Danh sách tiểu hành tinh/486001–487000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486001 2012 MR7 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
486002 2012 MS11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
486003 2012 OG1 20/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486004 2012 OP5 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
486005 2012 PQ11 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486006 2012 PD19 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486007 2012 PH22 18/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
486008 2012 PK44 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
486009 2012 QP25 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486010 2012 QS30 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486011 2012 QC37 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
486012 2012 RN11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486013 2012 RZ16 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486014 2012 RP17 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
486015 2012 RN40 10/07/2005 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
486016 2012 RQ42 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486017 2012 SK6 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
486018 2012 SQ23 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
486019 2012 SA25 03/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
486020 2012 SQ44 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
486021 2012 SQ49 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
486022 2012 SR52 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
486023 2012 SK61 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
486024 2012 TY10 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
486025 2012 TX14 03/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
486026 2012 TM15 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
486027 2012 TF25 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
486028 2012 TX28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
486029 2012 TO57 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
486030 2012 TG66 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486031 2012 TN66 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486032 2012 TS67 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486033 2012 TV79 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
486034 2012 TK83 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486035 2012 TL84 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
486036 2012 TS84 20/03/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
486037 2012 TK100 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486038 2012 TG108 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
486039 2012 TQ124 07/05/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
486040 2012 TU125 14/09/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
486041 2012 TY127 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
486042 2012 TW131 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486043 2012 TA132 29/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
486044 2012 TB143 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
486045 2012 TG147 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486046 2012 TD154 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486047 2012 TS159 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486048 2012 TC161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486049 2012 TG162 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486050 2012 TG176 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
486051 2012 TJ181 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486052 2012 TS185 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
486053 2012 TD186 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486054 2012 TP193 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
486055 2012 TT197 17/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
486056 2012 TJ207 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486057 2012 TE210 29/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
486058 2012 TP221 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
486059 2012 TN236 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486060 2012 TF237 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
486061 2012 TW242 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486062 2012 TK247 07/09/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
486063 2012 TF255 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486064 2012 TK267 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486065 2012 TM294 20/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
486066 2012 TW301 25/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
486067 2012 TH309 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486068 2012 TT311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486069 2012 TZ311 06/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
486070 2012 TJ321 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486071 2012 UY1 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
486072 2012 UA2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486073 2012 UM18 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
486074 2012 UN18 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
486075 2012 UC26 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486076 2012 UC28 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
486077 2012 UX28 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486078 2012 UZ30 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486079 2012 UE33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486080 2012 UX40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
486081 2012 UX41 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
486082 2012 UA42 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486083 2012 UF42 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486084 2012 UU50 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486085 2012 UN62 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486086 2012 UX75 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486087 2012 UN87 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486088 2012 UL88 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486089 2012 UR93 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486090 2012 UA133 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
486091 2012 UC134 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
486092 2012 UY134 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486093 2012 UE152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486094 2012 UW155 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486095 2012 UA160 14/09/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
486096 2012 UK164 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486097 2012 UZ165 31/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
486098 2012 UL167 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486099 2012 UM167 26/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486100 2012 UB170 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486101 2012 VY21 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486102 2012 VH29 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
486103 2012 VA30 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
486104 2012 VH30 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486105 2012 VD40 04/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
486106 2012 VF50 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486107 2012 VU52 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486108 2012 VH60 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486109 2012 VK63 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
486110 2012 VT63 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
486111 2012 VQ68 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486112 2012 VE70 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486113 2012 VS75 06/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
486114 2012 VF76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486115 2012 VN78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486116 2012 VP83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486117 2012 VW86 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486118 2012 VN89 29/09/2008 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
486119 2012 VV90 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486120 2012 VU98 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486121 2012 VA105 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486122 2012 VA113 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
486123 2012 WA 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486124 2012 WY4 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486125 2012 WQ7 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
486126 2012 WC9 02/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486127 2012 WT9 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486128 2012 WT14 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486129 2012 WX14 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486130 2012 WS15 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486131 2012 WS23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486132 2012 WV23 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486133 2012 WE25 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486134 2012 WK25 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486135 2012 WR25 23/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
486136 2012 WY33 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
486137 2012 XC6 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
486138 2012 XG7 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486139 2012 XJ9 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486140 2012 XZ12 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486141 2012 XO13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486142 2012 XY13 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486143 2012 XY23 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
