Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/483001–484000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483001 2014 QL420 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
483002 2014 QS441 19/08/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DES cubewano ( 369 km MPC · JPL
483003 2014 RX62 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
483004 2014 SB15 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
483005 2014 SP140 20/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
483006 2014 SS210 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
483007 2014 SE317 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483008 2014 SM349 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
483009 2014 TS54 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483010 2014 TJ55 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483011 2014 UQ 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483012 2014 UX45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483013 2014 UY103 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483014 2014 UJ170 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
483015 2014 UR194 05/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
483016 2014 UG197 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483017 2014 UJ207 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483018 2014 VV37 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
483019 2014 WB116 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483020 2014 WL120 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
483021 2014 WD202 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
483022 2014 WZ236 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
483023 2014 WK321 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483024 2014 WB367 19/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
483025 2014 WY378 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
483026 2014 WS454 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
483027 2015 AY47 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
483028 2015 AL148 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
483029 2015 BE324 13/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483030 2015 DF138 29/12/2003 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
483031 2015 FC44 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483032 2015 FZ74 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
483033 2015 FD140 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
483034 2015 FU301 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483035 2015 FJ332 07/06/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
483036 2015 FY340 06/10/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
483037 2015 FE341 01/12/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
483038 2015 HD9 19/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
483039 2015 HS27 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483040 2015 HS35 29/08/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
483041 2015 HW55 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
483042 2015 HN60 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483043 2015 HV61 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
483044 2015 HJ91 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
483045 2015 HY150 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483046 2015 JG3 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483047 2015 JD10 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
483048 2015 KD12 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
483049 2015 KX20 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
483050 2015 KP21 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483051 2015 KH29 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483052 2015 KY36 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483053 2015 KT37 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483054 2015 KH46 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
483055 2015 KS52 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483056 2015 KR54 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
483057 2015 KM56 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
483058 2015 KC92 19/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
483059 2015 KX128 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483060 2015 KT131 23/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
483061 2015 KF132 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483062 2015 KW143 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
483063 2015 KN144 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483064 2015 KB155 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483065 2015 KE157 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483066 2015 KC160 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
483067 2015 LP1 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
483068 2015 LU5 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
483069 2015 LT14 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
483070 2015 LA18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483071 2015 LE20 07/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483072 2015 LJ30 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
483073 2015 LD31 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
483074 2015 LU34 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483075 2015 LU35 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483076 2015 LX35 09/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
483077 2015 LJ38 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483078 2015 LQ39 13/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
483079 2015 LU39 15/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
483080 2015 MH3 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483081 2015 MY4 15/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
483082 2015 MP5 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483083 2015 MT8 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483084 2015 MS17 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
483085 2015 MJ49 23/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
483086 2015 MM49 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
483087 2015 MO49 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
483088 2015 MF52 20/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
483089 2015 MD53 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483090 2015 MW62 23/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
483091 2015 MG72 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
483092 2015 ML75 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
483093 2015 MG78 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483094 2015 MZ79 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483095 2015 MC80 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483096 2015 MN83 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483097 2015 MT84 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483098 2015 MW85 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483099 2015 MV87 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483100 2015 MH88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483101 2015 ML88 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483102 2015 MN91 27/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483103 2015 MV97 19/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
483104 2015 MO108 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483105 2015 MY108 28/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
483106 2015 MR109 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483107 2015 MS109 03/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
483108 2015 ME113 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
483109 2015 MM118 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483110 2015 MN118 18/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
483111 2015 MC121 11/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
483112 2015 MK126 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483113 2015 MP126 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483114 2015 MO128 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483115 2015 NC4 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483116 2015 NL11 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483117 2015 NG14 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483118 2015 NV17 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483119 2015 NT18 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
483120 2015 NU18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483121 2015 NJ20 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483122 2015 NF23 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
