Danh sách tiểu hành tinh/309001–310000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309001 2006 UG49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309002 2006 UG50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309003 2006 UL51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309004 2006 UR57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309005 2006 UW73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309006 2006 UC77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309007 2006 UL77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309008 2006 UM78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309009 2006 UZ80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309010 2006 UB82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309011 2006 UE83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309012 2006 UG83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309013 2006 UM90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309014 2006 UQ90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309015 2006 UZ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309016 2006 UH103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309017 2006 UC111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309018 2006 US112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309019 2006 UO113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309020 2006 UY116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309021 2006 UU119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309022 2006 UM124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309023 2006 UH130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309024 2006 UO130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309025 2006 UQ133 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309026 2006 UA134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309027 2006 UD140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309028 2006 UR146 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309029 2006 UP154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309030 2006 UZ155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309031 2006 UH160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309032 2006 UT172 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309033 2006 UF176 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
309034 2006 UJ177 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309035 2006 UV187 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309036 2006 UH189 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309037 2006 UR197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309038 2006 UL198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309039 2006 UL216 29/10/2006 Kitami K. Endate 1,6 km MPC · JPL
309040 2006 UK218 30/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
309041 2006 UR221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309042 2006 UR234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309043 2006 UW241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309044 2006 UB246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309045 2006 UH247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309046 2006 UY253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309047 2006 UB254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309048 2006 UG256 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
309049 2006 UV256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309050 2006 UB257 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309051 2006 UW259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309052 2006 UU267 27/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309053 2006 UM272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
309054 2006 UY273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309055 2006 UX274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309056 2006 US282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309057 2006 UC284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309058 2006 UM284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309059 2006 UO284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309060 2006 UM286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309061 2006 UH320 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
309062 2006 UR324 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309063 2006 UU331 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
309064 2006 US335 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
309065 2006 UZ338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309066 2006 UZ358 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309067 2006 UB359 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309068 2006 US360 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309069 2006 VX5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
309070 2006 VW6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309071 2006 VM7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309072 2006 VT10 11/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309073 2006 VP22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309074 2006 VH23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309075 2006 VC24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309076 2006 VA34 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309077 2006 VB42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
309078 2006 VC46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309079 2006 VB52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309080 2006 VD56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309081 2006 VE57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309082 2006 VL65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309083 2006 VR65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309084 2006 VD72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309085 2006 VU72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
309086 2006 VF74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309087 2006 VR75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309088 2006 VB84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309089 2006 VQ92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309090 2006 VW95 14/11/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
309091 2006 VC106 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309092 2006 VY122 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
309093 2006 VA124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309094 2006 VW138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309095 2006 VL139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309096 2006 VT169 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309097 2006 VE170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309098 2006 VB172 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
309099 2006 WC 16/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
309100 2006 WS11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309101 2006 WW42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309102 2006 WP56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309103 2006 WR63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
309104 2006 WF71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309105 2006 WK73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309106 2006 WZ83 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309107 2006 WR85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
309108 2006 WZ88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309109 2006 WM93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309110 2006 WW104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309111 2006 WR113 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309112 2006 WW118 21/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309113 2006 WP120 21/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
309114 2006 WZ122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309115 2006 WX127 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
309116 2006 WT128 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309117 2006 WT138 19/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309118 2006 WQ149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309119 2006 WN153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309120 2006 WL174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309121 2006 WW177 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309122 2006 WQ178 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309123 2006 WH187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
309124 2006 WM203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
309125 2006 WY203 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309126 2006 XF7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309127 2006 XR9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309128 2006 XY18 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309129 2006 XM24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309130 2006 XU25 12/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309131 2006 XG28 13/12/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
309132 2006 XP31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309133 2006 XU34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309134 2006 XB35 11/12/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
309135 2006 XT37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
309136 2006 XQ38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309137 2006 XJ42 12/12/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
309138 2006 XY42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309139 2006 XQ51 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 39 km MPC · JPL
309140 2006 XY54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
309141 2006 XE59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309142 2006 XF60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309143 2006 XP66 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
