Danh sách tiểu hành tinh/190001–191000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190001 2004 HL45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190002 2004 JP14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190003 2004 JR26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190004 2004 KM6 18/05/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
190005 2004 KQ17 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
190006 2004 LL11 11/06/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190007 2004 LM13 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190008 2004 LT13 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190009 2004 LV18 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190010 2004 MM7 27/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
190011 2004 NR1 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190012 2004 NV4 09/07/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190013 2004 NW12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190014 2004 NH22 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190015 2004 NA27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190016 2004 OT9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
190017 2004 PY15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190018 2004 PU16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
190019 2004 PW35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
190020 2004 PY55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190021 2004 PZ55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
190022 2004 PX58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190023 2004 PP83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190024 2004 PB102 11/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
190025 2004 PO103 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190026 Iskorosten 2004 QJ 16/08/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,9 km MPC · JPL
190027 2004 QB13 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
190028 2004 QG14 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190029 2004 QE17 25/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190030 2004 RC1 03/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190031 2004 RW17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190032 2004 RG41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
190033 2004 RM54 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190034 2004 RZ61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190035 2004 RY63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190036 2004 RM75 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190037 2004 RF78 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190038 2004 RK88 07/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
190039 2004 RR88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190040 2004 RY103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
190041 2004 RO106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
190042 2004 RW112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190043 2004 RY112 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190044 2004 RB113 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190045 2004 RC124 07/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
190046 2004 RZ150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190047 2004 RH152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190048 2004 RU159 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190049 2004 RJ168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190050 2004 RF171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190051 2004 RL174 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190052 2004 RP181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190053 2004 RH182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190054 2004 RO200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190055 2004 RK220 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190056 2004 RQ249 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190057 Nakagawa 2004 RR252 14/09/2004 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 3,2 km MPC · JPL
190058 2004 RS257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
190059 2004 RW306 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190060 2004 RA307 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190061 2004 RP314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190062 2004 RZ315 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190063 2004 RS318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
190064 2004 RU320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190065 2004 RY320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190066 2004 RV322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190067 2004 RX327 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190068 2004 RR332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
190069 2004 RU332 14/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
190070 2004 RL346 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190071 2004 SU16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
190072 2004 SW22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190073 2004 SY44 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190074 2004 SO45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190075 2004 SP56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190076 2004 SK58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190077 2004 TL11 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
190078 2004 TL17 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190079 2004 TL21 03/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
190080 2004 TD38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
190081 2004 TB50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190082 2004 TP51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
190083 2004 TB79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190084 2004 TO83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190085 2004 TQ110 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190086 2004 TW112 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
190087 2004 TR132 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190088 2004 TU133 07/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
190089 2004 TM135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
190090 2004 TN135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
190091 2004 TU135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
190092 2004 TO143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190093 2004 TH148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190094 2004 TL161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190095 2004 TR172 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190096 2004 TY192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
190097 2004 TY221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190098 2004 TF227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190099 2004 TA241 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190100 2004 TS260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190101 2004 TR264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190102 2004 TK268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
190103 2004 TP285 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190104 2004 TU287 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190105 2004 TM290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190106 2004 TV308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190107 2004 TY333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
190108 2004 TQ345 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190109 2004 TX355 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190110 2004 TD356 10/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
190111 2004 TJ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
190112 2004 TV366 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190113 2004 UX2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190114 2004 VH12 03/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190115 2004 VY13 04/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190116 2004 VU35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
190117 2004 VB57 05/11/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190118 2004 VR60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,4 km MPC · JPL
190119 2004 VA64 10/11/2004 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
190120 2004 VS72 09/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190121 2004 WJ8 19/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
190122 2004 WZ9 30/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
190123 2004 XQ6 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190124 2004 XR16 10/12/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
190125 2004 XZ177 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190126 2004 XY190 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
190127 2004 YY2 17/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190128 2004 YY30 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190129 2005 CP4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190130 2005 CR25 04/02/2005 Antares ARO 7,0 km MPC · JPL
190131 2005 CJ60 04/02/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
190132 2005 JY1 04/05/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
190133 2005 LU35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
190134 2005 NF60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190135 2005 QE30 26/08/2005 Palomar NEAT APO 1,4 km MPC · JPL
190136 2005 QW50 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
190137 2005 QM157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190138 2005 RW27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190139 Hansküng 2005 RV32 14/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 940 m MPC · JPL
