Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/390001–391000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390001 2012 TD303 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390002 2012 TN303 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390003 2012 TH307 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390004 2012 TT310 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390005 2012 TC311 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390006 2012 TD312 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
390007 2012 TK312 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390008 2012 TW312 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390009 2012 TX313 30/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
390010 2012 TR314 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390011 2012 TR315 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390012 2012 TQ317 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390013 2012 TS317 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390014 2012 TS318 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390015 2012 UN 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390016 2012 UH3 06/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
390017 2012 UB11 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390018 2012 UE14 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390019 2012 UJ15 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
390020 2012 UY18 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
390021 2012 UN29 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390022 2012 UX29 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390023 2012 US30 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390024 2012 UQ31 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390025 2012 UY32 31/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390026 2012 UH33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390027 2012 UE35 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390028 2012 UA38 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390029 2012 UZ40 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390030 2012 UB41 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390031 2012 UL41 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390032 2012 UC42 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390033 2012 UP47 14/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
390034 2012 UG51 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390035 2012 UO54 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390036 2012 UR54 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390037 2012 UE55 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390038 2012 UM56 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390039 2012 UC57 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390040 2012 UE57 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390041 2012 UP58 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
390042 2012 UB59 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390043 2012 UU59 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390044 2012 UA62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390045 2012 UE62 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390046 2012 UC67 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
390047 2012 UD69 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390048 2012 UN69 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
390049 2012 UF72 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390050 2012 UU72 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390051 2012 UM73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390052 2012 UP73 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390053 2012 UA76 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390054 2012 UH76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390055 2012 UZ81 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390056 2012 UK84 06/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
390057 2012 UR87 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390058 2012 UE88 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390059 2012 UG88 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390060 2012 UK88 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390061 2012 UL90 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
390062 2012 UX94 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390063 2012 UE96 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390064 2012 UF98 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390065 2012 UV100 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390066 2012 UT102 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390067 2012 UO104 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390068 2012 UX106 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
390069 2012 UG108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390070 2012 UA110 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390071 2012 UU113 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390072 2012 UQ116 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390073 2012 UU117 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390074 2012 UP122 28/01/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
390075 2012 UT123 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390076 2012 UH126 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390077 2012 UC128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390078 2012 UV130 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390079 2012 US131 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390080 2012 UM132 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390081 2012 UQ136 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390082 2012 UM137 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390083 2012 UW140 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390084 2012 UC148 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390085 2012 UU148 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390086 2012 UJ151 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390087 2012 UC152 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390088 2012 UJ152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390089 2012 UO152 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390090 2012 UF155 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
390091 2012 UA156 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390092 2012 UG156 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390093 2012 UL156 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390094 2012 UF160 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390095 2012 UK161 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390096 2012 UG162 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390097 2012 UQ163 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390098 2012 UF168 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390099 2012 UQ168 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390100 2012 VG9 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390101 2012 VR10 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390102 2012 VC17 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390103 2012 VY17 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390104 2012 VQ19 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390105 2012 VJ25 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390106 2012 VN26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390107 2012 VZ29 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390108 2012 VS30 19/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390109 2012 VW30 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390110 2012 VY30 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390111 2012 VP33 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390112 2012 VE34 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390113 2012 VW34 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
390114 2012 VW35 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390115 2012 VX38 18/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
390116 2012 VF40 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
390117 2012 VQ43 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390118 2012 VK44 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390119 2012 VC45 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390120 2012 VG45 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390121 2012 VL45 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390122 2012 VE48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390123 2012 VQ53 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390124 2012 VY53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390125 2012 VH57 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390126 2012 VN59 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390127 2012 VQ59 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390128 2012 VF60 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390129 2012 VV60 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
390130 2012 VW61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390131 2012 VW62 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390132 2012 VY64 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
390133 2012 VJ68 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390134 2012 VG71 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390135 2012 VT72 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390136 2012 VY72 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390137 2012 VJ73 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390138 2012 VQ74 19/09/1998 Caussols ODAS 650 m MPC · JPL
390139 2012 VO79 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