309144 2006 YH4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309145 2006 YR6 19/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,9 km MPC · JPL
309146 2006 YQ7 20/12/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
309147 2006 YD13 23/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
309148 2006 YY16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309149 2006 YR27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309150 2006 YM37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309151 2006 YB38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309152 2006 YW51 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309153 2006 YW55 26/12/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309154 2007 AF4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
309155 2007 AR4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
309156 2007 AS4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309157 2007 AW7 09/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309158 2007 AV9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309159 2007 AD17 15/01/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
309160 2007 AQ18 10/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309161 2007 AW20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
309162 2007 AZ27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309163 2007 AQ29 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309164 2007 BX4 17/01/2007 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
309165 2007 BO7 17/01/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
309166 2007 BA8 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
309167 2007 BD18 17/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
309168 2007 BC21 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
309169 2007 BL21 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309170 2007 BT22 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309171 2007 BZ31 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309172 2007 BN49 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309173 2007 BQ60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
309174 2007 BS64 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309175 2007 BK68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309176 2007 BF75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309177 2007 CM3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309178 2007 CV5 08/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
309179 2007 CZ6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309180 2007 CU9 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
309181 2007 CF20 06/02/2007 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
309182 2007 CL20 06/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
309183 2007 CE47 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
309184 2007 CG52 09/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
309185 2007 CH60 10/02/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
309186 2007 CK62 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
309187 2007 DJ13 16/02/2007 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
309188 2007 DV60 23/02/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
309189 2007 DR64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309190 2007 DZ79 23/02/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
309191 2007 EZ30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
309192 2007 EN47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309193 2007 ET66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309194 2007 EF74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309195 2007 ED94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309196 2007 EY129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
309197 2007 ED151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309198 2007 ES196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309199 2007 EZ199 10/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
309200 2007 EY211 08/03/2007 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309201 2007 EU215 12/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309202 2007 FB2 16/03/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
309203 2007 GG 07/04/2007 Mauna Kea D. J. Tholen AMO 1,1 km MPC · JPL
309204 2007 GF25 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
309205 2007 GV27 11/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309206 2007 GE32 14/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
309207 2007 GP71 15/04/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
309208 2007 HZ14 22/04/2007 Ottmarsheim C. Rinner 890 m MPC · JPL
309209 2007 HN15 19/04/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
309210 2007 HS28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309211 2007 HJ81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309212 2007 JS9 10/05/2007 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
309213 2007 JQ22 11/05/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309214 2007 LL 08/06/2007 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
309215 2007 LN18 14/06/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
309216 2007 MG24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
309217 2007 NF6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
309218 2007 OE7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
309219 2007 PV10 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
309220 2007 PV12 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
309221 2007 PO20 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
309222 2007 PU21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
309223 2007 PX21 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
309224 2007 PD33 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309225 2007 PC40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309226 2007 PF44 14/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
309227 Tsukiko 2007 QC 16/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 660 m MPC · JPL
309228 2007 QM1 16/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 790 m MPC · JPL
309229 2007 QO2 18/08/2007 Gaisberg R. Gierlinger 750 m MPC · JPL
309230 2007 QY6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
309231 2007 QT9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
309232 2007 QV9 22/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
309233 2007 QE11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309234 2007 QB16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309235 2007 QB18 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309236 2007 RW 03/09/2007 Eskridge G. Hug 890 m MPC · JPL
309237 2007 RB2 04/09/2007 Junk Bond D. Healy 960 m MPC · JPL
309238 2007 RV10 11/09/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
309239 2007 RW10 09/09/2007 Palomar Palomar Obs. 212 km MPC · JPL
309240 2007 RR11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
309241 2007 RC17 13/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309242 2007 RN24 04/09/2007 Antares ARO 890 m MPC · JPL
309243 2007 RM28 04/09/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
309244 2007 RU28 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309245 2007 RJ29 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309246 2007 RG32 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309247 2007 RQ32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309248 2007 RL33 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309249 2007 RP38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
309250 2007 RZ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
309251 2007 RW39 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
309252 2007 RT41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
309253 2007 RC42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309254 2007 RL44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309255 2007 RD52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309256 2007 RH53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309257 2007 RC58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
309258 2007 RX68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309259 2007 RA69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309260 2007 RE83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309261 2007 RK93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309262 2007 RZ93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
309263 2007 RZ94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
309264 2007 RA95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309265 2007 RD98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
309266 2007 RT102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309267 2007 RV102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
309268 2007 RX102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309269 2007 RM109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309270 2007 RW113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309271 2007 RN116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309272 2007 RW119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
309273 2007 RD128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309274 2007 RB133 15/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309275 2007 RF134 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309276 2007 RE136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309277 2007 RX138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 760 m MPC · JPL
309278 2007 RZ139 13/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
309279 2007 RQ141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
309280 2007 RC144 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
309281 2007 RL149 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309282 2007 RM157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
309283 2007 RE158 12/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
309284 2007 RG158 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309285 2007 RO195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
