Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/232001–233000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232001 2001 SW71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232002 2001 SE88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232003 2001 SA104 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232004 2001 SS117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232005 2001 SP122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232006 2001 SZ127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232007 2001 SR134 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
232008 2001 SC140 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232009 2001 SZ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
232010 2001 SD181 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232011 2001 SQ193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232012 2001 SB200 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232013 2001 SJ206 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232014 2001 SV245 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
232015 2001 SG256 19/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
232016 2001 SV262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232017 2001 SZ264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
232018 2001 SF271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232019 2001 SE301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232020 2001 SB321 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232021 2001 SC330 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
232022 2001 SJ347 25/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232023 2001 TP13 13/10/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 3,8 km MPC · JPL
232024 2001 TL32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232025 2001 TD33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232026 2001 TT41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232027 2001 TZ42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232028 2001 TN53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232029 2001 TY94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232030 2001 TY95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232031 2001 TF96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232032 2001 TW125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
232033 2001 TA144 10/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
232034 2001 TL148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232035 2001 TE154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232036 2001 TH163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232037 2001 TL187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232038 2001 TY189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232039 2001 TZ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232040 2001 TP205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232041 2001 TR217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232042 2001 TH219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232043 2001 TB222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232044 2001 TS253 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
232045 2001 TB258 08/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
232046 2001 UQ2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
232047 2001 UU8 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
232048 2001 UB11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
232049 2001 UA13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
232050 2001 UG26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232051 2001 UZ28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232052 2001 UK40 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
232053 2001 UQ72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
232054 2001 UT86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
232055 2001 UU87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232056 2001 UW94 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
232057 2001 UB98 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
232058 2001 UL108 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232059 2001 UP108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232060 2001 UF118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232061 2001 UW126 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232062 2001 UA144 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
232063 2001 UZ150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232064 2001 UM206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
232065 2001 UW207 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232066 2001 UN220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232067 2001 UR220 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232068 2001 VM2 10/11/2001 Needville Needville Obs. 650 m MPC · JPL
232069 2001 VE9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232070 2001 VA17 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232071 2001 VS17 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232072 2001 VE19 09/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232073 2001 VN22 09/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
232074 2001 VH40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232075 2001 VZ47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232076 2001 VS53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232077 2001 VY103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232078 2001 VV104 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232079 2001 VQ113 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232080 2001 VW113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232081 2001 WD14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232082 2001 WS26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232083 2001 WS44 18/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
232084 2001 WS47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232085 2001 WC49 19/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232086 2001 WL54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232087 2001 WW84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232088 2001 WA94 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232089 2001 WP98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
232090 2001 XY16 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232091 2001 XC31 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232092 2001 XS33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232093 2001 XV46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232094 2001 XP54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232095 2001 XV91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232096 2001 XN107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232097 2001 XH110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232098 2001 XR132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232099 2001 XY133 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232100 2001 XG141 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232101 2001 XR143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232102 2001 XV178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232103 2001 XN204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232104 2001 XQ206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232105 2001 XT217 14/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
232106 2001 XK220 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
232107 2001 XP224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232108 2001 XV236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232109 2001 XS253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232110 2001 XH258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232111 2001 XD267 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232112 2001 YK7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232113 2001 YN35 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232114 2001 YE50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232115 2001 YU56 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232116 2001 YO67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232117 2001 YN88 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232118 2001 YW122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232119 2001 YW141 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232120 2001 YC146 18/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232121 2002 AP24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
232122 2002 AC43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232123 2002 AR50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232124 2002 AK85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232125 2002 AG105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232126 2002 AE114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
232127 2002 AU134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232128 2002 AS137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232129 2002 AN141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232130 2002 AZ173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232131 2002 AO184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
232132 2002 AQ187 08/01/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
232133 2002 BE3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
232134 2002 BQ20 23/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
232135 2002 BS27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232136 2002 BP28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232137 2002 CE1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 710 m MPC · JPL
232138 2002 CF3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232139 2002 CR4 03/02/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
232140 2002 CF7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232141 2002 CR13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
232142 2002 CQ16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232143 2002 CW25 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
