Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/207001–208000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207001 2004 TY222 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
207002 2004 TM234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207003 2004 TO269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
207004 2004 TS269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207005 2004 TG273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207006 2004 TC274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207007 2004 TE277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
207008 2004 TY282 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
207009 2004 TT286 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207010 2004 TQ319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207011 2004 TY320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207012 2004 TB325 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207013 2004 TC354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
207014 2004 UQ8 21/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
207015 2004 VE2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
207016 2004 VZ5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207017 2004 VB6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207018 2004 VH8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
207019 2004 VY12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
207020 2004 VX14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
207021 2004 VQ23 05/11/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
207022 2004 VQ28 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207023 2004 VS46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207024 2004 VX47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
207025 2004 VT57 07/11/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
207026 2004 VV57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207027 2004 VD59 09/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207028 2004 VN60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
207029 2004 VV63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207030 2004 VH77 12/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
207031 2004 VG81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207032 2004 VN86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207033 2004 WW1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
207034 2004 WM2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
207035 2004 WR5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207036 2004 XU2 02/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207037 2004 XA6 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207038 2004 XN8 02/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
207039 2004 XW8 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207040 2004 XV10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207041 2004 XX17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207042 2004 XH24 09/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207043 2004 XP24 09/12/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
207044 2004 XT27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207045 2004 XA31 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207046 2004 XM31 09/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
207047 2004 XP36 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
207048 2004 XF40 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207049 2004 XJ44 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
207050 2004 XV50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
207051 2004 XY50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
207052 2004 XK53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207053 2004 XR58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207054 2004 XF63 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207055 2004 XL64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207056 2004 XC68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207057 2004 XF74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207058 2004 XP74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207059 2004 XU77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207060 2004 XX83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207061 2004 XA84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207062 2004 XD86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207063 2004 XD98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207064 2004 XS99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207065 2004 XX103 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207066 2004 XV104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207067 2004 XW109 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
207068 2004 XG110 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207069 2004 XH112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207070 2004 XE114 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207071 2004 XY118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207072 2004 XX120 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207073 2004 XR126 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207074 2004 XJ128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207075 2004 XV131 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207076 2004 XS132 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207077 2004 XP140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207078 2004 XH141 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207079 2004 XQ143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207080 2004 XR147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207081 2004 XZ147 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207082 2004 XZ160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207083 2004 XA164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
207084 2004 XY165 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207085 2004 XW166 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207086 2004 XQ171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207087 2004 YX11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207088 2004 YV13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207089 2004 YS17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207090 2004 YW20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
207091 2005 AQ1 01/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207092 2005 AH4 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207093 2005 AU4 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207094 2005 AH5 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207095 2005 AR6 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207096 2005 AT6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207097 2005 AG7 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207098 2005 AY7 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207099 2005 AS10 06/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
207100 2005 AK11 01/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207101 2005 AP14 01/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207102 2005 AS20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207103 2005 AZ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207104 2005 AP23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
207105 2005 AG24 07/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
207106 2005 AS24 07/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207107 2005 AT24 07/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
207108 2005 AZ26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207109 Stürmenchopf 2005 AA27 11/01/2005 Vicques M. Ory 1,4 km MPC · JPL
207110 2005 AX29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
207111 2005 AS30 09/01/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,0 km MPC · JPL
207112 2005 AM34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
207113 2005 AS34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207114 2005 AZ34 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207115 2005 AH37 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
207116 2005 AD43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207117 2005 AP43 15/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207118 2005 AQ48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207119 2005 AJ50 13/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207120 2005 AD55 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207121 2005 AT58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207122 2005 AA59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207123 2005 AY61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