309286 2007 RV202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309287 2007 RF206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309288 2007 RX208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309289 2007 RP209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309290 2007 RB219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309291 2007 RP221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309292 2007 RM222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
309293 2007 RF226 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
309294 2007 RB227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309295 Hourenzhi 2007 RX228 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
309296 2007 RP232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 960 m MPC · JPL
309297 2007 RU235 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309298 2007 RJ239 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
309299 2007 RJ240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309300 2007 RF242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309301 2007 RO242 15/09/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
309302 2007 RL243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
309303 2007 RV246 12/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
309304 2007 RU254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
309305 2007 RN261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
309306 2007 RE269 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309307 2007 RG269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309308 2007 RH284 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309309 2007 RQ284 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309310 2007 RJ286 03/09/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
309311 2007 RZ286 05/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
309312 2007 RA287 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309313 2007 RG290 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309314 2007 RB294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309315 2007 RK310 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
309316 2007 RD311 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309317 2007 RF311 05/09/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
309318 2007 RR315 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309319 2007 SO 17/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
309320 2007 SZ 17/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
309321 2007 SC3 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309322 2007 SQ4 20/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 760 m MPC · JPL
309323 2007 SZ4 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
309324 2007 SA5 18/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309325 2007 SF6 21/09/2007 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 1,4 km MPC · JPL
309326 2007 SV6 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
309327 2007 SL8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309328 2007 SB9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309329 2007 SS10 20/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309330 2007 ST11 23/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,0 km MPC · JPL
309331 2007 SZ16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
309332 2007 SQ18 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309333 2007 SH23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309334 2007 TJ2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309335 2007 TJ5 05/10/2007 La Cañada J. Lacruz 690 m MPC · JPL
309336 2007 TO5 06/10/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
309337 2007 TR5 06/10/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
309338 2007 TT5 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
309339 2007 TA6 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309340 2007 TR10 06/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
309341 2007 TS10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
309342 2007 TM21 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 830 m MPC · JPL
309343 2007 TO25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309344 2007 TZ26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309345 2007 TP31 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309346 2007 TR44 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309347 2007 TU44 07/10/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
309348 2007 TH49 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
309349 2007 TP51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
309350 2007 TA52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309351 2007 TH53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
309352 2007 TN53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309353 2007 TH56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309354 2007 TD60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309355 2007 TZ66 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
309356 2007 TO67 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309357 2007 TJ69 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 680 m MPC · JPL
309358 2007 TZ69 10/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
309359 2007 TG72 14/10/2007 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
309360 2007 TL74 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
309361 2007 TR75 04/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
309362 2007 TL89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309363 2007 TQ89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309364 2007 TC95 07/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
309365 2007 TO97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
309366 2007 TF98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
309367 2007 TX102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
309368 2007 TG104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309369 2007 TK104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309370 2007 TN108 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309371 2007 TZ112 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309372 2007 TK113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
309373 2007 TW113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
309374 2007 TL114 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309375 2007 TO114 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
309376 2007 TK126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309377 2007 TT126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309378 2007 TG131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309379 2007 TK131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309380 2007 TG132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309381 2007 TJ134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309382 2007 TE138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309383 2007 TD147 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
309384 2007 TF148 07/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
309385 2007 TU148 08/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309386 2007 TC150 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
309387 2007 TH150 09/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
309388 2007 TK152 09/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
309389 2007 TE170 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
309390 2007 TL170 12/10/2007 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
309391 2007 TO185 13/10/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
309392 2007 TB186 13/10/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
309393 2007 TG186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309394 2007 TB194 07/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
309395 2007 TK201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309396 2007 TR202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309397 2007 TA218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309398 2007 TK218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309399 2007 TZ221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309400 2007 TR230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309401 2007 TW237 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309402 2007 TG240 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309403 2007 TF253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309404 2007 TG258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309405 2007 TG262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309406 2007 TG275 11/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309407 2007 TC280 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309408 2007 TN280 07/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
309409 2007 TG289 11/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309410 2007 TH292 13/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309411 2007 TB303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309412 2007 TV317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309413 2007 TN322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309414 2007 TQ332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309415 2007 TE338 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309416 2007 TX356 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309417 2007 TD359 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309418 2007 TC364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309419 2007 TM365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309420 2007 TD366 09/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309421 2007 TJ367 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309422 2007 TQ382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309423 2007 TS382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309424 2007 TW385 15/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309425 2007 TH394 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309426 2007 TX412 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,0 km MPC · JPL
