Danh sách tiểu hành tinh/382001–383000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382001 2010 OM15 17/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
382002 2010 OK46 29/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
382003 2010 OZ60 23/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
382004 2010 RM64 09/09/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, M. E. Schwamb, S. Tourtellotte 21 km MPC · JPL
382005 2010 TO6 01/10/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
382006 2010 UF52 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
382007 2010 UD107 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382008 2010 XE83 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
382009 2011 AW4 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382010 2011 AN20 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
382011 2011 AQ47 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
382012 2011 AC58 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382013 2011 AG65 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382014 2011 BQ11 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
382015 2011 BV46 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
382016 2011 BH53 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382017 2011 BK53 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
382018 2011 BT53 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382019 2011 BM62 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
382020 2011 BR62 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
382021 2011 BN70 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382022 2011 BE74 14/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382023 2011 BX91 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382024 2011 BN102 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382025 2011 BG108 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382026 2011 BE125 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
382027 2011 BT161 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382028 2011 CB11 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
382029 2011 CJ17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
382030 2011 CP18 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
382031 2011 CV22 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
382032 2011 CW23 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382033 2011 CR24 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382034 2011 CJ27 29/02/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
382035 2011 CF35 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 760 m MPC · JPL
382036 2011 CT47 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
382037 2011 CD48 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382038 2011 CX60 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
382039 2011 CX68 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382040 2011 CX80 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
382041 2011 CF86 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
382042 2011 CU91 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382043 2011 DU2 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
382044 2011 DP5 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382045 2011 DB10 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382046 2011 DX10 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
382047 2011 DB11 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382048 2011 DX11 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382049 2011 DW22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382050 2011 DK25 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382051 2011 DG29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
382052 2011 DL30 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382053 2011 DW31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
382054 2011 EU2 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382055 2011 ES13 03/03/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
382056 2011 ER15 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382057 2011 ES17 17/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
382058 2011 EC18 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382059 2011 EQ22 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382060 2011 EJ24 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382061 2011 ED30 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382062 2011 EY33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382063 2011 ES39 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382064 2011 ET39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382065 2011 EG42 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382066 2011 EQ44 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382067 2011 EU53 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382068 2011 ET54 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382069 2011 ER63 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382070 2011 EL73 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382071 2011 EV75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382072 2011 FD6 18/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 1,0 km MPC · JPL
382073 2011 FV15 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
382074 2011 FY15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
382075 2011 FK16 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382076 2011 FA18 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
382077 2011 FR27 14/03/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
382078 2011 FH28 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382079 2011 FE33 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382080 2011 FL38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382081 2011 FV54 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382082 2011 FM79 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382083 2011 FV80 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382084 2011 FA84 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
382085 2011 FU96 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382086 2011 FO127 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382087 2011 FC130 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382088 2011 FL142 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382089 2011 FU142 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382090 2011 FG151 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382091 2011 GU1 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382092 2011 GL5 17/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382093 2011 GE34 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
382094 2011 GA37 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382095 2011 GQ42 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
382096 2011 GT49 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382097 2011 GN50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
382098 2011 GT58 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382099 2011 GA63 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382100 2011 GA66 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382101 2011 GY66 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382102 2011 GJ67 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382103 2011 GQ69 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382104 2011 GG70 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
382105 2011 GO72 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
382106 2011 GQ76 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382107 2011 HA 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382108 2011 HO3 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382109 2011 HB15 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382110 2011 HJ15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
382111 2011 HD17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382112 2011 HV27 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382113 2011 HG28 08/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
382114 2011 HU32 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382115 2011 HG33 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382116 2011 HV36 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382117 2011 HN56 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
382118 2011 HX56 21/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
382119 2011 HN69 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
382120 2011 HR74 10/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
382121 2011 HG77 14/09/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
382122 2011 HD80 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382123 2011 HX81 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
