 ESA OGS ESA OGS 540 m MPC · JPL
551608 2013 GN52 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551609 2013 GB58 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551610 2013 GE64 14/03/2013 Palomar PTF 1,8 km MPC · JPL
551611 2013 GY69 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551612 2013 GT78 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
551613 2013 GG79 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
551614 2013 GK79 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551615 2013 GP80 25/08/2011 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
551616 2013 GC82 06/02/2013 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 750 m MPC · JPL
551617 2013 GX82 06/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
551618 2013 GG83 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
551619 2013 GG84 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
551620 2013 GF87 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
551621 2013 GD90 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551622 2013 GL90 06/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
551623 2013 GP90 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551624 2013 GD91 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
551625 2013 GS92 04/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
551626 2013 GG98 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 900 m MPC · JPL
551627 2013 GM102 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551628 2013 GX102 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551629 2013 GB103 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
551630 2013 GQ107 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551631 2013 GD108 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551632 2013 GZ108 04/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
551633 2013 GR110 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551634 2013 GK111 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551635 2013 GB112 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
551636 2013 GQ112 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
551637 2013 GQ113 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
551638 2013 GP114 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551639 2013 GS115 03/04/2013 Palomar PTF 940 m MPC · JPL
551640 2013 GO116 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551641 2013 GJ120 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551642 2013 GM123 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551643 2013 GL125 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
551644 2013 GB126 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
551645 2013 GM128 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
551646 2013 GZ128 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551647 2013 GP129 05/04/2013 Palomar PTF 3,4 km MPC · JPL
551648 2013 GK130 11/04/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 4,6 km MPC · JPL
551649 2013 GM130 12/04/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 940 m MPC · JPL
551650 2013 GU130 29/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
551651 2013 GE131 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551652 2013 GK134 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
551653 2013 GX135 19/08/2001 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
551654 2013 GE136 31/01/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
551655 2013 GK136 14/04/2013 Palomar PTF 3,2 km MPC · JPL
551656 2013 GB139 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551657 2013 GC139 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
551658 2013 GQ139 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551659 2013 GA142 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551660 2013 GC142 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551661 2013 GU143 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551662 2013 GX146 25/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551663 2013 GD147 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551664 2013 GM147 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551665 2013 GF151 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
551666 2013 GU151 11/04/2013 ESA OGS ESA OGS 620 m MPC · JPL
551667 2013 GF153 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551668 2013 HF 20/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
551669 2013 HS 12/04/2013 Elena Remote A. Oreshko 980 m MPC · JPL
551670 2013 HT 16/04/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 780 m MPC · JPL
551671 2013 HU 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
551672 2013 HF2 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551673 2013 HY4 15/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
551674 2013 HQ5 21/11/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,4 km MPC · JPL
551675 2013 HR6 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
551676 2013 HY6 16/04/2004 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
551677 2013 HP7 23/01/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 860 m MPC · JPL
551678 2013 HD8 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
551679 2013 HJ8 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551680 2013 HD11 14/04/2013 Palomar PTF 750 m MPC · JPL
551681 2013 HW12 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
551682 2013 HZ12 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551683 2013 HL13 20/04/2013 Palomar PTF 1,6 km MPC · JPL
551684 2013 HP13 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
551685 2013 HT15 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 160 m MPC · JPL
551686 2013 HP19 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
551687 2013 HB21 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
551688 2013 HB23 17/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
551689 2013 HN27 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
551690 2013 HS28 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551691 2013 HV30 04/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551692 2013 HX31 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
551693 2013 HP34 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 780 m MPC · JPL
551694 2013 HV34 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
551695 2013 HE37 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
551696 2013 HH38 04/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551697 2013 HB44 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 900 m MPC · JPL
551698 2013 HL50 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551699 2013 HU52 13/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
551700 2013 HO54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551701 2013 HL55 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551702 2013 HO55 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
551703 2013 HL57 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551704 2013 HZ64 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551705 2013 HF70 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
551706 2013 HL76 10/06/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
551707 2013 HF82 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551708 2013 HG86 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551709 2013 HH90 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
551710 2013 HO92 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551711 2013 HU93 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551712 2013 HZ103 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551713 2013 HZ108 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
551714 2013 HO112 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551715 2013 HB126 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551716 2013 HQ126 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551717 2013 HT135 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
551718 2013 HP137 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
551719 2013 HC144 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
551720 2013 HS144 27/11/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
551721 2013 HY148 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
551722 2013 HD157 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
551723 2013 HM158 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551724 2013 HS158 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
551725 2013 HC160 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551726 2013 JN 14/03/2013 Palomar PTF 980 m MPC · JPL
551727 2013 JC1 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
551728 2013 JC4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
551729 2013 JR5 06/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
551730 2013 JF8 13/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
551731 2013 JN8 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
551732 2013 JP10 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
551733 2013 JK11 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551734 2013 JW11 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
551735 2013 JY11 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
551736 2013 JZ12 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551737 2013 JO13 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551738 2013 JG15 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