483123 2015 OF1 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483124 2015 OE7 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483125 2015 OF10 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
483126 2015 OQ10 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483127 2015 OS10 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483128 2015 OC13 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483129 2015 OD13 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483130 2015 OG14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483131 2015 OC15 30/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
483132 2015 OF15 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483133 2015 OV16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483134 2015 OZ17 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
483135 2015 OD20 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
483136 2015 OA23 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
483137 2015 OL24 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
483138 2015 OA25 23/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483139 2015 OS40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483140 2015 OU40 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
483141 2015 OO43 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483142 2015 OQ44 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
483143 2015 OT44 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483144 2015 OB50 27/07/2004 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
483145 2015 OR50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483146 2015 OA57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483147 2015 OP67 06/09/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
483148 2015 OK68 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
483149 2015 OH69 26/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
483150 2015 OM69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
483151 2015 OX72 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483152 2015 OC74 20/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483153 2015 PF2 22/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483154 2015 PJ3 10/08/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
483155 2015 PO3 29/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
483156 2015 PX4 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483157 2015 PK5 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
483158 2015 PO8 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483159 2015 PD9 02/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483160 2015 PN12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483161 2015 PL22 15/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483162 2015 PN31 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483163 2015 PE34 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483164 2015 PK34 22/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
483165 2015 PR34 01/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
483166 2015 PB36 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483167 2015 PZ36 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483168 2015 PS39 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483169 2015 PX39 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483170 2015 PD42 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
483171 2015 PG43 20/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
483172 2015 PZ45 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483173 2015 PR48 19/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
483174 2015 PC51 25/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
483175 2015 PF53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483176 2015 PD55 22/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
483177 2015 PE57 15/02/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
483178 2015 PM81 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483179 2015 PD86 16/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
483180 2015 PP97 21/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
483181 2015 PR99 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483182 2015 PU99 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483183 2015 PX102 20/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
483184 2015 PF112 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483185 2015 PL126 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483186 2015 PM126 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483187 2015 PT138 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483188 2015 PS140 21/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
483189 2015 PY163 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483190 2015 PJ165 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
483191 2015 PZ175 03/08/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
483192 2015 PL218 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483193 2015 PX218 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483194 2015 PX221 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483195 2015 PP229 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483196 2015 PQ229 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
483197 2015 PZ284 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483198 2015 PW289 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483199 2015 PW291 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
483200 2015 PF295 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483201 2015 PO295 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
483202 2015 PY301 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483203 2015 PG303 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483204 2015 PW303 15/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
483205 2015 PK306 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483206 2015 PS306 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483207 2015 PO310 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
483208 2015 PR310 07/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
483209 2015 PH311 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483210 2015 PN311 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
483211 2015 QE4 29/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
483212 2015 QJ6 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483213 2015 QY9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
483214 2015 RN4 28/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
483215 2015 RK22 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483216 2015 RF23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483217 2015 RW23 17/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
483218 2015 RH25 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
483219 2015 RL26 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483220 2015 RT31 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483221 2015 RP37 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483222 2015 RA38 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483223 2015 RT44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
483224 2015 RQ52 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483225 2015 RG53 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483226 2015 RG56 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
483227 2015 RZ56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483228 2015 RE59 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483229 2015 RC63 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483230 2015 RE70 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483231 2015 RW73 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
483232 2015 RE81 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483233 2015 RE86 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
483234 2015 RJ87 11/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
483235 2015 RU89 09/10/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
483236 2015 RR98 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483237 2015 RD101 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483238 2015 RY103 20/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
483239 2015 RM123 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
483240 2015 RY125 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483241 2015 RO143 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483242 2015 RK158 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
483243 2015 RT192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483244 2015 RP199 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483245 2015 RO223 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483246 2015 SK1 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
483247 2015 SG2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483248 2015 SK3 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
483249 2015 SZ3 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