382124 2011 HO84 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382125 2011 HE91 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382126 2011 HP92 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382127 2011 HR95 22/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
382128 2011 HX100 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
382129 2011 JV24 30/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
382130 2011 JR27 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
382131 2011 JS30 12/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
382132 2011 KN6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382133 2011 KP7 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
382134 2011 KM12 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382135 2011 KJ14 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382136 2011 KN21 24/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
382137 2011 KY24 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382138 2011 KC25 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382139 2011 KS27 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382140 2011 KS29 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382141 2011 KE30 24/03/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
382142 2011 KE37 07/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
382143 2011 KS44 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382144 2011 KX44 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382145 2011 LX7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382146 2011 LT21 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382147 2011 LU22 28/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
382148 2011 MC3 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382149 2011 MB5 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382150 2011 QN3 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
382151 2011 QJ95 23/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
382152 2011 UW404 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
382153 2012 EX14 02/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
382154 2012 FV60 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382155 2012 FM67 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382156 2012 FD74 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
382157 2012 GS18 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382158 2012 GK33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382159 2012 HX2 30/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
382160 2012 HV39 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382161 2012 HM41 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382162 2012 HP42 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382163 2012 HZ47 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
382164 2012 HX49 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
382165 2012 HT63 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382166 2012 HY64 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382167 2012 HQ73 09/10/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
382168 2012 HP79 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382169 2012 JU13 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382170 2012 JB20 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382171 2012 JB24 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
382172 2012 JX24 17/05/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 750 m MPC · JPL
382173 2012 JC25 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382174 2012 JJ25 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
382175 2012 JK25 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
382176 2012 JR25 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
382177 2012 JK33 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
382178 2012 JH43 07/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382179 2012 JQ45 30/07/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
382180 2012 JG48 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382181 2012 KW4 28/07/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
382182 2012 KX8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382183 2012 KG13 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
382184 2012 KU17 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382185 2012 KF18 18/05/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
382186 2012 KX26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382187 2012 KV31 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
382188 2012 KL34 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382189 2012 KA43 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382190 2012 KJ46 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382191 2012 KS50 20/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
382192 2012 LZ9 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
382193 2012 LC15 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
382194 2012 LK21 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
382195 2012 LY22 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
382196 2012 MN7 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382197 2012 OO2 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382198 2012 OC3 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382199 2012 OC5 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382200 2012 OO5 30/03/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382201 2012 OY5 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
382202 2012 PB3 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
382203 2012 PC8 07/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
382204 2012 PF8 13/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
382205 2012 PS11 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
382206 2012 PH13 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382207 2012 PY14 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
382208 2012 PA16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382209 2012 PQ21 16/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
382210 2012 PY22 03/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
382211 2012 PQ25 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
382212 2012 PK26 14/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
382213 2012 PM33 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
382214 2012 PE35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382215 2012 PN36 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
382216 2012 PO38 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
382217 2012 PC42 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
382218 2012 QY19 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382219 2012 QE21 04/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
382220 2012 QE30 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382221 2012 QD44 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382222 2012 QV47 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382223 2012 QV50 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
382224 2012 QZ51 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
382225 2012 RN5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382226 2012 RL10 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
382227 2012 RA12 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382228 2012 RL13 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
382229 2012 RW13 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
382230 2012 RN18 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
382231 2012 RH26 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382232 2012 RZ27 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
382233 2012 RY28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
382234 2012 RE29 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382235 2012 RU30 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
382236 2012 SM2 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382237 2012 SA4 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382238 Euphemus 2012 SN9 08/07/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 12 km MPC · JPL
382239 2012 SR12 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
382240 2012 SQ20 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
382241 2012 SR28 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382242 2012 SP34 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382243 2012 SV39 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382244 2012 SM40 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382245 2012 SU51 25/08/2001 Ondřejov L. Kotková 3,4 km MPC · JPL
382246 2012 SZ59 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382247 2012 TV3 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382248 2012 TY4 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
382249 2012 TO6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382250 2012 TL16 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382251 2012 TJ25 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