551739 2013 JJ15 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551740 2013 JU15 07/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
551741 2013 JQ21 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551742 2013 JB22 05/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
551743 2013 JY23 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551744 2013 JS25 12/05/2013 Elena Remote A. Oreshko 590 m MPC · JPL
551745 2013 JD27 24/04/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
551746 2013 JP28 10/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551747 2013 JV30 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551748 2013 JC31 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551749 2013 JD32 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551750 2013 JU32 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
551751 2013 JJ33 13/05/2013 Palomar PTF 1,1 km MPC · JPL
551752 2013 JM36 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551753 2013 JP36 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 4,4 km MPC · JPL
551754 2013 JF39 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551755 2013 JA41 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551756 2013 JH41 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551757 2013 JT41 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
551758 2013 JY41 11/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
551759 2013 JY43 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 620 m MPC · JPL
551760 2013 JQ44 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
551761 2013 JG46 09/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
551762 2013 JP49 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
551763 2013 JS50 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
551764 2013 JP53 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551765 2013 JU53 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
551766 2013 JK55 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551767 2013 JW55 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551768 2013 JV59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
551769 2013 JL60 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551770 2013 JT66 02/05/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
551771 2013 JV66 13/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
551772 2013 JW66 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
551773 2013 JQ67 11/05/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
551774 2013 JY70 16/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551775 2013 JE71 23/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551776 2013 JJ71 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551777 2013 JV73 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
551778 2013 JB76 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
551779 2013 JA77 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551780 2013 KY 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551781 2013 KD3 07/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
551782 2013 KP3 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551783 2013 KB5 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551784 2013 KS5 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
551785 2013 KF7 10/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
551786 2013 KO9 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
551787 2013 KF10 29/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
551788 2013 KX11 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
551789 2013 KA12 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551790 2013 KC12 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
551791 2013 KK12 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551792 2013 KL12 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
551793 2013 KQ12 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551794 2013 KF15 30/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551795 2013 KR15 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551796 2013 KC16 31/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
551797 2013 KA17 29/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551798 2013 KM18 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
551799 2013 KK19 31/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
551800 2013 KO19 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551801 2013 KS19 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551802 2013 LZ 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551803 2013 LZ1 07/07/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
551804 2013 LA4 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
551805 2013 LK8 16/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
551806 2013 LA10 03/03/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
551807 2013 LC10 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551808 2013 LL11 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
551809 2013 LY13 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551810 2013 LC14 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551811 2013 LY15 28/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
551812 2013 LS16 01/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
551813 2013 LY17 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
551814 2013 LH20 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
551815 2013 LJ20 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
551816 2013 LN22 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551817 2013 LS23 27/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
551818 2013 LC28 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
551819 2013 LQ28 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551820 2013 LR30 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
551821 2013 LD31 28/01/2004 Apache Point SDSS Collaboration 1,0 km MPC · JPL
551822 2013 LQ31 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
551823 2013 LU31 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
551824 2013 LX33 01/06/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
551825 2013 LK34 17/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
551826 2013 LW34 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
551827 2013 LB36 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
551828 2013 LD37 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
551829 2013 LG37 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551830 2013 LL37 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
551831 2013 LO37 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551832 2013 LP37 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
551833 2013 MT1 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
551834 2013 MG2 16/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
551835 2013 MN2 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
551836 2013 MQ2 30/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551837 2013 ME3 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
551838 2013 MJ9 22/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
551839 2013 ML11 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551840 2013 MP12 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
551841 2013 NB 19/08/2010 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
551842 2013 NY 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
551843 2013 NB3 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551844 2013 NO3 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551845 2013 NY3 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
551846 2013 NX6 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
551847 2013 NM7 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
551848 2013 NC8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
551849 2013 NB11 29/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
551850 2013 NZ12 10/07/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,7 km MPC · JPL
551851 2013 NZ17 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
551852 2013 NV22 17/07/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
551853 2013 NU25 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
551854 2013 NH26 08/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
551855 2013 NX26 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
551856 2013 NC28 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551857 2013 NO30 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551858 2013 NX30 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
551859 2013 NR31 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551860 2013 NL32 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
551861 2013 NR35 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551862 2013 NS38 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551863 2013 NV39 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
551864 2013 NT43 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
551865 2013 NT45 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551866 2013 NV48 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
551867 2013 NK49 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
551868 2013 NW50 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551869 2013 OG3 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551870 2013 OA4 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