390140 2012 VK83 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390141 2012 VQ83 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390142 2012 VC84 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390143 2012 VK84 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390144 2012 VL84 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390145 2012 VN85 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390146 2012 VR85 21/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390147 2012 VD86 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390148 2012 VZ86 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390149 2012 VB88 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
390150 2012 VE88 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390151 2012 VF88 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390152 2012 VP88 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390153 2012 VF89 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390154 2012 VJ91 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390155 2012 VG93 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390156 2012 VK93 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390157 2012 VX95 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390158 2012 VD97 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
390159 2012 VS98 10/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390160 2012 VE101 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390161 2012 VH101 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390162 2012 VJ101 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390163 2012 VM101 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390164 2012 VO101 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390165 2012 VG102 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390166 2012 VJ102 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390167 2012 VN103 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390168 2012 VS103 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390169 2012 VC104 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390170 2012 VY106 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390171 2012 VE107 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390172 2012 VP107 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390173 2012 VS109 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390174 2012 WU 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390175 2012 WT2 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
390176 2012 WH3 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
390177 2012 WO5 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390178 2012 WF6 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390179 2012 WU6 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390180 2012 WP11 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390181 2012 WR11 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390182 2012 WO12 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390183 2012 WW12 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
390184 2012 WV13 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
390185 2012 WF16 21/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390186 2012 WW17 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390187 2012 WH18 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390188 2012 WD20 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390189 2012 WV20 03/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390190 2012 WG22 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390191 2012 WT22 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390192 2012 WD23 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390193 2012 WM23 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390194 2012 WX23 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390195 2012 WG26 16/08/2001 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
390196 2012 WL26 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390197 2012 WV26 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390198 2012 WZ26 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390199 2012 WX29 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390200 2012 WF30 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390201 2012 WZ31 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390202 2012 XP 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390203 2012 XQ 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390204 2012 XE2 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390205 2012 XW4 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390206 2012 XD6 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
390207 2012 XS7 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390208 2012 XV8 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390209 2012 XM11 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390210 2012 XD12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390211 2012 XO12 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390212 2012 XS18 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390213 2012 XR23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390214 2012 XA26 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390215 2012 XC26 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390216 2012 XU26 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390217 2012 XY29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
390218 2012 XD33 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390219 2012 XN36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390220 2012 XB37 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390221 2012 XE37 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390222 2012 XW37 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390223 2012 XB38 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390224 2012 XZ38 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390225 2012 XB42 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390226 2012 XE42 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390227 2012 XM42 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390228 2012 XR42 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390229 2012 XN43 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390230 2012 XM45 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390231 2012 XP49 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390232 2012 XS51 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390233 2012 XT51 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390234 2012 XQ52 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390235 2012 XM54 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390236 2012 XT55 08/01/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
390237 2012 XV60 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390238 2012 XG63 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390239 2012 XQ63 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
390240 2012 XK69 04/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
390241 2012 XO69 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390242 2012 XY69 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390243 2012 XK78 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390244 2012 XX79 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390245 2012 XH80 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390246 2012 XE82 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390247 2012 XK85 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390248 2012 XF87 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
390249 2012 XZ91 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390250 2012 XW94 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390251 2012 XD96 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390252 2012 XL96 14/04/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390253 2012 XZ97 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390254 2012 XJ106 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390255 2012 XU114 24/04/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
390256 2012 XK119 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390257 2012 XM128 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390258 2012 XZ129 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390259 2012 XO130 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390260 2012 XU131 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390261 2012 XQ133 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390262 2012 XU133 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390263 2012 XM135 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390264 2012 XO135 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390265 2012 XV136 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
390266 2012 XD138 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390267 2012 XS138 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390268 2012 XL141 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390269 2012 XS143 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390270 2012 XF145 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
390271 2012 XX145 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390272 2012 XN148 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390273 2012 XX148 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390274 2012 XE149 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390275 2012 XF149 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390276 2012 XK152 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390277 2012 XX153 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390278 2012 YH1 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
390279 2012 YV1 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390280 2012 YT8 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390281 2013 AF6 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390282 2013 AN9 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390283 2013 AY9 27/06/2004 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
390284 2013 AA10 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
390285 2013 AL13 13/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
390286 2013 AH16 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390287 2013 AM21 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