190140 2005 ST26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190141 2005 SU63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190142 2005 SX109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
190143 2005 SD130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
190144 2005 SR151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190145 2005 SN164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
190146 2005 SH174 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
190147 2005 SA191 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
190148 2005 SS197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190149 2005 SU198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
190150 2005 SM214 30/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
190151 2005 SR257 18/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190152 2005 TG28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190153 2005 TK45 03/10/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
190154 2005 TL83 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190155 2005 TW103 08/10/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190156 2005 TG105 08/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
190157 2005 TN106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190158 2005 TR153 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190159 2005 TD173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190160 2005 TE173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190161 2005 TJ174 07/10/2005 Socorro LINEAR AMO 3,0 km MPC · JPL
190162 2005 UM45 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190163 2005 UY54 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
190164 2005 UB60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
190165 2005 US115 23/10/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
190166 2005 UP156 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,0 km MPC · JPL
190167 2005 UW158 26/10/2005 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
190168 2005 UE170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190169 2005 UD190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
190170 2005 UT215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190171 2005 UA216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190172 2005 UQ230 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190173 2005 UJ354 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
190174 2005 UA364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190175 2005 UR368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190176 2005 UM390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
190177 2005 UQ397 28/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190178 2005 UQ411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
190179 2005 UT411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
190180 2005 UC478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
190181 2005 VM16 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190182 2005 VZ42 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190183 2005 VX73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
190184 2005 VT78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190185 2005 WO30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190186 2005 WM31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190187 2005 WB39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
190188 2005 WF73 25/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
190189 2005 WA76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190190 2005 WD88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190191 2005 WG103 26/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
190192 2005 WJ147 25/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
190193 2005 WM158 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190194 2005 WF178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
190195 2005 WT179 21/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
190196 2005 XE27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190197 2005 XS29 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190198 2005 XO84 09/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190199 2005 YH111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
190200 2005 YZ138 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190201 2005 YX145 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
190202 2005 YS155 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
190203 2005 YA158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
190204 2005 YV163 28/12/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190205 2005 YP207 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
190206 2005 YC233 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190207 2005 YF269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
190208 2006 AQ 02/01/2006 Mauna Kea D. J. Tholen AMO +1km · 850 m MPC · JPL
190209 2006 AA21 05/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190210 2006 AS66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
190211 2006 BY20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
190212 2006 BY45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
190213 2006 BL66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
190214 2006 BQ90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
190215 2006 BR92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
190216 2006 BD114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
190217 2006 BY209 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190218 2006 BV223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190219 2006 CG53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190220 2006 CC54 04/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
190221 2006 DM12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
190222 2006 DE34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190223 2006 DA35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
190224 2006 DW66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
190225 2006 DA82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
190226 2006 DL120 21/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
190227 2006 DV201 20/02/2006 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
190228 2006 EB10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190229 2006 OO5 19/07/2006 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
190230 2006 TD104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
190231 2006 UC143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190232 2006 VF54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
190233 2007 AK2 01/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
190234 2007 BW6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190235 2007 BL74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
190236 2007 BF78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190237 2007 DM10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190238 2007 DL43 17/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
190239 2007 DT44 17/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190240 2007 DP52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
190241 2007 DS57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
190242 2007 DA60 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190243 2007 EJ36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
190244 2007 EZ67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190245 2007 EW74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190246 2007 EN139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190247 2007 EG173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
190248 2007 EJ182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
190249 2007 ED200 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190250 2007 EZ217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190251 2007 GL 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
190252 2007 GA33 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190253 2007 GX33 11/04/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
190254 2007 GR44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
190255 2007 HG 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
190256 2007 HV32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
190257 2007 HP40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
190258 2007 HC67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
190259 2007 JX6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
190260 2007 JM12 07/05/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
190261 2007 JV44 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
190262 2007 LA37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
190263 2007 MF4 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
190264 2007 NE2 07/07/2007 Marly P. Kocher 15 km MPC · JPL
190265 2007 TC149 08/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190266 2007 UU32 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
190267 2007 VL6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
190268 2007 XU3 05/12/2007 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
190269 2008 EL64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
190270 2008 FM101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
190271 2008 HG5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190272 2008 NO2 09/07/2008 OAM Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
190273 2822 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
190274 3117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
190275 4275 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
190276 4548 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
190277 6227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
190278 2217 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
190279 5143 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
190280 2142 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
190281 3525 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
190282 1989 UQ3 26/10/1989 Palomar E. F. Helin 1,6 km MPC · JPL
190283 Schielicke 1991 RE3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,1 km MPC · JPL
