Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/259001–260000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259001 2002 TP92 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259002 2002 TM98 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259003 2002 TX98 03/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
259004 2002 TU102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259005 2002 TD104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259006 2002 TU104 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259007 2002 TV110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
259008 2002 TE115 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259009 2002 TV117 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
259010 2002 TC118 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259011 2002 TN119 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259012 2002 TJ121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259013 2002 TJ122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
259014 2002 TU127 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259015 2002 TK145 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259016 2002 TY150 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259017 2002 TH158 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
259018 2002 TD159 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259019 2002 TW174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259020 2002 TN177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259021 2002 TL189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259022 2002 TF190 13/10/2002 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
259023 2002 TD194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259024 2002 TF194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259025 2002 TD200 08/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
259026 2002 TJ208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259027 2002 TD215 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259028 2002 TW217 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259029 2002 TX221 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259030 2002 TN223 07/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259031 2002 TU224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259032 2002 TZ225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259033 2002 TW227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259034 2002 TV232 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259035 2002 TA236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
259036 2002 TZ238 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
259037 2002 TV244 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259038 2002 TK250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259039 2002 TM254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
259040 2002 TQ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259041 2002 TR256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259042 2002 TE278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259043 2002 TG288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259044 2002 TL292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259045 2002 TE308 04/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
259046 2002 TN314 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
259047 2002 TE316 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
259048 2002 TD317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
259049 2002 TX317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259050 2002 TC340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
259051 2002 TS340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
259052 2002 TY363 10/10/2002 Apache Point SDSS 760 m MPC · JPL
259053 2002 TE366 10/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
259054 2002 TN373 09/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259055 2002 TP374 11/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
259056 2002 TM376 13/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
259057 2002 TP381 06/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259058 2002 TG382 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
259059 2002 UV2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259060 2002 UM3 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259061 2002 US6 28/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259062 2002 UH9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
259063 2002 UF12 30/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259064 2002 UJ15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259065 2002 UX21 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259066 2002 UX23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259067 2002 UC27 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259068 2002 UD35 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259069 2002 UJ41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259070 2002 UE52 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259071 2002 UC64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
259072 2002 UO68 30/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
259073 2002 UQ73 31/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259074 2002 VL9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259075 2002 VF10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259076 2002 VA21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
259077 2002 VC23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259078 2002 VN23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259079 2002 VQ25 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259080 2002 VM26 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259081 2002 VE29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259082 2002 VU30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259083 2002 VS31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259084 2002 VC35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259085 2002 VJ46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259086 2002 VA55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259087 2002 VL64 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
259088 2002 VG66 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259089 2002 VZ67 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259090 2002 VD97 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259091 2002 VA99 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259092 2002 VX102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259093 2002 VC104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259094 2002 VC111 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259095 2002 VJ115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259096 2002 VS116 13/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259097 2002 VQ123 14/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259098 2002 VW125 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259099 2002 VN142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259100 2002 VO143 15/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259101 2002 WS 20/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259102 2002 WT5 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259103 2002 WM6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259104 2002 WC7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259105 2002 WC10 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
259106 2002 WJ10 24/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
259107 2002 WN14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
259108 2002 WQ14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
259109 2002 WP18 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259110 2002 WT18 25/11/2002 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,2 km MPC · JPL
259111 2002 WF19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
259112 2002 XS3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259113 2002 XT3 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259114 2002 XU6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
259115 2002 XT12 03/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259116 2002 XN13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259117 2002 XT13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259118 2002 XB22 02/12/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
259119 2002 XV24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259120 2002 XM26 03/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259121 2002 XN26 03/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259122 2002 XH29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
259123 2002 XH30 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259124 2002 XW31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259125 2002 XC35 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
259126 2002 XF37 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
259127 2002 XK43 12/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
259128 2002 XH45 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259129 2002 XL46 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259130 2002 XN48 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
259131 2002 XD49 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259132 2002 XT50 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259133 2002 XR57 10/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259134 2002 XK58 11/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259135 2002 XQ58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259136 2002 XC68 11/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259137 2002 XT68 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259138 2002 XF71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259139 2002 XM71 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
259140 2002 XP71 10/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259141 2002 XQ76 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259142 2002 XB77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259143 2002 XP79 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259144 2002 XW81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