309427 2007 TL419 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309428 2007 TQ422 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309429 2007 TJ426 09/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
309430 2007 TA446 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309431 2007 TP446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309432 2007 TR448 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309433 2007 UU5 19/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
309434 2007 UP14 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
309435 2007 UC20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309436 2007 UV20 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309437 2007 UR24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309438 2007 UK25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309439 2007 UA31 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309440 2007 UR38 20/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309441 2007 US48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309442 2007 UT52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309443 2007 UT54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309444 2007 UK57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309445 2007 UF60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309446 2007 UK71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
309447 2007 UU75 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309448 2007 UA90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309449 2007 UC97 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309450 2007 UC99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309451 2007 UX99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309452 2007 UM104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309453 2007 UX104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309454 2007 UM115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309455 2007 UE132 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
309456 2007 UC133 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309457 2007 UD137 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309458 2007 UF137 18/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
309459 2007 UG142 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309460 2007 VC 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
309461 2007 VA7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309462 2007 VZ7 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
309463 2007 VK10 03/11/2007 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
309464 2007 VY18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309465 2007 VC28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309466 2007 VO42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309467 2007 VA53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309468 2007 VB65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
309469 2007 VJ65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309470 2007 VY73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309471 2007 VL76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309472 2007 VE91 07/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 940 m MPC · JPL
309473 2007 VD96 09/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 860 m MPC · JPL
309474 2007 VO102 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,9 km MPC · JPL
309475 2007 VQ105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309476 2007 VU109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309477 2007 VU112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309478 2007 VD113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309479 2007 VR116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309480 2007 VP118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309481 2007 VC144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309482 2007 VE148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309483 2007 VK152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309484 2007 VF164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309485 2007 VG198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309486 2007 VP202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309487 2007 VP207 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309488 2007 VP208 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309489 2007 VL237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309490 2007 VE239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309491 2007 VR250 08/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
309492 2007 VS266 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
309493 2007 VT269 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
309494 2007 VR274 13/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309495 2007 VR290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309496 2007 VU294 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309497 2007 VV299 12/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309498 2007 VC306 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309499 2007 VG307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309500 2007 VP308 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309501 2007 VN310 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
309502 2007 VG312 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309503 2007 VP319 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309504 2007 VD323 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309505 2007 VU328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309506 2007 VK330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309507 2007 VG331 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309508 2007 VR334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309509 2007 WM7 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
309510 2007 WU18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309511 2007 WK20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309512 2007 WR20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
309513 2007 WU27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309514 2007 WD59 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309515 2007 XR1 03/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309516 2007 XZ2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309517 2007 XA3 02/12/2007 Lulin LUSS 2,5 km MPC · JPL
309518 2007 XK4 03/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
309519 2007 XZ5 04/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309520 2007 XN8 22/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
309521 2007 XE17 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309522 2007 XX17 11/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
309523 2007 XB21 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,6 km MPC · JPL
309524 2007 XG24 15/12/2007 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
309525 2007 XA26 15/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
309526 2007 XJ28 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309527 2007 XJ32 15/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309528 2007 XA40 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
309529 2007 XR40 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
309530 2007 XN41 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
309531 2007 XO41 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309532 2007 XO46 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309533 2007 YC8 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309534 2007 YK8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309535 2007 YW12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309536 2007 YJ16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309537 2007 YT20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309538 2007 YU20 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
309539 2007 YJ23 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309540 2007 YK23 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309541 2007 YA28 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309542 2007 YL31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309543 2007 YG34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309544 2007 YE36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309545 2007 YV36 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309546 2007 YR37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309547 2007 YL41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309548 2007 YZ42 30/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309549 2007 YS46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309550 2007 YB47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309551 2007 YR48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309552 2007 YA55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309553 2007 YH55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309554 2007 YP55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309555 2007 YM58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309556 2007 YZ59 29/12/2007 Mayhill A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
309557 2007 YB61 31/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309558 2007 YN71 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309559 2007 YM74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309560 2008 AQ 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309561 2008 AW1 08/01/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
309562 2008 AM4 09/01/2008 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
309563 2008 AX11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309564 2008 AL16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309565 2008 AZ25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309566 2008 AV32 14/01/2008 Costitx Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