190284 1991 TN16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 830 m MPC · JPL
190285 1993 FH8 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
190286 1993 FV9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
190287 1993 FR54 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
190288 1994 PG12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
190289 1994 PR15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
190290 1994 SZ 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190291 1995 OD6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190292 1995 OO7 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
190293 1995 OU10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190294 1995 QC6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
190295 1995 SQ27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
190296 1995 SG46 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
190297 1995 UL43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
190298 1995 WW33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
190299 1996 AK3 13/01/1996 Kiso Kiso Obs. 2,3 km MPC · JPL
190300 1996 RV 10/09/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190301 1996 RA14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
190302 1996 XE21 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190303 1997 AH10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190304 1997 EP4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
190305 1997 LJ1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
190306 1997 MB6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190307 1997 RA13 06/09/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
190308 1997 SZ5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190309 1997 SX13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
190310 De Martin 190310|De Martin}} 02/10/1997 Sormano V. Giuliani 6,4 km MPC · JPL
190311 1997 TM2 03/10/1997 Caussols ODAS 14 km MPC · JPL
190312 1997 TK27 03/10/1997 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
190313 1997 UP12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
190314 1997 VU1 01/11/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,0 km MPC · JPL
190315 1997 VY4 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
190316 1997 WC22 28/11/1997 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
190317 1997 XU13 04/12/1997 La Silla UDTS 1,1 km MPC · JPL
190318 1998 DN24 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190319 1998 FN29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190320 1998 HD33 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190321 1998 HH42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
190322 1998 HZ83 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190323 1998 KR5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
190324 1998 OC13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
190325 1998 QQ60 27/08/1998 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
190326 1998 QD69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190327 1998 QE85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190328 1998 RA12 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190329 1998 RK14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190330 1998 RO25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190331 1998 RL41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190332 1998 RC60 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190333 Jirous 1998 SX14 23/09/1998 Kleť M. Tichý 4,7 km MPC · JPL
190334 1998 SM59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190335 1998 SJ76 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190336 1998 SD83 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190337 1998 SS96 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190338 1998 SZ108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190339 1998 SC117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190340 1998 SX168 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
190341 1998 TS15 15/10/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
190342 1998 TJ20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190343 1998 TZ24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
190344 1998 TO29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190345 1998 UR14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190346 1998 UG33 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190347 1998 VD19 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
190348 1998 VE28 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
190349 1998 WL7 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190350 1998 WD28 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190351 1998 XV1 07/12/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
190352 1998 XC23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
190353 1998 XK99 15/12/1998 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
190354 1998 YC20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
190355 1999 AR6 09/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,5 km MPC · JPL
190356 1999 BY28 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190357 1999 CG11 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
190358 1999 CC147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
190359 1999 FJ3 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190360 1999 FL70 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
190361 1999 FM82 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
190362 1999 JX99 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190363 1999 JL134 15/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190364 1999 LJ4 10/06/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190365 1999 RS23 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190366 1999 RW39 12/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
190367 1999 RE54 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190368 1999 RR56 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190369 1999 RT72 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190370 1999 RZ78 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190371 1999 RX81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190372 1999 RW82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190373 1999 RY84 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190374 1999 RG86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190375 1999 RY98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190376 1999 RE104 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190377 1999 RE107 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190378 1999 RN108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190379 1999 RQ123 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
190380 1999 RS123 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190381 1999 RJ132 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190382 1999 RY134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190383 1999 RN151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190384 1999 RZ181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190385 1999 RP202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190386 1999 RU202 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190387 1999 RL209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190388 1999 RW247 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
190389 1999 SC15 29/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
190390 1999 TD60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190391 1999 TL77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190392 1999 TL82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
190393 1999 TO101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190394 1999 TS108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190395 1999 TR109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190396 1999 TZ124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190397 1999 TZ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190398 1999 TE142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190399 1999 TQ144 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
190400 1999 TG145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190401 1999 TL145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190402 1999 TK168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190403 1999 TV191 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
190404 1999 TA192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190405 1999 TF193 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190406 1999 TR194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
190407 1999 TK231 05/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
190408 1999 TM245 07/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
190409 1999 TR246 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190410 1999 TX253 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
190411 1999 TF254 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190412 1999 TN267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190413 1999 TN284 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190414 1999 TF319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190415 1999 UP1 17/10/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 4,4 km MPC · JPL
190416 1999 UH8 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
190417 1999 UU12 29/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
190418 1999 UO35 31/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
190419 1999 VO54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190420 1999 VZ70 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190421 1999 VN79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190422 1999 VG92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190423 1999 VZ107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190424 1999 VA114 09/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