486144 2012 XQ30 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486145 2012 XD36 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486146 2012 XP36 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486147 2012 XA43 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486148 2012 XD48 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
486149 2012 XA51 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486150 2012 XW51 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486151 2012 XO62 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486152 2012 XC91 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486153 2012 XG95 25/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
486154 2012 XQ105 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486155 2012 XW105 07/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
486156 2012 XF107 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486157 2012 XL107 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
486158 2012 XJ110 22/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
486159 2012 XC120 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486160 2012 XF120 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
486161 2012 XR123 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486162 2012 XL132 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486163 2012 XB135 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486164 2012 XO137 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486165 2012 XZ137 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
486166 2012 XG140 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486167 2012 XM146 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486168 2012 XB152 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486169 2012 YC1 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486170 Zolnowska 2012 YX2 10/12/2012 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 1,5 km MPC · JPL
486171 2012 YB3 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
486172 2012 YB5 13/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486173 2013 AY3 03/12/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
486174 2013 AO8 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
486175 2013 AU8 10/02/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
486176 2013 AB9 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486177 2013 AQ13 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
486178 2013 AT14 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
486179 2013 AH18 04/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
486180 2013 AX18 03/01/2013 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
486181 2013 AW19 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
486182 2013 AE21 01/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
486183 2013 AN21 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486184 2013 AM23 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486185 2013 AV23 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486186 2013 AJ35 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
486187 2013 AW35 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
486188 2013 AC36 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486189 2013 AQ36 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
486190 2013 AK37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486191 2013 AM40 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486192 2013 AE41 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486193 2013 AX42 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486194 2013 AH43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486195 2013 AO44 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486196 2013 AS44 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
486197 2013 AW47 30/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
486198 2013 AH52 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486199 2013 AB55 27/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
486200 2013 AK55 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486201 2013 AC60 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486202 2013 AQ68 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
486203 2013 AD69 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486204 2013 AP74 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486205 2013 AF77 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486206 2013 AH77 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486207 2013 AD78 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486208 2013 AS80 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486209 2013 AH83 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486210 2013 AN88 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486211 2013 AQ88 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486212 2013 AJ89 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
486213 2013 AQ91 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486214 2013 AN95 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486215 2013 AA96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486216 2013 AS96 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486217 2013 AD97 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486218 2013 AQ97 13/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
486219 2013 AQ100 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486220 2013 AB103 31/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486221 2013 AS103 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486222 2013 AE105 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486223 2013 AY111 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486224 2013 AV120 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486225 2013 AQ121 02/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486226 2013 AK128 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486227 2013 AY129 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486228 2013 AM130 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486229 2013 AA139 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486230 2013 AM165 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486231 2013 AA174 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486232 2013 BL4 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486233 2013 BK5 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486234 2013 BE6 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486235 2013 BZ8 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486236 2013 BG10 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486237 2013 BL11 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486238 2013 BG15 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486239 Zosiakaczmarek 2013 BK16 13/12/2012 Tincana M. Kusiak, M. Żołnowski 2,0 km MPC · JPL
486240 2013 BL19 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
486241 2013 BW24 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486242 2013 BE26 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486243 2013 BL30 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486244 2013 BX30 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486245 2013 BH32 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486246 2013 BJ32 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486247 2013 BF33 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486248 2013 BG33 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486249 2013 BM36 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
486250 2013 BV36 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486251 2013 BQ40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
486252 2013 BN41 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
486253 2013 BK42 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
486254 2013 BO42 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486255 2013 BB48 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486256 2013 BA56 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486257 2013 BT70 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486258 2013 BW75 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486259 2013 BQ77 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486260 2013 BT79 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486261 2013 CU2 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486262 2013 CR7 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
486263 2013 CL9 20/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
486264 2013 CN10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
486265 2013 CU10 28/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
486266 2013 CZ12 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
486267 2013 CE13 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486268 2013 CR15 23/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
486269 2013 CN18 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
486270 2013 CF19 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486271 2013 CK19 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486272 2013 CH31 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486273 2013 CG32 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
486274 2013 CL33 01/02/2013 Nogales Tenagra II Obs. 1,0 km MPC · JPL
486275 2013 CQ37 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486276 2013 CQ38 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486277 2013 CK39 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486278 2013 CN41 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486279 2013 CP45 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486280 2013 CV47 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486281 2013 CY47 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486282 2013 CM48 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486283 2013 CX51 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486284 2013 CC53 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486285 2013 CT53 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