259145 2002 XM82 12/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259146 2002 XF84 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259147 2002 XO84 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259148 2002 XP89 09/12/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
259149 2002 XC90 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259150 2002 XE98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259151 2002 XZ102 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259152 2002 XY103 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259153 2002 XJ108 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259154 2002 XJ109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259155 2002 XF115 08/12/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
259156 2002 XO115 07/12/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
259157 2002 XT115 07/12/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
259158 2002 XY115 14/12/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
259159 2002 XA116 05/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259160 2002 XJ118 07/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259161 2002 YV4 28/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259162 2002 YG6 28/12/2002 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
259163 2002 YP11 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259164 2002 YR15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
259165 2002 YD21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259166 2002 YH22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259167 2002 YW28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259168 2002 YS34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259169 2002 YY35 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259170 2002 YQ36 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259171 2003 AB 01/01/2003 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
259172 2003 AZ 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259173 2003 AO1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259174 2003 AU2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259175 2003 AJ3 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259176 2003 AS3 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259177 2003 AO6 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
259178 2003 AB8 03/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259179 2003 AJ9 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259180 2003 AP10 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259181 2003 AO11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259182 2003 AO13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259183 2003 AK16 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
259184 2003 AL17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259185 2003 AW22 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259186 2003 AT26 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259187 2003 AZ27 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259188 2003 AM29 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259189 2003 AR29 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259190 2003 AY30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
259191 2003 AT31 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
259192 2003 AN34 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
259193 2003 AS35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259194 2003 AT37 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
259195 2003 AJ38 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
259196 2003 AL38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259197 2003 AA39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259198 2003 AJ40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259199 2003 AE46 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259200 2003 AN47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259201 2003 AN48 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259202 2003 AD50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259203 2003 AJ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259204 2003 AL51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259205 2003 AT51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
259206 2003 AV55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259207 2003 AU61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259208 2003 AP62 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259209 2003 AA77 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259210 2003 AG79 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259211 2003 AP80 11/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
259212 2003 AZ80 13/01/2003 Desert Moon B. L. Stevens 1,6 km MPC · JPL
259213 2003 BD 17/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259214 2003 BQ 24/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
259215 2003 BL13 26/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
259216 2003 BO14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
259217 2003 BK16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
259218 2003 BK17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
259219 2003 BB18 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259220 2003 BA19 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
259221 2003 BA21 27/01/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
259222 2003 BY22 25/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259223 2003 BQ23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259224 2003 BJ24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259225 2003 BK26 26/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259226 2003 BB27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
259227 2003 BO27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
259228 2003 BP28 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
259229 2003 BR29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259230 2003 BS36 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259231 2003 BM38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
259232 2003 BM44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259233 2003 BA45 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259234 2003 BH51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259235 2003 BR51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259236 2003 BR52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259237 2003 BU53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
259238 2003 BX53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259239 2003 BT57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259240 2003 BG63 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259241 2003 BG64 29/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259242 2003 BE67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
259243 2003 BF67 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
259244 2003 BJ67 30/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
259245 2003 BX71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
259246 2003 BS74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259247 2003 BS76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
259248 2003 BB78 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259249 2003 BD85 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259250 2003 BQ87 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259251 2003 BK93 29/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259252 2003 BW93 16/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259253 2003 CY 01/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259254 2003 CD2 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
259255 2003 CF3 02/02/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259256 2003 CD4 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259257 2003 CN5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259258 2003 CG6 01/02/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
259259 2003 CU6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259260 2003 CS9 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259261 2003 CZ9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259262 2003 CZ10 03/02/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
259263 2003 CC12 02/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259264 2003 CQ12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259265 2003 CN13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
259266 2003 CS13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259267 2003 CT15 06/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259268 2003 CL16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
259269 2003 CE19 10/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259270 2003 CF20 08/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259271 2003 CC25 11/02/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
259272 2003 CE25 01/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259273 2003 DW2 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
259274 2003 DT4 22/02/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 2,2 km MPC · JPL
259275 2003 DK10 24/02/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
259276 2003 DN15 26/02/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
259277 2003 DX17 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259278 2003 DV19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259279 2003 DQ24 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
259280 2003 DX24 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259281 2003 EL 02/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259282 2003 EV2 05/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
259283 2003 EP5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
259284 2003 ER6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259285 2003 EV18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259286 2003 EJ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