190425 1999 VM137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190426 1999 VW138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190427 1999 VV150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
190428 1999 VS159 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190429 1999 VB180 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190430 1999 VB189 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190431 1999 VZ194 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190432 1999 WO17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190433 1999 XC59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
190434 1999 XX78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190435 1999 XN146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190436 1999 XT181 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190437 1999 XS182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190438 1999 XD193 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190439 1999 XQ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190440 1999 XV217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190441 1999 XB220 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190442 1999 XE225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
190443 1999 XS246 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190444 1999 YM9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
190445 1999 YB10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
190446 2000 AL8 02/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
190447 2000 AR11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190448 2000 AO35 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190449 2000 AO52 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
190450 2000 AZ78 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190451 2000 AX146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190452 2000 AS211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
190453 2000 AQ235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190454 2000 BR12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
190455 2000 BU13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
190456 2000 BC32 30/01/2000 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
190457 2000 BR32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190458 2000 BG40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
190459 2000 CN7 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190460 2000 CO9 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190461 2000 CP39 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
190462 2000 CY41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190463 2000 CE57 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190464 2000 CU59 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190465 2000 CS78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190466 2000 CH102 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
190467 2000 CP111 06/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
190468 2000 CQ138 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190469 2000 DC10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
190470 2000 DX10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
190471 2000 DG27 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190472 2000 DF44 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
190473 2000 DT46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190474 2000 DL52 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
190475 2000 DR64 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190476 2000 DZ70 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190477 2000 DX88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190478 2000 DW96 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
190479 2000 DA97 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
190480 2000 DG109 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190481 2000 DN111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190482 2000 DU113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
190483 2000 EC2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190484 2000 ET2 03/03/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190485 2000 EE3 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190486 2000 EO9 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
190487 2000 EM10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190488 2000 EF58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190489 2000 EW61 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190490 2000 EU172 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190491 2000 FJ10 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 230 m MPC · JPL
190492 2000 FL42 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190493 2000 GO11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190494 2000 GG42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190495 2000 GN45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190496 2000 GC55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190497 2000 GT101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190498 2000 GB111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
190499 2000 GP111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190500 2000 GX111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190501 2000 GV145 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
190502 2000 GT170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
190503 2000 GT177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
190504 Hermanottó 2000 HE 22/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 910 m MPC · JPL
190505 2000 HS4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190506 2000 HO18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190507 2000 HU26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190508 2000 HM43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190509 2000 HX47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190510 2000 HH60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
190511 2000 HL72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190512 2000 JE22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190513 2000 JP25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190514 2000 JO42 07/05/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190515 2000 JO49 09/05/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190516 2000 JT73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
190517 2000 KE8 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190518 2000 KF43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
190519 2000 NR17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
190520 2000 PN26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
190521 2000 QV21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190522 2000 QM44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190523 2000 QK93 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190524 2000 QJ108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190525 2000 QX124 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190526 2000 QC170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190527 2000 QB180 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190528 2000 QQ181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190529 2000 QD184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190530 2000 QS189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190531 2000 QS194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190532 2000 QX215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190533 2000 RN5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190534 2000 RH8 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190535 2000 RM28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190536 2000 RQ35 02/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190537 2000 RS45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190538 2000 RS48 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190539 2000 RX60 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190540 2000 RE67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190541 2000 RO77 08/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190542 2000 RR78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190543 2000 RM80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190544 2000 RQ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190545 2000 RZ89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190546 2000 SW14 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190547 2000 SA19 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190548 2000 SU28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190549 2000 SP37 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190550 2000 SD44 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190551 2000 SK48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190552 2000 SV49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190553 2000 SB65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190554 2000 SU65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190555 2000 SY67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190556 2000 SV73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190557 2000 SH77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190558 2000 SE78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190559 2000 SK79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190560 2000 SU86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190561 2000 SY99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190562 2000 SP106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190563 2000 SL123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190564 2000 SU128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190565 2000 SU131 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