382252 2012 TE26 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382253 2012 TK26 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
382254 2012 TV26 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382255 2012 TC35 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
382256 2012 TU53 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382257 2012 TK59 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
382258 2012 TH67 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
382259 2012 TR79 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
382260 2012 TP91 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382261 2012 TQ94 04/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
382262 2012 TC114 18/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,3 km MPC · JPL
382263 2012 TM119 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
382264 2012 TO124 29/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
382265 2012 TF133 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
382266 2012 TX134 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382267 2012 TT135 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
382268 2012 TN147 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382269 2012 TC160 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382270 2012 TA174 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
382271 2012 TM180 14/04/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
382272 2012 TT181 20/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382273 2012 TQ197 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
382274 2012 TE202 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
382275 2012 TS204 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382276 2012 TO211 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382277 2012 TK218 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
382278 2012 TL221 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382279 2012 TY225 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382280 2012 TW255 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382281 2012 TC277 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
382282 2012 TL291 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382283 2012 TJ297 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
382284 2012 TN298 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382285 2012 TU305 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382286 2012 TE317 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
382287 2012 TD322 09/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
382288 2012 TN322 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
382289 2012 UO3 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382290 2012 UJ36 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382291 2012 UQ61 07/05/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
382292 2012 UQ104 17/09/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
382293 2012 UB111 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382294 2012 UN160 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382295 2012 UW168 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
382296 2012 VD39 05/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
382297 2012 VO43 22/02/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
382298 2012 VS47 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382299 2012 VJ65 19/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
382300 2012 VP77 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382301 2012 VH97 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382302 2012 VZ112 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
382303 2013 BO1 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
382304 2013 OQ5 25/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
382305 2013 PV 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382306 2013 PL10 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
382307 2013 PS10 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382308 2013 PD12 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382309 2013 PA34 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
382310 2013 PG49 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
382311 2013 QZ76 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382312 2013 RX32 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382313 2013 RS60 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382314 2013 RK63 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382315 2013 RO85 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382316 2013 RK97 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382317 2013 SH27 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382318 2013 SX29 28/08/2006 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
382319 2013 SL39 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382320 2013 SS51 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
382321 2013 TR2 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382322 2013 TT2 08/10/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
382323 2013 TW3 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
382324 2013 TM7 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382325 2013 TH9 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
382326 2013 TA12 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382327 2013 TH28 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382328 2013 TQ28 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
382329 2013 TX29 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382330 2013 TY29 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382331 2013 TF30 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382332 2013 TP30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382333 2013 TT30 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
382334 2013 TZ31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382335 2013 TT32 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
382336 2013 TV32 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382337 2013 TC33 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
382338 2013 TA39 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382339 2013 TW50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382340 2013 TB51 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382341 2013 TZ52 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382342 2013 TN53 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
382343 2013 TT53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382344 2013 TW55 14/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
382345 2013 TH62 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382346 2013 TJ65 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382347 2013 TN71 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
382348 2013 TC73 14/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
382349 2013 TM73 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
382350 2013 TM75 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
382351 2013 TS75 09/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382352 2013 TF76 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382353 2013 TQ76 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
382354 2013 TT78 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382355 2013 TJ84 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382356 2013 TO84 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382357 2013 TP89 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382358 2013 TZ89 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
382359 2013 TO93 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382360 2013 TP93 01/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382361 2013 TR94 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
382362 2013 TS94 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382363 2013 TT94 25/08/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
382364 2013 TZ94 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382365 2013 TD98 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382366 2013 TP98 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
382367 2013 TT98 23/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382368 2013 TX98 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382369 2013 TZ98 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382370 2013 TF99 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
382371 2013 TU101 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382372 2013 TU102 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382373 2013 TY103 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
382374 2013 TV107 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382375 2013 TB108 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382376 2013 TO109 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