486286 2013 CQ54 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
486287 2013 CY54 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486288 2013 CD56 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486289 2013 CU60 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486290 2013 CF61 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486291 2013 CJ66 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486292 2013 CF68 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486293 2013 CO70 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486294 2013 CX71 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486295 2013 CV73 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486296 2013 CL74 05/02/2013 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
486297 2013 CD75 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486298 2013 CC76 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486299 2013 CH76 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486300 2013 CG77 29/03/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486301 2013 CF78 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486302 2013 CQ80 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486303 2013 CP81 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
486304 2013 CG84 01/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
486305 2013 CL84 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486306 2013 CW89 17/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
486307 2013 CL92 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486308 2013 CL94 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
486309 2013 CE97 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486310 2013 CM98 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486311 2013 CE101 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486312 2013 CF103 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486313 2013 CZ109 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486314 2013 CF110 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
486315 2013 CV110 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486316 2013 CD111 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486317 2013 CZ111 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
486318 2013 CU113 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
486319 2013 CU114 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486320 2013 CO115 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486321 2013 CQ118 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486322 2013 CV122 31/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
486323 2013 CR125 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
486324 2013 CN127 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486325 2013 CO127 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486326 2013 CB135 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486327 2013 CL143 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
486328 2013 CV143 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486329 2013 CR146 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486330 2013 CS147 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486331 2013 CC149 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486332 2013 CP149 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486333 2013 CZ151 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486334 2013 CV152 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486335 2013 CP156 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486336 2013 CO159 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486337 2013 CL160 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486338 2013 CE161 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486339 2013 CF161 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486340 2013 CW162 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486341 2013 CV164 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486342 2013 CH170 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486343 2013 CP170 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486344 2013 CE172 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486345 2013 CG175 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486346 2013 CL175 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
486347 2013 CY175 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486348 2013 CQ176 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486349 2013 CJ179 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486350 2013 CT180 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
486351 2013 CB181 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486352 2013 CJ181 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486353 2013 CB183 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486354 2013 CJ190 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486355 2013 CF193 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486356 2013 CD195 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486357 2013 CN195 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
486358 2013 CQ196 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
486359 2013 CB201 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486360 2013 CJ211 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
486361 2013 CT211 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486362 2013 CA214 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486363 2013 CR214 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486364 2013 CX214 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
486365 2013 DZ1 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486366 2013 DP2 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
486367 2013 DL3 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486368 2013 DJ4 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
486369 2013 DX5 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486370 2013 DF7 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
486371 2013 DB11 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486372 2013 DQ15 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486373 2013 EJ4 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486374 2013 EL7 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486375 2013 EE9 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486376 2013 EZ10 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486377 2013 EH11 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486378 2013 EZ15 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486379 2013 ED16 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486380 2013 EF18 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
486381 2013 EA20 05/03/2013 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
486382 2013 EH21 22/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
486383 2013 EY21 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486384 2013 EP22 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486385 2013 EA27 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
486386 2013 EN29 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486387 2013 ES29 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486388 2013 EK31 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486389 2013 EA32 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
486390 2013 EL32 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
486391 2013 EL34 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486392 2013 EP35 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
486393 2013 EC36 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486394 2013 EO39 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486395 2013 EV41 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486396 2013 EO42 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
486397 2013 EH46 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486398 2013 EC49 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486399 2013 EW56 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486400 2013 EP67 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486401 2013 EX70 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486402 2013 ED71 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486403 2013 EN74 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
486404 2013 EU80 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486405 2013 EY83 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486406 2013 EZ83 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486407 2013 EU89 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486408 2013 ES91 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486409 2013 EP92 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486410 2013 EY94 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
486411 2013 EQ103 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486412 2013 EE105 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486413 2013 ES106 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
486414 2013 EL108 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486415 2013 EW110 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
486416 Mami 2013 EZ110 13/03/2013 Palomar PTF 1,8 km MPC · JPL
486417 2013 ER111 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
486418 2013 EG113 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486419 2013 EK114 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486420 2013 EY114 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486421 2013 EV116 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486422 2013 EX117 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486423 2013 EM120 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486424 2013 EG127 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486425 2013 FU 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486426 2013 FJ1 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486427 2013 FY1 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486428 2013 FU4 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486429 2013 FR6 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486430 2013 FX6 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
