Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/211001–212000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211001 2001 XD128 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211002 2001 XT136 14/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211003 2001 XQ155 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
211004 2001 XH171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211005 2001 XE181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211006 2001 XT181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211007 2001 XD182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211008 2001 XY205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211009 2001 XR245 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
211010 2001 XE263 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
211011 2001 YC12 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
211012 2001 YS13 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211013 2001 YK33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211014 2001 YH56 18/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
211015 2001 YM79 18/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
211016 2001 YL82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211017 2001 YR95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211018 2001 YD99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
211019 2001 YE153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
211020 2001 YZ154 20/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211021 Johnpercin 2001 YC159 18/12/2001 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
211022 2002 AN15 06/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211023 2002 AH21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211024 2002 AB31 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
211025 2002 AR32 08/01/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211026 2002 AV70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211027 2002 AX108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211028 2002 AS117 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211029 2002 AE127 13/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
211030 2002 AO144 13/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211031 2002 AC159 13/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
211032 2002 AK159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211033 2002 AH165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211034 2002 AZ181 05/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211035 2002 AJ183 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
211036 2002 BR14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211037 2002 BX27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211038 2002 CW10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211039 2002 CD12 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211040 2002 CR19 04/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211041 2002 CN22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211042 2002 CL25 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211043 2002 CL34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211044 2002 CZ34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211045 2002 CE43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
211046 2002 CU43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211047 2002 CX43 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
211048 2002 CD50 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
211049 2002 CY51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
211050 2002 CL52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
211051 2002 CP52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
211052 2002 CV60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211053 2002 CF64 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211054 2002 CO91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211055 2002 CO97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211056 2002 CY113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211057 2002 CP126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211058 2002 CR126 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
211059 2002 CK128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211060 2002 CX131 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
211061 2002 CA137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211062 2002 CH137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211063 2002 CD155 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211064 2002 CM160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211065 2002 CQ168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211066 2002 CC174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211067 2002 CN183 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211068 2002 CF199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211069 2002 CT210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211070 2002 CN213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211071 2002 CW216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211072 2002 CH223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211073 2002 CS240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211074 2002 CF241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211075 2002 CY244 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211076 2002 CU253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211077 2002 CT271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
211078 2002 EG3 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
211079 2002 EL8 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
211080 2002 EC12 13/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
211081 2002 EA15 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
211082 2002 EN22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
211083 2002 EZ32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211084 2002 EY34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211085 2002 EV44 10/03/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
211086 2002 EP49 12/03/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
211087 2002 ED52 09/03/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
211088 2002 EX61 13/03/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
211089 2002 EL62 13/03/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
211090 2002 EJ69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211091 2002 EP71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211092 2002 EX71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211093 2002 EM77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211094 2002 EA81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211095 2002 EL89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211096 2002 EQ91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211097 2002 EO92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211098 2002 EG104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
211099 2002 EF108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211100 2002 EX111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211101 2002 EK121 11/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211102 2002 EE130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211103 2002 EV144 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211104 2002 EP145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211105 2002 ET147 15/03/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
211106 2002 EN151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211107 2002 EU151 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211108 2002 EG152 15/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211109 2002 EY160 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
211110 2002 FY23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211111 2002 FT26 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211112 2002 FX31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211113 2002 FF34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211114 2002 FX34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211115 2002 FY40 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211116 2002 GR2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211117 2002 GP4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211118 2002 GR14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211119 2002 GX33 01/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211120 2002 GL34 01/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211121 2002 GQ34 02/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211122 2002 GZ38 02/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211123 2002 GZ39 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211124 2002 GP42 04/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
211125 2002 GY48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211126 2002 GP50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211127 2002 GS50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211128 2002 GL51 05/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
211129 2002 GN52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
211130 2002 GH53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211131 2002 GH63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
211132 2002 GD71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211133 2002 GE71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211134 2002 GT80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211135 2002 GR81 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211136 2002 GY84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211137 2002 GO87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211138 2002 GO90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211139 2002 GW90 08/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211140 2002 GF93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211141 2002 GN94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211142 2002 GR95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211143 2002 GV100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211144 2002 GG104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