390288 2013 AN23 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390289 2013 AD24 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390290 2013 AR24 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390291 2013 AD27 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390292 2013 AL29 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390293 2013 AK31 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390294 2013 AT31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390295 2013 AN43 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390296 2013 AD44 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390297 2013 AE47 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390298 2013 AW48 13/11/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
390299 2013 AT51 20/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390300 2013 AS60 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390301 2013 AG64 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
390302 2013 AF68 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390303 2013 AO76 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
390304 2013 AW86 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390305 2013 AB88 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390306 2013 AK93 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
390307 2013 AX94 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390308 2013 AL99 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
390309 2013 AV106 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
390310 2013 AZ109 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390311 2013 AE112 14/11/2010 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
390312 2013 AS116 08/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
390313 2013 AU119 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390314 2013 AT122 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390315 2013 AB127 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
390316 2013 AG132 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390317 2013 AB133 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390318 2013 AF150 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390319 2013 AO165 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390320 2013 AG167 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
390321 2013 AL170 07/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
390322 2013 BA1 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
390323 2013 BB1 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
390324 2013 BL14 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390325 2013 BQ17 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390326 2013 BR17 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
390327 2013 BB53 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
390328 2013 BJ60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
390329 2013 BZ61 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
390330 2013 BG62 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
390331 2013 BG64 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390332 2013 BF78 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390333 2013 CK10 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
390334 2013 CF14 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390335 2013 CL15 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390336 2013 CX43 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390337 2013 CE58 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
390338 2013 CF71 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390339 2013 CC74 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
390340 2013 CD77 29/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
390341 2013 CQ79 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
390342 2013 CT79 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
390343 2013 CB80 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390344 2013 CP95 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
390345 2013 CA105 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
390346 2013 CY109 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390347 2013 CU111 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
390348 2013 CS133 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390349 2013 CG140 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
390350 2013 CU141 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390351 2013 CC143 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
390352 2013 CY173 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
390353 2013 CB178 18/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
390354 2013 CS178 03/10/1997 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
390355 2013 CJ185 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
390356 2013 CW194 06/02/1997 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
390357 2013 CM196 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
390358 2013 CC207 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
390359 2013 CO209 16/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
390360 2013 CY210 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
390361 2013 CO212 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
390362 2013 CQ217 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
390363 2013 DU2 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
390364 2013 EF46 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390365 2013 EJ94 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
390366 2013 GD76 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390367 2013 JP55 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
390368 2013 LZ9 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390369 2013 LQ35 29/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
390370 2013 QP26 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
390371 2013 RE13 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390372 2013 SU47 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
390373 2013 TU11 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390374 2013 TR32 21/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
390375 2013 TH46 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390376 2013 TA47 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390377 2013 TR72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390378 2013 TB90 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
390379 2013 UK14 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390380 2013 VZ18 01/12/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390381 2013 VW20 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
390382 2013 WM14 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
390383 2013 WF29 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390384 2013 WB46 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
390385 2013 WG47 08/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390386 2013 WC58 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390387 2013 WJ63 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390388 2013 WB69 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390389 2013 WY81 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
390390 2013 WC84 08/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
390391 2013 WN85 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390392 2013 WG86 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390393 2013 WQ94 30/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
390394 2013 WC98 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390395 2013 XE 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390396 2013 XA2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
390397 2013 XE2 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390398 2013 XV20 15/09/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
390399 2013 XA23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390400 2013 YO5 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390401 2013 YU5 25/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
390402 2013 YJ9 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390403 2013 YU10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
390404 2013 YE11 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390405 2013 YB13 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390406 2013 YN13 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390407 2013 YX13 27/07/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
390408 2013 YJ16 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390409 2013 YU16 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390410 2013 YQ17 10/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
390411 2013 YU19 23/08/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
390412 2013 YK27 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
390413 2013 YK29 01/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
390414 2013 YA30 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390415 2013 YO30 16/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390416 2013 YA32 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390417 2013 YF32 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390418 2013 YH32 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390419 2013 YL32 14/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390420 2013 YN32 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
390421 2013 YQ32 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
390422 2013 YB34 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390423 2013 YM34 30/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
390424 2013 YW35 21/11/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
390425 2013 YH40 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390426 2013 YO43 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