232144 2002 CB29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232145 2002 CX45 08/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
232146 2002 CR70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232147 2002 CC148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232148 2002 CG148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232149 2002 CL175 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232150 2002 CY177 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232151 2002 CB180 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232152 2002 CD188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232153 2002 CB196 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232154 2002 CG203 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232155 2002 CF220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232156 2002 CP232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232157 2002 CY233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232158 2002 CG245 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232159 2002 CB256 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
232160 2002 CW258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
232161 2002 CN261 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
232162 2002 CM289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232163 2002 CH294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232164 2002 CT299 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
232165 2002 CC308 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232166 2002 DE4 21/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
232167 2002 DC10 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232168 2002 EF3 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
232169 2002 EE16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232170 2002 EP22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232171 2002 EV23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232172 2002 EH28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232173 2002 EQ38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232174 2002 EV53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232175 2002 EA55 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232176 2002 EK58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232177 2002 ED62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232178 2002 EV64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232179 2002 EQ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232180 2002 ET65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232181 2002 EP68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232182 2002 ET73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232183 2002 ET87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232184 2002 EP102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
232185 2002 EW121 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232186 2002 EZ125 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232187 2002 EM138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232188 2002 EG139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232189 2002 FM4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
232190 2002 FZ22 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232191 2002 FK25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232192 2002 FP37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232193 2002 FY37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232194 2002 GJ 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232195 2002 GG2 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
232196 2002 GR17 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232197 2002 GT54 05/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232198 2002 GX59 08/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
232199 2002 GS60 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232200 2002 GX63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232201 2002 GM90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232202 2002 GP90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232203 2002 GY100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232204 2002 GX104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232205 2002 GK106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232206 2002 GN107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232207 2002 GO111 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232208 2002 GM123 11/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
232209 2002 GC142 13/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232210 2002 GP144 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232211 2002 GR147 13/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232212 2002 GD166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
232213 2002 GT168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232214 2002 HK11 22/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232215 2002 HS11 22/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
232216 2002 HV11 22/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232217 2002 HF13 22/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
232218 2002 HZ14 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232219 2002 JN9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
232220 2002 JZ31 09/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
232221 2002 JF99 13/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232222 2002 JG99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
232223 2002 JP120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232224 2002 JX120 05/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232225 2002 JZ121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232226 2002 JS134 09/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232227 2002 JX135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232228 2002 KG14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
232229 2002 KL15 30/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232230 2002 LP2 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232231 2002 LD21 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232232 2002 LM53 09/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232233 2002 LE61 02/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232234 2002 NL5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
232235 2002 NT14 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232236 2002 NO19 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232237 2002 NK37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232238 2002 NA45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232239 2002 ND60 04/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
232240 2002 NG66 09/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232241 2002 OA7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
232242 2002 OH8 18/07/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
232243 2002 OG27 22/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
232244 2002 PU2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232245 2002 PZ4 04/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232246 2002 PT14 06/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
232247 2002 PJ19 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
232248 2002 PB20 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232249 2002 PT24 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232250 2002 PG31 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232251 2002 PO62 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232252 2002 PZ65 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
232253 2002 PC70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232254 2002 PP107 13/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232255 2002 PY121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
232256 2002 PA131 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232257 2002 PT135 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232258 2002 PU136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
232259 2002 PK152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
232260 2002 PA161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
232261 2002 PZ162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,7 km MPC · JPL
232262 2002 PD163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
232263 2002 QV11 26/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
232264 2002 QZ19 28/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232265 2002 QY26 27/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232266 2002 QM38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
232267 2002 QS49 29/08/2002 Palomar R. Matson 3,9 km MPC · JPL
232268 2002 QH51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 2,6 km MPC · JPL
232269 2002 QG77 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232270 2002 QD79 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232271 2002 QE93 19/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232272 2002 QS99 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232273 2002 QR103 17/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
232274 2002 QU103 19/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
232275 2002 QN136 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232276 2002 QC138 17/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
232277 2002 RW 01/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
232278 2002 RQ20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
232279 2002 RV41 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232280 2002 RB59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
232281 2002 RK73 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232282 2002 RS73 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232283 2002 RD74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232284 2002 RE128 10/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
232285 2002 RK129 11/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232286 2002 RU129 10/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