309567 2008 AH36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309568 2008 AX39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309569 2008 AG41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309570 2008 AE44 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309571 2008 AU53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309572 2008 AC57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309573 2008 AM58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309574 2008 AO61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309575 2008 AY68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309576 2008 AC78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309577 2008 AV81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
309578 2008 AQ83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309579 2008 AC88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309580 2008 AS93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309581 2008 AG95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309582 2008 AZ98 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309583 2008 AM101 15/01/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
309584 2008 AR103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309585 2008 AQ105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309586 2008 AW110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
309587 2008 AJ112 14/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
309588 2008 AR114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309589 2008 AH118 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309590 2008 AT129 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309591 2008 AO135 11/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309592 2008 AX135 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
309593 2008 AF136 12/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
309594 2008 AE137 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309595 2008 BY4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309596 2008 BD6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309597 2008 BK11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309598 2008 BM17 30/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309599 2008 BH19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309600 2008 BD20 30/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309601 2008 BN24 31/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309602 2008 BR25 30/01/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
309603 2008 BK26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309604 2008 BQ28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309605 2008 BY29 30/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
309606 2008 BJ32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309607 2008 BV34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309608 2008 BG37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309609 2008 BZ39 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
309610 2008 BH42 31/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309611 2008 BK44 10/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
309612 2008 BV45 31/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309613 2008 BT46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309614 2008 CV6 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309615 2008 CV9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309616 2008 CE23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309617 2008 CH23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
309618 2008 CK25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309619 2008 CM25 01/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309620 2008 CQ50 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309621 2008 CJ56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309622 2008 CJ68 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
309623 2008 CM71 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309624 2008 CN79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309625 2008 CA85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309626 2008 CV88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309627 2008 CD98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309628 2008 CB99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309629 2008 CN100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309630 2008 CP121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309631 2008 CO128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309632 2008 CO134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309633 2008 CH152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309634 2008 CY156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309635 2008 CD165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309636 2008 CO165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309637 2008 CD177 11/02/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
309638 2008 CL178 06/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
309639 2008 CE180 09/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309640 2008 CL182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
309641 2008 CC192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309642 2008 CR195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309643 2008 CS195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309644 2008 CN199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309645 2008 CA202 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309646 2008 CA212 07/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
309647 2008 CZ213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309648 2008 DR7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
309649 2008 DJ9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309650 2008 DF20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309651 2008 DC21 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309652 2008 DP23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309653 2008 DS29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309654 2008 DP55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309655 2008 DT58 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309656 2008 DH61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309657 2008 DO66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309658 2008 DM67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309659 2008 DV80 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309660 2008 DL85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309661 2008 DR85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309662 2008 EE 01/03/2008 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
309663 2008 EO14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309664 2008 EE23 03/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309665 2008 EP23 03/03/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
309666 2008 EK38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309667 2008 EA39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
309668 2008 ET40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309669 2008 EE41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309670 2008 EP41 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309671 2008 EN49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309672 2008 EA53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
309673 2008 EE86 07/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309674 2008 EN88 11/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309675 2008 EV90 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
309676 2008 ET95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309677 2008 EO99 05/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
309678 2008 ER103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309679 2008 EG108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
309680 2008 EU108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309681 2008 ES111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
309682 2008 ES137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309683 2008 ET147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309684 2008 ET148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
309685 2008 EK153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
309686 2008 EF167 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
309687 2008 EZ168 13/03/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
309688 2008 FD3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309689 2008 FB4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309690 2008 FT13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309691 2008 FO15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309692 2008 FE19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309693 2008 FU35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
309694 2008 FJ45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309695 2008 FZ51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
309696 2008 FA65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
309697 2008 FM79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309698 2008 FS87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309699 2008 FG91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309700 2008 FP98 30/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309701 2008 FX99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309702 2008 FN115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
309703 2008 FM118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309704 Baruffetti 2008 FD131 29/03/2008 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,6 km MPC · JPL
309705 2008 FR137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309706 Avila 2008 GP 03/04/2008 La Cañada J. Lacruz 7,5 km MPC · JPL
309707 2008 GC1 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21 km MPC · JPL
309708 2008 GP2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
309709 2008 GE3 07/04/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 4,4 km MPC · JPL
309710 2008 GQ12 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
309711 2008 GV29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309712 2008 GL61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
309713 2008 GY64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309714 2008 GF111 13/04/2008 Dauban F. Kugel 5,4 km MPC · JPL
