Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/531001–532000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531001 2012 BM119 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531002 2012 BO119 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531003 2012 BT124 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531004 2012 BT125 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531005 2012 BP126 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531006 2012 BL127 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531007 2012 BZ134 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531008 2012 BF137 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531009 2012 BG137 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531010 2012 BS137 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531011 2012 BD142 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
531012 2012 BT143 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531013 2012 BG149 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
531014 2012 BH151 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531015 2012 BX154 31/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
531016 2012 BZ154 25/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 176 km MPC · JPL
531017 2012 BA155 23/11/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 267 km MPC · JPL
531018 2012 BF156 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531019 2012 BM159 18/01/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
531020 2012 BN159 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531021 2012 BO159 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
531022 2012 BQ159 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531023 2012 BW159 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531024 2012 BX159 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
531025 2012 CM 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531026 2012 CZ2 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
531027 2012 CK10 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
531028 2012 CM11 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531029 2012 CK13 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531030 2012 CZ13 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
531031 2012 CL14 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531032 2012 CL21 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
531033 2012 CJ28 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531034 2012 CO40 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531035 2012 CN43 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531036 2012 CV48 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531037 2012 CM50 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531038 2012 CZ54 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531039 2012 CJ57 13/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
531040 2012 CS57 02/02/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
531041 2012 CW57 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
531042 2012 CO58 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531043 2012 CK59 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
531044 2012 CO59 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531045 2012 CT59 15/11/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
531046 2012 DC3 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531047 2012 DH5 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531048 2012 DS5 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
531049 2012 DU8 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531050 2012 DX8 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
531051 2012 DC26 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531052 2012 DA35 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531053 2012 DC37 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531054 2012 DH40 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531055 2012 DV44 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
531056 2012 DK46 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
531057 2012 DK47 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531058 2012 DT48 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531059 2012 DJ60 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
531060 2012 DJ61 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
531061 2012 DN68 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
531062 2012 DV68 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531063 2012 DP69 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531064 2012 DQ74 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531065 2012 DD77 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531066 2012 DQ77 20/07/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
531067 2012 DJ80 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531068 2012 DR81 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
531069 2012 DN84 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531070 2012 DG86 25/02/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
531071 2012 DD90 11/03/2005 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
531072 2012 DP91 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
531073 2012 DR92 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531074 2012 DX98 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
531075 2012 DY98 01/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
531076 2012 DA99 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 193 km MPC · JPL
531077 2012 DB99 05/08/2010 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
531078 2012 DK99 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531079 2012 DL99 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531080 2012 DZ99 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531081 2012 DE100 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531082 2012 DF100 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
531083 2012 DU100 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
531084 2012 DW100 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
531085 2012 DS101 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531086 2012 DT102 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531087 2012 DD103 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531088 2012 DU103 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531089 2012 DC104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531090 2012 DP104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
531091 2012 DY104 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531092 2012 DF105 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531093 2012 DM105 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
531094 2012 DQ105 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
531095 2012 DW105 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531096 2012 DC106 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531097 2012 DD106 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
531098 2012 DO106 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531099 2012 DP106 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531100 2012 ED2 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531101 2012 EQ8 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531102 2012 EF9 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531103 2012 EQ9 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531104 2012 EN12 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
531105 2012 EC15 10/05/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
531106 2012 ES16 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531107 2012 EQ18 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531108 2012 EY18 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531109 2012 EG19 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531110 2012 EJ19 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531111 2012 ES19 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531112 2012 EW19 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531113 2012 EB20 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
531114 2012 FG4 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531115 2012 FF5 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531116 2012 FR7 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
531117 2012 FN9 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531118 2012 FP10 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
531119 2012 FF11 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531120 2012 FK18 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
531121 2012 FY28 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531122 2012 FG31 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531123 2012 FG32 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531124 2012 FT34 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531125 2012 FE35 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531126 2012 FG38 25/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
531127 2012 FN38 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531128 2012 FY44 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
531129 2012 FR45 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531130 2012 FO49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531131 2012 FO61 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
531132 2012 FG64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531133 2012 FU64 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
531134 2012 FP70 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
531135 2012 FR70 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531136 2012 FY70 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531137 2012 FR71 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
531138 2012 FU71 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
531139 2012 FS77 21/03/2012 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
531140 2012 FW78 27/03/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
531141 2012 FK84 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 222 km MPC · JPL