211145 2002 GE105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211146 2002 GN106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211147 2002 GA114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211148 2002 GU114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211149 2002 GC135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211150 2002 GE137 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
211151 2002 GX146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211152 2002 GY151 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211153 2002 GU152 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211154 2002 GP155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211155 2002 GZ158 14/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211156 2002 GF162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211157 2002 GP165 15/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211158 2002 GR168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211159 2002 GM172 10/04/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
211160 2002 GO173 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211161 2002 GA182 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211162 2002 GC182 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211163 2002 GZ182 04/04/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
211164 2002 HT 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
211165 2002 HZ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211166 2002 HC7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
211167 2002 HT8 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211168 2002 HY9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211169 2002 JT 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
211170 2002 JH2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
211171 2002 JN2 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211172 Tarantola 2002 JX10 02/05/2002 Needville J. Dellinger, P. Sava 1,0 km MPC · JPL
211173 2002 JQ15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211174 2002 JR20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211175 2002 JO42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211176 2002 JN48 09/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
211177 2002 JZ49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211178 2002 JC63 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211179 2002 JQ79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211180 2002 JW83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211181 2002 JA91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211182 2002 JX94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211183 2002 JF113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211184 2002 JJ113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211185 2002 JT114 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211186 2002 JN129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211187 2002 JG149 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211188 2002 KK1 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
211189 2002 KU1 17/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211190 2002 KR15 18/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211191 2002 LR9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211192 2002 LR10 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211193 2002 LP31 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211194 2002 LF44 10/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211195 2002 LN46 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211196 2002 LU48 13/06/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211197 2002 LY49 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211198 2002 LL54 15/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211199 2002 NL7 12/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
211200 2002 NP46 13/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211201 2002 NV55 12/07/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211202 2002 NT58 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211203 2002 NJ62 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211204 2002 NJ64 08/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211205 2002 OD19 18/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
211206 2002 OM24 19/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211207 2002 OV27 22/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211208 2002 OK29 17/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211209 2002 OM31 18/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211210 2002 PZ2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211211 2002 PR11 05/08/2002 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
211212 2002 PZ21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211213 2002 PO33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
211214 2002 PC37 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
211215 2002 PP39 07/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
211216 2002 PA63 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
211217 2002 PY63 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
211218 2002 PN65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211219 2002 PQ78 11/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211220 2002 PV85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211221 2002 PA86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211222 2002 PU87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211223 2002 PU89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211224 2002 PO96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211225 2002 PP96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211226 2002 PL100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211227 2002 PS103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211228 2002 PD104 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211229 2002 PX114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
211230 2002 PO133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211231 2002 PM139 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
211232 2002 PW144 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
211233 2002 PW155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
211234 2002 PR173 13/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
211235 2002 PE174 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211236 2002 PT178 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
211237 2002 PK182 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211238 2002 PK184 04/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211239 2002 QG2 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211240 2002 QL7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211241 2002 QZ16 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211242 2002 QB21 28/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
211243 2002 QJ30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
211244 2002 QB33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211245 2002 QB56 28/08/2002 Palomar R. Matson 5,1 km MPC · JPL
211246 2002 QK58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
211247 2002 QN80 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211248 2002 QL102 20/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211249 2002 QN107 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211250 2002 QS107 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211251 2002 QF112 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211252 2002 QD116 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211253 2002 QM116 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211254 2002 QV123 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211255 2002 QV127 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211256 2002 QW130 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
211257 2002 RJ 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 2,9 km MPC · JPL
211258 2002 RD12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211259 2002 RW14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
211260 2002 RH15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211261 2002 RV26 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211262 2002 RE36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
211263 2002 RD38 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211264 2002 RX51 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211265 2002 RF62 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
211266 2002 RE66 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
211267 2002 RP69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211268 2002 RX71 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211269 2002 RU73 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211270 2002 RD78 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211271 2002 RU83 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211272 2002 RV87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211273 2002 RM101 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211274 2002 RH102 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211275 2002 RU103 05/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211276 2002 RV114 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211277 2002 RC127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211278 2002 RR131 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
211279 2002 RN137 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211280 2002 RV142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211281 2002 RU146 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211282 2002 RR151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
211283 2002 RM152 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211284 2002 RS153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211285 2002 RT155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211286 2002 RD157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211287 2002 RZ157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211288 2002 RU160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