309715 2008 GL114 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
309716 2008 GO114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309717 2008 GS115 11/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
309718 2008 GM122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309719 2008 GQ129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309720 2008 GP136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
309721 2008 GU140 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
309722 2008 GT145 11/04/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
309723 2008 HJ6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
309724 2008 HC18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
309725 2008 HL67 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
309726 2008 HZ68 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
309727 2008 HW69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
309728 2008 JF 01/05/2008 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
309729 2008 JU23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309730 2008 KJ39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309731 2008 LX15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
309732 2008 QD35 30/08/2008 Charleston ARO 4,2 km MPC · JPL
309733 2008 RK4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
309734 2008 RW27 01/09/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
309735 2008 RK50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
309736 2008 SV200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309737 2008 SJ236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
309738 2008 TW22 01/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
309739 2008 TB158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
309740 2008 UK2 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309741 2008 UZ6 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 32 km MPC · JPL
309742 2008 UC121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
309743 2008 UA172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
309744 2008 UL199 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309745 2008 UE268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
309746 2008 UC294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
309747 2008 UL309 30/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
309748 2008 UM316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309749 2008 UF356 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309750 2008 VR2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
309751 2008 VK4 06/11/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309752 2008 VG6 01/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309753 2008 VT38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
309754 2008 WS72 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
309755 2008 WN87 12/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309756 2008 WO121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
309757 2008 WN129 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309758 2008 XW47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309759 2008 XR49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309760 2008 XF56 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
309761 2008 YQ4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
309762 2008 YN5 22/12/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 770 m MPC · JPL
309763 2008 YJ15 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309764 2008 YM35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309765 2008 YN54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
309766 2008 YR54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
309767 2008 YU64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309768 2008 YQ65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309769 2008 YL68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
309770 2008 YG80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
309771 2008 YU80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309772 2008 YD98 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
309773 2008 YC99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309774 2008 YH119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309775 2008 YD125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309776 2008 YH125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309777 2008 YN133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309778 2008 YG139 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309779 2008 YN140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309780 2008 YU140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309781 2008 YC154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
309782 2008 YY154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
309783 2008 YN159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
309784 2008 YD161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
309785 2008 YJ163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
309786 2008 YM165 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309787 2008 YB166 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
309788 2009 AE15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309789 2009 AL22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309790 2009 AS28 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309791 2009 AZ33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
309792 2009 AF40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309793 2009 AG47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
309794 2009 AN50 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309795 2009 BE32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309796 2009 BN36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309797 2009 BN38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309798 2009 BL40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309799 2009 BT41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309800 2009 BP44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309801 2009 BO48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309802 2009 BH65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309803 2009 BL70 25/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309804 2009 BN77 25/01/2009 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
309805 2009 BO78 30/01/2009 Dauban F. Kugel 690 m MPC · JPL
309806 2009 BQ81 28/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
309807 2009 BP85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309808 2009 BY85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309809 2009 BP87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309810 2009 BV89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309811 2009 BY91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
309812 2009 BT94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
309813 2009 BL96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
309814 2009 BE98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309815 2009 BF98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
309816 2009 BE105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309817 2009 BU105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309818 2009 BY107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309819 2009 BS119 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309820 2009 BD130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309821 2009 BB134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309822 2009 BX138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
309823 2009 BK143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309824 2009 BQ147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
309825 2009 BM157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309826 2009 BO157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309827 2009 BG158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309828 2009 BU158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309829 2009 BF165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309830 2009 BY172 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
309831 2009 BW174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309832 2009 BM177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309833 2009 BM182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
309834 2009 BT184 18/01/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
309835 2009 BT188 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309836 2009 CK2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
309837 2009 CC17 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
309838 2009 CG20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309839 2009 CT21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309840 2009 CV25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309841 2009 CL28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
309842 2009 CS39 15/02/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
309843 2009 CV39 14/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
309844 2009 CR43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309845 2009 CH47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309846 2009 CD50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
309847 2009 CZ59 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309848 2009 DT3 17/02/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
309849 2009 DR5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,2 km MPC · JPL
309850 2009 DU6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
309851 2009 DB17 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
309852 2009 DS31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309853 2009 DX32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
309854 2009 DF35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
309855 2009 DF39 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
309856 2009 DX40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
309857 2009 DT41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