382377 2013 TB110 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382378 2013 TW113 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382379 2013 TA115 26/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
382380 2013 TE120 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382381 2013 TU121 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382382 2013 TA122 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382383 2013 TE122 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
382384 2013 TF122 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382385 2013 TR122 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382386 2013 TX124 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
382387 2013 TY126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382388 2013 TP127 11/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
382389 2013 TL129 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
382390 2013 TC130 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382391 2013 TS136 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382392 2013 TT144 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382393 2013 VX11 30/01/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
382394 3549 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
382395 1990 SM 22/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught, P. McKenzie APO 2,0 km MPC · JPL
382396 1991 TB16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
382397 1991 VH8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382398 1994 SU8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382399 1994 SB10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382400 1994 SJ10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382401 1994 UK3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382402 1995 PR 04/08/1995 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
382403 1995 SN43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
382404 1995 SK72 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382405 1995 WQ24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382406 1996 AJ1 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch APO · 280 m MPC · JPL
382407 1996 TE5 08/10/1996 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
382408 1996 TJ45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382409 1996 TJ46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382410 1996 VF18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382411 1997 EP8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382412 1997 SZ3 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 1,3 km MPC · JPL
382413 1997 WT12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382414 1998 BC39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382415 1998 FJ124 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382416 1998 KU11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382417 1998 OF9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 960 m MPC · JPL
382418 1998 QN 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382419 1998 RQ9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382420 1998 RC13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382421 1998 SJ53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382422 1998 TZ3 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382423 1998 TM27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
382424 1998 VS3 10/11/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
382425 1998 YQ21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382426 1999 AO14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382427 1999 CF3 09/02/1999 Cloudcroft W. Offutt 2,2 km MPC · JPL
382428 1999 CR11 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382429 1999 FD73 20/03/1999 Apache Point SDSS 690 m MPC · JPL
382430 1999 RG41 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382431 1999 RO102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382432 1999 RY187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
382433 1999 TZ51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382434 1999 TD72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382435 1999 TW125 04/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382436 1999 TA188 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
382437 1999 TF212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382438 1999 TK271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382439 1999 TA316 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382440 1999 VV14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382441 1999 VF181 09/11/1999 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
382442 1999 VV214 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382443 1999 XV112 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
382444 1999 YK2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382445 1999 YB14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382446 2000 BW27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382447 2000 DZ36 25/02/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
382448 2000 KU1 26/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
382449 2000 NH1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382450 2000 OT30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
382451 2000 PJ27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
382452 2000 QS9 24/08/2000 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
382453 2000 QY15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382454 2000 QX67 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
382455 2000 QD68 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382456 2000 QV84 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382457 2000 QO122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382458 2000 RV74 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382459 2000 ST20 23/09/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
382460 2000 SX47 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382461 2000 SS66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382462 2000 SM89 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382463 2000 SG90 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382464 2000 SA95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382465 2000 SX199 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382466 2000 SW223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382467 2000 SF279 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382468 2000 SW302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382469 2000 TQ23 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382470 2000 TO26 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382471 2000 US19 31/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
382472 2000 UY29 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382473 2000 UN52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382474 2000 VF58 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
382475 2000 WG116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382476 2000 WC190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
382477 2000 WA192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
382478 2000 XB37 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382479 2000 XM40 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382480 2000 YD1 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382481 2000 YT4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382482 2001 AF6 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382483 2001 AK17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382484 2001 AO25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382485 2001 BL3 17/01/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
382486 2001 CX19 03/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
382487 2001 DQ58 18/02/2001 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
382488 2001 DE79 22/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
382489 2001 FW108 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382490 2001 GU8 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382491 2001 NW17 03/07/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
382492 2001 OQ16 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382493 2001 PF10 08/08/2001 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
382494 2001 PX45 12/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382495 2001 QH1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382496 2001 QX110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,0 km MPC · JPL
382497 2001 QT129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382498 2001 QM150 26/08/2001 Prescott P. G. Comba 870 m MPC · JPL