259287 2003 ED21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
259288 2003 EW24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259289 2003 ED31 06/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
259290 2003 EP31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
259291 2003 ET35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
259292 2003 EY37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
259293 2003 EB38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
259294 2003 EB39 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259295 2003 EU39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259296 2003 EL41 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
259297 2003 EF45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
259298 2003 ED49 10/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259299 2003 EQ51 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259300 2003 EE57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259301 2003 ED58 09/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259302 2003 EH58 12/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259303 2003 EM58 12/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
259304 2003 EQ58 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
259305 2003 EG62 03/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259306 2003 EA63 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259307 2003 EF63 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
259308 2003 FY1 23/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,0 km MPC · JPL
259309 2003 FB2 23/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
259310 2003 FG8 21/03/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
259311 2003 FL20 23/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259312 2003 FH29 25/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
259313 2003 FX30 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
259314 2003 FB36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
259315 2003 FU37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259316 2003 FJ38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
259317 2003 FA40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259318 2003 FW47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259319 2003 FL61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259320 2003 FW62 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
259321 2003 FM65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
259322 2003 FJ66 26/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259323 2003 FN68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259324 2003 FV71 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
259325 2003 FB72 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259326 2003 FY74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
259327 2003 FD91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259328 2003 FG94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
259329 2003 FT94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
259330 2003 FE95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
259331 2003 FY97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259332 2003 FH108 30/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259333 2003 FC111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259334 2003 FD111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
259335 2003 FV116 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
259336 2003 FU118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
259337 2003 FK120 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
259338 2003 FY121 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259339 2003 FD130 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259340 2003 FK130 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259341 2003 FB132 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
259342 2003 FB133 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
259343 2003 FK133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
259344 Paré 2003 GQ 02/04/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
259345 2003 GJ14 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259346 2003 GO22 04/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259347 2003 GD24 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
259348 2003 GN24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259349 2003 GB26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
259350 2003 GD27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
259351 2003 GZ31 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259352 2003 GG34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
259353 2003 GT41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259354 2003 GQ44 09/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
259355 2003 GQ45 08/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
259356 2003 GT45 08/04/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259357 2003 GH46 08/04/2003 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
259358 2003 GP50 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
259359 2003 GQ51 10/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259360 2003 GA57 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
259361 2003 GJ57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
259362 2003 HH2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259363 2003 HJ2 25/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259364 2003 HU3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259365 2003 HE10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259366 2003 HL11 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
259367 2003 HP11 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
259368 2003 HZ11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
259369 2003 HM13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
259370 2003 HQ14 26/04/2003 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
259371 2003 HK16 24/04/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259372 2003 HR17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
259373 2003 HA25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259374 2003 HQ26 27/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259375 2003 HT26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
259376 2003 HG27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
259377 2003 HQ38 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
259378 2003 HF49 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
259379 2003 HS50 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259380 2003 HE51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
259381 2003 HL53 30/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,8 km MPC · JPL
259382 2003 HA55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
259383 2003 JH8 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259384 2003 JX10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,0 km MPC · JPL
259385 2003 KC5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259386 2003 KJ7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
259387 Atauta 2003 KT13 25/05/2003 Sierra Nevada A. Sota 3,4 km MPC · JPL
259388 2003 LL 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
259389 2003 MX8 28/06/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259390 2003 NG7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
259391 2003 OY1 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
259392 2003 OY6 23/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
259393 2003 OA7 23/07/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259394 2003 OK11 20/07/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
259395 2003 PD2 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
259396 2003 QH 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
259397 2003 QF2 20/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259398 2003 QT2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
259399 2003 QG5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
259400 2003 QZ5 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259401 2003 QZ8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
259402 2003 QU22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
259403 2003 QL24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
259404 2003 QG26 22/08/2003 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
259405 2003 QQ46 24/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
259406 2003 QE50 22/08/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
259407 2003 QJ51 22/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259408 2003 QG54 23/08/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
259409 2003 QF65 23/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
259410 2003 QJ65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259411 2003 QE70 23/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259412 2003 QB72 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
259413 2003 QX72 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
259414 2003 QW73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 900 m MPC · JPL
259415 2003 QB76 24/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259416 2003 QK77 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
259417 2003 QV86 25/08/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
259418 2003 QX101 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259419 2003 QN102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
259420 2003 QJ105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259421 2003 QU105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259422 2003 RE3 01/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
259423 2003 RD7 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259424 2003 RP17 14/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
259425 2003 RZ20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
259426 2003 SK 16/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
259427 2003 SN 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