190566 2000 SJ132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190567 2000 SL137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190568 2000 SQ183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190569 2000 SY190 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190570 2000 SO203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190571 2000 SH206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190572 2000 SK209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190573 2000 SN211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190574 2000 SR227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190575 2000 SC243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190576 2000 SZ270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190577 2000 SE272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190578 2000 SQ274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190579 2000 SB287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190580 2000 SB295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190581 2000 SE296 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190582 2000 SO299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190583 2000 SD309 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190584 2000 SH311 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
190585 2000 SF339 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190586 2000 SX354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
190587 2000 SQ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190588 2000 SN363 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
190589 2000 TY3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190590 2000 TU10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190591 2000 TA15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190592 2000 TQ35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190593 2000 TH44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190594 2000 TY61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190595 2000 TP62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190596 2000 UP2 23/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
190597 2000 UD24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190598 2000 UY45 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
190599 2000 UR50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190600 2000 UL70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190601 2000 UP75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190602 2000 UZ79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190603 2000 UV80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190604 2000 UG89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190605 2000 UX91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190606 2000 UO99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190607 2000 UJ109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190608 2000 VD24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190609 2000 VH24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190610 2000 VY36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190611 2000 VN38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190612 2000 VZ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190613 2000 VJ49 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190614 2000 VJ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190615 2000 VN59 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190616 2000 WA7 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190617 Alexandergerst 2000 WT9 19/11/2000 Drebach J. Kandler 1,6 km MPC · JPL
190618 2000 WM18 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190619 2000 WM25 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190620 2000 WC39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190621 2000 WJ46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190622 2000 WT49 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190623 2000 WD58 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190624 2000 WW68 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190625 2000 WB85 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190626 2000 WS91 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190627 2000 WP94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190628 2000 WW112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190629 2000 WT114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190630 2000 WZ124 27/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
190631 2000 WT129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
190632 2000 WT131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
190633 2000 WH135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190634 2000 WG141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190635 2000 WX148 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
190636 2000 WE151 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190637 2000 WE155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190638 2000 WD164 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190639 2000 WZ171 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190640 2000 WO172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190641 2000 XD3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190642 2000 XX5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
190643 2000 XH8 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190644 2000 XS9 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
190645 2000 XC18 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190646 2000 XD20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190647 2000 XH24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190648 2000 XS24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190649 2000 XF26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190650 2000 XN40 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190651 2000 XM46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190652 2000 XW46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190653 2000 XD48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
190654 2000 XJ48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190655 2000 YT25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190656 2000 YH40 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
190657 2000 YJ40 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
190658 2000 YA44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
190659 2000 YO57 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190660 2000 YE67 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
190661 2000 YT84 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
190662 2000 YD86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
190663 2000 YF88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190664 2000 YX90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190665 2000 YG98 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
190666 2000 YB99 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
190667 2000 YD108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190668 2000 YK112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190669 2000 YJ117 30/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
190670 2001 AU19 05/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
190671 2001 AS22 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190672 2001 AR26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190673 2001 AZ45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190674 2001 BZ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
190675 2001 BU20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190676 2001 BO34 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
190677 2001 BQ61 24/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
190678 2001 BQ63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
190679 2001 BE73 28/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
190680 2001 CM2 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190681 2001 CW23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
190682 2001 CF31 02/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
190683 2001 CR47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190684 2001 DW15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190685 2001 DF25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190686 2001 DG36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
190687 2001 DW40 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
190688 2001 DB89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
190689 2001 DO93 19/02/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
190690 2001 DO105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
190691 2001 EG3 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
190692 2001 EC7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
190693 2001 ED13 14/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
190694 2001 EX24 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
190695 2001 FX1 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
190696 2001 FT14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
190697 2001 FQ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
190698 2001 FG30 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
190699 2001 FR30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190700 2001 FO45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190701 2001 FZ56 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
190702 2001 FN85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
190703 2001 FW123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
190704 2001 FY125 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
190705 2001 FW146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
190706 2001 FK158 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
190707 2001 FC159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
190708 2001 FB168 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
190709 2001 FV178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
190710 Marktapley 2001 FA185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
190711 2001 FF188 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
190712 2001 GZ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190713 2001 HK19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