207124 2005 AB62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207125 2005 AX68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207126 2005 AD69 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207127 2005 AK69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207128 2005 AJ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207129 2005 AV74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207130 2005 BW 16/01/2005 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 1,5 km MPC · JPL
207131 2005 BM4 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
207132 2005 BU5 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207133 2005 BE6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207134 2005 BO7 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
207135 2005 BX7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
207136 2005 BN11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207137 2005 BC16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207138 2005 BO17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207139 2005 BL20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
207140 2005 BY24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207141 2005 BL27 17/01/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
207142 2005 BM29 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207143 2005 CH5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207144 2005 CT12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207145 2005 CT13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207146 2005 CB15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207147 2005 CV16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
207148 2005 CH17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207149 2005 CA18 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207150 2005 CV19 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
207151 2005 CB21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207152 2005 CT21 02/02/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
207153 2005 CF25 04/02/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
207154 2005 CQ25 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207155 2005 CN26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207156 2005 CD27 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207157 2005 CL28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207158 2005 CF34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207159 2005 CT36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207160 2005 CQ38 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
207161 2005 CT43 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207162 2005 CH47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207163 2005 CW47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207164 2005 CY47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207165 2005 CZ47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207166 2005 CV50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207167 2005 CR52 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
207168 2005 CQ53 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
207169 2005 CO56 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207170 2005 CO58 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
207171 2005 CS59 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
207172 2005 CX62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207173 2005 CJ66 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207174 2005 CK67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
207175 2005 CL67 15/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,0 km MPC · JPL
207176 2005 CU67 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207177 2005 CU68 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207178 2005 CL76 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
207179 2005 CP78 14/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
207180 2005 EU 02/03/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
207181 2005 EJ6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207182 2005 EB10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207183 2005 EU12 02/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207184 2005 EZ14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207185 2005 EH16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207186 2005 EQ18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207187 2005 EE21 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207188 2005 EK26 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207189 2005 EP29 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207190 2005 EY33 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207191 2005 EF35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207192 2005 EB38 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207193 2005 EZ38 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
207194 2005 EB43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207195 2005 EQ44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207196 2005 EQ47 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207197 2005 EE48 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
207198 2005 EN49 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207199 2005 ER49 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207200 2005 EJ50 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207201 2005 EJ52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207202 2005 EZ53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207203 2005 EN62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
207204 2005 EX64 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207205 2005 ED66 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207206 2005 EL66 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207207 2005 EP69 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207208 2005 EC72 02/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207209 2005 ES72 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207210 2005 EF74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207211 2005 EH76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207212 2005 EK76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207213 2005 ES76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207214 2005 EX78 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207215 2005 EF81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207216 2005 ED86 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
207217 2005 EX87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
207218 2005 EG89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207219 2005 ED93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
207220 2005 EY96 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207221 2005 EE112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207222 2005 EQ113 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
207223 2005 EV115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
207224 2005 EG135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207225 2005 EW135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
207226 2005 EX145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207227 2005 EL147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207228 2005 EE149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207229 2005 EA155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207230 2005 ED155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207231 2005 EM155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207232 2005 EN156 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
207233 2005 EC159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207234 2005 EH159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207235 2005 EB163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207236 2005 EG163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207237 2005 EE166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
207238 2005 EE168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207239 2005 EJ168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207240 2005 EB169 11/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
207241 2005 EJ172 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
207242 2005 EJ180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207243 2005 EU183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207244 2005 EH184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207245 2005 ER198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207246 2005 EN209 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
207247 2005 EO211 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
207248 2005 EN213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207249 2005 EF217 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207250 2005 EC218 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
207251 2005 EC222 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207252 2005 EY231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207253 2005 EC234 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