531142 2012 FL84 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 155 km MPC · JPL
531143 2012 FA85 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531144 2012 FM85 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531145 2012 FM86 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
531146 2012 FW86 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531147 2012 FA87 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
531148 2012 FH87 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531149 2012 FJ87 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
531150 2012 GF 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
531151 2012 GE2 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531152 2012 GW2 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531153 2012 GG3 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531154 2012 GD7 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531155 2012 GH7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531156 2012 GE8 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
531157 2012 GH11 12/10/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
531158 2012 GG13 23/03/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
531159 2012 GB16 28/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
531160 2012 GG17 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531161 2012 GJ17 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531162 2012 GC19 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531163 2012 GB20 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531164 2012 GL22 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531165 2012 GQ25 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531166 2012 GB26 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
531167 2012 GK26 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531168 2012 GR28 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531169 2012 GH29 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531170 2012 GD32 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531171 2012 GE32 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531172 2012 GX33 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531173 2012 GQ34 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531174 2012 GS36 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531175 2012 GZ37 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531176 2012 GG38 15/04/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
531177 2012 GG39 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
531178 2012 GD40 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531179 2012 GZ40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531180 2012 GD41 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531181 2012 GE41 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531182 2012 GQ41 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
531183 2012 GS41 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
531184 2012 HB 07/10/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
531185 2012 HD 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531186 2012 HZ5 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531187 2012 HU6 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531188 2012 HE7 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531189 2012 HU13 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
531190 2012 HW15 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531191 2012 HK17 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531192 2012 HV20 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531193 2012 HX21 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531194 2012 HG26 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
531195 2012 HM26 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531196 2012 HA27 12/04/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
531197 2012 HM28 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531198 2012 HF29 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531199 2012 HT29 24/04/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
531200 2012 HA31 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531201 2012 HT31 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531202 2012 HA35 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531203 2012 HX37 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531204 2012 HT46 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
531205 2012 HX51 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531206 2012 HW52 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531207 2012 HQ54 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531208 2012 HO55 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531209 2012 HW56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531210 2012 HR57 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531211 2012 HN58 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531212 2012 HD61 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
531213 2012 HO64 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531214 2012 HV65 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
531215 2012 HE71 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531216 2012 HU74 22/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
531217 2012 HO76 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531218 2012 HY78 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
531219 2012 HJ80 28/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531220 2012 HF81 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531221 2012 HL82 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
531222 2012 HE83 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531223 2012 HE84 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531224 2012 HK85 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 185 km MPC · JPL
531225 2012 HM85 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531226 2012 HX85 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531227 2012 HH86 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
531228 2012 HE87 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
531229 2012 HH87 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
531230 2012 HJ87 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531231 2012 HP87 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
531232 2012 HS87 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
531233 2012 JH 09/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
531234 2012 JU1 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
531235 2012 JJ2 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
531236 2012 JN3 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531237 2012 JP3 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531238 2012 JS5 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531239 2012 JJ7 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
531240 2012 JY7 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531241 2012 JX13 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531242 2012 JT18 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531243 2012 JV19 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531244 2012 JG21 16/04/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
531245 2012 JG33 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531246 2012 JN33 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531247 2012 JB35 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531248 2012 JP35 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
531249 2012 JP40 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531250 2012 JB42 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531251 2012 JE42 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531252 2012 JF47 14/05/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
531253 2012 JM67 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
531254 2012 JP67 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
531255 2012 JA68 10/05/2012 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
531256 2012 JC68 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
531257 2012 KC 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
531258 2012 KS7 29/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
531259 2012 KJ9 19/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
531260 2012 KL9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
531261 2012 KD14 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531262 2012 KZ15 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
531263 2012 KX18 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531264 2012 KX20 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531265 2012 KD24 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
531266 2012 KX39 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531267 2012 KO40 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531268 2012 KA44 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
531269 2012 KX48 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531270 2012 KU52 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
531271 2012 LL16 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531272 2012 LL21 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531273 2012 LG25 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
531274 2012 LH26 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531275 2012 MU4 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
531276 2012 MW5 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531277 2012 MM11 24/06/2012 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
531278 2012 MG14 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531279 2012 MN16 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
531280 2012 MT16 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531281 2012 NK 19/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
531282 2012 ND1 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
531283 2012 OU3 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