259428 2003 SP4 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259429 2003 SA5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259430 2003 SN6 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259431 2003 SW10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259432 2003 SA11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259433 2003 SE17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
259434 2003 ST22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
259435 2003 SQ23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
259436 2003 SO28 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
259437 2003 SY28 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259438 2003 SJ30 18/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259439 2003 SM30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259440 2003 SM33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
259441 2003 SH37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259442 2003 SL39 16/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259443 2003 SZ41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
259444 2003 SH43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
259445 2003 SS49 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259446 2003 SD51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259447 2003 SU51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259448 2003 SQ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
259449 2003 SF58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
259450 2003 SK68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259451 2003 SP68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259452 2003 SQ70 17/09/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
259453 2003 SD73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259454 2003 ST77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
259455 2003 SU82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259456 2003 SH88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
259457 2003 SY88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
259458 2003 SJ90 18/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259459 2003 SY95 19/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259460 2003 SZ100 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
259461 2003 SN101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259462 2003 SB104 20/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
259463 2003 SS107 20/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
259464 2003 SN117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259465 2003 SM123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259466 2003 SP123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259467 2003 SD142 20/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259468 2003 SW143 21/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259469 2003 SQ145 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259470 2003 SD151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259471 2003 SD154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259472 2003 SA168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
259473 2003 SS169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
259474 2003 SX169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
259475 2003 SR173 18/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
259476 2003 SW179 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
259477 2003 SM184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
259478 2003 SU186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
259479 2003 SZ198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259480 2003 SN200 25/09/2003 Črni Vrh H. Mikuž 2,4 km MPC · JPL
259481 2003 SY200 25/09/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,7 km MPC · JPL
259482 2003 SU202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259483 2003 SZ210 23/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
259484 2003 SF212 25/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259485 2003 SS215 24/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259486 2003 SH220 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
259487 2003 SZ221 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259488 2003 SK224 25/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
259489 2003 ST227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259490 2003 SW228 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259491 2003 SD229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259492 2003 SE230 24/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259493 2003 SE233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259494 2003 SQ237 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259495 2003 SJ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
259496 2003 ST250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259497 2003 SV252 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259498 2003 SB257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259499 2003 SR258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259500 2003 SS262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259501 2003 SP277 30/09/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259502 2003 SL284 20/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
259503 2003 SG286 21/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
259504 2003 SD290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
259505 2003 SB300 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259506 2003 SC301 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
259507 2003 SL308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259508 2003 SF324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
259509 2003 SL331 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259510 2003 SB332 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
259511 2003 SU333 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
259512 2003 SD336 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259513 2003 SC339 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259514 2003 SK401 26/09/2003 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
259515 2003 SM404 27/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
259516 2003 SL431 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
259517 2003 TM13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259518 2003 TV14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259519 2003 TA17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259520 2003 TN28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
259521 2003 TV43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259522 2003 TM49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259523 2003 UA24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,6 km MPC · JPL
259524 2003 UQ29 21/10/2003 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,4 km MPC · JPL
259525 2003 UH35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259526 2003 UL40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259527 2003 UH41 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
259528 2003 UV42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
259529 2003 US47 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259530 2003 UF51 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
259531 2003 UL53 18/10/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
259532 2003 UK61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
259533 2003 UY61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
259534 2003 UL62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
259535 2003 UW62 16/10/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
259536 2003 UV63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259537 2003 UT74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259538 2003 UV78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
259539 2003 UL79 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
259540 2003 UR79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259541 2003 UW83 18/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
259542 2003 UW86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259543 2003 US95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259544 2003 UN98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259545 2003 UQ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259546 2003 UX101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259547 2003 UW109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259548 2003 UZ121 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259549 2003 UL125 20/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259550 2003 UZ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259551 2003 UF135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259552 2003 UR139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259553 2003 UO144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
259554 2003 UE145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
259555 2003 UL147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259556 2003 UN148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
259557 2003 UF153 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259558 2003 UV155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259559 2003 UD158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259560 2003 UH158 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259561 2003 UG162 21/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259562 2003 UZ162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259563 2003 UD165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259564 2003 UX165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
259565 2003 UF167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259566 2003 UO170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259567 2003 UJ173 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259568 2003 UH177 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259569 2003 UC180 21/10/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259570 2003 UC181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259571 2003 UW184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259572 2003 UA185 21/10/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