190714 2001 KX5 17/05/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190715 2001 KQ7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190716 2001 KH32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190717 2001 KH34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190718 2001 KK53 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
190719 2001 NE8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190720 2001 NL10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
190721 2001 OK23 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
190722 2001 ON39 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190723 2001 OL61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
190724 2001 OQ64 27/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
190725 2001 OO72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
190726 2001 OC95 29/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190727 2001 OP97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
190728 2001 OL98 25/07/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
190729 2001 PD3 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
190730 2001 PY13 13/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
190731 2001 PW14 15/08/2001 Badlands R. Dyvig 1,2 km MPC · JPL
190732 2001 PJ17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190733 2001 PE22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
190734 2001 PP23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
190735 2001 PP29 11/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190736 2001 PM43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
190737 2001 PD51 01/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190738 2001 PR53 14/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190739 2001 PL60 13/08/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
190740 2001 PX60 13/08/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
190741 2001 QJ1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190742 2001 QH6 16/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190743 2001 QW6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190744 2001 QE7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190745 2001 QZ8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190746 2001 QD15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190747 2001 QW36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190748 2001 QZ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190749 2001 QT43 16/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
190750 2001 QE54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190751 2001 QM58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190752 2001 QR61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190753 2001 QF62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190754 2001 QL79 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190755 2001 QS83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190756 2001 QO93 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190757 2001 QT93 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190758 2001 QH96 22/08/2001 Socorro LINEAR AMO 740 m MPC · JPL
190759 2001 QC112 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190760 2001 QG116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190761 2001 QX130 20/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
190762 2001 QO134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190763 2001 QU135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190764 2001 QN137 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190765 2001 QE150 25/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
190766 2001 QU154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
190767 2001 QV158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190768 2001 QV167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190769 2001 QJ196 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190770 2001 QA205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190771 2001 QZ207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190772 2001 QJ222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
190773 2001 QL236 24/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190774 2001 QL240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190775 2001 QK241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190776 2001 QY247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190777 2001 QK249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190778 2001 QD260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190779 2001 QL276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190780 2001 QA279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190781 2001 QO285 23/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
190782 2001 QT285 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
190783 2001 QG290 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190784 2001 QL294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
190785 2001 RB5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190786 2001 RL7 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190787 2001 RR13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190788 2001 RT17 11/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
190789 2001 RE19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190790 2001 RQ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190791 2001 RF26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190792 2001 RZ26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190793 2001 RX28 07/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190794 2001 RS30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190795 2001 RQ40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190796 2001 RZ43 09/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
190797 2001 RA45 09/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
190798 2001 RT45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
190799 2001 RE67 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190800 2001 RT68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190801 2001 RF70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190802 2001 RB79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190803 2001 RA86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
190804 2001 RM86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190805 2001 RJ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190806 2001 RL93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190807 2001 RY95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190808 2001 RJ101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190809 2001 RY104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190810 2001 RE111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190811 2001 RM113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190812 2001 RU114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190813 2001 RZ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190814 2001 RZ125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190815 2001 RU135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190816 2001 RO142 10/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190817 2001 RC155 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190818 2001 SR2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
190819 2001 SP14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190820 2001 SY14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190821 2001 SJ16 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
190822 2001 SE22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190823 2001 ST22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190824 2001 SD23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190825 2001 SL24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190826 2001 SH34 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190827 2001 SJ39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190828 2001 SJ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190829 2001 SK48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190830 2001 SZ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190831 2001 SX65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190832 2001 SX67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190833 2001 SY71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190834 2001 SD72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190835 2001 SD75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190836 2001 SP80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190837 2001 ST90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190838 2001 SE101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190839 2001 SE104 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190840 2001 SA105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190841 2001 SO105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190842 2001 SS106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190843 2001 SM114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
190844 2001 ST123 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
190845 2001 SY130 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190846 2001 SP132 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190847 2001 SX136 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190848 2001 SS143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190849 2001 SS153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190850 2001 SL161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190851 2001 SR172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190852 2001 SB188 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190853 2001 SB194 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190854 2001 SQ200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190855 2001 SA204 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190856 2001 SZ231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190857 2001 SW265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