486431 2013 FN7 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
486432 2013 FO8 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486433 2013 FO9 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486434 2013 FT10 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486435 2013 FS16 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486436 2013 FB17 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486437 2013 FW18 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486438 2013 FC19 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486439 2013 FC20 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486440 2013 FL21 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486441 2013 FY22 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486442 2013 FX23 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486443 2013 FA24 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486444 2013 FC24 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486445 2013 FJ24 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486446 2013 FO24 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486447 2013 GF2 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
486448 2013 GN6 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486449 2013 GL7 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486450 2013 GR9 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
486451 2013 GA10 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486452 2013 GP10 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486453 2013 GY14 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
486454 2013 GX16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486455 2013 GW17 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486456 2013 GO20 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486457 2013 GN26 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486458 2013 GY26 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,8 km MPC · JPL
486459 2013 GD28 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486460 2013 GQ31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486461 2013 GX35 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486462 2013 GE36 18/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486463 2013 GL36 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486464 2013 GF38 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486465 2013 GH43 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486466 2013 GR43 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486467 2013 GB46 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486468 2013 GH49 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486469 2013 GR51 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486470 2013 GE52 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486471 2013 GK56 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486472 2013 GG59 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486473 2013 GB61 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486474 2013 GV61 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486475 2013 GV66 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486476 2013 GJ70 11/03/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
486477 2013 GC71 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486478 2013 GE72 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486479 2013 GT72 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486480 2013 GK74 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
486481 2013 GS74 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486482 2013 GF77 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486483 2013 GE81 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,2 km MPC · JPL
486484 2013 GU81 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486485 2013 GD82 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486486 2013 GU82 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
486487 2013 GP83 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486488 2013 GF85 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486489 2013 GC92 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486490 2013 GH93 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486491 2013 GU93 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486492 2013 GY93 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486493 2013 GN95 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 1,4 km MPC · JPL
486494 2013 GS96 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
486495 2013 GW96 02/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
486496 2013 GA97 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486497 2013 GH98 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486498 2013 GX98 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
486499 2013 GB99 31/07/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
486500 2013 GH100 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486501 2013 GZ100 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486502 2013 GC101 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
486503 2013 GP103 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
486504 2013 GN104 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486505 2013 GL106 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
486506 2013 GB109 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486507 2013 GW110 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
486508 2013 GA111 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
486509 2013 GW113 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
486510 2013 GO114 12/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
486511 2013 GW114 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486512 2013 GX115 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
486513 2013 GW118 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
486514 2013 GD122 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486515 2013 GZ122 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486516 2013 GW123 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
486517 2013 GT124 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486518 2013 GN126 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486519 2013 GA127 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
486520 2013 GH130 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486521 2013 GN130 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486522 2013 HN2 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486523 2013 HE4 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486524 2013 HX4 20/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
486525 2013 HU5 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486526 2013 HK6 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
486527 2013 HO7 02/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
486528 2013 HC8 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486529 2013 HU8 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486530 2013 HB10 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
486531 2013 HT11 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486532 2013 HH13 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486533 2013 HO13 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486534 2013 HG14 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486535 2013 HM16 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486536 2013 HZ17 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486537 2013 HA19 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
486538 2013 HB20 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486539 2013 HW21 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
486540 2013 HX21 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
486541 2013 HS24 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
486542 2013 HT24 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486543 2013 HY29 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486544 2013 HB30 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486545 2013 HT32 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486546 2013 HK35 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486547 2013 HS38 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
486548 2013 HH41 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
486549 2013 HK45 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
486550 2013 HA46 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
486551 2013 HO48 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486552 2013 HR48 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
486553 2013 HW52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
486554 2013 HV58 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486555 2013 HJ59 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486556 2013 HP60 21/10/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
486557 2013 HP67 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486558 2013 HU72 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
486559 2013 HE73 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486560 2013 HO74 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486561 2013 HR78 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486562 2013 HT80 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486563 2013 HW103 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
486564 2013 HY115 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
486565 2013 HE121 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
486566 2013 HT124 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
486567 2013 HP129 29/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
486568 2013 HA130 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486569 2013 HZ130 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
486570 2013 HN131 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