382499 2001 QV175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382500 2001 QV214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382501 2001 QW280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382502 2001 RR5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
382503 2001 RE8 08/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
382504 2001 RP19 07/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
382505 2001 RF56 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382506 2001 RU127 12/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
382507 2001 SN1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
382508 2001 SX7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382509 2001 SC14 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
382510 2001 SK18 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382511 2001 SV24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382512 2001 SL30 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382513 2001 SR89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
382514 2001 ST102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
382515 2001 SQ103 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382516 2001 SE123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382517 2001 SY127 16/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
382518 2001 SG156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382519 2001 SO172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382520 2001 SZ173 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
382521 2001 SB190 19/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
382522 2001 SS212 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
382523 2001 SZ227 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382524 2001 SA230 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
382525 2001 SU247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382526 2001 SY264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
382527 2001 SN269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382528 2001 SU303 20/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
382529 2001 SE313 21/09/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
382530 2001 SG332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
382531 2001 TK47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
382532 2001 TA53 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
382533 2001 TZ57 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
382534 2001 TM147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382535 2001 TM156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382536 2001 TR158 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382537 2001 TF159 11/10/2001 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
382538 2001 TP173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
382539 2001 TM178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382540 2001 TS223 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382541 2001 TG239 15/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
382542 2001 UJ28 16/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
382543 2001 UH41 17/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
382544 2001 UY79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382545 2001 UF106 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382546 2001 UR126 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
382547 2001 UQ129 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
382548 2001 UP182 16/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
382549 2001 UK186 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382550 2001 UP209 20/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382551 2001 VO1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
382552 2001 VT53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382553 2001 VM69 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
382554 2001 VG111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382555 2001 VX117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382556 2001 VF124 09/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
382557 2001 WQ64 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382558 2001 XO34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
382559 2001 XW159 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382560 2001 XG215 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382561 2001 XL218 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
382562 2001 XE243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
382563 2001 XQ264 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382564 2001 YA37 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382565 2002 AM40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382566 2002 AK50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382567 2002 AB53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382568 2002 AA55 09/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
382569 2002 AX67 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382570 2002 AM86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382571 2002 AY126 13/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382572 2002 AJ149 14/01/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
382573 2002 AK174 14/01/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
382574 2002 AQ195 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382575 2002 BT12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382576 2002 BX26 17/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
382577 2002 CY67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382578 2002 CJ97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382579 2002 CZ126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382580 2002 CR150 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
382581 2002 CS150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382582 2002 CX152 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382583 2002 CQ166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382584 2002 CP194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382585 2002 CM207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382586 2002 CC214 10/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
382587 2002 CL229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382588 2002 CE234 12/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
382589 2002 CW261 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382590 2002 CJ288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382591 2002 CT301 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382592 2002 CO302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382593 2002 CB306 04/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382594 2002 DH17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
382595 2002 DD18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382596 2002 EY1 05/03/2002 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
382597 2002 EL57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382598 2002 EG96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382599 2002 EL111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
382600 2002 EG122 12/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382601 2002 EK124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382602 2002 GW11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
382603 2002 GA68 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382604 2002 GC75 09/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
382605 2002 GU85 10/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
382606 2002 JY3 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382607 2002 JA108 14/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382608 2002 LW22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382609 2002 LQ29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
382610 2002 LJ30 01/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382611 2002 NA16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382612 2002 NH48 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382613 2002 NW61 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382614 2002 NN70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
382615 2002 NM71 08/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382616 2002 OX7 21/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
382617 2002 OK20 28/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
382618 2002 OL34 29/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382619 2002 PB31 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
382620 2002 PX32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382621 2002 PS78 11/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
382622 2002 PF88 12/08/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
382623 2002 PE113 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382624 2002 PY124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
382625 2002 PC130 07/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