211289 2002 RA162 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211290 2002 RQ162 12/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
211291 2002 RG169 13/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211292 2002 RM190 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
211293 2002 RV197 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211294 2002 RE198 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211295 2002 RR216 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
211296 2002 RY219 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211297 2002 RH220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211298 2002 RN227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211299 2002 RZ237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,1 km MPC · JPL
211300 2002 RN268 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211301 2002 RZ275 14/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211302 2002 RM277 15/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
211303 2002 SK 17/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
211304 2002 SR3 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211305 2002 ST9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211306 2002 SN19 28/09/2002 Powell Powell Obs. 1,8 km MPC · JPL
211307 2002 SJ22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
211308 2002 SL29 28/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211309 2002 SX31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
211310 2002 SO33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
211311 2002 SN34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
211312 2002 SD36 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
211313 2002 SF38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211314 2002 SC39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211315 2002 SW40 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
211316 2002 SW41 29/09/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
211317 2002 SE42 28/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
211318 2002 SJ50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
211319 2002 SP53 20/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211320 2002 SJ54 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211321 2002 SG58 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
211322 2002 ST58 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211323 2002 SB59 28/09/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
211324 2002 SN61 16/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211325 2002 SC63 16/09/2002 Palomar R. Matson 2,2 km MPC · JPL
211326 2002 SZ65 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211327 2002 SM66 16/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211328 2002 TE1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
211329 2002 TA8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
211330 2002 TM10 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
211331 2002 TT17 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211332 2002 TH23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
211333 2002 TF25 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211334 2002 TD26 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211335 2002 TJ27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211336 2002 TQ32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
211337 2002 TV33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211338 2002 TW33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211339 2002 TJ35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211340 2002 TT37 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211341 2002 TF41 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
211342 2002 TW59 04/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
211343 Dieterhusar 2002 TJ68 08/10/2002 Michael Adrian M. Kretlow 1,9 km MPC · JPL
211344 2002 TP68 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
211345 2002 TV79 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211346 2002 TV93 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211347 2002 TW98 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211348 2002 TR110 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
211349 2002 TB120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211350 2002 TV125 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211351 2002 TA128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211352 2002 TG140 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211353 2002 TV157 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
211354 2002 TL158 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211355 2002 TY164 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
211356 2002 TB167 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
211357 2002 TR168 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211358 2002 TO187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211359 2002 TM190 14/10/2002 Powell Powell Obs. 6,9 km MPC · JPL
211360 2002 TM193 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211361 2002 TT200 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211362 2002 TB206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211363 2002 TS208 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
211364 2002 TD210 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211365 2002 TO213 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211366 2002 TH228 06/10/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
211367 2002 TG241 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211368 2002 TV245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211369 2002 TD257 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211370 2002 TL264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211371 2002 TH268 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
211372 2002 TK274 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211373 2002 TF276 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211374 Anthonyrose 2002 TN309 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
211375 Jessesteed 2002 TS326 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
211376 Joethurston 2002 TT330 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
211377 Travisturbyfill 2002 TK333 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
211378 Williamwarneke 2002 TF334 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
211379 Claytonwhitted 2002 TH334 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
211380 Kevinwoyjeck 2002 TY336 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
211381 Garretzuppiger 2002 TZ343 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
211382 2002 TZ379 06/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
211383 2002 TC380 09/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
211384 2002 UL4 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211385 2002 UY8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
211386 2002 UQ17 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211387 2002 UG21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
211388 2002 UN29 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211389 2002 UL31 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
211390 2002 UG34 30/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211391 2002 UM39 31/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
211392 2002 UB48 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
211393 2002 UK56 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
211394 2002 VK 01/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211395 2002 VE10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211396 2002 VZ12 04/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
211397 2002 VD14 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211398 2002 VN15 07/11/2002 Eskridge G. Hug 4,0 km MPC · JPL
211399 2002 VB18 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211400 2002 VX26 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211401 2002 VX40 01/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211402 2002 VE50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211403 2002 VW52 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211404 2002 VU57 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
211405 2002 VH61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211406 2002 VR69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211407 2002 VK73 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211408 2002 VK86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211409 2002 VE87 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211410 2002 VY92 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211411 2002 VB98 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211412 2002 VL103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211413 2002 VM111 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
211414 2002 VY111 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211415 2002 VA116 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211416 2002 VP134 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
211417 2002 VW143 04/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211418 2002 WP12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
211419 2002 WS14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
211420 2002 WG22 23/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211421 2002 WD24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211422 2002 WV24 25/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
211423 2002 XE1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211424 2002 XE9 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211425 2002 XW17 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211426 2002 XJ19 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211427 2002 XK20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211428 2002 XN30 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