207254 2005 EX242 11/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
207255 2005 EJ243 11/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207256 2005 EL247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207257 2005 EH248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207258 2005 EW250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207259 2005 EZ250 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207260 2005 ES251 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207261 2005 EP253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207262 2005 ER256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
207263 2005 EO260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207264 2005 EW266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207265 2005 EQ271 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207266 2005 EX271 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207267 2005 EK280 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207268 2005 EH281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
207269 2005 EJ288 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207270 2005 EA293 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207271 2005 ER307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
207272 2005 EB308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207273 2005 EL321 08/03/2005 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
207274 2005 EL325 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207275 2005 EG327 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207276 2005 EV327 01/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
207277 2005 FC6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207278 2005 FL6 30/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
207279 2005 FW6 30/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207280 2005 FX7 30/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
207281 2005 GT2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
207282 2005 GO5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207283 2005 GC8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
207284 2005 GV11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
207285 2005 GE12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
207286 2005 GZ12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
207287 2005 GN13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
207288 2005 GJ14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207289 2005 GY22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
207290 2005 GT24 02/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
207291 2005 GK27 03/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207292 2005 GJ28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207293 2005 GW30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207294 2005 GZ32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207295 2005 GH35 02/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
207296 2005 GJ38 03/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
207297 2005 GU38 04/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
207298 2005 GF43 05/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
207299 2005 GR45 05/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207300 2005 GA48 05/04/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207301 2005 GD50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207302 2005 GX50 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
207303 2005 GX51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
207304 2005 GK56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207305 2005 GN56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207306 2005 GP56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207307 2005 GQ64 02/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207308 2005 GC70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207309 2005 GL77 06/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207310 2005 GZ77 06/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207311 2005 GA80 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
207312 2005 GU81 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207313 2005 GB94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207314 2005 GP94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207315 2005 GB95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207316 2005 GN96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207317 2005 GN98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207318 2005 GW103 09/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
207319 Eugenemar 2005 GZ109 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 2,2 km MPC · JPL
207320 2005 GJ110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207321 Crawshaw 2005 GL110 10/04/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 3,9 km MPC · JPL
207322 2005 GY111 06/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207323 2005 GQ119 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
207324 2005 GV130 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207325 2005 GC132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207326 2005 GK135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207327 2005 GE140 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207328 2005 GW145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207329 2005 GH147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207330 2005 GS147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207331 2005 GH157 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
207332 2005 GA162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207333 2005 GX172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207334 2005 GN181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
207335 2005 GD209 02/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
207336 2005 GV225 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207337 2005 HB2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207338 2005 HG2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207339 2005 HQ3 19/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
207340 2005 JQ2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207341 Isabelmartin 2005 JD22 03/05/2005 La Cañada J. Lacruz 2,9 km MPC · JPL
207342 2005 JU22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
207343 2005 JG26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207344 2005 JQ29 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
207345 2005 JX30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207346 2005 JV32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
207347 2005 JW35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207348 2005 JD48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207349 2005 JE54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
207350 2005 JH59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207351 2005 JP68 06/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207352 2005 JT69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207353 2005 JA91 11/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
207354 2005 JK114 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207355 2005 JU118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207356 2005 JU135 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207357 2005 JY135 08/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
207358 2005 JK136 11/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
207359 2005 JD137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207360 2005 JD138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207361 2005 JW145 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
207362 2005 JE147 15/05/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
207363 2005 JE148 15/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
207364 2005 JR162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207365 2005 JJ163 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
207366 2005 KA8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
207367 2005 LR2 02/06/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207368 2005 LG10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207369 2005 LL11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207370 2005 LZ16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
207371 2005 LJ33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207372 2005 LB36 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207373 2005 LB39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207374 2005 LJ42 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
207375 2005 MC14 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207376 2005 MR41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207377 2005 NG18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207378 2005 NE28 05/07/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