483250 2015 SP7 24/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483251 2015 SR7 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
483252 2015 SA8 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
483253 2015 SK11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483254 2015 SW12 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
483255 2015 TS7 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483256 2015 TX14 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
483257 2015 TJ16 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483258 2015 TH62 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
483259 2015 TT67 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483260 2015 TL86 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483261 2015 TE105 22/03/2012 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
483262 2015 TR136 12/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
483263 2015 TJ142 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
483264 2015 TG148 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483265 2015 TP152 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483266 2015 TZ170 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483267 2015 TG178 28/07/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
483268 2015 TO183 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
483269 2015 TT183 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483270 2015 TT193 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
483271 2015 TT195 23/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
483272 2015 TR203 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
483273 2015 TZ207 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483274 2015 TR215 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483275 2015 TV218 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483276 2015 TW232 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
483277 2015 TO245 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483278 2015 TZ246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483279 2015 TW253 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
483280 2015 TB257 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483281 2015 TY273 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
483282 2015 TC283 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483283 2015 TR289 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483284 2015 TH294 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483285 2015 TA303 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
483286 2015 TU311 21/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
483287 2015 TX317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483288 2015 TT319 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
483289 2015 TS320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483290 2015 TV341 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
483291 2015 TD344 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483292 2015 TP345 03/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
483293 2015 TW348 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483294 2015 UC2 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483295 2015 UT8 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483296 2015 UJ9 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
483297 2015 UX13 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
483298 2015 UX14 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483299 2015 US30 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
483300 2015 UK32 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483301 2015 UM38 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
483302 2015 UU42 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483303 2015 UZ43 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
483304 2015 UK44 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483305 2015 UD56 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483306 2015 UB83 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483307 2015 VT3 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
483308 2015 VC29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483309 2015 VC62 16/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
483310 2015 VY66 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483311 2015 VW79 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483312 2015 VT122 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
483313 2015 VR126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483314 2015 VA143 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483315 2015 VD143 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
483316 2015 VQ149 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483317 2015 WO9 14/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
483318 2015 XT110 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483319 2016 AJ15 07/05/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
483320 2016 LV11 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
483321 2016 NS21 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
483322 2016 NN23 29/07/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
483323 2016 OG 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483324 2016 OP 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483325 2016 OP2 28/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
483326 2016 PQ6 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
483327 2016 PJ14 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
483328 2016 PT71 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483329 2016 PX72 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
483330 2016 PT75 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483331 2016 PO77 16/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
483332 2016 PW77 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
483333 2016 PQ78 01/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
483334 2016 QF28 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
483335 2016 QU45 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483336 2016 QC71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
483337 2016 QR71 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483338 2016 QY72 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
483339 2016 QD75 24/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
483340 2016 QK75 31/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
483341 2016 QW75 20/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483342 2016 QL76 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
483343 2016 QQ76 06/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483344 2016 QU77 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483345 2016 QA78 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483346 2016 QF78 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483347 2016 QZ78 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
483348 2016 QT80 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
483349 2016 QW80 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
483350 2016 QJ82 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
483351 2016 QU84 18/03/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
483352 2016 RA 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
483353 2016 RQ 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
483354 2016 RQ3 25/07/2008 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
483355 2016 RJ7 16/09/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
483356 2016 RK10 16/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
483357 2016 RQ10 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483358 2016 RC27 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483359 2016 RA33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
483360 2016 RY34 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
483361 2016 RL36 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483362 2016 RL39 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
483363 2016 RV40 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483364 2016 SE3 21/12/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
483365 2016 SW10 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
483366 2016 SO13 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
483367 2016 SA15 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
483368 2016 SH15 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
483369 2016 SJ17 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
483370 2016 SF18 25/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483371 2016 SB32 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483372 2016 SV36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483373 2016 SN45 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483374 2016 SX45 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483375 2016 TM5 29/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