390427 2013 YO45 03/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390428 2013 YF49 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390429 2013 YL49 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390430 2013 YZ49 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390431 2013 YC50 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390432 2013 YF50 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390433 2013 YJ55 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390434 2013 YB56 20/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
390435 2013 YW58 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
390436 2013 YY58 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390437 2013 YV62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390438 2013 YV64 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390439 2013 YT65 06/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
390440 2013 YF68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390441 2013 YW68 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390442 2013 YY68 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390443 2013 YN69 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390444 2013 YQ69 20/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
390445 2013 YU69 03/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390446 2013 YR73 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390447 2013 YY73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390448 2013 YG76 30/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390449 2013 YC78 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
390450 2013 YO82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390451 2013 YS83 27/03/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
390452 2013 YH90 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390453 2013 YP90 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390454 2013 YC91 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390455 2013 YO92 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
390456 2013 YF96 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390457 2013 YD97 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390458 2013 YX97 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390459 2013 YD98 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390460 2013 YJ98 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390461 2013 YS108 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390462 2013 YE111 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
390463 2013 YU112 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390464 2013 YT113 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390465 2013 YG114 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
390466 2013 YX116 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390467 2013 YA117 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390468 2013 YS118 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
390469 2013 YF120 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390470 2013 YE124 25/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
390471 2013 YJ124 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390472 2013 YB125 04/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390473 2013 YM125 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390474 2013 YY125 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390475 2013 YJ129 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
390476 2013 YJ132 15/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
390477 2013 YL137 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390478 2013 YP147 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390479 2013 YH148 17/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390480 2013 YW149 03/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
390481 2014 AU 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
390482 2014 AK4 19/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
390483 2014 AV4 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390484 2014 AB6 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390485 2014 AG9 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390486 2014 AT19 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390487 2014 AV19 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390488 2014 AE27 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
390489 2014 AC28 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
390490 2014 AN29 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390491 2014 AT33 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390492 2014 AR34 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390493 2014 AG39 01/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390494 2014 AG40 01/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
390495 2014 AA41 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390496 2014 AV43 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390497 2014 AZ44 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390498 2014 AJ47 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390499 2014 AQ49 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
390500 2014 AV49 16/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390501 2014 AY50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390502 2014 AQ54 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390503 2014 BV 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390504 2014 BB1 01/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
390505 2014 BF17 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390506 2014 BS21 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390507 2014 BU24 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390508 2014 BD25 09/06/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390509 2014 BU29 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
390510 2014 BM33 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390511 2014 BC44 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390512 2014 BC56 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
390513 2014 BJ62 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390514 4209 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
390515 1994 TQ5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390516 1995 SP6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390517 1995 SZ6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390518 1995 SF42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
390519 1995 TT11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390520 1995 UH21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390521 1995 YU3 26/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
390522 1996 GD1 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 280 m MPC · JPL
390523 1996 TE22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390524 1996 TW27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390525 1996 VB26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390526 1996 XW25 12/12/1996 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
390527 1997 EV5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390528 1997 SV11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
390529 1997 ST12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
390530 1998 EG8 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
390531 1998 HN24 24/04/1998 Mauna Kea C. Veillet 2,9 km MPC · JPL
390532 1998 QO102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
390533 1998 RG2 15/09/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
390534 1998 TA2 13/10/1998 San Marcello L. Tesi 900 m MPC · JPL
390535 1999 CW89 10/02/1999 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
390536 1999 KK1 17/05/1999 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
390537 1999 RO108 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
390538 1999 RJ214 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390539 1999 TV53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390540 1999 TE165 10/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390541 1999 TV215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390542 1999 VV91 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390543 1999 YU2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390544 2000 CM103 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
390545 2000 CE123 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390546 2000 EK50 10/03/2000 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
390547 2000 ET98 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
390548 2000 FZ5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
390549 2000 FH6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
390550 2000 JG11 03/05/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
390551 2000 JV68 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
390552 2000 SD18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390553 2000 SL164 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390554 2000 SM204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390555 2000 SF303 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390556 2000 TE65 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390557 2000 UL2 24/10/2000 Emerald Lane L. Ball 940 m MPC · JPL
390558 2000 VV 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390559 2000 WV109 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390560 2000 YE95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
390561 2001 AR25 05/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390562 2001 BG13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390563 2001 CU40 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390564 2001 CP49 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
390565 2001 DK47 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390566 2001 DZ62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
390567 2001 FP6 20/03/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
390568 2001 FX93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390569 2001 FS95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
390570 2001 FU166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
390571 2001 HA11 17/04/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