211429 2002 XD37 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211430 2002 XN55 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211431 2002 XZ58 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211432 2002 XO63 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211433 2002 XL66 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211434 2002 XR95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211435 2002 YM9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211436 2002 YN10 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211437 2002 YY15 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
211438 2002 YD18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211439 2002 YD23 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211440 2003 AH25 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211441 2003 AC51 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211442 2003 AR52 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211443 2003 AU52 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
211444 2003 AK53 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211445 2003 AM65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211446 2003 AR65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
211447 2003 AS70 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211448 2003 AK76 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211449 2003 AL81 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
211450 2003 BZ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
211451 2003 BV27 26/01/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
211452 2003 BG28 26/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211453 2003 BC33 27/01/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211454 2003 BF33 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
211455 2003 BV36 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
211456 2003 BD53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
211457 2003 BE62 28/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
211458 2003 BJ64 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
211459 2003 BZ74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211460 2003 BJ83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211461 2003 BB89 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211462 2003 BE92 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211463 2003 BD93 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
211464 2003 CL2 01/02/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
211465 2003 CV13 05/02/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
211466 2003 CL14 03/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211467 2003 CN15 04/02/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
211468 2003 CS21 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
211469 2003 DS3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
211470 2003 DA15 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
211471 2003 DS18 21/02/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
211472 2003 DL24 21/02/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
211473 Herin 2003 ER1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,4 km MPC · JPL
211474 2003 EF19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
211475 2003 ED23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211476 2003 EX37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
211477 2003 ET52 08/03/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
211478 2003 EA55 08/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211479 2003 ET59 13/03/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
211480 2003 FC7 26/03/2003 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
211481 2003 FT18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211482 2003 FN19 25/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
211483 2003 FC84 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
211484 2003 FP89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
211485 2003 FU106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
211486 2003 GK39 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
211487 2003 GL47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211488 2003 HA44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211489 2003 KP 22/05/2003 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
211490 2003 MZ 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
211491 2003 NQ6 03/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211492 2003 NE7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
211493 2003 NL9 01/07/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
211494 2003 NO10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
211495 2003 OM7 25/07/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
211496 2003 OD9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211497 2003 OW19 31/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
211498 2003 PA6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211499 2003 PM7 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
211500 2003 PD9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211501 2003 QX2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
211502 2003 QL11 21/08/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
211503 2003 QO11 21/08/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
211504 2003 QG15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211505 2003 QU17 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211506 2003 QG20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211507 2003 QP26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
211508 2003 QR26 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
211509 2003 QD33 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
211510 2003 QP38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211511 2003 QG40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211512 2003 QW43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211513 2003 QB44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211514 2003 QK50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211515 2003 QE51 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211516 2003 QQ51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211517 2003 QV51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211518 2003 QK55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211519 2003 QP55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211520 2003 QY56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211521 2003 QO59 23/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
211522 2003 QZ59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211523 2003 QX60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211524 2003 QE67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211525 2003 QF67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211526 2003 QO73 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211527 2003 QU74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211528 2003 QQ93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
211529 2003 QU96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211530 2003 QD100 28/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211531 2003 QV103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211532 2003 QQ104 29/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211533 2003 QH108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211534 2003 RX2 01/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
211535 2003 RY8 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211536 2003 RR11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 850 m MPC · JPL
211537 2003 RL12 14/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
211538 2003 RD18 15/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
211539 2003 RD19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211540 2003 RA20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
211541 2003 RA21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211542 2003 SU15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211543 2003 SV15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211544 2003 SM24 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211545 2003 SF26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211546 2003 SN40 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
211547 2003 SJ44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211548 2003 SU44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211549 2003 SL46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211550 2003 SV46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211551 2003 SJ51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
211552 2003 SO52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211553 2003 SX52 19/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211554 2003 SB56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211555 2003 SM57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211556 2003 SW58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211557 2003 SG72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211558 2003 SP83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211559 2003 SN91 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211560 2003 SB94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211561 2003 SQ94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
211562 2003 SV95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211563 2003 SU103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211564 2003 SO107 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211565 2003 ST120 17/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 960 m MPC · JPL
211566 2003 SE123 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211567 2003 SH126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211568 2003 SS129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
211569 2003 SF139 20/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
211570 2003 SP150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211571 2003 SB152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