232287 2002 RV138 10/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
232288 2002 RO165 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232289 2002 RT178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232290 2002 RE180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232291 2002 RR181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 750 m MPC · JPL
232292 2002 RD192 12/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
232293 2002 RJ193 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232294 2002 RK198 13/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
232295 2002 RC202 13/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
232296 2002 RU232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 4,2 km MPC · JPL
232297 2002 RL233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
232298 2002 RN236 12/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
232299 2002 RC245 12/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
232300 2002 RC246 01/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232301 2002 RT249 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232302 2002 RY249 09/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
232303 2002 RN250 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232304 2002 RW263 05/09/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
232305 2002 RA272 01/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232306 2002 RP280 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
232307 2002 SN14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232308 2002 TH24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232309 2002 TO31 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232310 2002 TH34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232311 2002 TD37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232312 2002 TS73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232313 2002 TN74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
232314 2002 TL93 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232315 2002 TM94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232316 2002 TY98 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232317 2002 TV101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232318 2002 TL103 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
232319 2002 TL105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232320 2002 TZ112 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232321 2002 TM113 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232322 2002 TR128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232323 2002 TA138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232324 2002 TN142 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
232325 2002 TH149 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232326 2002 TV150 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232327 2002 TU163 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232328 2002 TK169 03/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
232329 2002 TV169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
232330 2002 TY182 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232331 2002 TT186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232332 2002 TZ187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232333 2002 TJ189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232334 2002 TL202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232335 2002 TN202 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232336 2002 TV289 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232337 2002 TL296 11/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232338 2002 TH298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232339 2002 TM312 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
232340 2002 TP338 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
232341 2002 TE348 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
232342 2002 TE379 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232343 2002 UR39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232344 2002 UD53 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
232345 2002 UX72 20/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232346 2002 VR22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232347 2002 VQ40 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232348 2002 VA60 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
232349 2002 VS67 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232350 2002 VR79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232351 2002 VM120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232352 2002 VB143 12/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232353 2002 WR2 23/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232354 2002 WO15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
232355 2002 WC20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
232356 2002 WB23 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232357 2002 XT16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232358 2002 XW49 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
232359 2002 XS52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232360 2002 XB67 10/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232361 2002 XC70 10/12/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
232362 2002 XG87 11/12/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
232363 2002 XT91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
232364 2002 XW103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232365 2002 XN109 06/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
232366 2002 YX26 31/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
232367 2003 AZ1 02/01/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
232368 2003 AZ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232369 2003 AV20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232370 2003 AS22 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
232371 2003 AO25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232372 2003 AQ34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232373 2003 AF62 08/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
232374 2003 AA87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232375 2003 AA90 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232376 2003 BU 24/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232377 2003 BN13 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232378 2003 BJ15 26/01/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
232379 2003 BT17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232380 2003 BD33 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232381 2003 BP43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232382 2003 BT47 31/01/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
232383 2003 BV49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232384 2003 BW49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232385 2003 BS51 27/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232386 2003 BA54 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232387 2003 BM58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232388 2003 BN61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
232389 2003 BP62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232390 2003 BU67 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232391 2003 BC84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232392 2003 BF85 31/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
232393 2003 BB88 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232394 2003 BK88 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
232395 2003 BU89 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232396 2003 CD 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232397 2003 CX3 03/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232398 2003 CB6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232399 2003 CA9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232400 2003 CE9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232401 2003 CR12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232402 2003 CG16 07/02/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
232403 2003 CB25 04/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232404 2003 DZ1 21/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
232405 2003 DH11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
232406 2003 DA19 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232407 2003 DD22 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232408 2003 EY 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232409 Dubes 2003 EU1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,3 km MPC · JPL
232410 2003 EQ2 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232411 2003 EB3 06/03/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
232412 2003 EL3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232413 2003 EO3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232414 2003 EH9 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232415 2003 EM9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232416 2003 EH12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232417 2003 EU17 06/03/2003 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
232418 2003 EQ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232419 2003 EP28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232420 2003 EF40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232421 2003 EZ42 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232422 2003 EQ47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232423 2003 EP48 09/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232424 2003 EQ55 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
232425 2003 ES63 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232426 2003 FR1 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232427 2003 FD15 23/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