207379 2005 NJ38 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207380 2005 OH7 28/07/2005 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
207381 2005 QW7 24/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
207382 2005 QU28 28/08/2005 Drebach J. Kandler 8,1 km MPC · JPL
207383 2005 QT123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207384 2005 QO173 29/08/2005 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
207385 Maxou 2005 RU4 04/09/2005 Marly P. Kocher 8,2 km MPC · JPL
207386 2005 TN105 08/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
207387 2005 TT127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207388 2005 TT170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207389 2005 VK7 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207390 2005 VJ99 11/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
207391 2005 WT3 22/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
207392 2005 WO54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207393 2005 WM56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207394 2005 XL101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 840 m MPC · JPL
207395 2005 YW118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
207396 2005 YE254 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207397 2005 YZ273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207398 2006 AS2 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
207399 2006 AG40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
207400 2006 BN53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207401 2006 BE62 22/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207402 2006 BR80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207403 2006 BB83 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207404 2006 BU91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207405 2006 BP103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207406 2006 BG147 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207407 2006 BZ168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207408 2006 BY172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207409 2006 BD213 30/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
207410 2006 BC252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
207411 2006 BH267 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
207412 2006 BM275 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207413 2006 DF4 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207414 2006 DG27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
207415 2006 DY33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207416 2006 DC34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207417 2006 DA44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207418 2006 DM54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207419 2006 DG59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207420 Jehin 2006 DR65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
207421 2006 DK79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207422 2006 DM82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207423 2006 DH84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207424 2006 DG94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207425 2006 DA97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207426 2006 DG102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207427 2006 DA104 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207428 2006 DF105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
207429 2006 DY105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207430 2006 DT114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
207431 2006 DS145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207432 2006 DE187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207433 2006 DG190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207434 2006 DR192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
207435 2006 DA199 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207436 2006 DB208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207437 2006 DH209 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207438 2006 DQ214 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207439 2006 EG1 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207440 2006 EW5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207441 2006 ED16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207442 2006 EF16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207443 2006 EQ23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
207444 2006 EG31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207445 2006 EU45 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
207446 2006 EC63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207447 2006 EX65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207448 2006 FV12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207449 2006 FR17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207450 2006 FZ23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
207451 2006 FH34 24/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207452 2006 FV36 23/03/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
207453 2006 FH37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207454 2006 FU40 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
207455 2006 GV4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207456 2006 GZ6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207457 2006 GQ9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207458 2006 GG15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207459 2006 GJ19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
207460 2006 GX32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207461 2006 GG36 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207462 2006 GG37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
207463 2006 GW38 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207464 2006 GH40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207465 2006 GN41 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207466 2006 GH42 09/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
207467 2006 GL43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207468 2006 GE46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207469 2006 GK49 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207470 2006 HZ3 18/04/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
207471 2006 HL6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
207472 2006 HT6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
207473 2006 HU13 19/04/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
207474 2006 HP16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207475 2006 HS20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
207476 2006 HJ22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
207477 2006 HK23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207478 2006 HD25 20/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207479 2006 HL27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207480 2006 HC29 21/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207481 2006 HC31 24/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
207482 2006 HN31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207483 2006 HD41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207484 2006 HY42 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207485 2006 HN46 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207486 2006 HE48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207487 2006 HS51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
207488 2006 HV51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
207489 2006 HT53 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207490 2006 HC54 20/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207491 2006 HS59 24/04/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207492 2006 HT61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207493 2006 HG66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207494 2006 HV68 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
207495 2006 HK72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207496 2006 HU78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207497 2006 HO90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207498 2006 HH98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207499 2006 HW108 30/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207500 2006 HC111 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207501 2006 HQ111 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207502 2006 HZ111 30/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207503 2006 HY120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207504 Markusovszky 2006 HK152 25/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
207505 2006 JU1 01/05/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