531284 2012 OV3 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531285 2012 OD4 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531286 2012 OR4 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
531287 2012 OF5 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
531288 2012 PW2 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531289 2012 PL4 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531290 2012 PV4 03/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
531291 2012 PB8 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531292 2012 PD8 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531293 2012 PE8 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531294 2012 PQ10 09/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531295 2012 PB13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531296 2012 PS14 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531297 2012 PN17 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531298 2012 PA19 06/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
531299 2012 PM21 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531300 2012 PJ26 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531301 2012 PT27 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
531302 2012 PX32 21/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
531303 2012 PP33 09/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
531304 2012 PU34 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531305 2012 PJ36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531306 2012 PB43 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
531307 2012 PT43 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531308 2012 PR44 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531309 2012 PV44 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531310 2012 PX44 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531311 2012 PF45 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531312 2012 PL45 11/08/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
531313 2012 PO45 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531314 2012 PP45 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531315 2012 PS45 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531316 2012 PT45 28/01/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
531317 2012 QN 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531318 2012 QR 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
531319 2012 QZ 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531320 2012 QF7 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531321 2012 QV14 22/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
531322 2012 QY15 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531323 2012 QQ18 05/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
531324 2012 QE19 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531325 2012 QQ21 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
531326 2012 QT21 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531327 2012 QH22 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
531328 2012 QU27 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531329 2012 QQ32 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531330 2012 QT44 21/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531331 2012 QW47 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531332 2012 QL52 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 6,7 km MPC · JPL
531333 2012 QP52 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531334 2012 QT52 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531335 2012 QU52 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531336 2012 QX52 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531337 2012 QK53 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531338 2012 QM53 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531339 2012 QD54 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
531340 2012 QL54 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531341 2012 QN54 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531342 2012 QO54 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531343 2012 RE 18/07/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
531344 2012 RR 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
531345 2012 RR1 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531346 2012 RY1 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531347 2012 RK5 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531348 2012 RJ6 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531349 2012 RE8 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531350 2012 RV8 22/01/2010 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
531351 2012 RB9 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531352 2012 RT9 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531353 2012 RV10 12/09/2012 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
531354 2012 RR15 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531355 2012 RV15 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531356 2012 RH19 14/09/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
531357 2012 RE20 20/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
531358 2012 RF28 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
531359 2012 RD32 18/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
531360 2012 RG34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531361 2012 RY34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
531362 2012 RP37 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531363 2012 RX38 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531364 2012 RN41 15/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
531365 2012 RE42 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
531366 2012 RD43 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531367 2012 RQ43 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531368 2012 RX43 13/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
531369 2012 RE44 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531370 2012 RF44 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531371 2012 RP44 12/09/2012 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
531372 2012 SD1 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
531373 2012 SC5 14/09/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531374 2012 SO5 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
531375 2012 SZ9 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
531376 2012 SY10 23/02/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531377 2012 SE11 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531378 2012 SC12 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531379 2012 ST13 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531380 2012 SU13 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531381 2012 SC14 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531382 2012 SK14 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531383 2012 SE26 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531384 2012 SM30 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531385 2012 SM31 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531386 2012 SC34 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
531387 2012 SY35 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531388 2012 SP39 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531389 2012 SS48 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531390 2012 SS49 14/09/2012 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
531391 2012 SA58 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531392 2012 SC58 26/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531393 2012 SR60 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531394 2012 SY60 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531395 2012 SW62 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531396 2012 SB63 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531397 2012 SS63 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531398 2012 SM64 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
531399 2012 SA68 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531400 2012 SE68 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531401 2012 SG68 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531402 2012 SK68 07/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
531403 2012 SL68 21/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
531404 2012 SO68 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531405 2012 SR68 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531406 2012 SS68 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531407 2012 ST68 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531408 2012 SU68 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531409 2012 SV68 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531410 2012 SW68 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531411 2012 SX68 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531412 2012 SZ68 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531413 2012 SA69 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531414 2012 SG69 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531415 2012 SH69 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
531416 2012 SL69 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531417 2012 SR69 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531418 2012 SS69 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531419 2012 SE70 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
531420 2012 SC71 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531421 2012 SJ71 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531422 2012 SP71 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531423 2012 ST71 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531424 2012 SX71 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531425 2012 SA72 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531426 2012 SC72 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531427 2012 SD72 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531428 2012 TG4 04/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