486571 2013 HM135 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486572 2013 HY135 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
486573 2013 HX136 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486574 2013 HG141 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486575 2013 HW145 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
486576 2013 JJ 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
486577 2013 JR 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
486578 2013 JW1 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486579 2013 JN2 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
486580 2013 JU5 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
486581 2013 JV6 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
486582 2013 JO8 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486583 2013 JG16 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486584 2013 JA23 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486585 2013 JW25 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486586 2013 JE28 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486587 2013 JK28 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
486588 2013 JB32 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486589 2013 JC35 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
486590 2013 JD35 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
486591 2013 JG35 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486592 2013 JX39 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
486593 2013 JB40 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
486594 2013 JB44 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486595 2013 JY46 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486596 2013 JR47 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
486597 2013 JZ47 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
486598 2013 JT50 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
486599 2013 JZ52 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486600 2013 JC54 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486601 2013 JD55 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486602 2013 JS57 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
486603 2013 JC62 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486604 2013 JR62 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
486605 2013 KD 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
486606 2013 KF 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486607 2013 KY1 10/03/2000 Catalina CSS AMO 980 m MPC · JPL
486608 2013 KN3 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486609 2013 KO7 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
486610 2013 KD10 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
486611 2013 KE14 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
486612 2013 KR14 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486613 2013 KG16 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
486614 2013 KN16 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
486615 2013 KG17 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486616 2013 KO17 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
486617 2013 LJ5 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486618 2013 LQ5 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
486619 2013 LZ5 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
486620 2013 LD8 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
486621 2013 LZ8 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
486622 2013 LD12 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
486623 2013 LJ18 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
486624 2013 LY19 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486625 2013 LX20 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
486626 2013 LU21 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
486627 2013 LU23 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486628 2013 LE24 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486629 2013 LM24 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486630 2013 LC33 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486631 2013 LD34 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486632 2013 MH2 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486633 2013 NN 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
486634 2013 NA7 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
486635 2013 NM20 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486636 2013 NW22 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486637 2013 OC3 17/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
486638 2013 OC4 03/11/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
486639 2013 OW4 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
486640 2013 PA 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
486641 2013 PS 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
486642 2013 PK1 01/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486643 2013 PO1 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486644 2013 PZ1 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
486645 2013 PK16 01/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486646 2013 PG20 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
486647 2013 PF25 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
486648 2013 PL53 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
486649 2013 PN63 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486650 2013 PK72 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
486651 2013 QZ 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486652 2013 QM1 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486653 2013 QT1 01/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
486654 2013 QW8 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
486655 2013 QG12 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
486656 2013 QJ13 03/03/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
486657 2013 QT24 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
486658 2013 QE32 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486659 2013 QK43 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
486660 2013 QU51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
486661 2013 QL55 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486662 2013 QC61 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486663 2013 QN61 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
486664 2013 QV69 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486665 2013 QZ77 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
486666 2013 QD87 14/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
486667 2013 RM29 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
486668 2013 RO43 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486669 2013 RU51 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
486670 2013 RW61 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
486671 2013 SP 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486672 2013 SR75 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
486673 2013 SZ75 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
486674 2013 TV12 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486675 2013 TP19 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
486676 2013 TX25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
486677 2013 TH32 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
486678 2013 TE73 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
486679 2013 TC78 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
486680 2013 TV78 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
486681 2013 TM88 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
486682 2013 TA98 14/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
486683 2013 TD111 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486684 2013 TN113 13/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
486685 2013 TV113 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486686 2013 TD117 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
486687 2013 TP121 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
486688 2013 UL1 02/10/2013 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
486689 2013 UQ3 08/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486690 2013 UG15 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
486691 2013 VD9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
486692 2013 VC13 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
486693 2013 WB 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486694 2013 WZ 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
486695 2013 WP63 11/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
486696 2013 WD64 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486697 2013 WW104 07/03/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
486698 2013 XO4 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486699 2013 XF10 01/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
486700 2013 YA2 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486701 2013 YR49 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486702 2013 YA78 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486703 2013 YQ104 07/11/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
486704 2013 YB115 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486705 2014 AT16 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486706 2014 AA29 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486707 2014 AP41 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486708 2014 AZ41 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486709 2014 AN43 09/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486710 2014 AH49 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486711 2014 BJ8 19/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486712 2014 BB20 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486713 2014 BV22 06/05/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