207506 2006 JU4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207507 2006 JX5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207508 2006 JA12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207509 2006 JP12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207510 2006 JF14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207511 2006 JT16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207512 2006 JU17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207513 2006 JO28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207514 2006 JD29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207515 2006 JO30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207516 2006 JE34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207517 2006 JN34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
207518 2006 JC36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207519 2006 JR40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207520 2006 JH45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207521 2006 JD49 01/05/2006 Junk Bond D. Healy 960 m MPC · JPL
207522 2006 JB54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207523 2006 JE54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207524 2006 JV79 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207525 2006 JW79 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
207526 2006 JP80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
207527 2006 KF 16/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
207528 2006 KJ2 18/05/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
207529 2006 KB4 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
207530 2006 KT11 19/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
207531 2006 KQ13 20/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
207532 2006 KU21 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
207533 2006 KM23 16/05/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
207534 2006 KZ25 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207535 2006 KP32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207536 2006 KE38 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
207537 2006 KF39 18/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
207538 2006 KM52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207539 2006 KR54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
207540 2006 KD56 21/05/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
207541 2006 KT57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207542 2006 KW57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207543 2006 KK61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207544 2006 KX90 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207545 2006 KK120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207546 2006 LL 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
207547 Charito 2006 LO 02/06/2006 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL
207548 2006 LZ 04/06/2006 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
207549 2006 LR1 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207550 2006 LM2 02/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
207551 2006 LS3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207552 2006 LL4 10/06/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
207553 2006 LU4 06/06/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
207554 2006 LZ4 14/06/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207555 2006 LS5 04/06/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207556 2006 LU5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
207557 2006 MS7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207558 2006 MU7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207559 2006 OQ1 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
207560 2006 OU7 19/07/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
207561 2006 OU12 19/07/2006 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
207562 2006 OW15 30/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 7,8 km MPC · JPL
207563 Toscana 2006 PC 01/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
207564 2006 PZ 13/08/2006 Dax Dax Obs. 2,5 km MPC · JPL
207565 2006 PM1 10/08/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
207566 2006 PQ2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
207567 2006 PN4 14/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
207568 2006 PW6 12/08/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
207569 2006 PP8 13/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
207570 2006 PQ12 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
207571 2006 PY13 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
207572 2006 PQ16 15/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
207573 2006 PP19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
207574 2006 PZ21 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207575 2006 PN23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
207576 2006 PB31 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207577 2006 PF31 13/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207578 2006 PK43 13/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207579 2006 QM2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
207580 2006 QX2 17/08/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
207581 2006 QY7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207582 2006 QE9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207583 2006 QF15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207584 2006 QF23 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
207585 Lubar 2006 QA24 17/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,2 km MPC · JPL
207586 2006 QA27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
207587 2006 QR38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
207588 2006 QD52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
207589 2006 QQ54 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
207590 2006 QC56 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207591 2006 QH56 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
207592 2006 QT57 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
207593 2006 QG59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
207594 2006 QX76 21/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207595 2006 QL79 24/08/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
207596 2006 QZ81 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
207597 2006 QU82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207598 2006 QQ88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207599 2006 QF91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
207600 2006 QG93 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207601 2006 QQ99 24/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
207602 2006 QU105 28/08/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
207603 Liuchaohan 2006 QD111 27/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
207604 2006 QW111 22/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
207605 2006 QY113 25/08/2006 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
207606 2006 QK122 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
207607 2006 QG130 19/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
207608 2006 QA140 18/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
207609 2006 QA142 18/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
207610 2006 QS155 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207611 2006 QE157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207612 2006 QQ162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207613 2006 RK9 13/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
207614 2006 RU13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207615 2006 RK15 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
207616 2006 RX33 12/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207617 2006 RJ43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207618 2006 RF45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
207619 2006 RU60 14/09/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
207620 2006 RK74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207621 2006 RK81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207622 2006 RT121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207623 2006 SK5 16/09/2006 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
207624 2006 SY14 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
207625 2006 SB45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207626 2006 SP56 20/09/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
207627 2006 SA93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207628 2006 SK111 22/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
207629 2006 SS144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