232428 2003 FC19 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232429 2003 FM21 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232430 2003 FJ26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232431 2003 FH36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
232432 2003 FW40 25/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
232433 2003 FL50 25/03/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
232434 2003 FJ56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232435 2003 FP62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232436 2003 FB65 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232437 2003 FH65 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
232438 2003 FH71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232439 2003 FE72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232440 2003 FB78 27/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
232441 2003 FX81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
232442 2003 FU89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232443 2003 FQ93 29/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232444 2003 FA100 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
232445 2003 FV100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
232446 2003 FY114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232447 2003 FP120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232448 2003 FR121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232449 2003 FX127 31/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232450 2003 GG7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232451 2003 GJ8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
232452 2003 GQ10 03/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232453 2003 GO12 01/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232454 2003 GN13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232455 2003 GO13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232456 2003 GJ36 05/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232457 2003 GM36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
232458 2003 GE40 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232459 2003 GM40 09/04/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
232460 2003 GK43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232461 2003 GD51 08/04/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
232462 2003 HH3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232463 2003 HQ7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
232464 2003 HN9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
232465 2003 HP14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232466 2003 HT14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232467 2003 HG17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
232468 2003 HT20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232469 2003 HL32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
232470 2003 HR37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232471 2003 HE38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232472 2003 HW47 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232473 2003 HS51 30/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232474 2003 JN1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232475 2003 JP7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232476 2003 JS13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232477 2003 JW14 05/05/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232478 2003 KF3 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232479 2003 KZ8 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232480 2003 KE18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232481 2003 LF2 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232482 2003 LD3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232483 2003 MC3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232484 2003 MS4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232485 2003 MJ5 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232486 2003 NN 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232487 2003 NE12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232488 2003 OW3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
232489 2003 OO5 23/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232490 2003 OR6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232491 2003 OB22 29/07/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
232492 2003 OJ27 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232493 2003 OQ27 24/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232494 2003 OG31 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
232495 2003 PT 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232496 2003 PV6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232497 2003 PW7 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
232498 2003 QT5 19/08/2003 Wise D. Polishook 3,5 km MPC · JPL
232499 2003 QP7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
232500 2003 QF13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232501 2003 QM21 22/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232502 2003 QH25 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232503 2003 QF27 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
232504 2003 QU37 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232505 2003 QY37 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232506 2003 QA47 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
232507 2003 QK60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232508 2003 QW74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232509 2003 QK75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
232510 2003 QR76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232511 2003 QS81 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232512 2003 QS90 28/08/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
232513 2003 QF95 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
232514 2003 QX97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232515 2003 QU103 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
232516 2003 QW104 29/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
232517 2003 QX109 27/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
232518 2003 RN2 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232519 2003 RG6 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232520 2003 RG15 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
232521 2003 RM18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
232522 2003 RP25 15/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
232523 2003 SU1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232524 2003 SY11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232525 2003 SZ12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232526 2003 SV13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232527 2003 SB16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232528 2003 SZ19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232529 2003 SG20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232530 2003 ST25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232531 2003 SL30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232532 2003 SW38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232533 2003 SC43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
232534 2003 SC61 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232535 2003 SF62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232536 2003 SZ72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232537 2003 SO75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232538 2003 SV87 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
232539 2003 SG103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232540 2003 SV108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232541 2003 SU118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232542 2003 SW119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232543 2003 SF129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
232544 2003 SR151 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232545 2003 SM173 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232546 2003 SJ178 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232547 2003 SW178 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232548 2003 SR190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232549 2003 SO200 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232550 2003 SP200 24/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232551 2003 SJ206 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232552 2003 SD209 24/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232553 Randypeterson 2003 SX218 26/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
232554 2003 SZ222 27/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232555 2003 SA236 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232556 2003 SK242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232557 2003 SD248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232558 2003 SX252 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
232559 2003 SO271 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
232560 2003 SN274 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232561 2003 SS274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
232562 2003 SE275 29/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232563 2003 SB279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232564 2003 SQ286 21/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
232565 2003 SU288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232566 2003 SA290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232567 2003 SY292 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232568 2003 SW295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
232569 2003 SH300 17/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232570 2003 SX302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232571 2003 SJ308 28/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