259573 2003 UA186 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259574 2003 UT186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259575 2003 UF187 22/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259576 2003 UQ188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259577 2003 UK193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
259578 2003 UO197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
259579 2003 UH202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259580 2003 UQ208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259581 2003 UF211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259582 2003 UH214 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259583 2003 UT217 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259584 2003 UH218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259585 2003 UG220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259586 2003 UM220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259587 2003 UX229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
259588 2003 UF232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259589 2003 UV235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259590 2003 UA238 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259591 2003 UV244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
259592 2003 UX244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
259593 2003 UZ244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259594 2003 UM248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259595 2003 UX250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259596 2003 UZ259 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259597 2003 UQ268 28/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
259598 2003 UE270 23/10/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 730 m MPC · JPL
259599 2003 UO272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259600 2003 UU272 29/10/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259601 2003 UF274 30/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259602 2003 UO274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259603 2003 UZ276 30/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
259604 2003 UW279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259605 2003 UK280 27/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
259606 2003 UW282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259607 2003 UB283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
259608 2003 UW289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
259609 2003 UN291 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 890 m MPC · JPL
259610 2003 US296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
259611 2003 UU331 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
259612 2003 US367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259613 2003 UR375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259614 2003 UO380 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
259615 2003 VZ2 14/11/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
259616 2003 VC6 14/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259617 2003 VL6 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259618 2003 VA8 15/11/2003 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
259619 2003 VM11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259620 2003 WX 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
259621 2003 WY 16/11/2003 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
259622 2003 WU2 16/11/2003 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
259623 2003 WP16 18/11/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
259624 2003 WN20 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259625 2003 WS25 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259626 2003 WB29 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259627 2003 WU31 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
259628 2003 WM32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
259629 2003 WK33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259630 2003 WB34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
259631 2003 WF34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259632 2003 WZ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259633 2003 WB35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259634 2003 WF36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
259635 2003 WY38 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259636 2003 WV40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259637 2003 WY41 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259638 2003 WA42 20/11/2003 Needville Needville Obs. 920 m MPC · JPL
259639 2003 WF45 19/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259640 2003 WQ48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259641 2003 WG60 18/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
259642 2003 WS64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259643 2003 WB74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259644 2003 WH79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259645 2003 WJ81 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259646 2003 WB82 19/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
259647 2003 WX82 20/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
259648 2003 WR89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
259649 2003 WU92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259650 2003 WH103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259651 2003 WY103 21/11/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259652 2003 WL106 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259653 2003 WS114 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259654 2003 WC116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259655 2003 WX116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259656 2003 WH117 20/11/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
259657 2003 WY117 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259658 2003 WG118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259659 2003 WU124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259660 2003 WS129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259661 2003 WO131 21/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259662 2003 WG134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259663 2003 WE136 21/11/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
259664 2003 WH138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259665 2003 WW138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259666 2003 WU143 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259667 2003 WZ145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259668 2003 WM147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259669 2003 WZ162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259670 2003 WM164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
259671 2003 WW164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259672 2003 WL165 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
259673 2003 WR170 21/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259674 2003 WG182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
259675 2003 XF2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259676 2003 XK3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259677 2003 XC8 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259678 2003 XF8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259679 2003 XO10 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259680 2003 XC11 13/12/2003 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
259681 2003 XG13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
259682 2003 XV13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259683 2003 XE15 15/12/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,2 km MPC · JPL
259684 2003 XU16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259685 2003 XS18 15/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259686 2003 XY18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259687 2003 XA20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259688 2003 XN21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259689 2003 XW36 03/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259690 2003 XS38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259691 2003 YV2 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259692 2003 YG9 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259693 2003 YG11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259694 2003 YD17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259695 2003 YL17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259696 2003 YB20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259697 2003 YC21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259698 2003 YJ23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259699 2003 YY28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259700 2003 YD31 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259701 2003 YA33 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
259702 2003 YL34 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
259703 2003 YP34 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259704 2003 YX35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259705 2003 YO40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
259706 2003 YP42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259707 2003 YN43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259708 2003 YV44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259709 2003 YP47 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259710 2003 YH50 18/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