483376 2016 TK6 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
483377 2016 TU6 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483378 2016 TJ9 02/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
483379 2016 TP9 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
483380 2016 TA13 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
483381 2016 TX16 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
483382 2016 TZ16 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
483383 2016 TW20 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
483384 2016 TB29 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483385 2016 TV41 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483386 2016 TS47 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483387 2016 TX52 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
483388 2016 TD57 10/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
483389 2016 TN66 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483390 5059 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 780 m MPC · JPL
483391 1991 TT16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 710 m MPC · JPL
483392 1994 RY5 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483393 1994 SQ6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483394 1995 CZ4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
483395 1995 FG15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
483396 1995 ST11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483397 1995 SH67 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483398 1996 JU8 24/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483399 1997 HZ3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483400 1997 LY13 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483401 1997 MQ 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483402 1998 SR20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483403 1998 TU13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483404 1998 XG20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483405 1999 CP2 07/02/1999 Cloudcroft W. Offutt 1,9 km MPC · JPL
483406 1999 RK30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
483407 1999 SL1 16/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,8 km MPC · JPL
483408 1999 TZ4 02/10/1999 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
483409 1999 TE114 04/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
483410 1999 TN171 10/10/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
483411 1999 VR16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483412 1999 VK41 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483413 1999 VD46 02/10/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
483414 1999 VQ91 01/10/1999 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
483415 1999 VN138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483416 1999 YD6 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
483417 1999 YJ8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483418 2000 BK22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483419 2000 BM47 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483420 2000 CX39 11/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
483421 2000 CD40 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
483422 2000 CE59 04/02/2000 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
483423 2000 DO1 16/02/2000 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
483424 2000 DY85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
483425 2000 EG4 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
483426 2000 FU10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483427 2000 GX11 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
483428 2000 HK18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483429 2000 LN29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
483430 2000 QC33 10/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483431 2001 BC65 31/01/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
483432 2001 DF47 19/02/2001 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
483433 2001 FL83 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483434 2001 GE1 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
483435 2001 HV18 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
483436 2001 PY66 11/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
483437 2001 QY53 16/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
483438 2001 QO228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
483439 2001 QX300 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 570 m MPC · JPL
483440 2001 RD155 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 500 m MPC · JPL
483441 2001 SK104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
483442 2001 SY142 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483443 2001 SX255 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
483444 2001 SC342 21/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483445 2001 TH25 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483446 2001 TG127 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483447 2001 TT140 10/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
483448 2001 UX37 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483449 2001 UR106 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
483450 2001 VR83 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483451 2001 WU35 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483452 2001 XZ182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
483453 2002 AN11 08/01/2002 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
483454 Hosszúkatinka 2002 AF17 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 590 m MPC · JPL
483455 2002 CQ234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483456 2002 CG268 07/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
483457 2002 CW295 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483458 2002 DC1 17/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 680 m MPC · JPL
483459 2002 EM6 12/03/2002 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
483460 2002 EO65 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
483461 2002 ES106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
483462 2002 FH8 16/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483463 2002 FE24 18/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483464 2002 FP41 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483465 2002 GQ38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483466 2002 GF98 10/04/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
483467 2002 GA123 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
483468 2002 JY8 04/05/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
483469 2002 JT22 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
483470 2002 JR145 14/05/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
483471 2002 LS32 10/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
483472 2002 NX 05/07/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
483473 2002 NT5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
483474 2002 NQ62 14/07/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
483475 2002 NP77 09/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
483476 2002 PL139 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
483477 2002 PJ140 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
483478 2002 PE142 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
483479 2002 PA191 15/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
483480 2002 PF191 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
483481 2002 QQ30 29/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
483482 2002 RM22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
483483 2002 RR28 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
483484 2002 RJ79 05/09/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
483485 2002 RZ137 13/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
483486 2002 RU210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483487 2002 RU243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
483488 Wudeshi 2002 RF257 04/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
483489 2002 SH8 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483490 2002 SJ69 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
483491 2002 TB18 05/09/2002 Xinglong SCAP 750 m MPC · JPL
483492 2002 TA55 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
483493 2002 TY188 04/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483494 2002 TA197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
483495 2002 TK295 05/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483496 2002 TG298 12/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483497 2002 TC378 09/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