486714 2014 BF33 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486715 2014 BN37 23/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486716 2014 BD43 31/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
486717 2014 BU54 31/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
486718 2014 BP57 07/09/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
486719 2014 BY60 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486720 2014 CP 12/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486721 2014 CJ17 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486722 2014 DS2 11/09/2012 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
486723 2014 DY6 26/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486724 2014 DN9 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486725 2014 DZ17 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
486726 2014 DG38 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486727 2014 DN38 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486728 2014 DG43 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486729 2014 DO55 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486730 2014 DF58 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486731 2014 DS66 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
486732 2014 DS73 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486733 2014 DA112 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
486734 2014 DM116 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486735 2014 DQ122 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486736 2014 DQ140 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486737 2014 EZ5 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486738 2014 EU23 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486739 2014 EW24 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
486740 2014 EO32 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486741 2014 EE34 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486742 2014 EM34 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486743 2014 EW38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486744 2014 EK39 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486745 2014 EX45 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486746 2014 EX49 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486747 2014 FN3 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486748 2014 FH10 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486749 2014 FU10 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486750 2014 FO36 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486751 2014 FX36 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486752 2014 FL37 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486753 2014 FC42 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486754 2014 FQ51 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486755 2014 FE53 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486756 2014 FQ54 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486757 2014 FO56 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486758 2014 FV56 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486759 2014 FT62 10/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486760 2014 GJ2 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
486761 2014 GH12 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486762 2014 GH26 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486763 2014 GR31 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486764 2014 GU33 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
486765 2014 GN39 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486766 2014 GU42 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486767 2014 GV42 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486768 2014 GE44 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486769 2014 GG46 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
486770 2014 GO49 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
486771 2014 GP49 22/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
486772 2014 HE 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486773 2014 HD1 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486774 2014 HP8 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
486775 2014 HU12 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486776 2014 HK17 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486777 2014 HY19 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486778 2014 HQ23 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486779 2014 HF27 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486780 2014 HW28 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486781 2014 HG29 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486782 2014 HK29 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
486783 2014 HN37 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486784 2014 HB41 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486785 2014 HB61 03/12/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
486786 2014 HT71 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486787 2014 HH79 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486788 2014 HS84 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486789 2014 HE93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486790 2014 HM143 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486791 2014 HU146 29/08/2011 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
486792 2014 HF147 10/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486793 2014 HT149 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486794 2014 HQ156 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
486795 2014 HG158 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486796 2014 HC160 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486797 2014 HG161 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486798 2014 HO163 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486799 2014 HN164 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486800 2014 HC169 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486801 2014 HQ171 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
486802 2014 HR172 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486803 2014 HT176 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486804 2014 HY180 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486805 2014 HK183 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486806 2014 HV184 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
486807 2014 HG185 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486808 2014 HO186 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486809 2014 HP187 28/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486810 2014 JS 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486811 2014 JO4 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486812 2014 JA13 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486813 2014 JL15 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486814 2014 JW16 02/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
486815 2014 JY16 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486816 2014 JF17 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486817 2014 JX18 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486818 2014 JD21 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486819 2014 JR22 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486820 2014 JG23 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486821 2014 JA24 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486822 2014 JL24 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486823 2014 JU25 01/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
486824 2014 JD27 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486825 2014 JJ27 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
486826 2014 JU27 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
486827 2014 JK29 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486828 2014 JA33 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486829 2014 JC33 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
486830 2014 JY36 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486831 2014 JK37 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486832 2014 JB39 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
486833 2014 JW39 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486834 2014 JV43 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486835 2014 JY43 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486836 2014 JC44 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486837 2014 JC45 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486838 2014 JU46 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486839 2014 JN48 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486840 2014 JZ48 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
486841 2014 JN49 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486842 2014 JR49 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
486843 2014 JP51 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486844 2014 JY53 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
486845 2014 JW57 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486846 2014 JF60 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
486847 2014 JD62 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486848 2014 JY63 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
486849 2014 JF67 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486850 2014 JC68 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
486851 2014 JS68 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486852 2014 JS73 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
486853 2014 JN74 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486854 2014 JO74 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
486855 2014 JV75 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486856 2014 JH79 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
486857 2014 KB1 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