211572 2003 SF157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211573 2003 SV160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211574 2003 SQ161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211575 2003 SV161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211576 2003 SL167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211577 2003 SC169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
211578 2003 SV175 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211579 2003 SB177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211580 2003 SB181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211581 2003 SF181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211582 2003 SL181 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211583 2003 SA183 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211584 2003 SL185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211585 2003 SM227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211586 2003 SQ227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211587 2003 SX227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211588 2003 SP229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211589 2003 SV232 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
211590 2003 SP247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211591 2003 SJ249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211592 2003 SK252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211593 2003 SE259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211594 2003 SV259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
211595 2003 SQ269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
211596 2003 SW270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211597 2003 ST271 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211598 2003 SB291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211599 2003 SS291 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211600 2003 SR300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211601 2003 SA310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211602 2003 SQ320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211603 2003 SV321 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
211604 2003 SC407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
211605 2003 SK423 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211606 2003 SN423 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211607 2003 TE16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
211608 2003 TQ17 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211609 2003 TT20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211610 2003 TH39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211611 2003 UY5 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
211612 2003 UA30 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211613 Christophelovis 2003 UB30 25/10/2003 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
211614 2003 UF40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211615 2003 UJ48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211616 2003 UW51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211617 2003 UO59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
211618 2003 UH61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211619 2003 UT62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
211620 2003 UK63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211621 2003 UL73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211622 2003 UQ106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211623 2003 UN112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211624 2003 UB117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211625 2003 UL119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211626 2003 UK121 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
211627 2003 UO122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211628 2003 UM128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
211629 2003 UR129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211630 2003 UE135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211631 2003 UH136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211632 2003 UQ136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211633 2003 UE141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
211634 2003 UX143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
211635 2003 US157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211636 2003 UF162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211637 2003 UD168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211638 2003 UG170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211639 2003 UU180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211640 2003 UV180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211641 2003 UH189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211642 2003 UE190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211643 2003 UJ209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
211644 2003 UG211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211645 2003 UB212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211646 2003 UA216 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211647 2003 UW217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211648 2003 UV219 21/10/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
211649 2003 UK220 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211650 2003 UL226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
211651 2003 UT233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211652 2003 UV238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211653 2003 UY240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211654 2003 UP246 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211655 2003 UT246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211656 2003 UT254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211657 2003 UT263 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211658 2003 UW274 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
211659 2003 UC279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211660 2003 UD282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
211661 2003 UZ315 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211662 2003 UA324 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211663 2003 UK327 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
211664 2003 UG381 22/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
211665 2003 VQ4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211666 2003 VW7 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211667 2003 VU9 15/11/2003 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
211668 2003 VH11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211669 2003 VL11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
211670 2003 WZ16 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211671 2003 WK21 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211672 2003 WX28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211673 2003 WZ31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211674 2003 WS32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211675 2003 WD33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211676 2003 WZ53 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211677 2003 WU55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211678 2003 WN64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211679 2003 WB69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211680 2003 WT70 20/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211681 2003 WG71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211682 2003 WZ71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211683 2003 WC81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
211684 2003 WA90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211685 2003 WK101 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
211686 2003 WT105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211687 2003 WJ106 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211688 2003 WE108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211689 2003 WR111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211690 2003 WC118 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211691 2003 WQ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211692 2003 WA127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211693 2003 WY133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211694 2003 WS137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211695 2003 WW137 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211696 2003 WN142 21/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
211697 2003 WR145 21/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211698 2003 WW145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211699 2003 WS146 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211700 2003 WX147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211701 2003 WD153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
211702 2003 WK169 19/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211703 2003 XB1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211704 2003 XE2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211705 2003 XD4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211706 2003 XB6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211707 2003 XZ6 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
211708 2003 XB10 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211709 2003 XQ16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211710 2003 XD18 14/12/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
211711 2003 YF1 17/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
211712 2003 YH3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
211713 2003 YR16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
211714 2003 YT19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