207630 2006 SV167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
207631 2006 SP225 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207632 2006 SE299 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
207633 2006 SV339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207634 2006 SN350 30/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
207635 2006 SS390 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207636 2006 SQ394 26/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
207637 2006 TE24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
207638 2006 TJ32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207639 2006 TN123 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
207640 2006 UV22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
207641 2006 UK46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207642 2006 UC180 16/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
207643 2006 UW181 16/10/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
207644 2006 UW322 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
207645 2007 HB33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
207646 2007 HJ50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207647 2007 KQ8 22/05/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
207648 2007 LP18 14/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
207649 2007 MX5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207650 2007 MM8 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207651 2007 MV13 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207652 2007 OQ3 18/07/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,8 km MPC · JPL
207653 2007 OS3 18/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,7 km MPC · JPL
207654 2007 OF7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207655 Kerboguan 2007 OE8 25/07/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
207656 2007 OG10 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 3,6 km MPC · JPL
207657 Mangiantini 2007 PA 01/08/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,0 km MPC · JPL
207658 2007 PY 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207659 2007 PV1 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
207660 2007 PA2 07/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
207661 Hehuanshan 2007 PR5 06/08/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,0 km MPC · JPL
207662 2007 PG7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
207663 2007 PV7 09/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
207664 2007 PJ8 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
207665 2007 PK8 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
207666 Habibula 2007 PA11 11/08/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
207667 2007 PW18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207668 2007 PX18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
207669 2007 PF20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207670 2007 PH20 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
207671 2007 PJ20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
207672 2007 PD22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207673 2007 PQ26 13/08/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
207674 2007 PV29 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207675 2007 PC33 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207676 2007 PE33 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
207677 2007 PE37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207678 2007 PH42 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
207679 2007 PV42 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
207680 2007 PY46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207681 Caiqiao 2007 QO 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
207682 2007 QX 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
207683 2007 QJ10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207684 2007 QP12 16/08/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,7 km MPC · JPL
207685 2007 QX12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
207686 2007 RX2 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207687 Senckenberg 2007 RZ15 12/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,4 km MPC · JPL
207688 2007 RQ16 11/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
207689 2007 RR18 12/09/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 5,5 km MPC · JPL
207690 2007 RE19 14/09/2007 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
207691 2007 RS23 03/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
207692 2007 RU27 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207693 2007 RC34 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
207694 2007 RB38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
207695 Olgakopyl 2007 RO39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
207696 2007 RO55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207697 2007 RF58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207698 2007 RG58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
207699 2007 RB59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207700 2007 RJ70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207701 2007 RL70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
207702 2007 RN71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207703 2007 RH76 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207704 2007 RT83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207705 2007 RF84 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207706 2007 RN87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207707 2007 RB92 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207708 2007 RU94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207709 2007 RU98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207710 2007 RR102 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
207711 2007 RQ104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207712 2007 RA106 11/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
207713 2007 RN109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207714 2007 RN118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
207715 Muqinshuijiao 2007 RC119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
207716 Wangxichan 2007 RQ119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
207717 Sa'a 207717|Sa'a}} 11/09/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,5 km MPC · JPL
207718 2007 RF122 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
207719 2007 RE132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207720 2007 RA138 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
207721 2007 RW141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
207722 2007 RU144 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
207723 Jiansanjiang 2007 RC148 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
207724 2007 RY149 12/09/2007 Lulin Observatory LUSS 2,7 km MPC · JPL
207725 2007 RR150 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
207726 2007 RW150 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
207727 2007 RW165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207728 2007 RE172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207729 2007 RR173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207730 2007 RG174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207731 2007 RZ187 14/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
207732 2007 RH191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207733 2007 RJ192 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
207734 2007 RK192 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207735 2007 RH193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207736 2007 RS218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207737 2007 RL219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
207738 2007 RD226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
207739 2007 RP236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
207740 2007 RZ236 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207741 2007 RO244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207742 2007 RP245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207743 2007 RK247 13/09/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
207744 2007 RY247 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
207745 2007 RP252 13/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
207746 2007 RC256 14/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
207747 2007 RL257 14/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207748 2007 RM277 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
207749 2007 RC286 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21 km MPC · JPL