232572 2003 SE313 17/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232573 2003 SB322 26/09/2003 Apache Point SDSS 5,7 km MPC · JPL
232574 2003 SH324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232575 2003 SK333 25/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232576 2003 ST337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
232577 2003 SK338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
232578 2003 SQ344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232579 2003 SM351 19/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
232580 2003 SZ356 18/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
232581 2003 SF363 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232582 2003 SA412 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
232583 2003 SA414 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
232584 2003 TX13 13/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232585 2003 TQ14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
232586 2003 TK30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
232587 2003 TK38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
232588 2003 TL51 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
232589 2003 TO51 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232590 2003 TA53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232591 2003 TE55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232592 2003 UZ1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232593 2003 UU4 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232594 2003 UJ9 18/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
232595 2003 UP9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
232596 2003 UR24 23/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232597 2003 UT49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232598 2003 UN52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
232599 2003 UY52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
232600 2003 UC54 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232601 2003 UZ55 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232602 2003 UX71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232603 2003 UZ71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232604 2003 UK75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
232605 2003 UB76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232606 2003 UH86 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232607 2003 UD92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
232608 2003 US93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232609 2003 UJ96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
232610 2003 UY99 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232611 2003 UQ111 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232612 2003 UL118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
232613 2003 UX118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
232614 2003 UD122 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232615 2003 UJ126 20/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232616 2003 UY134 20/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232617 2003 UY148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
232618 2003 UV150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232619 2003 UO151 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232620 2003 UR153 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
232621 2003 UR163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232622 2003 UJ170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232623 2003 UH171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232624 2003 UK171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232625 2003 UQ177 21/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232626 2003 UO179 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232627 2003 UU189 22/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
232628 2003 UY198 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232629 2003 US201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232630 2003 UH205 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232631 2003 UU211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232632 2003 UY221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232633 2003 UB225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
232634 2003 UO225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232635 2003 UO229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
232636 2003 UY248 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232637 2003 UO250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232638 2003 UU256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232639 2003 UC276 29/10/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
232640 2003 UA293 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
232641 2003 UK296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232642 2003 UQ304 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232643 2003 UX309 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232644 2003 UR355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232645 2003 UG372 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
232646 2003 UV377 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
232647 2003 UT416 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232648 2003 VJ10 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232649 2003 WC1 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
232650 2003 WY4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232651 2003 WG15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232652 2003 WE17 18/11/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232653 2003 WW18 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
232654 2003 WQ19 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232655 2003 WM20 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232656 2003 WM29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232657 2003 WV37 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232658 2003 WR43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232659 2003 WP44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232660 2003 WN46 18/11/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
232661 2003 WU73 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
232662 2003 WH125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232663 2003 WE126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232664 2003 WM140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232665 2003 WA161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232666 2003 WQ163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232667 2003 WV171 29/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232668 2003 XJ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232669 2003 XV12 14/12/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232670 2003 XN16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232671 2003 XO18 15/12/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232672 2003 XF41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232673 2003 YU32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232674 2003 YF45 21/12/2003 Sandlot Sandlot Obs. 3,5 km MPC · JPL
232675 2003 YB55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232676 2003 YZ58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232677 2003 YG65 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232678 2003 YD77 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
232679 2003 YC99 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
232680 2003 YO115 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
232681 2003 YO116 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
232682 2003 YR119 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232683 2003 YR132 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232684 2003 YN133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232685 2003 YR140 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232686 2003 YR143 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232687 2003 YL151 29/12/2003 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
232688 2003 YQ152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
232689 2003 YN158 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
232690 2003 YJ180 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232691 2004 AR1 13/01/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
232692 2004 AM6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
232693 2004 AU8 14/01/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
232694 2004 AC26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
232695 2004 AU26 13/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232696 2004 BD 16/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232697 2004 BA13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232698 2004 BT13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232699 2004 BS14 16/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232700 2004 BZ14 16/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232701 2004 BC20 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232702 2004 BW27 18/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
232703 2004 BV29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232704 2004 BY35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232705 2004 BE48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232706 2004 BO48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232707 2004 BV49 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232708 2004 BF53 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232709 2004 BN59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232710 2004 BY71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232711 2004 BP73 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
232712 2004 BK76 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232713 2004 BP90 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232714 2004 BX91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