211715 2003 YT25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211716 2003 YA28 17/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211717 2003 YV35 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211718 2003 YH37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211719 2003 YK38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211720 2003 YX38 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211721 2003 YF40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
211722 2003 YB44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211723 2003 YC53 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
211724 2003 YA60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211725 2003 YO66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211726 2003 YY73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211727 2003 YS77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211728 2003 YQ82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211729 2003 YS91 20/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211730 2003 YR101 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
211731 2003 YF104 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211732 2003 YS105 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
211733 2003 YJ109 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211734 2003 YT118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211735 2003 YE121 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211736 2003 YK122 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211737 2003 YR125 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211738 2003 YV136 25/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211739 2003 YD138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
211740 2003 YN144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211741 2003 YN147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211742 2003 YA149 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
211743 2003 YL149 29/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
211744 2003 YQ150 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
211745 2003 YO153 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
211746 2003 YM156 16/12/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
211747 2003 YL162 17/12/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211748 2003 YW180 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
211749 2003 YY180 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211750 2004 AC2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
211751 2004 AP3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
211752 2004 AK9 14/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
211753 2004 AL9 14/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211754 2004 AR16 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211755 2004 BU2 16/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211756 2004 BT4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211757 2004 BU11 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211758 2004 BF12 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
211759 2004 BC16 18/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
211760 2004 BB17 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211761 2004 BR21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211762 2004 BL27 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211763 2004 BP45 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211764 2004 BF47 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211765 2004 BR49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211766 2004 BP52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211767 2004 BT52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211768 2004 BR53 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211769 2004 BF55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211770 2004 BE77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211771 2004 BO80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211772 2004 BQ90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
211773 2004 BF96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211774 2004 BA98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211775 2004 BE113 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211776 2004 BD116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
211777 2004 BJ117 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
211778 2004 BC121 31/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211779 2004 BO131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211780 2004 BA132 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211781 2004 BT137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211782 2004 BK141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211783 2004 BP149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211784 2004 CE19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211785 2004 CZ22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211786 2004 CW28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211787 2004 CJ44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211788 2004 CL45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
211789 2004 CR58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211790 2004 CB60 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211791 2004 CL65 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211792 2004 CF68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211793 2004 CN69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211794 2004 CY69 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
211795 2004 CG94 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211796 2004 CC100 15/02/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
211797 2004 CR104 13/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211798 2004 CP113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
211799 2004 CL120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211800 2004 CW120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211801 2004 CW122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211802 2004 DG1 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
211803 2004 DX5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211804 2004 DF8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211805 2004 DK19 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211806 2004 DP22 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
211807 2004 DD26 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
211808 2004 DJ29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211809 2004 DO34 19/02/2004 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
211810 2004 DN39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211811 2004 DV42 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211812 2004 DP51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211813 2004 DU57 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211814 2004 DQ60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211815 2004 DC72 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
211816 2004 EM5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
211817 2004 EN6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211818 2004 EA7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211819 2004 EX17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
211820 2004 EB18 12/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
211821 2004 EP18 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
211822 2004 EV20 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211823 2004 EM22 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
211824 2004 EB23 15/03/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
211825 2004 ET26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211826 2004 EE44 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211827 2004 EX47 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
211828 2004 EY55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211829 2004 EB60 15/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
211830 2004 EC68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211831 2004 ES76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211832 2004 EN80 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
211833 2004 EE82 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211834 2004 EN86 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
211835 2004 ET86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211836 2004 FG2 17/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
211837 2004 FS17 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211838 2004 FV17 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211839 2004 FA21 16/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
211840 2004 FJ28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211841 2004 FO52 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
211842 2004 FY61 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211843 2004 FT75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211844 2004 FB77 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211845 2004 FH82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
211846 2004 FQ92 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
211847 2004 FK104 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211848 2004 FW107 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211849 2004 FS121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
211850 2004 FQ133 23/03/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,9 km MPC · JPL
211851 2004 FT139 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
211852 2004 FS141 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211853 2004 FV143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211854 2004 FX143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
211855 2004 FZ143 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211856 2004 FF145 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
211857 2004 FH147 23/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
211858 2004 GN14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
211859 2004 GP19 15/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