531429 2012 TV4 28/07/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
531430 2012 TO9 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531431 2012 TT9 20/09/2012 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
531432 2012 TX9 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531433 2012 TB12 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
531434 2012 TJ12 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
531435 2012 TC13 16/09/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
531436 2012 TH13 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531437 2012 TJ13 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531438 2012 TJ19 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531439 2012 TN19 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531440 2012 TC22 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531441 2012 TE22 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
531442 2012 TF22 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531443 2012 TQ22 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531444 2012 TV22 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531445 2012 TW22 11/09/2012 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
531446 2012 TZ22 25/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531447 2012 TT25 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531448 2012 TG28 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531449 2012 TZ29 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531450 2012 TM35 26/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
531451 2012 TW36 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531452 2012 TX37 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
531453 2012 TP38 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531454 2012 TJ39 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531455 2012 TX39 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531456 2012 TE45 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531457 2012 TL46 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531458 2012 TX47 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531459 2012 TU48 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531460 2012 TK50 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531461 2012 TU51 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
531462 2012 TB52 09/10/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
531463 2012 TK55 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531464 2012 TU55 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531465 2012 TF57 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531466 2012 TA58 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531467 2012 TT68 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
531468 2012 TQ73 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531469 2012 TR74 30/04/2010 WISE WISE 8,0 km MPC · JPL
531470 2012 TP77 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531471 2012 TY78 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531472 2012 TC80 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531473 2012 TS80 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531474 2012 TL81 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531475 2012 TS82 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531476 2012 TC91 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
531477 2012 TJ94 04/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
531478 2012 TW94 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531479 2012 TW100 08/10/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531480 2012 TS101 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531481 2012 TH103 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531482 2012 TW104 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531483 2012 TJ107 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531484 2012 TY112 24/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
531485 2012 TD113 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531486 2012 TS113 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531487 2012 TF114 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531488 2012 TG119 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531489 2012 TH122 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531490 2012 TO122 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
531491 2012 TC129 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531492 2012 TU129 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
531493 2012 TU135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531494 2012 TX139 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531495 2012 TM140 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531496 2012 TC141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531497 2012 TC144 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531498 2012 TW145 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
531499 2012 TZ145 15/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
531500 2012 TN146 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531501 2012 TH148 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
531502 2012 TX150 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
531503 2012 TN152 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531504 2012 TS152 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
531505 2012 TV152 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
531506 2012 TP153 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531507 2012 TJ155 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531508 2012 TQ156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
531509 2012 TC158 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531510 2012 TB163 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531511 2012 TQ163 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531512 2012 TD164 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531513 2012 TD167 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531514 2012 TN170 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531515 2012 TO171 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531516 2012 TU172 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531517 2012 TE173 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531518 2012 TW182 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531519 2012 TG186 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531520 2012 TX190 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
531521 2012 TE191 02/08/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
531522 2012 TJ192 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
531523 2012 TV192 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
531524 2012 TK196 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531525 2012 TP198 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531526 2012 TC201 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531527 2012 TN202 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531528 2012 TA205 11/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
531529 2012 TR205 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531530 2012 TN206 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
531531 2012 TK212 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531532 2012 TO212 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
531533 2012 TT212 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531534 2012 TJ213 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531535 2012 TD217 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531536 2012 TE217 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
531537 2012 TJ217 13/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531538 2012 TL218 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
531539 2012 TV221 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
531540 2012 TX222 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531541 2012 TK225 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531542 2012 TG228 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531543 2012 TZ230 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531544 2012 TW231 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
531545 2012 TY231 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531546 2012 TY233 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531547 2012 TC237 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531548 2012 TG240 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531549 2012 TV243 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531550 2012 TB244 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
531551 2012 TV245 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531552 2012 TJ246 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
531553 2012 TC263 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531554 2012 TE265 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531555 2012 TX267 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
531556 2012 TQ268 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531557 2012 TN273 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531558 2012 TU273 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531559 2012 TX274 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531560 2012 TD276 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531561 2012 TW278 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531562 2012 TC283 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531563 2012 TP284 24/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
531564 2012 TU284 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531565 2012 TT287 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531566 2012 TD288 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
531567 2012 TK290 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531568 2012 TA294 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531569 2012 TN295 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531570 2012 TN296 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