232715 2004 BP92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
232716 2004 BU98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232717 2004 BQ120 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
232718 2004 BC126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
232719 2004 BN142 19/01/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
232720 2004 CG3 09/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
232721 2004 CC6 10/02/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232722 2004 CA11 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232723 2004 CC32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232724 2004 CA57 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232725 2004 CY57 14/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
232726 2004 CK65 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
232727 2004 CU115 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232728 2004 DP6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232729 2004 DQ16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
232730 2004 EX9 11/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232731 2004 EH15 11/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232732 2004 EO15 12/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232733 2004 ES43 10/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232734 2004 EQ73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232735 2004 FB27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232736 2004 FD28 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232737 2004 FS30 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232738 2004 FJ34 16/03/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
232739 2004 FM62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232740 2004 FW84 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232741 2004 FP94 18/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
232742 2004 FP101 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232743 2004 FO120 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232744 2004 GK24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232745 2004 HL18 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232746 2004 HH63 16/04/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
232747 2004 JK11 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232748 2004 JX19 14/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
232749 2004 JY20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232750 2004 JU37 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232751 2004 KJ 16/05/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
232752 2004 KF8 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232753 2004 LE16 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232754 2004 NN2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232755 2004 NM3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
232756 2004 NS6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232757 2004 NJ7 13/07/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232758 2004 OS11 25/07/2004 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
232759 2004 PM3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
232760 2004 PY8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
232761 2004 PQ23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232762 2004 PV24 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232763 Eliewiesel 2004 PC27 10/08/2004 Francisquito R. E. Jones 1,2 km MPC · JPL
232764 2004 PN28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232765 2004 PT31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232766 2004 PR35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
232767 2004 PQ39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232768 2004 PY40 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232769 2004 PJ51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232770 2004 PD53 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
232771 2004 PV56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232772 2004 PG61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232773 2004 PC72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232774 2004 PF73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232775 2004 PA75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
232776 2004 PU75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
232777 2004 PN76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232778 2004 PH80 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232779 2004 PM85 10/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232780 2004 PD98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
232781 2004 PX108 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232782 2004 PT111 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232783 2004 QF3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
232784 2004 QT6 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
232785 2004 QB10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
232786 2004 QT13 17/08/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
232787 2004 RM15 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
232788 2004 RF19 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232789 2004 RN32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232790 2004 RO69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232791 2004 RG75 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232792 2004 RX78 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232793 2004 RN95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232794 2004 RW100 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232795 2004 RY101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232796 2004 RB112 05/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
232797 2004 RY180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232798 2004 RT191 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232799 2004 RS193 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232800 2004 RH196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232801 2004 RY198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232802 2004 RV199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232803 2004 RX216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232804 2004 RA220 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232805 2004 RF220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232806 2004 RM231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
232807 2004 RO231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232808 2004 RN249 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232809 2004 RD257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232810 2004 RM270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232811 2004 RY273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
232812 2004 RG298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232813 2004 RP305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232814 2004 RZ310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232815 2004 RH312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
232816 2004 RW313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232817 2004 RA322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232818 2004 RP325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232819 2004 RF326 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
232820 2004 RG336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232821 2004 RY340 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232822 2004 RU345 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232823 2004 ST22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232824 2004 SQ25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
232825 2004 SE40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232826 2004 SD50 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232827 2004 SX51 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232828 2004 SR60 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
232829 2004 SS60 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232830 2004 TG 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
232831 2004 TY2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232832 2004 TC7 05/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232833 2004 TA21 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232834 2004 TC29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232835 2004 TQ30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232836 2004 TF47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232837 2004 TZ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232838 2004 TE52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232839 2004 TV61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232840 2004 TE65 05/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
232841 2004 TL66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
232842 2004 TB70 05/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232843 2004 TK76 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232844 2004 TT80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232845 2004 TH135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
232846 2004 TS137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
232847 2004 TO142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232848 2004 TD157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
232849 2004 TK161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232850 2004 TP161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232851 2004 TP165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
232852 2004 TV167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232853 2004 TQ170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232854 2004 TZ180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
232855 2004 TL201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