190858 2001 SP271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190859 2001 SE278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190860 2001 SZ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
190861 2001 SC280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190862 2001 SK280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190863 2001 SS280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190864 2001 SE326 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190865 2001 TA19 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190866 2001 TX45 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190867 2001 TT48 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190868 2001 TF50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190869 2001 TB56 15/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190870 2001 TA68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190871 2001 TK74 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190872 2001 TL82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190873 2001 TQ86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190874 2001 TR96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190875 2001 TR113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190876 2001 TW113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190877 2001 TW130 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
190878 2001 TY134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190879 2001 TK136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
190880 2001 TH162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
190881 2001 TF168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190882 2001 TT169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190883 2001 TT183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190884 2001 TT184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190885 2001 TQ189 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190886 2001 TD201 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190887 2001 TB212 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190888 2001 TO216 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190889 2001 TA219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
190890 2001 TB241 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190891 2001 UU1 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190892 2001 UA4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
190893 2001 UW5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
190894 2001 UW8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190895 2001 UO9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190896 2001 UG21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190897 2001 UH24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190898 2001 UH31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190899 2001 UO40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190900 2001 UW44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190901 2001 UX54 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190902 2001 UC60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190903 2001 UN73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190904 2001 UQ78 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190905 2001 UX78 20/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190906 2001 UN83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190907 2001 UD87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190908 2001 US91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
190909 2001 UT98 17/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190910 2001 UC105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190911 2001 UR113 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190912 2001 UW113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190913 2001 UQ118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190914 2001 UG119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190915 2001 UO119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190916 2001 UD123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190917 2001 US126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190918 2001 UD139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190919 2001 UP142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190920 2001 UU144 23/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190921 2001 UT151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190922 2001 UC154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190923 2001 UD158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190924 2001 UW158 23/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190925 2001 UF188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190926 2001 UK197 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
190927 2001 US206 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190928 2001 UL211 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190929 2001 VV3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190930 2001 VF5 10/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
190931 2001 VS5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190932 2001 VX6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190933 2001 VY12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190934 2001 VT18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190935 2001 VH22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190936 2001 VZ25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190937 2001 VT29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190938 2001 VA32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190939 2001 VD33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190940 2001 VF36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190941 2001 VA39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190942 2001 VP40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190943 2001 VB41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190944 2001 VH45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190945 2001 VC47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190946 2001 VS49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190947 2001 VK52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190948 2001 VT55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190949 2001 VL59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190950 2001 VM62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190951 2001 VU62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190952 2001 VV63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190953 2001 VD114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190954 2001 VZ114 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190955 2001 VU118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190956 2001 VC119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190957 2001 VB125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190958 2001 WZ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190959 2001 WX9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190960 2001 WP20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190961 2001 WB39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190962 2001 WX44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190963 2001 WD48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190964 2001 XC 02/12/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,8 km MPC · JPL
190965 2001 XF5 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190966 2001 XT15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190967 2001 XW33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190968 2001 XZ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190969 2001 XF38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190970 2001 XS41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190971 2001 XY51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190972 2001 XD63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190973 2001 XR77 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190974 2001 XA79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190975 2001 XQ93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190976 2001 XU95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190977 2001 XO98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190978 2001 XD101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190979 2001 XQ144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190980 2001 XY149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190981 2001 XQ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190982 2001 XL151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190983 2001 XA172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190984 2001 XM173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190985 2001 XB177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190986 2001 XR189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190987 2001 XG203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190988 2001 XD215 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190989 2001 XC223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190990 2001 XL223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190991 2001 XQ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190992 2001 XH239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190993 2001 XO241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190994 2001 XN249 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190995 2001 YP 18/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,1 km MPC · JPL
190996 2001 YY10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190997 2001 YD15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190998 2001 YC18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190999 2001 YV22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191000 2001 YV27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

186.000s  • 187.000s  • 188.000s  • 189.000s  • 190.000s  • 191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001