382626 2002 PU153 08/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382627 2002 PB167 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382628 2002 PA182 15/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
382629 2002 PA190 15/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382630 2002 QC9 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382631 2002 QQ14 26/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382632 2002 QN21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382633 2002 QP75 18/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
382634 2002 QJ82 30/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
382635 2002 QB86 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382636 2002 QP103 18/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
382637 2002 QO114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382638 2002 QJ134 30/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
382639 2002 QX137 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382640 2002 QH140 20/08/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
382641 2002 RX5 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382642 2002 RP53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382643 2002 RT126 09/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382644 2002 RC134 10/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382645 2002 RE142 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
382646 2002 RN175 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382647 2002 RB178 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382648 2002 RC188 12/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
382649 2002 RJ215 13/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382650 2002 RW271 04/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
382651 2002 RB280 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382652 2002 SS3 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
382653 2002 SV11 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382654 2002 SS46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
382655 2002 SY63 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
382656 2002 SW67 26/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
382657 2002 TD9 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
382658 2002 TU24 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382659 2002 TK61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
382660 2002 TK80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
382661 2002 TT88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382662 2002 TL94 03/10/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
382663 2002 TB98 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382664 2002 TD101 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382665 2002 TG101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382666 2002 TL101 04/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382667 2002 TZ107 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382668 2002 TG121 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382669 2002 TA126 04/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382670 2002 TQ147 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382671 2002 TQ155 05/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
382672 2002 TG205 04/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382673 2002 TP210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382674 2002 TH224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
382675 2002 TG286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382676 2002 TL287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382677 2002 TG314 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
382678 2002 TT346 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
382679 2002 TP370 10/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
382680 2002 TO381 09/10/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
382681 2002 UD4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382682 2002 UK51 29/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
382683 2002 UL60 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
382684 2002 UJ71 16/10/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
382685 2002 UW75 31/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
382686 2002 VZ14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
382687 2002 VH25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382688 2002 VH26 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382689 2002 VK27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382690 2002 VN51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
382691 2002 VS60 03/11/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
382692 2002 VT60 04/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
382693 2002 VY60 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382694 2002 VM66 06/11/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382695 2002 VK71 07/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382696 2002 VU88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
382697 2002 VR91 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
382698 2002 VL92 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
382699 2002 VW100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
382700 2002 VK114 13/11/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382701 2002 VR135 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 590 m MPC · JPL
382702 2002 VU137 13/11/2002 Palomar A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
382703 2002 VX139 13/11/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
382704 2002 VJ142 05/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
382705 2002 VR146 04/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
382706 2002 VE147 13/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
382707 2002 WD19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
382708 2002 WR21 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
382709 2002 WX22 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
382710 2002 WP25 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
382711 2002 WM27 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382712 2002 WM29 16/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
382713 2002 XB1 01/12/2002 Nashville R. Clingan 860 m MPC · JPL
382714 2002 XJ2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382715 2002 XJ17 14/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382716 2002 XW41 06/12/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
382717 2002 XG43 10/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382718 2002 XR50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382719 2002 XU64 11/12/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
382720 2002 XO79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382721 2002 XH82 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382722 2002 XR90 03/12/2002 Uccle T. Pauwels 1,7 km MPC · JPL
382723 2002 XK119 10/12/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382724 2002 YR8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382725 2002 YT24 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382726 2002 YG26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
382727 2003 AR3 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382728 2003 AD21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382729 2003 AV25 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
382730 2003 AG33 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
382731 2003 AN42 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
382732 2003 AF43 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382733 2003 AN51 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
382734 2003 AZ63 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382735 2003 AJ70 09/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382736 2003 AG82 13/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
382737 2003 AM90 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382738 2003 BY5 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
382739 2003 BW11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
382740 2003 BF14 26/01/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
382741 2003 BC24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
382742 2003 BK48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
382743 2003 BQ74 29/01/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
382744 2003 BD92 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
382745 2003 CC 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
382746 2003 CH7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382747 2003 CA26 02/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
382748 2003 CM26 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382749 2003 DB 19/02/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