483498 2002 UL3 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
483499 2002 VM14 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
483500 2002 VX42 31/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483501 2002 VN54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
483502 2002 VF98 11/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483503 2002 WH29 22/11/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
483504 2002 XN14 05/12/2002 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
483505 2002 XD31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
483506 2002 XU66 12/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
483507 2003 AH9 04/01/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
483508 2003 CR1 02/02/2003 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
483509 2003 CH11 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
483510 2003 DN22 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
483511 2003 FA17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483512 2003 FT35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483513 2003 FD37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483514 2003 FF115 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
483515 2003 FV132 23/03/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
483516 2003 PE12 07/08/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,6 km MPC · JPL
483517 2003 PH12 11/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
483518 2003 QD25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
483519 2003 QV74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
483520 2003 SC5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483521 2003 SO30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483522 2003 SE64 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 810 m MPC · JPL
483523 2003 SR100 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
483524 2003 SN158 23/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
483525 2003 SB227 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483526 2003 SC330 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
483527 2003 ST344 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483528 2003 SE356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483529 2003 TA26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
483530 2003 TH46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483531 2003 UF22 23/10/2003 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
483532 2003 UO23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483533 2003 UQ24 23/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
483534 2003 UQ49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
483535 2003 UM86 18/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
483536 2003 UD148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483537 2003 UP172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
483538 2003 UR231 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483539 2003 UY258 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
483540 2003 UD275 29/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483541 2003 UN315 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
483542 2003 UG362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
483543 2003 VF11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
483544 2003 WG7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483545 2003 WW9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483546 2003 WW13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483547 2003 WM25 20/11/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
483548 2003 WR59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483549 2003 WA70 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
483550 2003 WT175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
483551 2003 XO14 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
483552 2003 XR15 03/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
483553 2003 XE24 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483554 2003 YD8 19/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483555 2003 YP10 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
483556 2003 YW18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483557 2003 YO94 22/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483558 2003 YD108 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483559 2004 AC24 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483560 2004 BV1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
483561 2004 BO24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
483562 2004 BB27 21/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
483563 2004 BD68 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
483564 2004 BJ79 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483565 2004 BX79 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483566 2004 BE85 28/01/2004 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
483567 2004 CG7 10/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
483568 2004 CC15 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483569 2004 CZ23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483570 2004 CL52 15/02/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483571 2004 DU1 18/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483572 2004 DJ57 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483573 2004 DD64 16/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
483574 2004 EQ9 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483575 2004 EW10 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
483576 2004 ER23 15/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
483577 2004 ES33 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483578 2004 EY65 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
483579 2004 ET77 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
483580 2004 EP78 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
483581 2004 FX4 17/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483582 2004 FX5 22/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
483583 2004 FO48 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483584 2004 FY63 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
483585 2004 FK106 19/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483586 2004 FK115 24/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
483587 2004 FL135 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
483588 2004 FY141 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
483589 2004 GB77 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
483590 2004 JE5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
483591 2004 JZ31 15/05/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
483592 2004 MY3 22/06/2004 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
483593 2004 MA6 23/06/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
483594 2004 PT8 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
483595 2004 PB16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
483596 2004 PY32 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483597 2004 PM47 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483598 2004 PO96 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
483599 2004 PT106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
483600 2004 QM6 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483601 2004 RZ32 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
483602 2004 RC34 07/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
483603 2004 RR77 22/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
483604 2004 RO97 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
483605 2004 RY100 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,9 km MPC · JPL
483606 2004 RL101 07/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,0 km MPC · JPL
483607 2004 RL147 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
483608 2004 RR174 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
483609 2004 RG210 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
483610 2004 RH248 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
483611 2004 RF256 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483612 2004 RN270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483613 2004 RK303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483614 2004 SU30 26/08/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
483615 2004 SP41 18/09/2004 Moletai Molėtai Obs. 2,1 km MPC · JPL
483616 2004 TG16 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
483617 2004 TJ58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483618 2004 TR76 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483619 2004 TK91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483620 2004 TF108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
483621 2004 TN132 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