390572 2001 HJ21 23/04/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390573 2001 HB57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
390574 2001 KQ 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390575 2001 MT22 25/06/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
390576 2001 OJ62 23/07/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
390577 2001 OU82 27/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
390578 2001 PF16 09/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390579 2001 PQ62 13/08/2001 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
390580 2001 QP6 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
390581 2001 QD116 17/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390582 2001 QG206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
390583 2001 QH256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390584 2001 QX288 16/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390585 2001 QV333 16/08/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
390586 2001 RE25 07/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
390587 2001 RY53 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
390588 2001 RF66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
390589 2001 RM134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390590 2001 SC1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
390591 2001 SN35 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
390592 2001 SQ59 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390593 2001 SL91 25/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
390594 2001 SV96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390595 2001 SL100 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390596 2001 SB186 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
390597 2001 SV274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390598 2001 SJ304 20/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
390599 2001 SE311 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390600 2001 SC313 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390601 2001 TD25 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390602 2001 TB89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390603 2001 TE89 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390604 2001 TT152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390605 2001 TL174 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390606 2001 TC175 15/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
390607 2001 TN191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390608 2001 TL258 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390609 2001 UD28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390610 2001 UL37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390611 2001 UV58 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390612 2001 UN186 17/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
390613 2001 UT212 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
390614 2001 UQ213 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390615 2001 VN3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
390616 2001 VM7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
390617 2001 VO75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390618 2001 WU2 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
390619 2001 WV46 19/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390620 2001 WH64 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390621 2001 WP99 19/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
390622 2001 YR131 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
390623 2002 AP11 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390624 2002 AG183 05/01/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
390625 2002 BO4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
390626 2002 BC15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390627 2002 CD32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390628 2002 CU89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390629 2002 CP181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390630 2002 CC227 06/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
390631 2002 CL285 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390632 2002 DY9 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
390633 2002 FV25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390634 2002 GX143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390635 2002 GL149 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390636 2002 JV8 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390637 2002 JO108 14/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
390638 2002 LZ62 13/06/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
390639 2002 NC15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390640 2002 NE48 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
390641 2002 NB60 13/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
390642 2002 NV68 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390643 2002 OS13 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390644 2002 OR30 16/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
390645 2002 PX40 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
390646 2002 PN56 09/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390647 2002 PT60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390648 2002 PN88 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
390649 2002 PT102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390650 2002 PW103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390651 2002 PR167 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
390652 2002 QS36 28/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
390653 2002 QR65 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
390654 2002 QW87 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
390655 2002 QW102 29/08/2002 Palomar Palomar Obs. 670 m MPC · JPL
390656 2002 QN117 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
390657 2002 QR118 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390658 2002 QY126 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
390659 2002 QC135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
390660 2002 QY137 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390661 2002 RF45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390662 2002 RM76 05/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
390663 2002 RQ112 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390664 2002 RT164 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
390665 2002 RR210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390666 2002 RW232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,4 km MPC · JPL
390667 2002 RV266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
390668 2002 SL5 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
390669 2002 SZ20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390670 2002 SN55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390671 2002 SN72 16/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390672 2002 TE57 02/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
390673 2002 TJ60 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390674 2002 TV109 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
390675 2002 TP161 05/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390676 2002 TW228 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
390677 2002 TE241 07/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390678 2002 TO255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390679 2002 TW277 10/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390680 2002 TA291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390681 2002 TT322 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390682 2002 TM353 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390683 2002 TW365 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
390684 2002 UT4 29/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390685 2002 UR44 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390686 2002 UH51 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390687 2002 VJ1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
390688 2002 VF8 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390689 2002 VS91 12/11/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
390690 2002 VG112 13/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
390691 2002 XC15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
390692 2002 XE79 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390693 2002 XB115 05/12/2002 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
390694 2002 YT1 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390695 2003 AY3 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390696 2003 AZ48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390697 2003 AJ62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390698 2003 AO68 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390699 2003 BF31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
390700 2003 BA32 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390701 2003 BE77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
390702 2003 BF87 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390703 2003 BL89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390704 2003 CJ26 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390705 2003 CK26 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
390706 2003 DO2 22/02/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
390707 2003 DR24 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
390708 2003 EZ11 06/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390709 2003 EJ43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390710 2003 FL18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390711 2003 FU24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390712 2003 FP46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390713 2003 FO67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390714 2003 FU70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390715 2003 FS82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390716 2003 FR89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