382750 2003 DK 19/02/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
382751 2003 DC21 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
382752 2003 DY24 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382753 2003 EU8 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382754 2003 EW38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
382755 2003 ET44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
382756 2003 FE17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382757 2003 FS37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382758 2003 GY 05/04/2003 Haleakala NEAT 320 m MPC · JPL
382759 2003 LT3 03/06/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382760 2003 NY 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382761 2003 OW15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
382762 2003 OJ19 30/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382763 2003 OS30 24/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382764 2003 QP10 22/08/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,7 km MPC · JPL
382765 2003 QR23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
382766 2003 QJ103 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
382767 2003 RO12 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
382768 2003 SJ6 16/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
382769 2003 SX7 16/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
382770 2003 SG24 17/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382771 2003 SL37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382772 2003 SM50 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
382773 2003 SC71 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382774 2003 SD77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382775 2003 SQ96 19/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382776 2003 SS102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382777 2003 SR111 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382778 2003 SM119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
382779 2003 SL121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382780 2003 SX184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382781 2003 SY240 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382782 2003 SN267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382783 2003 SR275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382784 2003 SG296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
382785 2003 SO327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
382786 2003 SW333 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
382787 2003 SK346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382788 2003 SE349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382789 2003 SV350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382790 2003 SC370 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
382791 2003 SA375 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
382792 2003 SM384 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
382793 2003 SB387 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
382794 2003 TH18 14/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382795 2003 TF20 14/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
382796 2003 UL8 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
382797 2003 UF44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
382798 2003 UP49 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
382799 2003 UC50 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382800 2003 UD58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382801 2003 UY74 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
382802 2003 UT130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382803 2003 US136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382804 2003 UY136 21/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
382805 2003 UA144 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382806 2003 UZ157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382807 2003 UB192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
382808 2003 UF206 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
382809 2003 UN207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382810 2003 UX214 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382811 2003 UM216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382812 2003 UD219 21/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
382813 2003 UA239 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
382814 2003 UD334 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
382815 2003 UG346 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
382816 2003 UO352 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
382817 2003 UX380 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
382818 2003 VD6 15/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382819 2003 VE11 15/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382820 2003 WB9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382821 2003 WA38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382822 2003 WQ46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
382823 2003 WJ79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382824 2003 WE86 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382825 2003 XB22 15/12/2003 Siding Spring R. H. McNaught 490 m MPC · JPL
382826 2003 XL28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382827 2003 XN30 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382828 2003 YW2 18/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
382829 2003 YP22 18/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
382830 2003 YA181 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382831 2003 YC181 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
382832 2003 YD181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
382833 2004 AS5 13/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382834 2004 AC21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382835 2004 AT23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
382836 2004 BQ30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
382837 2004 BZ38 20/01/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
382838 2004 BG83 23/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382839 2004 BE88 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
382840 2004 BR130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
382841 2004 CN14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382842 2004 CP43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382843 2004 CX47 14/02/2004 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
382844 2004 CB53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382845 2004 CR103 12/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382846 2004 DK47 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382847 2004 DK53 23/02/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 750 m MPC · JPL
382848 2004 EF18 12/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
382849 2004 EA23 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
382850 2004 EJ30 15/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
382851 2004 EA54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
382852 2004 EF72 15/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382853 2004 ER88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
382854 2004 EC96 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382855 2004 ED96 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382856 2004 FK28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382857 2004 FY28 28/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382858 2004 FE42 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382859 2004 FE83 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382860 2004 FT84 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382861 2004 FZ96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382862 2004 FS97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382863 2004 FD109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
382864 2004 FP125 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382865 2004 FV127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382866 2004 FM155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382867 2004 FT166 16/03/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
382868 2004 GK14 13/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
382869 2004 GX67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382870 2004 HR31 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382871 2004 HS44 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382872 2004 HB61 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
382873 2004 JJ23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382874 2004 JQ51 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382875 2004 KE1 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 160 m MPC · JPL