551871 2013 OH4 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
551872 2013 OX6 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
551873 2013 OB8 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
551874 2013 OP9 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551875 2013 OQ10 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551876 2013 OM15 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551877 2013 PQ 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551878 2013 PF2 29/02/2012 Mount Graham R. P. Boyle, V. Laugalys 2,3 km MPC · JPL
551879 2013 PY8 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
551880 2013 PO10 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
551881 2013 PD14 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
551882 2013 PD15 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551883 2013 PY15 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
551884 2013 PZ15 17/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
551885 2013 PZ17 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
551886 2013 PK22 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
551887 2013 PT26 19/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
551888 2013 PE27 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551889 2013 PT28 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551890 2013 PL29 16/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
551891 2013 PE30 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551892 2013 PF33 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551893 2013 PG33 20/04/2012 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
551894 2013 PK35 23/09/2003 Haleakala AMOS 4,6 km MPC · JPL
551895 2013 PL36 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551896 2013 PQ36 16/03/2012 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
551897 2013 PO37 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
551898 2013 PT39 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
551899 2013 PE40 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
551900 2013 PJ40 10/08/2013 iTelescope P. B. Lake 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
551901 2013 PG42 28/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551902 2013 PV42 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551903 2013 PO51 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
551904 2013 PT58 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551905 2013 PS59 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551906 2013 PO60 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551907 2013 PQ63 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
551908 2013 PP67 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
551909 2013 PV69 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
551910 2013 PD76 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551911 2013 PM76 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
551912 2013 PD77 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551913 2013 PK77 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
551914 2013 PU78 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
551915 2013 PM79 07/08/2013 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
551916 2013 PM81 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
551917 2013 PH82 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
551918 2013 PC83 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
551919 2013 PQ86 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
551920 2013 PA91 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551921 2013 PD91 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
551922 2013 PK91 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
551923 2013 PN91 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
551924 2013 PP91 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
551925 2013 PR98 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
551926 2013 PP100 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551927 2013 PM101 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551928 2013 PF102 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
551929 2013 PP105 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551930 2013 PV108 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551931 2013 QF 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551932 2013 QC1 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551933 2013 QE1 25/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 1,8 km MPC · JPL
551934 2013 QF1 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551935 2013 QL4 23/09/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
551936 2013 QO6 08/07/2013 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
551937 2013 QK7 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
551938 2013 QP8 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551939 2013 QH9 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
551940 2013 QJ9 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
551941 2013 QA11 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551942 2013 QX11 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
551943 2013 QY11 13/10/1999 Apache Point SDSS Collaboration 650 m MPC · JPL
551944 2013 QE14 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
551945 2013 QQ20 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
551946 2013 QR20 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
551947 2013 QT21 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
551948 2013 QV21 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551949 2013 QF22 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551950 2013 QS23 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551951 2013 QM25 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
551952 2013 QS25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
551953 2013 QX26 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
551954 2013 QY30 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551955 2013 QB31 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551956 2013 QO36 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
551957 2013 QW36 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
551958 2013 QM44 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551959 2013 QY44 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
551960 2013 QM50 16/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
551961 2013 QP50 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
551962 2013 QL52 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
551963 2013 QU52 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
551964 2013 QO57 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551965 2013 QZ58 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
551966 2013 QO59 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
551967 2013 QH62 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,3 km MPC · JPL
551968 2013 QT62 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
551969 2013 QW62 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
551970 2013 QA63 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
551971 2013 QO68 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
551972 2013 QQ68 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
551973 2013 QO69 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
551974 2013 QS69 20/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
551975 2013 QZ73 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
551976 2013 QA75 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
551977 2013 QO75 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 3,2 km MPC · JPL
551978 2013 QB77 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551979 2013 QN83 23/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
551980 2013 RY9 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
551981 2013 RB11 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551982 2013 RV13 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
551983 2013 RP18 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
551984 2013 RD19 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
551985 2013 RM19 03/08/2008 Charleston R. Holmes 3,1 km MPC · JPL
551986 2013 RQ21 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
551987 2013 RS21 16/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
551988 2013 RQ22 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
551989 2013 RA23 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
551990 2013 RS23 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
551991 2013 RY24 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
551992 2013 RX26 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
551993 2013 RT30 07/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
551994 2013 RK32 15/03/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 780 m MPC · JPL
551995 2013 RD42 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
551996 2013 RC44 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
551997 2013 RX44 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
551998 2013 RL45 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
551999 2013 RV47 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
552000 2013 RX49 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001