232856 2004 TD208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232857 2004 TQ217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232858 2004 TC223 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232859 2004 TO243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232860 2004 TW263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232861 2004 TE273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232862 2004 TV274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
232863 2004 TC281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232864 2004 TQ283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
232865 2004 TG295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
232866 2004 TZ295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232867 2004 TA344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232868 2004 TS354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
232869 2004 TN359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232870 2004 UQ3 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232871 2004 VM6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
232872 2004 VN22 04/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232873 2004 VY23 02/11/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232874 2004 VP28 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232875 2004 VO29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
232876 2004 VC37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232877 2004 VJ38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232878 2004 VW40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232879 2004 VX56 04/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
232880 2004 VO58 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232881 2004 VO59 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232882 2004 VR76 12/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232883 2004 VT77 12/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
232884 2004 VU86 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232885 2004 XT3 04/12/2004 Eskridge G. Hug 2,8 km MPC · JPL
232886 2004 XD8 02/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232887 2004 XE9 02/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232888 2004 XG17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232889 2004 XQ18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232890 2004 XC23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232891 2004 XH25 09/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232892 2004 XR29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232893 2004 XB31 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232894 2004 XJ32 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232895 2004 XV35 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232896 2004 XC36 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232897 2004 XT39 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232898 2004 XM41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
232899 2004 XG49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232900 2004 XG51 14/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232901 2004 XX81 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
232902 2004 XX84 12/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
232903 2004 XO87 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232904 2004 XL92 11/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232905 2004 XS101 14/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
232906 2004 XG121 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232907 2004 XQ129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232908 2004 XE136 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232909 2004 XM136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232910 2004 XH137 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232911 2004 XK147 01/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232912 2004 YR3 16/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
232913 2004 YJ4 16/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
232914 2004 YG15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
232915 2004 YN23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
232916 2004 YV25 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
232917 2004 YF32 21/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232918 2005 AN7 06/01/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
232919 2005 AQ10 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
232920 2005 AQ16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232921 2005 AH21 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
232922 2005 AP26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232923 Adalovelace 2005 AA29 15/01/2005 Kleť KLENOT 2,5 km MPC · JPL
232924 2005 AB30 09/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
232925 2005 AL30 09/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
232926 2005 AN34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
232927 2005 AO36 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232928 2005 AO41 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232929 2005 AB49 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
232930 2005 AM49 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232931 2005 AF51 13/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
232932 2005 AY51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232933 2005 AM72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232934 2005 AM81 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
232935 2005 AX82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232936 2005 BX2 19/01/2005 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
232937 2005 BM13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232938 2005 BL28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
232939 2005 BB31 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
232940 2005 BD36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
232941 2005 CD11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232942 2005 CV18 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
232943 2005 CD31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232944 2005 CL34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
232945 2005 CD45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232946 2005 CQ51 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
232947 2005 EP5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232948 2005 EX6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232949 Muhina 2005 EN8 01/03/2005 Marly Naef Obs. 3,4 km MPC · JPL
232950 2005 EU9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232951 2005 EF10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232952 2005 EC17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232953 2005 EO18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232954 2005 EM19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232955 2005 ER19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232956 2005 ED21 03/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
232957 2005 EU24 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232958 2005 EG25 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
232959 2005 EJ27 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
232960 2005 ES35 04/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
232961 2005 EZ36 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232962 2005 ES38 04/03/2005 Kleť Kleť Obs. 890 m MPC · JPL
232963 2005 EV48 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232964 2005 EA50 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
232965 2005 EF66 04/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
232966 2005 EG67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
232967 2005 EY70 04/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,4 km MPC · JPL
232968 2005 EG76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232969 2005 EX83 04/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
232970 2005 EB84 04/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232971 2005 ET86 04/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
232972 2005 EZ91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
232973 2005 EK92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232974 2005 EC99 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232975 2005 ER101 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
232976 2005 ET102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
232977 2005 EF104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
232978 2005 EF118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232979 2005 EG124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
232980 2005 EO124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232981 2005 EP126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
232982 2005 ER131 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232983 2005 EM132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
232984 2005 ET132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232985 2005 ES134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
232986 2005 EF136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
232987 2005 EJ138 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232988 2005 EY142 10/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
232989 2005 EP143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
232990 2005 EG146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
232991 2005 ES147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232992 2005 EW155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
232993 2005 EM158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
232994 2005 ES160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
232995 2005 EC162 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
232996 2005 EW162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
232997 2005 ER174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
232998 2005 EO177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
232999 2005 EC180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233000 2005 EX181 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

228.000s  • 229.000s  • 230.000s  • 231.000s  • 232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001