211860 2004 GH20 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
211861 2004 GK25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211862 2004 GN27 15/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
211863 2004 GS31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
211864 2004 GF35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211865 2004 GF37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
211866 2004 GO41 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211867 2004 GC42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
211868 2004 GB67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
211869 2004 GR69 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
211870 2004 GZ79 12/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
211871 2004 HO 17/04/2004 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
211872 2004 HY16 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
211873 2004 HQ24 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
211874 2004 HT31 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211875 2004 HY36 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
211876 2004 HM37 21/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
211877 2004 HN38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
211878 2004 HO55 24/04/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
211879 2004 HZ55 24/04/2004 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
211880 2004 HO56 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
211881 2004 HC59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211882 2004 HW67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
211883 2004 HE78 16/04/2004 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
211884 2004 JF5 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
211885 2004 JA7 13/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
211886 2004 JD7 13/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
211887 2004 JQ13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
211888 2004 JE15 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
211889 2004 JS16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
211890 2004 JP18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
211891 2004 JW19 13/05/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
211892 2004 JE25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211893 2004 JW27 15/05/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
211894 2004 JL29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
211895 2004 JX32 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
211896 2004 JY34 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
211897 2004 JP39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
211898 2004 JV40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
211899 2004 JV41 15/05/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
211900 2004 JP53 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211901 2004 JE55 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211902 2004 KO14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
211903 2004 LT6 11/06/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
211904 2004 LJ14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
211905 2004 LK20 12/06/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
211906 2004 LR28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
211907 2004 NL4 14/07/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
211908 2004 NK33 12/07/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
211909 2004 PN9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
211910 2004 PG105 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
211911 2004 QX6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
211912 2004 QP17 25/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
211913 2004 RZ207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211914 2004 RM251 14/09/2004 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
211915 2004 SJ9 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
211916 2004 SN61 23/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211917 2004 TG8 04/10/2004 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
211918 2004 TY20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211919 2004 TW36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
211920 2004 TL73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211921 2004 TQ86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
211922 2004 TE103 06/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
211923 2004 TE173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
211924 2004 TW275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211925 2004 TD323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211926 2004 UF11 21/10/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
211927 2004 VE6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211928 2004 VX11 03/11/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
211929 2004 VB13 03/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
211930 2004 VM20 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
211931 2004 VP25 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211932 2004 VR80 03/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
211933 2004 XN4 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211934 2004 XT6 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
211935 2004 XB8 02/12/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
211936 2004 XY18 08/12/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
211937 2004 XP20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211938 2004 XR25 09/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
211939 2004 XV36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
211940 2004 XU50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
211941 2004 XQ60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
211942 2004 XM64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
211943 2004 XP78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211944 2004 XD79 10/12/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
211945 2004 XT82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
211946 2004 XF92 11/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
211947 2004 XL101 14/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
211948 2004 XL110 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211949 2004 XE119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
211950 2004 XM121 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
211951 2004 XC127 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211952 2004 XA145 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211953 2004 XL149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211954 2004 XB161 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211955 2004 XG162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211956 2004 XZ165 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211957 2004 YA4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211958 2004 YT7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
211959 2004 YT17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
211960 2004 YC27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
211961 2004 YG36 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211962 2005 AD7 06/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
211963 2005 AB8 06/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
211964 2005 AJ8 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
211965 2005 AN12 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
211966 2005 AS12 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211967 2005 AQ15 06/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
211968 2005 AZ15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211969 2005 AK17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211970 2005 AQ17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
211971 2005 AT17 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211972 2005 AZ17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211973 2005 AB18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211974 2005 AA22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211975 2005 AO23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211976 2005 AL26 12/01/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
211977 2005 AX26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
211978 2005 AU29 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
211979 2005 AM31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211980 2005 AE33 12/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211981 2005 AA38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
211982 2005 AE38 13/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
211983 2005 AE43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
211984 2005 AZ43 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211985 2005 AT44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
211986 2005 AV44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211987 2005 AG45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
211988 2005 AF58 15/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
211989 2005 AO58 15/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
211990 2005 AX58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
211991 2005 AQ60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
211992 2005 AV61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
211993 2005 AR69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211994 2005 AK70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
211995 2005 AT73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
211996 2005 AL76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211997 2005 AV76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
211998 2005 BC3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
211999 2005 BH6 16/01/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
212000 2005 BU8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s  • 214.000s  • 215.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001