309858 2009 DT46 28/02/2009 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
309859 2009 DM54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309860 2009 DJ55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309861 2009 DL56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309862 2009 DE64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309863 2009 DC66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
309864 2009 DP72 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309865 2009 DY72 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309866 2009 DK74 26/02/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
309867 2009 DE80 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
309868 2009 DU80 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309869 2009 DB89 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309870 2009 DR92 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309871 2009 DY94 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309872 2009 DB95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309873 2009 DY95 25/02/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
309874 2009 DH104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309875 2009 DJ105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
309876 2009 DL116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309877 2009 DH118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309878 2009 DP121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309879 2009 DR121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309880 2009 DD123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309881 2009 DC124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309882 2009 DV127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309883 2009 DJ128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309884 2009 DE129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
309885 2009 DB131 27/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309886 2009 DA132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309887 2009 DT133 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309888 2009 DU133 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309889 2009 DH138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309890 2009 DA139 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
309891 2009 DR139 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309892 2009 DF140 19/02/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309893 2009 DH140 20/02/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309894 2009 DP140 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
309895 2009 DG141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309896 2009 DR141 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309897 2009 EM2 03/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
309898 2009 EO3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
309899 2009 EK4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
309900 2009 EQ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309901 2009 EV19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309902 2009 EF21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
309903 2009 EZ21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
309904 2009 ER24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309905 2009 ET25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
309906 2009 EL27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309907 2009 ET28 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
309908 2009 EA29 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
309909 2009 EN29 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309910 2009 EE30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
309911 2009 FG2 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309912 2009 FX6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309913 2009 FX11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309914 2009 FM14 19/03/2009 Celbridge D. McDonald 1,5 km MPC · JPL
309915 2009 FP14 20/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 980 m MPC · JPL
309916 2009 FQ14 20/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
309917 Sefyani 2009 FS14 20/03/2009 Vicques M. Ory 1,7 km MPC · JPL
309918 2009 FF16 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309919 2009 FP19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
309920 2009 FS24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
309921 2009 FX24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
309922 2009 FE33 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309923 2009 FT34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
309924 2009 FU34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309925 2009 FN35 21/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
309926 2009 FJ37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309927 2009 FS38 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
309928 2009 FL42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309929 2009 FG52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309930 2009 FY52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309931 2009 FP61 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309932 2009 FK62 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
309933 2009 FQ62 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
309934 2009 FS62 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
309935 2009 FF65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
309936 2009 FA66 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309937 2009 FB67 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
309938 2009 FC71 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
309939 2009 FM72 18/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309940 2009 FN72 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
309941 2009 FG73 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
309942 2009 FM73 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309943 2009 FO73 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
309944 2009 FX74 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309945 2009 FJ75 18/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
309946 2009 FL76 27/03/2009 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
309947 2009 GD1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,1 km MPC · JPL
309948 2009 GL2 14/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
309949 2009 GD3 14/04/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309950 2009 GQ5 01/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
309951 2009 HV1 17/04/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309952 2009 HZ2 16/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
309953 2009 HB5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
309954 2009 HP5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
309955 2009 HV5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309956 2009 HK9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
309957 2009 HF14 17/04/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
309958 2009 HH14 17/04/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
309959 2009 HJ22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309960 2009 HK23 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
309961 2009 HB25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309962 2009 HO30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309963 2009 HV30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309964 2009 HH32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309965 2009 HK35 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309966 2009 HN38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309967 2009 HZ39 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309968 2009 HW42 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
309969 2009 HF44 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309970 2009 HR44 21/04/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
309971 2009 HW48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309972 2009 HH49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
309973 2009 HO54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
309974 2009 HY57 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309975 2009 HZ59 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
309976 2009 HM60 21/04/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
309977 2009 HO61 17/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
309978 2009 HG64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
309979 2009 HU71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
309980 2009 HX71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
309981 2009 HJ72 26/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
309982 2009 HX73 19/04/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
309983 2009 HB74 20/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
309984 2009 HZ82 26/04/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
309985 2009 HF83 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309986 2009 HP85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
309987 2009 HQ85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
309988 2009 HC87 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
309989 2009 HB92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309990 2009 HC94 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
309991 2009 HW94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
309992 2009 HQ95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309993 2009 HY95 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
309994 2009 HV97 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
309995 2009 HD100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
309996 2009 HF100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
309997 2009 HK101 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
309998 2009 HO101 18/04/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
309999 2009 HO103 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310000 2009 HD106 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001