207750 2007 RS288 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207751 2007 RW294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207752 2007 RX297 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207753 2007 SA1 18/09/2007 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
207754 Stathiskafalis 2007 ST4 21/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,0 km MPC · JPL
207755 2007 SR6 17/09/2007 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
207756 2007 SX11 20/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
207757 2007 SM15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
207758 2007 SN19 23/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
207759 2007 TZ2 03/10/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 4,6 km MPC · JPL
207760 2007 TE3 05/10/2007 Prairie Grass Prairie Grass Obs. 1,9 km MPC · JPL
207761 2007 TJ4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
207762 2007 TA13 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
207763 Oberursel 2007 TP23 06/10/2007 Taunus R. Kling, U. Zimmer 3,5 km MPC · JPL
207764 2007 TC24 10/10/2007 OAM] Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
207765 2007 TV32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207766 2007 TJ33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207767 2007 TN34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207768 2007 TD35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
207769 2007 TR36 04/10/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
207770 2007 TA38 04/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
207771 2007 TB40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207772 2007 TG49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207773 2007 TV58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
207774 2007 TY66 12/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,7 km MPC · JPL
207775 2007 TZ70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
207776 2007 TY73 13/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
207777 2007 TY76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207778 2007 TO78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
207779 2007 TZ84 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207780 2007 TO86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
207781 2007 TC103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
207782 2007 TT103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
207783 2007 TA106 11/10/2007 Taunus Taunus Obs. 4,8 km MPC · JPL
207784 2007 TO117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
207785 2007 TD130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207786 2007 TO130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207787 2007 TW130 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
207788 2007 TQ133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207789 2007 TA144 06/10/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
207790 2007 TF147 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
207791 2007 TQ150 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
207792 2007 TO159 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
207793 2007 TN163 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
207794 2007 TM167 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
207795 2007 TR167 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
207796 2007 TB171 12/10/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
207797 2007 TO187 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
207798 2007 TR189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
207799 2007 TA193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207800 2007 TW195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207801 2007 TZ212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207802 2007 TS214 07/10/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
207803 2007 TC215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
207804 2007 TQ231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207805 2007 TM236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
207806 2007 TX237 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207807 2007 TT243 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
207808 2007 TP244 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
207809 Wuzuze 2007 TC247 09/10/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
207810 2007 TK248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
207811 2007 TV251 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
207812 2007 TH252 07/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
207813 2007 TR252 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207814 2007 TW252 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207815 2007 TB256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
207816 2007 TM257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207817 2007 TG261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207818 2007 TF269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207819 2007 TA289 11/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
207820 2007 TM317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207821 2007 TC333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207822 2007 TE336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207823 2007 TM341 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
207824 2007 TO353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
207825 2007 TZ353 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
207826 2007 TM356 12/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
207827 2007 TD361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
207828 2007 TB376 15/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
207829 2007 TU379 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
207830 2007 TM380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207831 2007 TR380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207832 2007 TR391 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
207833 2007 TL423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207834 2007 TG424 07/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
207835 2007 US7 16/10/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
207836 2007 UQ9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
207837 2007 UE21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207838 2007 UZ36 19/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
207839 2007 UU42 16/10/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
207840 2007 UA55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
207841 2007 UR55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
207842 2007 UX78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
207843 2007 UA82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
207844 2007 UP88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
207845 2007 UZ101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207846 2007 UO108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207847 2007 UJ116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207848 2007 UV116 30/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
207849 2007 UY116 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
207850 2007 UA119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
207851 2007 UN121 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
207852 2007 UU123 31/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
207853 2007 UP133 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
207854 2007 VS20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
207855 2007 VN41 03/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
207856 2007 VM52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207857 2007 VR90 05/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
207858 2007 VZ104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
207859 2007 VE109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207860 2007 VV117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207861 2007 VW119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207862 2007 VM121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207863 2007 VJ127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
207864 2007 VP133 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207865 2007 VY147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
207866 2007 VO165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
207867 2007 VF173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
207868 2007 VH176 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
207869 2007 VY201 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
207870 2007 VG214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207871 2007 VQ216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207872 2007 VX243 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
207873 2007 VX254 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
207874 2007 VQ274 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
207875 2007 VR297 11/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