483622 2004 TZ141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483623 2004 TJ190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483624 2004 TX192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483625 2004 TT200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
483626 2004 TH206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
483627 2004 TX209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483628 2004 TS227 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483629 2004 TL241 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
483630 2004 TE249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483631 2004 TG266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483632 2004 TB271 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483633 2004 TK290 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483634 2004 TS300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
483635 2004 TQ328 04/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
483636 2004 TJ347 11/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 780 m MPC · JPL
483637 2004 TM347 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,9 km MPC · JPL
483638 2004 UM5 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
483639 2004 VA31 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483640 2004 VE39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483641 2004 VW39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483642 2004 VJ74 12/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
483643 2004 VX95 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483644 2004 XU32 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483645 2004 XJ37 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483646 2004 XX73 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
483647 2004 XN125 11/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
483648 2004 YA2 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
483649 2004 YL16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
483650 2005 AG10 07/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,5 km MPC · JPL
483651 2005 AF42 07/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
483652 2005 CZ37 08/02/2005 La Silla C. Vuissoz, R. Behrend 11 km MPC · JPL
483653 2005 CJ61 04/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,0 km MPC · JPL
483654 2005 EG33 04/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
483655 2005 EH40 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483656 2005 ES70 09/03/2005 Catalina CSS ATE · 62 m MPC · JPL
483657 2005 EP99 03/03/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,2 km MPC · JPL
483658 2005 EQ116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
483659 2005 EO137 09/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
483660 2005 EM203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483661 2005 ED213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
483662 2005 EY223 13/03/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
483663 2005 EM245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483664 2005 ES272 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
483665 2005 GL8 02/04/2005 Hormersdorf J. Lorenz 1,8 km MPC · JPL
483666 2005 GK30 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
483667 2005 GT69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483668 2005 GH97 07/04/2005 Campo Catino CAOS 2,8 km MPC · JPL
483669 2005 GZ150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483670 2005 JH6 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 840 m MPC · JPL
483671 2005 JW36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483672 2005 JJ99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483673 2005 JS100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
483674 2005 JL122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483675 2005 JD123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
483676 2005 MR13 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483677 2005 MC25 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
483678 2005 MM38 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483679 2005 NV1 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
483680 2005 NM2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483681 2005 NV3 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
483682 2005 NN37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483683 2005 NW57 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
483684 2005 NS63 01/07/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
483685 2005 NN69 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483686 2005 ND102 11/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
483687 2005 NF125 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483688 2005 OT6 28/07/2005 Palomar NEAT 18466| 3,1 km MPC · JPL
483689 2005 OH17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
483690 2005 QN75 29/08/2005 Begues Begues Obs. 680 m MPC · JPL
483691 2005 QV133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483692 2005 QF134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483693 2005 QF151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483694 2005 QS155 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
483695 2005 QW159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
483696 2005 RR9 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
483697 2005 RQ32 13/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
483698 2005 RP46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
483699 2005 SU43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483700 2005 SX59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483701 2005 SN64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483702 2005 ST64 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
483703 2005 SA76 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483704 2005 SO95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483705 2005 SS113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483706 2005 SW113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
483707 2005 SG131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483708 2005 SL143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483709 2005 SH156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
483710 2005 SV191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483711 2005 SC222 14/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
483712 2005 SJ237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483713 2005 SS249 23/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
483714 2005 TJ4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
483715 2005 TN14 03/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
483716 2005 TH24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
483717 2005 TO24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
483718 2005 TQ26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
483719 2005 TV54 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
483720 2005 TG66 03/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
483721 2005 TF82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483722 2005 TL87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483723 2005 TZ89 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483724 2005 TC91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483725 2005 TX95 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
483726 2005 TM105 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
483727 2005 TM111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483728 2005 TP134 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483729 2005 TO136 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483730 2005 TZ144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483731 2005 TW164 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
483732 2005 TY168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
483733 2005 TM170 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483734 2005 TC171 08/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
483735 2005 TO180 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483736 2005 TL185 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
483737 2005 TS196 06/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
483738 2005 UX9 07/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
483739 2005 UC10 21/10/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
483740 2005 UM14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483741 2005 UF21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483742 2005 UK25 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483743 2005 UT34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483744 2005 UQ41 27/10/2005 Needville Needville Obs. 860 m MPC · JPL
483745 2005 UA57 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483746 2005 UQ68 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483747 2005 UG80 29/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