531571 2012 TC299 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531572 2012 TK304 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531573 2012 TF306 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531574 2012 TX306 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531575 2012 TC307 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
531576 2012 TX309 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531577 2012 TY310 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531578 2012 TA312 14/10/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
531579 2012 TW317 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
531580 2012 TC318 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
531581 2012 TA320 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531582 2012 TG324 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
531583 2012 TT325 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531584 2012 TV325 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531585 2012 TW325 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531586 2012 TY325 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531587 2012 TZ325 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531588 2012 TA326 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531589 2012 TB326 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531590 2012 TD326 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531591 2012 TJ326 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531592 2012 TK326 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531593 2012 TL326 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
531594 2012 TO326 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531595 2012 TB327 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
531596 2012 TF327 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531597 2012 TM327 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531598 2012 TO327 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531599 2012 TW327 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
531600 2012 TX327 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531601 2012 TB328 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
531602 2012 TK328 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531603 2012 TM328 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531604 2012 TP328 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531605 2012 TW328 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531606 2012 TY328 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
531607 2012 TH329 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531608 2012 TK329 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531609 2012 TN329 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531610 2012 TG330 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531611 2012 TL330 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531612 2012 TM330 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531613 2012 TS330 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531614 2012 TW330 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531615 2012 TD331 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
531616 2012 TJ331 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531617 2012 TL331 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531618 2012 TM331 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531619 2012 TN331 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531620 2012 TQ331 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531621 2012 TS331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531622 2012 TW331 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531623 2012 UU 08/10/2012 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
531624 2012 UF1 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
531625 2012 UP3 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531626 2012 UD5 11/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
531627 2012 UP7 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531628 2012 UM13 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531629 2012 UJ14 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531630 2012 UJ17 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531631 2012 UY17 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531632 2012 UE20 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531633 2012 UL20 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
531634 2012 UT20 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531635 2012 US21 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531636 2012 UG26 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531637 2012 UH28 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531638 2012 UL29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531639 2012 UK31 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531640 2012 UH32 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531641 2012 UA40 17/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531642 2012 UT40 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531643 2012 UH45 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531644 2012 UN50 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531645 2012 UB53 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531646 2012 UN53 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
531647 2012 UZ55 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531648 2012 UV58 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531649 2012 UD61 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531650 2012 UR71 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531651 2012 UL75 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531652 2012 UC78 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531653 2012 UN78 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
531654 2012 UD86 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531655 2012 UA87 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531656 2012 UA88 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
531657 2012 UC94 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
531658 2012 UH100 03/05/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
531659 2012 UK105 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531660 2012 UO106 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
531661 2012 UW106 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531662 2012 UV107 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531663 2012 UW108 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531664 2012 UG113 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531665 2012 UR113 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
531666 2012 UH120 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531667 2012 UU130 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
531668 2012 UG136 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
531669 2012 UH136 17/10/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
531670 2012 UR137 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
531671 2012 UJ138 19/10/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531672 2012 UP151 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
531673 2012 UO154 01/01/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
531674 2012 UT156 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
531675 2012 UB158 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
531676 2012 UF162 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531677 2012 UE163 15/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
531678 2012 UB166 14/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
531679 2012 UU168 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531680 2012 UB169 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531681 2012 UF174 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
531682 2012 UB178 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
531683 2012 UC178 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
531684 2012 UE178 09/11/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 255 km MPC · JPL
531685 2012 UU178 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
531686 2012 UJ179 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531687 2012 UK179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531688 2012 UL179 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531689 2012 UQ179 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531690 2012 UA180 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
531691 2012 UB180 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531692 2012 UC180 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
531693 2012 UE180 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
531694 2012 UM180 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
531695 2012 UP180 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
531696 2012 UQ180 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531697 2012 UT180 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531698 2012 UW180 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531699 2012 UG181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
531700 2012 UU181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531701 2012 UA182 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531702 2012 UY182 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
531703 2012 UT183 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531704 2012 UX183 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531705 2012 UB184 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531706 2012 UE184 24/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
531707 2012 UF184 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
531708 2012 UG184 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
531709 2012 UH184 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531710 2012 UL184 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531711 2012 UO184 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