207876 2007 VB299 11/11/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
207877 2007 VN300 14/11/2007 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
207878 2007 VS311 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207879 2007 VW311 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207880 2007 VC313 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
207881 2007 VM314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
207882 2007 VF316 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207883 2007 WN 16/11/2007 La Cañada J. Lacruz 3,2 km MPC · JPL
207884 2007 WG51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
207885 2007 WH51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
207886 2007 XT9 05/12/2007 OAM Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
207887 2007 XU10 04/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 1,9 km MPC · JPL
207888 2007 YJ32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
207889 2008 AZ6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207890 2008 CA126 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
207891 2008 RG25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
207892 2008 SG182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
207893 2008 SK251 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
207894 2008 TA18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
207895 2008 TJ51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
207896 2008 TK113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207897 2008 TL113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207898 2008 UW1 22/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
207899 Grinmalia 2008 UC3 21/10/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,6 km MPC · JPL
207900 2008 UQ71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
207901 Tzecmaun 2008 US91 28/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 5,1 km MPC · JPL
207902 2008 UW112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207903 2008 UX163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207904 2008 UZ181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
207905 2008 UD186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207906 2008 UQ201 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
207907 2008 UR257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
207908 2008 UO263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
207909 2008 UW276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
207910 2008 UA303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
207911 2008 UE305 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207912 2008 UH316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
207913 2008 VN13 07/11/2008 Nogales Tenagra II Obs. 3,7 km MPC · JPL
207914 2008 VK18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207915 2008 VU38 02/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
207916 2008 VB51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
207917 2008 VF59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
207918 2008 VG62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207919 2008 VL66 02/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
207920 2008 WC2 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
207921 2008 WD12 18/11/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
207922 2008 WC15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
207923 2008 WS32 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
207924 2008 WA43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207925 2008 WY43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207926 2008 WS60 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
207927 2008 WE63 20/11/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
207928 2008 WV68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
207929 2008 WB76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
207930 2008 XD37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207931 Weihai 2008 YM9 24/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 1,5 km MPC · JPL
207932 2008 YW16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
207933 2008 YF17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
207934 2008 YQ17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
207935 2009 AF 01/01/2009 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
207936 4511 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
207937 3367 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
207938 2108 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
207939 3205 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
207940 3518 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
207941 3827 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
207942 4291 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
207943 1979 MN4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
207944 1981 EG8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
207945 1991 JW 08/05/1991 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin APO · 420 m MPC · JPL
207946 1991 TH16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
207947 1991 TU16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
207948 1993 FL12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
207949 1993 FX33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
207950 1993 TX9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
207951 1994 AH7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207952 1994 GT4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
207953 1994 PQ18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
207954 1994 RU21 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
207955 1994 US6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
207956 1995 DU8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
207957 1995 FN7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207958 1995 NA1 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207959 1995 OR7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207960 1995 OZ9 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
207961 1995 OV17 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207962 1995 SF19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207963 1995 SM20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
207964 1995 SC79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
207965 1995 UY21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207966 1995 UQ23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207967 1995 UZ23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
207968 1995 VF14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
207969 1996 AR5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207970 1996 BZ3 29/01/1996 Kitt Peak Spacewatch AMO 850 m MPC · JPL
207971 1996 JV8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
207972 1996 JZ13 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
207973 1996 PT4 14/08/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
207974 1996 RM1 08/09/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
207975 1996 TY8 12/10/1996 Catalina T. B. Spahr 2,8 km MPC · JPL
207976 1996 TB36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207977 1996 TL36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207978 1996 VH15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
207979 1996 VW22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
207980 1996 VJ36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
207981 1996 XO8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
207982 1997 AY8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
207983 1997 FT4 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
207984 1997 TG6 02/10/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
207985 1997 WL11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
207986 1997 WM17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
207987 1997 WT25 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
207988 1998 DJ12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
207989 1998 DH19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
207990 1998 ES2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
207991 1998 EJ14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
207992 1998 FC4 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
207993 1998 FJ48 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
207994 1998 FC50 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
207995 1998 FM127 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207996 1998 GD10 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
207997 1998 HJ42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
207998 1998 HH61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
207999 1998 HK84 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208000 1998 HQ136 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001