259711 2003 YL54 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259712 2003 YW55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259713 2003 YH60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259714 2003 YB62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259715 2003 YF62 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259716 2003 YN64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259717 2003 YS72 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259718 2003 YT73 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
259719 2003 YL75 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259720 2003 YV79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259721 2003 YC86 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259722 2003 YE87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259723 2003 YG87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259724 2003 YQ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259725 2003 YB90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259726 2003 YV93 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259727 2003 YC94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259728 2003 YM96 19/12/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
259729 2003 YN96 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259730 2003 YN97 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259731 2003 YK101 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
259732 2003 YS102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259733 2003 YR104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259734 2003 YK112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259735 2003 YU112 23/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
259736 2003 YP114 25/12/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
259737 2003 YB128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259738 2003 YC135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259739 2003 YT150 29/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259740 2003 YD152 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259741 2003 YF155 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
259742 2003 YU159 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259743 2003 YK162 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259744 2003 YT166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
259745 2003 YB168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259746 2003 YP168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259747 2003 YT168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259748 2003 YM170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
259749 2003 YR171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259750 2003 YG180 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259751 2003 YK181 25/12/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
259752 2003 YQ181 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
259753 2004 AY 05/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259754 2004 AZ3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259755 2004 AZ4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259756 2004 AU7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
259757 2004 AO8 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259758 2004 AY8 14/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
259759 2004 AJ9 14/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259760 2004 AF23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
259761 2004 BE1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259762 2004 BX2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259763 2004 BR4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259764 2004 BY4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259765 2004 BK5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259766 2004 BA6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259767 2004 BR7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259768 2004 BE12 16/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259769 2004 BV12 17/01/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
259770 2004 BL20 16/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259771 2004 BK21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259772 2004 BM21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259773 2004 BN21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
259774 2004 BU22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259775 2004 BN24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
259776 2004 BA27 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
259777 2004 BX27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259778 2004 BH31 18/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259779 2004 BB32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
259780 2004 BA35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259781 2004 BY36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259782 2004 BB40 21/01/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
259783 2004 BV40 21/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
259784 2004 BX41 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259785 2004 BR43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259786 2004 BJ46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259787 2004 BU49 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259788 2004 BX50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259789 2004 BB52 21/01/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
259790 2004 BH58 23/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259791 2004 BD59 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259792 2004 BK59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259793 2004 BM63 22/01/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
259794 2004 BU64 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259795 2004 BK65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259796 2004 BH68 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
259797 2004 BX69 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259798 2004 BT77 22/01/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259799 2004 BH78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259800 2004 BV79 24/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259801 2004 BR81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
259802 2004 BJ86 30/01/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
259803 2004 BH87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
259804 2004 BU95 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259805 2004 BW95 27/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
259806 2004 BL99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259807 2004 BT99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259808 2004 BZ99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
259809 2004 BZ100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
259810 2004 BQ105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
259811 2004 BO106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
259812 2004 BC108 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259813 2004 BK109 28/01/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
259814 2004 BT109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259815 2004 BN111 29/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
259816 2004 BS114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
259817 2004 BF117 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
259818 2004 BT117 28/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
259819 2004 BS120 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259820 2004 BJ140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259821 2004 BV143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259822 2004 CN2 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
259823 2004 CV3 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259824 2004 CK4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259825 2004 CL4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259826 2004 CJ8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259827 2004 CO9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259828 2004 CO14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259829 2004 CV16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
259830 2004 CO18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259831 2004 CD25 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
259832 2004 CE25 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259833 2004 CZ26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
259834 2004 CX30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259835 2004 CL31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259836 2004 CA33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259837 2004 CX39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
259838 2004 CC42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259839 2004 CF42 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259840 2004 CY43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
259841 2004 CS46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259842 2004 CC48 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
259843 2004 CW51 12/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259844 2004 CT52 13/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,9 km MPC · JPL
259845 2004 CN56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
259846 2004 CL59 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259847 2004 CC61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259848 2004 CA70 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259849 2004 CZ70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259850 2004 CR75 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259851 2004 CZ79 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
259852 2004 CC83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259853 2004 CO83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
259854 2004 CA86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259855 2004 CF86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259856 2004 CL86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
259857 2004 CP86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