390717 2003 FC105 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
390718 2003 FB124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
390719 2003 GG1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390720 2003 GM7 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
390721 2003 GF43 09/04/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
390722 2003 GG43 09/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
390723 2003 GE46 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
390724 2003 GK56 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390725 2003 HB 21/04/2003 Socorro LINEAR 290 m MPC · JPL
390726 2003 HC58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390727 2003 JF11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390728 2003 JB12 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390729 2003 JU12 05/05/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
390730 2003 JK18 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390731 2003 MR1 23/06/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390732 2003 NC1 02/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
390733 2003 OS 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390734 2003 OM9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390735 2003 QY62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390736 2003 RE17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390737 2003 RQ25 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390738 2003 SB5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
390739 2003 SX50 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390740 2003 SO53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390741 2003 SK81 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
390742 2003 SY93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
390743 Telkesmária 2003 SD129 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,5 km MPC · JPL
390744 2003 SS139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390745 2003 SB161 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390746 2003 SC166 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390747 2003 SQ186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
390748 2003 SD194 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
390749 2003 SP225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
390750 2003 SR284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390751 2003 SF301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390752 2003 SJ302 17/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
390753 2003 SA306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390754 2003 SP308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390755 2003 SV312 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
390756 2003 SZ323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390757 2003 SY326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390758 2003 ST331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390759 2003 SU365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
390760 2003 SP393 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
390761 2003 SJ420 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390762 2003 SN433 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390763 2003 TR19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390764 2003 TH25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
390765 2003 TW33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
390766 2003 TT38 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390767 2003 UU5 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
390768 2003 UY89 20/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390769 2003 UN118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390770 2003 UZ126 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390771 2003 UU137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390772 2003 UR140 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
390773 2003 UR155 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390774 2003 UJ188 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390775 2003 UW211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390776 2003 UN270 17/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
390777 2003 UB316 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
390778 2003 UV320 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390779 2003 WY6 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390780 2003 WM93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
390781 2003 WG105 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390782 2003 WQ109 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390783 2003 WG130 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390784 2003 WW175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390785 2003 WC183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
390786 2003 XS1 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390787 2003 YH10 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390788 2003 YP48 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390789 2004 BH47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390790 2004 BE110 28/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
390791 2004 BM147 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390792 2004 BL149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390793 2004 CN8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390794 2004 CY115 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390795 2004 CJ130 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390796 2004 DT4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390797 2004 ER28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390798 2004 FG8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
390799 2004 FZ59 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390800 2004 FG61 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390801 2004 FL104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390802 2004 GS19 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390803 2004 GX32 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390804 2004 GS72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390805 2004 GW82 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390806 2004 HD36 21/04/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
390807 2004 HA47 22/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390808 2004 HK52 24/04/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
390809 2004 HU65 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390810 2004 HF67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390811 2004 HY69 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390812 2004 JQ6 10/05/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
390813 2004 JY6 13/05/2004 Hunters Hill D. Higgins 1,0 km MPC · JPL
390814 2004 JD16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
390815 2004 JW44 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
390816 2004 KQ6 18/05/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
390817 2004 KW18 22/05/2004 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
390818 2004 KX18 22/05/2004 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
390819 2004 LE2 11/06/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
390820 2004 LQ23 14/06/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
390821 2004 MW4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
390822 2004 NG16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390823 2004 NQ23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390824 2004 OT 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
390825 2004 OA3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390826 2004 OB11 22/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
390827 2004 PD17 27/06/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390828 2004 PV17 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
390829 2004 PU20 06/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
390830 2004 PP34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
390831 2004 PF44 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
390832 2004 PX64 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390833 2004 PH88 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390834 2004 PM99 10/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
390835 2004 PJ100 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390836 2004 PV110 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 820 m MPC · JPL
390837 2004 QV4 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
390838 2004 QM12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
390839 2004 RU8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
390840 2004 RL23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390841 2004 RJ44 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390842 2004 RJ71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390843 2004 RP71 08/09/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
390844 2004 RB87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390845 2004 RT122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390846 2004 RV138 08/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
390847 2004 RY161 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390848 Veerle 2004 RB165 08/09/2004 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 710 m MPC · JPL
390849 2004 RF175 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
390850 2004 RH181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390851 2004 RD183 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
390852 2004 RX183 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
390853 2004 RO194 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390854 2004 RJ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
390855 2004 RR217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390856 2004 RR218 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390857 2004 RS243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390858 2004 RC244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