486858 2014 KK1 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
486859 2014 KU1 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
486860 2014 KW1 26/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
486861 2014 KZ2 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
486862 2014 KB3 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486863 2014 KL6 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
486864 2014 KB10 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486865 2014 KH15 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
486866 2014 KF18 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
486867 2014 KR28 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
486868 2014 KQ30 09/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
486869 2014 KE31 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486870 2014 KM32 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486871 2014 KY32 05/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486872 2014 KA44 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
486873 2014 KP44 17/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
486874 2014 KG50 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486875 2014 KZ51 11/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
486876 2014 KL52 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486877 2014 KL53 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486878 2014 KO53 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486879 2014 KR54 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486880 2014 KW54 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486881 2014 KH57 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
486882 2014 KU58 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486883 2014 KH62 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486884 2014 KK62 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486885 2014 KB65 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486886 2014 KB67 04/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
486887 2014 KT67 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
486888 2014 KP70 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486889 2014 KQ72 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486890 2014 KO78 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
486891 2014 KT78 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486892 2014 KR80 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
486893 2014 KB81 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486894 2014 KC81 03/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
486895 2014 KL86 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486896 2014 KT87 31/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
486897 2014 KX87 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486898 2014 KF93 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
486899 2014 KF94 24/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
486900 2014 KJ94 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
486901 2014 KT94 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486902 2014 KF95 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
486903 2014 KQ95 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
486904 2014 KJ98 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
486905 2014 LA1 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
486906 2014 LS1 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
486907 2014 LX2 15/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
486908 2014 LM6 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486909 2014 LE8 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
486910 2014 LY11 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486911 2014 LC12 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
486912 2014 LE13 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
486913 2014 LG14 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
486914 2014 LA16 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
486915 2014 LP17 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
486916 2014 LS19 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
486917 2014 LP23 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
486918 2014 LC28 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486919 2014 MK2 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486920 2014 MK4 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
486921 2014 MB7 28/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
486922 2014 ML9 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486923 2014 MH15 12/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
486924 2014 MJ17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
486925 2014 MQ21 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
486926 2014 MX21 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486927 2014 MM22 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486928 2014 MR22 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
486929 2014 MA23 20/10/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
486930 2014 MW23 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
486931 2014 MO25 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486932 2014 MN31 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
486933 2014 MV31 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486934 2014 MP32 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
486935 2014 MP35 03/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
486936 2014 MF36 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
486937 2014 MH36 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
486938 2014 MC37 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486939 2014 MU37 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486940 2014 MV37 30/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
486941 2014 MZ37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
486942 2014 MQ43 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486943 2014 MW48 20/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486944 2014 MZ48 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
486945 2014 MO49 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486946 2014 MG50 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
486947 2014 MQ50 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
486948 2014 MO51 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
486949 2014 MV52 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
486950 2014 MH53 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
486951 2014 MP56 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
486952 2014 MB60 15/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
486953 2014 MS61 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
486954 2014 MN63 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
486955 2014 MS63 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486956 2014 MA64 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
486957 2014 MK66 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
486958 Arrokoth 2014 MU69 26/06/2014 HST M. W. Buie, New Horizons KBO Search cubewano ( 27 km MPC · JPL
486959 2014 NX1 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
486960 2014 NJ2 22/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
486961 2014 NC4 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
486962 2014 NE5 20/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
486963 2014 NK8 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486964 2014 NL9 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
486965 2014 NO13 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
486966 2014 NX15 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
486967 2014 NU16 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
486968 2014 NA17 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
486969 2014 NX17 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486970 2014 NN18 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
486971 2014 NO18 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
486972 2014 NQ18 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
486973 2014 NH20 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
486974 2014 NY20 18/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
486975 2014 NQ26 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
486976 2014 NV26 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
486977 2014 NE30 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
486978 2014 NP30 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
486979 2014 NW30 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
486980 2014 NT32 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486981 2014 NA33 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
486982 2014 NW34 15/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
486983 2014 NZ39 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
486984 2014 NQ41 22/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
486985 2014 NC42 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
486986 2014 NM43 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
486987 2014 NN45 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
486988 2014 NP45 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
486989 2014 NE46 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
486990 2014 NX46 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
486991 2014 NP47 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486992 2014 NA48 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
486993 2014 NF51 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
486994 2014 NU52 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
486995 2014 NG54 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
486996 2014 NK54 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
486997 2014 NQ54 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
486998 2014 NL55 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
486999 2014 NO55 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
487000 2014 NE56 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001