531712 2012 UT184 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531713 2012 UU184 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531714 2012 UY184 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531715 2012 UZ184 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531716 2012 UA185 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531717 2012 UB185 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531718 2012 VA 01/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531719 2012 VL3 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531720 2012 VG4 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531721 2012 VU7 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
531722 2012 VE9 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531723 2012 VV9 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531724 2012 VD12 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531725 2012 VO14 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
531726 2012 VF15 04/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531727 2012 VY15 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531728 2012 VJ19 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
531729 2012 VB21 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531730 2012 VK23 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531731 2012 VD25 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531732 2012 VC28 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
531733 2012 VF30 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531734 2012 VJ32 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531735 2012 VZ37 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531736 2012 VK38 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
531737 2012 VF42 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531738 2012 VG42 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531739 2012 VS42 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
531740 2012 VZ43 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531741 2012 VA44 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531742 2012 VH48 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531743 2012 VP52 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531744 2012 VS57 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531745 2012 VW57 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
531746 2012 VM59 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531747 2012 VS59 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
531748 2012 VG62 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531749 2012 VL70 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
531750 2012 VY73 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531751 2012 VZ75 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531752 2012 VB89 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531753 2012 VP89 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531754 2012 VQ92 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531755 2012 VM93 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531756 2012 VK97 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
531757 2012 VQ100 02/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531758 2012 VR100 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531759 2012 VC101 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531760 2012 VS102 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531761 2012 VX103 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531762 2012 VZ106 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531763 2012 VB108 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531764 2012 VN114 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
531765 2012 VO114 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
531766 2012 VP114 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531767 2012 VS114 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531768 2012 VT114 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531769 2012 VU114 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
531770 2012 VJ115 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531771 2012 VM115 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531772 2012 VR115 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531773 2012 VT115 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531774 2012 VV115 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531775 2012 VY115 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531776 2012 VZ115 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531777 2012 VA116 15/11/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
531778 2012 WR1 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531779 2012 WX2 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531780 2012 WE6 27/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
531781 2012 WP12 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531782 2012 WY16 21/04/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531783 2012 WN23 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531784 2012 WZ23 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531785 2012 WS25 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531786 2012 WA30 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531787 2012 WV31 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
531788 2012 WB33 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531789 2012 WG33 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531790 2012 WG34 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531791 2012 WT36 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531792 2012 WX36 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531793 2012 WZ36 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531794 2012 WB37 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531795 2012 WC37 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531796 2012 XB3 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531797 2012 XS11 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531798 2012 XE18 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531799 2012 XR21 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
531800 2012 XS25 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531801 2012 XT28 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
531802 2012 XB32 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531803 2012 XH32 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531804 2012 XV33 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531805 2012 XY41 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531806 2012 XO45 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531807 2012 XG48 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531808 2012 XR50 29/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
531809 2012 XT52 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531810 2012 XF53 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531811 2012 XW61 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531812 2012 XL64 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
531813 2012 XW64 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531814 2012 XP65 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531815 2012 XT66 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531816 2012 XA69 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531817 2012 XP95 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531818 2012 XP109 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
531819 2012 XK115 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531820 2012 XK122 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531821 2012 XA127 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531822 2012 XL129 18/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
531823 2012 XP139 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
531824 2012 XV142 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
531825 2012 XJ146 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531826 2012 XU146 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531827 2012 XF147 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531828 2012 XR154 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
531829 2012 XK158 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
531830 2012 XA159 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
531831 2012 XM159 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
531832 2012 XP159 01/02/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
531833 2012 XQ159 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531834 2012 XR159 23/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
531835 2012 XT159 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531836 2012 YK2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531837 2012 YB7 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531838 2012 YA10 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531839 2012 YH10 16/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
531840 2012 YA11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
531841 2012 YN11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531842 2012 YW11 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531843 2012 YX11 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531844 2012 YY11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531845 2012 YZ11 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
531846 2013 AE9 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531847 2013 AY12 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531848 2013 AS18 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531849 2013 AG22 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531850 2013 AW32 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531851 2013 AN33 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531852 2013 AK38 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
531853 2013 AT43 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531854 2013 AJ44 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
531855 2013 AP46 07/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
531856 2013 AJ56 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
531857 2013 AF58 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
531858 2013 AQ67 07/04/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