483748 2005 UD86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483749 2005 UF95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483750 2005 UJ126 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
483751 2005 UL128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483752 2005 UO130 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
483753 2005 UR130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
483754 2005 UJ134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483755 2005 UB139 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483756 2005 UT147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
483757 2005 UQ154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483758 2005 UL166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483759 2005 UB168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483760 2005 UX170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483761 2005 UZ172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483762 2005 UD176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
483763 2005 UD184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
483764 2005 UU191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
483765 2005 UB193 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
483766 2005 UX200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
483767 2005 UW201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
483768 2005 UT222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483769 2005 UE226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483770 2005 UO240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483771 2005 UF255 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483772 2005 UU280 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483773 2005 UE289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483774 2005 UJ291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
483775 2005 UT301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483776 2005 UH307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
483777 2005 UQ316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
483778 2005 UU335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483779 2005 UZ346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
483780 2005 UD381 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483781 2005 UJ390 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
483782 2005 UV395 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
483783 2005 UK414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
483784 2005 UF433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
483785 2005 UT433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
483786 2005 UY447 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
483787 2005 UM471 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483788 2005 UJ479 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483789 2005 UH523 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
483790 2005 VQ30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483791 2005 VX32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
483792 2005 VO56 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
483793 2005 VR60 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
483794 2005 VL81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483795 2005 VJ82 13/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
483796 2005 VY96 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483797 2005 VK97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483798 2005 VX102 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483799 2005 VF125 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
483800 2005 WB9 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483801 2005 WL11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483802 2005 WO13 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
483803 2005 WB36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483804 2005 WM36 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
483805 2005 WX53 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483806 2005 WU54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483807 2005 WJ72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
483808 2005 WO75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483809 2005 WA85 05/11/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
483810 2005 WT86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
483811 2005 WW86 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
483812 2005 WW89 10/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
483813 2005 WR94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483814 2005 WK99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
483815 2005 WW100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
483816 2005 WO113 27/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
483817 2005 WN124 25/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
483818 2005 WX125 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483819 2005 WD143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483820 2005 WN146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
483821 2005 WZ166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
483822 2005 WW169 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483823 2005 WU171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483824 2005 WV174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483825 2005 WS175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
483826 2005 WL184 28/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
483827 2005 WA193 26/11/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
483828 2005 WA200 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483829 2005 WW210 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483830 2005 WY210 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
483831 2005 XL8 07/12/2005 Desert Moon B. L. Stevens 2,3 km MPC · JPL
483832 2005 XR16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
483833 2005 XU21 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
483834 2005 XF27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483835 2005 XD35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483836 2005 XV50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483837 2005 XJ52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483838 2005 XG54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483839 2005 XY66 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483840 2005 XR68 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483841 2005 XZ76 02/12/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
483842 2005 XN85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483843 2005 YQ6 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
483844 2005 YF8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483845 2005 YY9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483846 2005 YG10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483847 2005 YJ14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
483848 2005 YZ18 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
483849 2005 YN22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483850 2005 YX23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483851 2005 YD27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483852 2005 YV28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483853 2005 YK31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483854 2005 YF32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483855 2005 YA43 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
483856 2005 YV55 28/12/2005 Catalina CSS 320 m MPC · JPL
483857 2005 YZ77 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483858 2005 YO83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483859 2005 YM87 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
483860 2005 YH88 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
483861 2005 YU89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
483862 2005 YA97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
483863 2005 YO109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483864 2005 YP111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
483865 2005 YT111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483866 2005 YM112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
483867 2005 YJ117 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
483868 2005 YF130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483869 2005 YO135 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
483870 2005 YY135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483871 2005 YX136 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
483872 2005 YJ139 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483873 2005 YO143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483874 2005 YB145 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