390859 2004 RC276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390860 2004 RK319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
390861 2004 RL319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
390862 2004 SU7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390863 2004 SY60 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390864 2004 TH31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390865 2004 TE42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390866 2004 TY75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390867 2004 TY97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390868 2004 TW107 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
390869 2004 TT117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
390870 2004 TV129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390871 2004 TE130 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390872 2004 TL130 13/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
390873 2004 TT164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
390874 2004 TG168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390875 2004 TC204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390876 2004 TV239 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
390877 2004 TH242 13/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
390878 2004 TQ263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390879 2004 TV287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390880 2004 TR296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390881 2004 TZ333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
390882 2004 VY66 07/11/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390883 2004 VH71 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
390884 2004 VB78 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,1 km MPC · JPL
390885 2004 XE41 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390886 2004 XU59 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390887 2004 XX61 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390888 2004 XK85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390889 2004 XS110 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
390890 2004 XP135 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390891 2004 YS23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390892 2004 YW27 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390893 2005 AF38 13/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390894 2005 AK50 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
390895 2005 AP75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390896 2005 BV7 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
390897 2005 BA25 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
390898 2005 CW28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390899 2005 CD36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
390900 2005 ES29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390901 2005 EB34 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390902 2005 EA53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390903 2005 EE63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390904 2005 EE77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390905 2005 EA84 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
390906 2005 ED92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390907 2005 EW94 10/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
390908 2005 EQ96 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390909 2005 EV100 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390910 2005 EQ105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
390911 2005 EB117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390912 2005 EQ119 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390913 2005 EN168 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390914 2005 EB178 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390915 2005 EE179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390916 2005 EF188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
390917 2005 EZ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
390918 2005 EU202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
390919 2005 EF205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390920 2005 EG235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390921 2005 EH241 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390922 2005 EY243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
390923 2005 EG247 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390924 2005 ET256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390925 2005 EQ284 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
390926 2005 ED331 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
390927 2005 FO 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390928 2005 GU3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390929 2005 GP21 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
390930 2005 GX24 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390931 2005 GR36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390932 2005 GZ37 03/04/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390933 2005 GM48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
390934 2005 GP52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390935 2005 GR73 04/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
390936 2005 GA104 09/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
390937 2005 GZ108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390938 2005 GS126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390939 2005 GM137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
390940 2005 GO170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390941 2005 GS206 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390942 2005 GW227 06/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
390943 2005 JP8 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390944 2005 JQ48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390945 2005 JN51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390946 2005 JS132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390947 2005 JM138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390948 2005 JT147 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390949 2005 JO171 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390950 2005 LP1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390951 2005 LU33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390952 2005 LF37 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390953 2005 MV20 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
390954 2005 MK26 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390955 2005 ME35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
390956 2005 NL41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
390957 2005 NL49 05/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
390958 2005 NG61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
390959 2005 OM5 28/07/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
390960 2005 OY26 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
390961 2005 OQ31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
390962 2005 PU20 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
390963 2005 QJ5 22/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390964 2005 QA27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390965 2005 QU47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
390966 2005 QS71 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
390967 2005 QM76 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
390968 2005 QX120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390969 2005 QM125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390970 2005 QH127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
390971 2005 QS132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
390972 2005 QG136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390973 2005 QE173 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390974 2005 QP180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
390975 2005 QS181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
390976 2005 RZ21 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
390977 2005 RB31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390978 2005 RK33 14/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
390979 2005 SU6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
390980 2005 SX7 25/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
390981 2005 SC12 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390982 2005 SZ19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 880 m MPC · JPL
390983 2005 SO21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
390984 2005 SK25 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390985 2005 SR34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
390986 2005 SW36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390987 2005 SN50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390988 2005 ST51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390989 2005 SV59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
390990 2005 SP68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390991 2005 SG85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
390992 2005 SM86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
390993 2005 SF88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390994 2005 SR88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390995 2005 SF89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390996 2005 ST89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
390997 2005 SN93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
390998 2005 SA97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390999 2005 SQ98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391000 2005 SC99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001