531859 2013 AN70 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531860 2013 AZ70 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531861 2013 AT74 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
531862 2013 AX83 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531863 2013 AS87 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531864 2013 AR91 03/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
531865 2013 AF95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
531866 2013 AY95 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
531867 2013 AU96 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531868 2013 AK97 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531869 2013 AF102 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
531870 2013 AU106 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531871 2013 AV109 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
531872 2013 AN115 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
531873 2013 AZ117 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
531874 2013 AK118 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531875 2013 AN118 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
531876 2013 AN138 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
531877 2013 AG148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531878 2013 AT150 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531879 2013 AN160 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531880 2013 AQ166 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
531881 2013 AW166 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531882 2013 AN167 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531883 2013 AW170 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531884 2013 AZ172 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531885 2013 AS184 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
531886 2013 AZ184 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531887 2013 AB185 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531888 2013 AX185 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531889 2013 AW186 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531890 2013 AD187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
531891 2013 AJ187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
531892 2013 AG188 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531893 2013 AR188 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
531894 2013 AT188 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531895 2013 BP7 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
531896 2013 BM8 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531897 2013 BX12 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
531898 2013 BE18 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 230 m MPC · JPL
531899 2013 BE19 18/01/2013 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
531900 2013 BF21 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
531901 2013 BL21 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531902 2013 BQ21 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531903 2013 BG22 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
531904 2013 BX23 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
531905 2013 BW29 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531906 2013 BW35 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531907 2013 BC39 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
531908 2013 BM59 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
531909 2013 BB62 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531910 2013 BX70 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531911 2013 BD71 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531912 2013 BZ71 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531913 2013 BF72 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
531914 2013 BW76 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
531915 2013 BW78 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531916 2013 BF79 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531917 2013 BN82 10/01/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 203 km MPC · JPL
531918 2013 BC83 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531919 2013 BZ83 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
531920 2013 CW3 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531921 2013 CL4 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531922 2013 CF7 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531923 2013 CG8 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
531924 2013 CS25 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
531925 2013 CT25 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531926 2013 CK30 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531927 2013 CE39 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
531928 2013 CZ40 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531929 2013 CQ41 01/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
531930 2013 CK43 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
531931 2013 CX44 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
531932 2013 CQ49 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
531933 2013 CN50 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531934 2013 CD53 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531935 2013 CJ55 30/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
531936 2013 CZ66 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531937 2013 CJ67 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531938 2013 CM71 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531939 2013 CZ71 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
531940 2013 CZ75 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
531941 2013 CW80 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
531942 2013 CV82 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 20 km MPC · JPL
531943 2013 CD83 30/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
531944 2013 CU83 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS AMO · 190 m MPC · JPL
531945 2013 CW85 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531946 2013 CK86 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531947 2013 CV95 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
531948 2013 CX97 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
531949 2013 CA102 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531950 2013 CN104 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531951 2013 CX109 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
531952 2013 CW111 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531953 2013 CW113 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531954 2013 CZ123 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531955 2013 CM132 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
531956 2013 CP141 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
531957 2013 CH147 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531958 2013 CC148 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
531959 2013 CB165 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531960 2013 CL167 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
531961 2013 CS170 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
531962 2013 CM174 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
531963 2013 CV174 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
531964 2013 CK175 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
531965 2013 CV175 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531966 2013 CR176 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
531967 2013 CX177 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
531968 2013 CK179 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
531969 2013 CW180 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
531970 2013 CM181 08/02/2013 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
531971 2013 CX181 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531972 2013 CB182 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
531973 2013 CS182 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
531974 2013 CY186 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
531975 2013 CW195 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531976 2013 CC196 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531977 2013 CP197 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
531978 2013 CR200 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
531979 2013 CC203 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531980 2013 CG205 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
531981 2013 CE207 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
531982 2013 CT209 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531983 2013 CH210 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
531984 2013 CT210 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531985 2013 CH217 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
531986 2013 CA222 15/01/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
531987 2013 CB224 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
531988 2013 CF225 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
531989 2013 CM225 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
531990 2013 CN225 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
531991 2013 CS225 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
531992 2013 CB227 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
531993 2013 CC227 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
531994 2013 CP227 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
531995 2013 CW227 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
531996 2013 CP228 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531997 2013 CT228 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
531998 2013 CV228 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
531999 2013 CW228 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
532000 2013 CD229 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001