483875 2005 YK159 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483876 2005 YN163 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
483877 2005 YX164 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
483878 2005 YS165 31/12/2005 Siding Spring SSS AMO 1,1 km MPC · JPL
483879 2005 YZ175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483880 2005 YP193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
483881 2005 YS202 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483882 2005 YV218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
483883 2005 YO227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483884 2005 YH241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483885 2005 YJ246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483886 2005 YO246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483887 2005 YB254 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
483888 2005 YW271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
483889 2005 YN290 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483890 2005 YQ292 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483891 2006 AB4 06/01/2006 Gnosca S. Sposetti 3,5 km MPC · JPL
483892 2006 AO9 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483893 2006 AX16 05/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
483894 2006 AP17 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483895 2006 AX18 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
483896 2006 AZ22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483897 2006 AC23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483898 2006 AS41 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483899 2006 AM42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483900 2006 AG44 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
483901 2006 AC50 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
483902 2006 AM52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
483903 2006 AP52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483904 2006 AQ52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483905 2006 AQ67 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483906 2006 AN73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
483907 2006 AE85 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
483908 2006 AD92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
483909 2006 AT94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
483910 2006 AE104 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
483911 2006 BH8 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
483912 2006 BE17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
483913 2006 BV18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483914 2006 BZ24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
483915 2006 BN31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483916 2006 BY42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
483917 2006 BW44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483918 2006 BA46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
483919 2006 BU47 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483920 2006 BD48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483921 2006 BB49 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483922 2006 BV59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483923 2006 BW59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
483924 2006 BV61 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
483925 2006 BP62 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
483926 2006 BU66 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
483927 2006 BD67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483928 2006 BQ67 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
483929 2006 BR68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483930 2006 BW69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483931 2006 BD76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483932 2006 BT83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483933 2006 BQ85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483934 2006 BD89 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
483935 2006 BE90 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483936 2006 BN91 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483937 2006 BZ100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483938 2006 BJ105 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
483939 2006 BP107 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
483940 2006 BG110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483941 2006 BX110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483942 2006 BX112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
483943 2006 BN123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
483944 2006 BS123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483945 2006 BS124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483946 2006 BT127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
483947 2006 BK130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483948 2006 BP132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483949 2006 BU133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
483950 2006 BY140 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
483951 2006 BM147 31/01/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 710 m MPC · JPL
483952 2006 BD151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483953 2006 BE154 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
483954 2006 BY156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
483955 2006 BS164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483956 2006 BL171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483957 2006 BW171 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
483958 2006 BW188 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
483959 2006 BZ192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
483960 2006 BO198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
483961 2006 BW202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
483962 2006 BJ205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
483963 2006 BZ209 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483964 2006 BR210 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
483965 2006 BE212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
483966 2006 BT214 06/01/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
483967 2006 BJ220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483968 2006 BJ226 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
483969 2006 BL230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
483970 2006 BW230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
483971 2006 BL232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483972 2006 BZ233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
483973 2006 BG235 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
483974 2006 BN244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
483975 2006 BK251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
483976 2006 BM256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
483977 2006 BG263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
483978 2006 BA264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483979 2006 BT272 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
483980 2006 BL277 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
483981 2006 BP277 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
483982 2006 BC279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
483983 2006 BK282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
483984 2006 BO282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483985 2006 BA284 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
483986 2006 BC284 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
483987 2006 CF4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
483988 2006 CA7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
483989 2006 CY10 09/02/2006 Anderson Mesa LONEOS APO · 280 m MPC · JPL
483990 2006 CC17 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
483991 2006 CD18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
483992 2006 CY19 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
483993 2006 CU23 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
483994 2006 CX23 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
483995 2006 CD27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
483996 2006 CV27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
483997 2006 CE36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
483998 2006 CJ49 03/02/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
483999 2006 CW50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
484000 2006 CK61 06/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001