259858 2004 CQ95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
259859 2004 CV96 12/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259860 2004 CZ96 13/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
259861 2004 CM98 14/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
259862 2004 CG103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259863 2004 CQ103 12/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
259864 2004 CJ104 13/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
259865 2004 CR105 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
259866 2004 CD108 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
259867 2004 CU113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
259868 2004 CM114 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259869 2004 CC117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
259870 2004 CY122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259871 2004 DP1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
259872 2004 DD5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259873 2004 DD9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259874 2004 DT13 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259875 2004 DT14 17/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259876 2004 DO15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259877 2004 DR15 17/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
259878 2004 DV15 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259879 2004 DW20 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259880 2004 DM21 17/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
259881 2004 DJ23 18/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
259882 2004 DN24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259883 2004 DK26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
259884 2004 DA28 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259885 2004 DV29 17/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
259886 2004 DX32 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259887 2004 DH34 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
259888 2004 DG36 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259889 2004 DD40 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
259890 2004 DZ41 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259891 2004 DJ47 19/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
259892 2004 DX47 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259893 2004 DJ52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259894 2004 DV52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
259895 2004 DT56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259896 2004 DN58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
259897 2004 DR58 23/02/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
259898 2004 DE66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259899 2004 DC74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259900 2004 DJ76 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
259901 2004 EL 11/03/2004 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
259902 2004 EH2 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
259903 2004 ES3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259904 2004 EL7 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259905 Vougeot 2004 EO9 14/03/2004 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
259906 2004 EG10 14/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
259907 2004 EH12 11/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
259908 2004 EW13 11/03/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
259909 2004 ES16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
259910 2004 ET16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
259911 2004 EF17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259912 2004 EV17 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
259913 2004 EG19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
259914 2004 EW22 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
259915 2004 EP23 15/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
259916 2004 ES23 15/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
259917 2004 EJ24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
259918 2004 EO24 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
259919 2004 EG25 10/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259920 2004 EZ25 13/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
259921 2004 EW29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
259922 2004 EV32 15/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259923 2004 EB33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
259924 2004 EE33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
259925 2004 EV34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259926 2004 EK35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259927 2004 EL36 13/03/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
259928 2004 EM38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
259929 2004 EY38 14/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
259930 2004 EE39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
259931 2004 EH41 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
259932 2004 EN41 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259933 2004 ES41 15/03/2004 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
259934 2004 EQ44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259935 2004 EB45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
259936 2004 ES48 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259937 2004 EW49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259938 2004 EG50 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
259939 2004 EP50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
259940 2004 EJ53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
259941 2004 EQ55 14/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
259942 2004 ER55 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
259943 2004 ET55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
259944 2004 EC60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
259945 2004 EC61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
259946 2004 ER62 13/03/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
259947 2004 EG64 14/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
259948 2004 EC67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
259949 2004 EO68 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259950 2004 EC70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
259951 2004 EK71 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
259952 2004 EU73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
259953 2004 EB74 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
259954 2004 EE74 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
259955 2004 EH75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259956 2004 EN75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259957 2004 ES82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
259958 2004 ER84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259959 2004 EQ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259960 2004 EW94 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
259961 2004 EF95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259962 2004 EB103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
259963 2004 FX 16/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
259964 2004 FG14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
259965 2004 FS15 19/03/2004 Siding Spring Siding Spring Obs. 780 m MPC · JPL
259966 2004 FV20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259967 2004 FE24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259968 2004 FO28 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259969 2004 FQ28 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
259970 2004 FT28 26/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
259971 2004 FB30 17/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
259972 2004 FC30 18/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
259973 2004 FO30 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
259974 2004 FU31 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259975 2004 FK33 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
259976 2004 FN33 16/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
259977 2004 FH34 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
259978 2004 FF35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
259979 2004 FA38 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259980 2004 FB41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
259981 2004 FM42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
259982 2004 FP47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259983 2004 FO49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
259984 2004 FZ61 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
259985 2004 FA64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
259986 2004 FO64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
259987 2004 FY65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
259988 2004 FY67 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
259989 2004 FG68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
259990 2004 FX69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
259991 2004 FO71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
259992 2004 FL82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
259993 2004 FP82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
259994 2004 FA83 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
259995 2004 FM95 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
259996 2004 FT96 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
259997 2004 FX108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
259998 2004 FM109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
259999 2004 FO109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
260000 2004 FB112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001