382876 2004 KQ15 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382877 2004 LX1 07/06/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382878 2004 LM5 23/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382879 2004 LD6 13/06/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
382880 2004 LF10 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382881 2004 LV11 12/06/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
382882 2004 LV26 12/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
382883 2004 ML8 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382884 2004 NZ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
382885 2004 NY25 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382886 2004 PT26 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
382887 2004 PJ27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
382888 2004 PD40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382889 2004 PG54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
382890 2004 PW55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
382891 2004 PK63 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382892 2004 PN85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382893 2004 PC88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382894 2004 PK95 12/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382895 2004 QS9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
382896 2004 QM17 25/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
382897 2004 QZ18 21/08/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
382898 2004 QJ19 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
382899 2004 QM27 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
382900 2004 RH8 06/09/2004 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382901 2004 RY68 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382902 2004 RN71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382903 2004 RB77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382904 2004 RT81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382905 2004 RD105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
382906 2004 RM120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382907 2004 RZ139 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382908 2004 RY158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382909 2004 RF168 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
382910 2004 RL190 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382911 2004 RA191 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
382912 2004 RR194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382913 2004 RA196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382914 2004 RK199 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382915 2004 RJ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382916 2004 RX207 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382917 2004 RP214 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382918 2004 RU217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382919 2004 RS245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382920 2004 RO249 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
382921 2004 RE254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
382922 2004 RW324 13/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
382923 2004 RZ339 20/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382924 2004 RJ341 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
382925 2004 SJ52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382926 2004 SL53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382927 2004 TG13 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382928 2004 TA59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
382929 2004 TP59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382930 2004 TO61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
382931 2004 TD79 04/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382932 2004 TU95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382933 2004 TT119 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382934 2004 TM144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382935 2004 TP155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
382936 2004 TQ158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382937 2004 TK175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382938 2004 TK194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382939 2004 TS240 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382940 2004 TM241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382941 2004 TV277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382942 2004 TD287 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382943 2004 TU309 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
382944 2004 TA316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382945 2004 TM333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382946 2004 TW335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382947 2004 TQ343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382948 2004 TP357 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382949 2004 UA5 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382950 2004 VP10 03/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
382951 2004 VB11 03/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
382952 2004 VA13 03/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
382953 2004 VH16 04/11/2004 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
382954 2004 VY24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
382955 2004 VJ31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382956 2004 VG77 12/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
382957 2004 VG90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382958 2004 VD130 09/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382959 2004 XL17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382960 2004 XM21 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382961 2004 XX23 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
382962 2004 XK40 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382963 2004 XS44 02/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
382964 2004 XH58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382965 2004 XQ92 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382966 2004 XX96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382967 2004 XQ120 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382968 2004 XH122 09/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
382969 2004 XH133 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382970 2004 XE135 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382971 2005 AX12 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
382972 2005 AK26 12/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382973 2005 AP34 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382974 2005 AN40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
382975 2005 AL59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382976 2005 AG62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382977 2005 AY70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382978 2005 BW2 18/01/2005 Sandlot G. Hug 1,6 km MPC · JPL
382979 2005 BK14 20/01/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
382980 2005 BD46 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
382981 2005 CA2 01/02/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
382982 2005 CR15 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382983 2005 CS19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
382984 2005 CU21 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382985 2005 CZ26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382986 2005 CM37 04/02/2005 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
382987 2005 EW10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382988 2005 EW41 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382989 2005 EE50 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
382990 2005 EN73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382991 2005 EJ88 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
382992 2005 EV157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
382993 2005 ED190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382994 2005 EY291 10/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
382995 2005 GO10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382996 2005 GR227 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
382997 2005 HY3 28/04/2005 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
382998 2005 JL19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382999 2005 JS80 04/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
383000 2005 JH107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001